Pääkirjoitus: Uurnille siitä, hus!

Demokratia on yksi ihmiskunnan hienoimmista keksinnöistä. Siinä kansalaiset antavat äänestämällä valtakirjansa hallinnolle, jonka tulee toteuttaa kansan tahtoa.

Marja Aarnipuro

Marja Aarnipuro

Hyvin toimivassa demokratiassa enemmistö päättää asioista, mutta myös vähemmistön oikeudet turvataan. Tyytymättömyytensä voi ilmaista viimeistään seuraavissa vaaleissa äänestämällä jotakuta muuta.
Jotta demokratia toimisi, kansalaisten tulee äänestää. Millään muulla tavalla kansan tahto ei voi aidosti toteutua. Tämä kannattaa muistaa nyt, kun kuntavaalien ennakkoäänestys on jo käynnissä.
Mistä kuntavaaleissa sitten päätetään? Sosiaali- ja terveysasiat ovat siirtymässä kunnilta sote-alueille ja maakunnille, mutta kunnille jää silti paljon tärkeitä tehtäviä.
Valtuutetut päättävät varhaiskasvatuksesta, opetuksesta, kouluruoasta ja nuorisotiloista. Jätehuolto, vesi- ja viemäriverkostot, tiet, kadut ja ulkoilureitit ovat kunnan vastuulla. Kunta huolehtii myös kirjastoista ja teattereista. Maahanmuuttajien kotouttaminenkin on kunnan vastuulla.
Viisas kunta tukee myös yrityselämää säilyttääkseen alueensa elinvoimaisuuden. Erityisen tärkeää valtaa valtuutetut käyttävät tonttien kaavoituksesta ja rakentamisesta päättäessään.
Siis uurnille siitä, hus! Ja pitäkää mielessä Nobel-kirjailija George Bernard Shaw’n hieno sitaatti:
”Demokratia on järjestelmä, joka varmistaa sen, ettei kansaa hallita paremmin kuin se ansaitsee.”

Pääkirjoitus: Kenen vastuu?

Britit lähtevät EU:sta. Donald Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi. Suomessa on hallitus, jossa istuvat keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset. Onko jotain valittamista?

Marja Aarnipuro

Marja Aarnipuro

Vaalien jälkeisen kuherruskuukauden jälkeen alkaa aina kovaääninen valitus. Vähemmistöön jääneillä ja oppositiolla onkin täysi oikeus valittaa, hehän eivät valittuja kannattaneet. Opposition tehtävä on kyseenalaistaa valtaan päässeiden päätöksiä päästäkseen valtaan seuraavissa vaaleissa.
Valittajien kuoroon yhtyvät usein myös ne, jotka jättivät äänestämättä. Heidän on kuitenkin turha rutista. On oma syy, jos tilaisuudenjätti käyttämättä.
Kriitikoiden kuoroon liittyy joukoittain myös niitä, jotka itse antoivat äänensä valtaan päässeille. Se tuntuu oudolta, elleivät valitut sitten petä lupauksiaan. Ihan kuin meillä äänestäjillä ei olisi minkäänlaista vastuuta siitä, keitä ja millaisia kantoja vaaleissa kannatamme.
Hallitus joutuu tekemään kompromisseja, istuuhan siinä useimmiten enemmän kuin yksi puolue. Yleensä puolueet kuitenkin pitävät kiinni tärkeimmistä lupauksistaan eli kynnyskysymyksistä. Äänestäjien vastuulla on olla selvillä näistä kannoista.
Huhtikuun kuntavaaleissa valittavat valtuutetut tekevät päätöksiä puolestamme meitä koskevissa asioissa. Vain äänestämällä me vaikutamme siihen, ketkä niistä pääsevät päättämään. Meilläkin on vastuu.