Opiksi uudelle vuodelle

Johonkin aikaan eilen illalla minut oli liitetty tahtomattani facebookissa ryhmään Ääri-islamin ”monikulttuuri” vaarantaa lastemme tulevaisuuden. Liittäminen on tapahtunut joko vahingossa jonkun massaliittäjän toiminnan seurauksena tai sitten kyseessä on tahallinen ns. huumori. Oli miten oli, niin tietenkin tutustuin tähän uuteen fb-ryhmääni ennen siitä eroamistani.

Esittelytekstin mukaan Suomen islamilainen tasavalta toteutuu lähitulevaisuudessa ja lapsemme joutuvat lapsiavioliittojen, kunniamurhien ja uskonvainojen kohteeksi. Perustajina ja ylläpitäjinä näkyvät olevan samat henkilöt, jotka perustavat näitä erilaisia viharyhmiä sitä mukaa kun facebookin ylläpito niitä sulkee. Jäsenetklin ovat aina suunnilleen samoja.

Jos kyseessä olisi uskonnollinen, kristittyjen tulevaisuudesta huolestuneiden ryhmä, niin olisin poistunut sieltä vähin äänin. Ei siellä kuitenkaan kristillistä rakkautta saarnattu, vaan synkeää islaminvastaista vihaa. Mukana oli myös näillä sivuilla yllättävän yleisiä homoeroottisia väkivaltafantasioita ja tietenkin mainostettiin natsijärjestöä nimeltään Suomen Vastarintaliike.

Minun puolestani nämä ihmiset saavat lietsoa toisiaan uhoon ihan vapaasti, mutta minua ei kannata liittää tällaisiin ryhmiin. Olen jo aiemmin sanonut, että minulla ei ole huumorintajua. Jos siis joku vitsiniekka päättäää hyökätä tämän kirjoituksen takia kimppuuni, niin tulen julkaisemaan kaikki loputkin tekemäni kuvakaappaukset. Ne sisältävät mm. lähes täydellisen jäsenluettelon. Ja kuten ilmoitan omalla esittelysivullani, niin laittomat uhkaukset ja kunnianloukkaukset käsitellään käräjäoikeudessa.

Minua on sitten ihan turha sillä oikeudella pelotella. Ryhmä näkyy nimittäin olevan täysin avoin, koska pääsin lukemaan tekstejä myös ryhmästä erottuani. Pitäisi vähän miettiä, mitä kirjoittelee kaikille avoimille sivuille. Ajatteleminen ennen kirjoittamista ei ole sananvapauden rajoittamista.

Tuosta jäsenluettelosta tuli mieleeni, että onkohan kansanedustajan avustaja Ulla Pyysalo tietoinen kuulumisestaan tähän ryhmään? Hänhän tuli kuuluisaksi haettuaan tämän SVR:n jäsenyyttä, koska ei ymmärtänyt sen olevan natsijärjestö. Lisäksi hän lupasi erota ennen joulua, jos saa uuden työpaikan.

Tässä vaiheessa toivotan kaikille lukijoilleni,  myös uusille lyhytaikaisille ystävilleni, oikein hyvää uutta vuotta. Näitä ryhmiä urakalla perustavat voivat viettää vuodenvaihteen vaikkapa miettimällä, että onko joukossanne mahdollisesti ilmiantaja. Entä jos joku liitti minut ryhmäänne ihan tahallaan ilkeilläkseen teille?

Kolmannella silmällä

”Kunnassamme vallitsee nyt tuhannen ja yhden valituksen politiikka. Ei ole olemassa niin pientä asiaa, mistä ei valitusta tai naljailevaa blogikirjoitusta saisi aikaan. Turha valittaminen ja häirintä tappavat parhaalla mahdollisella tavalla kaiken kehittämisen ja tulevaisuuden miettimisen. Tämmöisenä aikana on erittäin tärkeä asia, että kuntaamme viedään oikeaan suuntaan. Tällä hetkellä suunta on ikävä kyllä se, mihin kolmas silmä näyttää.”

Näin kauniisti kiittää Juuan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja paikallislehden vuodenvaihteen tervehdyksessään minua ja paria muuta aktiivisesti kunnallispolitiikkaa seuraavaa kuntalaista. Hänellä onkin aihetta olla katkera kunnan kanssa tehtyjen maakauppojen kaatumisesta valituksiin, mutta osoite on väärä. Hänen pitäisi syyttää sekä itseään että kunnan valmistelevia virkamiehiä lain unohtamisesta asioiden valmisteluvaiheessa.

Minä olen tietenkin se naljaileva blogikirjoittaja. Sanottakoon nyt selvyyden vuoksi, että olen tehnyt kuluneen vuoden aikana yhden ainoan oikaisuvaatimuksen. Silloin olin asianosainen ja päätös oli selvästi vastoin lakia. Muiden valitusten kanssa minulla ei ole mitään tekemistä. Blogia aion tietenkin kirjoittaa jatkossakin.

Kunnassa ei ole tehty yhtään turhaa valitusta, vaan suurin osa valituksista on johtanut päätöksen kumoamiseen laillisuusperustein. Menestymättömätkään valitukset eivät ole olleet turhia tai kiusalla tehtyjä, koska ne ovat olleet hyvin perusteltuja ja asioihin on ollut syytä saada hallinto-oikeuden ratkaisu. Kaikkia valituksia ei vielä ole käsitelty.

Kunnan hallinnon näkyvin ongelma on päätösten huolimaton ja laista piittaamaton valmistelu. Asioista on perinteiseen tapaan sovittu kavereiden kesken pienissä piireissä ja päätökset on runnottu läpi hiljaisuuden vallitessa. Lakikirjaa ei ole muistettu tai osattu avata oikeasta kohdasta laillisuuden varmistamiseksi. Tapana ei ole koskaan ollut keskustella avoimesti ja paikallislehti kirjoittaa aina vain sitä, mitä kunnanvirastosta sanellaan. Ajatus on, että ei näitä asioita voi kuitenkaan ymmärtää muut kuin niihin vihkiytyneet harvat ja valitut.

Kun yllättäen ilmestyy bloggaaja, joka tuntee kunnallisalan lainsäädäntöä ja kertoo perustellut näkemyksensä, niin hän on häirikkö. Yhteistä venettä keikuttavat myös valittajat. Pienten päättäjien maailmankuva ja käsitys omasta erinomaisuudesta järkkyy perin pohjin. Silloin puolustaudutaan hyökkäämällä laillisuutta vaativien kimppuun nimeämällä heidät kolmannella silmällä katsojiksi.

Yrittäjien puheenjohtaja kirjoittaa myös, että kuntaan tarvitaan yrityksiä ja niiden tuomia työpaikkoja. Tästä ei tietenkään kukaan ole eri mieltä. Joillain yrittäjillä vain tuntuu olevan alitajuntaan iskostununeena käsitys, että kunnan rahat ovat oikeastaan heidän rahojaan ja ne on annettava heidän yrityksensä kehittämiseen.

Kunnan tehtävä on edistää elinkeinotoimintaa, mutta sen on tapahduttava laillisesti. Samoin on lakia noudatettava kaikessa muussakin kunnan hallintotoiminnassa. Siitä tässä vain on kysymys ja minä lupaan jatkossakin kertoa etukäteen, miten pitää toimia. Jälkikäteen sitten sanon, että olisitte uskoneet.

Vuosisadan uudistus

Valehtelun hienostunein muoto on kertoa asiasta vain positiivinen puoli ja vaieta negatiivisesta. Ne ikävät asiat vielä tahallaan häivytetään positiivisten puolien ylistämisellä. Juuri tällainen valhe on vuoden alussa voimaan tuleva suuri perusturvan korotus.

Sitä on kehuttu ja tullaan koko vaalikauden ajan kehumaan vuosisadan suurimmaksi uudistukseksi. Saahan jokainen perusturvan varassa elävä lisää 100 euroa kuukaudessa. Tällä hallituspuolueet rehvastelevat vielä kauan, ihan kyllästymiseen asti.

Totuus on kuitenkin paljon ikävämpi, kertoo Kelan johtava tutkija Pertti Honkanen. Kaikkein köyhimpien perusturva nousee vain 25 euroa kuukaudessa. Näitä köyhiä ovat sekä pelkällä toimeentulotuella elävät että työmarkkinatuen lisäksi toimeentulotukea saavat yksin asuvat. Toimeentulotuen perusosa nousee vain 25 euroa. Työmarkkinatuki nousee 121 euroa kaikille, mutta sen lisäksi toimeentulotukea saavalta sama 121 euroa nipistetään pois toimeentulotuesta. Ostovoiman lisäys on siis vain 25 euroa. Kunta on ainoa, joka tässä touhussa voittaa myöntämättöminä toimeentulotukina.

Tämä asia on koko ajan ollut päivänselvä jokaiselle järjestelmää vähänkään tuntevalle. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joten kaikki muu tulo pienentää sitä automaattisesti. En tiedä, onko tämä päättäjille jotenkin uusi tieto, mutta ei sen ainakaan pitäisi olla.

On uudistuksessa hyötyjiäkin, se on myönnettävä. Siitä hyötyvät yksinhuoltajat, kuten oikein onkin. Lisäksi siitä hyötyvät ne työmarkkinatuen saajat, jotka eivät saa tai eivät tarvitse toimentulotukea. Heille koko korotus tulee suoraan lisäyksenä ostovoimaan. He siis eivät ole niitä ihan kaikkein köyhimpiä, vaikka eivät takuulla mitenkään leveästi eläkään. Työmarkkinatuki on näet siitä omituinen tukimuoto, että siihen vaikuttavat avio- tai avopuolison tulot. Puolisolla on velvollisuus elättää työtöntä kumppaniaan.

Kaikkein köyhimmät ja siis jätettiin kaikkein vähimmälle. Toivoisin jokaisen hallituspuolueen ministerin ja kansanedustajan muistavan tämän ennen julkisen itsensä kehumisen aloittamista.

Niin sanottua kuntoutusta

Joensuun kaupunki aikoo satsata työllistämiseen ja erityisesti kuntouttavaan työtoimintaan. Tätä en ihmettele ollenkaan, koska tämä niin sanottu kuntoutus antaa kunnalle ilmaista työvoimaa ja hyödyttää muutenkin kunnan taloutta selvällä rahalla.

Tämä johtuu siitä, että Laki kuntouttavasta työtoiminnasta on nimetty väärin. Sisällöltään se on selvästi laki ilmaistyövelvollisuudesta. Sen tarkoitus on saada ilmaistyövoimaa julkisyhteisöille tai rekisteröidyille yhdistyksille ja tuottaa kunnalle valtion rahaa.

Kuntouttamisesta puhuminen on harhaanjohtavaa, koska kuntoutukseen kelpaa vain työkuntoinen. Lain 3 §:n mukaan kuntoutuksen tarpeeseen riittää, että henkilö on saanut peruspäivärahaa 500 päivän ajan, työmarkkinatukea 180 päivän ajan tai saanut elantonsa toimeentulotuesta viimeisen 12 kuukauden ajan.

Kun kuntoutustarve täyttyy, laaditaan yhdessä kunnan, TE-toimiston ja työttömän kanssa aktivointisuunnitelma. Ensin kartoitetaan henkilön työura ja aiempien työllistämistoimenpiteiden vaikutukset. Vasta tässä vaiheessa selvitetään työllistämistä edistävien sosiaali-, terveys- , kuntoutus- ja koulutuspalvelujen tarve. Jos tarvetta näihin palveluihin ei ole, on henkilö sopiva ohjattavaksi kuntouttavaan työtoimintaan. Pelkkä työttömyys siis katsotaan vajaakuntoisuudeksi ja kuntoukseen kelpaa vain se, jolla ei ole kuntoutuksen tarvetta.

Sitten selvitetään mahdollisuus tarjota oikeaa palkallista työtä. Sitä ei tietenkään ole kunnalla eikä kenelläkään muullakaan kuntoutusta järjestävällä tarjota, koska kuntouttavalla työllä ei saa korvata mitään virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Tätä lainkohtaa kierretään avoimesti, koska ei kuntoutettaville ole olemassa mitään erityistehtäviä. Työt ovat täsmälleen niitä samoja, joita kunta muuten joutuisi hoitamaan palkatulla työvoimalla. Nimeämällä työttömän ammattilaisen kuntoutettavaksi saa kunta ilmaisen työntekijän enimmillään 24 kuukauden ajaksi.

Kunta hyötyy toiminnasta enemmänkin. Kuntouttavan työn järjestäminen on kunnan vastuulla ja ellei sitä järjestetä, joutuu kunta maksamaan Kelalle puolet työmarkkinatuen kuluista. Kuntoutettavaksi ottaminen poistaa tämän maksuvelvollisuuden ja lisäksi valtio maksaa kunnalle jokaisesta kuntoutettavan työpäivästä 10,09 euroa. Itse ilmaistyön tekijä saa Kelalta työmarkkinatuen ja 9 euroa ruokarahaa.

Kuntouttavasta työtoiminnasta ei neuvotella. Siitä voi kieltäytyä, mutta silloin toimeentulotuki alenee 20 %. Toistuva kieltäytyminen alentaa tukea 40 %. Tähän ei työttömällä ole varaa, joten hänellä ei ole vaihtoehtoja. Niinpä hän tekee samaa työtä rinta rinnan työehtosopimuksen mukaista palkkaa saavan vakituisen henkilön kanssa.

Ajattelun este

Tietääkö ihminen näkemänsä perusteella vai näkeekö tietämänsä perusteella? Näkemistä tietämisen perusteella sanotaan kognitiiviseksi dissonanssiksi. Ihminen ottaa vastaan vain sellaista tietoa, joka myötäilee hänen ennakkoluulojaan ja ennakkokäsityksiään. Kaikki poikkeava sivuutetaan täysin.

Monet ovat vakuuttuneita siitä, että maahanmuuttajat saavat kaiken ilmaiseksi. Sosiaalitoimi järjestää heille parhaat asunnot, merkkivaatteet, taksikyydit, oman auton, lautasantennin ja käyttörahaa vielä tarpeen mukaan. Näin ajattelevalle voi kyllä kertoa, että toimeentulotuen myöntäminen on laissa säädeltyä toimintaa ja se perustuu tarkkoihin tulo- ja menolaskelmiin. Laskennallinen vajaus myönnetään toimeentulotukena. Sen lisäksi voi poikkeuksellisiin menoihin saada harkinnanvaraista toimeentulotukea.

Ennakkoasenteiden vallassa oleva kyllä kuuntelee sujuvasti ja näyttää ymmärtävän asian. Tosiasiassa hän ei ole kuunnellut eikä ymmärtänyt yhtään mitään, koska hänen päässään oleva lukko estää uuden tiedon omaksumisen. Kun hän seuraavan kerran lukee jostain, kuinka kummin kaima oli kuullut tutun sosiaalityöntekijän sanoneen, että maahanmuuttajille kustannetaan ihan kaikki, hän riehaantuu. Tämä vastaa täysin hänen omaksumiaan ennakkoasenteita, joten tieto on ilman muuta uskottava.

Ihan sama ilmiö on nähtävissä suhtautumisessa pitkäaikaistyöttömiin. Jonkun mielestä he ovat yhtenäinen joukko tahallaan syrjäytyneitä juoppoja ja työhaluttomia pummeja, joilla on mielenterveysongelmia. Heidät pitää toimittaa pakkotöihin ja ottaa kaikki avustukset pois, niin he ryhdistäytyvät. Tämän on ihan pakko pitää paikkansa, koska itsellä on työpaikka ja tuttu kansanedustajakin on samaa mieltä.

Tällaisellekin ihmiselle voi selittää, että mitään yhtenäistä joukkoa ei ole, vaan jokaisella on ihan oma elämäntilanteensa. Selittäminen on kuitenkin tuuleen huutamista, koska kognitiivinen dissonanssi estää tehokkaasti kaiken uuden tiedon omaksumisen. Tällainen ihminen menee uutta tietoa saatuaan kotiin ja laatii yleisönosastoon kirjoituksen siitä, kuinka tekemätöntä työtä riittää kaikille halukkaille.

Miettikääpä joskus omia asenteitanne. Siellä jossain luuraa ihan varmasti se ennakkoasenne, joka estää omaksumasta uutta tietoa ja pakottaa vahvistamaan jo opittua ajattelua.

Itse yritin joulunpyhien aikana ajatella asioita myös ns. maahanmuuttokriittisten ja pakkotyöuskovaisten kannalta. Ei siitä mitään tullut. On vaikea paneutua vastapuolen ajatusmaailmaan, jos sitä ei perustella muulla kuin väitteiden toistamisella. Vielä vaikeammaksi ymmärtäminen tule silloin, kun puheeni mitätöidään sanomalla minun olevan pelkkä demlalainen punavihreä mädättäjä tai laiskureiden puolustaja.