Sano mitä tarkoitat, tarkoita mitä sanot

Pohjoiskarjalaisen Juuan kunnan verkkosivuilla oleva kunnanvaltuuston työjärjestys ei avaudu luettavaksi. Se on luultavasti joskus aikojen alussa ladattu sinne väärin, koska ei se ole auennut ennenkään. Tätä ei vuosien varrella kunnassa ole kukaan huomannut, joten ainakaan valtuutetuilla ja kunnan virkamiehillä ei viime aikoina ole ollut tarvetta tarkistaa menettelytapojen oikeellisuutta. Vai olisiko sittenkin?

Valtuuston työjärjestyksessä säädetään valtuutettujen aloiteoikeudesta näin:

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Juukalaiset valtuutetut tekevät aloitteita ihan samaan tahtiin kuin valtuutetut muuallakin. Jotkin aloitteet johtavat johonkin ja jotkut eivät, tämäkin on ihan tavallista. Valtuuston pöytäkirjojen sanamuodon mukaan Juuassa aloitteita ei kuitenkaan tarvitsisi edes valmistella, vaan ne voitaisiin unohtaa saman tien.

Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteet vain tiedoksi, mutta ei lähetä niitä valmisteltavaksi. Työjärjestyksen selvän sanamuodon mukaan valtuuston pitäisi kuitenkin tiedoksi merkitsemisen lisäksi lähettää aloitteet kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Nykyisellään jokin aloite voitaisiin haluttaessa rypistellä roskakoriin heti tiedoksi saattamisen jälkeen. Sehän tuli jo käsiteltyä.

Ei näin tietenkään tehdä eikä virhe liene edes tahallinen. Aloitteet etenevät normaalisti ja tulevat aikanaan asianmukaiseen käsittelyyn. Kyse on taas kerran vain huolimattomuudesta perusasioissa. Olen ennenkin ehdottanut valmistelijoille, esittelijöille ja päättäjille kunnallishallinnon peruskurssia, koska asiatekstiä luetaan täsmälleen niin kuin sitä kirjoitetaan. Siksi on syytä sanoa mitä tarkoittaa ja tarkoittaa mitä sanoo.

(Olen lähettänyt kunnan verkkosivulle palautetta linkin toimimattomuudesta, joten se asia ainakin korjattaneen)

Kommentit
 1. 1

  Timppa sanoo

  Juuassa kovin usein asiat ovat vähän sinne päin ja puuttuvat määrärahat etsitään kovin usein jälkikäteen. Kovin usein asiat näyttävät muulta kuin niistä sanotaan tai kirjoitetaan, ja kovin usein monet asiat joudutaan jälkikäteen selittämään ihan toisin päin, kuin niiden on sanottu olevan. Jopa tärkeimmät päätökset kovin usein joudutaan tekemään uudelleen. Juukalainen erityisosaaminen sisältyy sanoihin ”kovin usein ”. Jos Juuassa esimerkiksi sanotaan, että rahat otetaan sukan varresta, suomeksi se tarkoittaa, että ne pannaan samoin tein kankkulan kaivoon. Tai kun asia merkitään tiedoksi, se tarkoittaa ettei sille tehdä mitään, se voidaan unohtaa. Kovin usein asiat näyttävät ihan toiselta kuin niiden sanotaan olevan. Johtuneekohan Juuan uudesta viestintäsuunnitelmasta, jonka kunnanhallitus vuosi sitten on hyväksynyt, mutta ilmeisesti samoin tein myös unohtanut. Sen ilmeisen unohtamisen takia nykyisin tapahtuu niin paljon asioita ”kovin usein”, kun ei ole niitä suunnitelmia, jotta niin ei pääsisi tapahtumaan. Riskiinsä on kyllä siinäkin, että jos asiat olisivat kuntalaisten tiedossa, monet asiat menisivätkin ihan toisin. Jopa kovin usein.

 2. 2

  Marja sanoo

  Tiedän sen verran käytännöstä että kun aloite saapuu se kirjataan asianhallintaan ja laitetaan valmisteltavaksi. Siihen laitetaan vielä hälytys kohtuullisen ajan päähän ettei asia pitäisi päästä unohtamaan. Keväällä sitten listataan aloitteet ja viedään tiedoksi valtuustolle. Ihmettelin itsekin viime valtuuston kokouksen aloitekäsittelyä, mutta luulen että vaikka ne on merkitty tiedoksi niin kyllä ne silti on menossa valmisteluun. Joskus aiemmin aloitteet oli valtuuston pöytäkirjassa muissa asioissa. Minusta tuo tapa jossa ne tavallaan ikään kuin avataan jo valtuuston kokouksen aikana omaksi pykäläkseen on parempi ja auttaa myös myöhemmin löytämään aloitteen paremmin. Valtuuston työjärjestys ja tarkastuslautakunnan työohjelma on nettisivulla word-muodossa ilmeisesti vahingossa. Olisin itse korjannut sen huomenna mutta olen taas viikon vapaalla kun olen osa-aikatyöläinen. Asia varmaan korjataan ja hyvä kun olet laittanut siitä vielä palautettakin. Minusta on hyvä että asioista huomautetaan, kun harva kunnan työntekijä varmaan ehtii tarkistella linkkien toimivuutta nykyisin. Minä ja muutama muu kunnassa on esitetty että olisi hyvä että saatais ns. nettisivupäätoimittaja, joka huolehtisi siitä että sivut on ajantasalla. Nykyisellä käytännöllä sivujen ylläpito on jaettu eri palvelualueille ja kun sitä ei ole kunnolla vastuutettu niin sivut ovat mitä ovat.

 3. 3

  Hallintopäällikkö sanoo

  Kuntalaki 15 §
  Valtuuston työjärjestys
  Valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä tai muussa johtosäännössä annetaan määräyksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle, valtuutetun aloitteen käsittelystä, valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä, 56 a §:ssä tarkoitetusta kokouksiin osallistumisesta videoneuvotteluyhteyden avulla sekä kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti.

  Valtuuston työjärjestys 5 §
  Valtuutettujen aloitteet
  Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
  Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu.( Kuntaliiton suosituksen mukaan lienee näin Juukassakin)

  Kyllä se on selittelemättä aivan niinkuin se on kirjoitettu.Tiedoksi merkitseminen on virheellinen, hallintosäännön vastainen päätös, olipa kirjaamiskäytännöt ja myöhemmät käsittelyvaiheet tarkoitus hoitaa miten tahansa. Päätökset on luettava niinkuin ne on kirjoitettu ja selittelyt pois! Hyvin hoidetussa hallinnossa tarkoitus ei pyhitä keinoja.