Rimaa hipoen

Lupasin keväällä, että kirjoitan Juuan kunnan vs. sosiaali- ja terveysjohtajan valinnan ja pätevyyden lainmukaisuudesta heti, kun hallinto-oikeus on päätöksensä tehnyt. Päätös on annettu eilen. Sen mukaan kunnanjohtajan päätöksellä lähes kahden vuoden ajaksi viransijaiseksi nimitetty oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari Pekka Vainikka on tehtävään pätevä. Kunnanjohtajalla oli myös oikeus tehdä tämä päätös.

Kunnanjohtajalla oli hallintosäännön mukaan oikeus päättää viransijaisuudesta ilman julkista hakua. Oikeus tosin piti lähes kahden vuoden sijaisuutta aika pitkänä, mutta arvioi kuitenkin menettelyn mahdolliseksi. Päätös ei siis perustunut puhtaasti lakiin eikä hallintosääntöön, vaan oikeuden arvioon.

Vainikka on myös tehtävään pätevä, vaikka hänellä ei ole sosiaalityöntekijän pätevyttä. Oikeus päätyi arvioimaan, että johtajan virka on puhtaasti hallinnollinen, eikä johtaja koskaan osallistu millään tavalla käytännön sosiaalityöhön.

Oikeuden arvio perustui kunnan omaan ja edellisen viransijaisen kirjalliseen selvitykseen tehtävän luonteesta. Tulkintaa helpotti se, että kunnassa ei koskaan ole vahvistettu sosiaali- ja terveysjohtajan toimenkuvaa. Niinpä se on sitä, mitä sen kulloinkin sanotaan olevan. Joskus laiskuudesta on hyötyä. Edellisellä sijaisella oli sosiaalityöntekijän pätevyys ja hän osallistui käytännön tapausten selvittelyyn. Hänen kirjallisen lausuntonsa mukaan tehtävä on kuitenkin hallinnollinen.

Oikeutta ei häirinnyt edes se, että kunnassa ei kukaan ole koko vuoden aikana pystynyt tekemään kiireellisiä lapsen huostaanottoja tai määräämään päihteiden väärinkäyttäjää kiireelliseen pakkohoitoon laillisesti. Hallintosäännön mukaan päätökset tekee yksin sosiaali- ja terveysjohtaja, jolla on oltava sosiaalityöntekijän pätevyys.

Oikeuden mukaan päätösvalta on näissä asioissa pystytty kunnan sisäisillä päätöksillä delegoimaan päteville sosiaalityöntekijöille. Ilmeisesti oikeus uskoi sellaisenaan kunnan lausunnon, jonka mukaan hallintosääntöä muutetaan välittömästi vastaamaan tilannetta. Sitä ei ole muutettu vieläkään, koska kunnanvaltuusto päätti jättää asian pöydälle. Sääntömuutos oli niin huonosti valmisteltu, että suurin osa valtuutetuista ei ymmärtänyt tekstiä.

Tämä asia saa minun puolestani jäädä tähän, koska en ollut valittaja ja asia on muutenkin kiinnostanut vain juridisena ongelmana. Nyt se on ratkaistu tässä oikeusasteessa ja minulle se riittää. Valittajasta en mene sanomaan mitään, koska hallinto-oikeuden päätös on enemmän tilannearviota kuin juridiikkaa.

Nyt oma mielenkiintoni kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikön viransijaisuuteen. Se oli julkisesti haettavana ja tiedän, että siihen on kunnanjohtajan päätöksellä valittu sellainen henkilö, joka ei ole sijaisuutta hakenut. Menettely on selkeästi vastoin kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n määräystä.

Pyysin jo viikko sitten päätöstä itselleni, mutta jostain syystä en ole sitä saanut. Saattaa olla, että kunnanjohtajan päätös hyväksytään vasta seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Jos näin on, niin annanpa kunnahallitukselle pienen vihjeen: Käyttäkää sitä otto-oikeutta, joka teillä lain mukaan kunnanjohtajan päätöksiin on. Muuten olette siunaamassa selvästi lainvastaista menettelyä.

Kommentit
 1. 1

  keijo ahlqvist perkele sanoo

  Kertoo oikeusjärjestelmän toimivuudesta yksien etujen mukaan ja toimimattomuudesta yleisten etujen mukaan.

 2. 2

  entinen sosiaalisihteeri sanoo

  aika paljon on taidettu katsoa sormien välistä, jos ilman mitään sosiaalialan koulutusta voi toimia sosiaalijohtajana ja kunnan ainoana sosiaalitoimesta vastaavana viranhaltijana. kun on käynyt ilmi nämä valelääkäriasiat ja puutteellinen valvonta, niin kukahan se valvoo näiden sosiaalijohtajien ammatitaidon toteutumista kun niistä kerran on oikein erikoislaki. juuka on nyt mielenkiintoinen ennakkotapaus. tuskinpa asia on lopuun käsitelty, ei ainakaan saisi olla.

 3. 3

  mutta mitä sanoo

  osottaa hovioikeuden päteväksi arvellun näytöt käytännössä? ja nimenomaan hallinnossa johon pätevyydet on hyväksytty. tämän voi kysymyksenalaistaa jo sakun peräkkäisten olleiden aiheiden, tänään ja eilen, perusteella ja kun on seurannut plokeja pitemmältäkin ajalta. jos puoletkaan kirjotuksien mokailuista pitää paikkaansa voi vain arvella että eivätpä taija olla kaksiset. ois vaan hyvä jotta elispäivän jutussa ollutta valitusta käsittelisi samat tuomarit kun tätä tänään julkastua valituspäätösasiaakin tehneet.mielenkiintosta on ootella tietoja hävitettyjen hakemusten valitusasiasta kun se joskus tulee esille. noitten lisäksi tais olla joku valtuuston asiakin josta ei päättäjät saaneet selvyyttä kehnon valmistumisen takia, jossa tekijä oli kait sama johtaja muistaakseni. ainut on hyvää jotta säilyy kiinnostus jatkossakin kuntanne asioissa kun nämä osaajat päsmäröivät vähillä taidoillaan.

 4. 4

  Jarmo Vilponen sanoo

  Liekkö juutalaisten suurehko määrä Juuassa kieroutta lisäävä tai jopa vähentävä juttu?
  Tässä pitää Saku venyä nyt moneen asiakokonaisuuteen, jos jakselet niin soita joskus??
  044 5509920
  (Sakua on miellytävää lukea, mm. kun asiat on selkeä selkeästi ilmaistu)

 5. 5

  koskahan sanoo

  mahtaa mennä perille Sakunkin veloituksettomat neuvot niin kunnanjohtajallenne kuin muillekin sekä luottamusmiehillennekin? Voi olla kyllä niinkin,ettei monikaan em. tahoista kykene lukemaan tekstejäsi, siinä pelossa, että taas on jotain negatiivista mutta totta itsestään kirjotettu. Ekan aiheesi tiimoilta en osaa kommentoida kun en tunne tapausta,mutta tuo hakemusjuttu jota olet hakenut, sinun tulee kyllä katsoa tappiin asti, kävipähän siinä kunka hyvänsä. Ja onpahan sekin yksi lisäoppitunti mukamas jurismiakin osaaville sählääjille. Jaksamista Saku sinne Juukan kuntaan.