Niin sanottua kuntoutusta

Joensuun kaupunki aikoo satsata työllistämiseen ja erityisesti kuntouttavaan työtoimintaan. Tätä en ihmettele ollenkaan, koska tämä niin sanottu kuntoutus antaa kunnalle ilmaista työvoimaa ja hyödyttää muutenkin kunnan taloutta selvällä rahalla.

Tämä johtuu siitä, että Laki kuntouttavasta työtoiminnasta on nimetty väärin. Sisällöltään se on selvästi laki ilmaistyövelvollisuudesta. Sen tarkoitus on saada ilmaistyövoimaa julkisyhteisöille tai rekisteröidyille yhdistyksille ja tuottaa kunnalle valtion rahaa.

Kuntouttamisesta puhuminen on harhaanjohtavaa, koska kuntoutukseen kelpaa vain työkuntoinen. Lain 3 §:n mukaan kuntoutuksen tarpeeseen riittää, että henkilö on saanut peruspäivärahaa 500 päivän ajan, työmarkkinatukea 180 päivän ajan tai saanut elantonsa toimeentulotuesta viimeisen 12 kuukauden ajan.

Kun kuntoutustarve täyttyy, laaditaan yhdessä kunnan, TE-toimiston ja työttömän kanssa aktivointisuunnitelma. Ensin kartoitetaan henkilön työura ja aiempien työllistämistoimenpiteiden vaikutukset. Vasta tässä vaiheessa selvitetään työllistämistä edistävien sosiaali-, terveys- , kuntoutus- ja koulutuspalvelujen tarve. Jos tarvetta näihin palveluihin ei ole, on henkilö sopiva ohjattavaksi kuntouttavaan työtoimintaan. Pelkkä työttömyys siis katsotaan vajaakuntoisuudeksi ja kuntoukseen kelpaa vain se, jolla ei ole kuntoutuksen tarvetta.

Sitten selvitetään mahdollisuus tarjota oikeaa palkallista työtä. Sitä ei tietenkään ole kunnalla eikä kenelläkään muullakaan kuntoutusta järjestävällä tarjota, koska kuntouttavalla työllä ei saa korvata mitään virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Tätä lainkohtaa kierretään avoimesti, koska ei kuntoutettaville ole olemassa mitään erityistehtäviä. Työt ovat täsmälleen niitä samoja, joita kunta muuten joutuisi hoitamaan palkatulla työvoimalla. Nimeämällä työttömän ammattilaisen kuntoutettavaksi saa kunta ilmaisen työntekijän enimmillään 24 kuukauden ajaksi.

Kunta hyötyy toiminnasta enemmänkin. Kuntouttavan työn järjestäminen on kunnan vastuulla ja ellei sitä järjestetä, joutuu kunta maksamaan Kelalle puolet työmarkkinatuen kuluista. Kuntoutettavaksi ottaminen poistaa tämän maksuvelvollisuuden ja lisäksi valtio maksaa kunnalle jokaisesta kuntoutettavan työpäivästä 10,09 euroa. Itse ilmaistyön tekijä saa Kelalta työmarkkinatuen ja 9 euroa ruokarahaa.

Kuntouttavasta työtoiminnasta ei neuvotella. Siitä voi kieltäytyä, mutta silloin toimeentulotuki alenee 20 %. Toistuva kieltäytyminen alentaa tukea 40 %. Tähän ei työttömällä ole varaa, joten hänellä ei ole vaihtoehtoja. Niinpä hän tekee samaa työtä rinta rinnan työehtosopimuksen mukaista palkkaa saavan vakituisen henkilön kanssa.

Kommentit
 1. 2

  Marko sanoo

  Asiaa! Tässä olit kiteyttänyt hyvin muutamaan kappaleeseen villakoiran ytimen.

 2. 3

  Marjaana sanoo

  Työvoimahallinto toimii aivan kuten käytettävät termit kertovat: työtön ohjataan toimenpiteeseen, häntä aktivoidaan ja hänelle järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa. UH!

 3. 4

  Tuomas sanoo

  Selkeille kuntouttaville systeemeille ( verstaat, mediapajat yms ) tämä on minusta ihan fiksua toimintaa, mutta oikeisiin duuneihin joku kuukauden tai parin testijakso pitäisi olla maksimi, ja jos se toimisi niin sitten alkaisi oikea duuni jonka minimi jakso olisi vaikka puoli vuotta tai vuosi. Tahot jotka näitä systeemejä käyttävät olisivat velvoitettuja antamaan oikeaa liksaa onnistuneille harjoittelu/kuntoutus aloitteen tehneille.

 4. 5

  Anne Turunen sanoo

  Minä olen ollut Varkauden urheiluseuroilla harjoittelemassa vanhusten ulkoiluttamis ja asiakaspalvelu kauppakassissa 6kk liitonpäivärahalla ja 9 euron ylläpitokorvauksella ja liitonpäivät kulu kokoajan 6kk ajalta.Nyt olen 6kk palkkatuella yllä mainitussa paikassa,ja olen ihan tyytyväinen että olen saanut olla työelämässä,vaikka olen terveydentilani takia luokiteltu vajaakuntoiseksi.Mielestäni kuntouttava työtoiminta ja palkkatuki työ on hyvä asia kun muu työ ei ole mahdollinen.Eli on se parempi vaihtoehto olla vaikka pienemmällä palkalla työssä kun istua kotona rahatta,sillä kaikki ei saa kelan päivärahaa koska puolison tulot vaikuttavat.

 5. 6

  Satakunnasta sanoo

  …onneksi voi lyödä kapuloita koneiston rattaisiin, esim tuohoamalla laitteistoa ja ”hukkaamalla” omaisuutta. …ja jos tuntuu että aletaan epäillä niin heittäytyy tyhmäksi. Toista kertaa ei kuntouteta jos tulee ilmaistyön teettäjälle kalliiksi.

  Itsellä on kokemusta aiheesta niin palkallisesta työstä (homman laukaisi työnantajan suorittama työpaikkakiusaaminen) ja palkattomasta työstä johon suht nopeasti hommattiin pätevämpi tekijä.