Salaisia ohjeita?

Perustuslaki turvaa kaikille oikeuden välttämättömään toimentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotuki on kuitenkin tarkoitettu viimesijaiseksi henkilön ja perheen välttämätöntä toimeentuloa turvaavaksi oikeudeksi.

Näin perusteli Juuan kunnan vs. sosiaali- ja terveysjohtaja sosiaalilautakunnalle ehdotustaan kunnan omaksi toimeentulotuen menettelyohjeeksi. Tähän asti kunnassa on noudatettu STM:n vuodelta 2007 peräisin olevaa ohjetta Toimeentulotuki – opas toimeentulotukilain soveltajille. Nyt se ilmeisesti on jo heitetty roskakoriin ja juukalaiseen tapaan tehdään mitä halutaan. Asia käsiteltiin lautakunnassa 23.2.2012, mutta pöytäkirjaa ei tuttuun tapaan näy vieläkään kunnan verkkosivuilla.

Ihan yhtä tuttuun tapaan siellä ei näy tätä uutta ohjettakaan. Esityslistan mukaan se on liitteenä ja niin se tietysti on lautakunnan jäsenille ollutkin, mutta yleisölle sitä ei katsota tarpeelliseksi näyttää.

Perustelut jatkuvat näin: Uudet ohjeet kuten myöskään ministeriön ohjeet eivät voi rajoittaa työntekijöiden oikeutta käyttää harkintaa. Harkinnan rajat sekä noudatettavat menettelytavat on kirjattu toimeentulotukiasioissa yhdeksään eri lakiin.

Uudet ohjeet ilmeisesti siis korostavat sekä laillisuutta että erityisesti työntekijän harkintavaltaa. On varmasti tarpeen koota yksiin kansiin näiden yhdeksän eri lain määräykset, mutta minun kokemukseni mukaan oman harkintavallan korostaminen on vaarallista. Sosiaalityöntekijä voi helposti lipsahtaa liian pitkälle miettiessään oman harkintavaltansa määrää.

Säästöä kai tässäkin taas haetaan. Esityslistan mukaan perustoimeentulotukeen käytetään myönnetyistä tuista 90 %, täydentävään tukeen 7 % ja ennaltaehkäisevään tukeen vain 3 %.  Jotenkin tekstistä tulee sellainen käsitys, että tätä perustoimeentulotukea myönnetään liikaa. Siihen viittaa tuen viimesijaisuuden korostaminen, joten ehkä sosiaalityöntekijöitä nyt kannustetaan etsimään vaikkapa jotain pientä rahaksi ja syötäväksi vaihdettavaa omaisuutta ennen tuen myöntämistä.

Kunnan laatiessa ikiomat lain soveltamisoheet alan aina epäillä pahaa. Vielä pahempaa epäilen silloin, kun niitä ohjeita ei julkisteta. En usko Juuan kunnan juridisen ja ammatillisen osaamisen olevan niin ylivertaista, että ministeriön ohjeet kannattaa korvata omilla.

Asia on vielä korjattavissa. Lautakunnan pöytäkirja ei vielä ole verkossa, joten ohjeet voi ihan hyvin liittää sen mukaan julkaisuhetkellä. Muussa tapauksessa pitänee käydä hakemassa ne itse.

Kommentit
 1. 1

  jarmo vilponen sanoo

  Sitä kai on monta tapaa toteuttaa lainsäädäntöä kunnissa? No ainakin kaksi .. oikea ja väärä!

  Useinkaan ei hallinnollisissa asioissa oikeen olla selkeästi kai pyrittykkään neuvomaan mm. erityislain ja yleislain .. uudemman lain ja vanhemman jne. oikeusjärjestyksellisiä asioita.
  Jos köyhällä annettaisi ihan suorasukaisesti vastauksia, niin ’se kai ei olis kivaa’ … halvemmaksi se kuitenkin tulis sellanen ”varhainen puuttuminen”.

  Mulle teettää nykyään vaikeuksia selvittää ”aluehallinnoliinen vilppi” .. en voi käsittää sitä että kulttuurivaikutuksista ja kaikenlaisista pitkäaikaissairaiden ja vammaisten syrjinnästä puhutaan, mutta ko. asioita ei voida nähdä aluepoliittisesti virheelliseksi. (EU-poliittiseti kai seutukunta valvoo AVI:a ja toisinpäin ja heti kun joku tuttavista tekee virheitä, niin valvotaan sen oikaisemista, höh?)

  VAKUUTUS, VAMMAISUUS JA SOSIAALIOIKEUDET HALLITSEVA JUKKA KUMPUVUORI ON SITÄ MIELTÄ, ETTÄ ASIAKOKONAISUUS VAATII TAPAILEMISTA, MUTTA EIKUN OIKEUSAPUTOIMISTO HOITAA YLI 7 V. JATKUNEEN VIRANOMAISTEN LAIMINLYÖNTIVYYHDIN – HEITTEILLEPANON? (mielenkiintoiset universaalit oikeudet?)

 2. 2

  Ministeriötä viisaampi kunta? sanoo

  Tämän sosiaalijohtajanhan ei pitänyt ollenkaan osallistua käytännön sosiaalityöhön. Mitenkä hän ymmärtää laatia ohjeita toimeentulotuen myöntämisestä.
  Havainto sekin, ettei lautakunnan pöytäkirjaa saada kahteen viikkoon kunnan verkkosivuille. Hitaita ovat herrojen kiireet. Tai sitten välinpitämättömyys kukoistaa.