Alibudjetointia ja sopimuksia

Toimimintakulut ovat tässä vaiheessa lähes 1,3 miljoonaa euroa viime vuotista suuremmat ja vuosikate on 860 000 euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Näin nähtynä vuoden 2012 tilinpäätöksestä olisi tulossa selvästi alijäämäinen.

Suurimpana ongelmana on nähtävissä palvelujen ostojen viime vuosien voimakas kasvu. Vuosina 2009-2012 on palvelujen ostoihin budjetoitu summa kasvanut n. 1 700 000 euroa ja tilinpäätökset 2009-2011 osoittaa kasvuksi n. 2 600 000 euroa.

Hall.joht
Kunnanhallitus merkitsee taloustilanteen tiedokseen ja keskustelee mahdollisista talouden korjaustoimenpiteistä
.

Tällaista lukee tämänpäiväisen Juuan kunnanhallituksen kokouksen esityslistan kohdassa Talousarvion toteutuminen. Nämä luvut ovat niin hirveitä, että kunnahallituksen olisi varmaan tässä vaiheessa syytä tehdä jotain muutakin kuin merkitä asia tiedoksi ja rupatella mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Otetaanpa heti perään suora lainaus kunnanvaltuuston talousarvion hyväksymistä koskevasta pöytäkirjasta 21.12.2011:

Vuoden 2012 talousarvion toimintakulut ovat 44,3 milj. euroa ja toimintatuotot 12,4 milj. euroa. Toimintakulut kasvavat 4,2 %. Vuosikatteeksi muodostuu 1,1 milj. euroa. Toimintakuluista suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut 17,2 milj. euroa, sekä palvelujen ostot 20,2 milj. euroa. Ylijäämää ennakoidaan kertyvän noin 0,01 milj. euroa.

Vajaassa puolessa vuodessa on siis käynyt ilmi, että talousarvio meni pieleen etenkin ostopalvelujen osalta. Se ei asioita vähänkään seuranneelle ole mikään yllätys. Jo vuosikausia on harjoitettu täysin näkyvää alibudjetoinita ja erityisen selvästi alimitoitus on näkynyt terveyskeskuspalvelujen surkuhupaisan yksityistämisen aikana.

Juttujani kauemmin seuranneet ehkä muistavatkin tämän farssin etenemisen. Kunta yksityisti ja ulkoisti terveyskeskuksensa Coronarialle keväällä 2010. Kilpailutuksen hävinnyt Attendo MedOne eli nykyinen Attendo Terveyspalvelut Oy valitti asiasta ja valitus on edelleen vireillä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Coronaria ei pystynyt noudattamaan sopimusta, joten kunta irtisanoi sopimuksen vuoden 2011 alusta alkaen. Tästä suuttuneena Coronaria pani vireille oikeusprosessin, josta ei ole kerrottu julkisuuteen yhtään mitään. Sopimuksen mukaan erimielisyydet käsitellään  välimiesoikeudessa ja kunta on palkannut asianajajan hoitamaan juttua. Asianajajalle ei annettu mitään ohjeita jutun hoitamiseksi, vaan pelkkä valtakirja.

Tilapäinen hankintasopimus tehtiin Attendon kanssa vuoden 2011 loppuun asti. Sen jälkeen sopimusta on jatkettu kahden kuukauden irtisanomisjalla siihen asti, kunnes vuoden 2012 aikana saadaan järjestettyä uusi kilpailutus.

Ei tilapäisen sopimuksen tekeminen ihan kivutta mennyt. Joulukuussa tuotiin lautakunnan päätettäväksi ilman valmistelua sopimus, jonka hinta oli 1 215 283 euroa/vuosi. Pari kuukautta myöhemmin Attendo kertoi tehneensä laskuvirheen, joten hinta onkin 33 755 euroa enemmän. Kunnan oli tietenkin hyväksyttävä tämä pieni ilmoitusasia.

Niin, pitäisiköhän kunnanhallituksen tosiaan tehdä jotain muutakin kuin merkitä taloustilanne tiedoksi? Kyllä itseään voi huijata jonkin aikaa, mutta jossain vaiheessa on pakko myöntää kipeitä tosiasioita.

Kommentit
 1. 1

  Kunnan mopo keulii sanoo

  Alibudjetointi sanana antaa asiasta väärän kuvan. Kuntalain mukaan talousarvion on oltava suunnitelmakaudella tasapainossa tulojen ja menojen suhteen. Sitten kun menot karkaavat käsistä. syntyy alijäämää ja kovin usein tässä vaiheessa aletaan puhua alibudjetoinnista. Pää pannaan pensaaseen ja aletaan itkeä, ettei määrärahoja ole muka annettu tarpeeksi. Siitähän ei todellakaan ole kysymys eikä alibudjetoinnin fraasin taakse voi piiloutua.

  Budjettia alijäämistä on turha syyttää jos tuloja ei ole ollut käytettävissä yhtään enempää kuin talousarvioon on merkitty. Talouden romahtamiseen, joka Juuassa on vuoden 2008 jälkeen ollut dramaattinen, on yksi ainoa todellinen syy: talousarviota ei ole noudatettu eikä toimintoja ole mitoitettu talousarvion mukaisesti. Kaikki muu on vastuutonta selittelyä, ja sitä Juuassa osataan. Kuka puhuu sukanvarsirahoista, kuka ennalta arvaamattomista tapahtumista, kuka syyttää ikääntyvää väestöä. Kyllä Juuan talouskriisi on ihan itse kotikutoisesti aiheutettu, päättäjät ovat ottaneet työnsä aivan liian löysin rantein. Puhutaan kauniita, tehdään ”suurta muutosta” ja uskotaan siihen itsekin, mutta todelliselta kehitykseltä ummistetaan silmät. Kaikilla mittareilla Juuan kehitys on kohti kuolevien kuntien kohtaloa.

  Vastuu Juuan surkeasta talouskehityksestä on kunnanhallituksella ja erityisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalla. Kunnanhallitus vastaa, että talousarviota noudatetaan. Sen tulee valvoa kunnan toimintaa ja vaatia kunnanjohtajaa ja muita viranhaltijoilta tarvittaessa tiukastikin noudattamaan budjettikuria. Mutta mitä sanookaan asiasta hallituksen puheenjohtaja. Hän on Karjalaisen verkkolehden mukaan yllättäen vain ”huolestunut”. Katsoisi mies peiliin, ja kysyisi, miksi minä olen saanut tämän kaiken aikaan ja missä on Juuan kunnan johtajuus? Tuuliajollako pitkin Pielisen pintaa?

  Blogissa kerrotulla tavalla kunta on tehnyt sairaan kalliita päätöksiä, jotka eivät ole kunnan edun mukaisia, ja joista nyt lasku on langennut pöydälle. Toki muutoinkin rahaa on käytetty hyvin lyhytnäköisesti ja kun laskut on maksettu sieltä surullisen kuuluista käyttötalouden investointirahastosta, ei kenenkään vähääkään asioita ymmärtävän tarvitse muuta kuin hämmästellä hallinnontoimintaa ja tasoa. Suotta ei esimerkiksi sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuutta ole nostettu keskusteluun. Suurin osuus talousarviopoikkeamista kuinka ollakaan kun on juuri hänen johtamallaan toimialalla.Sattumaa vaiko ei?

  Blogin olennaisin sanoma on siinä viisaudessa, että kunnanhallituksen olisi korkein aika/ viimeiset hetket ymmärtää tehdä muutakin kuin ” antaa mennä” ja ”merkitä taloustilanne tiedoksi”. Voi silti olla, että piru on jo merrassa eikä kunnanhallituksella ole kykyä palauttaa vahvana talouskuntana aiemmin tunnettua Juukaa entiseen menestykseensä. Siitä voisi jopa lyödä vetoa.

 2. 3

  ei ne mitään sano sanoo

  riittää,että oma etu tulee valvottua joka senttiä myöten, kunhan leukojaan huvikseen lonksuttelevat.Ja ovat sitäpaitsi samaa veljeskatrasta kuin khall:kin. Tästä tilanteesta ei kovin paljon ruoskintaa kannata hallintojohtajaan kohdistaa, lukemani mukaan kun on tilapäisesti asiassa esittelemässä, eikä varmaankaan ykskaks omilta muilta töiltään kovin syvälliseen pohdiskeluun talouden oikaisukeinoista ennätä paneutumaan. Ruoskinnan kohteeena on niin esittelijä eli k-johtajanne kuin liiankin kauan nuijan varressa ollut osaamaton ja taloudesta täysin ulkona oleva hallituksenne pj, sekä samalla koko hallitus. Harhauttaneet veronmaksajia ja tosi rajusti epärealistisilla talousarvioillaan, johon valtuutettunne ovat yhtyneet jouluuuron lumoissa!! Onnekseen luottamushenkilöt pääsevät satimesta siinä vaiheessa kun ao. kollegiot taas uusitaan. Siksi toiminta lieneekin noin vastuutonta?