Lauma vai valtuusto?

”Juuan kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti myyntiehtojen periaatteet sellaisille omakotitalotonteille, joilla on purkamattomia rakennuksia. Edellisessä valtuuston kokouksessa sama asia jätettiin pöydälle. Nyt valtuusto keskusteli pitkään ja perusteellisesti siitä, edellyttääkö pöydällepanopäätös muutoksia esitykseen ja joitain toimenpiteitä ennen uutta käsittelyä.”

Näin kirjoitti paikallislehti valtuuston kokouksesta. Tällaisen lukeminen pistää taas kerran ihmettelemään valtuutettujen ja virkamiesten olematonta tietämystä perusasioista. Koolla ei ole ollut järjestäytynyt kunnanvaltuusto, vaan lauma epätietoisia kansalaisia.

On täysin käsittämätöntä, kuinka ilmeisen moni voi olla vuosikausia valtuutettuna ja muiden toimielinten jäsenenä ymmärtämättä pöydällepanon ja uudelleen valmistelun eroa. Lehti ei kerro kuinka kauan asiaa pähkäiltiin, mutta kaikki aika meni hukkaan. Tästä ei olisi tarvinnut edes keskustella, vaan yksi ainoa puheenvuoro olisi riittänyt.

Onneksi voin käyttää oman puheenvuoroni tässä tuhlaamatta aikaa enempää kuin kirjoittamiseen kuluu. Kun asia pannaan kokouksessa pöydälle, niin se tarkoittaa vain asian käsittelyn lykkäämistä seuraavaan tai johonkin muuhun sovittavaan kokoukseen. Siinä kokouksessa se tulee esille täsmälleen samanlaisena, ilman mitään muutoksia esittelyyn.

Jos esitys muuttuu, niin kyseessä on uusi valmistelu ja asia otetaan esille samalla tavalla kuin jos se olisi esillä ensimmäistä kertaa. Kun asia on valtuuston päätettävä, niin uuden muutetun esityksen on tultava kunnanhallituksen kautta.

Jos asia ei ole selvä edes vuosien kokemuksella, niin ehkä kannattaisi harkita valtuustoehdokkuuden mielekkyyttä syksyn vaaleissa. Omaa ja muiden aikaa voisi käyttää paljon hyödyllisemmin kuin jahkailemalla asiasta, joka sanotaan valtuuston työjärjestyksessä ja kunnan hallintosäännössä.

Hallinnon tasapuolisuus

Vielä 1970-luvulla puhuttiin ihan yleisesti hallintoalamaisista. Enää kansalaisia ei sellaisiksi sanota, mutta näköjään ajattelu ei ole muuttunut. Eilen illalla törmäsin facebookissa näin tylyyn kuvaan:

stop-lena-wiksten (Kuva: Lena Wiksten)

Tällainen tiedonanto on kuulemma Porin TE-toimiston ovessa. TE-toimisto edellyttää asiakkailtaan tietokoneyhteyttä, koneen käyttötaitoja ja verkkopankkitunnuksia. Mikähän tässä mahtoi mennä pieleen?

Kaikilla ei vielä nykyisinkään ole tietokonetta eikä sen käyttämiseen tarvittavaa osaamista, eikä viranomainen voi niitä asiakkailtaan vaatia. Kaikki eivät edes saa verkkopankkitunnuksia vaikka haluaisivat. Pankkitilin avaaminen jokaiselle kuuluu kyllä pankkien peruspalveluvelvoitteeseen, mutta verkkopankkitunnusten myöntäminen ei kuulu.

Esteenä voi olla pankin vapaan harkinnan mukaan vaikkapa maksuhäiriömerkintä tai säännöllisten tulojen puute. Pankin ei ole pakko hyväksyä työmarkkinatukea tai toimeentulotukea pankkitunnuksiin oikeuttaviksi säännöllisiksi tuloiksi. Mikään laki ei siis velvoita pankkeja myöntämään verkkopankkitunnuksia kaikille. Sen sijaan viranomaisten on useammankin lain nojalla palveltava kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti.

Perustuslain 6 § sanoo näin:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

TE-toimistojen toiminta perustuu lakiin, joten asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti. Verkkoyhteyksien, tietokonetaitojen tai verkkopankkitunnusten puuttuminen ovat sellaisia henkilöön liittyviä syitä, joiden perusteella ketään ei saa asettaa eri asemaan.

Hallintolain 6 § puolestaan sanoo näin:

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Kuvan kaltaisesta lapusta ei siis kannata välittää, vaan pitää marssia sisään ja vaatia lain edellyttämää palvelua. Jos viranomainen ilmoitukseensa vedoten kieltäytyy palvelemasta, niin kieltäytymisestä on annettava valituskelpoinen kirjallinen päätös. Jo pelkkä tällaisen ilmoituksen näkeminen oikeuttaisi tekemään asiasta hallinnollisen kantelun.

Minun tietääkseni tässä maassa on yhä edelleen sellaisia töitä, joissa ei vaadita tietotekniikan osaamista. Ainakin osaamattomia ihmisiä on, eivätkä he välttämättä mitään syrjäytyneitä ole. Ja vaikka olisivatkin, niin silti heillä on oikeus saada palvelua.

Epäilyksen paikka

Eilen facebookissa julkaistu kuva sankollisesta Talvivaaran päästövettä saavutti melkoisen julkisuuden sosiaalisessa mediassa. Itsekin käytin sitä omassa blogissani, mutta annetaan kunnia sille, jolle se kuuluu eli Marjatta Sneckille. Hän sen kuvan otti.

Jostain syystä tiedotusvälineet eivät kiinnostu asiasta. Luonnonsuojelu ei kai enää ole erityisen mediaseksikästä ja luonnonsuojelijaksi profiloituminen on suorastaan epäilyttävää. Näin ymmärsin Yle24:n sivulla eilen käydyn keskustelun. Harmikseni en laittanut sivua kirjanmerkiksi, joten nyt en sitä enää löydä. Muistini mukaan joku toimittaja lupasi, että asia tutkitaan huolellisesti, koska kuvan ottaja on profiloitunut luonnonsuojelijana.

Melkeinpä tuntuu siltä, että kuvaa epäillään väärennökseksi. On tietysti periaatteessa täysin mahdollista kuvata sankollinen mitä tahansa vaahtoista kuravettä ja väittää sitä Talvivaaran päästöksi, mutta jotenkin minä nyt kuitenkin tässä tapauksessa uskon tavallista ihmistä. Ymmärtääkseni hän oli kutsunut paikalle myös Ely-keskuksen tarkastajan, joka oli luonnehtinut vettä mömmöksi.

Ihan koko media ei sentään ole välinpitämätöntä. Iltalehti julkaisi tänään pienen jutun Sonkajärven mökkikesän pilalle menemisestä. Jutun kamalinta antia oli valokuva, joka löytyy täältä: 2012062715760283_uu.shtml

Nyt tietysti sanotaan, että Iltalehti on roskajournalismia eikä tuohonkaan kuvaan ole uskomista. Sonkajärvi sijaitsee niin kovin kaukanakin Talvivaarasta, että mitään yheyttä ei edes voi olla.

Epäilijät käykööt uimassa tuossa vedessä. Minä jätän suosiolla väliin.