Omat säännöt

Kunnan toimielinten kesätauon aikana ei pääse tapahtumaan kovin suuria munauksia, mutta tauon päätyttyä ollankin sitten hyvässä vedossa. Olen ennenkin sanonut osittain leikilläni, että Juuan kunta noudattaa päätöksenteossa omia lakejaan ja sääntöjään. Eilinen kunnanhallituksen kokous osoitti kuitenkin, että tämä on totta.

Kokouksessa oli ihan normaaliin tapaan omana asianaan edellisen kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano. Pöytäkirjaan merkittiin näin:

Kunnanhallitus totesi kunnanvaltuuston kokouksen 14.6.2012 päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja kuuluvan valtuuston toimivaltaan sekä päätti panna kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

Syntyivätkö ne päätökset laillisessa järjestyksessä?

Kokouksessaan 14.6.2012 valtuusto vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Kokouksessa olivat tämänkin asian kohdalla mukana kaikki seitsemän kunnanhallituksen jäsentä. Yksikään ei ilmoittanut olevansa esteellinen. Kunnanhallituksen jäsenet siis myönsivät itselleen tili- ja vastuuvapauden.

Nyt samat seitsemän kunnanhallituksen jäsentä päättivät, että valtuuston tämäkin päätös oli syntynyt laillisessa järjestyksessä. He siis suunnilleen totesivat, että Juuan kunnassa ei ole tarpeen noudattaa lakia eikä esteellisyyssäännöksiä. Ehkä he katsovat olevansa parhaita tuomareita omassa asiassaan.

Esityksen tehnyt kunnanjohtaja ja päätöksen tehneet kunnahallituksen jäsenet eivät ilmeisesti ole koskaan tutustuneet Kuntalain 52 §:än tai olettavat olevansa lain yläpuolella. Voi tietysti olla niinkin, että kaikki ovat autuaan ymmärtämättömiä yleensä mistään päätöksenteon laillisuuteen liittyvistä asioista. Siinä tapauksessa heille pitäisi toivottaa hyvää tulevaisuutta jossain muualla kuin kunnallisessa päätöksenteossa.

Kommentit
 1. 1

  Marja Å sanoo

  Selvitin itsekin eilen samaa asiaa ja luin Kuntalaki – tausta ja tulkinnat Heikki Harjula ja Kari Prättälä kirjan sivulta 624 tämän lauseen: Kunnanhallituksen ja muun toimielimen jäsen on katsottu esteelliseksi käsittelemään tilinpäätöstä ja vastuuvapauden myöntämistä silloin, kun toimielimen jäseniin on tilintarkastuskertomuksessa kohdistettu muistutus. Esteellisyyttä ei siis synny, jos tilintarkastaja on esittänyt ns. puhtaan tilintarkastuskertomuksen.

 2. 2

  sakutimonen sanoo

  Harjulan ja Prättälän tulkinta on tietysti ihan oikea, kun lakia tulkitaan erittäin väljästi. Kunnanhallituksen jäsenten menettely valtuustossa on kuitenkin arveluttavaa; ihan kuin he haluaisivat vartoidia käytävää keskustelua.

 3. 3

  Nimetön sanoo

  Juuan kunnan arviointikertomus oli karua luettavaa tekemisistä ja tekemättä jättämisistä, ja kun arviointikertomus käsitellään tili-ja vastuuvapautta myönnettäessä, pitäisi olla itsestään selvyys, että hallituksen jäsenet ovat olleet esteellisiä arvioimaan vastuuvapauden myöntämisedellytyksiä itselleen. Valtuusto ei vastuuvapautta myöntäessään ole sidottu tilintarkastuskertomukseen ja voi perustellusta syystä olla myöntamättä vastuuvapautta tilivelvollisille. Siksi Harjula-Prättälän tulkinta ei ole välttämättä oikein.
  Koomiseksi kunnanvaltuuston päätöksen tekee se, ettei siinä suinkaan myönnetty vastuuvapautta ”tilivelvollisille” vaan luetetltiin toimielinten jäseniä ja veljenkumminkaimoja ymmärtämättä ollenkaan, ketkä Juuan kunnassa ovat tilivelvollisia. Taisi käydä niin, että tarkkaan ottaen esim kunnanjohtaja ei tainnut saada vastuuvapautta lainkaan. Lukeekapa valtuuston päätös sanasta sanaan, ja tehkää johtopäätöksenne.

 4. 4

  Kuka vastaa? sanoo

  Osaako joku sanoa, kutka ovat kunnassa vastuu- ja tilivelvollisia, joille se vastuunvapaus myönnetään. Miten esimerkiksi siellä Juukassa?