Salainen sopimus

Jos jokin asia on pidettävä salassa, niin ei se yleensä päivänvaloa kestäkään. Tämä vanha totuus tuli mieleeni lukiessani aamun Karjalaisesta Juuan kunnan ja Coronarian jo elokuussa kaikessa hiljaisuudessa sopimasta vahingokorvauksesta. Riita on sovittu ja kunta maksaa, mutta yksityiskohdat pysyvät kunnanjohtajan mukaan salassa. Edes summaa ei kerrota.

Sopimus liittyy tietenkin terveyskeskuksen yksityistämisen sotkuihin. Näin se meni:

Kunta päätti kevättalvella 2010 yksityistää koko terveyskeskuksen ja kilpailutuksen voitti Coronaria. Jo saman vuoden aikana kunta joutui antamaan Coronarialle useita huomautuksia sopimusrikkomuksista. Palvelut eivät toimineet sovitulla tavalla. Lopulta kunta irtisanoi sopimuksen keväällä 2011 ja osti palvelut tilapäisenä suorahankintana Attendolta. Coronaria kiisti sopimukseen vedoten jopa kunnan oikeuden huomauttaa palvelujen puutteista.

Coronaria vei sopimuksen irtisanomisen välimiesoikeuteen ja uhkasi julkisesti kuntaa kuusinumeroisella korvausvaatimuksella. Kunta palkkasi asianajajan ja antoi hänelle avoimen asianajovaltakirjan ilman mitään toimintaohjeita.

Asiassa on päästy sopuratkaisuun jo elokuussa. Sopimukseen on kirjattu pykälä, jonka mukaan koko sopimus on pidettävä salassa. Se on pidetty niin hyvin salassa, että edes sopimuksen syntymisestä ei ole kerrottu. Korvausummasta ei kunnanjohtaja Pekka Pietiäinen suostunut tietenkään kertomaan lehdelle mitään.

Pietiäisen mukaan sopimus ei ole dramaattinen, siinä kaikki. Hän ei kerro edes sitä, onko lopputulos kunnalle edullinen, vahingollinen vai huono kompromissi.

Minä sanon tähän, että nyt alkaa riittää kunnan salailu. Kunnan maksuliikenne on periaatteessa täysin julkista tietoa. Kuntalaisia kiinnostaisi varmasti tietää ainakin sen ilmeisesti kuusinumeroisen korvaussumman ensimmäinen numero. Sopimuksen salassapidon kirjaaminen itse sopimukseen on tietysti sekin sopimusasia, mutta sen hyväksyminen osoittaa käsittämätöntä piittaamattomuutta ja ylimielisyyttä. Saattaa kyse olla taas kerran tyhmyydestäkin.

Ei se salassa pysy. Jokaisella kuntalaisella on oikeus vaatia sopimusta nähtäväkseen. Kun sitä ei näytetä, on kieltäytymisestä tehtävä valituskelpoinen päätös. Sen päätöksen voi sitten viedä oikaisuvaatimuksen kautta hallinto-oikeuden ja lopulta KHO:n ratkaistavaksi.

Lisäksi jokaisella valtuutetulla on oikeus saada tiedokseen kaikki ne asiat, joita hän luottamustoimensa hoitamiseksi katsoo tarpeelliseksi.

Kun näitä tietoja nyt sanomalehden lisäksi rupeavat muutkin vaatimaan, niin minulla on muutamia lisäksymyksiä:

Paljonko asianajajalle maksettiin palkkiota tästä neuvottelutuloksesta?

Kun Coronaria voitti sen ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan järjestetyn kilpailutuksen, niin hävinnyt Attendo valitti asiasta. Valitus on yhä vireillä KHO:ssa. Miksi kunta ei vaatinut valituksen peruuttamista siinä vaiheessa, kun Attendolta ostettiin palvelut suorahankintana?

Nyt suorahankintaa Attendolta jatketaan yhä, vaikka päätösten mukaan koko hankinta piti kilpailuttaa vuoden 2012 aikana. Missä viipyy kilpailus ja onko se edes vireillä?

Kommentit
 1. 1

  sanoo

  Siis, mitä nämä kunnanvaltuutetut kumppaneineen oikein luulee olevansa?! Onks politiikot unohtaneet, miks ne siellä tehtävissään istuvat? Miten he ylipäätänsä ovat saanet sen paikan ja kenen rahoilla heille maksetaan palkkaa ja muita korvauksia?

 2. 2

  Miksi salataan omia virheitä sanoo

  Ei onnistu. Salaamiselle ei ole mistään laista johtuvaa oikeutusta eikä kunnanjohtajalla, kunnanhallituksella eikä edes valtuustolla ole oikeutta julistaa sopimusta salaiseksi, ei siinäkään tapauksessa, että Coronaria niin haluaisi. Myöskään asianajajan laskua ei voi olla näyttämättä, kysyipä sitä kuka tahansa.
  Se että kunta on maksanut vahingonkorvausta yhden sentinkään, edellyttää kunnanhallituksen asianmukaista päätöstä. Vahingonkorvaksesta päättäessään kunta samalla myöntää tehneensä Coronarian sopimuksen purkaessaan virheen, josta on aiheutunut kunnalle taloudellista vahinkoa. Jos tarkastuslautakunta on tehtäviensä tasalla, se aloittaa selvityksen, keneltä kunnalle aiheutettu vahinko aletaan periä takaisin. Maksajien joukko on pieni, mutta onneksi maksukykyinen.
  Nykyinen kunnanhallitus huusi kautensa alussa avoimen toiminnan ja kuntalaisten tiedonsaannin perään. Kovin pimeäksi on toiminta muuttunut. Mutta niinhän sitä sanotaan että jokainen tekee parhaansa. Jopa virheiden määrässä, kuten tämäkin kunnalle kalliiksi käynyt sotku osoittaa.

 3. 3

  Mitä seuraavaksi sanoo

  Nyt kun kunnalla on kantapään kautta saatua kokemusta sopimuskumppanin lemppaamisesta, nähtäväksi jää milloin nykyiselle firmalle käy kylmät. Sillekinhän on jo annettu varoitus . Mitä seuraavaksi?

 4. 4

  Joko on ymmärretty kilpailuttaa sanoo

  Tilapäinen sosiaalisihteeri lupasi kilpailuttaa lääkäripalvelut kuluvan vuoden aikana, kun sopimus Attendon kanssa oli vain hätätilassa tehty väliaikanen ratkaisu. Herrojen kiireet ovat yleisesti kovin hitaita, mutta tämän herran osalta lupaus taisi jäädä kokonaan täyttämättä. Taidetaan Juuassa mennä jo laillisuuden rajamailla, jos kilpailutusta ei vieläkään ole saatu aikaiseksi. Vai onko kunta viisastunut niin paljon, että ostopalvelut lopetetaan tykkänään, ja kunta olisi palaamassa kalliiksi käyneeltä opintomatkaltaan kunnan omiin palveluihin. Tarttis tehdä pian jotain muutakin kuin antaa lupauksia ja kertoa aikomuksista.