Oikeus ja kohtuus

Yksi suurrikollinen on saatu tuomittua, joten maailma on taas piirun verran oikeammalla tolalla. Joensuun käräjäoikeus on tuominnut kontiolahtelainen miehen petoksesta, koska hän teki työmarkkinatuella ollessaan satunnaisesti palkkatöitä. Näin tärkeä rikosuutinen pitää ilman muuta kertoa kaikelle kansalle varoitukseksi.

Varoitukseksi sen kertoi sanomalehti Karjalainen. Mies oli hakenut ja saanut työmarkkinatukea. Hän oli kuitenkin jättänyt kertomatta useissa työttömyysjaksoja koskevissa ilmoituksissa Kelalle, että hän oli ollut myös palkkatöissä. Hän oli hankkinut jopa 300 – 500 euroa kuukaudessa, joten työmarkkinatuen hakeminen samaan aikaa katsottiin petokseksi.

Vastaaja kiisti syytteet väittämällä saaaneensa Kelan virkailijalta tiedon, jonka mukaan vähäiset ansiot eivät vaikuttaisi tukeen. Tämä ei vaikuttanut asiaan, vaan miehen olisi pitänyt ilmoittaa etuuteen vaikuttavat tulonsa. Liikaa maksetuista tuista oli Kela tehnyt jo aiemmin hallinnollisen takaisinperintäpäätöksen ja nyt maksettavaksi tuli vielä 40 päiväsakkoa.

Juridisesti asia meni ihan oikein. Kaikki tukeen vaikuttavat tulot on kerrottava Kelalle annettavissa työttömyysjaksoilmoituksissa. Jos Kelan virkailija on sanonut, että vähäiset ansiot eivät vaikuta tukeen, niin neuvo on ollut väärä. Valtioneuvosto on antanut asetuksen työttömysetuutta määrättäessä huomioon otettavista tuloista. Sen 12 §:n lyhyt luettelo etuuteen vaikuttamattomista tuloista on tyhjentävä. Vähäisiä ansioita ei tässä luettelossa mainita, joten kaikki ansiotulot vaikuttavat etuuteen.

Tämä tapaus muiden vastaavien ohella pistää taas kerran ajattelemaan järjestelmän mielekkyyttä. Jatkuvasti kuulee kauniita puheita työvoimapolitiikan kannustavuudesta ja kaiken työn tekemisen tärkeydestä. Kun ihminen sitten todella tekee jotain, niin hänet tuomitaan petoksesta. Se siitä kannustavuudesta. Epäilenpä, että tätä miestä on jatkossa vaikea saada vakuuttuneeksi työnteon kannattavuudesta ja järjestelmän kannustavuudesta.

Nykyinen lainsäädäntö rankaisee työtöntä kaikissa tapauksissa. Työttömän on oltava kotonaan odottamassa määräystä työharjoitteluun, työelämävalmennukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan. Nämä työt tehdään ilmaiseksi ja kieltäytyminen merkitsee työttömyysetuuden menettämistä. Jos työtön aktivoituu ja yrittää hankkia leivän päälle voita, niin hän syyllistyy petokseen. Tuen hakeminen huikeiden 300 euron tulojen päälle oli rikos. Voidaan ajatella niinkin päin, että se työn tekeminen etuuksien lisäksi oli rikos. Niin tai näin, aina työtön kärsii.

Jos lainsäädäntöä ei muuteta, niin kannustavuudesta on ihan turha puhua. Lainsäädännön muuttamista puoltaa myös vanha Olaus Petrin tuomarinohjeiden kohta 9:

Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan.

Olemassaolon taistelu

Sosiaalidarvinismin piti olla kuollut ja kuopattu jo kauan sitten, mutta se näyttää nostavan rumaa päätään yhä useammin. Lyhyesti sanottuna sosiaalidarvinismi merkitsee tasa-arvon hylkäämistä ja yhteiskunnan autoritaaristen, ei-demokraattisten rakenteiden oikeuttamista luonnonlakina. Sosiaalidarvinismi suhtautuu erityisen suvaitsemattomasti yhteiskunnan vähäosaisiin kuten köyhiin, sairaisiin, työttömiin, vammautuneisiin ja vähävaraisiin. Ihmisyhteisö on taistelukenttä, jossa vahvin alistaa heikomman.

Näitä sosiaalidarvinisteja putkahtelee esille kiihtyvällä tahdilla. Heidän mukaansa työehtosopimukset ja sosiaaliset tuet ovat yhteiskunnan mädättävää humpuukia. Omistamattoman luokan on tehtävä ankarasti työtä ansaitakseen oikeuden olemassaoloon. Markkinatalous on evoluutio, jossa heikomman aineksen tehtävä on kuolla pois. Tämän ajattelun yksi kirkkaimista viime aikoina näkemistäni helmistä löytyy täältä.

Ajankohtaisen kakkosen syrjäytymisilta oli vauhdittanut tämän kirjoittajan päästämään vihansa estoitta irti tai sitten kyseessä on etevä trolli. Peitellymmin tätä samaa ajattelua edustavat kaikki ne, joiden mielestä sosiaalietuudet pitäisi lakkauttaa ja työehtosopimukset purkaa. Täystyöllisyys saataisiin aikaan, kun työnantaja ja yksittäinen työntekijä neuvottelisivat työsuhteen ehdoista ”tasavertaisina” neuvottelukumppaneina. Kukaan ei saisi yhtään mitään tekemättä työtä.

Tätä ajattelua näyttää edustavan myös VTTK:n johtaja Juhana Vartiainen. Hänen mukaansa työehtosopimusten yleissitovuus pitäisi purkaa, koska joidenkin ihmisten työpanos alittaa taulukkopalkan. Näitä vähemmän tuottavia ihmisiä ovat esimerkiksi huonosti kieltä osaavat maahanmuuttajat ja vajaakuntoiset. Heidän on kuitenkin saatava töihin, mutta palkkaa heille pitäisi maksaa vähemmän kuin muille samaa työtä tekeville. Vartiaisen ajatuksista kirjoitti Taloussanomat

Tuossa teemaillassa kokoomusnuori Henri Heikkinen edusti omaa menestynyttä itseään. Hän on vaatinut julkisuudessa jo kauan kaikkien yhteiskunnan tukimuotojen poistamista, verotuksen keventämistä ja koko valtion ajamista mahdollisimman alas. Markkinavoimat osaavat hoitaa kaiken paremmin.

Heikkinen on unohtanut kertoa, että hän on itse saanut vihaamaltaan valtiolta Tekesin kautta 300 000 euroa omalle yritykselleen. Tämän firman menestystarinan voitte lukea täältä.

Maailmaan mahtuu kaikenlaisia puhujia, mutta nyt näyttää olevan tarkoituksena tahallinen yhteiskuntarauhan horjuttaminen. Jos nämä höpöttäjät tutustuisivat edes vähän työehtosopimusten historiaan, niin he tajuaisivat niiden tarkoituksena olevan työ- ja yhteiskuntarauhan turvaamisen. Jos joku haluaa anarkiaa, niin hänen pitää valmistautua pärjäämään myös ihan oikeassa olemassaolon taistelussa. Sitä ei varmasti kukaan meistä halua.

Rankkaa siivousta

Jos minä sanon, että joku on juoppo, joku toinen hullu ja kolmas juoppohullu, niin se paljastaa vain minun ikävän asenteeni eikä sillä ole mitään juridista merkitystä. Kun näin sanoo TE-toimiston virkailija, niin seuraukset voivat olla arvaamattomia.

Aamulehden mukaan Tampereen TE-toimisto on viime kesäkuusta lähtien ohjannut päihde- tai mielenterveysongelmaisiksi epäiltyjä sosiaalitoimen piiriin. Amatööridiagnoosin tekee TE-toimiston virkailija, jonka koulutus voi olla ihan mitä tahansa. Lääketieteellistä koulutusta tuskin on kenelläkään tavallisella työvoimaneuvojalla.

Nyt joku sanoo, että näin pitää toimiakin ja TE-toimisto ohjaa henkilöitä ihan oikeaan paikkaan. Se on totta, mutta arvion tekee väärä henkilö, keinot ovat väärät ja ne johtavat ikävään tilanteeseen.

TE-toimiston päätökset pannaan täytäntöön välittömästi, joten tämän ties mihin perustuvan arvion seurauksena työtön työnhakija menettää työttömyysetuutensa heti.  Hän joutuu hakemaan kunnan myöntämää toimeentulotukea, mutta siitä huolimatta hänen on oltava TE-toimistossa työttömänä työnhakijana. Jos hän ei ole, niin toimeentulotukilain mukaan hänen tukeaan alennetaan 20 %. Vasta oikean lääkärin työkyvyttömyyslausunto vapauttaa hänet työnhakuvelvollisuudesta. Sen saaminen taas saattaa kestää vaikka kuinka kauan ja sen ajan tämä alkoholistin tai mielenterveysongelmaisen leiman saanut riippuu löysässä hirressä. Työkyvyttömyyden toteamisestakin on vielä pitkä matka eläkkeelle.

Tampereen TE-toimiston menettely on rankalla kädellä tapahtuvaa siivoamista, jolla työttömyystilastoja kaunistetaan. Sosiaalitoimen asiakkaaksi ohjattu katoaa työttömyystilastoista, vaikka hänellä onkin ilmoittautumisvelvollisuus. Hänet siirretään ryhmään, jolle ei koskaan tarjota työtä tai työllistämistoimenpiteitä ja Kelalle kuuluvat työttömyysetuuskustannukset muuttuvat kunnan maksamaksi toimeentulotueksi. Valtio säästää kuntien kustannuksella.

Lisäksi tämä siivous tapahtuu sellaisella menetelmällä, että taitaisi pitää puhua virkavallan anastamisesta tai valelääkäreistä.