Ammattitaitosuoja ja nälkäpalkka

VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen jatkaa aloittamallaan linjalla. Nyt hän on vaatinut, että työttömän työnhakijan olisi otettava vastaan kaikki tarjottu työ työttömyysetuuden menettämisen uhalla. Hän siis puhuu ammattitaitosuojan poistamisesta tuntematta sitä koskevia nykyisiä säädöksiä. Ammattitaitosuoja kestää vain kolme kuukautta.

Työttömysturvalain 2a luvun 8 § sanoo asiasta näin:

Henkilöllä on kolmen kuukauden aikana työttömäksi työnhakijaksi rekisteröitymisestä tai tätä myöhemmästä päätoimisten opintojen päättymisestä lukien pätevä syy kieltäytyä työstä, joka ei vastaa hänen koulutukseensa ja työkokemukseensa perustuvaa ammattitaitoaan. Kolmen kuukauden aika alkaa alusta, kun henkilö on täyttänyt työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa alusta.

Henkilöllä on kolmen kuukauden aikana työsuhteen alkamisesta pätevä syy erota työstä, josta hän olisi 1 momentin perusteella voinut kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen.

Kolmen kuukauden ammattitaitosuoja on siis Vartiaisen mielestä liikaa ja kaikkien pitäisi ottaa kaikki työ vastaan. Tosin sen verran Vartiainen lieventää kantaansa, että tapauskohtaista harkintaa pitää olla. Professorista ei välttämättä tule bussikuskia.

Kyllä tulee, jos professorilla on bussin kuljettamiseen oikeuttava ajokortti ja hänelle sellaista työtä tarjotaan kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi rekisteröitymisestä. Jos professori kieltäytyy, niin hän menettää työttömyysetuutensa. Näin sanoo laki jo nyt.

Vartiainen ei näköjään tunne asioita, joita haluaa laittaa uusiksi. Sen lisäksi hänen ymmärryksensä toimii muutenkin oudosti. Hänen viestinsä pääsisältöhän oli, että Suomeen on saatava lisää matalapalkkaisia töitä. Hän haluaa käyttöön Saksan mallin, jossa työttömät määrätään ottamaan vastaan sellaisia töitä, joilla ei elä.

Tästä luultavasti innostuvat vain työnantajat. Nälkäpalkka alentaa kyllä virallista työttömyyttä, mutta samalla yhteiskunta subventoi työnantajia. Koska työllä ei elä, niin on haettava sosiaalietuuksia. Näin kätevästi saadaan joutavat töihin ja yhteiskunta maksaa heidän elämisensä. Työnantaja saa työstä koituvan hyödyn.

Jostain syystä tätä menettelyä tuntuvat suosivan juuri ne, jotka eniten puhuvat julkisen talouden kriisistä ja sosiaalisten tulonsiirtojen kasvusta. Tukien maksaminen ei kuitenkaan häiritse heitä silloin, kun niitä joudutaan maksamaan töissä oleville.

Kommentit
 1. 1

  Marko sanoo

  Työantajaa ei välttämättä kiinnosta ottaa ketään ylikoulutettua tai väärin koulutettua töihin. Senkin pitäisi olla ilmeisesti pakollista. Sittenhän vois alkaa puhua pakkotyöllisyydestä.

 2. 2

  Ilona sanoo

  Työnantaja ei myöskään taida olla kovin kiinnostunut työttömistä työnhakijoista, kun työpaikan vaihtoa havittelevia työllisiäkin on tyrkyllä. Vaatimus ”työttömän on otettava vastaan tarjottua työtä” on siis ihan kuolleena syntynyt oivallus.

 3. 3

  jarmo sanoo

  Ammattisuoja poistettiin kohdallani jo 2005, paperit nenän eteen karenssin uhalla, että sillä tavalla.

 4. 4

  Juutas Käkriäinen sanoo

  Tässä hötäkässä unohtuu aika monelta, kirjoittajaltakin Suomen perustuslaki ja sen antamat perusoikeudet kansalaiselle ja yksi niistä on oikeus valita itse työnsä, ammattinsa ja elinkeinonsa ja joka on lainmukaista eli niitä ei laki kiellä.

  Monet käsittää ja ymmärtää väärin sen alun eli tämän: ”18 §
  Oikeus työhön ja elinkeinovapaus

  Jokaisella on oikeus [u]lain mukaan[/u] hankkia toimeentulonsa [b]valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla[/b]. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.. jne”.

  TE-keskukset eivät voi siis vaatia ottamaan mitä tahansa tötä ja jos vaativat, he tällöin rajoittavat kansalaisen perisoikeutta ja lisäksi kannattaa muistaa se, että työttömyysturva on perusoikeuksiin kuuluva eli sitä ei voida lakkauttaa millään perusteella, eikä edes antaa mitään karensseja tai työssäoloehtoa saadakseen työttömyyskorvausta koska se on turvattu perusoikeutena tähän tapaan: 19 §
  Oikeus sosiaaliturvaan

  Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

  Lailla [b][u]taataan jokaiselle[/u][/b] [b]oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden[/b], sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella..jne”

  Tuossa yllä ei tekstissä ole mitään toimeentulotuesta vaan työttömyysturvasta joka onkin työttömyyskorvaus, eikä siis täten toimeentulotuki.

  Lisäksi ei kannata unohtaa sitä pykälää mikä kehottaa julkista valtaa turvaamaan kansalaiselle perusoikeudet ja ihmisoikeudet..

 5. 5

  Juutas Käkriäinen sanoo

  Anteeksi nuo ylimääräiset b:eet ja uut koska en tiennyt ettei korostus ja alleviivaus toimi täällä.

 6. 6

  Juutas Käkriäinen sanoo

  Huomasin bloginpitäjän tiedoissa että on oikein sosionomi ja oikeustieteiden kandinaatti , joten kysynkin Timoselta seuraavaa.

  Luit varman tuon kommenttini ja kysynkin että, olenko väärässä tuon perustuslain suhteen ja koska perustuslain 1lku 2§ 3mom julkista valtaa määrätään noudattamaan lakia tarkoin, niin tämähän ei sulje pois perustuslain noudattamista tarkoin ja lisäksi 2lku 22§ julkista valtaa määrätään toteuttamaan kansalaisen perusoikeudet ja ihmisoikeudet, niin olenko väärässä vaiko en, mitä sanoo oikeustieteiden kanditaatti tuohon perustuslain pykäliin.

  Ps. tiedän olevani oikeassa vaikka sitä kuinka vääntäisi, mutta mitä mieltä itse olet? Niin siis tuohon jonka toin esille heinäkuun 22 päivä.

 7. 7

  sakutimonen sanoo

  Juutas Käkriäinen: Kyse on lakien hierarkiasta. Perustuslaki säätää kansalaisen perusoikeudet ja sanoo, että niistä määrätään lailla erikseen. 18 §:n mukaan ”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä jne…” ja 19 §:n mukaan ”Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentuloon…”

  Perustuslain toteutumista ohjataan siis alemman tason lainsäädännöllä. Niinpä Työttömyysturvalaissa on Perustuslain mukaisesti säädetty, että ammattitaitosuoja kestää vain kolme kuukautta. Samoin on Työttömyysturvalaissa säädetty oikeus perustoimeentuloon työttömyyskorvauksena ja Toimeentulotukilaissa oikeus perustoimeentuloon toimeentulotukena. Nämä lait eivät ole ristiriidassa Perustuslain kanssa.

  Työvoimaviranomaisilla on siis oikeus lain nojalla vaatia ottamaan vastaan mitä tahansa työtä ammattitaitosuoja-ajan jälkeen. Samoin Työttömyysturvalakia rikkovan työttömyysetuus voidaan lain nojalla lakkauttaa, jolloin perustoimeentulo määräytyy Toimeentulotukilain mukaan.

 8. 8

  Juutas Käkriäinen sanoo

  Höpö höpö. Lueppa nyt uudelleen, vai onko ”taataan” sanan merkitys jollain kumman tavalla muuttunut?? Tässähän tapauksessa perustuslaissa annetaan määräys sellaiseen lakiin joka takaa tuon työttömyysturvan eli työttömyysturvaa ei saa kieltää tai sen saamiseen asettaa jotain ehtoja koska jos asetetaan, tällöin laki joka ei takaa työttömyysturvan saamista, on tällöin perustuslain vastainen. Eikä kyse ole mistään lakien hierarkiasta vaan siitä kuinka perustuslaki määrää jonkin asian olevan, kuten se 2§ 3mom ja 22§ jotka määrää julkista valtaa noudattamaan ja myöskin toteuttamaan perusoikeudet.

  Jos tuossa minkä otat halottavaksi, 18§ olisi tuo lain mukaan eri paikassa, tällöin siitä voitaisiin säätää lainsäädännöllisesti, mutta koska se on ennemmin, niin tällöin se määrittelee sen, että tuo elinkeino, työ tai ammatti noudattaa muuta lainsäädäntöä, eli tulkintasi mukaan rikokset ammattina olisi tällöin sallittu koska rikollisammattia ei ei lainsäädännöss’ ole kielletty, vaan annetaan sanktioita määrätyistä rikoksista.

  Miksikö päättelen näin, on taas verrattavissa toiseen perustuslainpykälään joka määrittelee koskemattomuuden ja siellä lainsäädännöllä voidaan tuohon koskemattomuuteen määritellä poikkeuksia, eli tähän tapaan: ” Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta”.

  Huomaathan, tuossa lopussa on ”ilman laissa säädettyä perustetta” ja kun vertaat sanamuotoa 21§ oikeusturvasta näin ”Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa”, tuossa selkeästi on myöskin tuo lain mukaan eli tarkoittaa siis sitä että tuon tuomioistuimen toiminta noudattaa lakeja ja siitä on säädetty laissa.

  Lisäksi se että viranomaisen toiminta noudattaa lakeja, eli siis sellaista tuomioistuinta ei voi olla mikä on esim. perustettu vaikkapa 10 kyläläisen toimesta ja joka tuomitsee vaikkapa jalkapuuhun jonkun, tällöin voidaan sanoa että tuolla tuomioistuimella ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa ja täten tuomio ei ole lainmukainen eli on silloin lainvastainen.

  Nyt sitten mihin päästään on se että jokainen voi tehdä sitä työtä mitä haluaakin, KUNHAN TUO TYÖ NOUDATTAA LAKEJA, EIKÄ TOIMINTA TAI ELINKEINO/TYÖ OLE LANIVASTAISTA.
  Eikö vain??

  Työvoimaviranomaisella ei ole oikeutta vaatia ottamaan mitä tahansa työtä koska se on kansalaisen perusoikeus VALITA ITSE TYÖNSÄ.

  Kiinnittäisin sinuna huomiota myöskin perustuslain 23§ joka sallii perusoikeuksien rajoittamisen vain ja ainoastaan poikkeusoloissa, niin kuin perustuslaissa on sallittua poiketa myöskin kirjesalaisuuteen määrätyissä oloissa ja ehdoilla.

  Tästä voidaan kiistellä vaikka maailman tappiin, mutta tiedän olevani oikeassa, koska sanamuodot ja se missä jokin sana on ja verrattuna johonkin muuhun pykälään, kertoo iahan täydelleen jonkin lauseen /sanan merkityksen ja kuinka tulkita.

  Huomioin myöskin sen, että puutuit vain yhteen kohtaan, etkä perehtynyt katsomaan asiaa laajemmin perustuslain sisällöstä hakemalla vertauskohtia.

 9. 9

  sakutimonen sanoo

  Jos tiedät olevasi oikeassa, niin yritäpä sitten elää näkemyksesi mukaan ja kieltäytyä jostain sinulle tarjotusta työstä kolmen kuukauden ammattitaitosuojan jälkeen. Tulet hämmästymään. Tietenkin jokaisella on oikeus kieltäytyä tarjotusta työstä vaikkapa perustuslain nojalla, mutta silloin menettää työttömyysetuutensa, koska perustuslain nojalla annettu laki niin sanoo. Siinä tapauksessa perustoimeentulo määräytyy toimeentulotukilain mukaan. Ja kaikissa tapauksissa on oikeus tehdä jotain muuta laillista työtä kuin työvoimaviranomaisten tarjoamaa.

  Vielä kerran: Perustuslaki ei takaa työttömyyskorvausta, vaan perustoimeentulon. Se voi olla työttömyyskorvaus tai toimeentulotuki.

 10. 10

  Juutas Käkriäinen sanoo

  Sinäpäs luet ihmeellisesti painettua teksiä, tai sitten se on tahallaan oikeustieteellisessä opetettukkin lukemaan miten sattuu lakitekstiä eli mustaa valkoisella.

  Mitä tarkoittaa sanat ”lain mukaan”, ”laissa äädetyin”, ”lailla tarkemmin säädetään”, ”lakiin perustuvaa syytä”, ”säädetään lailla”, ”Tarkempia säännöksiä..käyttämisestä annetaan lailla”, ”sen mukaan kuin lailla säädetään”, ”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään”, ei tämä nyt niin vaikeaa voi olla oikeustieteenkanditaatin ymmärtää lakia??

  Jos siinä perustuslain 19§ pykälässä olisi sanamuotona vaikkapa näin, ”jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valisemallaan työllä, ammatilla tai elnkeinolla ja josta säädetään tarkemmin lailla” TÄLLÖIN TYÖVOMAVIRANOMAISELLA OLISI OIKEUS MÄÄRÄTÄ OTETTAVAKSI VASTAAN MITÄ TAHANSA TYÖTÄ eli siitä oikeudesta säädettäisiin vaikkapa työvoimapoliittisessa laissa taikka vaikkapa työvelvoitelaissa, Cabish??

  Mitä taas tulee tuohon työttömyysturvaan, perustuslaissa ei turvata eli taata toimeentulotukia ja johan tuo nimike sanoo jopa tyhmemmällekkin ettei se ole tarkoitettu jatkuvaan elämiseen vaan tueksi jos ei jokin muu tulonlähde anna riittävää toimeentuloa , niin tällöin se poisjäävä tai puuttuva osuus tuetaan jollain muulla eli TOIMEENTULOTUELLA ja josta säännellään lailla tähän tapaan ”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu
  huomaathan, tuolla on se ”lailla tarkemmin säädetään” kun taas aIkaisemmassa kohdassa oli näin
  ”LAILLA TAATAAN jokaiselle OIKEUS perustoimeentulon TURVAAN TYÖTTÖMYYDEN, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella”.

  Tuohan on erittäin yksinkertaista, eli tuossa kohdassa taataan esim, sairaana ollessa sairaspäiväraha ja sen saamiseksi ei tarvi kuin esittää sairaslomatodistus eli läälärintodistus sairaudesta, lapsen syntymästä riittää myöskin vaikkapa syntymätodistus jolloin saa äitiyspäivärahaa, huoltajan kuollessa alaikäinen huollettavana oleva lapsi saa leskeneläkettä ja siihen riittää todisteeksi huoltajan kuolintodistus, työttömyyskorvauksen saamiseksi riittää työtodistus missä on irtisanomisen syy.
  Kyllä yksinkertaisenkin ihmisen käsitettävissä on nuo.

  ELI LAILLA TAATAAN ELI TURVATAAM PERUSTOIMEENTULO TYÖTTÖMYYDEN AIKANA JA SE TURVA ON YKSINKERTAISESTI TYÖTTÖMYYSKORVAUS JA JOS TUO OIKEUS ANNETAAN PERUSTUSLAISSA PERUSOIKEUTENA, SITÄ OIKEUTTA EI VOIDA EVÄTÄ MILLÄÄN PERUSTEELLA KOSKA PERUSOIKEUKSIA EI VOIDA RAJOITTAA KUIN JA VAIN AINOSTAAN POIKKEUSOLOISSA. Cabish?
  Toimeentulo perustuslain mukaan on turvattava työttömyyden.. jne aikana, eli työttömyysajan toimeentuloturva on siis työttömyyskorvaus ja sen saanti taataan lailla eli turvataan, eli sitä ei voida missään tapauksessa evätä

  Jos näin on, en ihmettele sitä miksei viranomaiset noudata lakeja, koska oikeustieteiden kandiidaattikaan ei ymmärrä sanojen merkitystä.

  Pätevä syy kieltäytymiseen on juurikin perustuslain antama oikeus ja perusoikeus valita itse työnsä.

  Erottelithan itsekkin aikaisemmin pilkulla jonkin velvollisuuden, niin mikset nyt ymmärrä pisteen paikkaa taikka sanojen sijaintipaikkaa tai peräti merkitystä?

 11. 11

  sakutimonen sanoo

  En viitsi haaskata aikaani enempää väittelyyn täydellisen amatöörin kanssa. Ethän sinä näköjään ymmärrä yhtään mitään juridiikan perusteista ja lainsäätämisjärjestyksestä. En ymmärrä mistä olet saanut sellaisen päähänpinttymän, että perustuslaki takaisi työttömyyskorvauksen. Ei se takaa, se takaa perustoimeentulon. Työttömyysturvalaki on aikoinaan käynyt läpi perustuslakivaliokunnan ja siellä on todettu, että se ei ole perustuslain vastainen. Niinpä työttömyysetuuden menettäminen on perustuslain mukaista ja siinä tapauksessa henkilö saa toimeentulotukea, joka määräytyy toimeentulotukilain mukaan. Älä jankuta selvässä asiassa.

 12. 12

  sakutimonen sanoo

  ”Juutas Käkriäinen” kommentoi seuraavan kerran tätä blogia vasta sitten, kun on suorittanut juristin tutkinnon. Noin kaikkitietävälle se lienee läpihuutojuttu. Myös pari käytöskurssia on paikallaan. Lakikirjan lukeminen omin päin on suotavaa, mutta siinä on varottava omia tulkintoja ja varsinkin niiden muuttumista päähänpinttymiksi.

 13. 13

  yökyöpeli sanoo

  On sulla Sakari sortin sakkia välillä seuranasi …