Työttömyysetuus ja osa-aikatyö

Keskustan kansanedustaja Kimmo Tiilikainen ehdotti, että työttömät voisivat ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman että sillä olisi vaikutusta työttömyysetuuteen. Tämä on niin järkevä ehdotus, että sitä ei luultavasti tulla koskaan toteuttamaan.

Nykyinen tilanne on osa-aikatyön vastaanottamisen suhteen järjetön. Jokaisesta ansaitusta eurosta on tehtävä tarkka tili ja kaikki ansiot vaikuttavat työttömyysetuuteen. Byrokratiasta aiheutuu lisäksi sellainen viive, että pahimmassa tapauksessa pöydästä pääsee loppumaan leipä. Työttömysetuuden käsittely viivästyy eikä osa-aikaisesta työstä saatu palkka riitä elämiseen. Lisäksi vaatii melkoista laskutaitoa selvittää etukäteen ansion vaikutus työttömyysetuuteen.

Tiilikaisen ehdotus herätti myös kaikki työttömiä laiskoina lurjuksina pitävät. Oikein lehtiuutisiin on etsitty sellaisia työttömiä, jotka ylimieleisen oloisesti ilmoittavat kieltäytyvänsä osa-aikatyöstä joka tapauksessa. Saman rahan kun saa ihan vaan kotona lekottelemalla.

Nämä haastatellut työttömät ovat erehtyneet pahan kerran tai sitten toimittajat ovat keksineet jutut omasta päästään. Osa-aikaisestakaan työstä ei niin vain kieltäydytä ilman seuraamuksia.  Oikeus kieltäytymiseen on säädelty tarkasti laissa. Työttömysturvalain 2a luvun 5 §:n 1 momentti sanoo asiasta näin:

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjottua osa-aikatyötä silloin, kun työstä maksettava palkka ja hänelle mahdollisesti maksettava soviteltu työttömyysetuus työmatkakustannusten ja muiden työn vastaanottamisen aiheuttamien kustannusten vähentämisen jälkeen jää pienemmäksi kuin hänelle muutoin maksettava työttömyysetuus.

Työstä voi siis kieltäytyä vain siinä tapauksessa, että työstä saatu palkka on pienempi kuin työttömyysetuus. Kun ajatellaan vaikkapa työmarkkinatuen pienuutta, niin sen alle menevä palkka on jo suoranaista pilkantekoa. Kukaan järjissään oleva ei ota sellaista työtä vastaan. Paitsi tietysti siinä tapauksessa, että sekin vähäinen raha olisi suoraa leivänjatketta.

Kommentit
 1. 1

  sanoo

  Tieto voisi kulkea paremmin. Tietenkin jokaisesta eurosta pidetään tarkkaa tiliä – niistä maksetaan veroa. Samaa matkaa luulisi voivan siirtää tietoa automaattisesti Kelaan tai työttömyyskassaan.

 2. 2

  Ride sanoo

  Ne työttömät, jotka saavat myös toimeentulotukea, eivät taitaisi tästä hyötyä taloudellisesti.Nythän leikkuri ”syö” tuon tulon. Jos sitä 300 euroa ei sitten huomioitaisi tulona heille, saattaisi se toimeentulotuen saajat varsin eriarvoiseen asemaan. Pitkäaikaissairaat, eläkeläiset, kaikki he, jotka eivät kykene vaikuttamaan tuloihinsa, jäisivät mieron osalle silloin.

 3. 3

  Michael Perukangas sanoo

  Voi olla, että olen jakanut tämän aiemminkin, mutta voin vannoa omasta kokemuksestani, että työttömän ei kannata tehdä keikkatyötä:

  Tein muutamia päiviä tarvittaessa töihinkutsuttavana opettajansijaisena ollessani työtön parantaakseni taloudellista tilannettani, kehittääkseni itseäni ja ehkä vähän kasvavaa nuorisoakin siinä sivussa. Paitsi että ei työ ole ihan helppoa, ei sen vastaanottamistakaan ole tehty aivan helpoksi.

  Työtön työnhakija voisi taustastaan riippumatta päivittää mol.fi:n sivulle ammatikseen ”ennustaja”. Ennustajankykyä nimittäin häneltä kysytään paitsi monessa työhaastattelussa, joissa työnantaja katsoo tarvitsevansa työnhakijalta ennusteen siitä, sattuuko viidentoista vuoden päästä aurinko kiertämään maata vai vastoinpäin, myös siinä tapauksessa kun työnhakija erehtyy ilmoittautumaan käytettäväksi keikkatyöläiseksi.

  Nimittäin jo siinä vaiheessa kun työtön lupautuu vastaanottamaan keikkatyötä ja siis pelastamaan äkillistä sijaista tarvitsevan työnantajan, puhumattakaan tämän ”asiakkaista” – esimerkiksi koululaisista – hänestä tulee lainsuojaton. Hän saa luvan odottaa soviteltua päivärahaa karenssissa niin kauan kuin siitä hyväkkäästä, joka on erehtynyt jäämään äkilliselle sairaslomalle, on saatu virkavapaapäätös, minkä jälkeen keikkatyöläiselle voidaan maksaa palkka, minkä jälkeen hänelle voidaan postittaa palkkatodistus.

  Nyt keikkatyöttömän pitäisi pystyä ennustamaan, kuinka monta työpäivää keikkatöitä tehdään, mitä siitä maksetaan ja vielä saada palkkatodistuskin etukäteen. Tässä on sellainen pieni mutta, että en tiedä yhtään työnantajaa, joka antaisi palkkatodistuksen työstä, jota ei olla vielä maksettu saatikka tehty.

  Jos työttömällä ei mainittavammin ole likviditeettiä, häneltä voipi jäädä vuokrat maksamatta. Ei hänen syömänkään pidä, jos hänellä ei ole pääsyä jalokätisen ystävän jääkaapille.

  Pahaa pelkään, että työttömät eivät ole ammattiliittojensa ihan a-luokan jäseniä. Niin pahasti ne ovat unohtaneet sen, miten työn ja työttömyyden muuttuvat statuspäivitykset voi yhdistää. Ammattiliittoihin kuuluvien työttömien saavutettu etu, ansiopäiväraha muuttuu helposti saamattomaksi eduksi sen jälkeen kun rehellinen keikkatyötön ilmoittaa vaikka yhdestäkin siivoustunnista.

  Kyllä, harmaaseen talouteen pitää tarttua kovalla kädellä. Tästä olen ihan samaa mieltä joka ainoan poliittisen puolueen kanssa. Ja sillä toisella kädellä pitää kaikki työ tehdä ihan oikeasti kannattavaksi ja rehellisesti ilmoitettavaksi. Siis myös sen tekeminen, ei vain teettäminen. Myös keikkatyö on työtä.

 4. 4

  Heikki Karhu sanoo

  Ehdotus on ehdottomasti hyvä!. Tietysti samantyyppistä alarajaa voisi soveltaa muihinkin etuuksiin, jottei kukaan huonompaan asemaan tuon vuoksi joutuisi.

 5. 5

  Köyhä sanoo

  Tämän kaltaiset pöljäilyt ovat edesauttaneet ei kansantaloudellisesti mitenkään merkittävän mutta yksilöiden selviytymiselle oleellisen lyijynharmaan sektorin muodostumista. Toimeentulotuen, työmarkkinatuen tahi työttömyyspäivärahan varassa elävät kaltaiseni köyhät jobbaavat kiinnijäämisen pelko takapuolessa parin sadan euron verran kuukaudessa leivänlisää kuskaamalla mummoja, myymällä marjoja ja sieniä, siivoamalla naapurin liiteriä…tekemällä töitä joista vanhuksille on hyötyä mutta joilla ei ole varaa maksaa täyden taksan mukaan.
  Olen itse kahden lapsen yksinhuoltaja, ja nyt loppuu esikoisen elatusmaksutkin hänen täyttäessään kahdeksantoista. Lukio on vielä kesken, töitä ei täälläpäin kertakaikkiaan ole. Joten harmaalla mennään, valkolakkiin saakka.