Kollektiivinen torkahdus

Juuan kunnanhallituksen vaali näyttäisi menevän uusiksi. Valtuuston viime tiistaina suorittaman suhteellisen vaalin tuloksena varsinaisten jäsenten sukupuolijakauma on tasa-arvolain mukainen, mutta henkilökohtaisten varajäsenten ei ole. Varajäseniksi valittiin kaksi naista ja viisi miestä. Naisia pitäisi olla ainakin kolme.

Syynä tähän on kaikkien kokemattomuus, ihan konkareita myöten. Kukaan paikallaolija ei muistanut, että valtuustossa olisi koskaan tarvinnut järjestää suhteellista vaalia. Siksipä puheenjohtaja ja vaalilautakunta keskittyivät vaalin tekniseen sujumiseen valtuuston työjärjestyksen mukaisesti. Työjärjestystä noudatettiinkin tunnontarkasti. Siellä sanotaan, että vaalilautakunta tarkastaa ehdokaslistojen asianmukaisuuden ja antaa virheellisen listan asiamiehen korjattavaksi. Jos sama henkilö korjauksen jälkeenkin on ehdokkaana kahdella tai useammalla listalla, on ehdokkaalta mahdollisuuksien mukaan tiedusteltava, millä listalla hän haluaa olla.

Ehdokaslistoja jätettiin kolme ja kahdessa niissä oli samoja nimiä. Nämä vaalilautakunta pyysi korjaamaan ja näin tehtiin. Korjauksen jälkeenkin yksi sama nimi oli kahdella listalla ja toisen listan asiamies korjasi nimen pyynnöstä. Yhdeltä ehdokkaalta itseltään ei voitu asiaa tiedustella, koska hän ei ollut paikalla. Nyt listat olivat tässä mielessä kunnossa.

Sitten laaadittiin listojen yhdistelmä ja se asetettiin valtuustosalin seinälle. Ennen vaalitoimituksen alkamista puheenjohtaja luki yhdistelmän valtuustolle ääneen, kuten työjärjestys määrää. Vaali toimitettiin suljetuin lipuin, vaalilautakunta laski äänet ja puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen. Missään vaiheessa kukaan ei huomannut, että tulos ei ollut tasa-arvolain mukainen.

Harmittaahan tämä. Minua se harmittaa erityisesti siksi, että olen valtuuston vaalilautakunnan jäsen. Olisi ollut viisasta arvioida kaikki mahdolliset vaalitulokset etukäteen, vaikka työjärjestys ei sitä edellytä. Ei sitä edellytä lakikaan. Kuntalain 60 §:n selityksessä (Hannus – Hallberg) todetaan näin:  ”…jos vaalin tulos ei vastaa kokoonpanoa, joka valittavalla toimielimellä tulee olla, vaali toimitetaan uudelleen…” Vaalin tulosta arvioidaan siis vasta jälkikäteen. Olisi sen silti voinut tietysti etukäteenkin tehdä.

Olen siis yksi niistä, jonka olisi pitänyt asia huomata. Niin olisi pitänyt huomata myös vaalilautakunnan puheenjohtajan, toisen jäsenen, valtuuston puheenjohtajan, jokaisen valtuutetun, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan. Yhdistelmä oli nähtävillä, se luettiin ja vaalin tulos ilmoitettiin valtuustolle. Kukaan ei huomannut mitään. Koko saliin iski jonkinlainen kollektiivinen torkahdus.

Nyt meillä näyttäisi olevan se entisen alokkaan asento, jota ei voi korjata. Se pitää tehdä uusiksi. Kuntalain 60 §:n mukaan varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Tämän takia asiaa ei taida voida korjata vain varajäsenten osalta, vaan koko vaali on uusittava.

Otamme varmasti kaikki tästä opiksi.

Kommentit
 1. 1

  Sinikka Väyrynen sanoo

  Näin sitä menee vipuun, kun on mennäkseen! Kun valittiin vaalilautakuntaa, toin esiiin, että varsinaisten kesken ja varajäsenten kesken täytyy 40/60 sukupuolijakautuman toteutua. Tapahtuman opetus on se, että hyvin helppoa on tehdä virheitä ja virheet usein on onneksi korjattavissa niin kun tässäkin tapauksessa.

 2. 2

  Nimetön sanoo

  Virheistä oppii, jos ne analysoidaan vastaisen varalle. Suhteellinen vaali on luonnollinen osa valtuuston päätöksentekoa, ja sen hallitseminen on perusosaamista. On oltava ainakin valtuuston puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle, joiden tehtävä on huolehtia päätöksenteon sujuvuudesta ja oikeellisuudesta. Hämmästyttää suuresti, eivätkö he tuon vertaa hallitse yksinkertaisia perusasioita. Kuntalaisilla on oikeus odottaa, että pitäisi osata.
  Jos jotkut vaalikuumeessaan moittivat edellisen valtuuston puheenjohtajan kokemattomuutta, niin vielä avuttomammin puheenjohtajan pesti alkoi uudelta puheenjohtajalta. Hänen asiansa on todeta vaalin lopputulos ja arvoida, täyttääkö se vaalille asetetut vaatimukset, tässä tapauksessa tasa-arvolain velvoitteet. Jos puheenjohtaja olisi ollut tehtäviensä tasalla, valtuusto olisi voinut uusia vaalin samoin tein. Nyt pitää järjestää sitä varten uusi kokous, jossa asia on mahdollista korjata, mutta muutaman tonnin oppirahat siitä syntyy.
  Vaalilautakunta toteuttaa vaalin käytännön järjestelyn, mutta tuloksen toteaminen ja sen laillisuuden arviointi on ensisijaisesti puheenjohtajan vastuulla ja sen jälkeen koko valtuuston asia. Vaalilautakuntaa siitä ei voi syyllistää. Tietenkin jokaisella valtuutetulla on oikeus asian huomatessaan tuoda se esille, mutta kaikki kokouksen osallistujat tykönänsä hävetkööt, kun niin olennainen asia kuin kunnanhallituksen valinta pitää tehdä uudelleen. Sellainen on tiettävästi Suomen kunnissa ollut perin harvinaista.

 3. 3

  Kokematon puheenjohtaja? sanoo

  Voiko sitä etukäteen edes kontrolloida, koska vaalissa voi tulla monenlaisia eri kokoonpanoja? Mielestäni ei. Siksi lainaamasi kuntalain selitys on luettava kirjaimellisesti ja toimittava sen mukaan. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen tai hallintosäännön mukaan ( kumpi teidän kunnassanne lienee) kokousta johtavalla puheenjohtajalla on vastuu siitä, että vaalissa tehdyt valinnat ja valtuuston päätös on lain mukainen. Miksi puheenjohtaja ei hoitanut tehtäviään?

 4. 4

  Nolo virhe vaikka korjattavissa sanoo

  Ensimmäisen kommentin kirjoittajalle: Puheenvuorossanne näkyy olleen asiaa, mutta väärällä kohtaa. Miksi olitte hiljaa, kun vaalin tulos tuli tietoon. Silloin Teidän olisi pitänyt puhua, mutta ette ilmeisesti Tekään olleet tilanteen tasalla. Jälkikäteen on hyvä puhua kuten kolleganne Pertti Wickström Karjalaisessa , mutta se ei tilannetta korjaa. Päätökset syntyvät kokouksessa ja siellä pitää olla hereillä.

 5. 5

  Sellainen tapaus se sanoo

  Kunnanjohtaja kommentoi tapahtunutta lehdessä sanomalla,että ei ole vielä tarkemmin tutustunut luottamusvalinnoista annettuun ohjeistukseen, mutta hän epäilee koko hallituksen kokoonpanon hyväksyneen valtuustopäätöksen menevän uusiksi.
  Eikö kunnanjohtaja tunne kuntalakia ja tasa-arvolakia, vai mitä ohjeistusta hän tarkoittaa? Oletettavasti hän on ollut kokouksessa ja siellä sitä tietoa olisi tarvittu, jota kunnanjohtaja nyt sanoo etsivänsä. Aika erikoinen on myös ilmaus, että valtuusto olisi hyväksynyt hallituksen kokoonpanon. Kyllä se suoritti vaalilla valinnan, vaikka väärin menikin. Jos termit ovat hakusessa, miten on faktojen hallinta?
  Kuten blogissa todetaan, uusiksi meni tämän ”asennon tekeminen”. Siihen tietoon kunnanjohtajakin voi luottaa . Nähtäväksi jää, onnistuuko toisella yrittämällä.

 6. 6

  Harmistuja sanoo

  Ei olisi varaa valmistella tärkeitä kunta-asioita ilman toimivaa hallitusta.
  Uusi kunnanvaltuuston kokous pitäisi pitää mitä pikimmiten ja hallitus pistää kasaan.
  PS protestiryhmä ei sitten toivottavasti lähde valitusten tielle vielä seuraavasta kokoonpanosta.

 7. 7

  Pekka Vainikka sanoo

  Valtuuston puheenjohtajana katson asialliseksi selvittää kantani asiaan. Valitettavasti tämän keskustelupalstan perinteitä noudattaen keskustelua on käyty pääosin nimettömillä kannanotoilla, joiden motiivit voivat olla mitä tahansa.

  Kunnanhallituksen ja kaikkien muidenkin luottamusmiespaikkojjen joasta on tehty ennakkoon paikkasopimus, kuten kaikissa Suomen kunnissa on lähes poikkeuksetta tapana. Tämän sopimuksen mukaan perussuomalaisille kuuluu Juuan kunnanhallituksessa kaksi paikkaa, joista toinen on miespaikka ja toinen naispaikka. Sopimus koskee samalla myös varajäsenenten sukupuolijakutumaa.

  Perussuomalsiset tekivät valtuustossa kaksi eri ehdotusta kunnanhallituksen paikoistaan, joista kumpikin oli tuon sopimuksen sukupuolijaon mukainen. Kun mentiin suhteelliseen vaaliin, toivat perussuomalaiset kaksi ehdokaslistaa vaalilautakunnan tarkastettavaksi. Nämäkin listat täyttivät vaatimuksen sukupuolijakautumasta.

  Vaalilautakunnan asiana on valvoa ehdokaslistojen lainmukaisuus ja vaatia siihen vaadittavat korjaukset. Näin meneteltiin ja vaadittiin korjaukset, jotka johtuivat samojen nimien esiintymisestä kahdessa listassa. Tämä koski muun muassa sellaista naisehdokasta, joka ei ollut itse paikalla. Ehkäpä tästä syystä perussuomalsiet toivat sellaisen korjatun listan vaallautakunnalle, joka ei enää täyttänytkään tehtyä sopimusta sukupuolijakautumasta. Naisen tilalle oli toiseen listoista vaihdettu mies.

  Tapahtunut virhe on yksinkertaisimmin ja ilman dramatiikkaa korjattavissa siten, että perussuomalaiset vaihtavat varajäseneksi valitun miehen tilalle naisen. Valtuustossa voidaan toki ehdottaa kaikkia valintoja uusiksi. Muun muassa Pertti Wickströmin aktiivisuus asiassa voi johtua myös siitä, että valituksi voisi uudessa suhteellisessa vaalissa aivan hyvin tulla kokoomuksen naisehdokas, jolloin perussuomalaiset menettäisivät toisen kunnanhallituksen paikoistaan. Asia ei ole ongelmaton, sillä tämä valinta olisi vastoin puolueiden välillä tehtyä paikkajakosopimusta ja voisi aiheuttaa pysyviä säröjä puolueiden väliseen luottamukseen valtuustossa.

  Koska hallituksen toimintakyvystä tässä tilanteessa on esitetty minulle epäilyjä, otan kantaa myös tähän asiaan. En näe estettä sille, että valittu hallitus kokoontuu täysin normaalisti, onhan se varsinaisten jäsentensä osalta lainmukainen. Ajatus siitä, että kaikki hallituksen päätökset olisivat laittomia pelkästään varajäsenten sukupuolijakautumassa olevan virheen vuoksi on kaukaa haettua ja vastoin hallinto-oikeudessa vallitsevaa suhteellisuusperiaatetta. Kunnanhallituksen kokouksissa on oltava lainmukainen sukupuolijakautuma ja varajäsentä koskeva virhe on tarpeen korjata ilman turhaa viivyttelyä. Kunnan varojen käyttäminen täysin ylimääräiseen kokoukseen olisi kuitenkin huonosti harkittu ylilyöntii. Riittää, että hallitus ottaa seuraavassa kokouksessaan kantaa valtuuston päätöksen lainmukaisuuteen ja ehdottaa, että valtuusto valitsee myös varajäsenten sukupuolijakautuman osalta lainmukaisen hallituksen seuraavassa kokouksessaan.

  Pekka Vainikka

 8. 8

  Koko hallitus on valittava uudelleen sanoo

  Herra Vainikalle kolme oikaisua:
  Kunnanhallitus ja varajäsenet valitaan aina yhdellä kertaa, pelkän varajäsenen vaihtaminen ei ole mahdollista. Valtuuston puheenjohtaja ei voi muuta esittää eikä vaatia.
  Puolueet voivat sopia mitä tahansa, mutta päätökset tehdään valtuustossa. Etukäteisneuvottelut voivat helpottaa päätöksentekoa, mutta eivät sido valtuustoa. Salainen suhteellinen vaali turvaa valtuutetuille riippumattomuuden puoluevallasta.
  Valittu hallitus istuu aina siihen saakka, kunnes valtuusto on suorittanut uuden valinnan tai päätös on kumottu valituksen johdosta. Vanhan hallituksen toimikausi on päättynyt.
  Tapahtuneen virheellisen päätöksenteon takia ylimääräisen valtuuston kokouksen koollekutsumista ei voi välttää, se on velvollisuus kun kunnanhallitus palauttaa koko kunnahallituksen valinnan uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kysymys ei ole ylilyönnistä, vaan lainmukaisesta hallinnon toiminnasta.

 9. 9

  Itsestään selvyys sanoo

  Koska hallituksen toimintakyvystä tässä tilanteessa on esitetty minulle epäilyjä, otan kantaa myös tähän asiaan. En näe estettä sille, että valittu hallitus kokoontuu täysin normaalisti, onhan se varsinaisten jäsentensä osalta lainmukainen. (Pekka Vainikka)

  Toimeen valitun luottamushenkilön on hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu , jos kunnanhallitus on jättänyt valtuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta. (Kuntalaki)