Talvivaaran hutvelliä

Jossain sadussa hölmöläinen keitti puuroa. Ensin siitä tuli liian sakeaa, joten piti lisätä vettä. Puurosta tuli velliä, joten piti lisätä jauhoja. Taas tuli liian sakeaa ja piti lisätä vettä. Näin jatkui jatkumistaan ja puuro tietysti lisääntyi koko ajan. Lopulta sitä oli valtavat määrät.

Talvivaaran kaivos on keittänyt tätä hölmöläisen puuroa jo kauan sillä erolla, että sen puuro on myrkyllistä. Ensin puuro oli myrkyllisen hapanta. Kalkitusten jälkeen se on nyt niin emäksistä, että alueen ihmisiä on kehotettu olemaan käyttämättä vettä edes peseytymiseen.

Kaivoksen lähivesiin levitettiin viime marraskuussa kalkkia kipsisakka-allasvuodon takia. Kalkin tarkoituksena oli estää vesistöjen happamoitumista ja metallien kulkeutumista kauemmaksi vesistössä. Nyt kalkki muutti veden emäksiseksi. Lumijoen alaosassa veden pH-arvo oli perjantaina 11, kun se tavallisesti on 7–8. Kivijoessa pH kohosi viikonloppuna tasolle 10, kun joen pH-taso on tavallisesti noin 7.

Hölmöläinen syytti pataa, mutta Talvivaara pani vielä paremmaksi. Kaikki onkin majavien syytä. Ne mokomat aiheuttivat veden nousun kalkituille ranta-alueille rakentamalla padon.

Tätä nyt ei usko kukaan muu kuin korkeintaan Kainuun ely-keskus. Tämän ajattelun mukaan kalkki olisi pysynyt rannoilla kevään sulamisvesistä huolimatta, mutta majavapato liuotti sen veteen.

Ja uutiset jatkuvat. Talvivaaran kaivoksen alueelle ei varastoida tulevaisuudessa sellaisia määriä vesiä, että ne aiheuttaisivat hallitsemattomasti purkautuessaan ympäristöriskin. Kaivos saisi johtaa jatkossa ylimääräisiä, mutta puhdistettuja jätevesiä luontoon rajoittamattoman määrän, mikäli Pohjois-Suomen aluehallintovirasto muuttaa kaivoksen lupamääräyksiä.

Selvähän tämä. Jos koko ajan saa johtaa jätevettä luontoon ilman rajoituksia, niin mitään yllättäviä vuotoja ei tapahdu. Yhtiöllä ei ole ilmeisesti pienintäkään aikomusta rajoittaa päästöjään. Kaivoksen kielenkäytössä puhdistus tarkoittaa veden happamuuden säätelyä, ei mitään muuta. Kaikki raskametallit ovat mukana siinä liemessä.

Muistutanpa vielä, että Talvivaaran kaivoksessa piti olla täysin suljettu vesikierto. Sieltä ei pitänyt tulla yhtään litraa vettä luontoon, vaan kaikki vesi piti kierrätettämän uudelleen ja uudelleen. Näin meille vuosikausia mainostettiin ja ainakin vielä vuosi sitten kaivoksen verkkosivulla näin kerrottiin. En tiedä kerrotaanko vieläkin.

Meillä sanotaan, että jos puurosta ei tule oikein huttua eikä velliä, niin siitä tulee hutvelliä. Talvivaaran hutvellin nimi on ympäristörikos.

Kahdet työmarkkinat

Kun VATT:n Juhana Vartiainen ja Ilmarisen Jaakko Kiander esittelivät teesinsä, niin jopa ministerimme älähtivät. Vartiaianenhan sanoi, että työpaikkoja syntyy silloin, kun työvoimaa on tarjolla runsaasti. Lisää työvoimaa saadaan tekemällä työnteko kannattavammaksi kuin joutenolo eli Vartiaisen kielenkäytössä alentamalla työttömyysetuuksia. Silloin huonostikin palkattu työ kelpaa.

Lisää työvoimaa saadaan myös lisäämällä maahanmuuttoa. Kiander kiirehti täsmentämään, että maahan tarvitaan 100 000 maahanmuuttajaa. Maahanmuuttajat yleensä hakeutuvat matalapalkkaisiin töihin, joten kun halpatyövoimaa on tarjolla runsaasti, niin silloin syntyy lisää matalapalkkaisia töitä. Kumpikaan herroista ei maininnut mitään työllä saatavalla palkalla elämisestä.

Nyt siis ministerimme älähtivät. Pääministeri Jyrki Katainen sanoi, että työelämässä on vain yhdet pelisäännöt kaikille. Samasta työstä on maksettava sama palkka. Työministeri Lauri Ihalainen puolestaan sanoi, että tähän maahan ei tehdä toisen luokan työmarkkinoita ja että tällaiset ajatukset kertovat moraalikadosta.

Tämä on ministereiltä oikein selkärankaista puhetta. Heiltä kuitenkin unohtui se tosiasia, että meillä jo nyt on työelämässä kahdet pelisäännöt. Ne ovat vielä rumemmat kuin Vartiaisen ja Kianderin esittämät. He sentään esittivät matalapalkkaisen työn lisäämistä, mutta meillä käytetään jo nyt runsaasti täysin palkatonta työvoimaa ja sen käyttäminen lisääntyy koko ajan.

Tarkoitan tietenkin työttömien kohtelua. Heidät voidaan velvoittaa tekemään työtä pelkällä työmarkkinatuella ja yhdeksän euron päivittäisellä kulukorvauksella. Terve pitkäaikaistyötön määrätään kuntouttavaan työtoimintaan eli tekemään joskus hyvinkin raskasta työtä pelkän työttömyyden keston perusteella. Toinen työtön määrätään työkokeiluun johonkin yritykseen samalla yhdeksän euron korvauksella. Siellä hän tekee samaa työtä rinta rinnan sellaisen kanssa, jolle maksetaan TES:n mukaista palkkaa.

Tätä minä luonnehtisin moraalikadoksi, mutta väärässähän minä kuulemma olen. Minulle on monella suulla todisteltu, että kuntouttavassa työtoiminnassa olevat nauttivat suunnattomasti saadessaan tehdä palkatonta työtä. Samoin nauttivat työkokeilussa olevat ja lisäksi heillä on mahdollisuus näyttää kykynsä ja siten saada vakituinen työpaikka. Kun sanon, että ei kai kukaan hullu palkkaa maksa jos saa palkattomia työntekijöitä, niin minulle hymähdellään.

Se on kuulemma ihan eri asia. Niin se ilmeisesti on ministereidenkin mielestä. Ei tänne halpatyövoimaa tarvita niin kauan kuin meillä on omasta takaa täysin ilmaisia työntekijöitä. Sen lisäksi palkattoman työvoiman käyttö ei ole palkattoman työvoiman käyttöä, vaan se on työvoimapolitikkaa. Se on ihan eri asia.

Jälkiviisautta

Kaikista paras ja imelin viisauven laji on jälkiviisaus, sillä alalla saadaan eniten aikaan. Siinä on tapaus mennyttä aikakautta, mutta se kuvitellaan esiintulevaksi ja sakilla setvitään, miten olisi paras käyttäytyä. Tässä laijissa on ihminen viisaimmillaan…Jälkiviisaan silmä on somassa paikassa, se kahtoo taaksepäin…

Tämä Veikko Huovisen ikimuistonen ajatus tuli väkisin mieleeni lukiessani aamun paikallislehteä. Siinä edellisen kunnanvaltuuston puheenjohtaja sinänsä erinomaisessa ja asiantuntevassa kirjoituksessaan sortuu mielestäni tähän jälkiviisauteen.

Hän vertailee Juuan kunnan tilinpäätöksiä vuosilta 2008 ja 2012 – siis omalta valtuustokaudeltaan – näin:

Asukkaita on 438 vähemmän, verotulot ovat laskeneet 500 000 euroa, vuosikate on laskenut 3 733 000 euroa, tulos on laskenut 3 928 000 euroa ja vuoden 2008 kertynyt ylijäämä 1 483 000 euroa on vaihunut 1 412 000 alijäämään vuonna 2012 muutoksen ollessa siis peräti 2 895 000 euroa. Veroprosenttia on nostettu kokonaisella prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveroa lähes kolmanneksella mutta siitä huolimatta verotulot laskevat.

Tämä on korutonta kertomaa ja valitettavasti ihan totta. Kirjoituksesta saa kuitenkin jotenkin sellaisen kuvan, että kaikki tämä on uusien päättäjien vika. Erityisen tuomittavaa tuntuu olevan, että valtuusto järjestää toukokuun alussa kahden päivän kuntastrategiaseminaarin Varkaudessa ja että kunnanhallitus on perustanut työryhmän tasapainottamaan taloutta.

Uusi valtuusto kokoontui ensimmäisen kerran tammikuun lopussa ja uusi kunnahallitus helmikuun alussa. Kunnahallitus on siis toiminut vajaat kolme kuukautta ja siinä ajassa olisi pitänyt korjata vuosien ajan alamäkeä luisunut talous.

Laitetaan lopuksi Aleksis Kiven Jukolan Aapon suuhun laittama pohdinta viisaudesta:

Tietää mitä on tapahtunut, sehän on, eräältä kannalta katsoen, viisaus suuri. Jos visusti harkitset mikä kylvö menneistä päivistä saattoi hyödyllisiä, mikä vahingollisia hedelmiä, ja sen mukaan asetat elämäsi, työs ja toimes, niin oletpa viisas mies.

#  #  #

Vielä pari sanaa lukijoilleni: Minä en mahda mitään noille mainoksille enkä sille, että blogin palvelin reistailee. Näistä asioista on siis ihan turha motkottaa minulle. Olen pelkkä sisällöntuottaja ja siksi täysin blogipohjan tarjoajan armoilla. Mainoksista olen itse päässyt eron Adblock-ohjelmalla. Kiitos etu- ja jälkikäteen kaikille niille, jotka tarjoavat apuaan blogin siirrossa toiseen paikkaan. Olen kuitenkin liian laiska siirtämään yli tuhatta juttua muuanne. Muutenkin olen hiljentänyt kirjoitustahtia ja aion hiljentää lisääkin.

Karenssin kahdet kasvot

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Mahtoivatkohan kansanedustajat vuosi sitten ymmärtää millaisen lakimuutoksen hyväksyivät muuttaessaan Työttömyysturvalakia mukamas parempaan suuntaan? Siinä samalla tuli jaetuksi työstä kieltäytyneeksi tulkitut kahteen eri kastiin ihan sen mukaan, milloin tämä kieltäytyminen on tapahtunut.

Osaan sovelletaan vanhaa lakia ja osaan uutta. Lakia muutettiin heinäkuun 2012 alusta lähtien lisäämällä siihen uusi 2a luku, jossa määritellään seuraamukset työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä. Kumotun, vuonna 2006 voimaan tulleen lain mukaan työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymisestä seurasi työmarkkinatuella olevalle ikuinen karenssi. Työtön menetti työttömyysetuutensa siihen asti, kunnes oli ollut työssä tai työvoimapoliittisessa toimenpiteessä viisi kuukautta. Käytännössä tällainen ihminen luokiteltiin työmarkkinoiden ulkopuolella olevaksi, joten hänelle ei edes tarjottu työtä eikä koulutusta. Siitä nimitys ikuinen karenssi.

Uusi laki on selvästi inhimillisempi työttömyysetuuden menettämisen eli karenssin suhteen.  Jos henkilö eroaa työstä ilman hyväksyttävää syytä, on karenssi 90 päivää. Työstä kieltäytymisestä seuraa 60 päivän karenssi, työllistämissuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jättämisestä 15 päivän, suunnitelman laatimisesta kieltäymisestä 30 päivän ja suunnitelman toteuttamisen laiminlyönnistä 60 päivän karenssi. Työllistymistä edistävästä palvelusta eli käytännössä koulutuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymisestä seuraa 60 päivän karenssi. Aiemmin näistä kaikista sai työmarkkinatuella oleva armotta viiden kuukauden työssäolovelvoitteen.

Uuden lain 2a luvun 14 §:n mukaan työssäolovelvoite määrätään vasta kuuden kuukauden sisällä tapahtuvasta toistuvasta kieltäytymisestä. Myös työssäolovelvoite on lyhentynyt; nyt työmarkkinatuelle pääsee uudelleen jo 12 kalenteriviikon työssä tai koulutuksessa olon jälkeen. Parannusta on siis tapahtunut, mutta ei kaikkien osalta.

Lain siirtymäsäännökset antavat kylmää kyytiä niille, joille on määrätty ikuinen karenssi ennen uuden lain voimaantuloa. Se karenssi säilyy entisellään. Jos henkilölle on määrätty viiden kuukauden työssäolovelvoite yhden ainoan kieltäytymisen perusteella ennen 1.7.2012, nin velvoite säilyy viitenä kuukautena uudesta lievemmästä laista huolimatta.

Jos henkilön katsotaan kieltäytyneen työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä vaikkapa perjantaina 29. kesäkuuta 2012, niin häneen sovelletaan vanhaa lakia, vaikka karenssipäätös tietenkin on tehty vasta aikaisintaan maanantaina 2. heinäkuuta. Uudesta lievemmästä laista huolimatta sovelletaan vanhaa ja ankarampaa lakia.

Ihan sama tilanne on silloin, jos henkilö on aloittanut koulutuksen tai kuntouttavan työtoiminnan kesäkuussa 2012, mutta keskeyttänyt sen uuden lain ollessa voimassa. Taas sovelletaan vanhaa lakia ja työssäolovelvoite on viisi kuukautta. Heinäkuussa 2012 alkaneen kurssin tai kuntouttavan työtoiminnan keskeyttänyt selviää samasta synnistä pelkällä 60 päivän työmarkkinatuen menetyksellä. Kautta linjan siirtymäsäännökset on laadittu siten, että vanhaa lakia sovelletaan aina, kun se suinkin on mahdollista.

Näin varmistetaan se, että aiemmin systeemistä ulos potkaistut eivät ryömi sinne takaisin. Onhan siirtymäsäännöksissä tosin armahduspykäläkin. Vanhan lain mukaan viiden kuukauden työssäolovelvoitteen eli ikuisen karenssin saaneet pääsevät takaisin työmarkkinatuelle 1.1.2017. Vasta sitten heistä tulee yhdenvertaisia lain edessä.

Yhtiöitetään ja yksityistetään

Valtion ja kuntien toimintojen yksityistäminen etenee vääjäämättä melkoisen vähällä uutisoinnilla. Tätä on jatkunut jo parikymmentä vuotta, joten otetaanpa lyhyt kertaus tapahtuneeseen.Minun ikäiseni yli viisikymppiset muistavat hyvin vaikkapa sellaiset valtion laitokset kuin Posti-Tele ja TVH. Ne olivat valtion laitoksia, jotka enimmäkseen budjettivaroin tuottivat välttämättömiä palveluja. TVH vastasi kaikesta tienrakennuksesta ja teiden kunnossapidosta ja Posti-Tele ei selitystä kaipaakaan. Näin homma toimi vuosikymmeniä ja kaikki olivat suunnilleen tyytyväisiä. Vanha kansa saattaa vieläkin joskus puhua tievaltiosta tarkoittaen juuri entistä tie- ja vesirakennushallitusta.

1990-luvulle tultaessa uudet tuulet alkoivat puhaltaa. Valtion laitoksista tehtiin liikelaitoksia ja eri osastot rupesivat leikkimään markkinaosaajia. Itse satuin olemaan paikan päällä silloin, kun TVH muuttui Tiehallitukseksi ja Tieliikelaitokseksi. Se tapahtui helposti: ennen yhteinäinen virasto halkaistiin kahtia ja toinen puoli rupesi tilaajaksi ja toinen tuottajaksi.

Tämä oli tietenkin vain harjoittelua seuraavaa askelta varten, joka oli yhtiöittäminen. Ensin laitoksesta tehtiin valtionyhtiö, sitten valtioenemmistöinen yhtiö ja nykyisin sen omistajia ei tiedä kukaan. Koko Destiasta ei olisi oikeastaan kuultu mitään, ellei sen toimitusjohtaja olisi pari vuotta sitten päätynyt otsikoihin ja oikeuteen  omituisten sopimusjärjestelyjen takia. Vähän myöhemmin pikku-uutisena kerrottiin, että Destia oli myynyt koko asfalttitoimintansa ulkomaille. Markkinavoimat tekevät kauppojaan eikä siihen ole mitään sanomista.

Sama kehitys käytiin läpi kaikissa valtion laitoksissa. Nyt markkinavoimat ovat haistaneet kunnissa liikkuvan rahan. Monella isolla kaupungilla on ollut perinteisesti oma satamalaitos ja energialaitos. Ne olivat aikoinaan ihan oikeasti osa kunnan organisaatiota, mutta 90-luvulla tapahtui sama kuin valtionkin laitoksissa. Ne muutettiin liikelaitoksiksi.

Nyt hallitus on antanut kuntalakiin muutosesityksen, joka toteutuessaan pakottaa yhtiöittämään kunnalliset liikelaitokset. Määräys on peräisin EU-komissiolta ja perustuu markkinavoimien kateuteen. Kuntien liikelaitoksilla on muutama sellainen etu, joita muilla ei ole. Ne eivät taustaorganisaationsa luonteen takia voi mennä konkurssiin ja ne maksavat vähemmän valtion veroja. Sen sijaan ne tuottavat kunnalle rahaa, joka taas pienentää kuntalaisten verorasitusta.

Nyt ei tarvita hääppöistä ennustajaa kertomaan mikä on seuraava askel. Kuntien omistus näissä yhtiöissä tulee vähenemään ja ennen kuin huomataankaan, ovat ne kokonaan ulkomaalaisten pääomasijoittajien käsissä. Helsingin alueen sähkönsaannin turvaaminen on aika iso asia jätettäväksi kasvottomien markkinavoimien vastuulle.

Jos tämä ei vielä saa mietteliääksi, niin jatketaan ajatusleikkiä. Miten olisi, jos yhtiöitettäisiin ja yksityistettäisiin armeija? Ei tämä niin kaukaa haettu ajatus ole, koskapa ruoka- ja varustehuolto on yhtiöitetty ja kilpailutettu jo kauan sitten.