Keppiä ja kuntoutusta

Äkkiä katsoen hallituksen tuore rakennemuutospaketti näyttää työttömien kannalta viattomalta, jopa positiiviselta. Sallitaan pieni ansaitsemismahdollisuus ilman että tuet laskevat ja työn tarjontaa tehostetaan. Osittain toistetaan lainsäädännössä jo olevaa ja korostetaan työn vastaanottovelvollisuutta. On siellä kuitenkin jotain hyvin ikävääkin eli palkattoman työn lisäämistä.

Katsotaanpa joitain kohtia tämän paketin liitteestä 4:

Tarjotaan avoimia työpaikkoja 3 kk ammattisuoja-ajan jälkeen myös työttömän oman ammattialan ulkopuolelta.

Tässä ei ole mitään kummallista, sillä ammattitaitosuoja kestää jo nykyisen lain mukaan vain 3 kuukautta. Tämä kohta siis vain korostaa TE-toimiston velvollisuutta tarjota työtä entistä tehokkaammin. Seuraava kohta on vähän ikävämpi, sillä työtä on otettava vastaan entistä kauempaa:

Tarjotaan avoimia työpaikkoja yli 80 kilometrin säteellä työttömän kodista. Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että tällainenkin työ on otettava vastaan, jos päivittäinen työmatkajoukkoliikennettä käyttämällä ei kokoaikatyössä ylitä kolmea tuntia, osa-aikatyössä vastaava aikaraja on kaksi tuntia. Lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015.

Tämäkään ei ole ongelma, jos palkka on TES:n mukainen ja työ kokopäivätyötä. Nykyisin pitkät työmatkat ovat arkipäivää. Ongelmat alkavatkin sitten seuraavassa kohdassa:

Jos henkilölle ei ole tarjottu avointa työpaikkaa 3 kuukauden työttömyyden jälkeen, hänelle tarjotaan tuolloin aktiivitoimia.

Aktiivitoimet ovat työvoimakoulutusta, työharjoittelua ja kuntouttavaa työtoimintaa. Niistä ei makseta palkkaa, vaan pelkkä työmarkkinatuki ja yhdeksän euron päivittäinen kulukorvaus. Työmarkkinoille siis ruvetaan työntämään ihmisiä palkattomiksi työntekijöiksi vain kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.

Jotta kukaan ei pullikoisi vastaan, niin jo nykyisin laissa olevaa sanktiota ruvetaan noudattamaan kaavamaisesti ilman tapauskohtaista harkintaa:

Annetaan 2014 alussa toimeentulotukeen liittyen STM:n uusi ohje, jossa edellytetään nykylainsäädännön mukaista tuen aleneman yhtenäistä soveltamista, jos henkilö kieltäytyy työstä tai aktiivitoimesta. Samalla vastuutetaan TE-toimistot tarjoamaan 2014 alkaen toimeentulotukea saaville työttömille aktiivitoimia viimeistään 3 kk työttömyyden alkamisesta.

Homma toimii siis näin:

Kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen työtä ruvetaan tarjoamaan aktiivisemmin oman ammattialan ulkopuolelta ja nykyistä kauempaa. Jos ja kun sitä työtä ei ole mistä tarjota, niin sitten tarjotaankin aktiivitoimina työharjoittelua tai kuntouttavaa työtoimintaa mahdollisesti entistä kauempaa. Sosiaaliviranomiset velvoitetaan huolehtimaan palkattoman työvoiman saannista pakottamalla heidät alentamaan kieltäytyjän toimeentulotukea 20 % tai kieltäytymisen toistuessa 40 % ilman minkäänlaista omaa harkintaa.

Näennäisen viattoman tekstin taakse kätkeytyy taas kerran melkoista keppiä.

 

 

Vastaanottoraha ja kotoutumistuki

Jos joku on päättänyt ruveta ns. maahanmuuttokriitikoksi, niin hänhän on sellainen piittaamatta tippaakaan tosiasioista. Kun hänelle tarjoaa lakiin kirjatut tosiasiat, niin hän sivuuttaa ne sujuvasti, koska hänellä mielestään on parempaa tietoa. Käyttäytymistutkija saisi hyvää materiaalia seuraamalla jonkun omien oikeuksiensa puolustajan muuttumista maahanmuuttajien kiihkeäksi vastustajaksi.

Ihan näppitutuntumalta ja ilman tieteellistä asiantuntemusta olen havainnut kuvion menevän usein näin:

Tavallinen kansalainen kokee saaneensa viranomaislta väärää kohtelua. Väärässä kohtelussa voi olla perää tai voi olla olemattakin; sillä ei ole merkitystä. Myöskään viranomaisella ei ole merkitystä. Se voi olla työvoimavirkailija, sosiaalityöntekijä, poliisi tai ihan mikä tahansa virallinen instanssi.

Vääryyttä kokenut tutkii asiaa aikansa ja perehtyy alan lainsäädäntöön. Sosiaalisessa mediassa hän nostaa tapaustaan jatkuvasti esille ja nopeasti laajentaa arvostelunsa koskemaan ihan kaikkea viranomaistoimintaa. Ennen kuin hän itse huomakaan, niin hän on ruvennut pitämään koko virkakoneistoa jättimäisenä salaliittona häntä itseään ja kaikkia muitakin tavallisia kansalaisia vastaan.

Kun oma asia ei edisty, niin vääryyttä kokenut huomaa maahanmuutajien olemassaolon ja  tapahtuu  lopullinen ns. kämyyntyminen eli maahanmuuttokriitikoksi muuttuminen. Kaikki kauna kohdistuukin täysin syyttömiin maahanmuuttajiin, joiden kanssa koko virkakoneisto on salaliitossa.

Sitten alkaa tulla tällaisia fb-päivityksiä:

Juuri äskettäin sain tietää että valtio houkuttelee kuntia jatkossa tukiaisilla ottamaan entistä enemmän pakolaisia. Itse pakolaisethan saavat Suomessa myös isompaa toimeentulotukea kuin kantasuomalaiset. Lähes jokaiselle pakolaiselle myönnetään ns. harkkinnanvaraisena tukena tuhansia euroja kuussa ylimääräistä toimeentulotukea milloin minkäkin asian ostoon ja lisäksi tulee vielä Kelasta kotoutumistuki. Ja samaan aikaan vähävaraiset suomalaiset kärsivät nälkää ja kulkevat rikkinäisissä vaatteissa. Onko tämä oikein?

Tällaiseen tunnen aina tarvetta vastata asiallisesti vaikkapa näin:

Turvapaikanhakijoihin sovelletaan lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta. Sen 20 § sanoo näin:

Vastaanottorahan perusosa kuukautta kohti on:

1) yksin asuvalla ja yksinhuoltajalla 290 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 85 euroa;

2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla 18 vuotta täyttäneellä 245 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 70 euroa;

3) perheensä kanssa asuvalla lapsella 185 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 55 euroa.

Vastaanottorahaa hakevan ja hänen perheensä tulot ja varat otetaan huomioon vastaanottorahaa myönnettäessä toimeentulotuesta annetussa laissa säädetyllä tavalla.

Turvapaikanhakijat saavat siis toimeentulotuen perusosaa vähemmän.

Muualla kuin vastaanottokeskuksissa asuviin sovelletaan lakia kotoutumisen edistämisestä ja sen 19 § sanoo näin:

Kotoutumistuki on maahanmuuttajalle kotoutumissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin osallistumisen aikaisen toimeentulon turvaamiseksi tarkoitettu tuki.

Kotoutumistuki ei ole erillistä ja ylimääräistä rahaa, vaan kotoutumistukena maksetaan työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Oikeus työmarkkinatukeen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus kotoutumistukeen toimeentulotukena toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

He siis saavat täsmälleen saman verran kuin syntyperäinen suomalainenkin saa. Ja se toimeentulotuen perusosahan on 477,26 euroa kuukaudessa. Harkinnanvaraista toimeentulotukea myönnetään tai ollaan myöntämättä kaikille hakijoille samojen periaatteiden mukaan.

Vastaus onkin sitten suunnilleen ennalta arvattavissa:

Faktahan se on. Tiedän kaiken harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta jota sossut jakelee mamuille, ne voi myöntää sitä ihan OMAN HARKINTANSA mukaan ja heitä on jopa ohjeistettu, että mamuille pitää sitä rahaa antaa kaikkeen mitä ne vaan pyytää. Jos mamu tarvitsee uudet huonekalut asuntoon, niin ne järjestyy, jos uuden television ja tietokoneen, niin sama juttu. Samaan aikaan tuhannet suomalaiset perheet elää köyhyydessä, kokien nälkää joka päivä. Ihmeellistä, että sinä moisen hyväksyt.

Kanta on siis lyöty lukkoon ja jostain maahanmuuttokriitikko on saanut täydellisen tiedon toimeentulotuen myöntämisen perusteista. Sosiaaliviranomaiset eivät välitä heitä sitovasta lainsäädännöstä, vaan heillä on omat salaiset ohjeensa, joiden mukaan maahanmuuttajille annetaan ihan kaikki pyydetty. Kaikki tämä on tietenkin pois suomalaislta köyhiltä, joita viranomaiset tahallaan sortavat maahanmuuttajien kustannuksella.

Tässä vaiheessa keskustelua ei kannata enää jatkaa, vaan kyseessä on henkiseen mustaan aukkoon pudonnut henkilö. Hän uskoo vain omia väitteitään ja vahvistaa niitä samanhenkisillä kirjoituksilla.

Hänestä on tullut täysiverinen maahanmuuttokriitikko, joka elää omassa maailmassaan. Sinne ei järkipuhe kuulu.

 

Kiekkovieraita ja huligaaneja

Itsenäisyyspäivän viettoon tuntuu kukin valmistautuvan tavallaan. Muutama viikko sitten Punk in Finland-verkkosivulla keskusteltiin varjotapahtuma Kiakkovierasjuhlien järjestämisestä ja poliisi ryhtyi selvittämään keskustelijoiden henkilöllisyyttä.

Sivun ylläpitäjät julkaisivat tämän poliisin salaiseksi määrittelemän selvityspyynnön ja siitä seurasi laajempi keskustelu poliisin toimivaltuuksista. Joidenkin oikeusoppineiden mielestä lakia käytettiin turhan herkästi henkilöllisyyden selvittämiseen.

Viikonloppuna Tampereella joku töhri Mannerheimin patsaan ja se innoitti muutamia uhoajia suunnittelemaan itsenäisyyspäiväksi suoranaista mellakkaa. Ainakin tässä tapauksessa poliisin on helppo selvittää mellakan suunnittelijoiden henkilöllisyys, koska he uhoavat ihan julkisesti Facebookissa. Näin värväsi porukkaa tamperelainen julkinatsi Klaus Elovaara tällä kertaa Leon Degrellen nimellä. Hän haistaa jo veren ja kaasun tuoksua:

klasu-itsenäisyys

Viimeistään paikan päällä on helppo tunnistaa tämä yli-ikäinen ja ylipainoinen kansanjohtaja, joka hilluu ”Aatunaamari” päässä. Helpompaa olisi tietysti keskustella hänen kanssaan jo etukäteen ja tarvittaessa laittaa hänet viettämään itsenäisyyspäivää putkassa.

Patsaan töhrijätkin tuntuvat olevan selvillä. Asialla on tietenkin ollut Dan Koivulaakso, johon tuntuu kohdistuvan äärioikeistolaisten kaikki viha. Ihan henkilökohtaisena mielipiteenäni kerron, että ainakin Antti Virtanen liikkuu vaarallisilla vesillä. Luin pari päivää sitten lehdestä, että MC-porukat eivät oikein pidä siitä, että ulkopuoliset uhlkailevat ihmisiä heidän nimissään mainetta pilaten.

klasu-itsenäisyys-2

Tässäpä vähän miettimistä kaikille niille, joiden mielestä Suomessa ei ole väkivaltaista äärioikeistoa, vaan kaikki on pelkkää nettiuhoa ja joutavaa suunsoittoa kännissä ja läpällä. Sitähän se on niin kauan, kunnes jotain todella ikävää tapahtuu. Sitten minä joudun ikäväkseni toteamaan, että mitäs minä sanoin.

Kerronpa vielä varmuuden vuoksi oman mielipiteeni patsaan töhrimisestä. Kyseessä on selvästi vahingonteko ja syylliset sietävät joutua lailliseen edesvastuuseen. Vaikka patsaita on tässä maassa tervattu ja töhritty ennenkin, niin mikään poliittinen vakaumus ei oikeuta lainvastaista toimintaa. Ja jos itsenäisyyspäivänä järjestetään mielenosoituksia, niin niissä on oltava järjestys.

Ajatellahan aina saa vaikka mitä ja Elovaarankin olisi viisainta pitää haaveet vuoden 1918 uusinnasta, verestä, kaasusta ja oikeistomellakoista visusti oman päänsä sisällä. Rikoslain 17 luvusta löytyy mellakoijia varten hyvin ikäviä pykäliä mellakasta, väkivaltaisesta mellakasta ja mellakan johtamisesta.