Kelpaa ja ei kelpaa

Kun kirjoitan lakiin perustuvia tosiasioita toimeentulotuesta, niin joskus ihmiset kiittelevät ja joskus toiste täsmälleen samojen mielestä olen käsittämätön mamuhyysäri ja paskanlänkyttäjä, jolta pitäisi lyödä nenä verille.

Kun kokoomuslainen Henri Heikkinen syksyllä 2012 vaati toimeentulotuen ja muiden sosiaalietuuksien saattamista julkisiksi verotietojen tapaaan, niin käsittelin aihetta jutussani Julkista tietoa. Tekstiäni pidettiin yleisesti ottaen onnistuneena vastineena.

Kun  viime elokuussa kerroin jutussani Hirveita summia vastaanottokeskuksissa asuvien maahanmuuttajien saavan vähemmän toimeentulotukea kuin muut ja muualla asuvien saavan täsmälleen samojen perusteiden mukaan ja saman verran kuin kantaväestö, niin johan räjähti.

Monta päivää sain törkypostia ja uhkauksia, koska olin ilmeisesti loukannut totuuden kertomisella jotain pyhää ajatuslukkiutumaa. Eihän asia voi olla niin kuin lakiin on kirjoitettu, koska maahanmuuttajat nyt kerta kaikkiaan saavat rahaa roppakaupalla. Se raha on tietenkin pois syntyperäisiltä, koska toimeentulotuen luullaan olevan nollasummapeliä. Yhdelle annettu on toiselta pois ja tuen jakaminen loppuu kun määrärahat loppuvat.

Ei se ole nollasummapeliä. Vaikka kaikki maahanmuuttajat poistettaisiin maasta välittömästi, niin yksikään syntyperäinen ei saisi senttiäkään nykyistä enempää tukea. Toimeentulotuki on lakisääteinen oikeus, jonka myöntämisen perusteet on tarkasti laissa säädelty. Kunnan talousarviossa on oltava rahaa lakisääteisen tuen maksamiseen ja jos ei ole, niin määräraha on otettava lisätalousarvioon.

Nämä totuudet eivät kelpaa ns. maahanmuuttokriittisille varsinkaan silloin, jos he itse sattuvat saamaan toimeentulotukea. Yhden juttuni kehuja muuttuu toisen jutun kohdalla suorastaan raivohulluksi, joka väittää minun valehtelevan ja keksivän lakipykäliä omasta päästäni. Samalla hän vaatii ihan henriheikkismäiseen tapaan toimeentulotukien julkistamista.

Ei tietenkään omien tukiensa, koska ne ovat salassa pidettävää tietoa, mutta maahanmuuttajien ylisuuret tuet on tuotava julkisuuteen nimiä, osoitteita ja tarkkoja euromääriä myöten. Tässä vaiheessa siteeraan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Sen 24 §:n 25-kohdassa sanotaan näin:

24 § Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat 25) Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta;

Eihän tämä tietenkään tässä tapauksessa kelpaa sille, jolle se kelpaa mainiosti puhuttaessa hänen omista tuistaan. Ei, tämä pykälä on varta vasten laadittu sitä varten, että rikolliset kukkahatut ja mamuhyysärisossut voivat sen nojalla pimittäää kansalta oikeutettua tietoa ja jatkaa rahan lapioimista mamuille.

Eräs fb-kaverini sanoi toisessa yhteydessä osuvasti jotenkin niin, että tälle kansalle pitäisi heti aapisen jälkeen opettaa Suomen lakia. Lisäksi jokaiseen lakipykälään pitäisi vielä erikseen kirjoittaa, että tätä säädöstä pitää kaikkien noudattaa. Alan olla samaa mieltä.

Natsilippujen alla

– Räyhääjä oppikin käytöstapoja kantapään kautta. Rähjääntynyt riitapukari laahusti pois paikalta ja muistaa jatkossa julistaa suvaitsevaisuuden ilosanomaa sovittelevammalla sävelellä. Koska olimme muutenkin lopettamaisillamme katuaktivismia lentolehtisten ollessa lopuillaan, päätimme pakata tavaramme ja poistua paikalta. Onnistuneen katuaktivismin jälkeen kävimme vielä juomassa kahvit ja summaamassa päivän kokemukset. Vantaan kadut kuuluvat meille!

Näin rehvastelee Suomen Vastarintaliike hakattuaan joukolla ulkomaalaistaustaisen miehen keskellä kirkasta päivää Vantaalla. Heidän omassa julkaisussaan sankarilliseksi kuvailtu teko menettää hohtonsa, kun siitä lukee Metro-lehdessä julkaistun uutisen. Järjestäytynyt joukko äärioikeistolaisia  pahoinpiteli miehen ja lähti nopeasti karkuun.

Suomen Vastarintaliike on tunnustuksellinen natsijärjestö. Sen tavoitteena on perustaa uusi kansallissosialistinen valtio, joka muodostuu Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista sekä mahdollisesti Baltian maista. Nämä alueet muodostavat luontevan rodullisen ja kulttuurillisen alueen, jonka olemassaolon uusi valtio turvaa.

Uusi valtio nojaa valtansa voimaan, armeijamalliseen hierarkiaan, kurinalaisuuteen, uskollisuuteen ja ennen kaikkea Johtajaan, jota tavallinen ihminen ei pysty kyseenalaistamaan. Tulevaisuudessa on yksi valtapuolue, Nationalsocialistisk Orden NSO, jonka johtavat jäsenet tulevat muodostamaan korkeimman senaatin, joka valitsee Johtajan ja toimii hänen neuvonantajanaan. Edustuksellista demokratiaa ei tässä valtiossa tunneta ja vaikka isänmaallisuuden nimeen vannotaan, niin tulevassa valtiossa Suomi on vain yksi maakunta..

Tämä joukko fanaatikkoja aloitti yön pimeydessä toimivana tarranliimaajaporukkana. Viime aikoina he ovat oikeasti aktivoituneet taistelemaan. Pride-kulkueen kaasuhyökkäyksen takana oli Suomen Vastarintaliike. Myös Dan Koivulaakso joutui kaasuhyökkäyksen kohteeksi ja tekijä oli Suomen Vastarintaliikkeeseen kuuluva mies. Hänet otettiin kiinni suoraan oikeudenkäynnistä, jossa hänet tuomittiin eduskuntavaalien alla tapahtuneesta väkivallanteosta kokoomuksen vaalikojulla. Jyväskylän kirjastohyökkääjät olivat Suomen Vastarintaliikkeen jäseniä.

Pitäisiköhän päättäjien, poliisin ja oikeuslaitoksen havahtua ennen kuin tulee ruumiita? Suomen Vastarintaliikkeeseen pitää viimeinkin soveltaa järjestäytyneen yhteiskunnan kovempia keinoja.

Löysin nopeasti montakin eri lainkohtaa, joita voitaisiin soveltaa välittömästi. Suomen Vastarintaliike pyrkii kumoamaan väkivaltaisesti laillisen yhteiskuntajärjestyksen ja siitä Rikoslain 13 luvun 3 §:n 3 momentti sanoo näin:

Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea. Rangaistus on vähintää neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta.

Jos tämä tuntuu liian järeältä aseelta, niin otetaan seuraava pykälä. Järjestö on korostetun sotilaallisesti organisoitunut, joten RL 13 luvun 4 § olisi käyttökelpoinen:

Joka laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, toimii sellaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä tai siinä toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta, on tuomittava laittomasta sotilaallisesta toiminnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Nämä sankarit haluavat tietenkin tulla kohdelluiksi poliittisesti vainottuina, joten ehkä sittenkin olisi viisainta kohdella heitä tavallisen rikollisryhmän jäseninä RL 17 luvun 1a §:n mukaisesti:

Se, joka:

1) perustamalla tai organisoimalla järjestäytyneen rikollisryhmän taikka värväämällä tai yrittämällä värvätä väkeä sitä varten,

2) varustamalla tai yrittämällä varustaa järjestäytynyttä rikollisryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla,

3) toimeenpanemalla, yrittämällä toimeenpanna tai antamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle koulutusta rikollista toimintaa varten,

[…]

osallistuu järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan, jossa tavoitteena on tehdä yksi tai useampi rikos, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka yksi tai useampi 11 luvun 10 §:ssä tai 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettu rikos, ja jos tällainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, on tuomittava järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Demokraattisessa yhteiskunnassa väkivaltainen äärioikeisto ei terrorisoi katuja.

Avuttomat

Mitä tekevät henkisesti koulukiusaajan tasolle jääneet nettinatsit silloin, kun heidän kykynsä eivät riitä minkäänlaiseen omaperäisen sisällön tuottamiseen? Aivan oikein, he perustavat facebookiin ilkkumissivuja, joihin kopioivat vastustajikseen katsomiensa tekstejä ja riekkuvat niille omasta mielestään hauskalla tavalla. Ikävä vain, että heidän älyllinen kapasitettiinsa ei riitä erottamaan huonon huumorin ja rikoksen välistä eroa.

Joskus tammikuun alkupuolella Facebookiin oli ilmestynyt sivu Paljastettu 4. Asiaan kuuluu, että se on kansikuvaa ja sivun kuvausta myöten kopio sivusta Paljastettu 3. Tosin ihan lyhyt vilkaisu riittää kertomaan, että Paljastettu 4 on surkeaakin surkeampi yritys parodioida asiallista rasimin ja fasismin vastaista oikeaa sivua.

Jo avuton oikeinkirjoitus, kielioppivirheet ja mauttomat vitsit kertovat, että asialla ovat tutut henkisesti lahjattomat, joiden nimiä en viitsi mainita.

Entäpä sitten se juridinen puoli? Facebookin yhteisönormien vastaistahan kopiosivujen tekeminen on, mutta nämä onnistuivat jo alkumetreillä syyllistymään pahempaan. He valehtelivat tammikuun 18. päivä, että sivuston takana olisivat Paljastettu 3:n toiminnassa mukana olevat: palj4

Sivuston törkeä sisältö saattaa saada poliisin kiinnostumaan ylläpitäjistä ja tämä päivitys olisi ohjannut epäilemään vääriä henkilöitä. Postasin sivulle ylläolevan kuvan ja kerroin, että ylläpito on saattanut syyllistyä rikokseen ja jos poliisi tämän valheen perusteella ottaa johonkin meistä kolmesta yhteyttä, niin oikeat ylläpitäjät tullaan kaivamaan vaikka maailman viimeisen kiven alta oikeuden eteen.

Postaukseni pysyi sivulla alle viisi minuuttia ja sen jälkeen myös alkuperäinen kuvan teksti katosi. Samalla katosivat myös minun kommentointioikeuteni. Nämä rääpäleet kun eivät koskaan uskalla tehdä mitään muuta kuin räkyttää  piilossa pysytellen. Kostokin seurasi välittömästi:

p4 henk koht

Mikäpä siinä, tottahan tuo on ja suoraan Paljastettu 3:n kotisivulta. Tuosta heidän ns. huumorintajustaan olisin saattanut haluta keskustella, mutta kommentointioikeuteni siis vietiin jo hyvissä ajoin etukäteen. Nämä eivät koskaan ota sitä riskiä, että joutuisivat nolatuiksi avoimessa keskustelussa.

Sivulla solvataan avoimesti useita sellaisia, jotka nämä räpeltäjät ovat erilaisten mielipiteiden takia ottaneet silmätikuikseen. Kateus on kova, koska he itse haluaisivat olla hyviä sanankäyttäjiä, mutta älyllinen kapasiteetti ei anna siihen mahdollisuuksia. Niinpä he sortuvat jatkuvasti laittomuksiin tai ainakin tasapainoilevat siinä rajoilla.

p4 hark2

Niinpä niin. Paljastettu 4:n ylläpito oli kerrankin oikeassa muistuttaessaan, että myös paskanjauhanta saattaa olla rikos. Laillisen eliminointioikeuden puuttumisen pahoittelun voisi tulkita laittomaksi uhkaukseksi, mutta jätän sen asianomistajien harkintaan.

Tuoteväärennökset ovat aikamme vitsaus ja liian usein aidolta näyttävä tavara osoittautuu suorastaan vaaralliseksi halpakopioksi. Tässä tapauksessa väärennös taitaa kuitenkin olla vaarallisempi tekijöilleen kuin käyttäjilleen.