Todellinen syy

Perustoimeentulotuen myöntämisen siiräminen kunnilta Kelalle on saanut laajaa kannatusta Kelalta, kunnilta ja kuntalaisilta. Näin tuen myöntäminen saataisiin yhtenäistettyä ja tasapuolistettua koko maassa. Jopa peruspalveluministeri Susanna Huovinen on kääntänyt kelkkansa ja kannattaa ajatusta:

– Olen ollut aiemmin tiukastikin sillä kannalla, että siirtoa ei pitäisi tehdä. Uuden tiedon valossa olen joutunut arvioimaan kantaani uudelleen.

Näin siis ministeri Huovinen. Mikä sitten mahtaa olla se uusi tieto, jonka valossa hän on joutunut tekemään uudelleenarvioinnin?

Juuret juontavat hallituksen viime marraskuun rakenneuudistuspakettiin. Siellä sanotaan näin:

Annetaan 2014 alussa toimeentulotukeen liittyen STM:n uusi ohje, jossa edellytetään nykylainsäädännön mukaista tuen aleneman yhtenäistä soveltamista, jos henkilö kieltäytyy työstä tai aktiivitoimesta.

Tällainen ohje olisi selkeästi vastoin lakia.

Toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n mukaan toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että hän on kieltäytynyt todistettavasti työstä, työvoimapalvelusta, koulutuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta. Toistuvan kieltäytymisen perusteella tukea voidaan alentaa 40 prosenttia. Alentamisen yhteydessä on laadittava suunnitelma itsenäisen selviytymisen edistämiseksi.

Laki siis antaa sosiaaliviranomaisille mahdollisuuden kokonaisharkintaan asiakkaan tilanteen pohjalta. Lisäksi tuo suunnitelman pakollinen laatiminen on sitä samaa kokonaistilanteen kartoittamista ja  elämän suunnittelua, jolla asiakasta pyritään auttamaan pois toimeentulotuen piiristä.

Joku lienee kertonut ministeri Huoviselle, että kuntien sosiaaliviranomaisia ei voi ministeriön ohjeilla määrätä toimimaan vastoin lakia ja alentamaan kieltäytymistapauksissa tukea kaavamaisesti 20-40 %. Siksi hän on arvioinut tilanteen uudelleen ja katsoo Kelan etuuskäsittelijöiden olevan helpommin määräiltävissä.

Hän saattaa olla oikeassa. Kelassa tukihakemusten käsittely olisi kaavamaista, kasvotonta ja ohjeisiin perustuvaa. Jo nykyisin Kelan etuuksia käsitellään ihan eri puolella maata kuin missä hakija asuu. Toimeentulotuen hakijan kokonaistilannetta tuntematon etuuskäsittelijä joutuisi toimimaan ministeriön lainvastaisenkin ohjeen mukaan. Lain edellyttämä kokonaisharkinta jäisi pois.

Maksatuksen siirtäminen Kelaan ei kuitenkaan tee tuen kaavamaista alentamista yhtään sen laillisemmaksi kuin kuntien viranomaisten lainvastainen ohjeistaminenkaan. Ihan samat säännöt kokonaisharkinnasta pätevät myös Kelan etuuskäsittelyyn niin kauan kuin laki kokonaisharkintaa edellyttää.

Pitäisi vähitellen ruveta uskomaan, että lainvastaista ohjetta ei saa antaa. Jos sellainen annetaan, niin sitä ei saa soveltaa. Laki pitää muuttaa ensin eikä yrittää kiemurrella laitonta lailliseksi.

 

Ratsua vaihtaen

Meillä on sellaisia kansanedustajia, jotka pelkästään vastustavat milloin mitäkin. Jopa näennäisesti jotain puolustaessaan he vastustavat viholliseksi näkemäänsä. Ne viholliset ovat tietenkin maahanmuutto ja islam, joita ilman nämä edustajat eivät olisi koskaan päässeet eduskuntaan.

Maanantaina tasa-arvoisen avioliittolain vastustajat loukuttivat homoseksuaaleja päähän Raamatulla ja mitä merkillisimmillä perusteluilla alkaen uimahallien pukuhuoneiden homoutumisesta.

Tiistaina tätä avioliitto-oikeutta vastustanut ja homoja usein ”äijämäisesti” pilkannut Juho Eerola vaihtoi lennossa ratsua ja hyökkäsi sateenkaarilippua heilutellen homojen puolesta islamia vastaan. Hän jätti kirjallisen kysymyksen homo- ja juutalaisvastaisista puheistaan tunnettujen muslimisaarnaajien kutsumisesta Suomeen. Kutsujana on helsinkiläinen yhdistys Helsingin  Muslimit ry. Eerola jopa vaati koko maan muslimiyhteisöltä anteeksipyyntöä kutsun lähetttämisestä.

En tiedä joko hänen ovellaan ovat jonossa pyytelemässä anteeksi vaikkapa sellaiset muslimiyhteisön edustajat kuin Rahime Zyskowicz, Atik Ismail ja Amin Asikainen. Tuskinpa ovat. Helsingin Muslimit ry on yksi yhdistys ja se edustaa koko muslimiyhteisöä yhtä vähän kuin hihhulein uskonlahko kaikkia maan kristittyjä.

Mitä näille vihasaarnaajille sitten pitäisi tehdä. Minunkin mielestäni he voivat painua sinne missä pippuri kasvaa, mutta ei se ole ihan niin yksinkertaista. Suomessa kun ei ole ennakkosensuuria, joten kenenkään puheita ei voida ennakkoon kieltää. Vasta jälkikäteen niistä voi joutua vastuuseen.

Tämä asia unohtuu merkillisen usein juuri niiltä samoilta, joiden mielestä heidän omia maahanmuuttaja-, muslimi- ja homovastaisia puheitaan ei saisi edes tuomioistuin arvioida jälkikäteen.

Voidaanko näitä ilmeisen tunnettuja vihasaarnaajia estää tulemasta maahan? Periaatteessa kyllä, koska Ulkomaalaislain 148 §:n 8-kohta sanoo näin:

Ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos hänen voidaan tuomitun vankeusrangaistuksen perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä syyllistyvän rikokseen, josta on Suomessa säädetty vankeusrangaistus, tai epäillä syyllistyvän toistuvasti rikoksiin.

Siitä vain soveltamaan lakia, lupaan olla puuttumatta sanallakaan asiaan. Liioitellen sanoen joskus tuntuu siltä, että ihan näitä kotimaisiakin kansankiihottajia oikeastaan pitäisi voida estää pääsemästä vaikkapa Lieksaan.

Seurasin äsken kuntauudistuksesta käytävää välikysymyskeskustelua. Siinä on sellainen aihe, jonka luulisi kiinnostavan kaikkia kansanedustajia. Jostain syystä näillä homojen, maahanmuuttajien ja islamin vastustajilla ei ollut aiheeseen mitään sanottavaa.

Se kertoo tarkkailijalle aika paljon heidän poliittisesta osaamisestaan ja painoarvostaan. He ovat tuulimyllyjä vastaan näyttävästi ratsastavia surullisen hahmon ritareita.

Aikakone

–  Jos alueelliseen itsehallintoon halutaan omistuksellista elementtiä, voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi äänimäärän suhteuttaminen maksettuihin veroihin tai kiinteään omaisuuteen. . ajatuspaja

-Perustuslaissa mainitulle alueelliselle itsehallinnolle on tarpeetonta vaatia demokraattista sisältöä, koska valtio jo on demokraattinen.

Tällaisia ehdotuksia ei olettaisi näkevänsä enää vuonna 2014. Teksti on perussuomalaisten ajatuspaja Suomen Perustan julkaisusta Kunnat kuntoon ja kirjoittaja on oikeustieteen maisteri Matias Forss. Koko julkaisu löytyy täältä ja Forssin kirjoittama luku alkaa sivulta 39.

Sivulta 53 alkavissa johtopäätöksissä hän käytännössä esittää kunnallishallinnon palauttamista ennen marraskuuta 1917 vallinneeseen tilanteeseen. Silloin vain veroa maksavat kuntalaiset saivat äänestää. Maksaja päätti.

Kunnallisesta itsehallinnosta säädettiin lailla 1865. Silloin ei tunnettu yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta, vaan äänioikeus oli sidottu veronmaksukykyyn. Yksi kunnallisveroäyri vastasi yhtä ääntä ja äänioikeuden alaraja oli 200 markkaa vuodessa. Äänimäärää oli rajoitettu siten, että yksi henkilö sai äänestää enintään viidestoistaosalla paikalla olevien äänistä.

Käytännössä siis hyvin pieni osa kuntalaisista päätti kaikista kunnan asioista ja heidänkin äänensä painoarvo riippui maksettujen verojen määrästä. Ei siis mikään ihme, että esimerkiksi kansakoululaitos ja köyhäinhoito olivat joissain kunnissa ihan retuperällä. Mitäpä sitä köyhille ja köyhien kakaroille rahojaan antamaan. Se oli sen ajan käsitys demokratiasta.

Vaikka valtiollisissa vaaleissa annettiin kaikille oikeus vetää punainen viiva, niin se ei koskenut kunnallishallintoa. Vasta marraskuussa 1917 toteutettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kunnallisvaaleissa. Nyt työväenpuolueeksi itseään mainostava Perussuomalaiset ehdottaa ihan vakavalla naamalla paluuta sadan vuoden takaiseen aikaan.

Koska valtio jo on demokraattinen, niin kuntien ei sitä tarvitse olla. Kunnissa muutamat ökyisännät päättäkööt yhteisistä asioista, koska he maksavat eniten veroja. Suomen Perusta on keksinyt aikakoneen, jolla voidaan palauttaa myyttinen kultainen menneisyys. Silloin demokratia kuului vain maksukykyisille ja väestön valtaosa katseli sivusta.

Tämäkö on myös perussuomalaisen Suomen tavoite vai onko ajatuspajassa roiskittu tekstiä miten sattuu?