Martin ja Martti

– Jos Martille ja hänen perheelleen maksetaan peruspäiväraha, lapsilisät ja kotihoidon tuki 500 päivän ajan, Martin perhe saa noin 30 000 euroa.

Näin voisi muuttaa kuulumaan Ajankohtaisen kakkosen eilisiltaisen kauhistelun virolaisen Martinin Suomesta mahdollisesti saamista sosiaalietuuksista. Ainoa ero on, että virolaisen Martinin tilalla on suomalainen Martti.

Tätä voivat miettiä kaikki ne suomalaisia etuuksia nauttivat, jotka sosiaalisessa mediassa ovat kauhistelleet virolaisen, Suomessa työtä tekevän ja tänne veronsa maksavan saamia etuuksia. He kuvittelevat paheksuvansa Suomen avokätisiä sosiaalietuuksia ulkomaalaisille, mutta käytännössä he paheksuvat koko sosiaalietuusjärjestelmää. He siis ovat oikeistolaispolitiikan ja uusliberalismin parhaita puolustajia.

Kuten tuossa linkittämässäni jutussa todetaan, niin Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu asumiseen Suomessa. EU-lainsäädännön perusteella suomalaisten sosiaaliturvaetuuksien piiriin voi kuitenkin päästä, vaikka ei asuisi Suomessa.

Sama toimii myös toiseen suuntaan. Toiseen EU-maahan töihin menevä suomalainen pääsee osalliseksi työntekomaan sosiaalietuuksista, vaikka ei asuisi siinä maassa. Liikenne on kuitenkin esim. Viron suhteen melko yksisuuntaista ihan siitä syystä, että Viro on vienyt uusliberalimin paljon pitemmälle kuin Suomi.

Viron palkat ovat matalat, koska ay-liikettä ei käytännössä ole. Sosiaalietuudet ovat lähestulkoon olemattomat, koska uusliberalismi edellyttää sitä. Matala tasaverotus pitää huolen siitä, että sosiaalietuudet eivät koskaan pääse nousemaan ja korkea työttömyysaste huolehtii halvan työvoiman jatkuvasta saatavuudesta.

Ei siis mikään ihme, että liikenne toisesta EU-maasta Suomeen on yksisuuntaista. Viron työttömyys ja matalat palkat pakottavat ottamaan työtä vastaan Suomesta usein alle työehtosopimusten. Vaikka se on laitonta, niin silti se on tavallista. Työnantajat käyttävät härskisti hyväkseen Suomen sosiaalietuuksia jopa mainostamalla niitä. Näin työnantajat saavat halpatyövoimaa valtion kustannuksella ja ns. maahanmuutokriittiset pääsevät vaatimaan rajojen sulkemista. Televisionkatsoja järkyttyy kuvitteellisen Martinin mahdollisesti saamista etuuksista ja äänestää ns. maahanmuuttokriittisiä kuvitellen heidän sulkevan rajat.

Eivät sulje ns. maahanmuuttokriittiset rajoja, koska heillä ei ole eikä tule olemaan siihen valtuuksia. Siitä pitävät huolen Suomen jäsenyys EU:ssa ja vapaan liikkuvuuden takaava Schengen-sopimus. Ns. maahanmuuttokriittiset eivät siis voi tehdä mitään muuta kuin repiä päätänsä ja lietsoa ulkomaalaisvastaisuutta. Ainakaan ohjelmassa haastatellulla Jussi Halla-aholla ei ollut tarjota mitään muuta lääkettä kuin rajojen sulkeminen tai sosiaalietuuksien poistaminen ulkomaalaisilta.

Rajoja ei voi sulkea ja Suomessa noudatetaan Suomen lakia myös sosiaalietuuksien osalta. Jos maksaa Suomeen veroja, niin silloin pääsee osalliseksi Suomen sosiaalietuuksista.

Virolainen Martin saa siis saman kuin suomalainen Martti, mutta nähtävästi Ajankohtaisen kakkosen, ns. maahanmuutokriittisten ja monen kansalaisen mielestä näin ei saisi olla. Virolaisen Martinin pitäisi siis tulla Suomeen tekemään työtä ja maksamaan veroja. Hänellä olisi vain velvollisuuksia, mutta ei oikeuksia. Työn loputtua hänen pitäisi palata takaisin kotiinsa niine hyvineen. Viimeinkin olisi löydetty se työntekijä, joka käy tekemässä työt halvalla ja poistuu kuvasta työn loputtua. Uusia saadaan tarpeen mukaan.

Kun kansalaismielipide saadaan tällaisilla jutuilla hyväksymään työntekijöiden eriarvoisuus ja sosiaalietuuksien poistaminen joiltain ihmisryhmiltä, niin sitten onkin helppoa ottaa etuudet pois kaikilta. Onhan se ihan kamalaa, että työttömän suomalaisen Martin perhe kuittaa 30 000 euroa ihan tuosta vain, tekemättä mitään.

Mutta sehän on ihan asia, niinkö sanotte? Ei se ole. Omia sosiaalietuuksianne te siinä paheksutte. Miettikää tätä päissänne.

 

 

 

Työttömille kovennettua

Yli puolet maamme sosiaali- ja terveysjohtajista, Kela-johtajista ja TE-toimistojen johtajista on sitä mieltä, että kaikki työttömät pitäisi velvoittaa tekemään työtä tai osallistumaan vapaaehtoistoimintaan vähintään kaksi tuntia viikossa. Sosiaalibarometrin kysymykseen vastasi 140 kuntien sosiaalijohtajaa, 67 Kela-johtajaa ja 89 TE-toimiston johtajaa.

Perustelut ovat tutut: pakkotyö pitää yllä työkykyä ja estää syrjäytymistä. Ajatusta vastustavat sanovat, että järkevän työn järjestäminen on hankalaa ja aiheuttaa kustannuksia. Lisäksi on mahdollista, että työttömiä käytetään ilmaisina työntekijöinä ja näin vähennetään palkkatyötä.

Hyvää vauhtia etenevän vastikkeellisen sosiaaliturvan päätarkoitus ei olekaan etsiä työttömille järkevää tekemistä. Ihan yhtä hyvin kaikki kunnan työttömät voidaan koota kerran viikossa torille seisomaan asennossa. Tällä seisottamisella olisi kuntataloudelle täsmälleen yhtä positiivinen vaikutus kuin vaikeasti ja kalliisti järjestettävällä puuhastelulla.

Ja miksi sillä on sama vaikutus? Kyse on kunnan työllistämisvelvoitteesta ja työmarkkinatuen maksuosuudesta..

Laissa on säädetty kunnalle työllistämisvelvoite. Älkää erehtykö luulemaan, että se tarkoittaa velvollisuutta järjestää palkkatyötä. Sitä se ei tarkoita, vaan kyseessä on työllistämisen käsitteen tahallinen hämärtäminen.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaan työllistämisvelvoitteensa laiminlyövä kunta joutuu maksamaan 500 päivää työttömänä olleen työmarkkinatuesta Kelalle 50 %. Ensi vuoden alusta työttömyyspäivien määrä on 300 ja maksuosuudeksi tulee 100%. Kuntataloudelle on siis tulossa entistä kovempi rasite, joten jotain kannattaa järjestää. Jo neljän tunnin viikottainen työllistämiseksi nimetty toiminta vapauttaa maksuosuudesta ja lisäksi kunta saa työllistämismaksua valtiolta 10,09 euroa/työllistetty/päivä.

Tämä neljän tunnin työllistäminen voi olla ihan mitä tahansa; kukaan ei tule nykyisinkään tutkimaan sen sisältöä. Sama maksuosuuskäytäntö tulee ihan varmasti sisältymään lähes sellaisenaan myös osallistavaan sosiaaliturvaan. Vain työvelvollisuuden ajassa saattaa olla eroa.

Talousvaikeuksissa olevien kuntien on siis pakko keksiä jotain työllistämiseksi sanottavaa. Jokainen ymmärtää, että kahden tai neljän viikkotunnin takia ei kannata ruveta järjestämään järkeviä töitä. Jos työtä teetetään enemmän, niin sitten tarvitaan palkattua henkilökuntaa suunnittelemaan, järjestämään ja ohjaamaan töitä. Ei ketään voi päästää ilman ohjausta itselleen vieraaseen työhön tekemään mitään sellaista, mihin vaaditaan koulutusta ja kokemuksen kautta hankittua pätevyyttä. Eikä niin saa tehdäkään, koska työvelvoitteella ei saisi korvata palkkatyötä.

Se tulee kalliiksi. Paljon halvempaa olisi koota kaikki työttömät kerralla muutamaksi tunniksi johonkin paikkaan olemaan tekemättä mitään. Torilla asennossa seisottaminen olisi varteenotettava vaihtoehto, koska samalla kaikki työttömien runsaista etuuksista kateelliset veronmaksajat pääsisivät paheksumaan näitä sosiaalipummeja. Saa nähdä mikä kunta ensimmäisenä ottaa tällaisen työllistämisen käyttöön.

Koettakaan nyt herätä ja nähdä mitä silmienne alla tapahtuu. Sosiaalibarometriin vastanneet johtajat kertovat ihan selvästi asenteensa niitä kohtaan, joita heidän pitäisi työnsä puolesta auttaa. Olonsa turvatuksi luulevat työssäkäyvät hurraavat ajatukselle, että laiskureille löytyy kuri.

Kuvaavaa on, että työttömiltä ei ole koskaan kysytty heidän halukkuuttaan palkattomiin töihin.

 

 

Ylenpalttinen vastaanottoraha

Facebookissa leviää taas kerran marraskuulta 2009 peräisin oleva Ylen pikku-uutinen, jonka mukaan Suomesta turvapaikkaa hakeva kahden aikuisen ja kolmen 10-17-vuotiaan lapsen perhe saa kuukaudessa toimeentulotukea 1 277 euroa. Se on enemmän kuin missään muussa EU-maassa.

Tätä lyhyttä juttua jakavat eivät ole katsoneet sen päivämäärää tai eivät piittaa siitä. Missään tapauksessa heille ei juolahda mieleen tarkistaa jutun todenperäisyyttä. Lukekaa itse tämä kestouutinen ja kauhistelkaa hyysäyksen määrää.

Katsotaanpa sitten asiaa vähän kriittisemmin. Toimittajan ammattitaito joutuu koetukselle jo ensimmäisessä lauseessa, kun jutussa kerrotaan rahan olevan toimeentulotukea. Turvapaikkaa hakeville ei myönnetä toimeentulotukea ollenkaan, vaan he saavat vastaanottorahaa. Se on  pienempi kuin toimeentulotuen perusosa ja siitä säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 20 §:ssä näin:

Vastaanottorahan perusosa kuukautta kohti on:

1) yksin asuvalla ja yksinhuoltajalla 290 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 85 euroa;

 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla 18 vuotta täyttäneellä 245 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 70 euroa;

 3) perheensä kanssa asuvalla lapsella 185 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 55 euroa.

Vastaanottorahaa hakevan ja hänen perheensä tulot ja varat otetaan huomioon vastaanottorahaa myönnettäessä toimeentulotuesta annetussa laissa säädetyllä tavalla.

Se siitä ”toimeentulotuesta” ja siirrytään kansainväliseen vertailuun. Sisäministeriön taulukko kertoo muuta kuin neljän ja puolen vuoden takainen huitasemalla tehty uutinen.

tp-hakijan tuet

(Lähde:Sisäministeriö)

Otetaanpa taulokon avaamisessa avuksi vanhan uutisen esimerkkiperhe eli kaksi aikuista ja kolme lasta.

Jos vastaanottokeskus ei tarjoa aterioita, niin vastaanottoraha on perheenpäälle 290 euroa, puolisolle 245 euroa ja jokaiselle lapselle 185 euroa eli yhteensä 1090 euroa kuukaudessa. Jos keskus tarjoaa aterian, niin vastaanottoraha on 85 + 70 + 55 + 55 + 55 eli yhteensä 320 euroa.

Se siitä vanhan uutisen kertomasta 1 277 eurosta.

Katsotaan vertailun vuoksi pari muutakin maata. Ruotsi tosiaan maksaa vähemmän kuin Suomi eli sama perhe saa ilman aterioita 790 euroa ja ateriat tarjoavissa keskuksissa 215 euroa. Sen sijaan Tanska on paljon avokätisempi ja siellä saman perhen vastaanottoraha on ilman aterioita 1430 euroa ja aterioden kanssa 670 euroa.

Eri maiden järjestelmät kuitenkin poikkeavat toisistaan eivätkä ole kaikilta osin suoraan vertailukelpoisia. Kuitenkin jo tämä lyhyt vilkaisu vertailukelpoisiin osiin riittää todistamaan, että vanha uutinen on myös Suomen kärkisijan osalta hölynpölyä.

Muistutan, että nyt puhutaan vain vastaanottokeskuksissa asuvista turvapaikanhakijoista.

Turvapaikan jo saaneisiin sovelletaan lakia kotoutumisen edistämisestä ja sen 19 § sanoo näin:

Kotoutumistuki on maahanmuuttajalle kotoutumissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin osallistumisen aikaisen toimeentulon turvaamiseksi tarkoitettu tuki.

Kotoutumistukena maksetaan työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Oikeus työmarkkinatukeen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus kotoutumistukeen toimeentulotukena toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

He siis saavat täsmälleen saman verran kuin syntyperäinen suomalainenkin. Ja se toimeentulotuen perusosahan on 480,20 euroa kuukaudessa.

En tiedä teistä, mutta ainakin minua hävettäisi jakaa neljä ja puoli vuotta vanhaa pikku-uutista kauhisteluiden säestämänä tarkistamatta ainoataan faktaa.

Koskemattomuuden suojissa

Kansanedustaja ja eurovaaliehdokas Jussi Halla-aho on päättänyt ratsastaa Lieksan maahanmuuttajilla europarlamenttiin. Hän on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa toistaa sellaisenaan netissä julkaistuja perustelemattomiä väitteitä ja oikeastaan sanoo Lieksan valtuuston puheenjohtajan syyllistyneen luottamustoimessaan rikolliseen menettelyyn.

Tarkkaan ottaen Halla-aho ei tapansa mukaan tietenkään väitä mitään suoraan, vaan hänelle ”herää epäilys” ja ”herää perusteltu kysymys.” Kirjallinen kysymys ei vielä tällä hetkellä näy valtiopäiväasiakirjoissa, mutta Halla-aho on kertonut siitä kirjoituksessaan Kysymys kunnallisesta mamubisneksesta.

Huomio kiinnittyy heti alussa esitettyyn pahoitteluun virheellisestä väittämästä, jonka Halla-aho kuitenkin toistaa lievennettynä, epäilyksiä herättävänä lainauksena ja vielä ihan sellaisenaan. Hän väittää Lieksan valtuuston puheenjohtaja Ari Marjetan istuvan kahdella tuolilla ja hyötyvän henkilökohtaisesti luottamushenkilönä tekemistään päätöksistä.

Tuo ”pahoittelu” johtuu eilisestä Halla-ahon ja Marjetan fb-keskustelusta. Marjeta epäili Halla-ahon syyllistyneen kunnianloukkaukseen ja Halla-aho vastasi hänelle ivallisesti näin:

Perustuslain 3 luvun 30§ toteaa kansanedustajan oikeudellisesta asemasta seuraavaa: ”Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut.”

Halla-aho siis tiesi väitteensä olevan perusteeton ja mahdollisesti rikos, mutta vetäytyi välittömästi kansanedustajan koskemattomuuden suojiin. Oli hänessä kuitenkin sen verran miestä, että hän tohti omaan blogiinsa kirjoittaa edes muodollisen pahoittelun.

Itse epäilys jää kuitenkin elämään kirjallisen kysymyksen muodossa ikuisesti. Kirjallinen kysymys on vain paremmalla kielellä kirjoitettu kooste ns. maahanmuuttokriittisillä sivuilla talven aikana julkaistuista roskapönttölöydöistä ja olemattomalla osaamisella referoidusta tilintarkastuskertomuksesta.

Ensimmäiseksi Halla-aho nostaa esiin ne kuitit, jotka muka ovat todiste maahanmuuttajien polttoainekuluista. Minäpä julkaisen taas kerran tämän Halla-ahonkin mielestä pitävän todisteen. Tämä on se ainoa löytö.  Jokainen päätelköön itse, miten aukottomasti tämä jostain huoltoaseman roskapöntöstä kaivettu lasku todistaa tankkaajien olevan maahanmuuttajia.

 

lieksan lasku lokka 1

Laskusta siis näkyy, että kaupungin sosiaali- ja terveystoimen laskuun on tankattu autoja. Joillekin se riittää todisteeksi maahanmuuttajien saamista ylimääräisistä etuuksista eikä heille juolahda mieleenkään, että sosiaali- ja terveystoimi voisi omistaa autoja työntekijöiden työtehtäviä varten.

Tämän jälkeen Halla-aho liittyy siihen kunnallishallintoa, kunnallistaloutta ja tilintarkastusta tuntemattomien nettietsivien kuoroon, joka jo kuukausia on julistanut rikoksen tapahtuneen. Kukaan ei ole pystynyt yksilöimään mitään rikosta, mutta ei se näissä piireissä ole tarpeen. Pelkkä väite riittää.

Sanotaan se nyt vielä kerran: Tilintarkastajat julkaisivat kertomuksensa ensimmäisen version ja muuttivat sitä itse saatuaan pyytämänsä lisäselvitykset. Kaupunginvaltuusto myönsi tilintarkastajien suositteleman tili- ja vastuuvapauden. Kaikki tähän lisätty on pelkkää spekulaatiota ja hatusta vedettyä epäilyä.

Nämä alkujaan pienen lieksalaispiirin keksimät ”rikokset” ovat nyt Halla-ahon käsissä jalostuneet kansanedustajan kirjalliseksi kysymykseksi. Seuraavaksi niistä tulee Halla-ahon seuraajien jumalainen totuus.

Halla-aho vetoaa annettuun selvitykseen, jonka mukaan maahanmuuttajien tuista ei seuraa kaupungille kustannuksia. Tässä ei ole mitään hämärää, vaan se perustuu suoraan lakiin. Valtio korvaa maahanmuuttajien saamat toimeentulotuet kolmen vuoden ajan täysimääräisesti. Tämä fakta ei todista tukien olevan syntyperäisten saamia tukia suurempia. Ihan samalla tavalla lakiin perustuen valtio korvaa 50 % kanta-asukkaiden saamista tuista.

Kaupungin harjoittaman ns. mamubisneksen paheksunta osoittaa, että Halla-aho tuntee kunnallistaloutta yhtä huonosti kuin se kaikkein tolloin Lieksa-asiantuntija, jonka nimeä en viitsi mainita. Tietenkin talousvaikeuksissa oleva kunta pyrkii maksimoimaan tulonsa. Vuokrataloyhtiön suhteen Halla-aho lienee samoilla linjoilla kuin se ns. maahanmuuttokriittinen, joka vaati vuokra-asuntojen purkamista mieluummin kuin maahanmuuttajille vuokraamista.

Repiminen ja riidan rakentaminenhan tässä näyttääkin olevan tarkoituksena. Tavoilleen uskollisena Halla-aho kuitenkin vain sytyttää riidan ja lietsoo sitä. Itse hän lähtee tyytyväisenä vihellellen Brysseliin lieksalaistenkin äänillä. Ne äänestäjät jäävät sitten jatkamaan epätoivosta rähinäänsä, mutta sitä ei Mestari enää EU-parlamenttiin kuule.

Eikä piittaisi siitä, vaikka kuulisikin.

Kukin kykyjensä mukaan

Huomatkaa, kuinka postimerkin homolla on päässään Natsi-Saksasta tuttu upseerin koppalakki, jonka kokardina on rienaava Daavidin tähti. Itella on siis liittynyt Israelin vastaiseen kampanjaan. Raamattu sekä historia kertoo, että Israel on Jumalan varjeluksessa ja jokainen, joka kohottaa kätensä sitä vastaan, tuhoutuu. Ei voi olla sattuma, että natsiaate on yhdistetty näihin homopornopostimerkkeihin!

Näin kirjoitti Niilo Paasivirran nimellä tunnettu nettitrolli tavallisen yliampuvaan tyyliinsä jutussaan  Homopornopostimerkit vievat Suomen tuhoon.

Tähän vedätykseen uskoivat kansanedustajat Teuvo Hakkarainen ja Mika Niikko. He ovat tehneet kirjallisen kysymyksen samasta aiheesta ja saaneet selvästi vaikutteita  Paasivirran tekstistä. Itse asiassa he ovat kopioineet kysymyksensä käytännössä kokonaan suoraan tästä trollauksesta:

Postimerkin homoseksuaalilla hahmolla on päässään Natsi-Saksasta tuttu upseerin koppalakki. Koppalakissa on kokardina pilkkaava Daavidin tähti. Näin Suomen valtionyhtiö Itella syyllistyy antisemitismiin. Tämä on edelleen koko Suomen kannalta erittäin häpeällistä. Valtionyhtiö Itella siis hyväksyy antisemitismin ja on natsimyönteinen.

Mitähän pitäisi tuumailla kansanedustajista, jotka uskovat kaiken netistä lukemansa niin täydellisesti, että kopioivat pahimman lajin trollauksen suoraan kirjallisen kysymyksen muotoon?

Voihan politiikkaa tietysti näinkin tehdä, mutta on se aika noloa ja kertoo melkoisesta arvostelukyvyn puutteesta.