Väärinymmärryksiä

Minulle on monta kertaa sanottu, että olen ymmärtänyt kuntouttavan työtoiminnan perusteellisesti väärin. Sen tarkoitus ei ole hankkia palkatonta työvoimaa, vaan se on tarkoitettu elämänhallintansa menettäneille sairaille, juopoille, mielenterveysongelmaisille ja muuten vain vetelyksille. Kuntouttavan työtoiminnan avulla heidät saadaan ottamaan itseään niskasta kiinni ja palaamaan yhteiskuntaan osallistuviksi hyödyllisiksi kansalaisiksi.

Lisäksi kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään enimmillään kuusi tuntia päivässä parina päivänä viikossa ja se on kestoltaan maksimissaan kolme kuukautta.

Näille valistajilleni olen aina sanonut, että lukekaapa nyt kuitenkin ensin se kuntouttavasta työtoiminnasta säädetty laki ja palataan sitten asiaan.

Kenelle kuntouttava työtoiminta on sitten lain mukaan tarkoitettu? Kohderyhmä kerrotaan selkeästi lain 1 luvun 1 §:ssä:

Tässä laissa säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun.

Ei sanaakaan vajaatyökykyisyydestä, sairaudesta, syrjäytyneisyydestä tai edes syrjäytymisvaarasta. Pykälä sanoo selvästi, että ainoa kriteeri on pitkään jatkunut työttömyys.

Vajaatyökykyistä ei lain mukaan edes saa sijoittaa kuntouttavaan työtoimintaan, vaan hänet on ohjattava saamaan sosiaali- ta terveydenhuoltopalveluja. Näin sanotaan lain 3 luvun 8 §:n 4 momentíssa:

Jos kunta arvioi, ettei henkilö työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi välittömästi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, suunnitelman tulee sisältää erityislakien mukaisesti sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka parantavat hänen mahdollisuuksiaan osallistua myöhemmin kuntouttavaan työtoimintaan. Terveydenhuollon palvelujen tarvetta arvioitaessa asiantuntijana toimii kunnan terveyskeskus tai sairaanhoitopiiri.

Entäpä sitten kuntouttavan työtoiminnan kesto ja päivittäinen työaika? Ne löytyvät 4 luvun 13 §:n 2 ja 3 momenteista:

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3–24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään viiden päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään 4 tuntia.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun jakson päättyessä aktivointisuunnitelma on uudistettava noudattaen mitä 3 luvussa aktivointisuunnitelmasta säädetään.

Päivittäinen minimityöaika on siis neljä tuntia, mutta ihmettelen mistä jotkut ovat saaneet päähänsä kuuden tunnin maksimityöajan. Lain 4 luvun 14 § sanoo näin:

Toimintaan sovelletaan työaikalain 6 §:n 1 momentin yleissäännöstä säännöllisestä työajasta.

Näiden lainkohtien perusteella voidaan siis sanoa, että kuntouttavaan työtoimintaan kelpaavat vain valmiiksi kunnossa olevat ja toiminnan kesto on vähintään kolme kuukautta yhtenä päivänä viikossa neljän tunnin ajan. Enimmillään se on kaksi vuotta viitenä päivänä viikossa täyden työpäivän verran.

Ehkä ikävin lainkohta on tuo viattomalta näyttävä 4 luvun 13 §:n 3 momentti:

Edellä 2 momentissa tarkoitetun jakson päättyessä aktivointisuunnitelma on uudistettava noudattaen mitä 3 luvussa aktivointisuunnitelmasta säädetään.

Kun pahimmillaan kaksi vuotta kestänyt kokopäiväinen kuntoutusjakso päättyy, niin homma pyörähtää uudelleen käyntiin alusta. Laaditaan uusi aktivointisuunnitelma, jossa kuntouttavaa työtomintaa jatketaan taas kaksi vuotta täyden työpäivän verran viitenä päivänä viikossa.

Onko tällaisia tilanteita muka oikeasti? Kyllä on. Monet ovat kertoneet minulle kohtelustaan. Pahin tietämäni tapaus on sellainen, jossa ammattitaitoinen henkilö teki entistä omaa työtään kuntouttavana työtoimintana kaksi vuotta. Sen jälkeen uudessa aktivointisuunnitelmassa kuntouttavaa työtomintaa jatkettiin toiset kaksi vuotta.

Tällä perusteella väitän siis edelleen, että kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on saada palkatonta työvoimaa. Se ei välttämättä ollut lainsäätäjän alkuperäinen tarkoitus, mutta sellaiseksi lain soveltaminen on käytännössä luisunut.

 

Kommentit
 1. 1

  Ilona sanoo

  Näin on. Voimme siis hyvällä syyllä kutsua kuntouttavaa ”työvoimapoliittisen ongelmajätteen loppusijoituspaikaksi”. Termi ei ole omaa keksintöäni, olen sen jostain lukenut (mutten muista mistä) Hyvin ja äärimmäisen totuudenmukaisesti sanottu, joka tapauksessa. Termiä pitäisi levittää enemmän.

 2. 2

  Ilona sanoo

  Kahdeksannessa kappaleessa sanotaan että ”jos kunta arvioi…” Kuntako se päättääkin toimintaan passituksesta? Eikä TE-toimisto?

  • 2.1

   sakutimonen sanoo

   TE-toimistossa tehdään aktivointisuunnitelma, johon tietyin edellytyksin otetaan toimepiteeksi kuntouttava työtoiminta. Sen järjestämisvastuu on kunnalla, joten TE-toimisto käytännössä vain passittaa kuntouttavaan työtoimintaan ja sen jälkeen vastuu siirtyy kunnalle. Kunnan työnohjaajan tai muun vastuussa olevan virkamiehen ammattitaidosta riippuu noudatetaanko siellä lakia ja ohjataanko sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat niiden piiriin. Onpa sattunut niinkin, että henkilölle on työnohjaaja tehnyt pikadiagnoosin, käskenyt hakemaan terveyskeskuksesta antabuskuurin ja aloittamaan työt seuraavana aamuna.

 3. 3

  Kati sanoo

  Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään 4 tuntia, jotta saat kulukorvauksen… eli tähän sisältyy vielä sellainen kakkakepponen, että mikäli järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa vähemmällä tunti määrällä, jää 9 euron kulukorvaus saamatta, ja saat sama kuin kotona makaillessa ja kattoon sylkiessä.

  Lisäksi vielä kunnat joutuvat maksamaan puolet pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, jos ne eivät aktivoi työtöntä…. mikä on ajanut siihen, että pienimissä kunnissa, joissa ei missä työtöntä ”aktivoitaisiin”, lomautetaan kunnan työntekijöitä, jotta selviävät tuosta työmarkkinatuen maksusta….

  • 3.1

   Liisa sanoo

   Kuntien talousongelmat johtuvat pohjimmiltaan globalisaatiosta ja deinsdustrialismista. Työttömien syylistäminen ei johda mihinkään, vai johtaako? Mikä on ratkaisu? Joukkomurhako? Työttömyys tulee tässä maassa vielä kasvamaan. Työttömiä voi syyllistää ja pistää vaikka jalkapuihin kadulle – silti työttömyys tulee todennäköisesti kasvamaan. Jotain uutta pitäisi nyt tavallisten ihmisten ja päättäjien keksiä. Sen sijaan, että itketään työttömien mahdollisuudella olla kotona voisi kysyä, miksi Suomessa ei ruvettu uudistamaan teollisuutta noin 20 vuotta sitten? Teknologian kehittyminen oli selvä asia ja sen tuoma muutos. Tuskin tämä kenellekään yllätyksenä tuli. Ja jos kuntien työntekijöiden asema huolettaa, niin kyllä heille varmasti löytyy kuntoutttavasta työtoiminnasta paikka jossa olla. Ja syynä ei ole työttömät, vaan yleinen kehitys maailmalla ja Suomen hitaus uudistaa elinkeinojaan.

   • 3.1.1

    Kati sanoo

    Minun tarkoitus ei ollut syyllistää, jos tuo teksti siltä vaikutti. Lähinnä olen sitä mieltä, että sosiaaliturvan rakenne on auttamatta luotu liian byrograattiseksi, ja monimutkaiseksi ja samalla kaivetaan kuoppaa työllistymiselle… sama koskee työharjoitteluja, palkkatukityötä ym.

    Omalta kohdaltani voin kertoa sen verran, että itse myöskin ollut mukana tuossa työllistämistoiminnassa (työharjoittelu) mukana 6 kk:n verran ja luojan kiitos poiki töitä ja vielä lopulta vakituisen paikan. Työpaikka jossa olen, käytettiin tuota ilmaistyövoimaa surutta hyväksi n. 20% henkilökunnasta oli työkkärin tuilla, eikä tarkoitus edes ollut, että heistä saataisiin palkallisia työntekijöitä, vaan käytettiin maksimiaika ja mono persiiseen ja seuraava tilalle. Onneksi nykyään työpaikassamme ei käytetä tätä riistotyövoimaa enää, vaan max. 3 kk (käytetään vähän kuin koeaikana) ja jos hyvä tekijä, niin lyödään työsopimus käteen ja kaveri alkaa nauttia palkanmaksusta.

    • 3.1.1.1

     sanoo

     Mutta monet saa paremman korvauksen kun menevät kunnalle viettämään aikaa 8 tunniksi. Tai voi käydä leimaamassa kellokortin myös aamulla ja tulla klo 15.45 leimaamaan itsensä pois töistä.

     Tähänhän ei haluta puuttua kunnissa ja tätä kutsutaan palkkatyöksi. Nytkin kaverit kunnalla sanoo että toiset vaan viettää aikaa kunnalla kesän ja toiset painaa niskalimassa töitä, etupäässä paskapalkkaiset. Sitten samalla kunta ottaa kuntouttavia joille ei makseta palkkaa.

     http://ollihakala.blogspot.fi/2012/04/nostan-useita-tonneja-kk-palkkaa.html

 4. 4

  Kaltio sanoo

  Vaikea on asia. Varsinkin tausta eli miksi, miksi tällaista lakia on tarvittu ja sorvattu ja miksi sitä yhä ylläpidetään. Voitaisiinko pitkäaikaistyöttömien ongelma vain nukkua USAn tavoin pois ja antaa ”kassialmojen” ja ”pulloperttien” tulla katuvarsille itseään elättämään … Joskus radikaalimpina vuosinaan Ilkka Taipale saattoi heittää, että jospa annettaisiin pultsareillekin loppiäkseen valtion viinat ja lakattaisiin meluamasta sen koommin asiasta!

 5. 5

  Systeemin "kauhu" sanoo

  Olen pitkäikaistyötön, omaa tyhmyyttä jäin tyhjän päälle reilu parikymppisenä kun määräaikainen työsuhde loppui ja ei ollut seuraavaa työ- tai opiskelupaikkaa tiedossa. No, alkuun tietysti ihmetytti koko byrokratiarumba ja duuni- ja opiskelupaikkojen saamisen vaikeuden vuoksi jäin vain ns. ”himaan makailemaan” (tämä oikeaan johtui siitä ettei kyseisiä paikkoja vain yksinkertaisesti OLLUT saatavilla ja/tai koulutuksiin oli ja on edelleen hirveä tunku).

  Hommien selvittyä nostin varmaankin vuoden ajan työttömyystukea ilman sen kummempia ongelmia kunnes jossain vaiheessa osottivat jonnekkin työkkärin haistapaskakurssille missä joku ylipalkattu, kyynamainen täti kertoi mm. perhellisille, reilu nelikymppisille, entisille Nokian työntekijälle kuinka tehdään CV (!) 🙂

  Sieltäpä sitten passitettiin ”työharjoitteluun” erääseen pikkufirmaan jossa sain tehdä syksyllä ulkohommia 9e/tunti. About ”harjoittelun” puolivälissä eräänä ankeana syyspäivänä yksinkertaisesti paloi käämi ja painelin ilmoittamatta vittuun koko lafkasta. Siitäpä sitten n. viikon päästä rapsahti kuukausien karenssi jonka aikana elin sosiaaliturvalla ja lainrahalla syöden suunnilleen kaurapuuroa.

  Seuraavan kerran kun tuli tapaaminen työkkärin kanssa niin ilmoitin että pitäkää tunkkinne, haen jatkuvasti opiskelemaan vaikka mitkä helvetin karenssit tulisi ja vaikka tukia ei tipu niin pakkotyöt saatte tunkea perseeseenne (noin kuvainnollisesti). Noh, tämän jälkeen ei ole yritetty tunkea minkäänlaista koulutusta/pakkoduunia/muuta paskaa meikäläiselle.

  Työkkärin kanssa ainakin täälläpäin selviää kun osoittaa OIKEASTI sitä oma-aloitteisuutta ja pitää pintansa (kerran jo jouduin mainitsemaan että otan yhteyttä tietosuojavaltuutettuun kun oli kirjoitettu henkilökohtaisiin kuvauksiin jotain paikkansa pitämätöntä skeidaa).

  Älä alistu! Hommat on muuttumassa, liitto on tulossa ja homma on jatkuvasti mediassa. Kapulaa rattaisiin vaan ja omaa elämää kondikseen!

  Voimia.

 6. 6

  Teerinevan ajattelija sanoo

  Ehkä tällä pelataan aikaa. Työ käy vähiin ennen kun loppuu ja jos työttömiä olisi se ihan rehellinen vähän vajaa miljoona mitä heitä oikeasti on, hehän saattaisivat järjestäytyä, vaatia jotain, vaikka radikalisoitua. Se on edessä joka tapauksessa, kriittinen massa ylittyy koska kaikki eivät suostu tai pysty osallistumaan mihinkään pilipalitoimenpiteisiin. Nytkin on jo se noin 150 000 muut työvoiman ulkopuolella olevat-joukko. Orjajoukko lienee tuplasti sen suuruinen mutta automaatio ja Kiina hoitaa tilanteen sellaiseksi ettei porvari enää nuku niin hyvin.

 7. 7

  Juksu sanoo

  Jotenkin tästä keskustelusta ja koko blogista tulee mieleeni, että huomenna on katolisen pyhimyskalenterin mukaan pyhän Vituksen päivä. Pienellä takeltelulla tuossa nimessä saadaan tähänkin teemaan ja ylipäätään suomalaiseen synkistelyyn sopiva juhla heti juhannuksen jälkeen. Erinomaisen synkkää pyhän vitutuksen päivää vaan kaikille!

 8. 8

  töytön sanoo

  Monesti ei ole mitään tekemistä edes, porukka istuu sen 4 tuntia/päiväkakun ja kuntoutuu siinä päivän mittaan vittuuntuneena kelloa kytäten. Kunta/kaupunki säästää hiukan ja työvalmentajilla palkat juoksee lisineen.