Kaltoin kohdellut ja unohdetut

Viime torstain  Helsingin Sanomien yleisönosastossa työtön nuori kertoi jääneensä ilman työttömyysetuutta, vaikka hän oli ollut yhtäjaksoisesti töissä kuusi vuotta ennen elokuussa 2013 alkanutta työttömyyttä. Hän on alle 25-vuotias.

Tätä epäoikeudenmukaisuutta ovat jopa jotkut kansanedustajat ihmetelleet ja ainakin joku heistä paheksui TE-toimiston joustamattomuutta. Tällainen ei kuulemma ole lain tarkoitus.

Minulla on ikäviä uutisia. Kyllä se on lain tarkoitus. Työttömyysturvalain tarkoitus näyttää olevan minimoida työttömyysetuuksien saaminen. Lakiin on kätketty sellaisia ansoja, että ilmeisesti edes lakia säätäneet kansanedustajat eivät ole niistä tietoisia. Tämän nuoren kohdalla konkretisoitunut säädös on joulukuussa 2012 säädetty Työttömyysturvalain 2 luvun 13 §. Siellä sanotaan näin:

Alle 25-vuotiaan nuoren, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta (koulutusta vailla oleva nuori), on tullut hakea edellisessä syyslukukaudella alkavia opintoja koskevassa haussa vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet nuori täyttää.

Jos nuori ei hae koulutukseen, niin hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Kerran langetettu rangaistus on voimassa niin kauan, että nuorella on vaadittu koulutus.

Lainkohdan on siis säätänyt nykyinen eduskunta, joten ainakin kansanedustajien ihmettely on tekopyhää. Tai sitten he eivät tiedä millaisia lakeja säätävät.

Tässä tapauksessa ansa oli selvästi kirjattu lakitekstiin. Paljon ovelampi temppu tehtiin kesäkuussa 2012, jolloin ns. ikuisesta karenssista luovuttiin ja kaikki karenssit muuttuivat määräaikaisiksi. Silloin ansa piilotettiin siirtymäsäännöksiin. Sehän tapahtui näin:

Vuosina 2006 – 2012 Työttömyysturvalakiin oli kirjattu pykälä, jonka mukaan yksi ainoa kieltäytymiseksi katsottava teko aiheutti ikuisen karenssin. Ikuiseksi sitä voi sanoa hyvällä syyllä, koska takaisin työmarkkinatuelle pääsemiseksi asetettiin viiden kuukauden työssäolovelvoite. Karenssin yhteydessä kuitenkin käytännössä lopetettiin kaiken työn tai koulutuksen tarjoaminen tällaiselle henkilölle. Hänestä tuli epäihminen, työvoiman ulkopuolelle luokiteltu. Hänelle jäi vain ilmoittautumisvelvollisuus TE-toimistoon.

Kesäkuussa 2012 lakia siis muutettiin ja karensseja lievennettiin. Lakimuutos tuli voimaan 1.7.1012. Työstä ilman pätevää syytä eronneelle asetetaan nykyisin 90 päivän karenssi ja työstä tai työllistämistä edistävästä palvelusta kieltäytyneelle karenssin kesto on 60 päivää.

Lain siirtymäsäännöksiä taisi harva kansanedustaja lukea ja vaikka olisi lukenutkin, niin tuskin olisi ymmärtänyt. Teksti on sellaista kapulakieltä, että minulta meni aikoinaan puoli tuntia ennen kuin uskoin lukemani. Voitte halutessanne testata omaa lukutaitoanne täältä.

Siirtymäsäänösten mukaan ennen 1.7.2012 asetettu karenssi jatkuu sellaisenaan viiden kuukauden työssäolovelvoitteella. Kaikki ennen 1.7.2012 annetut karenssit siis ovat yhä voimassa. Armahdus on luvassa vasta 1.1.2017, jolloin myös nämä ikuiset karenssilaiset pääsevät takaisin työttömyysturvan piiriin.

Enpä ole huomannut yhdenkään kansanedustajan koskaan ihmetelleen tätä epäkohtaa. Luultavasti kukaan heistä ei edes tiedä sen olemassaoloa. Ikuiseen karenssiin tuomitut ovat unohdettujen joukko.

 

Kommentit
 1. 1

  töytön sanoo

  Ihan outo paskasäkki ”kansan edustajille”. Kesälomatkin alkoi. Syksyllä vissii kesän taksilappuja täytellään sitten työn merkeissä seuraavan kerran.

  • 2.1

   sakutimonen sanoo

   Se koskee 1.7.2012 jälkeen toistuvasti kieltäytyneitä, joille on asetettu työvelvoite. Työttömyysturvalain 2a luvun 14 § 1 momentti:

   ”Jos työnhakija kuuden kuukauden tarkastelujakson kuluessa toistuvasti menettelee 1 tai 4 §:ssä taikka 9–12 §:ssä tarkoitetulla tavalla työvoimapoliittisesti arvioituna moitittavasti, hänelle asetetaan työssäolovelvoite toistuvasta menettelystä lukien.”

   Ja saman pykälän 3 momentissa kerrotaan, että se koskee vain näitä uuden lain mukaan toistuvasti kieltäytyneitä:

   ”Oikeus työttömyysetuuteen palautuu myös, kun 1 momentin mukaisen työssäolovelvoitteen asettamiseen johtaneesta menettelystä on kulunut vähintään viisi vuotta.”

   Valitettavasti viiden vuoden sääntö ei siis päde ikikarenssilaisiin.

 2. 3

  Himppu sanoo

  Tuosta alle 25-vuotiaiden kohtelusta tulee aika vahvasti mieleen sääntöjen soveltaminen taannehtivasti. Kansalaisen kun pitäisi voida luottaa siihen, että viranomaisilta saa tarvittaessa oikeat neuvot, miten toimia, eikä voi olettaa, että kaikki seuraisivat kaikkia laeissa tapahtuvia muutoksia. Ihmisen, joka on työssä, ei voi olettaa seuraavan kaikkia työttömyysturvaan tehtäviä muutoksia. Alle 25-vuotiaankin pitäisi voida luottaa siihen, että kun jää ilman omaa syytä työttömäksi, saa työttömyysturvaa, kun toimii siitä eteenpäin tilanteen vaatimien sääntöjen mukaisesti. On yksinkertaisesti kohtuutonta vaatia, että olisi hakenut koulutukseen edellisessä yhteishaussa, jos sen aikana ei vielä ollut työtön.

  Lain oletus tuntuu olevan, ettei kukaan vailla tutkintoa oleva alle 25-vuotias voi olla työelämässä, ainakaan useita vuosia. Useita vuosia työssä ollutta ei voi pitää täysin ammattitaidottomana, vaikka tutkintoja ei löytyisikään. Ei mikään tunnu kelpaavan, tekevät nuoret mitä tahansa. Jos tekevät töitä, ei ole hyvä, kun pitäisi kätydä koulua, jos käyvät koulua, ei ole hyvä kun pitäisi äkkiä päästä töihin lyhentämään työuria.

 3. 4

  Eve Storm sanoo

  Kyllä alle 25-vuotias työttömäksi jäädessään saa ansioonsuhteutettu päivärahaa tai peruspäivärahaa (jos siis ei kuulu työttömyskassaan) mikäli työssäolovelvoite täyttyy. Työssäolovelvoite on samanlainen kaikenikäisille, muistaakseni 43 viikkoa vähintään 18 h/vk kahden vuoden sisällä töitä tehden se täyttyy. Jos työssäolovelvoitteen on jo täyttänyt sen uudelleen saavuttaa jo 34 viikossa. Tämä ikuinen karenssikin on täytettävissä, ei tarvitse olla 10 vuotta karenssia kärsien, 5 kuukautta vaikka osa-aikatyötä (väh.18 h/vk) ja siinä se on, taas pääsee työttömyysetuudelle. Kansalaispalkka olisi hyvä asia, meillä ei sellaista ole, työttömyysetuus on vain korvaus siitä ettei työttömälle ole tarjota työtä, koulutusta tai muuta työmarkkinoille sijoittumista edistävää toimenpidettä, se on siis ihan viimeinen vaihtoehto. Jos on tarjottu työtä, koulutusta tai muuta työmarkkinoille sijoittumista edistävää toimenpidettä, eikä halua sellaiseen mennä, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, siitä tulee korvaukseton määräaika (=karenssi) näitä sitten riittävästi niin tulee se työssäolovelvoite. Työmarkkinat eivät juurikaan työllistä ammattitaidottomia ihmisiä ainakaan pitkällä aikavälilla, joten nuorille on laitettu tämä velvoite hakea yhteishaussa opiskelupaikkoja ja sitä kautta hankkimaan pätevyyttä työmarkkinoilla. Epäreilua? Enpä tiedä.

  • 4.1

   Ulkopuolinen sanoo

   Tuossa yhtenä päivänä menin kysymään töitä, koko- tai osa-aikaista. Ei kuulemma ole otettu pitkään aikaan ketään siihen firmaan että vika ei pitäisi olla yksin jos lainkaan minussa. Eli siis minä olisin mennyt sinne töihin mutta ei töitä ei ollut. Työttömiä on reilu 300 000 ja siihen kun laskee nämä ulkopuolella olevat ~140 000 päälle, sitten vielä kursseilla, ilmaistyötoiminnassa ja paremman puutteessa opiskelemassa olevat, tulosta verrataan avoimiin työpaikkoihin, ~30 000, on selvää ettei töitä riitä kaikille.

   Usein sanotaan että pitöisi muuttaa PKS, siellä on töitä. Yritin saada rahaa takuuvuokriin ja muuttokuluihin, sossusta siis mutta ei myönnetty. En saa mistään lainattua, yksikään rahalaitos ei myönnä lainaa työttömille eikä satu olemaan ketään jolta vipata tuttavapiirissä.

  • 4.2

   Sakari Timonen sanoo

   Ikuisesta karenssista pääsee tosiaan takaisin työmarkkinatuelle olemalla viisi kuukautta töissä tai työvoimapoliittisessa toimenpiteessää. Ongelma onkin se, että käytännnössä ikuisessa karenssissa olevalle ei tarjota yhtään mitään.

   • 4.2.1

    Ulkopuolinen sanoo

    Niin kai yleensä. Minulle tarjottiin kuntouttavaa työtoimintaa vuosia sitten mutta se paja on toisella paikkakunnalla, kahden bussiyhteyden takana, 9 euroa ei riitä, menee tuplasti se jos lähden. Eli siis häviäisin tuossa enemmän kuin 20% alennuksen, jonka sitten toki sainkin.

 4. 5

  Observer sanoo

  Oma poikani oli viisi vuotta töissä ja on nyt ollut puolitoista vuotta täysin ilman tuloja.
  Yhteiskuntaa järjestetään siihen suuntaan, että luodaan sen ulkopuolella elävä kansanosa, jonka on itse keksittävä miten tulla toimeen.

  • 5.1

   pingviiniensaari sanoo

   Väsytystaktiikkaa minun mielestäni. uskon että tänne ollaan luomassa ns. ”hyvinvointiyhteiskuntaa”, jossa ketään ei jätetä. Rahattomuuden jälkeen tukityöpaikka saadaan tuntumaan mielekkäältä, vaikka siitä ei palkkaa makseta. Ensin jätetään köyhät (puhun köyhistä, en työttömistä, koska tiedän paljon rikkaita työttömiä) omiin oloihinsa ja annetaan ajan tehdä tehtävänsä että heitä voidaan kuntouttaa. Luotu ”kuntoutuskoneisto” vaatii ”asiakkaita”. Epäilen että tulevaisuudessa tälle paarialuokalle järjestetään työterveyshuolto, ilmainen ruokailu, ja jonkinlaisia oikeuksiakin. Mutta se mikä puutuu on vapaus, koska se on pakollista. samassa ”työpaikassa” on niitä jotka voivat perjantaina lähteä lentokoneella pidennetylle viikonloppulomalle, ravintolaan syömään, ajaa autolla jonnekin, mitä nyt raha tässä maailmassa mahdollistaa…lista on loputon.
   etelä-amerikassa oli tälläinen pakkotyöhön perustuva rahaton yhteiskunta, valtaa pitävät eivät siellä tarvinneet rahaa. idea on sama mutta nyt rahan kanssa. Helootit spartassa omisti valtio, joka käytti heitä mielensä mukaan, heitä oli myös yksityisten yritysten käytössä. Sovita suomi näihin jos voit.
   Suomessa yritetään yhteensovittaa rikkaat ja köyhät yhteisöllisyyden ja ”rakkauden” nimeen, näiden veijareiden tarkoitus on että työpaikalla ollaan yhtä suurta perhettä ja miksei muutenkin. Me naiset lehdessä oli n 1,5 vuotta sitten hieno juttu kotibileistä, jonne oli kutsuttu työtön yksinhuoltaja äiti. On hienoa lukea kirjoitus kun bileissä tuli aika esitellä muille kuka on ja mitä tekee työkseen. Ylimmäinen toimistosihteerien valvoja, projektivastaava, muoviämpärimuseon hankintapäällikkö, hankintapäällikön valvoja ja myös puoliso..työtön köyhä yksinhuoltaja (saatoin muistaa osan titteleistä väärin).
   Suuri on valhe päällä maailmassa. Eikä edes työehtosopimuksen mukainen palkka auta niin kauan kuin kiinteistökeinottelu on näin suurta. Työläisten palkat menevät vuokriin.
   Itse en käytä päihteitä, mutta tuollaisten kotibileiden jälkeen olisin voinut oluen tarvita.

 5. 6

  Matti Pyhtilä sanoo

  Virastot voisivat mielestäni enemmänkin soveltaa lakeja kuin vain valvoa niitä ja päivämääriä. Kohtuullisuus on lakia parempi ohjenuora.

 6. 8

  Janus sanoo

  Tämähän ei ole mikään uusi ”nuorisotakuun” mukana tullut asia. Itse olin samassa tilanteessa vuosituhannen alussa ja kaikki työelämästä saavuttavani säästöt hupenivat nopeasti kun jäin työttömäksi, enkä ollut työaikanani hakenut jatkokoulutukseen.