Syvä kahtiajako

Sy­vä yh­teis­kun­nal­li­nen kah­tia­ja­ko kul­kee nii­den vä­lil­lä, jot­ka ovat työs­sä ja jot­ka ei­vät ole työs­sä.

Näin viattoman tuntuisesti totesi Helsingin Sanomat  pääkirjoituksessaan, joka pitemmälle luettuna osoittautuu varauksettomaksi työttömillä teetettävän palkattoman työn kannattamiseksi.

Hal­li­tus yrit­tää ku­roa kah­tia­ja­koa um­peen ko­kei­lu­vai­hees­sa ole­val­la hank­keel­la, osal­lis­ta­val­la so­siaa­li­tur­val­la, jon­ka edel­li­nen so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pau­la Ri­sik­ko (kok) lait­toi liik­keel­le.

Ei hallitus yritä kuroa umpeen kahtiajakoa työssä olevien ja työttömien välillä. Se pyrkii vain siirtämään sen uuteen paikkaan luomalla kahdet työmarkkinat. Tosilla maksetaan tehdystä työstä TES:n mukaista palkkaa ja toisilla samasta työstä maksetaan vain kansalaiselle muutenkin kuuluva sosiaaliturva.

Se kahtiajako tulee siis kulkemaan kahden samassa työpaikassa samaa työtä rinnakkain tekevän välillä.

HS:n mielestä olisi parempi puhua suoran vastikkeellisesta sosiaaliturvasta:

Osal­lis­ta­va so­siaa­li­tur­va on ni­mi­tyk­se­nä uus­kiel­tä, jo­ka jät­tää au­ki sen, mis­tä työt­tö­mät oi­kein pää­se­vät osal­li­sek­si. Pa­rem­pi oli­si­kin pu­hua vas­tik­keel­li­ses­ta so­siaa­li­tur­vas­ta, sil­lä aja­tuk­se­na on, et­tä yh­teis­kun­nal­ta saa­dun tuen vas­ti­neek­si on teh­tä­vä jon­kin ver­ran töi­tä.

Osallistava sosiaaliturva on minunkin mielestäni kaunistelua ja epämääräistämistä. Viime kesänä Risikko puhui vastikkeellisesta sosiaaliturvasta, mutta siirtyi nopeasti puhumaan osallistavasta sosiaaliturvasta. Se kuulostaa paljon miellyttävämmältä kuin pakkotyöhön viittaava vastikkeellisuus.

Osallistavasta sosiaaliturvasta puhuminen jättää tosiaan avoimeksi sen, mistä työttömät pääsevät osallisiksi. He pääsevät osallisiksi ainostaan työnteosta, mutta eivät mistään sen mukanaan tuomista hyödyistä.

Työttömät eivät saa tekemästään työstä palkkaa eikä heille kerry eläkettä. He eivät pääse osalliseksi työterveyshuollosta eivätkä työpaikkaruokailusta. He eivät yleensä pääse edes työyhteisöön mukaan, vaan heitä katsotaan pitkin nenänvartta. Heille jää ainoastaan työn ilo, jolla ei elä.

Rauma on yksi pilottikunta. Siellä eten­kin pai­kal­li­nen so­siaa­li- ja ter­veys­vi­ras­to on val­jas­tet­tu mu­kaan ko­kei­luun. Vi­ras­ton kaut­ta työt­tö­mil­le on löy­ty­nyt avus­ta­via teh­tä­viä muun muas­sa van­hus­ten­hoi­dos­ta.

Tässä paljastuu osallistavan sosiaaliturvan todellinen luonne. Tarkoitus on ihan selvästi ruveta vastoin lakia teettämään palkkatöinä tehtäviä töitä palkattomasti.

Vielä toistaiseksi työstään palkkaa saavien olisi viimeistään nyt syytä huolestua. Teidät tullaan sysäämään työttömiksi ja korvaamaan palkattomilla työntekijöillä. Jonkin aikaa nautittuanne nyt kadehtimastanne sosiaaliturvasta pääsettekin siiten tekemään entistä työtänne palkatta.

 

 

Kommentit
 1. 1

  Juha Keltti sanoo

  Raumalle on muodostettu vastikkeellistamisen kohderyhmän, pitkäaikaistyöttömien ja toimeentulotuen saajien osallistumiselle (ei osallistamiselle) perustuva pilottihankkeen valvontaryhmä (salainen, Rauma – Osallistava sosiaaliturva). Aiemmin perustetiin sellainen Varkauteen (Varkaus – Osallistava sosiaaliturva), ja tulossa on muihin neljään pilottikuntaan Äänekoskelle, Paltamoon, Loimaalle ja Rovaniemelle. Lisätietoja minulta juha.keltti@akl-web.fi tai fb-ryhmästä Ei pakkotyölle. Valvojat valvontaan!

 2. 2

  Anu Hirsiaho sanoo

  ”Osallistava” työllistämistoiminta voi korkeintaan tuoda iloa perintörikkaille asunnonomistajille tai hyvissä naimisissa oleville työttömille, ei persaukisille yksinhuoltajille, maahanmuuttajille tai muille paarialuokille. Itse teen vapaaehtoishommia puhtaasti vapaaehtoisena, mutta jo samaan työhön työkokeiluun hakeminen kirpaisee, sillä silloin olen valvonnan piirissä ja 9 euron kannustuspäiväraha vaativasta työstä tuntuisi pahemmalta kuin palkattomuus. Tämä ”karkkiraha” on mielestäni naurettavin köyhien kyykyttämisen muoto – pulloja keräämällä luultavasti saisi enemmän lisätienestejä ja pysyisi paremmassa kunnossakin. Blogisi on muuten yksi parhaita yhteiskuntapoliittisia blogeja, monta kertaa olen täällä käynyt ja aina olen saanut uutta ajateltavaa ja pontta aiemmille ajatuksilleni!

 3. 3

  Lasse sanoo

  Tuo kirjoituksesi loppukaneetti nosti jotakin mieleeni. Nimittäin olen joskus kuullut erään yrityksen menettelystä, jossa yt-irtisanomisten jälkeen jaettiin poispotkituille ”muutosturvaa”, jonka oli mukamas määrä valmentaa ja ohjata ihmisiä etsimään uutta uraa muualta. Tähän toimeentulon turvaavaan menettelyyn kuului tietenkin työharjoittelu. Eräälle henkilölle kävi niin, että hän päättyi harjoittelemaan täsmälleen siihen samaan työhön josta hänet oli irtisanottu! Eli se likainen temppu irtisanomisen kautta palkattomaan työhön voidaan toteuttaa noinkin häikäilemättömästi.

  Parempi olisi ollut ainakin tuolle em. henkilölle saada käteen eroraha kertakorvauksena. Silloin olisi voinut itse vapaana velvoitteista katsoa elämässä eteenpäin edes hetken.

  Kiinnittäkääpä muuten huomiotanne siihen kuinka Hesarin pääkirjoituksessa asetutaan kritiikittömästi OECD:n ja EU:n suositusten taakse sen sijaan, että suositusten ”anatomiaa” avattaisiin ihmisille.

 4. 4

  LL sanoo

  Hyvin kirjoitettu! HS ei hyväksynyt kommentiani, jossa oli samankaltainen sisältö kuin tässä kirjoituksessa, joten hyvä että nostit esille tuon pääkirjoituksen joka asettuu selkeästi myötäilemään vastikkeellista sosiaaliturvaa ja vain toimeentulotuen varassa eläviin ja pitkäaikaistyöttömien. Heistä (tai meistä, olen työtön) tehdään syyllisiä. Kyllä tässä sitä on saanut kantaakin, vaikka en ole, eikä kukaan työtön ole tehnyt mitään rikosta. Ihan taannoin minulle naljaili lapsiperheen isä, joka ei halunnut käsittää että minkäkokoisia viipaleita hänen perheelleen annetaan sosiaaliturvasta. Hän elää, kuten ikävä kyllä moni muukin työssäkäyvä, siinä narsistisessa harhaluulossa että hän on pelkkä maksaja. Viimesijaiset sosiaaliturvan etuudet ovat pieni murto-osa sosiaaliturvamenoista.Lisäksi työttömyysturva on jo vastikkeellista: 1. Siitä maksetaan niin kova tulovero, että jos suhteellisesti saman verran verotettaisiin palkansaaja, kukaan ei suostuisi tekemään töitä. 2. Työttömyysturvan saamisen ehto on aktiivinen työnhaku, työmarkkinatuki on harkinnan varhainen etuus joka tarkoittaa sitä että se ei napsahda tilille yhtä itsestään selvästi kuin lapsilisä tai
  muut perhe-etuudet.

  Sosiaaliturva kuuluu kaikille. Se joka kateuspäissään tai kateuden raivossa kuvittelee että työttömyys on lepoa tai lojumista voisi kokeilla kuinka kivaa tämä on. Voisi asenne muuttua, rajustikin. Fiktio ja fantasiamaailmoissa eläminen on paljon helpompaa, mutta ne vievät pitkään jatkuessaan harhaiseen maailmaan jossa toden sidosta on vähän tai ei lainkaan.

  • 4.1

   Jere sanoo

   ”Se joka kateuspäissään tai kateuden raivossa kuvittelee että työttömyys on lepoa tai lojumista voisi kokeilla kuinka kivaa tämä on.”

   Kohta varmaan aika moni nyt työssäkäyvä pääseekin kokeilemaan.

   • 4.1.1

    LL sanoo

    EUn komission puheenjohtaja Juncker puhui jo ”työttömien valtiosta” joka on syntynyt Eurooppaan. Ehkäpä EU synnyttää työleirit uudestaan tai työsiirtolat joiden portin yläpuolella on se historiasta tuttu lause työnteon vapauttavasta voimasta, vai miten se oikein menikään … työtyötyö … ihan se ja sama saatko palkkaa ja ovatko työolot edes kohtuulliset.

    • 4.1.1.1

     töytön sanoo

     Varmasti edelleen löytyy paljon puheenaiheita kahvitauoilla palkkaa saavien/ työttömyyskorvauksella samaa työtä tekevien välillä. Onneksi pääsee osallistumaan, ehei vituta yhtään.

 5. 5

  Lento sanoo

  http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2014/numero-1/apulaisille-apulaisia

  …kun 50% työttömyystuella olevista on sairaita.
  …kun merkittävällä osalla on lapsia, joiden hoidon järjestäminen olisi liian kallista.
  …kun osaa ihmisistä ei kuitenkaan saa liikenteeseen.

  Niin kannattaako rakentaa jäljelle jäävää 15 % (hattuluku, myönnän) varten pirun kallis systeemi, joka aiemmin testattaessa on tuonut lähinnä kustannuksia?

  Paljon sen palkatun, asiansa osaavan työntekijän työteho kärsii, kun hän kerta toisensa jälkeen joutuu vahtimaan ja opettamaan jotakuta halutonta?

  Kenen vastuulla on, mikäli tapahtuu jokin onnettomuus? Ovatko kaikki työntekijät esimerkiksi yhtä lailla vakuutettuja?

  Kuka vastaa siitä työpaikkakiusaamisesta, joka palkattomaan ”työpaikanviejään” kohdistuu ja jota aivan varmasti satelee viljalti?

  En voi sanoin kertoa, kuinka paljon tällainen hölmöily ahdistaa. Edelleen tuntuu siltä kuin tässä yhteiskunnassa olisi luvallista olla hyödyllinen vain palkkatyössä, liiketalouden kautta ja institutionalisoituna. Ja kuitenkin jatkuvasti lisääntyvä pahoinvointi luo tilanteen, jossa tarvittaisiin ihmisiä, joilla on mahdollisuus, lupa ja jaksamista olla muille läsnä, jotta vielä enemmän jengiä ei tipahtaisi pois työelämän piiristä. Mutta eihän niin saa tehdä. Pitää olla aktivoitavana jossakin tai toimittamassa taas pariakymmentä A4:sta johonkin suuntaan. Sylettää nämä pahoinvointia edistävät, käsittämättömän kalliit toimenpiteet, joita suunnitellaan puolisalassa, etteivät ”ymmärtämättömät kansalaiset” hermostuisi…

  • 5.1

   Lento sanoo

   Linkkaamassani jutussa esitetty ajatus työkalenterista on muuten täysin älytön.

   Silloinhan olisi mahdotonta käyttää työttömiä juuri niihin ”aputöihin”, esimerkiksi vanhuksien tukena, joihin heitä on kaavailtu. Eihän täysin tuntematonta ja tsekkaamatonta ihmistä voi päästää kenenkään huusholliin kaivelemaan ja nuuskimaan paikkoja ja omaisuuden suuruutta, oli sitten statukseltaan mikä tahansa…

   Ja samalla koko systeemistä menetetään se ainoa etu, joka sillä olisi voinut olla – se, että ihmiset saisivat tarvitessaan tukea ja apua. -ttu.

 6. 6

  sanoo

  Koskakohan työttömyys kirjataan rikoslakiin? Ainakin työttömien ja vähävaraisten kohtelu viittaa vahvasti siihen. Ihmisarvoahan heillä ei ole, koska ovat mitä ovat. Pistää vihaksi moinen.
  Aiheesta olemme pakisseet kumpikin tahoillamme, viimevuoden puolella. Olin linkittänyt erään lainaamani tekstisi blogiini, mutta blogit.com ei ole enää käytössä, joten linkitän tähän omani, jossa siis viime syyskuisia raakkumisia aiheesta:
  http://stadinkorppi.blogspot.fi/2013/09/osallistuva-sosiaaliturva.html

 7. 7

  Ville Honkala sanoo

  Sanotaanpas nyt kerrankin ihan suoraan; homman nimi on velvoittava sosiaaliturpaanveto ja eliitti kaipaa roskaluokkaa pelotteeksi ja hyvin näkyvälle paikalle että työn orjista saadaan viimeisetkin mehut puristettua ennen kuin koko riistojärjestelmä kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Kannattaa jemmata paljon kuivamuonaa ja kaikenlaisia tarvikkeita hyviin maastokätköihin koska rähinä saattaa olla lopputuloksena. Se ei tietenkään koske sitä eliitin Suomea, eliitti korjaa kaiken hyödyn irti siitäkin.