Miksi se on laitonta?

Kahdessa aiemmassa jutussani kerroin palkatonta työtä työpajoissa tekevien työn myymisestä yrityksille ja yksityishenkilöille pilkkahintaan ja että se työn varsinainen tekijä ei näe niitäkään vähiä rahoja. Sanoin, että se on yleisempää kuin yleensä luullaan ja että suunnilleen jokainen työpajan perustanut kunta, yhdistys ja säätiö tekee samaa.

Sosiaaliseen mediaan ilmestyneet hinnastot eri puolelta Suomea osoittavat väitteeni todeksi. Miksi sitten tämä toiminta on laitonta tai vähintään lain harmaalla alueella liikkumista?

Työttömillä teetettävää palkatonta työtä on kahta lajia. Työkokeilusta säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa. Kuntouttavasta työtoiminnasta on säädetty oma lakinsa.

Katsotaan ensin työkokeilua. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn lain 4 luvun 5 § sanoo siitä näin:

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata henkilöasiakkaan:
1) ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi koulutuskokeiluun oppilaitokseen tai työkokeiluun työpaikalle; tai
2) työmarkkinoille paluun tukemiseksi työkokeiluun työpaikalle
.
Työkokeilun järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, kunta, kuntayhtymä, muu yhteisö, säätiö tai valtion virasto taikka laitos.

Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta kerrallaan ja enintään puolet tästä ajasta voi olla samalla työnantajalla tai kunnassa samassa tehtävässä. Kokeilun loputtua aika nollautuu ja henkilö voidaan ohjata uudelleen työkokeiluun. Työkokeilu on palkatta tehtävää työtä.

Lain 4 luvun 7 §:n 2 momentissa on kuitenkin viisi rajoitusta, joista tärkein on 2-kohdassa:

Henkilöasiakasta ei ohjata työkokeiluun, jos:
2) työkokeilusta aiheutuisi sen järjestäjälle sellaista etua, joka vääristäisi yritysten tai yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua;

Useimmat kuntien ja säätiöiden työpajat harjoittavat liiketoimintaa tai ainakin kilpailevat samoilla aloilla kuin yksityiset elinkeinonharjoittajat. Talonmiespalvelujen ja pienkoneiden korjaamisen kymmenen euron tuntihintaan myyminen vääristää kilpailua eikä samoille markkinoille ole kenelläkään muulla asiaa.

Kuntouttavasta työtoiminnasta on säädetty ihan oma lakinsa eli Laki kuntouttavasta työtöiminnasta.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3–24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään viiden päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään 4 tuntia. Kuntoutusjakson päätyttyä aika nollautuu ja koko touhu pyörähtää käyntiin alusta.

Tämä nollautuminen mahdollistaa sen uskomattoman tilanteen, että Ajankohtaisen kakkosen haastattelema mies on ollut kuntouttavasa työtoiminnassa peräti kahdeksan vuotta.

Rajoitus löytyy lain 4 luvun 14 §:n 2 momentista:

Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntouttava työtoiminta ei saa aiheuttaa kunnan tai muun toiminnan toteuttajan palveluksessa olevien työntekijöiden irtisanomisia tai lomauttamisia, eikä heidän työolosuhteidensa tai etuuksiensa huonontumista.

Toiminnalla ei siis saa korvata mitään virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntien toimintaan ei tietenkään kuulu työvoiman myyminen tai koneiden korjaus, joten siinä mielessä työpajat eivät korvaa kunnan työntekijöitä. Puistotöitä tekevät kuitenkin selvästi korvaavat ja lisäksi yleinen kilpailun vääristämisen kielto pätee myös kuntouttavaan työtoimintaan. Ei yhdellä työttömiä varten säädetyllä erityislailla voida kumota yleistä vääristämiskieltoa.

Ainakin Huittisten kaupunki poisti uutisoinnin seurauksena hinnaston verkkosivuiltaan. Panikoinnin sijaan kannattaisi kunnissa kuitenkin miettiä toiminnan lainmukaisuutta. Jossain vaiheessa sitä on kuitenkin mietittävä. Viimeistään silloin, kun yrittäjien järjestöt ja ylimmät laillisuusvalvojat rupeavat esittämään ikäviä kysymyksiä.

Kommentit
 1. 1

  Henri Myllyniemi sanoo

  Näin markkinatalouden ihannoijana kritisoin tätä toimintaa juuri avaamillasi argumenteilla.

  Tietysti minua risoo myös ihmisarvoon kohdistuneet kolaukset.

  Yritän miettiä, jotta kenen etua tällainen palvelee. Lyhytnäköisesti ehkä niitä, jotka hyväksikäyttävät järjestelmää. Esimerkiksi firman pomon autonvahaus tulee huokeammaksi, ettei Jaguaariaan joudu huoltamolla puunaamaan.

  Mutta ei se ole kansantalouden etu. Suomi tässä häviäjänä on.

 2. 2

  ...... sanoo

  En tiedä, miksi minusta oikeastaan tuntuu kaikkein pahimmalta kielen ja sanojen merkitysten vääristeleminen niin, että laiton muuttuu lailliseksi. Se on tien avaamista ties mihin uusiin rikoksiin.
  Ihmisoikeuksia tärkeämmästä asiasta, eli kilpailun vääristämisestä, saattaa lopulta löytyä pelastava rajoitus tälle kuntoutuksen irvikuvalle?

  • 2.1

   ...... sanoo

   (En pidä kilpailun vääristämistä ihmisoikeuksia tärkeämpänä, vaan tuo oli sarkastinen lipsahdus)

 3. 3

  Teppo Palmroos sanoo

  Ei 8 vuotta vielä mitään, täällä Huittisissa on pari kaveria jotka on ollu vielä kauemmnin, käsittääkseni vuoden tai kaks enemmän.

 4. 4

  Valtionrakastaja sanoo

  Eli työttömiä on syytä aktivoida hyödyttömällä työllä, josta kukaan ei suostu maksamaan mitään. Tuntuu hullulta ja kommunistiselta, mutta onhan siinä tietysti järki, jos ihmisiä ei haluta päästää lepuuttelemaan vapaasti kotiin ja toisaalta orjatyömarkkinoita ei haluta edistää.

 5. 5

  Pera sanoo

  Aikoinani Soininvaaran sivustolla sanailin hänen kanssaan työtömien työllistämisestä tyhjää tekemään, niin Soivaara vastasi, että työttömien työntäminen vaikka patsaita tuijottamaan ja vartioimaan on hyödyllistä toimintaa. No minun mielestä ei ole hyödyllistä työntää työttömiä tyhjää tekemään. Mutta mikä lienee Soininvaaran ajatus nyt tuosta tyhjän tekemisestä työttömyysturvan menetyksen uhalla pakottamisesta, kun hän on nyt lopettamaisillaan kansanedustajan uraansa.

  • 5.1

   amk sanoo

   Muistui mieleen. Olin te-toimistossa siellä virkailija sanoi että viisi kuukautta on niin lyhyt aika että sen voisi vaikka seistä liikennemerkkinä!.ei
   toki sanonut kuka siitä korvauksen maksaisi eikä kertonut kuinka liikennemerkiksi pääsee.jäi kokeilematta sekin mahdollisuus.
   Nöyryyttävää?!!

   • 5.1.1

    LL sanoo

    Soininvaara kuuluu Vihreiden äärimmäisen oikeistosiipeen. Hgin Vihreät saavat olla ihan tosissaan huolissaan omasta kannatuksestaan, muualla maassa on sentään vielä elossa myös jotakin muuta.

    Täytyy tajuta se logiikka, jota ikävällä tavalla on myös demareissa, että työtön on vain objekti – esine – jota siirrellään valtion(hallinnon) taholta paikasta toiseen.

    Suhde työttömyyteen ja työttömiin on ristiriitainen. Mutta. Se on kansantalouden etu, että joku osa kansalaisita on aina työttöminä. Miten siihen elämäntilanteeseen vastaavat muut, työssäkäyvät tai maan ylin johto, ratkaisee mitkä toimet hyväksytään laillisiksi tai laittomiksi.

    Suomen koko historiaa ymmärtäessä, niin yhteiskuntaamme riivaavia ongelmia ei ole kyetty ratkaisemaan oikein hyvin koskaan. Ehkä vihdoin astuisimme sivistyskansakuntien joukkoon?

    Tapahtukoo tätä lähimmissä naapurimaissamme Ruotsissa tai Norjassa:
    http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/700517/Pansiossa+jaetaan+tanaan+vaatteita+vahavaraisille

    Ei tapahdu. Mahdollisille perussuomalaisille tiedoksi: kummassakin maassa huolehditaan myös maahanmuuttajista paremmin ja ollaan mukana isommalla panoksella myös kansainvälisessä avustustyössä.

 6. 6

  Matelot sanoo

  Liikennemerkkiduunista en tiedä, muta aikoinaan TVH:lla
  oli liikenteenlaskentaa. Maksettiin palkkaakin.

 7. 7

  pitkäaikaistyötön sanoo

  Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 6.2 § määrää: ”Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.” Jos työtön tekee yrityksessä töitä, yrityksen hyväksi, niin onhan se toiminta hankittu yritykseltä, vaikka työtön itse ei yrityksen kanssa mitään olisi sopinutkaan. Asia on niin itsestään selvä, ettei lakia koskevasta hallituksen esityksestäkään (HE 184/2000) löydy perusteluja ao. momentille. Kuntouttavan työtoiminta yritystoiminnassa on yksiselitteisesti lain vastaista. 6 §:ssä ei ole annettu kunnalle mitään oikeutta tehdä sopimusta yrityksen kanssa kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen liittyen. Kunta ei myöskään sopimuksella edelleen luovuttaa yhdistykselle, säätiölle tai uskonnolliselle yhdyskunnalle sellaista oikeutta, jota sillä itsellään ei ole.

  HE 184/2000: ”Kuntouttavan työtoiminnan sisältö on kuvattava aktivointisuunnitelmassa tarkasti. Jos työtoimintaan kuuluu erityyppistä toimintaa, on sen sisältö kokonaisuudessaan kirjattava suunnitelmaan. Lisäksi on suunnitelmaan sisällytettävä toiminnan järjestämispaikka. Jos toiminta toteutetaan kunnassa, on tarkasti yksilöitävä, missä osassa kunnan organisaatiota se tapahtuu. Jos kuntouttava työtoiminta toteutetaan yhdistyksessä, säätiössä tai uskonnollisessa yhdyskunnassa, on tämä mainittava. Jos edellä mainittu toteuttajaorganisaatio koostuu useammasta eri yksiköstä, on tarkempi toimintapaikka sisällytettävä suunnitelmaan.”

  Työtön voidaan laittaa töihin vain sellaiseen paikkaan, joka on mainittu aktivointisuunnitelmassa. Jos siis TE-toimistot ja kunnat noudattaisivat lakia.

 8. 8

  Mie vaan sanoo

  Lainaus: ”Mikäli työstä ei saa alan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa, puhumme pakkotyöstä, joka on Kansainvälisen työjärjestö ILO:n pakkotyön vastaisen sopimuksen kieltämää. Myös Suomi on allekirjoittanut sopimuksen”

 9. 10

  Markku Perttula sanoo

  Tuo Tampereen sykkeen toiminta on selvää yritystoimintaa. Miten muut Tampereen yrittäjät eivät nosta meteliä?

  • 10.1

   Vääpeli Matala sanoo

   Varmaankin siksi että yrittäjät laskevat itsekin saavansa pian ilmaista työvoimaa…

  • 10.2

   töytön sanoo

   ”Sykkeen työpajoilta on myös mahdollista tilata erilaisia tuotteita ja palveluita. Tilaajina voivat olla yksityiset henkilöt tai yritykset.”

   Valmentajia haussa ja toiminnanjohtajaa, jolta vaaditaan vankkaa näyttöä tulosyksikön tulosvastuullisesta vetämisestä.

   Onhan siellä muutama kivapalkkainen oikea työpaikkakin. Oikean työn tekijät saavat tosin vaan sen työn ilon ja 9e kulukorvauksen.

 10. 11

  Herra Huu sanoo

  ”Ihalaisen mukaan vaikeasti työllistyvät tarvitsevat kuntoutusta ja kuntouttavaa koulutusta ennen kuin palkkatyötä voi edes lähteä hakemaan.
  – Tästä tulee meille iso haaste, josta puhutaan liian vähän, ministeri Lauri Ihalainen sanoo.”
  http://yle.fi/uutiset/tyoministeri_perustamme_uusia_tyonvalityskeskuksia/7629128

  Todellakin puhutaan liian vähän. Mihin faktaan perustuu Ihalaisen väite, että vaikeasti työllistyvät jotenkin automaattisesti tarvitsisivat kuntoutusta?
  Kuntouttava työtoiminnan tulokset ovat olleet surkeat jo tilastollisestikin. Veikkaan siis, että kysymyksessä on tilastojen siistiminen.
  Puhutaan kuntouttamisesta ja työttömän elämän sorkkimisesta, mutta työttömien mielipidettä ei ole kysytty ollenkaan.
  Työministerillemme pitäisi nyt lähettää paljon palautetta tästä pakkokuntouttamisesta. Se pitää saada vapaaehtoiseksi.

  • 11.1

   sauhuttelija sanoo

   Sana ”kuntouttaminen” tuossa on väärinkäsityksiä aiheuttava asia.

   Vajaakuntoista kun ei laiteta ”kuntouttavaan työtoimintaan”

   • 11.1.1

    LL sanoo

    ”Mikäli lakipaketit menevät läpi, astuvat lait voimaan ensi vuoden alussa.”, sanoo pullaposki-Ihalainen tuossa uutisessa.

    Mikähän mahtaa olla tilanne, ovatko nämä lakiehdotukset jo olleet eduskunnan suuressa salissa, eli onko ne jo hyväksytty?

    Voisi nimittäin lähettää kansanedustajille sähköpostia ellei ole.

 11. 12

  sauhuttelija sanoo

  Sitä ihmettelen, että rehelliset yrittäjät eivät ole nostaneet asiasta meteliä.

  Kovin vähän kun on asiallisia hommia, jotka eivät kilpailisi paikallisen yrittäjän kanssa. Kenties joku kierrätyskeskus ja toiminta siellä kilpailee ehkäpä ”vain” kirpputorien kanssa, mutta toisaalta on ihmisten vapaa valinta vievätkö ylimääräiset tavaransa kirppikselle vai kierrätykseen.

  Oikeastaan ainoa positiivinen asia, työttömän itsensä kannalta on se, että elämänrytmi pysyy säännöllisenä. Ja se, että se yhdeksän päiväeuroa on pitkään työttömänä olleelle iso raha. Ja ainakin Helsingissä saa tietääkseni lisäksi kuukausilipun hintaisen korotuksen.

  Säännöllinen elämänrytmi on ihan terveyden kannalta hyvä asia. Mutta sen puolesta asiaa kannattavat mesoajat eivät puhu, vaan työttömät nyt vaan eivät saa olla kotona juomassa kaljaa. Mitä en ymmärrä, että miksi ei? Kun jokainen Alkoon kantamansa lantti palaa jokseenkin lyhentämättömänä valtion budjettiin.

  Vastikkeellisen sosiaaliturvan kannattajat puhuvat asennevamman, ennakkoluulojen ja suuren tietämättömyyden turvin. Heiltä puuttuu tieto siitä, että työllisyystyöt lakkautettiin taloudellisesti tehottomina jo 50- luvulla, koneiden alkaessa korvata lapionheiluttelua. Kävi kuin LuckyLukessa, missä vanginvartija ilmoitti Joe Daltonille, että älä suutuspäissäsi hakkaa kiviä liian innokkaasti, muuten kivet loppuvat ja joudumme tuomaan niitä muista vankiloista ja se maksaa.

  Ideat siitä, että sinällään korkeintaan hengissä pysymisen mahdollistavien tukien leikkaukset mystisesti kannustaisivat työtöntä ottamaan itseään niskasta kiinni ja hakeutumaan töihin tulevat henkilöiltä, jotka ovat viimeksi hakeneet töitä 80- luvun nousukaudella, jolloin töitä sai jos marssi firmaan niitä kysymään. Työttömyysprosentti oli silloin muistaakseni kolme, eli täystyöllisyys, koska se kolme prosenttia työvoimasta lie se osuus jonka työllistyminen on syistä tai toisista mahdotonta. Mutta työttömien määrän ollessa noin vähäinen ei kukaan viitsinyt murehtia heidän tukiaan tai kaljanjuontiaan.

  Kiitokset pankkopojalle blogistaan, jolle toivon pitkää ikää ja paljon lisää lukijota. Terve järki alkaa olla harvinaistuva luonnonvara.

 12. 13

  hmh sanoo

  17.11.2014
  Hallitus esittää täydennyksiä vuoden 2015 talousarvioesitykseen
  http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=430426

  ”Käynnistetään pilottihankkeita, joissa voidaan maksaa palkkioita yksityisille palveluntuottajille, jotka hankkivat välityömarkkinoilla palkkatuetussa työssä oleville työpaikan joko avoimilta työmarkkinoilta tai palkkatuetun työpaikan yrityksestä.”

  Mikä tarve on moisille välistävetäjille? Eikö palkkatukipaikkoja muka löydy muuten?

  • 13.1

   amk sanoo

   hyvä veli järjestelmä otetaan käyttöön.on varmaan jo tekijätkin katsottu valmiiksi!Olisko valmiina tutun tuttu vai jopa oma perheenjäsen.Työtä tuttaville.

  • 14.1

   Herra Huu sanoo

   ”Loimaan työtoiminnan koordinaattori Kristiina Salo kertoo, että työttömien yhdistys ei tee voittoa. Työstä saadut rahat menevät toiminnan pyörittämiseen.”

   Tämä on käsittämättömän pöyristyttävää!
   Työttömien yhdistys polkee härskisti työttömien oikeuksia, pakottaen työttömät ilmaistöillä kustantamaan oman toimintansa.
   Tällaiseen toimintaan on laitettava loppu. Työttömien ei kannata olla missään tekemissä näiden orjayhdistysten kanssa.
   Nyt kannataa viimeistään erota jos sattuu olemaan jäsen.

   Onko työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö, TVY tietoinen asiasta?

   Juha Niemisen ja muun 8 palkattoman työntekijän ei kannata suostua tekemään yhtään mitään. Koska kuntouttava työtoiminta ei ole työtä, niin työpaikalla ei myöskään ei saisi tehdä töitä. Kaikkien kuntouttavaan pakotettujen kannattaa aloittaa yleislakko, muuten tämä orjatyö tulee aivan yleiseksi toimintamalliksi Ihalaisen toiveiden mukaan.
   Voiko tästä kansalaisvelvollisuuden täyttämisestä saada potkut?

   • 14.1.1

    Mauno Kataja sanoo

    Jos teetetään, niin työntekijän pitää saada työn tuotosta märätty osa. Sanotaan, että puolet, niin se voisi innostaa. Eikä työtekijä tuntisi itseään pelkäksi mitättömäksi-hoidokiksi tai peräti orjaksi. Jos työtä ei saisi teettää, niin mitä kuntouttavaa työkokeilua se sitten olisi. Siinä saisi laittaa jokaisen työpajan ovet kiinni. On henkilöitä, joille kuntouttava työkokeilu on hyväksi, mutta kyllä heidänkin pitäis saada kokea, että minäkin olen vielä ihminen ja tarpeellinen.

 13. 15

  Markku Pitkänen sanoo

  Kaiksta naurettavinta tässä on että etujärjestöt ei millään tavalla aja työttömien etua.
  Kaikkien pitäisi pystyä kieltäytyä itseään loukkaavasta ja halvetavasta toiminnasta.

 14. 16

  Mauno Kataja sanoo

  Kuntouttava työtoiminta on sinällään ihan hyvä asia, jolla voidaan kokeilla kuntouttavan työkykyä ja innostaa hakeutumaan normaaliin ansiotyöhön.
  Mutta ongelma on, että koska kuntouttavassa työkokeilussa teetettävistä töistä ja myytävistä tuotteista työntekijä ai saa mitään rahallista hyötyä, niin se on omiaan laimentamaan innostusta hakea normaaliin työelämään. Jos esimerkiki työntekijä saisi jonkun määrätyn summan kk myytäistä tuotteista ilma verotusta, niin se voisi olla jo melkoinen porkkana hakea normaalia työt, kun työntekijä huomaa, että Hänkin hyötyy siitä edes pienen summan rahaa. Hinnat työpajoissa tehdyissä töissä on edullisempia, kuin tehtaissa tehdyt, mutta laatu ei ole useinkaan tehtaissa tehdyn työn laatuista. Minusta se ei vääristä kilpailua laikaan niin paljoa, mitä väitetään, vaan se saisi aikaan todellista kilpailua, mitä ei välttämättä edes ole, muuta kuin sanoina.Todellinen kilpailu on aika vähäistä eri firmojen samoista tuotteista. Hinnat eivät kovin paljoa ero toisistaan. Sitä voisi sano lieväksi kartelli toiminaksi. Nykyfrentihän on, että pitää saada mahdollisimman korket hinnat ja voitot. Se on sitä voittojen maksimoimista. Tätä epätervettä yrtiys ja kilpailu kehitystä työpajojen toiminta ja töiden myynti voisi edes vähän korjata.
  Joka tapauksessa, jos töitä myydään, niin kyllä siitä pitäisi myös työntekijä hyötyä edes vähän. Sanotaan, että noin 1/3 osaa tai vaikka 1/2 osa hinnasta, niin sekin luultavasti innostaisi työntekijöitä. Lopulla saisi hankittua raaka-aineita tilalle ja muuhun työpajan menoihin.
  Tätäkin mallia kannattaisi edes kokeilla, vaikka vuoden näin alkuun.
  Jos tuotteita ei saa myydä, niin minne tuoteet laitettaisiin ja kenen käytöön. Eihän niitä kannata jonnekin varastojen perälle turhaan seisomaan tehdä.
  Siinä ei ainakaan olisi mitään järkeä.

  • 16.1

   amk sanoo

   ”innostaa hekeutumaan normaaliin ansiotyöhön”
   Tämä kuntouttava työtoimintahan on päättäjien mielestä
   normaali ansiotyö. On vain vähän pieni ”palkkainen”. Ongelma on se että näitä normaaleja ansiotöitä ei ole tarjolla
   .Ja normaali ansiotyöhönhän tarkoittaa ihan oikeata palkkaa ,eläkekertymiä, työterveysoikeuksia ja lomia.
   Kuntoutettava kuntoututetaan työttömyydestä eli jos ei työpaikkaa löydy jatketaan kuntoutusta vaikka maailman tappiin asti.
   Ei niitä työpaikkoja tule työttömän kuntoutuksella

   • 16.1.1

    amk sanoo

    Lisään vielä.
    Nämä kuntouttuvaan työtoimintaan määrätyt ovat perusterveitä
    ihmisiä Ei kuntouttavaan työtoimintaan oteta sairaita tai vajaakuntoisia mutta kuntouttavassa työtoiminnassa ihminen kyllä suorastaan lamaantuu koska orjina pidetään.
    Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen (tai sen aikana) he vasta kuntousta tarvitsevat, kun on nöyryytetty.
    Siksi kai on uusi laki mietinnässä herroilla.

    • 16.1.1.1

     töytön sanoo

     Näinhän se juuri on. Tuon rumban jälkeen sitä vasta kuntoutusta tarvitsee.

     Yksi tuttu oli hölmöyttään möläyttänyt koulutushaastattelussa kuntouttavan työtoiminnan, kun olivat kyselleet mitä tehny viimesenä kahtena vuonna. Hiukan olivat silmät pyöreinä haastattelijat katselleet hiljasena ja kynällä vihkoon merkintää :D. Eipä päässyt hän työvoimakoulutukseen.

     On siellä olleet oikein älyn jättiläiset tätäkin KUNTOUTTAVAA työtoimintaa aikoinaan lanseeraamassa, ja isolla palkalla.

 15. 17

  Mika sanoo

  No laitanpa tähän kommenttina näin ”kuntouttavan työtoiminnan” piirissä olevana…
  Ensimmäisenä heitän kysymyksen; kuinka moni varsinaista palkkatyötä tekevä olisi valmis tekemään 6h päiviä pelkällä työmarkkinatuella ja ylläpitokorvauksella…. 5 päivää viikossa? Ja ainakin omalla ”työpaikallani” tehdään sen 6h hommia paskapalkalla. Jos kieltäydyt tai jäät kotiin; sua rokotetaan ihan varmasti siitäkin vähästä. Pahimmassa tapauksessa 2kk karenssi, jolloin et saa mistään mitään.
  Ja monet kun väittää, että työttömät ovat ”pohjasakkaa”, eikä heille kunnon työ kelpaa, niin esitän aivan saman kysymyksen. Olisitteko itse valmiita tekemään 6h päiviä ja ”rakentamaan” tilaajille ties mitä sillä rahalla, mitä KELA teille tarjoaa tästä ”kuntouttavasta työtoiminnasta”? Ja ne tuotteet, joita itsekin teen ”lapaluut limassa” myydään asiakkaille tai laitetaan muuten vain myyntiin ”pilkkahintaan”, ilman että itse näen sitä mitenkään ansioissani tai tuloissani. Teen siis töitä 5 päivää viikossa, ilman että se näkyy mitenkään tuloissani… Olen sen varjolla oikeutettu vain työmarkkinatukeen ja ylläpitokorvaukseen. Maksapa siitä vielä asunnon vuokra ym. ”juoksevat kulut”… Ja meitä työttömiä haukutaan vielä laiskoiksi…