Työttömyyden kierrätystä

Olen näissä jutuissani jo kauan varoitellut vakituisessa työssä olevia siitä, että heidän työpaikkansa ei ole turvattu. Heidät tullaan korvaamaan halvemmilla tai ilmaisilla työntekijöillä ja jo ylihuomenna se alkaa. Eduskunta on nimittäin hyväksynyt joukon lakimuutoksia, jotka eräissä tapauksissa mahdollistavat irtisanottujen ja lomautettujen korvaamisen palkkatuetulla työvoimalla.

Tärkein muutos on Työsopimuslain 3 luvun 6 §:n väliaikainen muutos. Ajalla 1.1.2015 – 31.12. 2016 se tulee kuulumaan näin:

Edellä 2 luvun 5 §:ssä, 5 luvun 2 §:ssä sekä 6 luvun 6 §:ssä säädetyn työntarjoamisvelvollisuuden estämättä rekisteröity yhdistys tai säätiö saa ottaa palvelukseensa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 7 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun työttömän henkilön. Sama oikeus poiketa edellä tarkoitetusta työntarjoamisvelvollisuudesta on kunnalla sen täyttäessä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:ssä säädettyä työllistämisvelvoitetta. Työllistämisvelvoitetta täyttäessään kunta ei saa sopia työllistettävän kanssa tehtävästä, josta se on samaan aikaan lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen.

Mitäs tämä sitten tarkoittaa? Yksityisten työnantajien kohdalla ei yhtään mitään. Ne eivät edelleenkään saa korvata tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottuja tai lomautettuja työntekijöitään palkkatuetulla työvoimalla tarjoamatta työtä ensin näille entisille työntekijöilleen.

Rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt saavat. Ne voivat irtisanoa vaikka kaikki vakituiset työntekijänsä ja ottaa heidän tilalleen sellaisia työttömiä, joiden palkan tai valtaosan siitä maksaa valtio palkkatukena. Kun mietiite mitä kaikkea yhdistykset ja säätiöt tässä maassa tekevät ja miten paljon niillä on väkeä töissä eri tehtävissä, niin tajuatte kohta alkavan työttömyyden kierrätyksen laajuuden. Työttömyyttä pääsevät kokeilemaan monet sellaiset, jotka ovat tähän asti kuvitelleet olevansa turvassa.

Myös kunnissa alkaa kierrätys. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n mukaan työttömälle työnhakijalle turvataan mahdollisuus työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen, jos hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta.

Jos 57-60 -vuotias työtön työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa työttömyysturvalaissa tarkoitettua työllistymistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä muun kuin kunnan palveluksessa, hänen kotikuntansa on työ- ja elinkeinotoimiston osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite).

Nyt kunnat siis voivat irtisanoa tai lomauttaa tuotannollisin ja taloudellisin perustein henkilökuntaansa ja korvata heidät 57-60 -vuotiailla pitkäaikaistyöttömillä. Heidän palkkaamiseensa kunta saa palkkatukea, joten kustannukset maksaa taas pääosin valtio.

Lakimuutos kieltää lomautetun henkilön korvaamisen työllistetyllä, mutta käytännössä tätä on mahdotonta valvoa. Työt on helppo jakaa uudelleen niin, että kenenkään kaikkia töitä ei suoraan korvata työllistetyllä, vaan korvataan vähän sieltä ja vähän täältä.

Jos näitä säädöksiä ihan suurennuslasilla lukee, niin palkatun henkilöstön näyttäisi voivan korvata myös palkattomilla eli kuntouttavassa työtoiminnassa olevilla. Lain 11 luvun 1 § puhuu työllistämistä edistävästä kuntoutuksesta ja se tunnetaan myös kuntouttavan työtoiminnan nimellä.

Kuten tiedetään, niin monissa kunnissa on käynnissä tai suunnitteilla yt-neuvottelut. Se tietää sitä, että työttömyyden herkkua pääsevät maistelemaan monet sellaisetkin, jotka tähän asti ovat kahvipöydässä puhuneet työttömistä ”niinä semmoisina tyyppeinä”. Nyt sinne kahvipöytään saattaa vaihtua väki.

Tämä kuulostaa tietysti niin hurjalta, että ette usko minua. Lukekaa aiheesta MTV:n uutinen. Yksityiskohtaista tietoa haluavat voivat tutustua hallituksen esitykseen, jonka eduskunta täysin yksimielisesti hyväksyi ihan äskettäin vähin äänin. Asiasta ei edes keskusteltu saati että joku olisi sitä vastustanut.

Työllistämisen perussanasto

Työllistämisestä käytävä keskustelu on yleensä ottaen hemmetin rasittavaa. Se olisi sitä jo muutenkin, mutta suorastaan mahdottomaksi sen joskus tekee keskusteluuun osallistuvien täydellinen tietämättömyys alan terminologiasta. Keskustelussa menevät sekaisin kunnan työllistämisvelvoite, työharjoittelu, työelämävalmennus, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta. Lisäksi jokaiseen keskusteluun putkahtaa joku, joka luulee puhuttavan Kelan kuntoutustuesta silloin, kun puhutaan kuntouttavasta työtoiminnasta.

Sitten tulee joku yleensä palkattoman työn teettämisestä oman palkkansa saava työvalmentaja tai työnsuunnittelija, jonka mielestä on ihan samantekevää mistä puhutaan, kunhan kaikesta puhutaan työnä. Pitäaikaistyöttömän itsetunnolle kuulemma on tärkeää, että hän saa tuntea olevansa töissä ja voi näin myös sanoa.

En tietenkään kiistä kenenkään omakohtaisia kokemuksia, mutta en tiedä miten pitkälle itselleen valehtelemiselle perustuva itsetunto kannattelee. Palkattomassa työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminassa oleva tekee kyllä töitä, mutta ei ole työsuhteessa. Hän ei saa palkkaa eikä hänelle ei kerry vuosilomia eikä eläkettä eikä hänelle kuulu mitkään muutkaan työsuhteen edut. Hän on virallisesti sosiaalipalvelun asiakas, jolla on velvollisuus osallistua tähän sosiaalipalveluun taloudellisen sanktion uhalla.

Kertauksen vuoksi selitän muutamia keskusteluissa käytettyjä tavallisimpia termejä:

Työ voidaan määritellä työsopimuslain 1 §:n perusteella. Sen mukaan työ on sellaista toimintaa, jota tehdään työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Ratkaisevan tärkeää on palkka tai muu vastike. Jos sitä ei ole, niin kyse ei ole työstä.

Kunnan työllistämisvelvoite ei tarkoita velvoitetta tarjota palkkatyötä tai edes palkkatuettua työtä. Se tarkoittaa palkatonta työtä työkokeiluna tai kuntouttavana työtoimintana. Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva muutos kunnan osuudesta työmarkkintukeen tulee lisäämään tätä palkatonta työtä. Esimerkiksi Juuka joutuu maksamaan ensi vuonna osuutta työmarkkinatuesta 46 661 euroa kuukaudessa nykyisen 31 320 euron sijaan.

Sakkomaksu on juuri tämä kunnan osuus työmarkkinatuesta. Se ei ole virallinen termi, mutta sitä käytetään yleisesti sen dramaattisuuden takia. Kunta saadaan kuulostamaan rikolliselta, jos se ei täytä työllistämisvelvoitettaan eli ei käytä palkatonta työvoimaa. Kun kunta täyttää työllistämisvelvoitteensa, niin se vapautuu tästä maksusta.

Työharjoittelua ja työelämävalmennusta ei ole ollut olemassakaan 1.1.2013 lähtien. Ne yhdistyivät silloin työkokeiluksi, joka on samalla tavalla velvoittavaa sosiaalipalvelua kuin kuntouttava työtoimintakin. Palkkaa ei makseta. Tähän ei pidä sekoittaa monien eri alojen opintoihin kuuluvaa työharjoittelua, joka on ihan eri asia.

Kuntouttava työtoiminta on palkatonta työtä, johon määrätään pelkästään työttömyyden keston perusteella. Nimestään huolimatta sillä ei ole mitään tekemistä varsinaisen kuntouttamisen kanssa, koska laista puuttuvat kaikki kuntoutukseen liittyvät määräykset. Palkattoman työn teettämisen katsotaan riittävän syrjäytymisen ehkäisemiseen ja parantamiseen.

Palkkatuettu työ on ihan oikeaa työtä. Siinä tehdään työsopimus ja maksetaan TES:n mukaista palkkaa. Se on työnantajalle edullista, koska valtio maksaa osan palkkauskustannuksista.

Kuntoutustuki ei liity työllistämiskeskusteluun millään tavalla. Se on Kelan maksama määräaikainen työkyvyttömyyseläke, jonka aikana henkilö saa terveydenhoidollista kuntoutusta.

Ei näiden peruskäsitteiden opetteleminen nyt niin hirveän vaikeaa luulisi olevan. Minusta olisi mukavampi keskustella, jos edes puolet keskusteluun osallistujista olisivat selvillä keskustelun aiheesta.

Turha toivo tämä on. Luultavasti tänäänkin joudun sosiaalisessa mediassa keskusteluketjuun, jossa käsitteet ovat iloisesti sekaisin. Kirjoitin tämän jutun ihan sitä varten, että lykkään tämän ensimmäiseksi sellaiseen ketjuun. Suurin osa jättää sen silloinkin lukematta. On mukavampi melskata, kun faktat eivät häiritse.

Joulun henki

Viime jouluna fb-yhteisö Paljastettu 4 muokkasi erään perheenäidin lapsestaan julkaiseman kotivideon pelottelutarkoituksessa. Viesti oli selvä: älä arvostele äärioikeistoa, tai käy huonosti.

Nyt tämä joulun pahahenki on taas ollut tavallista aktiivisempi. Äärioikeiston pelottelutaktiikkaan näkyy kuuluvan nettiterrori juuri joulun aikaan, jolloin normaalit kansalaiset haluaisivat olla rauhassa läheistensä kanssa. Se ei sovi näille, vaan he haluavat levittää omaa viestiään: Älä vastusta meitä, tai sinun maineesi mustataan. Ole hiljaa, sillä me päätämme kuka saa sanoa ja mitä.

Paljastettu 4 julkaisi videon, joka leimaa minut ja muutaman muun sivustoa kritisoineen pedofiileiksi. En linkitä tätä tekelettä, mutta jos luulette vatsanne kestävän, niin käykää katsomassa se tuolta sivulta. Tässä yksi otos malliksi:

Näyttökuva (69)_snip

Paljastettu 4 on pari päivää väittänyt minun olevan paitsi pedofiili, niin myös kiljun valmistaja ja myyjä. Osoitettani on julkaistu kehoituksin käydä ostamassa kiljua. Lisäksi olen sivun mukaan myös huumeiden käyttäjä ja alkoholisti.

En ole ainoa sivulle päätynyt. Sinne päätyy jokainen, joka arvostelee äärioikeiston toimintaa. Sinne päätyi myös nainen, joka antoi nettiflirttailua omana itsenään harjoittaneelle ylläpitäjälle pakit. Nainen on leimattu pirihuoraksi, koska hän ei osannut olla tälle äärioikeiston törkeimmälle nettiterroristille mieliksi.

Miksi sanon tätä toimijaa äärioikeistolaiseksi? Siksi, että hän on omasta mielestään poliittinen toimija. Hän katsoo olevansa heikomman puolella punikkien harjoittamaa terroria vastaan:

p4 o politiikkaa

Tällä tyypillä ei selvästikään ole kaikki kohdallaan, mutta hän on äärioikeistolle hyödyllinen ja helposti uhrattava rivimies. Hän kelpaa hyvin vaientamaan kriittisiä ääniä terrorilla.

Sananvapaudesta tässä on kysymys. Jos mukavuudenhalusta vaikenette nyt, niin ette puhu enää koskaan. Äärioikeisto määrää kuka saa puhua ja mitä. Lainaan tähän omaa tekstiäni vuoden takaa:

Ei kuulu minulle, niinkö sanotte? Ei kuulukaan, jos olette äärioikeistolaisten kanssa kaikesta samaa mieltä. Ei kosketa teitä, jos haluatte ajaa kaikki ulkomaalaiset pois maasta ja karkottaa samalla myös kaikki viherpunikkihyysärit. Ei kosketa teitä, jos olette valmiit taluttamaan montun syrjälle kaikki vähänkään vasemmalle kallellaan olevat. Muistutan kuitenkin, että näiden äärioikeistolaisten mielestä kaikki heidän kanssaan vähänkään eri mieltä olevat ovat vasemmalle kallellaan. Heille kokoomuslainen on kommunisti siinä missä lähimmäisenrakkautta korostava kristillinenkin.

Onhan sitten poliisi ja nettipoliisi, niinkö sanotte? Joulukuun 1. päivänä sain oikein pikavauhtia Itä-Suomen syyttäjänvirastosta päätöksen olla aloittamatta esitutkintaa Paljastettu 4:stä. Ei rikosta ja jos onkin, niin odotettavissa oleva rangaistus ei ole järkevässä suhteessa esitutkinnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Olen lähettänyt yksityisviestiä useammallekin nettipoliisille, mutta yksikään ei ole vaivautunut edes vastaamaan saati kommentoimaan tuolla sivulla. Mieleen tulee väkisin nettipoliisi Marko ”Fobba” Forssin taannoinen reagointi vastaavanlaiseen tapaukseen. Hänen mielestään kyse oli silloin ääripäiden välisestä rähinästä, johon ei kannata sekaantua.

Jos nettipoliisi pitää 57-vuotiasta juristia ja SDP:n kunnanvaltuutettua ääripäänä, niin haluaisinpa tietää mihin kohtaan poliisi sijoittaa itsensä eli missä se keskikohta sijaitsee.

En näe muuta keinoa kuin virtuaalisen sakinhivutuksen. Jos käännätte toisen posken, niin saatte pyöritellä päätänne koko ajan, kyllä niitä iskuja sataa. Jos kyyristytte pelosta tai mukavuudenhalusta, niin kyyristelette varmasti loppuikänne.

Muistakaa: Jos nyt vaikenette, niin tulevaisuudessa ette enää puhu ilman lupaa.