Tavoite ja todellisuus

Hallitus esittää muutosta lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Muutoksen myötä kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien enimmäismäärä viikossa vähenisi neljään nykyisestä viidestä. Muutos tulee voimaan 1.1.2017 ja sen tarkoituksena on vähentää kuntien kustannuksia kolmella miljoonalla eurolla. STM:n asiasta antama tiedote löytyy täältä.

Äkkiä katsoen tämä näyttää hyvältä uutiselta, mutta tosiasiassa se ei sitä ole. Muutos tulee lisäämään palkatta tehtävän työn määrää ja syventämään pitkäaikaistyöttömien kastijakoa.

Tiedotteen mukaan kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämä sosiaalipalvelu, jonka tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi työtoimintana, ryhmätoimintana tai yksilövalmennuksena.

Ministeriö puhuu kauniisti, mutta paskaa. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ei sano mitään arjenhallinnasta eikä työ- ja toimintakyvystä. Lain kohderyhmään kuuluvat automaattisesti 500 päivää työttömänä olleet ja ensi vuoden alusta työttömyyspäiviä tarvitaan vain 300. Ministeriön omaa, lakiin perustumatonta korukieltä käyttäen asiakkaan arjen- ja elämänhallinta on siinä ajassa kadonnut ja hän on kyvytön tekemään mitään ilman sosiaalipalvelua. Ja se palvelu on tietenkin taas sitä palkatonta työtoimintaa.

Ryhmätoiminnan ja yksilövalmennuksen voitte unohtaa. Niin tekevät kaikki kunnatkin.

Ministeriön mukaan lakiehdotuksen tavoitteena on suunnata kuntouttava työtoiminta niille työttömille, jotka eivät kykene osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin. Julkisilla työvoimapalveluilla tarkoitetaan muun muassa työvoimakoulutusta, työnhakuvalmennusta, uravalmennusta sekä koulutus- ja työkokeilua.

Työttömät siis jaetaan kahteen eri kastiin. Lakisääteiset 300 päivää työttömänä olleet katsotaan ilman muuta arjenhallintansa menettäneiksi surkimuksiksi, jotka tarvitsevat sosiaalipalveluna annettavaa palkatonta pakkotyötä risusavotassa. Sen jälkeen heidät ylennetään siihen joukkoon, joka kykenee osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin. Sitten osa heistä pääsee konsulttien vetämille työllisyyskursseille opettelemaan miten sanotaan käsipäivää. Suurin osa pääsee jatkamaan palkatonta risusavottaa työkokeilun nimellä.

Lakimuutoksen tarkoituksena on vähentää kuntien kustannuksia kolmella miljoonalla eurolla. 

Tämä kohta tulee toteutumaan. Kun työtön laitetaan kuntouttavaan työtoimintaan, niin kunnan maksusosuus hänen työmarkkinatukeensa lakkaa. Viikottaisten työpäivien määrä ei vaikuta asiaan. Kun yhden kuntouttavaa työtä tekevän työpäivät vähenevät, niin palkatut työvalmentajat kykenevät paimentamaan yhä useampia palkattoman työn tekijöitä.

Työttömän kannalta tilanne ei parane. Hänet aktivoidaan kuntouttavaan työtoimintaan tekemään työtä palkatta 1-4 päiväksi viikossa 4-8 tuntia päivässä. Jossain vaiheessa vailla mitään sosiaalialan koulutusta oleva työvalmentaja katsoo hänen elämänhallintansa parantuneen niin paljon, että hänet ylennetään työvoimapalveluihin kelpaavaksi. Sitten sama palkaton työ jatkuu työkokeilun nimellä. Tosin nyt hänen katsotaan kykenevän työhön kokopäiväisesti viikon jokaisena arkipäivänä ja hänet voidaan ohjata työpajalle tuottamaan voittoa pajan pyörittäjille.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta on niin härskiä työttömien hyväksikäyttöä, että pieni kosmeettinen viilaus ei muuta sitä yhtään paremmaksi.

Kommentit
 1. 1

  Ilona sanoo

  Kun olin kuntouttavassa pari vuotta sitten, hain erääseen koulutukseen. Ja sinne pääsin vasta oltuani kuntouttavassa kaksi vuotta. En tiedä (enkä hölmönä älynnyt kysyä) että oliko kuty kenties edellytys koulutukseen pääsemiselle. Kun aika kauan sinne joutui hakemaan (koulutus oli nonstop-muotoinen eli jatkuva haku).
  Tänä vuonna hain toiseen koulutukseen, jonne kyllä pääsin ilman mitään kuntouttavaa.

  • 1.1

   Suuri huoli sanoo

   Olen itse vajaakuntoinen työnhakija. Minullekin on tarjottu TYP:in asiakkuutta. Olisi ehkä mahdollisuus kuntoutustuelle, mutta en olisi vielä halukas eläkkeelle. Olen tällä hetkellä TE-toimiston järjestämässä työhönvalmennuksessa, eli minulla on työvalmentaja ”job coach”, haetaan nyt mahdollista uutta ammattikoulutusta, mutta siihen vaaditaan harjoittelupaikka, eikä ole mitään takeita projektin onnistumisesta, koska harjoittelupaikat ovat kiven alla hakemalleni alalle. Pelkona on siis tämä kuty, jos homma ei toimi, joka ei veisi kyllä yhteen eteenpäin. Periaatteessahan koko TYP:in toiminta karensseineen on täysin sosiaalityöntekijöiden ammattietiikan vastaista, koska heidän tulisi auttaa heikoimmassa asemassa olevien asiakkaidensa selviämistä, mitä toimeentulotuen 20-40 %:n leikkaukset eivät auta. Tästä aiheesta olen lukenut myös kirjoittavan sosiaalityötä opiskelevien ”Sosiaalinen tekijä”-blogista, mutta sylttytehdas johtaa neoliberalistiseen politiikkaan ja päättäjiin, jotka tätä vaativat. Hieman sama asia, että lääkäreiden käskettäisiin olemaan hoitamatta potilaitaan, jos he eivät suostu vaadittaviin toimenpiteisiin.

 2. 2

  167-176 sanoo

  ”kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämä sosiaalipalvelu”
  Kyseessä on pakkopalvelu. Kun pakkotyö on kielletty eikä pakkohoitoon ole edellytyksiä niin on keksitty pakkopalvelu. Ei lopu päättäjiltä mielikuvitus työttömien kyykytyskeinoja keksiessä.
  Kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen moraalista on vireillä kaksi kirjallista kysymystä ministerille.
  http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_898_2014_p.shtml
  http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_927_2014_p.shtml

  Nuo kysymykset tuskin johtavat mihinkään mutta mielenkiintoista on seurata millaista soopaa on ministerin vastaus.

  • 2.1

   LL sanoo

   Kiitos Anna Kontula!

   Muistaakseni eräs toinen kansanedustaja, jonka nimeä en mainitse, kirjoitti verkkokolumnissaan puolustaessaan työpajoja ja kuntouttavaa työtoimintaa, että ”työssäkäyvät on pidettävä tyytyväisinä”. Hän on ehdokkaana tulevissa vaaleissa ja toivoo näin kalastavansa työssäkäyvien ääniä. Osa ehkä tarttuu tähän matoon, ymmärtämättä että madon läpi on pudotettu terävä koukku, mikä takertuu tosi kipeästi kitalakeen, jos sen nielaisee.

   Jokainen, jolla on työpaikka, saa olla iloinen että niin on, mutta on aivan turha elätellä kuvitelmaa työpaikan (tai palkan) pysyvyydestä näiden lakien voimaan tulon jälkeen. Ilmaista, hyvinkoulutettua työvoimaa (=työttömiä) on runsaasti, ja sillä voi korvata hyvin monia vaativaakin ammattitaitoa vaativat tehtävät. Työssäkäyvien on syytä pelätä, myös omien työpaikkojensa ja tulevaisuutensa suhteen.

   Eduskuntavaaleissa kannattaa olla tarkkana. Jos valtaan pääsevät ne, jotka näitä lakeja innokkaimmin ajavat, siitä ei seuraa mitään hyvää työssäkäyvillekään, eikä eläkeläisille (tätähän jo puuhataan ja sen puolesta puhutaan, että eläkeläistenkin olisi yhteisen edun nimissä tehtävä ilmaistyötä, koska ” syrjäytyminen” on niin kovin pahasta).

   • 2.1.1

    keke sanoo

    ”Jos valtaan pääsevät ne, jotka näitä lakeja innokkaimmin ajavat”

    Eli pitää työttömän nyt toivoa että valtaan ei ainakaan pääse:
    – Vihreät
    – SDP
    – Keskusta
    – Perussuomalaiset
    – Vasemmistoliitto
    – Kokoomus
    – Kristillisdemokraatit

    Taitaa RKP ainoa eduskuntapuolue olla jolta ei avauksia ole tullut pakkotyön autuaaksi tekemisestä, mutta rehellisyyden nimissä pitää myöntää etten kyseisen puljun vaaliohjelmia tai muuta puolue propagandaa ole lukenut että voisin aivan varmaksi väittää.

    • 2.1.1.1

     AMK sanoo

     Muistaakseni Räsänen oli Risikon kanssa luomassa kuntouttavaa työtoimintaa. Lääkärin ja sen hoitaja heh heh.

     • 2.1.1.1.1

      LL sanoo

      No, ehkä olisi pitänyt kirjoittaa: ”kannattaa äänestää heitä, jotka suhtautuvat kriittisesti ja uskaltavat kyseenalaistaa tämäntyyppiset lakihdotukset”.

      Lakiehdotus on niin kauan lakiehdotus kunnes se on on mennyt kaikkien tarkastusten läpi eduskunnassa. Perustuslakivaliokunta mm käsittelee lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden (etteivät ehdotetut lait ole ristiriidassa sen kanssa) ja myös sen miten ne suhtautuvat Suomea sitoviin ihmisoikeussopimuksiin.

      Esimerkiksi paljon puhutussa Sote-uudistuksessa on vielä paljon työtä, koska siinä on perustuslain kannalta useita ongelmallisia kohtia.

      Lakien säätäminen ei käy tuosta vaan. Se, että kansanedustajat tekevät huomautuksia jo valmisteluvaiheessa on tärkeä osa sitä prosessia. Hallitus esittää lakeja ja asetuksia, mutta ne eivät välttämättä mene esitetyssä muodossaan läpi. Oikeuskansleri valvoo valtionneuvoston toimien lainmukaisuutta. Suomi on (ainakin vielä) länsimainen oikeusvaltio.

     • 2.1.1.1.2

      keke sanoo

      ”No, ehkä olisi pitänyt kirjoittaa: ”kannattaa äänestää heitä, jotka suhtautuvat kriittisesti ja uskaltavat kyseenalaistaa tämäntyyppiset lakihdotukset”.”

      Varmaan näinkin. Tosin aika mielenkiintoista yhteikuntajärjestystä silloin päädyt mainostamaan. Meinaan vaan että aika usein näistä äänestyskehoituksista uohtuu mainita ne politiikan reaaliteetit kuten ryhmäkuri ja D’Hondtin vaalitapa.

      ”Perustuslakivaliokunta mm käsittelee lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden (etteivät ehdotetut lait ole ristiriidassa sen kanssa) ja myös sen miten ne suhtautuvat Suomea sitoviin ihmisoikeussopimuksiin. ”

      Näin on. Onneksi perustuslakivalikunta on käynyt aijemminkin lait läpi joten mitään kansainvälisiä lakeja ei olla päästy rikkomaan esimerkiksi pakkotyön kohdalla.

      ”Se, että kansanedustajat tekevät huomautuksia jo valmisteluvaiheessa on tärkeä osa sitä prosessia. ”

      Toki on tämä on varsin tärkeää. Eipähän kukaan ainakaan pääse lakien säätämisen jälkeen valittamaan etteikö kansanedustajat eivät olisi voineet vaikuttaa säädettyyn lakiin.

      ”Oikeuskansleri valvoo valtionneuvoston toimien lainmukaisuutta.”

      Tietenkin. Kun kerran lakeja on säädetty niin aika typeräähän se olisi ettei niitä valvottaisi ja noudatettaisi.

      ”Suomi on (ainakin vielä) länsimainen oikeusvaltio.”

      No kukaan tätä varmasti ei ole kiistämässä. Tosin siitä voidaan olla montaa mieltä että onko se nyt niin imartelevaa tulla verratuksi länsimaisiin oikeusvaltioihin joiden historia ei järin imarteleva ole kun katsellaan esimerkiksi edellistä vuosisataa(ja miksei tätäkin).

     • 2.1.1.1.3

      LL sanoo

      Olen sitä itse mieltä, sataprosenttisesti, että nämä työttömiin kohdistuvat lait tai lakiehdotukset rikkovat ihmisoikeuksia. Mutta siihen, että ne eivät menisi läpi, ettei niitä ajettaisi eteenpäin, tarvitaan kansanedustajien tahtoa ja valppautta. Ja tietenkin myös kansalaisten toimintaa ja sitä, että tuodaan asia esille. Kuten mm täällä on tuotu.

      Se, että länsimaiset oikeusvaltiot eivät ole (eivät ole olleet) kaikessa hyviä, ei tarkoita sitä etteikö näihin asioihin voisi yrittää myös vaikuttaa ja niitä kritisoida. Vaikka se toisinaan aika epätoivoiselta tuntuukin.

 3. 3

  sanoo

  Esittäkääpä aktivointitilaisuudessa kunnan sosiaalivirkailijalle ja työkkärin virkailijalle, että alkaisitte tehdä vapaaehtoisesti kotoa käsin erilaisia yhteisöä palvelevia, ammattitaitoonne kuuluvia töitä, jotka listaatte. Ennustan, että teille käy samoin kuin minulle; vapaaehtoistyö kyllä sallitaan ja otetaan jopa kiitollisuudella vastaan, mutta vain siinä määrin kuin teiltä jää aikaa – pakkotyöltä. Vaikka vapaaehtoistyönne olisi hyödyllistä ja vaikka se osoittaisi aktiivisuutenne ja työhalunne ja -taitonne, se ei riitä.

  Tämä, jos mikä, paljastaa, että orjatyön tarkoituksena ei ole aktivoida, vaan alistaa, nöyryyttää, tehdä riippuvaiseksi valtion avustuksista ja araksi yrittämään mitään itse.

  Saku, minua kiinnostaisi, mitä työkkäri selittäisi sinun kaltaisesi kansalaisen tarpeesta ’kuntoutua’ ja ’aktivoitua’ valvonnan alaisena ja tuen katkaisun uhalla. En keksi mitään järkisyytä, minkä he voisivat antaa. Eiköhän se jää siihen valjuun: ”Laki nyt vain määrää näin – teen vain työtäni.” Niin Hitlerin alamaisetkin vain tekivät työtään.

  Nyt jos koskaan jokaisen kannattaa tukiensa, eläkkeidensä ja palkkojensa ohella luoda jonkinlaista omaa työtä, josta voisi saada edes hiukan tuloa, jos maan ja maailman talous romahtaa, kuten ennustetaan. Paikalliset verkostot, paikallisraha, yhden hengen yritykset, talkootyö, vaihtokauppa, aikapankkityö, vapaaehtoistyö – näillä pääsemme kriisin yli, jos kriisi tulee. Jos olemme valtion tukien ja eläkkeiden varassa, asemamme on haavoittuva. Meitä voidaan pakottaa melkein mihin vain, jos valtio päättää, syömmekö vai emme, asummeko kodissamme vai veneen alla.

  Linkissäni on pieni kysely, jota aion lähettää muutamille poliitikoille ja lehdistölle, omien vastausteni kanssa ja pyytäen heitä myös vastaamaan kysymyksiin. Jos poliitikot hukutettaisiin kirjeryöppyyn, he eivät ainakaan voisi väittää, etteivät tienneet toimivansa vastoin kansan tahtoa orjuuttaessaan meitä.

  • 3.1

   keke sanoo

   ”Jos poliitikot hukutettaisiin kirjeryöppyyn, he eivät ainakaan voisi väittää, etteivät tienneet toimivansa vastoin kansan tahtoa orjuuttaessaan meitä.”

   Kansantahtoahan nimenomaan ne poliitikot edustavat, koska heidät kansa on valinnut kertomaan sen mielipiteensä. Tätä systeemiä kutsutan demokratiaksi. Toisekseen työntekijöiden ja kuntoutettavien kantaa edustavat erikseen vielä ammattiliitot jotka ovat yleensä mukana lainvalmistelussa, jotka vielä erikseen tuovat turvaa sille ettei mitä tahansa voida sinne lakiin kirjata joka sotisi niitä ihmisiä kohtaan joita laki koskettaa.

   Varmaan joku saattaa nauraa höräyttää tämän kuullessaan, kuten itse tein tätä kirjoittaessa.

   Itse ainakin silmäilen lentoja pois täältä kai se tarkoitus sitten lopulta olikin; päästä eroon kaltaisestani heikommasta aineksesta joka ei vaan enää jaksa tätä suomalaista hyvinvointivaltiota jossa kaikki on paremmin kuin muualla. Toivoisin vain että laki sallisi sen että myös köyhä voisi pienistä tuloistaan edes sen verran säästää laillisesti että ei ihan pennittömänä(tilillä) tarvitsisi minnekkään lähteä ja selitellä sitä miksi kantaa isompia summia käteistä mukanaan.

 4. 4

  Herra Huu sanoo

  Hallituksen suunnitelmissa on ulottaa TYP eli TE-toimistojen, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli koko maahan. Viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen, työtön siirtyy palvelukeskuksen asiakkaaksi.
  http://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/lainsaadantohankkeet/lainsaadantohankehaku?offset=2&xmid=4734

  Jotta TYP voisi toimia täydellä teholla, niin työttömältä pitää poistaa asiakastietojen salassapito velvollisuus. Ja luultavasti jotain muitakin oikeuksia.

  11 § [Työvoiman palvelukeskuksen] asiakas tietojen salassapito ja salassapitovelvoitteesta poikkeaminen
  [Työvoiman palvelukeskuksessa] työskentelevillä työ-ja elinkeinotoimiston, kunnan ja Kansaneläkelaitoksen työntekijöillä on salassapito säännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sellaiset [palvelukeskuksen] asiakasta koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä työllistymistä edistävän moniammatillisen yhteispalvelun järjestämiseksi asiakkaalle.
  Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys:
  Esitys liittyy erityisesti perustuslain 18 ja 10 §:ssä säädettyihin perusoikeuksiin. Mainitutsäännökset koskevat oikeutta työhön sekä yksityiselämän suojaa.
  https://www.tem.fi/files/40584/TYP_HE_24.4.2014.pdf

  Miten työttömien henkilökohtaiset tiedot voivat olla erilaisten instanssien vapaassa käytössä? Tällaista ei voisi sallia kenellekään muulle ihmisryhmälle, edes vangeille.

  • 4.1

   keke sanoo

   ”Miten työttömien henkilökohtaiset tiedot voivat olla erilaisten instanssien vapaassa käytössä? Tällaista ei voisi sallia kenellekään muulle ihmisryhmälle, edes vangeille.”

   No jos siellä laissa noin lukee niin sitten ne työttömän tiedot ovat siellä ”eri instanssien” vapaassa käytössä niin sitten ne ovat. Vangeille vastaavasti lienee omat pykälänsä. Mielenkiintoiseksi tämä touhu menee/on mennyt kun näitä työvoimapalveluja tarjoaa ulkoistetut yritykset jotka varmaan jollakin perusteella onkivat nämä tiedot sitten itselleen omiin järjestelmiinsä ja käyttävät näitä tietoja sitten miten käyttävät. Nykyisin kai se suostumus tietojen luovuttamiseen vielä pitää antaa vapaaehtoisesti karenssin uhalla(tai uhkailulla), mutta enpä menisi yllättymään vaikka kyseiset laitokset jollakin toimintaohjeella tai käytännöllä ne itselleen saisi ilman sitä yksilön lupaa, koska ketäpä asia kiinnostaa. Samalla näppärästi voidaan pyyhkiä virkamiessäännöillä persettä, koska ne eivät koske kyseisiä ammattiauttajia.

   • 4.1.1

    Herra Huu sanoo

    Tietojen luovutuksesta on voinut kieltäytyä, mutta sitten ei ole voinut ”päästä” typ: n asiakkaaksi. Kieltäytymisestä ei saa karenssia, vaan työtön palautetaan te-toimistolle.

    Nyt ollaan muuttamassa lakia työttömän oikeudesta yksityisyyden suojaan. Minusta tämä on vaarallista, koska tällaista ei voida käytännössä katsoen mitenkään kontrolloida, ketkä kaikki työttömän tietoihin pääsevät ”työllistymistä edistävän” täysin mielivaltaisen tulkinnan mukaan. Miten luottamuksellisia tietoja säilytetään?

    ”Linjausten mukaan jokaisessa työvoimanpalvelukeskuksessa tulee olla tarjolla työmarkkinoille kuntoutuville tarkoitettuja julkisia työvoimapalveluja ja kunnan työhön kuntouttavia
    palveluja. Yhteisissä toimitiloissa työskentelevään henkilöstöön tulee kuulua näiden palveluiden asiantuntijoita
    työ-ja elinkeinotoimistosta ja kunnasta siten, että jokaisessa työvoimanpalvelukeskuksessa tulee olla sosiaalityöntekijä/sosiaalityöntekijöitä, joiden rinnalla voi toimia sosiaaliohjaajia. Henkilöstömäärältään keskikokoisissa ja suurissa (yhteisissä toimitiloissa
    työskentelevän henkilöstön määrä vähintään 10 henkilöä) työvoiman palvelukeskuksessa henkilöstöön tulisi kuulua terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja.”

    Tämä myös tarkoittaa sitä, että työvoiman monipalvelukeskuksen asiakas ei missään nimessä voi perustaa mitään luottamuksellista asiakassuhdetta ellei hyväksy, että hänen kertomansa tiedot omasta tilanteestaan, eivät ole enää yksityisiä.

    Olemme menossa kohti orwellilaista maailmaa luotijunassa.

    ”Yksityiselämän suojan ja muiden perusoikeuksienrajoittaminen eduskuntalailla on mahdollista, kunhan perusoikeuden rajoitus on täsmällisesti määritelty, rajoitus on välttämätön rajoituksen tavoitteen saavuttamiseksi eikä rajoitus ulotu perusoikeuden ydinalueeseen. Lisäksi rajoitusperusteen on oltava perusoikeus järjestelmän kannalta hyväksyttävä ja rajoituksen oikeassasuhteessa rajoitusperusteen yhteiskunnalliseen painoarvoon. Rajoituksen kohteeksi joutuneella on vielä oltava käytössään asianmukainen oikeusturvajärjestelmä. Lisäksi jokaisella perusoikeudella –
    myös yksityiselämän suojalla – on olemassa sellainen ydinalue, johon puuttuminen tavallisella eduskuntalailla ei normaali oloissa ole mahdollista. Ydin alueeseen kuuluvien oikeuksien poistaminen tekisi nimittäin asianomaisen perusoikeuden käytännössä merkityksettömäksi. Ydinalueen määrittely yksityiselämän suojan osalta on vielä testaamatta suomalaisessa tuomioistuinkäytännössä. Euroopan Ihmisoikeus tuomioistuimen käytännössä sen sijaan on runsaasti ratkaisuja, joissa on viitoitettu sitä aluetta, joka
    kuuluu tämän perusoikeuden ytimeen.”
    ”Eduskunnan perustuslakivaliokunta on yksityiselämän suojaa koskevissa viimeaikaisissa tulkinnoissaan seurannut samankaltaista linjaa kuin Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin sen tulkitessa Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 8. artiklaa. Esimerkiksi sosiaalihuollon asiakaan asemaaja oikeuksia koskevan lain
    (L 812/2000) sosiaalihuollonviranomaisen tiedonsaantioikeutta koskevan 20 §:n osalta perustuslakivaliokunta nimenomaisesti katsoi, että toiselta viranomaiselta pyydetyn muutoin salassapidettävän tiedon on oltava yksittäistapauksessa välttämätön asian ratkaisemiseksi ja että henkilölle,jota pyyntö koskee, on oltava mahdollista saattaa tämän välttämättömyyden arviointi riippumattoman tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kun kyse on yksityiselämän kaikkein intiimeimmistä osa-alueista, valtion tulisi pystyä esittämään erityisen painavia perusteita yksilön oikeuksiin puuttumisen välttämättömyydelle.”
    http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tutkimus_ja_julkaisut/julkaisut/publaw/vaitoskirjat/Lehtonen.pdf

    Onko palvelukeskuksen aktivointisuunnitelman teko sitten sellainen yksittäistapaus, jossa henk.kohtaisten asioiden saanti muilta viranomaisilta olisi välttämätöntä asian ratkaisemiseksi, jää suureksi kysymykseksi. Lisäksi, onko työttömällä mahdollista saattaa tämän välttämättömyyden arviointi riippumattoman tuomioistuimen ratkaistavaksi?

    Tämä avaa aivan uusia byrokraattisia mahdollisuuksia.

    • 4.1.1.1

     keke sanoo

     ”Kieltäytymisestä ei saa karenssia, vaan työtön palautetaan te-toimistolle.”

     Tämä on varmasti täysin totta. Tosin esimerkiksi Tampereella ARVI-palveluun on työttömiltä kiristetty suostumusta terveys- ja hekilötietojen luovuttamiseen nimenomaan karenssin uhalla. Lisäksi lukuisissa kunnissa on työvoimapalveluja ulkoistettu yksityisille yrityksille jotka tekevät henkilökohtaisen suunnitelman yrityksen työntekijän kanssa jonka pohjalta TE-toimisto tekee sitten jatkosuunnitelman. Suunnitelma tehdään useiden henkilökohtaisten tapaamisten perusteella joissa odotetaan asiakkaan kertovan henkilökohtaisesta tilanteestaan työntekijälle jota eivät sido mitkään vaitiolo- tai virkamiessäännöstöt. Tiedossa ei ole vielä mitä tapahtuu jos siellä ei kerro mitään itsestään. Tapaamisiin on kuitenkin osallistuttava karenssin uhalla.

    • 4.1.1.2

     pitkäaikaistyötön sanoo

     Minunkin haluttiin aikoinaan menevän TY:in asiakkaaksi, mutta jätin menemättä juurikin tuon edellytyksinä olleen tietojen luovuttamisvaltakirjan takia. Periaatteessa olisin voinut hankkia itse tarvittavat tiedot ja antaa ne TYP:in käyttöön, mutta sellaista vaihtoehtoa ei annettu. Suomessa kun työtön on lähtökohtaisesti niin alhainen ihminen, ettei häneen voi luottaa millään tavalla. Ihmettelen vaan, että mitä tietoja työttömän oletetaan salaavan.

     Kai sitten seuraavaksi viedään työttömältä pankkisalaisuuskin. Tiliotteet suoraan TYP:iin.

     Kuka meistä edes tietää, mitä tietoja meistä on eri virananomaisten hallussa? Sitten jos niitä vielä aletaan jakelemaan ilman, että me tiedämme, mitä tietoja on jaettu, niin katastrofin ainekset onkin kasassa. Ihminen ei ole vakio. Terveys vaihtelee, elinolosuhteet vaihtelee, mielipiteet vaihtelee, jopa elämänkatsomus voi muuttua. Sitten aletaan kaiken maailman vanhojen tietojen perusteella tekemään mitä ihmeellisimpiä päätelmiä.

     Terveystietojen jakaminen on ilman potilaan suostumusta on ihan kriminaalia ja kaikkien periaatteiden vastaista. Vaikea uskoa, että suunnitelmat tietojen luovuttamisesta tulevat toteutumaan.

     • 4.1.1.2.1

      Herra Huu sanoo

      Millainen byrokraattinen valvontakoneisto onkaan tarpeen, kun tietoja kerätään ja säilytetään?
      Ainakin vaadin joka tapaamisen jälkeen (ja muutenkin mahdollisimman usein) kaikki itseäni koskevat tiedot kirjallisena itselleni.
      Sekä kaikki minua koskevat päätökset perusteluineen kirjallisena.

      Veikkaan, että näistä monipalvelukeskuksista ja niiden kontrollisäännöistä tulee valtavan kallis projekti valtiolle.

      Jättäisivät työttömät rauhaan ja turvaisivat heille kunnon perustulon johon ei vaikuta työn ottaminen, ellei palkka ylity summalla x. Kuntouttavaa työtoimintaa voisi tarjota niille, ketkä siitä hyötyvät, eli vapaaehtoisille ja kuntoutujille jne. Eli kaikille niille, jotka kokevat sen itselleen mielekkääksi.

      Tämä helpottaisi kaikkien tilannetta ja valtio ja kunta säästäisivät. Kunnan sakkovalvoitteet myös pois.

     • 4.1.1.2.2

      pitkäaikaistyötön sanoo

      PItkäaikaistyöttömien työllistämisen suurimmat esteet ovat:
      1. Työpaikkojen puute
      2. Työnantajien eri asteiset asennevammat, jotka estävät palkkaamasta pitkäaikaistyötöntä
      3. Ikäsyrjintä

      Sen sijaan, että yhteiskunta yrittäisi ratkaista noita ongelmia, se laittaa kaikki resurssit siihen, että työttömiä ”koulutetaan”, ”kuntoutetetaan”, ”motivoidaan” ja mitä vielä.

      Vaikka työttömiin kohdistettaisiin mitä toimenpitenpiteitä tahansa, he eivät muutu nuoremmiksi, eikä heidän työttömyyspäivänsä katoa tuhkana tuuleen.

      Tuli kuinka huutava työvoimapula tahansa, niin työnantajat aina vaan jatkavat huutamistaan, koska pitkäaikaistyötön tai keski-ikäinen ei koskaan kelpaa. Suomalainen työnantaja toimii just siten kuin mistä työttömiäkin syytetään: kaikki on saatava ilmaiseksi eteen kannettuna. Hampurilaisketjut lienee enää ainoita, jotka vielä kouluttavat omat työntekijänsä.

     • 4.1.1.2.3

      LL sanoo

      Minä olen jo menettänyt ”oikeuden saada kaikkia TE-toimiston palveluja”. En tiedä ollenkaan mitä se tarkoittaa, eikä siitä ole lähetetty minulle virallista päätöstä.

      Olin yhdessä rekrytointitilaisuudessa (pakollinen). Siellä jaettiin aivan alkeellisesti kirjoittettua Sitoumus-otsikoitua aanelkkua.

      Se oli paitsi kielellisesti hyvin sekava, niin myös hyvin omituinen. Kun kysyin siitä tarkentavia kysymyksiä, tilaisuuden pitäjät hermostuivat ja sanoivat, että allekirjottaminen on ihan vapaaehtoista, mutta ellei allekirjoita menettää lopullisesti oikeuden saada kaikkia TE-toimiston palveluja.

      Vain terveet ja työkykyiset saavat töitä, totesi keski-ikäinen mies, jolla oli yhden miehen rekrytointifirma. Sen kautta hän välitti (mikähän mahtaa olla välityspalkkio?) ainoastaan 6kk:n palkkatuettuja tai täysin palkattomia orjia, omien sanojensa mukaan ”erilaisiin palvelualan yrityksiin.”.

      Hän oli itseoppinut rekrytoija. Eleistä ja esityksestä päätellen oppi oli tullut telkkarista, Hell’s Kitchen ohjelmasarjan Pääkokilta. Essu vain puuttui tältä intiaanipäällikköä esittävältä päänahkojen metsästäjältä. Älyllisen ymmärryksen taso oli juuri peruskoulusta päässeen tasolla.

      Sitoumuksen sisältö oli, että allekirjoittanut antaa luvan kaikkien terveystietojensa jakamiseen aivan keille hyvänsä. Tilaisuuteen osallistujista vain osa allekirjoitti paperin.

      Tämä tapahtui viime vuonna. Paikkakunta: Turku.

     • 4.1.1.2.4

      Herra Huu sanoo

      Juuri tänään oli Turussa Kuntakokelun nimellä järjestetty infotilaisuus. Sain pakollisen kutsun sinne (samalla uudistetiin työnhaku). En suostunut allekirjoittamaan tietojenvaihtolupaa ja siis automaattisesti kieltäydyin osallistumasta kyseiseen kokeiluun.

      Nämä henkilöt olivat ainakin mukavia ja moneen kertaan painotettiin, että osallistuminen on vapaaehtoista. kieltäydyin kuitenkin, koska allekirjoittaessa en voi tietää mihin tarkalleen ottaen nimeni ja osallistumiseni minua velvoittaa. minulla ei ole varaa löytää itseäni jostain kimurantista karenssiloukosta. Harmi, toisaalta olisi ollut mielenkiintoista keskustella henkilökohtaisesti tilanteestani/vaihtoehdoista uravalmentajan kanssa.

     • 4.1.1.2.5

      töytön sanoo

      Onha tuo kieltämättä aika pelottava ajatus, kun pian kaikenmaailman ”työvalmentajat” näitä henkilökohtaisia tietoja omistaa. Kohta vissii twittereissä tms vaihtelevat ”hauskimpia” ihmiskohtaloita, jotka pääseekin Ilta-Sanomien viihdepalstalle kaiken kansan naurettaviksi. 🙂

      http://iltapaska.fi/guggenheim-nousee-kuntouttavalla-tyotoiminnalla/

      Siinä vähän huumoria pimenevään iltaan.

 5. 6

  Jukka sanoo

  EU:ssa ollaan ottamassa käyttöön laki, jossa kaikki sosiaalietuudet poistetaan. Se tulee myös Suomeen. Mitä tuo käytännössä tarkoittaa Suomessa on se, että kela-sossu-te-toimisto eivät enää maksa yhtään mitään. Tulee tilanne, jossa ihmisillä ei ole yhtään rahaa eivätkä he saa mistään rahaa. Toki rikollisuus ja pimeät työt kasvavat räjähdysmäisesti. Sekä elintapavangit = vangeilla paremmat oltavat kuin muilla. Ilmainen ruoka, terveydenhuolto, asunto jne. On todella hullua, että kaikki etuudet lakkautetaan, koska vankilaan pääseminen rikoksia tekemällä on sen jälkeen paratiisi.

  1. Kuoletko nälkään jos et saa töitä mistään, etkä rahaa mistään. Vai varastatko ruuat ja rahat. Tai teetkö rikoksia niin, että jäät kiinni ja joudut vankilaan. Esim hajoitat poliisiasemmalta poliisiautojen ikkunat ja puhkot renkaat. Sitten vain odotat kiinnijääntiä. Tai teet saman muualla.

  Jostain syystä EU ja hallitus pakottaa ihmiset tekemään rikoksia, pimeitä töitä ja järjestämään itsensä vankilaan.

 6. 7

  Jukka sanoo

  Laki on tulossa EU tasolta jossa kaikki sosiaalietuudet lakkautetaan ja niitä ei korvata millään. Jos olet työtön, sairas yms et saa rahaa mistään. Lue http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=9&id=12351

  Joku kehotti RKP:tä äänestämään luultavasti trolli, koska RKP kannattaa ja on ollut kaikissa hallituksissa hyväksymässä jatkuvasti kovenevat ”ilmaiseksi on pakko tehdä töitä” lait. Esim. osallistuvan sosiaaliturvan myötä. Ei ole sellaista puoluetta joka työttömiä puolustaa. Lähin saattaa olla vasemmistoliitto.

  • 7.1

   Herra Huu sanoo

   En pidä kyllä verkkouutisia mitenkään kovin luotettavana uutislähteenä. Vaikuttaa hieman itsenäisyyspuolueen propagandalta.

   Olen enemmänkin huolissani TIPP-sopimuksesta ja Kataisen yksityisten pääomien vivutuksesta julkisten riskilainojen avulla, jonka kulut loppupeleissä maksavat veronmaksajat. Ja nyt puhutaan miljardeista, monista kymmenistä MILJARDEISTA.

   Toivon todellakin, että kapitalismi ja markkinatalous päättyisivät omaan mahdottomuuteensa, kuten kommunismi. Ihmiset ovat alkaneet pikku hiljaa herätä, vaikka valtamedia edelleen yrittää sinnitellä julkaisemalla enimmäkseen nettomaksajien ajatuksia, koska levikki perustuu heihin ja osakeomistajiin.

   Länsimaista kapitalismia vahvistaa venäjän ja islamin pelko.

  • 7.2

   keke sanoo

   ”Joku kehotti RKP:tä äänestämään luultavasti trolli, koska RKP kannattaa ja on ollut kaikissa hallituksissa hyväksymässä jatkuvasti kovenevat ”ilmaiseksi on pakko tehdä töitä” lait.”

   Korjataan nyt sen verran tuolla ylempänä kirjoitin siitä että en ole tietoinen RKP:n haluista pakkotyöllistää työttömiä. Muilta puolueilta nämä tavoitteet löytyvät yeensä puolueohjelmasta tai vaaliohjelmasta mitä erilaisimmin sanankääntein mukaan lukien tuolta mainostamaltasi vasemmistoliitolta, joka sai tavoitteensa eli nuorisotakuun läpi hallituksessa ollessaan jolla alle 25 vuotiaat käytännössä pakotettiin ottamaan ilmaistyö vastaan. Tai jos tähän sitten tahdotaan se vasemmistoliiton näkemys aiheesta niin heidän silloinen tuore puheenjohtajansa sanoin:

   http://www.vasemmisto.fi/puheet/puheita-2011/budjetissa-saatava-rahaa-tyoellisyyteen-ja-nuorisotyoehoen-2/

   ”Suomessa hallitus puuttuu työttömyyttä synnyttävään laajaan halpatyövoiman käyttöön harmaan talouden vastaisella ohjelmalla. Nuorisotyöttömyyteen puututaan vielä erikseen nuorisotakuulla.

   Jokainen euro, jonka onnistumme budjettiriihessä taistelemaan työllisyyteen, työpajoihin tai nuorisotyöhön, maksaa itsensä tulevaisuudessa takaisin.

   Valtionvarainministeriön esitys leikata nuorisotyöstä on kohtuuton. Hallituksen kärkitavoite on estää syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Jotta tämä tavoite voidaan toteuttaa, tulemme taistelemaan lisärahoitusta nuorten työpajoihin ja etsivään nuorisotyöhön.”

   Niin että tällaista se on kun vasemmistoliitto ajaa sitä työttömän asiaa. Naurattaisi ellei itkettäisi mutta ennenkaikkea surulliseksi minut vetää se että työttömät itse nostavat tällaiset puheet jotenkin sopiviksi tai jopa heidän asemaansa parantaviksi toimiksi.

   Mitä äänestyskehoituksiin tulee niin niitä en ole ollut jakelemassa enkä koskaan ole ihmisiä moiseen kehoittanut oikeastaan päin vastoin. En itse äänestä ja varsin varauksella suhtaudun myös siihen kun jotkut kehottelevat äänestämään milloin mitäkin puoluetta olevinaan ratkaisuna erilaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

   On valitettavaa että tällaista mielipiteen tuomista pidetään trollaamisena mutta minkäs teet jos jollekulle sellainen fiilis tulee kun saa internetissä lukea myös niitä vastakkaisia omaa maailmankuvaansa olevia viestejä ja ensireaktio on on pelkästään pään tunkeminen puskaan ja toisen mielipiteen lyttääminen esimerkiksi väittämällä sitä pelkäksi vitsailuksi.

   Toki olet oikeassa että RKP on ollut hallituksessa kun näitä lakeja on säädetty tosin olen kokenut että RKP allekirjoittaa kaiken mitä hallitus sanoo ja se on hallituksessa lähinnä siksi että sen koetaan ottavan kantaa siellä suomessa vähemmistönä asuvien ruotsinkielisten edustajana eikä se varsinaisesti puutu muihin asioihin. Tiedä sitten miten nämä jutut käytännössä menevät ja minkälaista valtapeliä suljettujen ovien tai saunojen lauteilla käydään. Tästä kuitenkin lienee turha yksittäistä kansalaista on kuitenkaan syyttää koska niistä jutuista vain lisko voi olla perillä. Yleensä kyllä aika ahkerasti luen mitä eduskunnassa sekä puolueissa tapahtuu ja väittäisin olevani varsin hyvin kartalla siitä missä mennään verrattuna normaaliin suomalaiseen. Politiikka itseäni kyllä kiinnostaa vaikken sille järin paljon arvoa anna saatikka allekirjoittaisi näitä yleisiä tai perinteisiä käsityksiä vaikuttamiseen esmes äänestämisen tai kansalaistoiminnan avulla.

   Edelleenkin mikäli sieltä RKP:n propagandavarannoista löytyy näitä pakkotyötavoitteita niin kannattaa vaikka tänne niitä linkittää niin saadaan selvyys asiaan. En menetä siitä yöuniani enkä olisi yllättynyt jos niitä sieltä löytyisi itse vain en ole kovin ahkeraan heidän toimiintaansa perehtynyt tai puoluelehteään lukenut johtuen varmaan siitä että kotikaupungissani RKP ei vaikuta ja kosketus heihin itselläni on hyvin etäinen.