Laki ja todellisuus

Aktivointisuunnitelman laatimisen tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleen henkilön työllistymisedellytyksiä sekä elämänhallintaa. Aktivointisuunnitelmassa määritellään keinot asiakkaan etenemiseksi koulutukseen tai työelämään. Siihen voidaan sisällyttää TE-toimiston työllistymistä edistäviä palveluja, erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa.

Näin kauniisti puhuu Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja aktivointisuunnitelman laatimisesta. Sehän laaditaan pitäaikaistyöttömälle siinä vaiheessa, kun kunta ja työvoimaviranomaiset ovat päättäneet pakottaa hänet palkattoman työn tekijäksi kuntouttavan työtoiminnan nimellä. Tämä tapahtuu silloin, kun työttömyys on kestänyt 500 päivää. Ensi vuoden alusta raja on 300 päivää.

Aktivointisuunitelman sisällöstä on säädetty yksityiskohtaisesti kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. Lain 3 luvun 8 §:n mukaan aktivointisuunnitelmaan merkitään:

1) henkilön koulutusta ja työuraa koskevat tiedot;

2) arvio aikaisempien julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuudesta;

3) arvio aikaisempien työllistymissuunnitelmien ja kunnan tekemien henkilöä koskevien suunnitelmien toteutumisesta; sekä

4) toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, muita julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja.

Nämä kirjaukset on siis löydyttävä aktivointisuunnitelmasta siinäkin tapauksessa, että työttömälle tarjotaan jotain muuta kuin kuntouttavaa työtoimintaa. Jos työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, ettei henkilölle voida viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja, aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta.

Jos ja kun niitä muita palveluja ei arvioida voitavan tarjota, niin sitten aktivointisuunnitelmaan otetaan mukaan kuntouttava työtoiminta. Silloin aktivointisuunnitelmaan pitää lain 3 luvun 9 §:n mukaan kirjata kuntouttavan työtoiminnan sisältö näin yksityskohtaisesti:

1) kuntouttavan työtoiminnan kuvaus ja toiminnan järjestämispaikka;

2) kuntouttavan työtoiminnan päivittäinen ja viikoittainen kesto;

3) kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohta ja pituus;

4) henkilölle kuntouttavan työtoiminnan ohella tarjottavat muut sosiaalipalvelut sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut; sekä

5) ajankohta, jolloin viimeistään arvioidaan kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksia henkilön työllistymismahdollisuuksille ja päätetään jatkotoimista sekä aktivointisuunnitelman uudistamisesta.

Näyttää hienolta ja kaikki tietenkin uskovat virallisia vakuutteluja siitä, että näin todella tehdään ja aktivointisuunnitelmat täyttävät aina ja kaikkialla lain määräykset.

Todellisuus on jotain ihan muuta. Eilen minulle näytettiin ihan oikeasti laadittu aktivointisuunnitelma, jonka olivat allekirjoittaneet asiakas eli työtön, kunnan edustaja ja TE-toimiston edustaja. Siinä luki näin:

AKTIVOINTISUUNNITELMA

Syksyllä 2014 aktivointisuunnitelman mukainen kuntouttava työtoiminta. Työttömien terveystarkastus samoin syksyllä 2014. Korkein palkkatukipäätös, jota voi markkinoida työnantajille.

Sopimamme tehtävät ja palvelut: Menen kuntouttavaan työtoimintaan viimeistään 31.12.2014. Menen terveystarkastukseen viimeistään 31.12.2014.

Olemme laatineet tämän suunnitelman yhteistyössä ja sitoudumme toiminaan sen mukaisesti. Arvioimme yhdessä suunnitelman toteutumista seuraavan sovitun asioinnin yhteydessä.

Siinä kaikki. Ei sanaakaan aiemmasta koulutuksesta ja työurasta, aiempien palvelujen vaikuttavuudesta eikä aiempien suunnitelmien toteutumisesta. Vielä törkeämpää on, että suunnitelmasta puuttuu kuntouttavan työtoiminnan kuvaus, työn järjestämispaikka, päivittäinen ja viikottainen kesto, jakson päättymisajankohta ja tarkemmin määritelty vaikutusarvioinnin ajankohta.

Näin räikeästi lainvastainen sopimus on lähtökohtaisesti mitätön. Kun laki määrää tarkasti aktivointisuunnitelman sisällön, niin sen sisällön on suunnitelmasta löydyttävä lain edellyttämällä tavalla. Ei lakia voi noudattaa valikoidusti ja poimia sieltä vain kunnalle ja TE-toimistolle sopivan kohdan eli kuntouttavan työtoiminnan alkamisajankohdan. Tuon ns. sopimuksen sanamuoto paljastaa raadollisen todellisuuden.

Näitä sopimuksia suolletaan liukuhihnalta eikä lain vaatimuksista piitata tippaakaan. Lakia ovat ensimmäisenä rikkomassa juuri lain noudattamisesta vastaavat viranomaiset. Tärkeintä on laatia jonkinlainen allekirjoitettu paperi, jolla saadaan taas yksi työtön kiristettyä palkattoman työn tekijäksi työttömyysetuuden menettämisen uhalla.

Lainvastaisena mitätöntä sopimusta ei tarvitse noudattaa, mutta en suosittele kokeilemaan sitä käytännössä. Tästä niin sanotusta sosiaalipalvelusta kieltäytyjälle annetaan ensin rangaistus ja asia tutkitaan myöhemmin. Todennäköisesti ei edes tutkita, koska viranomaiset ovat erehtymättömiä ja paperista löytyy työttömän sitoutuminen sopimuksen noudattamiseen.

Yhtä hyvin aktivointisuunnitelmaan voisi kirjata, että sitoudun palkattomaksi orjaksi ja luovun kaikista oikeuksistani.

 

Kommentit
 1. 1

  LL sanoo

  Koska työttömät on nyt julistettu vastaamaan rikoksesta jota eivät ole tehneet, niin voisko TYP-TE -tilaisuuteen ottaa mukaan oikeusavustajan?

  Eihän oikean rikoksenkaaan tehnyt joudu vastaamaan yksin omasta oikeusturvastaan vaan perusoikeuksiin kuuluu puolustusasianajaja.

  • 1.1

   Saku Timonen sanoo

   Kaikissa viranomaisissa voi aina käyttää avustajaa mukanaan. Kustannuksista tosin joutuu vastaamaan itse, koska esim. oikeusvaustajan käyttäminen TE-toimistossa ei oikeuta ilmaiseen oikeusapuun.

 2. 2

  ...... sanoo

  Kysyisin tuosta karenssin määräämisestä.
  Voiko virkailija antaa karenssin ihan vain koska sattuu olemaan pahalla tuulella?
  Sääteleekö karenssin antamista yhtään mikään laki tai sääntö, johon sen uhriksi joutunut voisi vedota/valittaa?
  Tarvitseeko virkailijan vaadittaessa esittää joku pätevä syy? Onko mahdollista, että virkailija voisi saada jonkin seuraamuksen virheellisestä/mielivaltaisesta karenssin määräämisestä?
  Anteeksi, jos kysyn jo monesti puhuttua asiaa. Tahtoisin uskoa, että oikeutta voi vielä jotenkin hakea ja saada itselleen. Naivi taidan olla?

  • 2.1

   Saku Timonen sanoo

   Laki määrittelee karenssin perusteet, mutta lain soveltaminen voi ihan hyvin olla riippuvainen virkailijan mielentilasta. Jos on halua antaa karenssi, niin syy löytyy varmasti sopivasti lakia tulkiten.

  • 2.2

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Oman kokemuksen perusteella karenssiruoskalla viuhtovat innoikkaimmin tahot, joilla ei ole oikeutta karenssia määrätä, kuten kuntien virkamiehet ja ohjaajat.

   Työttömyysturvan maksu perustuu työvoimapoliittiseen lausuntoon, jonka KELA tai työttömyyskassa pyytää TE-toimistolta. Jos työnhakija on ilmoittanut työvoimaviranomaiselle hakevansa työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa, TE-toimisto voi antaa työvoimapoliittisen lausunnon ja täydentää sitä ilman erillistä pyyntöä.

   Työttömyysturvalain 2a luvussa on määritelty ”toivoimapoliittisesti moitittavat menettelyt” eli mahdolliset karenssiperusteet ja niiden lisäksi perusteet, joilla voi kieltäytyä palveluista ilman sanktioita.

   2a:13.1,4 § mm. antaa seuraavan mahdollisuuden:
   ”Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta työllistymistä edistävästä palvelusta ja keskeyttää palvelu, jos palvelun järjestäjä olennaisesti laiminlyö noudattaa palvelun järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä tai palvelusta tehdyn sopimuksen ehtoja.” Kuka uskaltaa kokeilla? 🙂

   2a:12.5 § ”Jos henkilö on hakenut oikaisua tai valittamalla muutosta työllistymistä edistävän palvelun keskeyttämistä koskevaan päätökseen eikä oikaisuvaatimusta tai valitusta ole pidettävä ilmeisen aiheettomana, ei ennen asiassa annettua lopullista ratkaisua voida katsoa, että hän olisi 4 momentissa tarkoitetulla tavalla omasta syystään joutunut keskeyttämään palvelun.”
   Työttömyysetuuden maksamisenkaan ei pitäisi katketa ennen lopullista ratkaisua.

 3. 3

  Tapio Koivisto sanoo

  Siinä on ko. työttömän mukava vietellä joulun aikaa. Tulevaisuus turvattu. Ei prkl.

 4. 4

  keke sanoo

  Hieno kirjoitus Saku. Olisi mahtavaa jos olisit lisännyt kappaleen missä olisi jonkinlainen toimintaohje siitä että miten toimia kun tuollainen paperi lyödään nenän eteen allekirjoitettavaksi ja asiakas huomauttaa kyseisen läpyskän puutteet sekä kieltäytyy allekirjoittamista sitä. Anteeksi kun näitä kyselen mutta itselleni laki on varsinaista hepreaa sekä ne käytännön toimintamuodot on hakusessa sen takia.

  Niin että miten itse varmaan toimisin olisi seuraava. Ensinnäkin vaatisin nuo kohdat täytettäväksi. Mikäli näin ei tapahdu sitten luultavasti vaatisin sen työntekijän kehoituksen itselleni kirjallisen tyyliin:

  Tippalahden työvoimatoimistossa x.x.xxxx klo:xx:xx Virkailija Nönönnönööö antoi minulle allekirjoitettavaksi työllisyyssuunnitelman josta puuttui lain vaatimat kohdat §x,§ x, §x ja §x. Pyydettäessä korjaamaan kyseisiä kohtia virkailija kieltäytyi niitä täydentämästä. . Virkailija Nönnönönööö myös ilmoitti työttömyyden katkeavan mikäli en allekirjoita paperia.

  Virkailijan Allekirjoitus Oma allekirjoitus

  Mikäli virkailija ei sitä allekirjoita allekirjoitetaan asiapaperi itse ja säilötään hyvin arkistoihin mahdollisen kopion kanssa sen allekirjoittamattoman aktivointisuunnitelman kanssa. Tämän jälkeen eikun vaan yhteys johonkin isompaan pamppuun siellä työvoimatoimistossa ja tiedustellaan että onko a) virkailija syyllistynyt virkavirheeseen b) onko hyvää halintotapaa noudatettu kyseisessä menettelyssä. Sekä valitus annetusta työvoimapoliittisesta päätöksestä. Valitusohjeet tulevat postissa päätöksen kera.

  Jaa että mitä virkaa sillä paperilla jota antaa virkailijan allekirjoitettavaksi onj os sen vain itse allekirjoittaa? Mikäli aiheesta haluaa käräjöidä niin kannattaa asiat kirjoittaa muistiin heti tapahtuman jälkeen. Tällöin kun mahdollisesti vuosien jälkeen asioida puidaan jossakin niin vastapuolen asianajaja väittää että et voi muistaa miten asiat kyseisessä kortteerissa meni ja hänen asiakkaansa muistaa asiat kristallinkirkkaasti eri tavalla kuin sinä niin voit lyödä paperin eteen jonka olet kirjoittanut juuri sen käynnin jälkeen, että miten ne sinun mukaasi menivät jolloin se sinun huonomuistisuus sekä asioiden väärinmuistaminen ei ole mahdollista. Tosi kettuhan nauhoittaa keskustelut niistä tallennuskielloista huolimatta mitä nykyään on työkkärin seinällä sekä vielä erikseen kirjoittaa samana päivänä päiväkirjaansa kohdan missä vapaamuotoisesti käydään läpi keskustelu työvoimatoimiston virkailjan kanssa.

  Eli siis mikä olisi Timosen Sakun mielestä se oikea toimimismuoto kyseisessä tilanteessa ja missä kohtaan itse menen metsään näiden asioiden kanssa?

  • 4.1

   Jari Kähkönen sanoo

   Kysymykset eivät olleet osoitettu minulle, mutta ei pahastuttane, jos kerron näkemykseni kuitenkin. Minkään ilmoituksen tiedoksiantaminen vastapuolen haluttomuuden vuoksi tulisi varmuudenvuoksi sisältää kahden todistajan nimet+nimenselvennykset, ja olla kahtena kappaleena, joista yksi jää itselle sekä toinen tulee vastaanottajalle. Heikkouksia ovat asiansa jakamisen kehtaaminen, jos todistajat pitää hakea esim. te-toimiston aulasta ja heidän tavoittamisensa varmuus mikäli meni jälkikäteen prosessiksi.

   Tallentamiskielto on työvoimaviranomaisten pelottelupropagandaa, taannoinen vailla valtuuksia toiminut siviilivahtimestari vs historiallisten Nelosten Uutisten kuvausryhmä keskellä prekaariaktivisten mielenosoitusta on selvästikin nostattanut heidän luontojaan väärällä tavalla. Tai se että asiakkaat yleensä menevät arkana kasaan, jos ärjäistään että tallennin kiinni tai ulos täältä. Kyllä sitä saa silti itse oman asiointinsa tallentaa, eikä sen kummempaa perustetta tarvita kuin oma huvitus. Ja ei, sen paremmin tallennukseen kuin julkaisuunkaan ei tarvita mitään joka ainoan oman asiointisa yhteydessä tallennetun luovariakaan.

   Mainituksi tullut ”oikeustapus” ei muistaakseni koskaan edes käynyt KKO:ssa ja opastaa parhaimmillaankin että vahtimestari ei syyllistynyt rikokseen kuvaajaa fyysisesti poistaessaan, menetelmä oli kaiketi sellainen tönimistyyppinen. Tallennuksessa tulee varoa olla rikkomatta julkisrauhaa eli tallentaa vain oma asiointi, sekä olla mulkkaamatta/selostamatta tallennetta mitenkään koska silloin herkästi tulee sanottua kunnianloukkauksellisia asioita, etenkin kun omasta asiastaan puhuu. Täysin varman päälle pelaa, kun ei jaa tallennetta missään muualla kuin asianajajansa tai oikeusavustajansa kanssa ja sitten mahdollisessa prosessissa.
   Yksityisyyden suoja tai millä nimellä kukin sitä kutsuukaan taas ei sekään paina mitään, kun ollaan kaikki vaatteet päällä keskellä kirkasta päivää virastossa virka-asiaa hoitamassa. Ja tallentaja tallentaa vain oman asiansa kulkua.

   Tallentamisen heikkous on näkyvästi tehtynä riski sille, että tallennettava saa krampin ja kieltäytyy asioinnin jatkamisesta. Mitä jos tässä yksittäisessä tapauksessa työnhaku ehtii katketa/työvoimapoliittista lausuntoa ei uusita? Nii-in, tallennin taskuun tai vaikka pöydälle pyörimään kännykässä, kukin tehköön sen niin kuin itse hyväksi näkee. Ei tuo toimintatapakaan siitä ”salakuuntelua” vielä tee, ei, vaikka toisinaan sellaista saattaa tarinoida ihan rikoskomisarion virassa oleva höpsöliinikin esitutkintaesseessään, myös silloin, kun toinen oli kuvannut ammattilaissarjan järjestelmäkameralla kädet suoriksi päänsä yläpuolelle nostettuina normaalisti aukiolevassa kaupassa(lopputulema, ei toimenpiteitä).

   Valta-aseman haastaminen tai sataprosenttisesti näkymättömissä ja kuulemattomissa oleminen voi aikaansaada arvaamattomia reaktioita yksilötasolla, sekä järjestelmätasolla alistumattomuus ”väistämättömän kohtalon” edessä sekin panna paikallaolijat tekemään ties mitä sellaista jota on vaikea myöhemmin selittää asialliseksi. En henkilökohtaisesti usko viranomaistoiminnan kaikkivoipaan hyväntahtoisuuteen.

  • 4.2

   Herra Huu sanoo

   Ainoa asia, jonka olen huomannut, että TE-toimistojen virkailijat pelkäävät, on negatiivinen julkisuus.
   Kun työttömän epäoikeudenmukaisesta kohtelusta tehdään julkinen, niin se saa liikettä ylemmissä portaissa kommentoimaan asiaa.

   Tämä uutinen lähti ystäväni FB-postauksesta: http://www.iltasanomat.fi/tyoelama/art-1288751313045.html
   Kommentoijaksi saatu TEM:in työllisyys- ja yrittäjyysosaston vanhempi hallitusneuvos (?) Timo Meling.

   • 4.2.1

    Jari Kähkönen sanoo

    Nii-in, saattahan tuo olla niinkin että ei se työhallinto ole mikään häävi työpaikka, kun työnvälitystä ei kukaan edes enää muista käsitteenä ja kaikkinainen pakko sekä kontrolli lisääntyvät. Lisäksi sopii vain kysyä, että moniko lisäpäiväoikeuksinen, osa-aikaeläkeläinen, pitkän putken kulkija ja sun muu vapautustaistelija joukkoon mahtuu? Semminkin, että jos maailmassa ylipäätään on olemassa sopiva ura- ja oppimispolku te-toimiston virkailijaksi. En tiedä.

    En tahtoisi muistaa, mutta muistan kuitenkin kuinka luin kirjasta pari tapausta Sieltä Jostain. Stasi potkaisi muun miehen pihalle, koska tämä kunnostautui varkaudella henkilösuojelutehtävässä, mutta otti tämän joidenkin vuosien perästä takaisin virkaan etäämmällä sijaitsevaan piiritoimistoon, kun tämä oli katunut tekoaan Epävirallisena Avustajana. Ja kyllähän sitä NL:n Gulagillakin tapahtui, että ns. raitapaita vaihtui virkapaitaan vieläpä samalla leirillä.

    En rinnasta te-toimiston henkilökuntaa ja esimerkkitapauksia, mutta kysynpä vain että mitä siitä seuraa, kun operoidaan vailla riittävää läpinäkyvyyttä ja oikeastaan minkäänsorttista vastuunalaisuutta? Vrt. aiemman kommentoijan ajatus kielteisen julkisuuden pelosta. Epäilyttävä tai olematon urapolku, oman työmarkkina-aseman epävarmuus, kasvava ja pitkäaikainen työttömyys, valtioyhteisön virasto työnantajana tätänykyä niin äkkiäkös siinä kauniisti sanottuna ”asiakkuuslupaus” unohtuu.

    Asianosaisten ei kyllä silti pitäisi raportoida. Kuohuttava nettivideo saattaa olla yhden päivän tai viikon hitti, mutta ei pohjimmiltaan johda mihinkään. Svetisismillä sanoen vastuuseen vaatimishaastattelu on tarkkaa ammattityötä, joka ei kyllä käy kaikilta vaikka heidän käyntikortissaan, id:ssään tai tilinauhassaan lukisikin toimittaja. Siinämäärin käsittämättömän vaisuja ja mitäänsanomattomia juttuja tästäkin aiheesta eli työmarkkinoiden kurjistumisesta kaikensorttisella silppu-, ilmais- ja pakkotyöllä on nähty. Missä edistys kaltereiden katketessa, jos huoltolan -niminen sosiaalivankila ei enää majoita, vaateta ja ruoki, mutta ns. vapauteen ei makseta elämiselle välttämättömiä etuuksia?

    Rinnastan lopuksi toimittajan maailmankuvavallan ja pastorin hengenvallan. Ensimmäinen kertoo unettavan passiivisen miedoin sanoin että maailma on paha vaan silti kaikki on muka hallinnassa, sillä se vallankäyttäjä saa aina viimeisen sanan vakuuttaen tietävänsä ongelman. Toinen taas osaa varmasti kaavan ja värssyn ulkoa, mutta suorittaa silti toimituksensa seurakunnan edessä kirja kädessä, koska näin osoittaa käyttävänsä ylhäältä tulevaa virallisen opin valtaa. Eli laittaa seurakunnan rauhallisin mielin takaisin siihen alisteiseen asemaan, jossa se on ollutkin, koska näinhän on hyvä.

    • 4.2.1.1

     Herra Huu sanoo

     Se, että pitää vaatia julkisesti ja henkilökohtaisesti oikeudenmukaista toimintaa, jotta tulee kuulluksi, on kyllä todellinen paradoksi.
     Mutta ainakin näin on toivo, että viranomaiset joutuisivat perustelemaan ja tarkentamaan epämääräisiä käytäntöjä. Lisäksi syntyy kansalaiskeskustelua ja tieto liikkuu eteenpäin näistä absurdeista laeista ja viranomaisten tavasta kohdella työtöntä.

     • 4.2.1.1.1

      Jari Kähkönen sanoo

      Niin, miksi joutua erikseen vaatimaan sitä minkä tuli olla itsestäänselvyys? Se on kansallisvaltioita kaatava kysymys, jonka piti olla kansanvaltaisesti hallitun ja valtiomuodoltaan tasavaltaisen oikeusvaltion perusteissa. Tai sitten ei ollut. Jos sanojeni mahtipontisuus ei hymyilytä, tulisi niiden sijoittaminen Suomi -nimisen asian aikajanaan välillä 1917-2014 vähintäänkin hymähdyttää.

      Jokainen joka vähänkään jostain jotain tietää tai osaa ottaa selvää ymmärtää, että raaka reaalipolitiikka on kävellyt niin monta kertaa joka ainoan nimeltä mainitun ihanteen ylitse, jotta niiden maininnastakin tulisi jo vaivautua. Työttömyyden tai vähävaraisuuden vuoksi suoritettavat kontrollitoimet eivät ole mitenkään uusi asia, sovellus on vain vuosikymmenten välillä vähän vaihdellut.

      Väitän, että pahinta ei edes ole keinojen karkeus vaan se ettei kukaan välitä vähääkään. Ongelma on ihmiskäsitys, jossa toisilla ei yksinkertaisesti ole täyttä ihmisarvoa ja oikeuskäsitys missä oikeuksien käyttäminen tehdään niin vaikeaksi, vaaralliseksi tai kalliiksi että niiden käyttämisestä ns. vapaaehtoisesti pidättäydytään.

      Elettäessä 2010-luvun keskiväliä on jo korkea aika, että aletaan kysymään, kukin oman sanavarastonsa ja persoonansa osoittamalla tavalla, mitä siitä voittaneesta ns. vapaasta maailmasta oikein tuli? Miksi se oli tai on nyt muka parempi kuin hävinnyt maailma? Kyllä tämä pitkäaikaistyöttömien kohtelu nimittäin tuo minun mieleeni ennemminkin muuan menneen maailman tunnustuksellisesti sosialistisen valtion minkä perustuslaissa oli kopioitu muuatta uskonnollista kirjaa ilman lähdemerkintää.

      Kun siinä kyseisessä valtiossa oli niitä loisimisprosesseja, ja ei, en nyt todellakaan kirjoita huonon hygienian tai puutteellisten asumisolosuhteiden vuoksi alkunsa saaneesta perusterveydenhuollon vastaanotolla tapahtuneesta potilaskontaktista. Puhun rikosprosesseista, joissa loisiminen -nimisestä rikoksesta syytetyille piruparoille tuli tuomioksi vankileiriä niin että roikaa.

 5. 5

  Timo sanoo

  Ainahan noita pykälänikkareita riittää, jotka koittavat kieltäytyä kuntouttavasta työtoiminnasta milloin mihinkin byrokraattiseen koukeroon vedoten. Olen vuosien saatossa ollut tekemisissä kymmenien tälläisten vikisijöiden kanssa. Näiden ruikuttajien mielestä on aina työkkärin syy, kun pitkäaikaistyötön jatkaisi mieluummin kotisohvalla makaamista kuin menisi saamaan työnteon mallia kuntouttavaan hommaan. Työkkäri on kuulemma pakottanut karenssin uhalla pakottamaan ihan vääränlaisen aktivointisuunnitelman.

  En ole vaan koskaan kuullut yhdestäkään tapauksesta, jossa tälläinen kotisohvien sankari olisi saanut valitustien kautta karenssipäätöksen muuttumaan. Aina se työkkärin määrämä karenssi on vaan pysynyt voimassa, kun asiaa on selvitetty työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa ja välillä vakuutusoikeudessakin, ja laiskamato on saanut jatkaa sohvalla makaamistaan 20% leikatun toimeentulotuen turvin.

  Veikkaanpa vaan, että pian on tulossa isommat leikkaukset toimeentulotuenkin puolelle. Rahat ei kertakaikkiaan riitä siihen, että jokaiselle kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyvälle jaetaan rahaa nykymalliin sossun luukulta. Velkarahaahan se on ja eikä julkinenkaan puoli loputtomiin voi ottaa miljardien edestä lisää velkaa joka ikinen vuosi.

  • 5.1

   Saku Timonen sanoo

   Minusta on hienoa, että Timon kaltaiset ilmeisesti virkavastuulla toimivat kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta vastuussa olevat tulevat tänne kertomaan miten rikkovat riemuiten lakia ja paljastavat samalla moraalittoman ja sadistisen luonteensa. Pyydä toki kaikki samanmieliset kollegasikin tänne todistamaan ja mieluiten vielä omalla nimellä ja yhteystiedoilla. Ruvetaan hommaamaan teille potkuja ja tehdään teistä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia työttömiä.

    • 5.1.1.1

     Jari Kähkönen sanoo

     Väitän, että on pikemminkin niin etteivät tämän maailman Timot koskaan suostu syömaan samaa mitä toisille keittelevät. Kuka sitä nyt mielennouteensa toimittamisessa tahtoisi päätyä nelinkontin tonttiin legojansa käsin maasta poimimaan, kun tarkoitus oli heikompansa hivutus sovelletussa ympäristössä. En tarkoita edelläsanotulla mielipiteenilmaisulla vihjata itse tai yhtyä toisten vihjauksiin tässä kommenttikentässä nimellä Timo esiintyneen kommentoijan mahdollisesta henkilöllisyydestä. Olen niinikään vakuuttunut, että jos kommentistani muka löytyy uhkaus tai väkivaltaa, niin sellainen löytö on silkkaa sattumaa eikä asioita huolellisesti harkitseva henkilö käsittäisi tätä mahdollista taiteellis-elämänkatsomuksellista tosiasialausumaa ketään todellista henkilöä koskevaksi uhkaukseksi.

    • 5.1.1.2

     Herra Huu sanoo

     Ihan riippumatta, kuka tämä oletettu Timo on, niin Jyväskylän kuntakokeilun vastuuhenkilöltä kannattaisi paikalliset työttömät pyytää kommenttia, että mitä mieltä kunnan päättäjät ovat tuollaisesta asenteellisesta blogista, jota kaupungin sivuilla mainostetaan.
     http://www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu
     Työllisyyspoliittinen Kuntakokeilu
     Hankepäällikkö Harri Halttunen

     Onko ihan korrektia, että blogin kirjoittajat, jotka samalla ovat kuntakokeilun työhönohjaajia, kutsuvat itseään töihinpotkijoiksi ja että sivuilla syytetään julkisesti pelkän puhelinsoiton perusteella työttömän tekevän pimeää duunia.
     Sekä puhutaan darwinistisesta viikatteesta: ”Tämä tunnistusrituaali täytyy käydä, sillä vain ne ihmiset, jotka tunnistavat ainutlaatuisuutensa, pitävät itsestään ja uskovat omiin vahvuuksiinsa, voivat välttää evoluution viikatteen. Ensimmäisenä karsitaan pois ne, jotka ovat jo karsineet itse itsensä pois.”
     ”Kerta toisensa perään työnhaun tuloksettomuudesta itkeskelevät työttömät törmäävät siihen esteeseen, että vaikka kuinka paljon yrittää hakea töitä, ei se lopunperin johda mihinkään. Julkista työnhakua myös hävetään suuresti, ikäänkuin se olisi jollain tapaa nolompaa kuin laittaa kännikuvia facebookiin.”
     ”Kootut selitykset aiheesta: miksi en ole hakenut töitä?”

     Millä referenssillä nämä kuulapäät kirjoittavat blogia ja kuvittelevat jotenkin auttavansa työtöntä, jos asenne on lähtökohtaisesti noin ylimielinen?

     • 5.1.1.2.1

      keke sanoo

      ”Millä referenssillä nämä kuulapäät kirjoittavat blogia ja kuvittelevat jotenkin auttavansa työtöntä, jos asenne on lähtökohtaisesti noin ylimielinen?”

      Jaa aika tuttua kauraa nämä vastaavat heitot itselleni tulivat kun aikoinaan olin nuorisopajoilla kun vielä tyhmänä uskoin että sitä kautta työtä saisi ja olisi jotenkin hyväksi CV:lle että jotain edes tekisi niin aukkoja siihen ei tulisi. Joten varmaankin juurikin samoilla referensseillä nämä kaverit on duuninsa saaneet kuin muutkin työohjaajat.

      Eihän tuosta enää puutu kuin se että syytettäisiin työttömiä ahneiksi kun kehtaavat palkkaa vaatia työstä jonka tekeminen on jokaisen velvollisuus. Meinaan vaan että vaatimukset siitä että työstä pitäisi saada palkkaa on epärealistisia ja työntekijän ei pidä olettaa että se työnantaja olisi jokin mesenaatti jonka tehtävä on elättää työntekijä palkan muodossa(oikeasti olen omin korvin kuullut tämän).

     • 5.1.1.2.2

      töytön sanoo

      Eipä tämmösillä olisi mitään saumaa oikeisiin töihin. Potkut tulis alta aikayksikön töihinpotkijalle, jos noin asennevikaisena asiakasta palvelisi.

     • 5.1.1.2.3

      töytön sanoo

      Se vaan huvittaa kun keilapallojen palkkoihin pitää rahat löytyä, että ne voisivat kaataa mahdollisimman monta työtöntä . Ei Suomella ole varaa maksaa velkarahalla tuommosia palkkoja kaiken maailman orjakauppialle.

  • 5.2

   keke sanoo

   ”Olen vuosien saatossa ollut tekemisissä kymmenien tälläisten vikisijöiden kanssa.”

   Varmasti on rankkaa. Voimia

   ” Näiden ruikuttajien mielestä on aina työkkärin syy”

   En nyt menisi työkkäriä syyttämään vaan lähinnä koko järjestelmää jonka osa tuo työkkäri on.

   ” pitkäaikaistyötön jatkaisi mieluummin kotisohvalla makaamista kuin menisi saamaan työnteon mallia kuntouttavaan hommaan.”

   Itsekkin mieluummin makaan vaikka siellä kotisohvalla kuin ilmaiseksi työtä teen. Mielestäni tämä on fiksumpi päätös. Aika tyhmä pitää olla toisinpäin hommat tekisi.

   ”laiskamato on saanut jatkaa sohvalla makaamistaan 20% leikatun toimeentulotuen turvin”

   Se pudotus on alkuun 40%. Mitä laiskuuteen tulee niin harvempi itseäni sellaiseksi on kutsunut.

   ”Veikkaanpa vaan, että pian on tulossa isommat leikkaukset toimeentulotuenkin puolelle”

   Joo näin varmastikkin käy.

   ” Rahat ei kertakaikkiaan riitä siihen, että jokaiselle kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyvälle jaetaan rahaa nykymalliin sossun luukulta.”

   Vaikutus siihen toimeentulotuen määrään -+0 euroa teki ilmaistyötä tai ei. Eli kuntouttava työtoiminta ei vaikuta toimeentulotuen tarpeeseen jota maksetaan sama määrä teki työtä tai ei ja jolla se kuntoutettava laskunsa maksaa työpäivän päätteeksi.

   ”Velkarahaahan se on ja eikä julkinenkaan puoli loputtomiin voi ottaa miljardien edestä lisää velkaa joka ikinen vuosi.”

   Näin varmasti. Toisaalta ei se yritystoimintakaan voi toimia siten että yritys ottaa ilmaiset työntekijät ja veronmaksajat maksavat työntekijöiden elämiseen tarvitsemat elinkulut velkarahalla.

   • 5.2.1

    Matelot sanoo

    Tottakai voi yritystoiminta toimia siten, niinkauan kun
    sitä ei tajuta. Eikä sitä puolta asiasta turhaan julkiseksi tuodakaan.
    Miks pitäis?

    • 5.2.1.1

     keke sanoo

     Tarkemmin ajateltuna Matelot olet oikeassa. Mitäpä sitä oikeastaan tätä puolta asiasta todellakaan tuoda esille.

     Mielestäni hauskinta tässä hommassa on se että ihmiset tulevat huutelemaan työttömille mitä milloinkin ihan kuin aijemmin näitä loukkauksia olisi aijemmin kuullut. Vissiin luulevat että työttömän päivä menee pilalle kun kotisohvalle kaljan ääreen joku asuntolainahelvetissä elävä itsemurhakandidaatti kirjoittelee internetissä elämän totuuksia. Itse ainakin sanon että bääbäää ja ei nappaa työnteko ilman palkkaa.

  • 5.3

   Setämies sanoo

   Viimeinen kappale on varsin huvittava sikäli, että tuossa jää kokonaan huomaamatta se seikka, että todellisuudessa kuntouttava työtoiminta lisää työttömyyden kuluja huomattavasti valtion tasolla. Tulisi paljon halvemmaksi antaa työttömien loikoilla sohvalla kun nyt menee rahaa turhiin kuntoutuksiin ja pajoihin jotka eivät tuota mitään. Järkevämpi ratkaisu olisi käyttää nuokin rahat vaikkapa uusien valtionyhtiöiden perustamiseen. Teollista tuotantoa vientiin vaikka nollakatteellakin, kunhan työntekijät saavat oikeaa palkkaa.

  • 5.4

   pitkäaikaistyötön sanoo

   ”Timo” voi trollata mielikuvitus tukenaan mitä haluaa, mutta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa ei ole toistaiseksi edes vielä käsitelty kertaakaan kuntouttavaan työtoimintaan liittyvää karenssia.

   http://www.ttlk.fi/ratkaisut/

   • 5.4.1

    167-176 sanoo

    Ei tuolla ole läheskään kaikkia ratkaisuja. Selailin noita ratkasiuja aikoinaan enkä löytänyt yhtään sellaista ratkaisua jossa valitus olisi edes osittain hyväksytty. Eivät kai uskalla julkaista niitä.

 6. 6

  töytön sanoo

  Timo työnsankari. Hus töihin siitä kesken päivän kirjottelemasta!

 7. 7

  Ilona sanoo

  Tarkistinpas taas oman aktivointisunitlman. Eipä sielläkään mitään tuollaista sanota. Eikä koskaan ole mainittu tätä kohtaa: ”2) arvio aikaisempien julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuudesta”

 8. 8

  ...... sanoo

  Tässä koko asiassa ei näy valon pilkahdustakaan, vai mitä? Olen melko pessimistinen luettuani blogiasi kesästä lähtien.

  Näille timoillekaan ei ole tehtävissä mitään, sillä timoksi valikoituu tietynlainen ihminen, joka viihtyy työssään hyvin ja toteuttaa iloiten taipumuksiaan.

  Kun Jumala oli luonut kalkkarokäärmeen, sammakon ja verenimijän, oli Hänellä vielä jäljellä iljettävää näljää. Siitä Hän loi timon.

 9. 9

  Ilona sanoo

  Hupsis, erehdys ja hajamielisyys; neljäs kohta: ”toimenpiteet” on sentään mainittu.

  • 10.1

   Matelot sanoo

   Loistavaa! Hyvä työnhakija onkin aina parempi
   vaihtoehto kuin hyvä työntekijä. Konsulttifirmat kunniaan!
   -Veltto Duunari

 10. 11

  Papi sanoo

  ”Siinämäärin käsittämättömän vaisuja ja mitäänsanomattomia juttuja tästäkin aiheesta eli työmarkkinoiden kurjistumisesta kaikensorttisella silppu-, ilmais- ja pakkotyöllä on nähty.”
  Ainoa mikä tulee mieleen on tämä Citymarketin osa-aikaisten oikeusjuttu, jossa
  ensimmäisen oikeusasteen mukaan on oikein menetelty, kun on vain otettu lisää
  osa-aikaisia.

 11. 13

  Jari Kähkönen sanoo

  Niinpä. Mitkä edellytykset kellään on syttyä ajatukseen, että elinkelvoton työ jota tekevät ovat loppuun kuluessaan vaihdettavissa olevaa tykinruokaa, on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma? Tai edes tietää alkuunkaan riittävästi mainituksi tulleesta oikeustapauksesta? Eivät ammattiliitotkaan välttämättä asioista kerro, jos mistään niin korkein sen ja silloin kun omiin valtapyrkeisiin sopii. Eikä välttämättä sitäkään, kun vasen käsi ei lähtökohtaisesti kerro oikealle tekemisistään, jos ei peräti pidä asiaa epätärkeänä ja niin sanoaksemme ”juhlii vain perhepiirissä” mikäli juhlittavaa katsotaan olevan. Tälläisistä asioista se maailmankuva syntyy ja sen vaikutuksesta ihminen voi yksilötasolla olla valmis uskomaan tai manipuloitavissa tekemään lähes mitä tahansa. Palkansaajalehtienkin jutut ovat tätänykyä sellaista halvalla ja minimaalisella resurssoinnilla tehtyä lärinää, että työriitoja ja isoja periaatteellisia kysymyksiiäkin koskevat jutut koostuvat lähinnä istuntopäivää sattuvana hetkenä noin vuoden vanhojen haastehakemusten sisällön kierrätyksestä. Jos eivät kaikessa härskiydessään peräti yhden vastuutoimitsijan lähettämän sähköpostin sisältöön. Todellakin köyhää, kuka sitä enää ihmisille totuuden kiinnostavista ja merkittävistä uutisista kertoisi?

 12. 14

  Juha Keltti sanoo

  Toimia on luvassa. Fb-ryhmässä Ei pakkotyölle keskustellaan nyt kansalaisaloitteesta kuntouttavan työtoiminnan nimissä harjoitettua pakkotyötä vastaan. Pohjaluonnoksessa on poistettu laista sanktiomahdollisuus, vastaehdotuksen mukaan kumotaan koko laki kuntouttavasta työtoiminnasta.

  • 14.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Täältä valitettavasti ”ei” myös Facebookille.

 13. 15

  Hepa-60 sanoo

  Pientä neuvoa teiltä konkareilta: Työkkäri esitti,että ottaisin puhelimella yhteyttä typ:iin,kun olen ollut 500 päivää nyt työtön,Työllistämis suunnitelmaan oli laitettu,että annettu esite.Ilmoitin,että haen apurahaa tieteelliseen kirjoitustyöhön.Kannattaako tänne ”väityömarkkinoiden”neuvontaan edes soittaa ? Lapussa oli jotta tule asiakkaaksi laaditaan suunnitelmaa jne.Virkailija kehoitti,että soita.Soitaako vai ei ?

  • 15.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Toistaiseksi TYP:in asiakkaaksi ryhtyminen on vapaaehtoista. Ekalla käynnillä yleensä esittelevät toimintaansa ja neuvotellaan asiakkaaksi ryhtymisestä. Silloin voi sanoa ”ei kiitos”, jos tuntuu siltä, ettei heidän tarjontansa auta työllistymään, kuten minä tein. Itse tosin olen lähes 10 vuotta työttömänä ollut keski-ikäinen, jollaisiin työnantajat eivät koske kepilläkään, vaikka kuinka marinoitaisiin eri palveluissa. Nuorempana ja vähemmän aikaa työttömänä olleena olisi ehkä kannattanutkin ryhtyä asiakkaaksi.

   Aika mahdotonta sanoa toisen puolestä, mitä kannattaisi tehdä.

 14. 16

  Tyytyväinen kuntoutettava sanoo

  Annetaas väliin toinenkin näkökulma tähän kuntouttavaan työtoimintaan, jota Saku vastustaa jo kyllästymiseen asti.
  Itse olen kuntouttavassa työtoiminnassa. Ja minulle se ainakin sopii tällä hetkellä hyvin. Tosin en ole missään ”risusavotassa”, vaan saan tehdä työtä josta pidän, ja johon minulla on koulutus,
  Puhun nyt siis vain itsestäni. Jos ei olis kuntouttavaa saisin tuon toimeentulotuen vähennettynä 20%. Nyt saan kelalta siis täyden työmarkkinatuen +9 € päivä. Käyn kuntouttavassa 4 päivänä viikossa, 4 tuntia/päivä. Eli saan reilusti yli 200 €uroa enemmän, kuin ilman kuntouttavaa. Ja mieluummin olen jonkinlaisessa toiminnassa mukana, kuin tekemättä mitään. Ainakin itselläni se johtaa siihen tissutteluun hyvin nopeasti, jos ei ole sitä tekemistä.
  Normaali työssä ollessani (sitäkin olen tehnyt), tuloni ei ole ollut hirveän paljon paremmat, koska ulosotossa on melkoinen määrä. Joten työssä ollessani maksan kaikki vuokrani, sähköni yms. kokonaan itse. Ja teen puolet pitempää päivää. Et saa asumistukea töissä ollessa. Tähän ulosottomies vie melkoisen summan palkasta. Joten käteen jäävä summa ei ole suuri. Tosin itse olen sössinyt asiani, että ulosottomies vie rahaa, mutta luulenpa, että aika monella kuntouttavassa käyvällä on sitä ulosottovelkaa. Nyt siis saan hyvän asumistuen, ja soppa maksaa sähköt ja veden. Tuota 9 euroa ei lasketa sossussa tuloksi. Joten näppiin jää perustoimeentulotuki 480,20 + 9 euroa päivä +mahdolliset lääkkeet yms.. Eihän se paljo ole, mutta enemmän kuin se 480,20 – 20%.
  Toki olisin tietysti ennemmin oikeassa työssä, vaikkakin ulosotto iskee, mutta tiedän ettei esim. omalla kunnallani ole yksinkertaisesti rahaa palkata työntekijöitä, vaikka töitä olisikin. Eikä niitä töitä ole tarjolla muuallakaan.
  Eli kiteytettynä: Olen mielelläni tällä hetkellä kuntoutettavassa mukana, siihen asti kuin muuta parempaa eteen tulee. Kuntouttava ei estä hakemasta töitä, eikä koulutusta (johon haenkin tammikuussa)

  • 16.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Ensimmäisenä tulee mieleen, että kuntien kannattaisi keskittyä sinunlaisiisi työttömiin kun valitaan kuntouttavaan työtoimintaan ”pääsevät”.

   Toiseksi tulee mieleen kysyä, missä on solidaarisuutesi? Hyväksytkö kaiken epäeettisen toiminnan, jos siitä on hyötyä juuri sinulle? Kiva sinulle, jos saat onnellisena harjoittaa ilmaiseksi omaa ammattiasi, mutta kaikilla ei asiat ole niin hyvin.

   • 16.1.1

    Tyytyväinen kuntoutettava sanoo

    Puhuin siis itsestäni, kuten mainitsinkin. Tiedän kyllä, että monikin kuntouttava laitetaan ”työhön” joka ei ole mielekästä.

    Ja en toki aio itsekkään jäädä vuosiksi pyörimään kuntouttavaan, vaan haen tuohon koulutukseen ja ellei tärpää niin seuraavaan sopivaan. Toki yritän myös katsoa sopivaa työtäkin. Jota ei todellakaan tulla tarjoamaan, jollei sen eteen tee mitään. Eli SIIHEN ASTI kuntoutettava sopii minulle, kunnes parempaa ilmaantuu.

 15. 17

  Tyytyväinen kuntoutettava sanoo

  Annetaas väliin toinenkin näkökulma tähän kuntouttavaan työtoimintaan, jota Saku vastustaa jo kyllästymiseen asti.
  Itse olen kuntouttavassa työtoiminnassa. Ja minulle se ainakin sopii tällä hetkellä hyvin. Tosin en ole missään ”risusavotassa”, vaan saan tehdä työtä josta pidän, ja johon minulla on koulutus,
  Puhun nyt siis vain itsestäni. Jos ei olis kuntouttavaa saisin tuon toimeentulotuen vähennettynä 20%. Nyt saan siis täyden työmarkkinatuen +9 € päivä. Käyn kuntouttavassa 4 päivänä viikossa, 4 tuntia/päivä. Eli saan reilusti yli 200 €uroa enemmän, kuin ilman kuntouttavaa. Ja mieluummin olen jonkinlaisessa toiminnassa mukana, kuin tekemättä mitään. Ainakin itselläni se johtaa siihen tissutteluun hyvin nopeasti, jos ei ole sitä tekemistä.
  Normaali työssä ollessani (sitäkin olen tehnyt), tuloni ei ole ollut hirveän paljon paremmat, koska ulosotossa on melkoinen määrä. Joten työssä ollessani maksan kaikki vuokrani, sähköni yms. kokonaan itse. Et saa asumistukea töissä ollessa. Tähän ulosottomies vie melkoisen summan palkasta. Joten käteen jäävä summa ei ole suuri. Tosin itse olen sössinyt asiani, että ulosottomies vie rahaa, mutta luulenpa, että aika monella kuntouttavassa käyvällä on sitä ulosottovelkaa. Nyt siis saan hyvän asumistuen, ja soppa maksaa sähköt ja veden. Tuota 9 euroa ei lasketa sossussa tuloksi. Joten näppiin jää perustoimeentulotuki 480,20 + 9 euroa päivä +mahdolliset lääkkeet yms.. Eihän se paljo ole, mutta enemmän kuin se 480,20 – 20%.
  Toki olisin tietysti ennemmin oikeassa työssä, vaikkakin ulosotto iskee, mutta tiedän ettei esim. omalla kunnallani ole yksinkertaisesti rahaa palkata työntekijöitä, vaikka töitä olisikin. Eikä niitä töitä ole tarjolla muuallakaan.
  Eli kiteytettynä: Olen mielelläni tällä hetkellä kuntoutettavassa mukana, siihen asti kuin muuta parempaa eteen tulee. Kuntouttava ei estä hakemasta töitä, eikä koulutusta (johon haenkin tammikuussa)

  • 17.1

   Tyytyväinen kuntoutettava sanoo

   Ei ollut kyllä tarkoitus tuplana tulla. I’am Sorry!

   • 17.1.1

    LL sanoo

    Okei ”tyytyväinen” saathan sinä tehdä töitä palkatta, vaikka lopunelämäsi. Sitähän ei kukaan estä tai kiellä. Jos olet tyytyväinen osaasi, niin mikäpäs siinä. Jatka vaan sillä tiellä, jos se tuntuu omalta.

    Kysymys on nyt siitä, että onko ihmisen pakko tehdä orjatyötä vai voiko kieltäytyä ja käyttää energiansa sen oikean palkkatyön etsimiseen tai koulutukseen/opintoihin hakeutumiseen.

    Kyse on siitä, saako orjatyötä teettää? Saako käyttää heikommassa olevan asemaa hyväkseen ja rikkoa kaikkia ihmisoikeussopimuksia ja perustuslakia?

    Kyse on siitä, saako työtön valita ja tehdä sitä mihin on koulutettu ja käyttää tietotaitoaan omaehtoisesti, vai onko suostuttava kainemaailman kuulapäiden kepitettäviksi.

    Valtion ja kuntien, koko yhteiskunnan hyöty ja etu on, että ihmisillä olisi oikeata palkkatyötä eikä palkattomia töitä. Tämän ymmärtää vähä-äyisempikin ihminen.

 16. 18

  Semmoista Suomessa sanoo

  Tottakai ”kannustinloukku” poistuu, kun nakataan vaikka se -40% jo olemattomiin tuloihin. Mutta tilanne ei asiakkaan kannalta muutu siitä paremmaksi, että hänen työpanoksensa ryöstetään ilman asianmukaista korvausta.

  Velat ovat tietenkin oma asiansa, mutta Suomessa on myös tuon tiimoilta ihan sanalla sanoen paska systeemi. Henkilökohtainen konkurssi tulisi ehdottomasti sallia täälläkin, koska kun tätä mahdollisuutta ei ole… Tuhotaan ihmisen elämä pysyvästi. Lainanantajan pitäisi joutua kärsimään huonosti harkitusta lainoittamisestaan. Esimerkiksi jos asuntolaina pamahtaa käsiin, asunto pitäisi voida vain antaa pankille ja velat olisi saman tien kuitattu. Pankki sitten huolehtisi asunnon myynnistä ja mahdollisista tappioistaan. Olen kyllästynyt myös pankkien pelasteluun velkavivuttelun jälkitoimina ynnä muuhun humpuukkiin. Tuntuu, kuin koko termi ”luottotappio” olisi hävitetty sanakirjasta.

  Kuntouttava työtoiminta voitaisiin korvata oikealla kuntoutuksella (personal trainerit / kuntopiirit / sosiaalinen toiminta /harrastukset), ammattikoulutuksella ja oppisopimussysteemin uudistamisella. Kaikki älyttömät työkkärin rajoitukset ja valvonnat uuden ammatin hankkimiseen pitäisi myös poistaa. Uskallan väittää, että tulokset ja hyödyllisyys rahankäytön suhteen paranisivat huimasti. Nykyäänhän kuntoutuksen kautta töitä saa ehkä 2-3%, loput ovat loputtomassa kierteessä.

 17. 19

  Hepa-60 sanoo

  Ensin kiitokset vastauksesta ! Sitten kommenttia tyytyväiselle kuntoutujalle.En sitä sano,etteikö joillekin kuntouttava työtoiminta ole jopa rahallinen pelastus,oma opikelukaverinikin sai siitä avun.On näitä,jotka ovat tähän tyytyväisiä.Mutta mielestäni koko kuntouttava työ on lopettava.Aikaan myöskin orjuudesta oli joillekin hyötyä,esimerkiksi Usan etelävaltoiden sisäkköorjat olivat aika suojatussa asemassa ( osa hyvinkin tyytyväisiä asemaansa) ja pelastetut markkinoiden epävarmuudelta.Mutta orjuus on silti orjuutta vaikkei se pelto-orjuutta aina olisikaan.Kuntouttava työ on orjatyötä ja jos kerta työstä on palkkaa maksettava,kuntouttava työ sopii lopettaa ( eihän sinne tietenkään ole aivan pakko mennä,mutta valitettavasti osa ajautuu sinne joko puolipakolla tai uskomalla väylän oikeisiin töihin löytyvän tämän kautta).Jos kerta muutama tyytyväinen orja löytyy ei heidän takiaan kuitenkaan orjuus instituutiota ole sallittava.

 18. 20

  pitkäaikaistyötön sanoo

  Mainitusta Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjasta huomasin, että siellä lain 6.2 § ”Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.” on vääristelty muotoon ”Kuntouttavaa työtoimintaa ei voi järjestää yrityksissä.”. Lain kielto on oleellisesti laajempi kuin mitä annetaan ymmärtää em. ”tulkinnalla”.

  Käsikirjassa on kokonainen osio, jossa neuvotaan, miten kunta voi tehdä hankintasopimuksen kuntouttavan työtoiminnan ostamisesta. Siinä ei tietenkään sanota mitään siitä, että yritykseltä ei saa hankkia. Hankinnan peruslähtökohdat sivuutetaan.

 19. 21

  pitkäaikaistyötön sanoo

  Kuntouttavan työtoiminnan työllistävistä vaikutuksista.

  Kari Marttila & Jari Ojanperä
  Tutkimus kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuudesta Seinäjoella
  Opinnäytetyö, Seinäjoen AMK, 2011

  ”Tuusulan tutkimustulokset (Asiakkaiden kokemuksia kuntouttavasta työtoiminnas-
  ta Tuusulassa 2009.) olivat hyvin samankaltaisia kuin tutkimuksessamme liittyen
  työllistymiseen. Aikaisemmassa tutkimuksessa tuli ilmi, että kahdella haastatelluis-
  ta kuntouttavan työtoiminnan jakso oli kestänyt jopa vuosia ja työllistyminen avoi-
  mille työmarkkinoille tuli olemaan hyvin epätodennäköistä. Tutkimuksessamme
  kaikki haastatellut olivat myös olleet työttöminä pitkään ennen kuntouttavan työ-
  toiminnan alkua. Ainoastaan yksi (1/8) haastatelluista uskoi, että kuntouttavalla
  työtoiminnalla on ollut positiivinen vaikutus työllistymiseen. Haastatelluista neljä
  (4/8) koki, että kuntouttavan työtoiminnan jakso ei paranna heidän mahdollisuuksi-
  aan työllistyä. Haastatelluista kaksi (2/8) kertoi, että kuntouttavalla työtoiminnalla
  on ollut jonkin verran vaikutusta työllistymiseen. Yksi (1/8) ei osannut sanoa vai-
  kuttaako kuntouttava työtoiminta hänen työllistymiseensä. ”

  Iris Sandelin, THL
  Kuntouttava työtoiminta asiakkaiden kokemana
  Kirjallisuuskatsaus asiakkaiden toiminnalle antamista merkityksistä.
  2014

  ”Kuntouttavalla työtoiminnalla vaikuttaa olevan asiakkaan tilanteelle sosiaalipoliittista hyötyä. Sen sijaan työllisyyspoliittinen hyöty toiminnasta on epäselvempi. (Ks. esim. Ala-Kauhaluoma 2004.) Työllisyyspoliittiset siirtymät kuntouttavan työtoiminnan seurauksena ovat tutkimusten valossa vähäisiä. Niillä tarkoitetaan siirtymistä työhön, koulutukseen tai työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Sosiaalipoliittisella siirtymällä tarkoitetaan siirtymistä eläkkeelle, kuntoutukseen tai sairausvapaalle tai uudelleen kuntouttavaan työtoimintaan ja/tai toimenpiteettömään tilaan. (Ks. esim. Karjalainen & Karjalainen 2010.) ”

  Em. dokumentit löytyy netistä hakukoneella.

 20. 22

  pitkäaikaistyötön sanoo

  Leena Luhtasela: Osallisuuden rakentuminen kuntouttavassa työtoiminnassa
  Sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen lisensiaatintutkimus
  Helsingin yliopisto, 2009

  ”Asiakkaat kokivat työntekijöiden käyttävän ylivaltaa aktivointisuunnittelun yhteydessä, jotkut enemmän ja jotkut vähemmän. Ylivallan käyttö perustuu työntekijöiden mahdollisuuteen käyttää sanktioita ja ohjata asiakkaita eri toimenpiteisiin. ”

  ”Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat toivovat työntekijöiltä ihmisarvoista ja oikeudenmukaista kohtelua. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ei toteudu kaikilta osiltaan asiakkaiden kokemusten mukaan. Kun osallistujat ovat kokeneet, ettei heitä ole otettu huomioon toiminnassa tai siihen ohjattaessa, he pitävät tilannetta epäoikeudenmukaisena. Huono kohtelu ei edistä osallistujien elämänhallintaa, kuntoutumista ja työllistymistä. ”

  ”Aktiivisen työvoimapolitiikan näkökulmasta kuntouttava työtoiminta ei tämän tutkimuksen perusteella poista rakenteellista työttömyyttä. Siirtyminen suoraan avoimille työmarkkinoille kuntouttavasta työtoiminnasta on vaikeaa, koska kuntouttava työtoiminta ei poista kaikkia työllistymisen esteitä. Asiakkaiden työllistyminen vaatisi esimerkiksi erityistä tukea ammatinvaihdossa ja työelämälähtöistä koulutusta. Lisäksi työmarkkinoille tulisi luoda rakenteita, jotka motivoisivat ja aktivoisivat työvoiman kysyntäsektoria palkkaamaan vaikeasti työllistyviä henkilöitä töihin; näin aktivointipolitiikka kohdentuisi myös työvoiman kysyntään. Toimintaan liittyy myös osallistujien osattomuuden kokemuksia, ja osa pitkäaikaistyöttömistä ei aloita ollenkaan toimintaa tai lopettaa sen alkuvaiheessa. ”

  Sitähän minäkin.

  • 22.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Leena Luhtasela: Osallisuuden rakentuminen kuntouttavassa työtoiminnassa
   Sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen lisensiaatintutkimus
   Helsingin yliopisto, 2009

   ”Freire (2005, 57) määrittelee sortotilanteeksi jokaisen tilanteen, jossa ihminen käyttää toista hyväkseen tai estää tätä tavoittelemasta asemaa itsenäisenä ja vastuullisena henkilönä. Sortajan tunnistaminen suomalaisessa hyvinvointivaltiossa
   ei ole helppoa. Aktivointipolitiikassa juuri pyritään lisäämään työttömien omaa vastuullisuutta ja itsenäistä selviytymistä. Toisaalta aktivointipolitiikan tarjontastrategiaan liittyy sortotilanteen tunnusmerkkejä. Kun keskitytään yksilön yhteiskuntaan integrointiin, eikä yhteiskunnan kehittämiseen sellaiseksi, joka voisi tarjota työtä jokaiselle kykyjään ja taitojaan vastaavasti, ei työttömälle anneta aitoa mahdollisuutta löytää paikkaansa järjestelmän osana.

   Sortoa tuntuu siten löytyvän pitkäaikaistyöttömiin kohdistuvasta aktivoinnista. Freire (2005, 59) painottaa, että ”toiminta on sortavaa vain silloin, kun se vie ihmisiltä mahdollisuuden täydempään ihmisyyteen”. Inhimillistyminen on ihmisen päämäärä. Samaan tapaan Sartre (1965, 14–31) korostaa yksilön vastuuta valinnoistaan ja mahdollisuutta toteuttaa omaa olemustaan elämänsuunnitelmansa avulla. Pitkään työttömänä olevien tulee suunnitella tulevaisuuttaan aktivointisuunnitelman avulla: suunnitelman teossa ei ole kyseessä aito valintatilanne, vaan kontrolloitu järjestelmä, jossa toiminnat ja tavoitteet on jo ennalta määritelty.”

   Muuten olen samaa mieltä, mutta sortajat on kyllä aika helposti tunnistettavissa..

  • 22.2

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Leena Luhtasela: Osallisuuden rakentuminen kuntouttavassa työtoiminnassa

   ”Asiakkaan omat kokemukset jätetään huomiotta, kun häntä ohjataan uudelleen ja uudelleen toimintaan, josta asiakkaalla on jo näkemyksensä mukaan tarpeeksi kokemusta. ”

   ”Jotkut asiakkaat toivat esiin, että heitä on uhattu tai kiristetty toimintaan lähettämisvaiheessa tai jatkopäätösvaiheessa. Tähän liittyy aiemmin kuvaamaani ylivallan käyttöä. Asiakkaan on annettu ymmärtää, että jos et ota tätä kurssia tai toimenpidettä vastaan, niin etuudet tippuvat tai loppuvat.”

   Karenssiruoska viuhtoo kun työtöntä ohjataan ”työllistymispolulla”.

   • 22.2.1

    LL sanoo

    Ei kannata alistua sorrettavaksi, uhriksi. Omaa uhrin osaa korostamalla ylläpitää myös sortajaa. Toki nämä systeemit perustuvat tähän roolijakoon, mutta silti, kannattaa joka tilanteessa pyrkiä säilyttämään omanarvontuntonsa, olla itsensä puolella. Tietoisuus siitä, että miten hyvänsä ei saa kohdella, pitää hereillä myös vastapuolen.

    TE-toimisto tiedusteli s-postilla minkälaisia palveluja haluan. Kirjoitin vastauksessani etten halua rikkoa lakeja ja olla rikollinen, joten työkokeilu tms. palkaton orjatyö on siksi mahdotonta. Viittasin vastauksessani useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka koskevat jokaista. Tekipä mitä hyvänsä.

    Rikos on palautettava takaisin heille, jotka mahdollisesti rikkovat ihmisyyteen ja perusoikeuksiin liittyviä sopimuksia. Se on eettinen kysymys, josta myös virkamiehen on kyettävä ottamaan vastuu omassa työssään, ja ihmisenä myöhemmin.

 21. 23

  Osa aika työläinen sanoo

  Lainaan tyytyväisen kuntoutettavan kirjoitusta: ” Nyt saan siis täyden työmarkkinatuen +9 € päivä. Käyn kuntouttavassa 4 päivänä viikossa, 4 tuntia/päivä. Eli saan reilusti yli 200 €uroa enemmän ”,….. sillä ennen kuin itse pääsin osa-aikaiseen työpaikkaani, Työkkärin virkailija ehdotteli työkokeilua samaisessa työpaikassa, Hän sanoi että mikäli en suostu 6 tunnin tai enemmän tekemiseen niin lain mukaan minulle ei voida maksaa tuota 9 euron lisä-osaa.
  Kieltäydyin terveyssyihin vedoten tekemästä neljää tuntia enempää, enkä sittenkään saanu 9 euroa päivässä lisää, mutta jälkeenpäin huomasin ansiosidonnaisessa päivärahassa että olin saanut korotettua päivärahaa (ajalta osallistumisesta työllisyyden aktiivitoimiin) tuolta 2 kk työkokeilujaksolta. (minkä päälle olisi tietysti voinu saada sen 9 euroa päivässä extraa), miten ihmeessä Tyytyväinen kuntoutettava voi saada 4 tunnin työstä sen +9 euroo??.

  ¤ eräs vinkki oikeusturvan kannalta niille jotka mahdollisesti joutuvat allekirjoittamaan puutteellisesti laadittuja aktivointisuunnitelmia, hankkikaa halvin (46 eur) kotivakuutus Lähi-Tapiolasta, siihen kuuluu oikeusturvavakuutus ja ilmainen neuvonta lakiasiantuntijalta.

  Jos työkkärin virkailija tarjottelee allekirjoitettavaksi hiukankin hämäräperäistä aktivointisuunnitelmaa josta puuttuvat nuo Sakun esittämät lainkohdat, niin voitte sanoa työkkärin virkailijalle että ette kirjoita aktivointisuunnitelmaa ennen kuin olette näyttänyt asiakirjaa lainopilliselle neuvonantajallenne Lähi-Tapiolassa, jossa teillä on vakuutus.
  Sitten toisekseen suosittelen vakavasti nauhoittamaan salaa keskustelunne virkailijan kanssa alusta loppuun, ilman että itse provosoitte millään uhkauksilla virkailijaa (ettei tallenteen todistusvoima kärsi mahdollisten oikeustoimien kohdatessa TE-virkailijaa), voitte tietenkin ehdottaa nauhoitteen tekemistä kädessänne näkyvillä olevan tallentimen kanssa (ja toinen tallennin taskussa salaa kokoajan joka tapauksessa tallentamassa keskustelun), Virkailijan kieltäessä keskustelun tallennuksen hän luulee ettei tallennin toimi, hän pudottelee niitä laittomiksi osoittautuvia väittämiään, sille toiselle salatallenteelle. HAA HAA, nauttisin suuresti jos virkailijoita saatettaisiin sankoinjoukoin käräjille ja virkavastuuseen tarinoistaan.

  ¤sitten vielä jos ja kun teidät on vastoin tahtoanne osoitettu kuntottavaan työtoimintaan, niin älkää jääkö kotisohvalle makoilemaan vaan menkää joka päivä jonottamaan terveyskeskukseen sairaanhoitajan vastaanotolle, ja valitelkaa vaikka vatsatautia- migreeniä, ei teidän tarvi pitkään sitä tehdä kunnes kuntoutuspaikassa kyllästyvät kun et koskaan sinne saavu ja aina on laillinen syy (1 päivä saikkua) ettet sinne tulekkaan.

  • 23.1

   LL sanoo

   Kiitos vinkeistäsi, en tuota olisi älynnytkään että kotivakuutuksessa todentotta on oikeusturvavakuutus 🙂 – kotivakuutuksen joutuu ottamaan miltei kaikissa vuokra-asunnoissa nykyisin, useimmat vuokranantajat niin yksityiset kuin julkisetkin yhteisöt vaativat sitä, ainakin kerrostaloissa.

 22. 24

  sauhuttelija sanoo

  Hieman aiheen ohi, eli ei kuntouttavaa työtoimintaa, mutta kun otsikko on laki ja todellisuus, niin sopinee..

  Henkilö on jättänyt tt-tukihakemuksen 28.11. Mitään ei kuulu.
  10.12. Henkilö saa voudilta kuitin veronpalautusten ulosmittauksesta.
  16.12. Henkilö käy kysymässä tt- tukihakemuksensa käsittelystä. Hänelle sanotaan, että käsittelyaika on tällä hetkellä kaksi viikkoa. Aha. Henkilölle on sitäpaitsi 15.12. tehty hylkäävä päätös, koska hän on saanut veronpalautuksia. Aha.

  Käsittelijä siis oma- alotteisesti ottaa selvää henkilön veronpalautuksista, mutta hänellä ei ole velvollisuutta kysyä asiakkaalta niiden kohtalosta. Asiakas ei edes pysty toimittamaan ulosmittauskuittia ennenkuin on sen saanut. Asiakas ei oikein voi tehdä mitään, ennenkuin on saanut päätöksen, joka ei vielä 16.12 ole postissa hänelle tullut.

  Hakemusta jättäessä asiakkaalla oli tilillään kahdeksan euroa. Tätä kirjoittaessa hän on siis elänyt 18 vuorokautta kyseisen kahdeksan euron turvin. Hurstin ruokajakelu on muuten joulukuun suljettu.

  Asiakas on syrjäytynyt, erakoitunut ja alkoholisoitunut eikä jaksa jatkuvaa väsytystaistelua byrokratian lippulappujen kanssa. Mutta hän on silti ihminen ja erotuksena virkailijaan hän ei toimi virkavastuulla olivat syyt syrjäytymiseensä mitkä tahansa.

  Tuon pelin säännöt tulee asiakkaan osata ja hänen tulee jaksaa pelata ja nokittaa ja huutaa kovaa ja vaatia. Vain siten tuossa pelissä pärjää.

  Jotenkin tekisi mieleni suositella turvaverkkoon pudonneiden ja sieltäkin putoamisvaarassa olevien ihmisten asioita käsitteleville muutamaa pakollista kurssia pelastusopistolla. Niitä kursseja, joilla opetetaan se, että onnettomuuspaikalla kiireisimmän avun tarpeessa eivät ole he, jotka vielä jaksavat huutaa.

  • 24.1

   Saku Timonen sanoo

   Näin vastaavan tapauksen. Henkilö sai hylkäävän toimeentulotukipäätöksen, koska virkailija oli ottanut selvää hänen veronpalautuksestaan, mutta ei ulosmittauksesta. Kuitenkin ulosmittaus oli ollut voimassa jo 14 vuotta ja henkilö on pitkäaikainen toimeentulotukiasiakas, joten ulosmittauksen oli pakko olla tiedossa jo entuudestaan. Tässä tapauksessa kuitti oli onneksi ennättänyt asiakkaalle saapua, joten asia saatiin korjattua itseoikaisupyynnöllä ja tuki myönnettiin.