Missä meni pieleen?

Olen monien muiden tapaan silloin tällöin ihmetellyt miksi kunnat hankkivat kuntouttavaa työtoimintaa yrityksiltä, vaikka laki sen selkeästi kieltää. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti sanoo sen selvästi:

Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.

Kuitenkin kunnissa käytettävä THL:n julkaisema Kuntouttavan tyotoiminna kasikirja sanoo samasta asista, että kuntouttavaa työtoimintaa ei voi järjestää yrityksissä. Minun kielikorvani mukaan sanoilla hankkia ja järjestää on iso ero. Laissa oleva hankkimisen kielto on ehdoton. Käsikirjan sana järjestää on tulkinnaltaan laajempi ja antaa ymmärtää, että työtoimintaa voi kyllä hankkia yrityksiltä, vaikka järjestämisvastuussa onkin kunta.Tätä laajempaa tulkintaa vahvistaa käsikirjan lause, jossa oikein neuvotaan miten toiminta hankitaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta:

Jos kunta ostaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen ulkopuoliselta palveluntuottajalta, sovelletaan samoja säädöksiä kuin kunnan ostaessa sosiaali- ja terveyspalveluja.

Onko lakia jossain vaiheessa muutettu? Ei ole. Sama ehdoton yrityksiltä hankkimisen kielto on ollut siellä koko ajan. Alkuperäisen lain esitöiden  (HE 184/2000) 2 luvun 6 §:n perusteluissa asia todetaan vielä erikseen:

Kuntouttava työtoiminta voidaan järjestää myös siten, että kunta sopii asiasta rekisteröidyn yhdistyksen tai rekisteröidyn säätiön tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Koska kuntouttavassa työtoiminnassa on kysymys toimenpiteestä, jota ei tehdä virkasuhteessa tai työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa, ei ole tarkoituksenmukaista järjestää toimintaa yrityksessä, jonka toiminta perustuu taloudellisen voiton tuottamiseen.

Miksi sitten kuntouttavaa työtoimintaa hankitaan ihan yleisesti osakeyhtiöiltä tai säätiöiltä, jotka saattavat olla kunnan, kuntayhteisön tai yhdistyksen omistamia, mutta joiden kuntouttavalla työtoiminnalla pyörivät tuotantolaitokset perustuvat taloudellisen voiton tuottamiseen? Antavatko laki tai sen esityöt mahdollisuuden laajempaan tulkintaan?

Vastaus on, että eivät anna. Työministeriö laajensi tulkintaa ilman laissa tai sen esitöissä annettua valtuutusta jo ensimmäisessä Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjassa vuonna 2001 ja antoi omin päin valtuudet hankkia toimintaa myös muilta kuin lain sallimilta yhteisöiltä. Tämä omavaltaisuus löytyy ensimmäisen käsikirjan sivulta 46. Siellä sanotaan näin:

Kun kunta ostaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen ulkopuolelta, sovelletaan samoja säädöksiä kuin nykyisinkin kunnan ostaessa sosiaali- ja terveyspalveluja.

Ministeriö siis antoi jo ensimmäisessä Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjassa lainvastaisen soveltamisohjeen. Syytä pitää kysyä silloiselta työmisteri Tarja Filatovilta.

Kun laki ja soveltamisohje ovat ristiriidassa, niin silloin noudatetaan vain lakia. Meillä on ollut laiton tilanne jo vuodesta 2001 alkaen, mutta se ei tunnu huolestuttavan edes maamme laillisuusvalvojia.

 

Kommentit
 1. 1

  töytön sanoo

  Laitappa sitte puljua pystyyn nykyään. Ei mitään mahdollisuuksia kilpailla ja elantoa hankkia, kun asiakas saa palvelun pilkkahintaan muualta, tai jopa ilmaiseksi.

  Siinäpä se ilmaistöiden kuva kaikkineen. Tästä touhusta hyötyjät pitää saada vastuuseen. Veikkaanpa, että aika ylös ”johtoportaaseen” jäljet johtaa verkostoineen…

 2. 2

  Juha Keltti sanoo

  Annetaan lainvastainen ohje ja eri tahoilla rikotaan virkavelvollisuutta, mutta ylimmät lainvalvojat eivät toimi? Laittaisitko lisää tuosta, niin emme tuhlaa aikaa heihin? Tutkintapyyntöjä siis poliisille? Ei pakkotyölle-ryhmässä (facebookissa) on meneillään keskustelu kansalaisaloitteen pohjasta, joten laitan tämän sinne ja muihin köyhien ryhmiin jakeluun.

 3. 3

  Sossu sanoo

  Mainitsema nyt jokin yritys nimeltä? Säätiöitähän laki ei kiellä. Kunnat ja muut kuntouttavaa työtoimintaa toteuttavat tahot (yhdistykset ym. laissa luetellut) tekevät alihankintatöitä yrityksille, tätäkö siis tarkoitat? Kun en todellakaan ole kuullut yhdestäkään yrityksestä, joka suoraan kunnan toimeksiannosta tuottaisi kuntouttavaa työtoimintaa.

 4. 4

  Ingmar Forne sanoo

  Mikään laittomuus joka kohdistuu työttömiin ei huolestuta laillisuusvalvojia eikä myöskään päättjiä. Laajamittainen kavallus käy päinsä vallan mainiosti, kunhan muistaa että kavalletaan riittävän vähän, riittävän monelta, riittävän pitkän ajan kuluessa. Silloin voidaan kerätä vaikka miljoona vuodessa useamman vuoden ajan.

 5. 6

  hakemus sanoo

  kuvitteellinen hakemus saada työtekijä.

  Olemme vakaasti toimeentuleva yritys haemme nyt joukkoomme sinua jolla on asiantuntevaa alan kokemusta alasta tarjoamme sinulle mahtavan tiimin yhteistyön
  mutta sinä tulisit antamaan sen ammattitaidon.Palkkaa emme voi maksaa koska olemme sopineet että saat työttömyyskorvauksen.Apusi on todella tärkeää, autammehan me sinua orjatöihin.

 6. 7

  Reija Hirn sanoo

  Ymmärrän tämän myös niin päin, että jos joudun kuntouttavan tms. työtoiminnan uhriksi, minulla on oikeus pitää tavalla tai toisella huolta siitä, ettei toiminnan tarjoaja hyödy rahallisesti toiminnastani?

 7. 8

  hmmm sanoo

  http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140162

  ”Käytännössä työnhakijalla on nykyisin lähtökohtaisesti pätevä syy kieltäytyä työssäkäyntialueen ulkopuolelta tarjotusta työstä työttömyysetuutta menettämättä.

  Poikkeuksen muodostavat lähinnä perheettömät työttömät, joilla ei ole mitään siteitä asuinpaikkaansa eikä avoinna olevaan työpaikkaan löydy työntekijöitä, joiden työssäkäyntialueella työpaikka sijaitsee. Näiden henkilöiden on työttömyysetuutta saadakseen tarvittaessa muutettava työssäkäyntialueensa ulkopuolelle.”

  Myös uudenmaan tem:n vastaus tähän pitkään tekstiin on mielenkiintoinen,
  https://www.tem.fi/files/40213/Uudenmaan_ELY-keskuksen_lausunto.pdf

 8. 9

  hmmm sanoo

  http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=434068
  ”TEM-analyysi: Työtarjous tehostaa rekrytointia ja lyhentää nuorten työttömyysjaksoja”

  Kuinka yllättävää.
  Karenssit ja pakko hoputtavat paskaduunien ottamista, vaikka siinä ei olisi mitään järkeä?

  ”Työtarjousten käytön lisääminen on osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa. Uudistus tuli voimaan vuoden 2014 alussa, ja ensivaikutukset ovat merkittäviä. Työtarjous tarkoittaa yksilöityä kehotusta hakea tiettyä avointa työpaikkaa.”

  Tosi yksilöityä; käydään mollista ilmoitukset läpi, lähetetään printti tai sähköpostikopio niin monelle henkilölle kuin joku ylempää on vaatinut ja odotellaan pääseekö antamaan karenssia vai meneekö paikka taas hetkeksi, palatakseen samaan kiertoon hyvin pian.

  • 9.1

   yksilöityä sanoo

   tosiaan yksilöityä, minulla te-toimistossa lääkärintodistus
   ei pysty tekemään käsillään yhtajaksoista toistuvaa työtä.Työtarjous kylätalkkarille kaveriksi kotisiivoukseen mikä on heidän mielestään kevyttä työtä lumenaurausta nurmikonleikkuuta mattojen tamppaamista jne.

   • 9.1.1

    pitkäaikaistyötön sanoo

    Kerrot palkkaamassa olevan kyläyhdistyksen henkilöille työkykysi rajoitteesta ja että tiedossa saattaa hyvinkin olla toistuvia sairauslomia, niin tuskin he sinua haluavat palkata.

    Tuskin kyläyhdistys haluaa myöskään ryhtyä rikkomaan työsuojelulakia.

    Työsuojelulaki 25 § Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen

    ”Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.”

    Työsuojelulakia kuuluu noudattaa paitsi työsuhteessa niin myös työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa, kuten niitä koskevissa laissa säädetään.

    • 9.1.1.1

     Jari Kähkönen sanoo

     Kyllä vain. Sen sata vuotta tai vähän vähemmän aikaa sitten työsuojelukurssilla työterveyshoitaja opetti, että jos työhöntulotarkastuksesta ei sovi -paperit saaneen ottaa silti töihin ja jotain sattuu niin työnantaja maksaa tälle eläkettä koko loppu ikänsä.

 9. 10

  Juha Keltti sanoo

  Henri Autero on tehnyt kantelun oikeusasiamiehelle, jossa muistaakseni kolme paikkakuntaa nimetty. Asia on siirretty ministeriölle. Autero kertoo esittelijän ilmoittaneen, että AVI:t tutkivat. Voisi olla sopiva hetki iskeä tuohon ohjeeseen soveltuvilla toimenpiteillä.