Terrori ja laki

Ilotulitusraketti ammuttiin sisään vanhustentalon asuntoon. Kehitysvammaisten palvelutalon asukkaiden häirintä on jokailtaista. Polttopulloisku päiväkotiin.

Ei, tällaisia otsikoita ette näe ja jos näkisitte, niin kauhistuisitte. Koko maa kauhistuisi hallitusta myöten ja poliisille annettaisiin kiireellä lisää resursseja tapausten tutkintaan. Yleisesti puhuttaisiin terrorista ja uhanalaisimpien kohteiden suojaksi asetettaisiin ympärivuorokautinen vartiointi. Jos joku erehtyisi sosiaalisessa mediassa ylistämään tällaisia tekoja, niin hänet otettaisiin kiinni ja hänen yhteytensä tekijöihin selvitettäisiin.

Kun vastaanottokeskuksen asuntoon ammutaan raketti sen jälkeen, kun pihamalla on häiriköity viikon päivät, niin poliisi lupaa seurata tilannetta. Maan hallitus toimii minimikokoonpanolla eikä lopsauta korvaansa asialle, koska suurin osa ministereistä lomailee. Yleensä ottaen jokaista tapausta kuvaillaan yksinäisten susien juopuneeksi päähänpistoksi. Sosiaalisessa mediassa ylistetään tekoa. Näin teolle naureskeltiin Facebookin Rajat kiinni -ryhmässä, jonka jäsenenä sivumennen sanoen on mm. kansanedustaja Laura Huhtasaari ja yhtenä ylläpitäjänä salolainen kunnallispoliitikko ja käräjäoikeuden lautamies.

1915754_10207475996714775_5171008890142651774_n

5912_10207476021835403_3454088308939547354_n

rkii 1

rkii 2

En enää viitsi kysyä mikä näitä tekijöitä ja teon ylistäjiä vaivaa. Jos joku haluaa ymmärtää heidän pahaa oloaan, niin siitä sitten vain. Minä pidän tekijöitä terroristeina ja Rajat kiinni-väkeä terrorismin suosijoina ja siihen yllyttäjinä. Tekijät tulevat kyllä saamaan suunnilleen yhden vuoden ehdottoman rangaistuksen, mutta näitä ns. maahanmuuttokriittisiä itseään lainaten asioista pitää ruveta puhumaan niiden oikeilla nimillä.

Rikoslain 34 a luvusta löytyy näille sopivat pykälät. SPR on kansainvälinen järjestö, joten siihen kohdistuvat suunnitelmalliset rikokset ovat 1 §:n mukaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä.

Joka terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, tekee

1) laittoman uhkauksen, perättömän vaarailmoituksen, 24 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun törkeän julkisrauhan rikkomisen tai 44 luvun 10 §:ssä tarkoitetun ydinenergian käyttörikoksen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.

Rajat kiinni-ryhmän riekkujiin voitaisiin ihan hyvin soveltaa 1 §:n 2-kohtaa

2) tahallisen vaaran aiheuttamisen, tahallisen räjähderikoksen, vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisen tai 17 luvun 1 §:ssä tarkoitetun julkisen kehottamisen rikokseen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Lainkohdassa viitataan 17 luvun 1 §:än, jossa sanotaan näin:

Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu

1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai

2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta,

on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Rikoslaista löytyy siis lainkohtia näille kotikutoisille terroristeille, jotka suuressa uhossaan ja muutamien poliitikkojen tukemina kuvittelevat voivansa elää kuin mikäkin herrakansa, johon laki ei pysty. Nyt tarvitaan vain yksi rohkea syyttäjä, joka ottaa nämä lainkohdat käyttöön.

Alkaa olla kiire, sillä tällä menolla joku kuolee kohta. On parempi ottaa laki kaikessa ankaruudessaan käyttöön ennaltaehkäisevästi kuin laskea palaneita ruumiita.

 

 

 

Jälkiviisautta

Kuten kaikki Huovisensa lukeneet tietävät, niin jälkiviisaus on viisauden imelin laji. Päätöksenteon jälkeen on mukava miettiä mitä olisi pitänyt päättää ja kuka päättäjistä tiesi mitäkin vai tiesikö kukaan mitään.

Juuan paikallislehti Vaarojen Sanomat kertoi tänään yhden sivun verran sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen lähes 30 %:n korotuksesta. Esimerkiksi terveyskeskuksen käyntimaksu nousee vuoden alussa 16,10 eurosta 20,90 euroon. Pääkirjoituksessaan lehti pohtii oliko asetuksen mahdollistaman enimmäiskorotuksen hyväksyminen lautakunnassa ja viime kädessä valtuuston talousarviokäsittelyssä vahinko.

Koska minä olen yksi niitä harvoja juttua varten puhelimitse tavoitettuja kuntapäättäjiä, niin katson paremmaksi kertoa näkemykseni julkisesti kuin vastata jokaiselle kysyjälle erikseen.

Ei se vahinko ollut, vaan lautakunnan, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston yksimielinen päätös. Jos joku päättäjä ei ymmärtänyt mitä oli päättämässä, niin se on sitten eri asia. Kunnan päätöksentekojärjestelmän pitäisi olla päättäjille tuttu, samoin vaikuttamismahdollisuudet eri vaiheissa. Sehän meni näin:

Kesällä kunnanhallitus antoi lautakunnille talousarvioesityksen laadintaohjeet. Niiden mukaan kaikki lakisääteiset korotukset asiakkailta perittäviin maksuihin otetaan mukaan esitykseen täysimääräisinä. Tämä periaate on laadintaohjeissa joka vuosi.

Siinä vaiheessa kukaan ei voinut aavistaa mitä maan hallitus tekee. Tavallisesti asetuksella säädettävät asiakasmaksujen korotukset koskevat indeksitarkistuksia ja pieniä korotuksia itse maksuihin. Nyt maan hallitus kuitenkin mahdollisti asetuksella liki 30 %:n korotuksen maksuihin ja jätti korotuksesta päättämisen kuntien harkintaan. Jotkut kunnat eivät ottaneet korotusta käyttöön täysimääräisenä, vaan päättivät rahoittaa maksujen korottamatta jättämisestä tulevan vajauksen muilla tavoin.

Juuan sosiaali- ja terveyslautakunnan yksimielisesti antamassa talousarvioesityksessä enimmäiskorotus oli otettu tulopuolelle mukaan täysimääräisenä. Sieltä se siirrettiin sellaisenaan kunnanhallituksen valtuustolle antamaan talousarvioesitykseen. Joulukuun 16. päivänä pitämässään kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti korottaa palvelumaksuja talousarvioesityksen mukaisesti. Erillispäätös tarvittiin siksi, että maksuista päättäminen kuuluu lautakunnan toimivaltaan. Kenellekään lautakunnan jäsenelle korotus ei voinut olla yllätys, koska asia oli esityslistalla omana kohtanaan ja liitteenä oli selkeä taulukko:

IMG_20151230_0001

Saman päivän iltana kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion. Asiakasmaksujen korotus sisältyi käyttötalousosaan, joka hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Nyt sitten mennään siihen jälkiviisauteen eli missä kohtaa päätöksentekoketjua asiaan olisi voinut puuttua? Vastaus on, että ihan joka kohdassa.

Jos kunnanhallitus olisi osannut ennustaa maan hallitukselta tulevan asetuksen sisällön, niin talousarvioesityksen laadintaohjeet olisi voitu kirjoittaa eri tavalla. Sinne olisi voitu kirjata, että maan hallituksen kaikkia torveiluja ei tarvitse ottaa huomioon. Ikävä kyllä kunnanhallituksella ei ole kristallipalloa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta olisi talousarvioesitystä laatiessaan voinut kirjata maksut maksimimäärää pienempinä, mutta esitys annettiin ennen kuin maan hallitus oli päättänyt tarkoista summista ja ennen kaikkea kuntien harkintavallasta. Taas olisi tarvittu sitä kristallipalloa.

Kunnanhallitus olisi voinut omaa talousarvioesitystään antaessaan alentaa maksuja, mutta se olisi ollut vastoin lautakunnan yksimielistä esitystä. Kunnahallituksella oli täysi työ karsia lautakuntien esitysten menopuolta talousarvion tasapainottamiseksi, joten tulopuolen karsiminen olisi vaikeuttanut työtä entisestään.

Sosiaali- ja terveyslautakunta olisi voinut 16.12. päättää maksuista eri tavalla kuin päätti. Se olisi kuitenkin ollut vastoin lautakunnan omaa talousarvioesitystä, mutta täysin mahdollista. Se olisi voinut vähän hidastaa illan valtuustokäsittelyä, mutta tarpeen tullen kunnahallitus olisi voinut pitää pikakokouksen ja miettiä pitääkö valtuustolle annettua talousarvioesitystä muuttaa.

Sitäkään ei olisi välttämättä tarvittu, koska ylin päätösvalta on valtuustolla. Valtuuston kokouksessa lisättiin kunnahallituksen talousarvioesityksen investointimenoja puoli miljoonaa, joten ihan samalla tavalla valtuusto olisi voinut puuttua myös asiakasmaksuihin. Se olisi ollut lautakunnan aiemmin samana päivänä tekemän päätöksen yli kävelemistä, mutta kunnan ylimpänä päättäjänä valtuusto olisi voinut tehdä senkin.

Jos syyllisiä etsitään, niin meitähän löytyy. Valtuustosta meitä löytyy 27 henkilöä ja siihen päälle valtuustoon kuulumattomat lautakunnan jäsenet.

 

 

 

Kun sanat eivät riitä

Eilen kerroin, että Fb-ryhmän Rajat kiinni yksi ylläpitäjä väitti minun organisoineen ilmiantokampanjan ja mm. ilmiantaneen Facebookille hänen jakamansa videon tekijänoikeuksien loukkauksena. Koko eilisen päivän hän jatkoi samaa loanheittoa innokkaille ryhmäläisilleen. Siinä tulitikkuleikkeihin ihastuneessa porukassa ollaan yleisesti sitä mieltä, että paras keino vastustaa turvapaikanhakijoita on käydä minun kimppuuni.

Illalla pyysin päästä ryhmään esittääkseni pari kysymystä ja yllätyksekseni minut sinne hyväksyttiin. Jäsenyyteni tosin kesti vain sen aikaa, että ennätin kirjoittaa sinne kaksi kysymystä. Sitten minut suljettiin ryhmästä pois.

rajat kiinni

Tämä Jani Salomaa, Perussuomalaisten salolainen varavaltuutettu, sote-lautakunnan jäsen, käräjäoikeuden lautamies ja Suomen Sisun piiripäällikkö pitää tosiaankin 80-vuotiaalle äidilleni irvistelemistä ihan asiallisena keskusteluna. Suomea ja suomalaisuutta puolustetaan parhaiten käymällä vanhan mummon kimppuun.

janimatti rk 27.12.15 2

äiti ja image 27.12.15

En tiedä onko Salomaalla äitiä vai onko hän pudonnut puun oksalta tähän maailmaan, mutta ainakin meillä on ollut tapana huolehtia vanhuksista.

Mitä sitten tulee tuohon vihjailuun urani päättymisestä Image-lehdessä, niin lehden päätoimittaja Heikki Valkama antoi minulle illalla fb-sivullani täyden tukensa nyt ja tulevaisuudessa.

Salomaa vastasi ensimmäiseen kysymykseeni, mutta toinen jäi vaille vastausta.

rajat kiinni js vast 27.12.15

Harmi, sillä juuri siihen toiseen kysymykseen olisin halunnut vastauksen. Salomaa siis väittää minun ilmiantaneen hänen julkaisujaan ja sanoo voivansa todistaa sen kuvakaappauksilla.

janin ilmianto 27.12.15

tekijänoik 27.12.15

Juuri ne kuvat haluaisin nähdä, koska tapauksesta tulee mieleeni viime kesänä minua ja useita ystäviäni vainonnut ilmiantaja. Heinä-elokuussa joku ilmiantoi urakalla väärin perustein ihmisten ikiomia valokuvia tekijänoikeuksien loukkaamisen takia käyttäen mm. minun nimeäni ja sähköpostiosoitettani. Se on täysin mahdollista tiliä kaappaamatta, sillä Fb:n tekijänoikeuslomakkeen voi täyttää millä tahansa nimellä ja olemassaolevalla sähköpostiosoitteella eikä nimen ja sähköpostin  tarvitse täsmätä Fb-tiliin tai edes toisiinsa. Kirjoitin asiasta 27. heinäkuuta.

Oletan Salomaan lainkuuliaisena käräjäoikeuden lautamiehenä tekevän asiasta rikosilmoituksen. Näin saamme yhteistuumin kiinni sen idenditeettivarkaan, joka on velkaa useille ihmisille kymmeniä tuhansia euroja ostamistaan valokuvista. Varmuuden vuoksi sitten poliisi tietenkin tutkii sekä minun että Salomaan tietokoneet, jotta epäilyksille ei jäisi sijaa. Sinänsä on käsittämätön ajatus, että joku ilmiantaisi itsensä toisen nimeä käyttäen vain päästäkseen uhriutumaan, mutta viisi vuotta lokaa niskaani saaneena en ihmettelisi enää sitäkään.

Joulu on monille henkisesti raskasta aikaa ja jotkut reagoivat yksinäisyyteensä vainoamalla toisia. Varsinaisesti tähän asiaan liittymättä palautan mieliin millaista nettiterroria joku harjoitti toissa jouluna ja vuosi sitten. En väitäkään Salomaan olevan näiden tarinoiden takapiruna, mutta oudon hyvin hän viihtyy noilla sivuilla.

Kun ihminen on verbaalisesti kyvytön, niin hän yleensä lyö. Verbaalisesti kyvytön mutta tietoteknisesti lahjakas lyö sitten tekniikkaa hyväkseen käyttäen. Näin tavallisesta koulu- ja nettikiusaajasta voi kasvaa muutamassa vuodessa jonkinlaisen poliittisen vaikutusvallan käyttäjä, vaikka hän olisi kykenemätön kirjoittamaan kahta ymmärrettävää ja toisiinsa liittyvää lausetta peräkkäin.

Päivitys 29.12. klo 00.20

Facebookissa käytyjen keskustelujen perusteella useimmille on epäselvää miten tuo Fb:n tekijänoikeuksien ilmiantolomake toimii. Yritän selittää lyhyesti.

Ilmiantolomakkeeseen merkitään linkki ilmannettavaan materiaaliin ja kerrotaan oma nimi ja sp-osoite. Ilmeisesti siihen sp-kenttään voi merkitä ihan minkä tahansa nimen ja sp-osoitteen, kunhan sp vain on olemassa. Fb ei tarkista muuta kuin sen olemassaolon. Fb ei siis tutki onko henkilö sama kuin ilmoitettu nimi ja sp eikä yhteyttä Fb-profiiliin.

Koska Fb ei halua sotkeentua tekijänoikeusriitoihin, niin se poistaa ilmiannetun materiaalin ja lähettää sähköpostissa materiaalin lataajalle tiedon ilmiannosta ja kenttään merkityn ilmiantajan nimen ja sp:n. Samoin kenttään merkitty ilmiantaja saa viestin materiaalin poistamisesta. Tarkoitus lienee, että henkilöt sopivat riidan keskenään, mutta näköjään lomaketta voi käyttää väärin. Tällaisen väärinkäytön kohteeksi jouduin kesällä monta kertaa, kun minulle alkoi tulla Fb:ltä postia muka omista ja muiden kuvista tekemistäni ilmiannoista. Joita en siis ollut tehnyt, vaan joku muu oli tehnyt merkiten ilmiantajaksi minun nimeni ja sp-osoitteeni.

Jos tämä on Salomaallekin uutta tietoa, niin olemme molemmat jonkun kiusantekijän uhreja. Siksi toivoin blogijutussani Salomaalta selvitystä asiaan.

 

Uskonnon ja sananvapauden asialla

Netin hörhösivujen eilinen pääuutinen oli Espoon Leppävaaran kirkosta poistettu ja Illuminatin silmällä korvattu risti. Tämä nähdään kauheana mokutuksena ja islamisaationa. Kristillinen kirkko on antanut myöten islamille, Illuminaatille, NWO:lle ja Bilderbergille. Kirkoistamme ollaan tekemäässä moskeijoita.

Leppävaara 1

rk silmä

rk silmä 2

Nämä uskonsoturit eivät tunne kristillisiä symboleja, eivät ilmeisesti käy kirkossa eivätkä osaa edes googlettaa. Alle minuutissa löytyy linkki Espoon seurakuntien sivulle ja siellä kerrotaan alttaritaulun historia. Annukka Laineen maalaama alttaritaidetos on ollut paikallaan vuodesta 2011 ja siitä kerrotaan näin:

Leppävaaran kirkon alttaritaideteos on valmistunut vuonna 2011. Sen on maalannut tamperelainen taidemaalari Annukka Laine.

Neliosainen Ylösnousemus-taideteoskokonaisuus on Espoon seurakuntayhtymän tilausteos. Teossarja kuvittaa Jeesuksen kärsimyshistoriaa paastonajan, pääsiäisen ja helluntain teemoihin liittyen. Vasemman puoleisessa taulussa on Jeesuksen hauta, keskimmäisessä ylösnoussut Jeesus ja oikeanpuoleisessa tyhjä hauta. Ylhäällä pienessä taulussa on helluntaihin liittyen pyhä henki kyyhkysen muodossa. Kolmion sisällä oleva silmä on vanha kristillinen symboli. Se kuvaa kaikkinäkevää Jumalaa ja Pyhää kolminaisuutta: Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Teoskokonaisuus on omistettu kauppakeskus Sellon ampumavälikohtauksen 2009 uhreille ja heidän omaisilleen.

On merkillistä, että niin monilla on aikaa käytettävissä vaikka koko yö vaahtoamiseen asiasta, jonka olisi voinut tarkistaa minuutissa.  En keksi muuta selitystä kuin tarkoitushakuisen halun pysyä tietämättömänä. Oikea tieto horjuttaisi omaa, netin roskasivujen aineistosta kasattua maailmankuvaa.

Näitä ihmisiä on viime aikoina vetänyt puoleensa Rajat kiinni-”kansanliike”, jossa aiemmin on mm.  hekumoitu tuhopoltoilla ja uhkailtu suoraan niitä tapahtuvan lisää.

Kaikki tapahtuu tietenkin kristillisen isänmaallisessa hengessä ja sananvapauden nimissä. Se sanavapaus ei sittten kuulu muille kuin heille itselleen. Näin päättelen siitä, että viime yönä minun julkaisujani oli ilmiannettu Facebookille urakalla roskapostina.  Ilmiannetut julkaisut olivat linkkejä tähän omaan blogiini sisältäen mm. jouluaattona julkaisemani joulutervehdyksen lukijoilleni.

roskaposti 27.12.15 2

 

Ei se mikään ihme ole, koska eilen Rajat kiinni-”kansanliikkeen” Fb-sivun ylläpitäjä väitti minun masinoineen jonkin ilmiantokampanjan ja yllyttää ”palauttamaan kohteliaisuuden”.

rajat kii 26.12.15 1

Minulla ei ole aavistustakaan mitä Salomaan julkaisuja on ilmiannettu ja kuka sen on tehnyt, mutta Salomaatahan se ei tunnetusti haittaa. Jos hän lyö varpaansa pöydänjalkaan, niin hän syyttää siitä minun johtamaani salaista puna-armeijaa, jonka hän on vuosien varrella rakentanut omaan mieleensä.

Kovasti siellä puhutaan minun syyllistymisestäni rikoksiin ja rikosilmoituksista. Onhan tämä sananvapauden sankari tosiaan minusta yhden rikosilmoituksen tehnyt, mutta siitä ei ole kuulunut mitään. Jos kuuluu, niin ihmettelen kovasti. Hän teki sen tästä jutustani ja jos joku muu kuin tämä käräjäoikeuden lautamies ja Suomen Sisun piiripäällikkö tästä rikoksen löytää, niin huonoissa kantimissa on maamme sananvapaus.

Laintuntemuksen ja sananvapuden lisäksi huonoissa käsissä ovat myös uskonasiat, jos ne tämän porukan huolehdittaviksi jäävät.

 

 

Paha tapa

Paha tapa älköön ketään auttako, se on: ei kukaan voi asiaansa sillä auttaa, että sanoo monta olevan, jotka tekevät samoin kuin hän on tehnyt, koska se, mitä hän tehnyt on, havaitaan olevan vastoin lakia. (Olaus Petrin tuomarinohjeet kohta 15)

Tämä vanhojen tuomarinohjeiden yleisperiaate pätee sekä oikeudessa että muuallakin yhteiskunnassa. Jokainen vastaa omista tekemisistään eikä yksilö voi piiloutua lauman joukkoon.

Tätä ei ymmärtänyt se Tikkurilan seurakunnan vahtimestari, joka sosiaalisessa mediassa uhkasi sylkeä maahanmuuttajien puuroon ja polttaa heitä täynnä olevan kirkon. Hän puolustautui sanomalla olevan paljon muitakin, jotka kirjoittavat samalla tavalla kuin hän eikä voinut ymmärtää työnantajan itseensä kohdistamia toimenpiteitä.

Tätä eivät ymmärrä myöskään ne lukuisat MV:n lukijat ja Rajat kiinni-”kansanliikkeen” kannattajat, jotka päivästä ja etenkin yöstä toiseen suoltavat vihaa turvapaikanhakijoita ja heidän auttajiaan kohtaan sekä ylistystä polttopulloiskujen tekijöille. He selkeästi kuvittelevat, että koska heitä on omasta mielestään paljon, niin kukaan ei mahda heille mitään. He luulevat voivansa piiloutua kasvottomina ja nimettöminä samanmielisen lauman joukkoon.

He eivät ymmärrä, että milloin tahansa kuka tahansa heistä saattaa ylittää näkymättömän rajan ja joutua vastaamaan sanoistaan. Asiaan saattaa puuttua työnantaja, jonka eettistä ohjeistusta vastaan henkilö julkisesti toimii. Olalle taputtelusta innostunut kansanryhmää vastaan kiihottaja tai polttopulloiskuihin yllyttäjä saattaa joutua tekemisin poliisin ja oikeuslaitoksen kanssa. Siinä vaiheessa ei kukaan voi auttaa itseään sanomalla olevan paljon muitakin, jotka tekevät samoin. Jokainen vastaa sanoistaan itse.

Ennen kaikkea jokainen vastaa teoistaan vain itse. Aina välillä joku MV:n aktiivinen lukija tai sosiaalisen median viharyhmistä idean saanut yrittää oikeasti polttaa turvapaikanhakijoihin yhdistetyn rakennuksen. En tiedä mitä näiden onnettomien päässä liikkuu. Ehkä he oikeasti kuvittelevat toimivansa monien samanmielisten puolesta ja luulevat myös vastuun olevan kollektiivista ja jakautuvan samanhenkisten pääluvun mukaan. Ehkä he hölmöyttään luulevat toimivansa isänmaan puolesta, koska näin noissa ryhmissä yleisesti puhutaan.

Isänmaan oikeuslaitos tulee opettamaan heille, että jokainen vastaa teoistaan yksin eikä samanmielisten kannustus auta yhtään. Laki ei tunne kollektiivista vastuuta, vaan teoista tuomitaan vain niihin syylliset. Samanmielisten laumaan ei oikeudelta voi piiloutua. Kouvolan polttopulloiskun tekijä sai törkeän tuhotyön yrityksestä vuoden ehdottoman vankeustuomion. Lain mukaan tuhotyöstä tuomitaan 4 kk – 4 vuotta ja törkeästä tuhotyöstä 2 – 10 vuotta vankeutta.

Sitä tuomiota eivät tule kaverina istumaan MV:n julkaisija tai Rajat kiinni-liikkeen Fb-ryhmän ylläpitäjät. Yksikään siitä laumasta ei tule edes oikeuteen osoittamaan myötätuntoa. Kaikki luikkivat kiireen vilkkaa lauman suojiin yrittäen piiloutua toinen toistensa selkien taakse. Populismin aallonharjalla ratsastavat poliitikot pesevät kätensä ja tuomitsevat teot jyrkästi.

Vihapuheen yleistyessä ja tekojen toistuessa uutisten koko voi pienentyä, mutta oikeuslaitoksen antamat tuomiot eivät. Ne annetaan yhä edelleen lakikirjan mukaan.

Kannattaa pitää mielessä myös tuomarinohjeiden nämä kohdat:

Lain mukaan eikä lyöden on toisten kanssa oltava. (16:15)

Tehtyä työtä ei saa tekemättömäksi. (16:18)

Joka vapauttansa väärinkäyttää, on omansa sen menettämään. (16:21)