Moniammatillista osaamista

Matala kynnys toi toimintaan mukaan myös mökkiytyneitä.

Näin otsikoi sanomalehti Karjalainen osallistavan sosiaaliturvan kokeilusta kertovan juttunsa, josta eri otsikolla oleva lyhennetty versio löytyy täältä. Vähintään puolet osallistuneista oli siis sellaisia, joita ei olisi saatu lähtemään kotoaan minnekään ilman tätä kokeilua. He ovat uusiokielen mukaan ”mökkityneitä” tai ”huoneistuneita”.

Mihin heidät sitten saatiin kiskottua mukaan? Aivan oikein, pääsääntöisesti kuntouttavaan työtoimintaan eli palkatta tehtävään työhön. Paltamossa, Raumalla, Loimaalla, Rovaniemellä, Varkaudessa ja Äänekoskella toteutetussa kokeilussa oli kaikissa mukana kuntouttava työtoiminta. Houkuttimena ja alkuverryttelynä käytettiin erilaisiin ryhmiin osallistumista. Oli ohjattua luonnossa liikkumista, sienestystä ja marjastusta, elokuvakeskustelua ja vertaistukiryhmää.

Kun nämä ”huoneistuneet” saatiin alustavasti sosiaalistettua, niin heidät sysättiin työpajoihin. Nykyisin ihminen saa olla viralliselta statukseltaan työtön, mutta työtä pitää silti tehdä. Sehän tämän osallistavan sosiaaliturvan tarkoitus on. Työstä ei ole pienintäkään aikomusta maksaa palkkaa nyt eikä tulevaisuudessa. Tärkeintä on saada työtön kontrolloitavaksi, jatkuvan ”moniammatillisen osaamisen” tarkkailuun.

Moniammatillinen osaaminen on toimintaan kiinteästi liittyvä muoti-ilmaisu. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Kelan, kunnan sosiaalitoimen ja TE-toimistojen ammattilaisten lisäksi näiden huoneistumisvaarassa olijoiden ympärillä pyörii kaiken maailman puoskareita, joista jokainen sohii työttömiä jonkinlaisella tikulla. Joukossa on itse itsensä asiantuntijoiksi nostaneita töihinpotkijoita, joiden ainoa ammatillinen osaaminen näyttäisi muodostuvan syyllistämisestä, haukkumisesta ja ilkeilystä.

Moniammatillista osaamista korostaa myös vuoden alussa voimaan tullut Laki työllistämistä edistävästä yhteispalvelusta. Sen 1 §:n mukaan työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Kuten näkyy, niin se työtön itse on unohtunut arvioijien luettelosta pois. Ei häntä tarvitakaan, sillä hän on vain se 300 päivän työmarkkineuen jälkeen mökkiytynyt ja huoneistunut syrjäytynyt, jonka elämän muut osaavat järjestellä häntä paremmin.

Häntä kontrolloidaan ja hänestä kerätään lain 9 §: mukaan seuraavia tietoja:

1) työttömän yksilöinti- ja yhteystiedot;

2) monialaisen yhteispalvelun asiakkuuteen ja asiointiin sekä asioinnin mahdollisesti edellyttämiin erityisjärjestelyihin liittyvät tiedot;

3) työttömän ammatillista osaamista koskevat tiedot;

4) sellaiset työttömän sosiaalista tilannetta koskevat tiedot, joilla on vaikutusta hänen työllistymiseensä;

5) sellaiset työttömän terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä koskevat tiedot, joilla on vaikutusta työttömän työllistymiseen ja jotka ovat välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi työttömälle;

6) työttömän palvelutarvetta koskevat tiedot; sekä

7) monialainen työllistymissuunnitelma ja sen toteutumista, seurantaa ja tarkistamista koskevat tiedot.

Nämä tiedot merkitään lain 11 §:n mukaan työttömän suostumuksesta riippumatta ja niitä saavat käyttää Työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan tai Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevat, joille on myönnetty käyttöoikeus. Ei tarvinne erikseen sanoa, että se käyttöoikeus ihan varmasti myönnetään myös töihinpotkijoiden kaltaisille työvalmentajille.

Melkoinen moniammatillinen kaarti siis rekisteröi, aktivoi, motivoi, kiskoo, vetää ja työntää työttömiä työpajoihin tekemään palkatonta työtä.

Koska tästä moniammatillisesta joukosta puuttuu yksi, niin lisään itse Raamatun näkemyksen:

Voi sinua, joka rakennat talosi vääryydellä, yläsalisi ilman oikeutta, joka panet miehiä töihin, mutta et maksa heille palkkaa. Hänet kuopataan kuin aasi, hänen ruumiinsa raahataan pois ja paiskataan Jerusalemin porteista ulos. (Jer. 22:13 ja 20)

Kommentit
 1. 1

  LL sanoo

  Tulevissa vaaleissa yksi teema tulee aivan varmasti olemaan työllisyys-työllistäminen-työttömyys. Vaalikampanjat ovat jo käynnissä. Vain kaksi eduskuntapuoluetta on selkeästi perustulon puolella (Vasemmistoliitto, Vihreät ), lisäksi Kepun Sipilä on suhtautunut varovaisen myönteisesti perustulomallin kokeilemiseen.

  Kaikki muut puolueet vaikenevat tai vastustavat perustulomalleja.
  Sosiaaliturvasta esitetään kyllä runsaasti kannanottoja ja mielipiteitä. Kannanotot liittyvät aina pienituloisten, maahanmuuttajien, työttömien ja köyhien saamaan sosiaaliturvaan, ja ovat useimmiten vahvasti liioiteltuja tai täydellisen tietämättömyyden vallassa lausuttuja mielipiteitä.

  Kokoomus on tullut tunnetuksi Risikon-mallista: osallistavasta sosiaaliturvasta. Arkielämän tasolla se toisiaan tarkoittaa, että työtön velvoitetaan kuittaamaan yhteiskunnalle takaisin palkattomalla työnteolla oma sosiaaliturvansa. Laillisia orjatyömarkkinoita.

  Eduskunnan täysistunnossa viime syksynä kokoomuksen Ben Zyskowicz piti kiihkeän puheenvuoron työttömien velvollisuudesta tehdä orjatyötä. Häntä tuki tässä ajatuksessa innokkaasti perussuomalaisten Timo Soini. Kuntouttava työtoiminta nähdään niin kokoomuksessa kuin perussuomalaisissa hyvänä ratkaisuna. Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas kirjoittaa: ”Sosiaaliturvajärjestelmää tulisi kehittää muiden Euroopan valtioiden tavoin asumisperusteisesta työperusteiseksi.” (en laita linkkiä kuka ja missä, mutta tämä juuri on todella kovan oikeistolaisen talouspolitiikan ajamista).

  Tälle oikeistolaiselle talouspolitiikalle puetaan vaalien alla naamio: ”Me olemme köyhien ja pienituloisten puolella.”

  SDP:n kansanedustajat esittävät nyt julkista huolipuhetta työttömyydenkasvusta. Demokraatissa on nyt useita juttuja pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta, mutta ratkaisukeinot ovat hukassa. Sentään tunnetaan edes jonkunasteista myötätuntoa työttömiä kohtaan. Demareissa on paljon perustulon vastustajia, perusteluna on se ”ettei tuloa pidä saada ellei tee töitä”. Argumentti on huono, koska työttömien tekemää työtä on arjen tasolla paljon, mikäli on perillä asioista. Argumentti on huono myös siksi, että samaan aikaan työttömiä velvoitetaan tekemään työtä ilman palkkaa.

  Uudet työttömiin kohdistuvat lait ovat nykyisen eduskunnan siunaamia, soraääniä ei ole paljonkaan ollut. Ainoat soraäänet ovat eduskunnassa tulleet Vasemmistoliitosta ja Vihreiltä. Työllisyystilanne ei tule seuraavien muutamien vuosien aikana muuttumaan paremmaksi. TEM on ennustanut, että tänä vuonna työttömyys vain jatkaa kasvuaan.

  Erityisen suureksi työttömien joukoksi on kasvanut yli 50-vuotiaat. Koulutetut ja ammattitaitoiset, työkykyiset ja työhaluiset ihmiset. Pommi, joka tässä ikäryhmässä tykyttää on köyhyyteen pudotettujen suuri eläkeläisten joukko, joka tulee tarvitsemaan todella niukan eläkkeensä lisäksi tulevaisuudessa muutakin sosiaaliturvaa.

  Työttömyys koskee suoraan noin puolta miljoonaa suomalaista, välillisesti vähintään 1,5 miljoonaa. Voi jättää äänioikeutensa käyttämättä, mutta jos aikoo tätä oikeutta käyttää, kannattaa olla tarkkana poliittisten valheiden suhteen. Niiden aika on nyt. Työttömänkin ääni nimittäin kelpaa, aika monille, kun taistellaan hyväpalkkaisesta työpaikasta eduskunnassa ja asemasta polittisessa eliitissä.

  • 1.1

   Jokuvainen sanoo

   Tuossa ei ole nyt perussuomalaisten kansanedustaja selvillä siitä mitä tarkoittaa ”asumis- tai työperusteinen sosiaaliturva”. Termit aivan sekaisin. Mutta mitäpä voi vaatia kansanedustajilta.
   Yksi merkittävä ero on se, että sinulla on oltava sairausvakuutus, että voit saada terveyspalveluita, joka liittyy usein työsuhteeseen, ei asumiseen kuten Suomessa, jossa kunnan velvollisuus on järjestää terveyspalvelut – asumisperusteisesti. Jos sitten jäät työttömäksi, niin sinun on täytynyt maksaa työsuhteen kautta 1-2 vuotta järjestelmään vakuutusmaksuja ennen kuin sinulla on oikeus sosiaalietuuksiin. Sama asia kuin ansiosidonnaisen päivärahan kanssa.
   Tämä koskee lähinnä vain maahanmuuttajia, jotka tulevat toisesta maasta tähän järjestelmään. Jos olet esim. ranskalainen ja syntynyt Ranskassa, niin käytännössä mitään eroa ei ole Suomen järjestelmään, jolloin yhteiskunta maksaa sinun puolestasi nämä vakuutukset, vaikkei sinulla olisikaan työhistoriaa.

   • 1.1.1

    LL sanoo

    Juu, Suomen sosiaaliturva ja sairasvakuutus poikkeaa monista eurooppalaista järjestelmistä. Yhdysvalloissa ei ole valtiollista sairasvakuutusjärjestelmää, kuten meillä. Työtönkin maksaa verotuksessaan sairasvakuutusmaksua. Tuo perussuomalainen on vasta pyrkimässä eduskuntaan, jossa tästä aiheesta on käyty keskusteluja.

    Mutta, myös esimerkiksi Paula Risikko (kok) puolustaa asumisperustaista sosiaaliturvaa. On kuitenkin niitä voimia, jotka haluaisivat romuttaa meidän hyvin toimivan järjestelmän.

    http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/103-2013/17744-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-tyottomyysturvalain-muuttamisesta/132802

    • 1.1.1.1

     Jokuvainen sanoo

     Suomen sosiaali- ja terveysjärjestelmä on oma keskustelunaiheensa, mutta ei ole olemassa mitään ”työperusteista sosiaaliturvajärjestelmää” vaan muissa maissa maissa Pohjoismaiden ulkopuolella on käytössä vakuutusperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä. Työllisyyspolitiikan tai sosiaaliturvan vastikkeellisuuden kanssa tällä asialla ei ole mitään tekemistä.

  • 2.1

   LL sanoo

   Hei joo, kiitos huomautuksesta! Käytin ilmaisua ”eduskuntapuolue” , mutta SKP kuuluu ilmanmuuta puolueisiin, jotka ovat perustulon puolella.

  • 2.2

   Jokuvainen sanoo

   Siis mitä ihmettä nuo ”työhönpotkijat” tekevät? Aivan sairasta.

   Tulee ihan mieleen tämä erään maan ”työtoiminta” 70 vuoden takaa.
   ”Arbeit macht frei”.

   Filmi on sitten progandaa ja valhetta, mutta on ”työpajaa” ja ”aktivointia”:

 2. 3

  Anna-Kaisa Sormunen sanoo

  jep. terveisiä vaan ”huoneistuneelta” ”mökkiytyjältä”. nyt on yli vuosi jo kulunut, ilman että olen päässyt tästä mökistä ulos muutoin kuin ilmaiseksi työtä tekemään. johtuen ihan siitä syystä, että ei ole varaa käydä edes kahvikupillisella, saatikka kunnolla ulkona ravintolassa, teatterissa, konserteissa jne. 2008 olen viimeksi saanut palkkaa tekemästäni työstä. sen jälkeen olen ollut yhteensä useamman vuoden ”töissä” ilman palkkaa ”kuntouttavan” työtoiminnan nimikkeellä. enkä todellakaan ole käynyt mitään ristikoita täyttelemässä, vaan tehnyt raskastakin ruumiillista työtä! nyt alkaa minulta jo usko loppumaan ja pelkkää epätoivoa tunnen tulevaisuuden suhteen! -ja näiden poliitikkojen suhtautuminen meihin SYRJÄYNEISIIN ja mitä kaikkia kamalia haukkumanimiä sitten käyttävätkin on niin LOUKKAAVAA ja NÖYRYYTTÄVÄÄ , en enää osaa sanoiksi pukea tätä häpeää! mutta kiitos Saku kirjoituksistasi, on hyvä että joku pitää meidän luusereiden puolia!

 3. 4

  Työttömien auttaja sanoo

  Kuntouttavan työtoiminnan merkitys kasvaa jatkuvasti työttömien työllistämisessä. Työtoimintaa lisätään rajusti tänä vuonna vuodenvaihteessa voimaan astuneen työmarkkinatuen rahoitusuudistuksen vuoksi. Työttömien kannalta tämä on erittäin hyvä asia. Työttömien mieliala pysyy paljon virkeämpänä, kun työttömät käyvät säännöllisesti monipalvelukeskuksissa aktivoitavana ja osallistuvat kuntouttavaan työtoimintaan. Näin yhä useampi työtön saadaan pelastettua pahalta syrjäytymiskierteeltä.

  Porin kaupungin työllisyydenhoidon sivuilla kerrotaan, kuinka työttömät hyötyvät kuntouttavasta työtoiminnasta työkokemuksen, itsevarmuuden, rohkeuden ja elämänhallinnan lisääntymisen muodossa:

  ”Kuntouttava työtoiminta antaa työkokemusta, lisää itsevarmuutta, rohkeutta ja elämänhallintaa. On tärkeää tuntea kuuluvansa johonkin ja kokea itsensä tarpeelliseksi.”
  http://www.pori.fi/tyollisyydenhoito/projektit/kaynnissaolevatprojektit/kuntakokeilu/kuntouttavatyotoiminta.html

  • 4.1

   LL sanoo

   Minulta ei puutu työkokemusta, koulutusta, itsevarmuutta, rohkeutta eikä elämänhallinnassani ole ongelmia. En aio olla pönkittämässä monialapalvelukeskusten työntekijöiden sairasta ihmiskuvaa.

   Älkää valehdelko!

   Kenenkään tolkullisen ihmisen mieliala ei kohene 9eur päiväpalkalla ja olemalla päivittäin infantiilien idioottien lässytyksen kohteena. Orjatyössä, ylläpitämässä teidän työpaikkojanne.

  • 4.2

   töytön sanoo

   Näitä työttömien ”auttajia” alkaa tunkea kohta joka tuutista rahan kiilto silmissä. Tulee mieleen Avara Luonto ja hyeenalauma raatoa repimässä.

  • 4.3

   Matelot sanoo

   Kunhan ensin kertoisit, kuinka paljon itse
   hyödyt. Vai riittääkö, että koet itsesi tarpeelliseksi 9€.n
   kulukorvauksella? Niin, ja tietystihän saat lisää itsevarmuutta,
   rohkeutta sekä elämänhallintaa…
   Osoitahan nyt rohkeutesi ja ilmoita yhteystietosi.

  • 4.4

   Työtön pätkätyöläinen sanoo

   Höpö höpö! Miksei sitä 9 euron tukea (tai vähän enemmänkin) voi maksaa mihin tahansa aktivoivaan toimintaan, kuten opiskeluun? Se olisi sentään motivoivaa ja kehittävää, toisin kuin joku naurettava puuhastelu tai kunnan työntekijöiden ryyppyreissukassaan euroja karruttava orjatyö.

   Viranomaisten tavoite ei ole aktivoida, vaan nimenomaan passivoida, holhota ja nöyryyttää työtöntä. Kuinka kukaan uskaltaa olla aktiivinen, kun kaikesta oma-aloitteisuudesta rangastaan? Pelosta työttömät pysyvät neljän seinän sisällä ja myös koska ei ole rahaa edes bussilippuun.

   Mihin muuten voi valittaa, jos työnohjaajalla on vähemmän koulutusta ja työkokemusta kuin ohjattavalla? Onko varmasti psykologian laitokselta loppututkinto ja sen lisäksi ohjattavasta toiminnasta tutkinto? Epäilen ettei näillä ”ohjaajilla” ole edes työnjohtokoulutusta, kun noita kokemuksia kuuntelee.

  • 4.5

   Jooh sanoo

   Jaa itse tunnen lähinnä syrjäytyneeni entistä enemmän kaikesta. Olen jo menettänyt kaiken maailman koulutuksissa ja nyt viimeisenä kuntouttavassa toiminnassa ollessa suuren osan uskostani tulevaisuuteni.

   En koe en enkä usko enää koskaan työllistyväni mihinkään oikeaan kunnon palkkatyöhön. Näen olevani vain kaiken maailman kuntoutuksissa ja vastaavissa muiden hyväksi käytettävän ei mitään muuta.

   Toki kaiken maailman kiitoksia satelee aina välillä tehdystä työstä. Mutta itselleni se on nykyään yhtä tyhjän kanssa. Ei sillä kiitokselle makseta mitään ei neuvotella lainaa pankista jne.

   Kaiken kaikkiaan itselleni koko touhu esittäytyy irvokkaana valehteluna päin naamaa jonka aivan liian moni nielee jonain hyvänä asiana. Kysymyksessä kait se juttu, että moni voi nähdä jonkun asian upeana juttuna, vaikka todellisuudessa sen upeana jutun takana on läjittäin yksi toikkosta puuhaamista. Ja kaiken huippu voi olla joku taidokas juttu. Tässä kuntouttavassa työssä se taidokas juttu on ehkä työttömien tuominen muiden avuksi ilman palkkaa.

   Sen takana on lähinnä uhkailua valehtelua mahdollisuuksista yms. Ei millään tavoin työtä oikeasti työttömän tulevaisuuden eteen ja pääsemistä kunnon palkan makuun työn kyllä.

  • 4.6

   sanoo

   Ylläoleva kommentoija (”työttömien auttaja”) on myöskin Suomi24:sen työttömien palstalla vuodesta toiseen samaa provoviestiä postitteleva sekopää. Postitellut ainakin vähintään pari vuotta tuota samaa tekstiä. Todennäköisesti myös sama tyyppi joka spämmäsi 12h päivässä löylykauhaviestejä S24:sen ”laatupalstalle” kunnes ylläpito puuttui asiaan.

   Todistaa vaan toiminnallaan olevansa sairas yksilö sekä pakkomielteinen, kun tunkee joka paikkaan ja käyttää päivässä noinkin monta tuntia samojen viestien postittelemiseen.

 4. 5

  Jaana sanoo

  Kieltääkö joku laki mahdollista työnantajaa saamasta työnhakijan/haastateltavan terveystietoja? Tai jälkikäteen, kun on palkattu ja käyty työhöntulostarkastuksessa? Jos, niin mikä laki tai mikä sallii? Tuossa uudessa laissahan se tavallaan sanotaan, miten sitä tiukasti tulkitaa?

  Pari vuotta työttömän ollut perussairas ystävä pelkää, että työnantaja saa tietää tai kysyy terveydentilasta. Minä väitin, että ei edes saisi kysyä mitä sairauksia on tai ettei ainakaan tarvitse vastata, ehkä jotain ympäripyöreää voi kuten ”ei mitään mikä haittaisi työtehtävää”.

  • 5.1

   Työtön pätkätyöläinen sanoo

   Ainakaan työsuhteessa työterveyshenkilöstö ei saa antaa työnantajalle työntekijästä mitään yksityiskohtaisia terveystietoja, vaan ainoastaan lausunnon, onko kykenevä asianomaiseen työhön.
   Mutta tässähän kuntouttavassa toiminnassahan ei ole kyseessä työsuhde! 🙁
   Käsittääkseni terveystietoja koskee ehdoton salassapito, paitsi jos asianomainen itse antaa jotain tietoja tai allekirjoittaa tietojen luovutusopimuksen jollekin taholle.

   • 5.1.1

    Pera sanoo

    Kanta-sivustolta voi asetella terveystietojensa luovuttamiselle ehtoja. Mutta tarkemmin en asiaa tunne, että pääsevätkö työnohjaajat näihin samoihin potilastietoihin käsiksi erillisen lain avulla.

    ”Potilastiedon arkisto
    Palvelussa voi myös asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.”

    http://www.kanta.fi/earkisto-esittely

 5. 6

  Takalo Tanja sanoo

  Kiitos jälleen hyvästä kirjoituksesta. Itse en ole koskaan tajunnut miksi palkanmaksu velvoite on sysätty työnantajilta meidän veronmaksajien niskoille. Liittyyköhän se jotenkin hallituksen harjoittamaan NAIRU-talouspolitiikkaan? NAIRU on, kuten eräässä kolumnissa todettiin, naru suomen kaulassa. Tietysti työnantajat kiittävät ja kumartavat hallitukselle ilmaisista työntekijöistä. Ehkä näidenkin päätösten takaa löytyisi hyväveli-järjestelmä jos hiukan tonkisi tunkiota.

  • 6.1

   LL sanoo

   Porista ainakin löytyy ”hyvätmulkkuveljet”. Kaupungin monialaiset työhöntuuppijat ovat tarjonneet mm Porin Golfkerho Kalafornialle paljon ilmaista työvoimaa kenttien kunnostus-, raivaus- sekä hoitotöissä. Tuotot toiminnasta menevät golfkerholaisten taskuihin ja hyväksi. Tietenkin.

 6. 7

  J-P sanoo

  > mökkiytyneitä

  Tähän on pakko kommentoida, että nykysysteemihän nimenomaan ROHKAISEE tähän. ”Työksi” katsottavuuden suhteen ei ole minkäänlaisia kriteerejä mm. sen suhteen, että työllä tulisi toimeen (sama koskee myös yrittäjyyttä), vaan henkilö voi ”työllistyä” omien puuhastelujensa johdosta työkkärin mielestä sen verran hyvin, että tuet voidaan katkaista. Jos ei kokonaan, niin ainakin ennalta määrittelemättömän mittaisen tutkimuksen ajaksi.

  Vastustan nykyistä ”kuntoutus” järjestelmää (joka sanoo, että kuntoutusta tarvittavat täytyy ohjata muualle), mutta maailmassa on oikeasti monta pienempää (ja vähän isompaakin) ”hyvää” projektia, joihin moni työtön mielellään vapaaehtoisesti osallistuisi ainakin osa-aikaisesti jopa ilmaiseksi (eli ilman sitä päivittäistä yhdeksää euroa). Mutta eihän nyt työttömältä itseltään sovi kysyä mitään! Parempi, että joku korkeapalkkainen ”ammattilainen” tekee kaikki päätökset hänen puolestaan.

  Nykyisellään on vaan se ongelma, että jos työtön jää kiinni esim. kahvin keittämisestä kirpputorin avaajaisissa (tästähän on laajalti julkisuudessa ollut tapaus), saattaa työkkäri saman tien pistää rahahanat kiinni ainakin ”tutkimusten ajaksi”, mahdollisesti laskunkin perään..

  Tämän seurauksena ainoa järkevä toimintamalli on passivoitua ja mökkeytyä – ainakin virallisesti.

 7. 8

  Jukka sanoo

  Noilla ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin saada kaikki työttömät tekemään ilmaiseksi töitä loppuelämänsä. Sekä se, että työttömyystilastoja saadaan siivottua monta kertaa pienemmäksi mitä se on todellisuudessa. Työttömiä, jotka ovat kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa, kurseilla, karensissa ja ikuisessa karenssisa olevat. Niitä ei lasketa työttömiksi. Mielenkiintoista on myös se, että piilotyöttömien määritelmä on, että ei ole hakenut aktiivisesti töitä viimeisen kuukauden aikana vaikka onkin työttömän te-toimiston asiakkaana. Sitten ne jotka todellisuudessa ovat työttömiä oikeasti mutta eivät ole syystä tai toisesta hakeutuneet te-toimiston asiakkaaksi.

 8. 9

  Mökkiytynyt sanoo

  Päätäjille tulee kiire,kun ikuisuuskarenssilaiset vapautuvat vangeudestaan 1.1.2017,
  tuleeko sitten heille järjestää työleirejä missä heistä tehdään työkykyisiä ja yhteiskuntaan sopeutuvaisia kansalaisia,koska hehän ovat täysin mökkeytyneet eivät omasta tahdostaan vaan päättäjien ja virkamiehien asiantuntemuksella ja auttavalla kädellä.

  • 9.1

   Pohjanmaan poika sanoo

   Kuulemma kun pääsee linnasta, voi joutua sellaiseen Askel-projektiin että vähintään kerran viikossa kannattaa käydä suihkussa jne. Ja nyt kun sitten esim. itselläni on tuolloin elinkautisen verran karenssia takana, saa nähdä mihin sitä joutuu.

   • 9.1.1

    Pera sanoo

    Menin Vantaan kuntakokeiluun ja kas ylimmässä talon kerroksessa oli lukittu rautaovi vastassa. Soitin ovikelloa ja vahtimestari avasi oven. Tuntui hiukan oudolta, että vahtimestari on oven edustalla päivystyspöydän takana päästämässä väkeä kunnan toimitilaan. Enkä voinut välttyä ajatukselta, että työttömät, vankilasta vapautuvat ja ehdonalaiset kansalaiset käyvät tässä toimitilassa nenäänsä näyttämässä ja allekirjoittamassa tulevia tekemisiään.

 9. 10

  Juurakko hulda sanoo

  Minusta olisi nyt korkea aika tutkia tämän rahoituksen rahan kierto vaikutus. Toimijoina on kuntouttava ssa työtoiminnan erilaisia säätiöt yms. joille raha kiertyy. Niissä on monissa omistajina kuntia ja oppilaitoksia? Työntekijöinä usein myös hyvin huonosti koulutettuja jopa johtotehtävissä. Sosiaalialan koulutukset pitäisi olla lain mukaisia. Tiedän kuitenkin, etteivät ole. Harvatniistä ontehneet omavalvontasuunnitelman. Jos joku tekisi tästä toiminnasta kantelun, miten sitten kävisi? Kunnat eivät valvo omaa palvelunhankintaa ja useimmat työ- ja yksilövalmentajat valvovat vain etuutta säilyttää oma työpaikka.

 10. 11

  moi sanoo

  http://www.tyollisyysportti.fi/tampere/typa/tapahtumat/keskustelutilaisuus-30-1-2015/

  Lainaan tekstin tähän suoraan luettavaksi ja hakukoneiden löydettäväksi:

  Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan työttömän asiakkaan työkyvyn arvioinnista

  Päivän aikana pohditaan mm. mitä työkyvyllä tarkoitetaan, miten työkykyä arvioidaan, kenen vastuulla työkyvyn arviointi on.

  Koulutus järjestetään pe 30.1. klo 9-15

  Alustava ohjelma:
  klo 8.30 aamukahvit
  klo 9-12 Raija Kerätär: työkyvyn arviointi
  klo 12-13 lounas
  klo 13-15 pohditaan työryhmissä miten työkyvyn arviointi toimii meillä (Raija Kerätär mukana kommentoimassa ja keskustelemassa)

  Työryhmien välissä iltapäiväkahvit.

  Paikkana PUISTOTORNI (Hämeenpuisto 28) kokoustila Väinö Voionmaa

  Kouluttajana Raija Kerätär kuntoutuslääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Oulusta.

  Ilmoittautumiset viim. 26.1. mennessä.
  Lisätietoja Mari Toivonen puh. 040 806 3682, mari.toivonen@tampere.fi

  • 11.1

   töytön sanoo

   Onkohan tuonne luvassa lasivitriiniin pyydystetty työtön käyskentelemään ja asiaa havainnollistamaan 🙂

   Kantsii osallistua kuka lähistöllä asuu, ilmainen lounaskin ja kaffea luvassa mukavan jutustelun kera. Tuo 3! tunnin esitelmä työkyvyn arvioinnista voi olla kyllä aika puuduttavaa seurattavaa.

   • 11.1.1

    LL sanoo

    Lasivitriini tai jonkunmoinen stage luultavasti. Työtön voidaan riisua ihan alasti ja kaikki hänen yksityisimmätkin asiat voidaan siinä sitten ottaa julkisesti puheeksi.

    Tämän ei pitäisi naurattaa, eikä tälle pitäisi nauraa. Nauran silti, näille idiooteille, en työttömille.

    Nämä hyväntahtoiset ovat niin ressukoita, että tarvitsevat vertaistukea ja vertaisryhmiä, koska työttömät ovat ihan kauheita ja kamalia, inohttavia moniongelmaisia luusereita, ja vieläpä todella kiittämättömiä hyväntekijöilleen.

    ”Vertaiskehittämisohjelman tarkoituksena on aktivoida ja parantaa yhteistyötä asiakastyöskentelyssä. Se on tarkoitettu erityisesti TE-toimiston, Kelan, aikuissosiaalityön sekä työllisyydenhoidon palveluyksikön työntekijöille. Vertaiskehittämisohjelman tapaamisissa käsitellään ensin etukäteen sovittu teema ja sen jälkeen keskustellaan aiheeseen liittyvästä tapauksesta ja eri tahojen kokemuksista.”

    Hyvin kuvaavaa tälle toiminnalle: ”aiheeseen liittyvä tapaus”!

     • 11.1.1.1.1

      LL sanoo

      Tekipä pahaa lukea. Työttömyys on diagnosoitu työttömän sairaudentilaksi. Työtön on siis lähtökohtaisesti sairas tai heikko yksilö. Työttömyyden katsotaan olevan seurausta yksilön heikkoudesta.

      Näin pestään omat kädet sosiaalisesta syrjinnästä, köyhyyden tuottamisesta. Köyhyys on väkivaltaa, sen tuottaminen rikos ihmisyyttä vastaan.

  • 11.2

   AMK sanoo

   Ja tämän kuulemisen ja keskustelun jälkeen,osanottajat ovat täysin ammattitaitoisia ja päteviä tekemään työkyky arviointeja?

 11. 12

  työssäkäyvä sanoo

  Vali vali, kuntouttavaan työtoimintaan kaikki pitkäaikaistyöttömät muutamaksi vuodeksi niin loppuu se juominen ja kotona makaaminen. Pistetään vähän vauhtia laiskan ja velton työttömän jalkoihin. Näitä komentteja lukiessa ei voi muuta mieleen tulla.

  • 12.1

   Markku Perttula sanoo

   Mites suu pannaan, jos itse saat potkut ”varmasta” duunista ja sinut pakotetaan harjoittelemaan ilmaiseksi entiselle työpaikallesi.
   Näin on jo tapahtunut.

  • 12.2

   Makkonen sanoo

   Ja tässä pähkinänkuoressa syy, miksi toivon työttömyyden räjähtävän ihan totaalisesti käsiin. Ei tunnu valitettavasti monilla se litroittain päästä löytyvä kusi poistuvan ilman potkuja töistä.

   • 12.2.1

    LL sanoo

    On tullut ihan sama mieleen. Kyllä me miljoonaan työttömään päästään, ihan helposti. Suomessa irtisanominen on tosi helppoa. Sitten vaan vislaillen palkatonta työtä tekemään.

  • 12.3

   Jooh sanoo

   Tämäkin kommentti aiheuttaa vain syvän huokaisun ja jatkan matkaani eteen päin…

 12. 13

  valvontakomissio sanoo

  Mitenhän työtön ja työssäkäyvä tuotaisiin takaisin yhteen? Alkaa todellisuuksien välinen rotko olla jo turhan leveä.

   • 13.1.1

    LL sanoo

    Ja niin hyvä valvontakomissio, työtön on työssäkäyvä -yhä useammin vain täysin palkaton työntekijä. Se tulee vaikuttamaan useimpien palkansaajien tuloihin ratkaisevalla tavalla.

    • 13.1.1.1

     valvontakomissio sanoo

     Ja olen varsin tietoinen mitä työttömille tehdään ja mitä heillä puuhaillaan tänäpäivänä. Itselläkin on kohta 300 mittarissa työmarkkinatukea.

   • 13.1.2

    valvontakomissio sanoo

    Sitä tässä on koetettu tehdäkkin. Turhalta vaikuttaa se työ.

 13. 14

  monessa mukana ollut sanoo

  Miten ihmeessä joillakin voi olla pokkaa valittaa siitä, että saavat osoituksia kuntouttavaan työtoimintaan? Onhan se aivan selvä asia, että tulee karenssia, jos ei kuntoutava työtoiminta kelpaa. Ei sellainen ole aktiivinen työtön, joka ei edes halua kuntouttavaan työtoimintaan, vaan laiskottelee mieluummin kotona työttömyyskorvauksilla. Pois vaan työtävieroksuvat kortistosta nostamasta työttömyyskorvauksia, niin saadaan säästöjä valtiontalouteen.

  • 14.1

   Saku Timonen sanoo

   Ehkä ääni kellossa muuttuu sitten kun yt-neuvottelut osuvat omalle kohdallesi ja päivärahakauden jälkeen saat kutsun aktivointisuunnitelman laadintaan. Muista sitten olla valittamatta.

  • 14.2

   Jokuvainen sanoo

   Millä tavalla työttömän passittaminen kuntouttavaan työtoimintaan säästää verovaroja? Ainoastaan kunta nettoaa kun saa työmarkkinatuen maksatuksen kokonaan valtiolle, joka vielä maksaa siitä ylimääräistä korvausta kunnalle. Hölmöläisen peiton jatkamista.

  • 14.3

   Jooh sanoo

   Tähän kommenttiin ei voi oikeastaan sanoa muuta kuin huoh… Ja se siitä.

  • 14.4

   sauhuttelija sanoo

   Miten ihmeessä jollain voi olla pokkaa sanoa noin?
   Jos se on tietämättömyyttä, ymmärtämättömyyttä tai tyhmyyttä, niin se on ymmärrettävää. Useimmiten kaikkea noita lisättynä kateudella ja ilkeydellä.

   Onhan se synti ja häpeä jos työtön makaa kotona räkimässä kattoon. Menee hyvä räkä hukkaan.

   Parempi on kun yksi työtön komennetaan kaivamaan kuoppia ja toinen täyttämään niitä. Tolla konstilla saadaan maa täyteen täytettyjä kuoppia ja kuulemma hirveesti säästöjä.

   Mut en tiedä kumpi on turhauttavampaa; kaivaa kuoppaa täytettäväksi vai täyttää kuoppaa jota ei olisi tarvinnut kaivaa?

   Monessa mukana ollut ei ole ollut tarpeeksi monessa mukana. Jos ei satu olemaan ammatiltaan yrittäjä, ydinfyysikko tai aivokirurgi, niin kortistossa on päteviä hoitamaan hänenkin hommansa kuntouttavan työtoiminnan aktivoivassa hengessä.

   • 14.4.1

    töytön sanoo

    Siellä joku mielensäpahoittanut töihinpotkija ”työnsankari” äksyilee. Taitas säästöjä alkaa tulemaan laittamalla valtion rahahanat kiinni näille kaikenmaailman ”hyväntekijöille” tässä yhteiskunnassa.

  • 14.5

   Matelot sanoo

   Entäpä, jos oletkin fyysisesti ja psyykkisesti täysin kunnossa,
   etkä näinollen tarvitse kuntouttavaa ”työ”toimintaa?

   • 14.5.1

    töytön sanoo

    Näinhän se tapaus 9/10 ihmisestä onkin. Siellä on vaan kaikkivoipa työvalmentaja vastassa, joka määrää ”kuntouttavaan”. Kuntakin toki yllyttää tähän touhuun säästöjen nimissä ”viskatkaa se nyt jonnekkin kenttää jäädyttämään ym.” Eihän niitä kiinnosta kynänpätkän vertaa se itse työtön. Nyt tuo 300 päivääkin riittää, niin voi nuo Sakarin mainostamat hippaset torilla olla kohta todellisuutta.

    Myöhemmin voikin sitten jo tarvita oikeaa kuntoutusta mielenterveysongelmiin. Mahdolliset harraste-aseet kerätään huushollista poliisin toimesta ja valkeaa seinääkin pukkaa näkökenttään. Eipä tullu taaskaan säästöjä yhteiskunnalle 🙂

    • 14.5.1.1

     LL sanoo

     Sellaiset ihmiset syrjäytetään, joiden ei haluttaisi olevan täällä. Työttömyys aiheuttaa häpeää, niin työttömissä kuin työssäkäyvissäkin. Kaikissa. Häpeä synnyttää häpeän raivoa tai häpäisemistä (häpäistään häpeän aiheuttaja = työtön). Tai ryhdytään julkisesti pilkkaamaan ja loukkaamaan työttömiä.

     Syrjintä tapahtuu aina ensin syrjijän taholta. Sen jälkeen annetaan käänteinen viesti. Ne, jotka ovat torjuneet ja sysänneet syrjään osan ihmisistä, alkavat kutsua syrjään työnnettyjä syrjäytyneiksi. Tämä sama mekanismi kohdistuu myös muita ei-toivottuja ihmisiä kohtaan. Oma hämmenys ja häpeä kanavoituu syrjinnäksi, halveksunnaksi tai päinvastoin: näennäiseksi hyväntekijyydeksi.

     Hyvän ihmisen elämään kuuluu: työpaikka ja ansiotyö, omilla ansioilla eläminen. Huonolla ihmisellä näitä ei ole. Huonolla ihmisellä ei ole työpaikkaa ja joskus ei edes kotia. Sellaisissa ihmisissä täytyy olla jotakin vikaa, niin osa ihmisistä ajattelee. Ne jotka sanovat: työttömyys on työttömän tekojen seurausta.

     Olen työtön, mutta se ei ole oman toimintani seurausta. Se on seurausta aivan muiden ihmisten toiminnasta ja teoista. Ne eivät tunnusta sitä, jos sitä heiltä kysytään. Moni suomalainen on tullut irtisanotuksi, ja perusteena on ollut taloudellis-tuotannolliset syyt. Syy ei ole alunperin irtisanotuissa. Mutta.

     Tämä totuus käännetään toisinpäin, kun ansiotyötä vaille jäänyt hakee sosiaaliturvaa. Tapahtuu käänne syissä ja seurauksissa. Seuraus muiden teoista muuttuu teoksi, jonka on aiheuttanut syytön syyllinen: työtön. Matti Wuori kirjoitti työttömyydestä jo aikoinaan osuvasti ja tarkkaan: ”Työttömyys on ainoa rikos, jossa rikoksen kohde, uhri on syyllinen tehtyyn rikokseen.”

     Tämä hyvin kiero ajattelunlogiikka on kauhea. Ja johtaa vielä kauheampiin toimenpiteisiin työtöntä kohtaan.

     Kukaan poliitikko ei myönnä ääneen: Minä (tai meidän puolue) tämän teimme, me annoimme tämän tapahtua teille. Annoimme yritysten ja kuntien irtisanoa työntekijänsä. Ei, sitä ei sanota, vaan käännetään työttömyys työttömien viaksi, syyksi.

     Kas näin se tapahtuu:
     Ensin kootaan työryhmällinen korkeapalkkaisia virkamiehiä. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotukset työttömien työkyvyn arvioinnin ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Siihen kuului yhteensä noin toistakymmentä jäsentä. He tuottivat vuoden aikana raportin: TEM 2011/Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut.

     Hyväntahtoisuuden käärepaperiin kätketty ajatus on tämä: ”Koulutuksen ja muiden työllistävien toimien ohella myös työttömien työkyvystä on huolehdittava.”
     Suurempi kuvio taustalla on tämä: ”Työvoimapolitiikan osalta todetaan mm., että työikäisen väestön vähetessä on erittäin tärkeää, että työmarkkinoiden käytettävissä on mahdollisimman suuri terveiden ja työkykyisten ihmisten joukko. ”

     Tiede on ystävä tässä leimaamisessa, tässä vastuun pakoilussa:
     ”Useiden tieteellisten tutkimusten perustella on runsaasti näyttöä siitä, että työttömät voivat huonommin ja ovat sairaampia kuin työlliset. Työttömyys vaikuttaa haitallisesti terveyteen ja hyvinvointiin, mutta on myös todettu huonon terveyden vaikeuttavan työllistymistä. Terveytensä ja työkykynsä puolesta heikoimmat valikoituvat muita useammin työttömiksi ja toisaalta etenkin pitkäkestoinen työttömyys itsessään lisää sairastavuutta ja heikentää hyvinvointia.”

     Tiede on puolellamme. Sekin todistaa, että työttömyys vaikuttaa hyvinvointiin ja heikommat yksilöt valikoituvat muita useammin työttömiksi. Sillä tavalla. Uskokaa tai älkää, mutta Ministeriömme väiittää niin, että kaikki ne sadatuhannet viime vuosina irtisanotut ovat heikkoja yksilöitä, ja työttömyys on seurausta työttömien omista heikoista ja huonoista ominaisuuksista.

     Omat kädet on näin pesty ja omatunto on puhdas.

 14. 15

  Jari Kähkönen sanoo

  Sanohan Sakari noin niin strategiselta näkökannalta, että kaukanako meiltä on Amerikan nälkäpalkkatyömarkkinat, joita sikäläisittäin sanovat toimeentulotuelta työhön -malliksi? Voisi toki olla niin, että sikäläisittäin julkisyhteisön olisi täysin käsittämätöntä maksaa edes etuutta+ylläpitokorvausta, eivätkä heikäläiset liitot+tessit olleet koskaan pohjoiseurooppalaista lujuutta, jolloin moinen työmarkkinoiden irvikuva on syntynyt. Ja meillä taas on näin, koska vapaus perusoikeutena ei ole koskaan ollut samassa kurssissa kuin Amerikassa. Mutta onhan se muutoskin aina mahdollinen.

 15. 16

  Jokuvainen sanoo

  Mitenköhän asiakkaiden tiedonsaanti mahtaa toteutua näissä moniammatillisissa palveluissa? Voiko asiakas pyytää omia hänestä tallennettuja tietoja esim. TYPPI-tietojärjestelmästä, joita Työvoiman Palvelukeskukset käyttävät?
  Suomessahan kansalaisilla pitäisi olla oikeus saada omia hänestä tallennettuja tietoja kaikista tietojärjestelmistä, pl. Suojelupoliisin tietokannat, josta annettaviin tietoihin liittyy rajoituksia.

  • 16.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Kävin marraskuussa (turhassa) työttömän terveystarkastuksessa, jossa tapasin terveydenhoitajan ja omalääkärini. Joku lausunto siitäkin toimitettiin ”tilaajalle” (=kunta). Jostain syystä samaa lausuntoa ei tarvitse toimittaa minulle, joka olin tarkastuksen kohteena. Minun on ilmeisesti ihan turha turha tietää, mitä lääkäri arvelee työkyvystäni yms. Tosin en huomannut, että lääkäri olisi tehnyt yhtään mitään työkyvyn arvioimiseksi.

   Tässä uuden lain mukaisessa tietojen siirrossa on se ongelma, että se ei edellytä tietoja tuottavia tahoja edelleenkään toimimaan yhtään sen paremmin kuin aikaisemmin. Se, että vaihdetaan ylimalkaiseen toimintaan perustuvia tietoja, ei auta työtöntä yhtään. Luultavasti johtaa vain yhä pahempiin väärinkäsityksiin.

   Sitten kun työttömälle ladellaan vasten kasvoja, että siellä ja siellä on sanottu näin ja näin, niin miten hän voi puolustautua? Viranomaiset pitävät kuitenkin toisisiaan erehtymättäminä.

   Minullekin tarjottiin pari vuotta sitten mahdollisuutta ryhtyä TYP:in asiakkaaksi, mutta en halunnut antaa avointa valtakirjaa tietojeni urkkimiseen. Olisin voinut hankkia pyydetyt tiedot, jotta olisin itse perillä siitä, mitä tietoja minusta on olemassa, mutta sellainenhan ei käy päinsä. Työtön on maailman epäluottettavin olento virkamieskoneiston silmissä.

   Meidät työttömät on erotettu muusta kansasta ja asetettu jatkuvan epäilyksen alle. Eikä meillä ole enää edes samoja oikeuksia kuin muulla väestöllä.

   Työlliset vihaavat meitä, koska kateudessaan uskovat meidän elävän omaa toimettomuuden unelmaansa. Työttömyyden todellisuudesta he eivät tiedä mitään. Tukenaan heillä on ay-liike, joka tukee työttömyyden poistamisen esteenä olevia asioita.

   • 16.1.1

    Makkonen sanoo

    Ay-liikkeestä puheen ollen, he ovat yhtä pahoja (jos eivät jopa pahempia) köyhien ja työttömien vihollisia kuin kokkarit. Ay-liike panostaa – orjatyöryhmiin osallistumisen lisäksi – huomattavat määrät systemaattiseen perustulon vastaiseen propagandaan, jota se viljelee paitsi yhdistystensä myös marionettipuolueensa SDP:n suulla. SDP:hän on ”yllättäen” perustuloa vastaan, ja heiltä löytyy ”yllättäen” mm. sellaisia orjatyön pioneereja kuin Filatov.

 16. 18

  167-176 sanoo

  ”Jostain syystä samaa lausuntoa ei tarvitse toimittaa minulle, joka olin tarkastuksen kohteena.”
  Ilmeisesti tuo lausunto pitää vaatia itselle erikseen. Saat kyllä lausunnon ja kaiken muunkin tidon mitä sinusta om kirjattu viranomaisen rekisteriin tekemällä rekisterintarkastuspyynnön.

  Lomake tarkastuspyyntöön löytyy tuolta:
  http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/tarkastuspyyntojakorjaamisvaatimus.html

  Kannattaa pyytää myös rekisteriseoste nähtäväksi ja tiedot kaikista rekistereistä jotka viranomaisella on. Voivat alkaa ämpyillä kun pyytää käyttölokirekisterin tietoja. Käyttölokirekisterissä on tieto siitä kuka virkamies on katsonut tai muuttanut tietojasi ja milloin.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159#L5

 17. 19

  Jukka sanoo

  Tuolla kirjoitta aikaisemmin te-virkailija näin.

  ”Kun osallistut työvoimakoulutukseen tai opiskelet omaehtoisesti työttömänä, voit saada Kelasta ylläpitokorvausta koulutuksen aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin. Ylläpitokorvaus lisätään koulutusajalta maksettavaan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen
  Ylläpitokorvaus on 9 e/pv, ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Se on verotonta tuloa.
  Ylläpitokorvaus maksetaan korotettuna, jos osallistut työssäkäyntialueesi ulkopuolella järjestettävään koulutukseen. Tietyin edellytyksin ylläpitokorvaus voidaan maksaa korotettuna myös silloin, jos osallistut oman kotikuntasi ulkopuolella järjestettävään koulutukseen. Korotettu ylläpitokorvaus 18 e/pv.”

 18. 20

  lehdenlukija sanoo

  Rannikkoseutu- lehdessä oli tänään mielenkiintoinen artikkeli työttömien työllistämisestä. Nyt on keksitty uusi idea, miten työttömiä saataisiin töihin. Vaikuttaa todella mielenkiintoiselta jutulta. Tässä voisi olla se keino, jolla työttömiä saataisiin autettua tehokkaammmin muuallakin Suomessa:

  ”Päivitetty 22.1.2015 10:57, julkaistu 22.1.2015 10:18
  Naantali: Uusi idea työttömyyden hoitoon

  Kuntouttava työtoiminta voi olla esimerkiksi puistojen hoitoa.

  Naantalissa halutaan lisätä kuntouttavaa työtoimintaa kaupungin omissa työpisteissä. Jatkossa työyksikkö, joka järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, saa noin puolet valtion maksamasta korvauksesta omaan käyttöönsä.

  – Pitkäaikaistyöttömän ottaminen kuntouttavaan työtoimintaan aiheuttaa jonkin verran opastusta ja ohjausta. Tällä pienellä porkkanalla halutaan kannustaa kaupungin omien työpisteiden ihmisiä työttömien auttamiseen, kertoo perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen.

  Valtio maksaa kaupungille jokaisesta kuntouttavan työtoiminnan päivästä noin kymmenen euroa, josta puolet eli viisi euroa siirretään työpisteen omaan käyttöön.

  – Tätä rahaa ei käytetä normaaliin palvelun tuottamiseen, vaan työyksiköt voivat käyttää sen tyky-toimintaan. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi työntekijöiden kuntoiluun tai virkistäytymiseen, kertoo Pöyhönen.”
  http://www.rannikkoseutu.fi/Uutiset/1194955275709/artikkeli/naantali+uusi+idea+tyottomyyden+hoitoon.html

  • 20.2

   totuus sanoo

   Valitettavasti myös tämä ”lehdenlukija”-kommentoija on se sama tyyppi, joka on tunnettu tämän ”hyviä uutisia työttömille”-propagandan suoltamisesta mm. suomi24:n forumeilla.
   Mitä härkimpää hyväksikäyttöä uutisoidaan, sitä innokkaammin tämä on sitä touhua puolustelemassa.
   Eikä ole ensimmäinen vastaava kommenttinsa tälläkään sivulla.

   • 20.2.1

    Makkonen sanoo

    Lienee varmasti maksettu propagandan levittäjä, nimittäin tuollainen käytös ”tavalliselta” ihmiseltä olisi jo kohtalaisen häiriintynyttä toimintaa.

  • 20.3

   Makkonen sanoo

   Ja sama suomennettuna:

   ”Päivitetty 22.1.2015 10:57, julkaistu 22.1.2015 10:18
   Naantali: ”Uusi” idea työttömyyden hoitoon

   Orjatyö voi olla esimerkiksi puistojen hoitoa.

   Naantalissa halutaan lisätä orjatyötä kaupungin omissa työpisteissä. Jatkossa työyksikkö, joka järjestää orjatyötä, saa noin puolet valtion maksamasta korvauksesta omaan käyttöönsä.

   – Pitkäaikaistyöttömän ottaminen orjatyöhön aiheuttaa jonkin verran natsityötä kapoille. Tällä pienellä porkkanalla halutaan kannustaa kaupungin omien työpisteiden ihmisiä työttömien hyväksikäyttöön, kertoo perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen.

   Valtio maksaa kaupungille jokaisesta orjatyöpäivästä noin kymmenen euroa, josta puolet eli viisi euroa siirretään työpisteen omaan käyttöön.

   – Tätä rahaa ei käytetä normaaliin palvelun tuottamiseen, vaan työyksiköt voivat käyttää sen tyky-toimintaan. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi työntekijöiden karting-ajoihin tai ryyppyreissuihin, kertoo Pöyhönen.”

  • 20.4

   Kaavio sanoo

   Huvittavaa, että juttua ei saa enää kommentoida tai no kirjoittamaani kommenttia ei rannikkoseudun.fi uutisissa näytetä julkaisevan.

   Ilmeisesti menevät suodattimen läpi ja vain soveliaimmat pääsee läpi. En tiedä onko sitten niin, että soveliaimmat kommentit on vain siloteltuja kommentteja, jotka pääsääntöisesti kehuu asiaa…

   Ihme jos tuo toiminta saa jatkua. Koska käsittääkseni se on laissa kielletty. Joku aika sitten jopa ihmettelin tuota toimintaa kansanedustajille. Ja eräs kansanedustaja vielä vastasi, että tuollainen ei saa olla mahdollista. Mutta eipä näytä asialla olevan merkitystä onko kielletty vai ei…

 19. 21

  työtön minnäi sanoo

  keitä nämä työttömät 9e miehet ovat,onko juuri työttömäksi joutuneita ansiosidonnaisen saajia vai jo pitkäänkin ttt tai tmt saaneita vai niitä metsien miehiä, joita joskus ainakin oli olemassa.Minkä kriteerin mukaan sinne joutuu.Ainakin S24 -palstoilla kirjoittelee yksi tyyppi joka huutaa, että KAIKKI joutuvat.Ja jo 12kk työttömyyden jälkeen, tuota en vaan jaksa uskoa että noin olisi.

   • 21.1.1

    työtön minnäi sanoo

    Jos noin on niin tuskin kuitenkaan lisäpäivillä olevia mihinkään pakkotyöhön kyörätään. Itselläni on eläkehakemuksen teko tuossa toukokuussa, jotta elokuun alusta pääsisi 63 ikäisenä eläkkeelle.Työttömyyskorvattavia päiviä on runsaat 1400 takana, eikä ole mihinkään kertaakaan tukutettu.

    • 21.1.1.1

     Metsien mies sanoo

     Ei tähän mennessä. Nyt riittää se 300 päivää mutta on selvää ettei virastoissa riitä työvoimaa laittaa lakia koskemaan kaikkia. Siellä ollaan hätä kädessä ihan jo Nuorisotakuunkin kanssa ja nyt sitten tämä.

     • 21.1.1.1.1

      LL sanoo

      Ei riitä, kun virkailijoita on irtisanottu ja ilmeisesti irtisanotaan lisää jatkossakin. Yhdestä verkkokeskustelusta, parisen vuotta sitten, muistan työvoimavirkailijan, joka kertoi että organisaatiomuutos karsi reippaasti asiakastyössä olevia virkailijoita ja kasvatti vain esimiesporrasta. TE-toimistoissa on ollut monenlaista mylläkää muutaman vuoden aikana, nämä monipalvelukeskukset viimeisimpänä. Ja uudet lait sekä asetukset.

      Luultavasti mitä lähempänä on eläkeikää, sen varmempaa on ettei kukaan hätistele mihinkään.

 20. 22

  nyttis sanoo

  Eikös tuo nyt kumminkin mese jotenkin näin
  -ensin 500pv ansiosidonnaista
  -sitten 180pv tmt
  -sitten nämä kuntouttavat

  -ja lisäpäivillä olevat jatkaa ihan entiseen malliin.

 21. 23

  matti kiusattu sanoo

  miksi ihminen mökkiytyy
  siksi että työtömällä ei ole varaa tehdä mitään
  muuta kun ostaa ruokaa ja jäpitää kotona
  sakulle yksi aihe johon vois otaa kantaa
  miten te- toimisto suhtautuu kuntoutavassa – palkkatuetussa työssä olevan työpaikka kiusaamiseen jota tapahtuu aika paljon
  itse olen kokenut sitä palkkatukipaikassa mutta te-toimiston suhtautuminen on että höpö höpö ei pidä paikaansa itse asiassa koko ongelmaa ei näköjään ole
  sellaisen käsityksen sain te-toimiston virkailian jorinoista
  kun on pääsyt tukipaikaan etuoikeutettuna että ois vähän pakko viihtyä tai ……..
  itke siinä sitten osaas

 22. 24

  matti kiusattu sanoo

  Haluaisin sakun mielipiteen
  te-toimiston suhtautumine työpaikka kiusaamiseen esim
  kuntoutavassa työ toiminassa palkka tukipaikassa
  koska virkailioiden mielestä sitä ongelmaa ei ole eikä tule