Viisasten kerho

Viime aikoina monet poliitikot ovat kertoneet saaneensa vihapostia näin vaalien alla. Minä en ole edes ehdolla eduskuntavaaleissa, mutta saan vihapostia jatkuvasti. Asialla ovat ns. maahanmuuttokriittiset, muuten vain äärioikeistolaiset, hullut ja humalaiset. Usein he ovat näitä kaikkia yhdessä ja samassa persoonassa.

Facebookiin on perustettu ties kuinka monta viharyhmää ihan vain minua varten. Yhteistä kaikille on, että perustajina ovat aina sama tai samat henkilöt. Sen näkee kolmesta asiasta. Perustaja ei osaa yhdyssanoja. Samat postaukset kiertävät kaikissa ryhmissä. Kommentoijat ovat aina samoja.

Olen ennenkin kertonut törkyryhmä Paljastettu 4 :n edesottamuksista. Sen ylläpitäjä syyllistyy jatkuvasti törkeisiin kunnianloukkauksiin ja kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, mutta Facebookin ylläpidon mielestä se ei riko yhteisösääntöjä. Itä-Suomen syyttäjänviraston mukaan se ei riko lakia tai jos rikkookin, niin asian tutkiminen tulee liian kalliiksi.

Ylläpitäjä pysyttelee miehekkäästi piilossa, mutta ympärilleen hän näkyy keräävän jatkuvasti vähemmän varovaisia hölmöjä. Olen ennenkin sanonut, että minä en hyssyttele, vaan kerron mitä netissä tapahtuu. Eräs salolainen varavaltuutettu, sosiaalilautakunnan jäsen ja käräjäoikeuden lautamies on monille lukijoilleni vanha tuttu, mutta tällä kertaa en puhu tästä perussuomalaisen puolueen negatiivisesta mainoksesta.

Puhun tämän viisasten kerhon uudesta tomppelista, joka Paljastettu 4:n sivulla vähän aikaa lällätettyään päätti rohkeasti lähettää minulle yksityisviestin: mike strutter yv 26.2.15

Paljastettu 4:n sivulla hän jatkaa samasta, ehkä itselleen hyvinkin läheisestä aiheesta:

j sillman

Tämä ”Mike Strutter” näkyy olevan niin alkeellinen tapaus, että on jättänyt URL-osoitteeseen oikean nimensä:

sillvan url

Asialla näyttää siis olevan Jarno Sillvan ja googlettamalla hänestä löytyy aika paljon tietoa. Etsikää ja ihmetelkää, jos kiinnostaa.

Minä ihmettelen mihin nämä tyypit oikein pyrkivät. Se nyt on selvää, että vakiorääkyjät haluavat itse kirjoitustaidottomina ja ilmeisen kateuksissaan vaientaa minut, mutta se on tunnetusti turhaa. Mutta mikä saa nämä minulle ennestään tuntemattomat hyppäämään näin raivokkaasti mukaan? Onko tämäkään Sillvan koskaan lukenut yhtään blogijuttuani ja onko hänellä aavistustakaan mistä aiheista yleensä kirjoittelen? Epäilen, että ei ole lukenut eikä ole aavstustakaan. Hän on vain näiltä vihasivuilta oppinut, että kyseessä on vihattava mädättäjä.

Halveksin suunnattomasti tällaisia ihmisiä enkä osaa edes sääliä heitä. He toimivat kuin robotit tai pahimman lajin laumasielut. Sanalla sanoen he ovat omaan ajatteluun kykenemättömiä typeryksiä.

Kamalinta asiassa on, että nämä luulevat käyvänsä poliittista debattia. Ilkeyksissäni epäilen sen johtuvat Timo Soinin julistuksesta, jonka mukaan sinun mielipiteesi ei voi olla väärä, koska se on sinun mielipiteesi.

Minulla on näille tyypeille terveisiä: Opetelkaa äidinkielen alkeet, opetelkaa ajattelun alkeet ja opetelkaa käytöstapojen alkeet. Jos teidän ”mielipiteenne” on edelleen yhtä tomppelimainen, niin jakakaa se vain muiden yhtä alkeellisesti ajattelevien kanssa.

Rypekää omassa saastassanne ihan keskenänne.

Suolavettä ja juridiikkaa

Talvivaaran kaivoksen vesitase pahenee koko ajan ja kevään edistyessä näyttää vääjäämättömältä, että vesien säilömiseen tarkoitettu 13 miljoonan kuution allaskapasiteetti ei tule riittämään.

Nyt Talvivaaran kaivosalueella on säilöttynä 9,5 miljoonaa kuutiota enemmän tai vähemmän likaantuneita vesiä.

Näin kertoi Kainuun Sanomat Talvivaara käsittelevässä jutussaan. Vihreä Lanka puolestaan kertoo, että valtion syliin putosi odotettua paljon pahempi pommi. Koko kaivos on päästetty rappiotilaan.

Kaivokseen mahtuu kaikkiaan 13 miljoonaa kuutiota jätevettä ja sitä on siellä jo 9,5 miljoonaa kuutiota. Jätevesi on sulfaattipitoista ja Wikipedian mukaan sulfaatti on rikkihapon suola. Kaivoksessa lilluu siis suolavettä ja lisää kertyy koko ajan. Keväällä vesimäärä tietenkin lumien sulaessa lisääntyy. Suola liukenee veteen ja suolapitoisuus laimenee, mutta suolan määrä pysyy siitä huolimatta samana. Joku kemiaa enemmän ymmärtävä selittäköön tämän, minä keskityn juridiikkaan.

Sitä sulfaattia saa luvan mukaan laskea luontoon 1 300 tonnia vuodessa ja tämän vuoden kiintiöstä on puolet jo käytetty. Kevään kuluessa sulfaattipitoinen vesi on pakko saada jonnekin. Talvivaaran puhdistamot eivät toimi. Itse asiassa siellä ei koskaan ole ollutkaan mitään varsinaista puhdistamoa, vaan enimmät kokkareet on seulottu pois laskemalla vesi kalvojen läpi. Nyt tämäkään menetelmä ei toimi.

Mitä vedelle siis tehdään?

Se lasketaan tietenkin luontoon ja ministeri Jan Vapaavuori jo kertoikin Kainuun Sanomien jutussa miten se tehdään laillisesti. Jätevedet päästetään ”hallitusti” ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaan ilmoitusmenettelyllä.

Nyt joku muistaa, että oikeus on kieltänyt Talvivaaraa käyttämästä tätä poikkeuksellisen tilanteen mahdollistavaa toimintaa. Syynä kieltoon oli se, että Talvivaara käytti poikkeusmahdollisuutta ihan rutiininomaisesti päästäkseen eroon jätevesistään, joita se ei kyennyt puhdistamaan.

Oikeus kielsi, mutta se tapahtui vanhan lainsäädännön aikana. Ympäristölaki päivitettiin 27.6.2014 ja aiemmin lain 62 §:ssä ollut poikkeuksellinen tilanne on nyt 123 §:ssä. Oikeus kielsi vanhan lain 62 §:n mukaisen poikkeusjuoksutuksen, mutta ei ole kieltänyt uuden lain 123 §:n mukaista täsmälleen samaa toimintaa.

Niinpä valvontaviranomaiset tulevat lähiaikoina saamaan ilmoituksen, että kohta rupea sitten suolavettä tulemaan tämän lainkohdan nojalla:

Jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että aiheutuu tilanne, jonka vuoksi ympäristölupaa tai toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia ei voida noudattaa tai tilanne, jossa voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, taikka valtion valvontaviranomaiselle, jos valtion ympäristölupaviranomainen myöntää toimintaan ympäristöluvan, tai 116 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus on tehty valtion valvontaviranomaiselle. Toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on viipymättä ilmoituksen jälkeen toimitettava viranomaiselle suunnitelma, jonka mukaisesti toiminnan päästöjä ja jätteitä sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa poikkeuksellisen tilanteen aikana.

Lähijärvet muuttuvat suolaisiksi, mutta kaikki tapahtuu ihan lain mukaan.

Noita kahta lakipykälää voi vertailla myös tästä Jakke Mäkelän ansiokkasta blogista.

Otetaan köyhiltä!

Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean mukaan Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistaso on riittämätön ja Suomi joutuu neuvoston sosiaalisen peruskirjan rikkomisesta järjestön tarkkailulistalle. Samalle listalle päätyivät mm. Armenia, Bulgaria, Moldova, Romania ja Venäjä.

Näin kertoi City-lehti neljä päivää sitten. Eilen kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz julkaisi oman leikkauslistansa, jonka toteuttaminen kurittaisi köyhiä lisää ja varmistaisi tuolla listalla pysymisen. Häveliäästi leikkauslista on Zyskowiczin omissa nimissään tekemä, mutta ei tarvitse olla kummoinen ennustaja arvatakseen sen noudattelevan keskeisiltä osiltaan koko puolueen linjaa.

Zyskowicz on ainakin johdonmukainen. Hän on jo vuosikausia julistanut, että Suomessa ei oikeastaan ole rikkaita ja jos onkin, niin heillä ei ole rahaa. Siksi heidän verotustaan ei voi kiristää, vaan on otettava köyhiltä.

Ensimmäisenä listalla komeilee kaikkien kotitalouksille menevien Kelan maksamien suorien tulonsiirtojen jäädyttäminen vaalikaudeksi. Tämä toisi 870 miljoonan euron säästöt.
Kaikkien pienituloisimpien asemaan tämä ei vaikuttaisi, koska kunnalliseen toimeentulotukeen tehtäisiin täydet indeksitarkistukset.

Zyskowicz siis säästäisi näppärästi Kelan myöntämistä tuista ja siirtäisi tästä aiheutuvat kustannukset suoraan kuntien maksamaan toimeentulotukeen. On ihan selvää, että saamatta jäävä Kelan etuuden indeksikorotus näkyisi lisääntyvinä toimeentulotukihakemuksina ja tarveharkintaisen toimeentulotuen kasvuna. Valtio säästäisi, mutta kunnat kärsisivät.

Seuraavaksi Zyskowicz käy työttömien kimppuun vaatimalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä 400-500 päivästä 250 päivään.Tämä kannustaisi työttömiä aktiiviseen työnhakuun. Sitä Zyskowizc ei tietenkään kerro miten maan 363 000 työtöntä työnhakijaa saadaan survottua 15 080 avoimena olevaan työpaikkaan, mutta eipä sitä ole osannut kertoa kukaan mukaan. Tärkeintä on syyllistää työttömät omasta tilanteestaan ja antaa heille keppiä.

Sitten ovat kuritusvuorossa opiskelijat. Heidän opintotukeaan pitäisi muuttaa kannustavammaksi ja lainapainotteimmaksi. Kannustavuus tarkoittanee tukien tiukkaa sitomista opintojen etenemiseen ja lainapainotteisuus sitä, että köyhien jälkikasvu ei velkaantumisen pelossa veisi opiskelupaikkoja rikkaiden tolloimmiltakaan jälkeläisiltä.

Yksityisen hammashuollon Kela-korvausten poistamisella Zyskowicz säästäisi 100 miljoonaa euroa. Minun on vaikea ymmärtää miksi juuri yksityisen hammashoiden Kela-korvauksista pitäisi säästää samaan aikaan kuin saman puolueen ministeri Laura Räty ajaa pontevasti koko terveydenhoidon yksityistämistä veronmaksajien rahoilla. Rädyn korostama asiakkaan oikeus valita joko yksityinen tai julkinen terveydenhoito tarkoittaa juuri sitä, että hintaeron maksaisi yhteiskunta verovaroista. Ehkä ajatuksena on, että ei köyhä hampaita tarvitse, koska ei hänellä kohta ole varaa syödäkään.

Ja lista jatkuu, lukekaa itse. On joukkoon mahtunut huumoriakin, kuten vaikkapa julkisen sektorin työaikojen pidentäminen 15 minuutilla ja tupakoinnin kieltäminen lailla. Kaiken kaikkiaan Zyskowicz ansaitsee kiitoksen tällaisen listan julkaisemisesta. Toivottavasti Kokoomus ottaa sen sellaisenaan vaaliohjelmaansa ja varmistaa rökäletappion vaaleissa.