Laitonta aktivointia

Kunnat ja TE-toimistot pitävät kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia pilkkanaan tai sitten se on niiden mielestä vain ylimalkainen elämänohje, josta ei tarvitse juuri piitata. Erityisesti tämä piitaamattomuus lain kirjaimesta ilmenee aktivointisuunnitelmien surkeana tasona. Sinne huitaistaan mitä sattuu ja luotetaan siihen, että ei näistä kukaan mitään sano. Tärkeintä on saada työttömyystilastot kaunistumaan ja kunnalle palkattomia työntekijöitä korvaamaan lainvastaisesti palkkatyötä. Kerrataanpa taas lain sisältöä. Lain 8 §:n mukaan aktivointisuunnitelmaan on merkittävä seuraavat asiat:

1) henkilön koulutusta ja työuraa koskevat tiedot;

2) arvio aikaisempien julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuudesta;

3) arvio aikaisempien työllistymissuunnitelmien ja kunnan tekemien henkilöä koskevien suunnitelmien toteutumisesta; sekä

4) toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, muita julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja.

Jos aktivointisuunnitelmaa ladittaessa yhdessä TE-toimiston, kunnan sosiaalitoimen ja asiakkaan kesken päädytään viimeisijaiseen vaihtoehtoon eli kuntouttavaan työtoimintaan, niin suunnitelmaan on lain 9 §:n mukaan kirjattava edellä olevan lisäksi

1) kuntouttavan työtoiminnan kuvaus ja toiminnan järjestämispaikka;

2) kuntouttavan työtoiminnan päivittäinen ja viikoittainen kesto;

3) kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohta ja pituus;

4) henkilölle kuntouttavan työtoiminnan ohella tarjottavat muut sosiaalipalvelut sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut; sekä

5) ajankohta, jolloin viimeistään arvioidaan kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksia henkilön työllistymismahdollisuuksille ja päätetään jatkotoimista sekä aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman uudistamisesta.

Ei tämän pitäisi olla kovin vaikeaa itseään alan ammattilaisiksi sanoville. Kuitenkin se näyttää olevan ihan mahdottoman vaikeaa. Tässä taas yksi esimerkki aktivointisuunnitelman irvikuvasta:ktt elena

Lain 8 §:n edellyttämät tiedot puuttuvat ihan kokonaan. Niitä ei tässä tapauksessa lisätty edes asiakkaan vaatimuksesta, koska kuulemma kaikki ”näkyy kyllä TE-toimiston koneella”. Saattaa hyvinkin näkyä, mutta laki vaatii ne kirjattavaksi myös aktivointisuunnitelmaan.

Lain 9 §:n edellyttämistä tiedoista on kirjattu päivittäinen ja viikottainen kesto, mutta itse toiminnan kesto on merkitty oudolla tavalla. Suunnitelman mukaan toiminta jatkuu automaattisesti suunnitelmaa päivittämättä.

Tämä hamaan tulevaisuuteen jatkuminen ilman päivitystä kertoo selkeästi, että tarkoitus on saada pitkäaikainen palkaton työntekijä. Jos tarkoitus olisi oikeasti toimia lain mukaan, niin silloin olisi ilman muuta kiinnitetty erityishuomiota 9 §:n 5-kohdan mukaiseen arviointiin ja jatkosuunnitelmiin. Nyt ne on jätetty kokonaan pois.

Toiminnan kuvaus on kuitattu sanomalla sen olevan kuntouttavaa työtoimintaa. Niin tietysti on, koska kyseessä on kuntouttava työtoiminta. Sen sanominen ei kuitenkaan kerro yhtään mitään toiminnan sisällöstä. Suunnitelmaan ei myöskään ole kirjattu mitään muista tarjottavista sosiaalipalveluista. Tämäkin ”unohdus” pistää epäilemään, että tarjolla ei ole mitään muuta kuin palkatonta työtä.

Tässä tapauksessa asiakas tunsi lain ja sekä kunta että TE-toimisto pääsevät vastaamaan Aluehallintovirastolle tehtyyn kanteluun. Ehkä siinä vaiheessa nämä alan ammattilaiset hoksaavat lukea sen lain, jota väittävät koko ajan noudattavansa.

 

Kommentit
 1. 1

  A Niemelä sanoo

  Eipä riitä yksinomaan se lukeminen, pitäisi vielä ymmärtääkin lukemansa!

 2. 2

  Sirkka kokkonen sanoo

  Jes! Näitä lisää kehiin! Meidän pitää itse tutustua aktiivisemmin lakiin ja pitää puolemme!

 3. 3

  Kari Järvinen sanoo

  Toivottavasti moni muukin laittaa Aluevalvontaviraston töihin.
  Virkamieshän ei pelkää mitään.
  Paitsi ylempää virkamiestä!

 4. 4

  sanoo

  Viskipuolueen näkökulmasta erityisesti virkamiesten on kunnioitettava lakia, mutta vielä parempi olisi jos aikuisten ihmisten tahdonvastaisesta aktivoimisesta luovuttaisiin. Palkattomien työpaikkojen sijaan maa tarvitsee työpaikkoja josta maksetaan palkkaa, ja sosiaaliturvaa perustulon suuntaan muuttamalla voimme tehdä niiden vastaanottamisesta aina kannattavaa.

  Ystävällisin terveisin,
  Amos Ahola
  Kansanedustajaehdokas,Viskipuolue/Piraattipuolue,Helsinki
  https://www.facebook.com/viskipuolue

 5. 5

  .......... sanoo

  Muuten hyvä, mutta onko kantelun hintana 3kk karenssi työttömälle kantelijalle?
  Kuntalain noudattamatta jättämisestä ei seuraa mitään kunnalle tai TE-toimistolle. Huomautus ei ole yhtään mitään!
  Näinhän se menee, vai mitä?

 6. 6

  ......... sanoo

  Haluaisin myöhemmin kovasti tietää, miten tässä tapauksessa sitten lopulta kävi – miten Aluehallintovirasto menetteli, saiko työtön karenssin, miten asia lopulta ratkesi? …

  • 6.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Työtön on osallistunut lain edellyttämällä tavalla aktivointisuunnitelman laatimiseen, joten ei hän ainakaan toistaiseksi ole tehnyt mitään, josta voisi karenssilla palkita. Seuraavaksi hänelle etsitään joku konkreettinen paikka, jonka ”myöntämisestä” kunnan virkamies tekee päätöksen. Sinänsä irvokasta, että tehdään päätös kuntouttavan työtoiminnan paikasta työttömälle, joka ei ole sellaista hakenut eikä välttämättä edes halunnut, mutta näin saadaan edelleen luotua sitä mielukuvaa, että kaikki tapahtuu työttömän aloitteesta ja työttömän hyväksi.

 7. 7

  show must go on... sanoo

  Kansainvälinen työjärjestö (engl. International Labour Organization, ILO) on Yhdistyneiden kansakuntien alainen järjestö, joka hoitaa työvoimaan ja työntekoon kuuluvia asioita. Se on vanhempi kuin itse YK, perustettu 1919 Versailles’n rauhansopimusneuvottelujen yhteydessä ja liitettiin YK:n yhteyteen toisen maailmansodan päättyessä. ILO:n päämaja sijaitsee Genevessä.

  ILO:n yleissopimus nro. 29 pakollisen työn laittomasta käytöstä (1930)

  Pakollisen työn laiton käyttö kiellettiin jo vuonna 1930 ILO:n yleissopimuksessa numero 29. Sopimuksessa pakollinen työ nähtiin tarkoittavan: ”kaikenlaista työtä tai palvelusta, joka jonkin rangaistuksen uhalla vaaditaan joltakin henkilöltä ja johon mainittu henkilö ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut” (Art 2).

  Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1935 (SopS 44/1935).

  ILO:n yleissopimus nro. 105 pakkotyön poistamiseksi (1957)

  Vuonna 1957 hyväksytty ILO:n yleissopimus numero 105 pakkotyön poistamisesta velvoittaa sopimuksen osapuolia lakkauttamaan pakkotyön ja olemaan käyttämättä sitä esimerkiksi syrjinnän muotona tai poliittisena pakkokeinona.

  Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1960 (SopS 17/1960).

 8. 8

  pitkäaikaistyötön sanoo

  Oma aktivointisuunnitelmani päivitettiin tammikuussa. Koska siitä puuttui lain määräämät kohdat 2 ja 3, tein kantelun. Ensin kantelin kokeeksi itse TE-toimiston piiritason johtajalle, koska halusin nähdä löytyykö kanttia myöntää ilmiselvä virhe lain noudattamisessa. Ei löytynyt. Vastauksena oli kapulakielistä pyörittelyä, jossa ei otettu kantaa itse em. kohtien puuttumiseen. Liitteenä oli juurikin näitä ”TE-toimiston koneiden” näyttötulosteita. Ei löytynyt puuttuvia tietoja niistäkään. Koska vastaus ei tyydyttänyt, tein asiasta uuden kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Katsotaan sitten minkälainen kanta siellä sitten aikanaan otetaan.

  Koska täsmälleen samat ongelmat esiintyy näköjään ympäri Suomen TE-toimistoissa, niin syynä ilmiselvästi on suunniteltu ja vakiintunut toimintapa, joka on asetettu piirejä ylemmältä tasolta. Syylliset löytyy joko TEM:n tai STM:n organisaatiosta. Jos kyse olisi ollut yksittäisen TE-toimiston työntekijän virheestä, niin kyllä se varmaan olisi kernaasti esiin tuotu kanteluun annetussa vastauksessa. Kyseessä on systemaattinen instutionaalinen lain väärinkäyttö. Sellaista harrastetaan yleensä valtiossa, jossa ei joko ole demokratiaa tai demokratiaan ollaan vasta totuttautumassa.

  • 8.1

   Herra Huu sanoo

   Allekirjoititko laittoman sopimuksen?
   Voiko siitä kieltäytyä laittomuuden perusteella?
   Jos kieltäytyy ja saa karenssin, niin mahtaako se kumoutua, jos AVI: lta tai oikeusasiamieheltä tulee huomautusi väärinkäytöksestä? En usko, että toimeentulotukea saadaan kuitenkaan alentaa kieltäytyessä allekirjoittamasta, koska valituksen vuoksi asia on kesken.
   Ja jos karenssi ei poistu huomautuksesta huolimatta, niin voiko siitä tehdä taas uuden kantelun?
   Tästähän muodostuu ikiliikkuja..

   • 8.1.1

    pitkäaikaistyötön sanoo

    HE 184/2000 sanoo, että aktivointisuunnitelman allekirjoittamisesta kieltäytyminen voidaan katsoa suunnitelman laatimisesta kieltäytymiseksi ja karenssiperusteeksi.

    Minä allekirjoitin.

    Toisaalta, työttömyysturvalain 2:13 §:n 1. momentin 4. kohta määrittää päteväksi syyksi kieltäytyä työllistämistä edistävästä palvelusta sen, että palvelun järjestäjä olennaisesti laiminlyö noudattaa palvelun järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä. 1:5 §:n perusteella kuntouttava työtoiminta kuuluu työllistymistä edistäviin palveluihin.

    Mikä sitten on ”olennaista” lain noudattamatta jättämistä? Työtön on varmaan yksin oman tulkintansa kanssa heikomassa asemassa.

    Muistaakseni entiset etuudet tulee saada niin kauan kuin valitusta käsitellään. En nyt suoraan muista lainkohtaa, enkä jaksa alkaa etsimään.

    Valitus ja kantelu on siis kuitenkin eri asioita. Valitus tehdään omassa asiassa tietystä viranomaispäätöksestä siinä ilmoitetun valitusmenettelyn mukaisesti yhden kerran. Kantelun voi tehdä toistenkin ihmisten kohtelun lain mukaisuudesta. Kantelun seurauksena annettava kannanotto ei muuta tai peruuta mitään viranomaispäätösta. Se ainoastaan ohjaa viranomaisten toimintaa tulevaisuudessa.

    Aktivointisuunnitelma ei käsittääkseni ole hallinnollinen päätös, joten siitä ei voi valittaa. Kanteleminen taas ei muuta jo tehtyä aktivointisuunnitelmaa. Työtön voi pyytää, että aktivointisuunnitelmaa päivitetään, mutta ei taida olla mitään säädöstä, joka velvoittaisi TE-toimistoa ryhtymään toimiin asiassa pelkästään työttömän aloitteesta.

    • 8.1.1.1

     LL sanoo

     Työttömällä ei ole juuri vaihtoehtoja, ja on altavastaajana joka tapauksessa omassa asiassaan.

     Mietin sitä, että kun työttömänä on lähtökohtaisesti sitouduttava työllistämissuunnitelmaan (joka myös allekirjoituksella vahvistetaan), niin miksi se pitää muuttaa aktivointisuunnitelmaksi? Se kun merkitsee orjatyötä.

     Ilmaisu ”on osallistunut suunnitelman tekoon” on kyllä harhaanjohtavaa kaunistelua, koska ei se että työttömälle lyödään eteen joku lappu, joka pitää pakosta tai uhan alla allekirjoittaa, ole osallistumista. Oikea osallistuminen on ihan muuta. Silloin keskustellaan, ja ehkä mietitään erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja. Ja vasta sitten sovitaan. Normaalissa elämässä ihmiset neuvottelevat niin toistensa kanssa.

     No, tiedän kyllä, omasta kokemuksesta, ettei te-tmston väki mitään normaaleja ihmistapoja useinkaan noudata. Saatikka, että kunnioitettaisiin lakeja.

     Hyvä, että näitä kanteluja tehdään. Aivan kaikki eivät niitä jaksa tai edes osaa tehdä.

     • 8.1.1.1.1

      Migu sanoo

      Tilanne ei eroa mitenkään työelämästä tänäpäivänä. Työnantaja lyö nenäneteen uuden määräaikaisen sopimuksen ja se on pakko allekirjoittaa. Jotkut sanoo ihan suoraan että ”työkkärissä on jonossa tilalletulijoita”.

      ns. YT-neuvottelut eivät ole muutakun sanelutilaisuuksia, koko sana ”neuvottelu” on menettänyt merkityksensä.

    • 8.1.1.2

     Herra Huu sanoo

     Ikävää luettavaa.

     Jos asiakas kieltäytyy allekirjoittamasta lainvastaista aktivointisuunnitelmaa ja tekee siitä kantelun AVI: iin, niin kuitenkin voi saada karenssin?

     Mielummin sitten karenssi ja toimeentulotuki, kuin suostuminen huijattavaksi. Ja periaattessa aina valitus eteenpäin viimeiselle taholle asti. Ei ole menettettävää. TEM: iin myös valitus, että ainakin tietävät mistä on kysymys ja mitä kentällä tapahtuu.

     Jotenkin on sellainen tunne, että työkkärissä toimitaan miten huvittaa, koska työttömällä ei ole oikeuksia ja heille ei edes haluta antaa mitään mahdollisuuksia vaatia niitä. Mutta että ihan lakia uskalletaan näin selkeästi rikkoa, on kyllä röyhkeyden huppu. Siksi on tärkeää laittaa niin paljon kapuloita rattaisiin kuin voi (jos siis vain henkisesti jaksaa lähteä tähän). Asiat kannattaa myös dokumentoida tarkasti.

     ”Kantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai nimenomaisen säännöksen perusteella kanteluja tutkivalle viranomaiselle tehtyä ilmoitusta tai ilmiantoa virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Viranomainen voi kanteluun perehdyttyään antaa hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelussa on kyse.
     Kanteluja tutkitaan useissa eri viranomaisissa. Kanteluja käsittelee aluehallintoviraston lisäksi mm. Valvira, oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Lainsäädännössä on tarkemmin määritelty eri asioissa toimivaltainen viranomainen. Viranomainen voi siirtää kantelun toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.”

     ”Mikäli asiassa ilmenee moitittavaa, aluehallintovirasto voi antaa hallinnollista ohjausta:
     -saattaa asianomaisen tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä.
     -kiinnittää asianomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn.
     -antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen varalle.”

 9. 9

  Ilona sanoo

  Tuliko tähän lakiin nyt jotain muutoksia vai onko vasta tulossa? Että pitää alkaa tankata uutta lakia, että pysyy edes jotenkin kärryillä oikeuksistaan.

  • 9.1

   Saku Timonen sanoo

   Vielä ei ole tullut muutoksia, mutta niitä on valmisteilla. Toistaiseksi pärjää entisillä opeilla.

  • 9.2

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Laki kuntouttavasta työtoiminnasta muuttui 1.1.2015 alkaen. Muutokset selviävät hallituksen esityksestä HE 183/2014:
   https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140183

   Myös blogitekstissä mainitut 8 § ja 9§ muuttuivat jonkin verran. Lähinnä monialaiseen työllistymissuunnitelmaan liittyviä muutoksia.

   Oleellisin oli 8 §:n muutos:
   ”Jos työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja henkilö yhdessä arvioivat, että henkilö ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön, aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta tai erityislakien mukaisesti sellaisia sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja, jotka parantavat henkilön työ- ja toimintakykyä.”

   Aikaisemmin ei ollut tuollaisia arviointiperusteita, vaan perusteeksi riitti se, ettei ollut kolmen kuukauden aikaperspektiivillä tiedossa muita tarjottavia toimenpiteitä.

   Heinäkuun alusta tulee voimaan säädös, jonka mukaan kaikki tämän vuoden alussa voimassa olleet aktivointisuunnitelmat tulee tarkistaa ja muuttaa uuden lain mukaisiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

   • 9.2.1

    pitkäaikaistyötön sanoo

    Vuoden alusta tuli siis voimaan myös tämä uusi laki
    työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
    http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141369

    TYP-toimintaa on ollut aikaisemmin kokeiluluoteisesti eräiden TE-toimistojen alueilla. Nähtäväksi jää, kuinka pian toiminta saadaan organisoitua koko maan laajuiseksi.

    • 9.2.1.1

     LL sanoo

     Työllistämisyksiköt (Typ) ovat olleet jo vuosia kunnissa (hoitaneet mm palkkatukiasioita), mutta ne ja te-tmstot ovat nyt jotenkin koplattu yhteen ja ovat näitä ns. työvoiman palvelukeskuksia tai monipalvelukeskuksia.

     Ongelma on ollut huonossa yhteistyössä valtion virkamiesten (te-tmsto, kela) ja kunnan virkamiesten (typ, sosiaalitoimi) kesken. Paraneeko työttömien palvelut, se jää nähtäväksi.

     Mikä te-tmstojen rooli on jatkossa, sitä en enää ymmärrä, muuta kuin valvonta- , kontrollointi- ja rangaistuskeskuksina. Asiakkaille ei ole kerrottu yhtään mitään, paitsi yli vuosi sitten sanottiin ettei siellä tarvitse enää käydä (ennen: tuli käydä 3-4kk välein te-tmstossa). Verkkopalveluun tulee viesti, jos tulee: ”Otamme yhteyttä xx päivänä xx kuussa. ”

     Yleensä eivät ota yhteyttä ennalta ilmoitettuna päivänä vaan joskus, jos silloinkaan. Työnhaku uusitaan puhelimitse. Epämääräistä ja mystistä.Sekavaa.

 10. 10

  osa-aika työläinen sanoo

  Tässä maassa on ilmeisesti paljon sellaisia työttömiä jotka ei oikeasti omista mitään muuta kuin ne vaatteet mitä päällään kantaa?
  Siksi sossu on ainoa vaihtoehto toimeentullakseen kieltäytyessään pakkotyöstä.
  Toisin on niillä jotka on onnistuneet saamaan vaikka mummonsa mökin maalta omalla tontilla, ilman muita juoksevia kuluja kuin kiinteistövero ja sähkölasku.
  Vain näillä viimeksimainituilla on oikeasti mahdollisuus kieltäytyä työkkärin orjakontrahdeista, muut joutuu taistelemaan nälkää ja asunnottomuutta vastaan niissä palkattomissa harjoitteluissaan.
  Uuninpankko on mainio paikka maailmassa kun ulkona tuivertaa työvoimapoliittisesti kylmät tuulet.
  Vaikka sossun korvausta olisi pudotettu jopa 40%

  • 10.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Me mummonmökin tahattomat omistajat ollaan kyllä juurikin niitä, jotka ei työmarkkituen menettäessään saa toimeentulotukea. Meidän kun oletetaan myyvän se mummonmökki ja elävän niillä myyntituloilla. Vaan milläs myyt kun ei ole muuta kuin se verotusarvo ja kukaan ei halua ostaa?

   Vai, tarkoititko, että pitäisi muuttaa sinne mummonmökkiin asumaan? Minulla siellä ei ole mitään nykyajan mukavuuksia, ei edes sähköliittymää. Vaikka se on pelkkä suuri rahareikä niin menot, joihin voisi saada toimeentulotukea, olisivat hyvin vähäiset. Vai, kustantaisiko sossu sähköliittymän? Sitten ehkä jopa kannattaisi muuttaa sinne joksikin aikaa 🙂

   • 10.1.1

    Jokuvainen sanoo

    No, ei nyt kesämökkiin tai ”mummonmökkiin” mitään toimeentulotukea saa, jos siinä ei itse asu.

   • 10.1.2

    osa-aika työläinen sanoo

    Siis itse asun sivukylällä velattomassa omistusasunnossa pienellä maapalasella, kiinteistöjen reaaliarvo lienee 10000.
    vanhemmiltani perityssä mökissä, töissä käyn osa-aikaisesti terveydellisistä syistä (selkävika), omalla autolla, 20 kilometriä suuntaansa joka arkipäivä, normaali palkkatyö, puolikas kuukausipalkka.
    Mökissä sähköliittymä, oma kaivo ja ulkohuussi.
    Vaikka kävis niin ohraisesti että multa menee työpaikka ja kun ansiosidonnainen päättyy, niin on kuitenkin oma perunamaa, ja kasvitarha josta saan monenlaista evästä syksyllä säilöön pitkälti talveen, voinhan työttömänä käydä kalassa ja syksyllä marjassa/sienessä, näillä säästää pitkänpennin (sentin) ruoka menoissa.
    Näistä eduista ei vaan pidä mennä hölpättämään sossutädille mitään, vaan uskotella olevansa syrjäytynyt alkoholin liikakäyttäjä, niin saa täydet tuet, asumistuet mukaan lukien.
    Noh toistaiseksi on nyt palkkatöitä ollut, mutta varasuunnitelmaa aina kannattaa päivittää.
    ¤
    Toinen idea, että miksei työttömälle voitais maksaa näissä työkokeiluissa ja kuntoutuksissa palkkatulona sitä minkä he saa työttömyyskorvauksina, vaikka 10 euroo / tunti, valtio vaan huolehtis eläkekertymästä ja sairausvakuutusmaksuista, jos työtön saa vaikkapa esim 570 euroa/kk työmarkkinatukea, niin työkokeilussa joutus käymään 57 tuntia/kk ja sais matka avustusta sen 9 euroa per päivä. Eikö tuntus oikeudenmukaisemmalta.
    Eikö sille Lea Karjalaisellekkaan (työttömien edunvalvoja) ole tämmöinen mieleen vielä juolahtanu?

  • 10.2

   Herra Huu sanoo

   Ja toimeentulotuen alentamisesta alkaisin ajankuluksi väkertää normaalin valitusrymban lisäksi ilmoitusta Suomen Sosiaalioikeudellinen Seuraan sekä STM: ään ilmoitus perustulon alhaisuudesta. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin saisi kantelun jos kuntoni kestäisi.

   Siis ideaalitapauksessa jo toistuvasta kieltäytymisestä kuntouttavasta työtoiminnasta lätkäistäisiin 40% alennus toimeentulotukeen.

   Aikaahan kun sitten on vaikka millä mitalla.

 11. 11

  Kettuuntunut sanoo

  Minullakin on sillä lailla mielenkiintoinen tilanne, etten saa toimeentulotukea, koska omistan asunnon (lue: pankki omistaa). Toimeentulotuessa ei oteta huomioon asuntolainan korkoja eikä rahoitusvastiketta, joka johtuu taloyhtiön putkiremontista. Sossu vaatii minua siis myymään asuntoni tappiolla ja muuttamaan pienempään asuntoon, jossa on nykyisiä asumiskustannuksiani suurempi vuokra. Sitten saan toimeentulotukea.

  • 11.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Pelkkä omassa käytössä oleva omistusasunto ei riitä toimeentulotuen epäämiseen. Ao. lain 12 §:n mukaan sitä ei huomoida varallisuutena. Perusosa pitäisi saada joka tapauksessa, ellei sitten ole muuta varallisuutta tai säästöjä. Tai, ehkä tarkoitit, ettet saa työmarkkinatuen lisäksi toimeentulotukea. Asumiseen saa asumistukea. Todellisia asuntolainanhoitokuluja tai vastikkeita ei oteta huomioon.

   Teoriassa ei ole pakko luopua omassa käytössä olevasta omistusasunnosta, mutta käytännössä voi olla, koska velkoja ei oteta huomioon tuen määrässä. Velan maksuun ei saa rahaa yhteiskunnalta. Palkkatyössä olevat voivat saada verohelpotusta velan takia mutta muut ei.

   • 11.1.1

    Kettuuntunut sanoo

    Sitä juuri tarkoitin, että kun todellisia asuntolainanhoitokuluja ja vastiketta ei oteta huomioon, sossun mukaan mulle jää joka kuukausi 400 euroa löysää eli pärjään ihan hyvin!

    Mullekin sanottiin, ettei omistusasunto ole este toimeentulotuelle – teoriassa. Käytännössä en keksi mitään muuta kuin että hakisi pankista lyhennyksetöntä laina-aikaa, niin sitten todelliset kustannukset olisivat asuntolainan osalta samat kuin mitä sossu laskee.

    Joka kuukausi mun on kuitenkin pitänyt maksaa sekä asuntolainan lyhennys että se rahoitusvastike…

    • 11.1.1.1

     LL sanoo

     Niin, eikös omaisuus lasketa aina tuloksi tt- tukea hakiessa, tai mahdolliseksi tuloksi, koska omaisuuden voi myydä?

     • 11.1.1.1.1

      pitkäaikaistyötön sanoo

      Omassa käytössä olevaa omistusasuntoa ei oteta huomioon varallisuutena/tulona. Se on laissa määrätty. ”Porsaanreikä” on siinä, että kaikkia siitä omistusasunnosta aiheutuvia kuluja ei oteta huomioon menoina. Toisaalta, kai se periaatteessa on oikein, ettei toimeentulotukea voi käyttää varallisuuden kasvattamiseen. Muuten aika moni maksattaisi asuntolainansa yhteiskunnalla. Laki suojelee siis käytännössä vain velattomassa omistusasunnossa asuvia.

     • 11.1.1.1.2

      Ihmettelijä sanoo

      Ongelmaksi voi muodostua omistusasunnossa asumiselle se, että kerrostaloyhtiöön tulee putkiremontti, jonka kustannukset peritään rahoitusvastikkeena, ja tätä rahoitusvastikettahan ei korvata toimeentulotuesta.

 12. 12

  Sirpa Hartikainen sanoo

  Kiitos tärkeästä ja monille työttömille esille tulevasta aiheesta kun asioidaan te-toimisitossa. Aktivointisuunnitelman allekirjoittamisen kanssa pitää olla hereillä joten tieto näin välitettynä tulee tarpeeseen kun päivien päästä pääsen allekirjoittamaan uutta aktivointisuunnitelmaa johon luultavammin tulee tarjous kuntouttavasta työoiminnasta pirkanmaalla. En ihan ymmärrä mitä minussa kuntoutetaan, mutta jos se lieneekin sen kuntoutuksen aihe.

  • 12.1

   Papi sanoo

   Kiitos myös tästä kirjoituksesta. Tietoa ei ole koskaan liikaa.
   Tuo teksti on hyvä muistilista mitä asioita pitää olla mukana.
   Aika erikoista, että TE-toimistolla ei ole valmista lomakepohjaa
   mihin kaikki nuo vaadittavat asiat kirjataan.

 13. 13

  Ihmettelijä sanoo

  Vieläköhän TE-toimistoilla on käytössään 0900-luokka työttömille, joille ei tarjota mitään palveluita?

  Vanha esityslista vuodelta 2010:

  ”Vaikeasti työllistettävien aktivointi käynnistyi kahden koordinaattorin
  palkkauksella ja työsuunnitelman laatimisella. Koordinaattorit ovat myös
  tutustuneet eri kaupunkien kehitteillä oleviin malleihin aktivoida vaikeasti
  työllistettäviä. Moniammatilliset työryhmät on perustettu ja ne muodostuvat
  sosiaalityön avopalveluiden mukaisesti Itä, Etelä ja Länsi. Ensimmäiset
  työryhmät ovat kokoontuneet ja läpikäytyjä asiakkaita on eteläisellä alueella
  yhteensä 356, joista 20 % on aktiivisia eli palveluiden piirissä, 20% kutsutaan
  (joko TE-toimisto, sosiaalitoimi tai Typ), 60 % ei kutsuta ( syinä 0900-koodi,
  ennen vuotta 1955 syntyneet tai muu syy)”

  http://www.tyollisyysportti.fi/@Bin/52612/Esityslista_ytry_080910.pdf

  • 13.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Kävisi ilmi TEM:n Henkilöasiakkuusstrategia-raportista.

   http://www.tem.fi/ministerio/konsernistrategia/tem_n_muut_strategiat

   ”Henkilöasiakkuusstrategiassa on määritelty TEM-konsernin henkilöasiakassegmentit, erityisesti työ-ja elinkeinotoimistojen tehtäväalueen näkökulmasta, ensisijainen palveluvalikoima asiakassegmenteittäin sekä linjaukset koskien palvelun järjestämistä ja asiakastyön erityispiirteitä.”

   Se vaan sisältää niin arkaluontoista tietoa työttömien (kaltoin)kohtelusta, että sitä ei haluta jakaa kansalaisille, kuten nuot muut strategiaraportit avoimesti jaetaan.

   ***

   Mitä tulee Tampereen kaupunkiin, jonka asiakirjaa siteeraat, niin juurikin tämän päivän Aamulehdessä demarivaltuutettu Pekka Salmi mielipidekirjoituksessaan penää kaupungille oikeutta päättää työttömän asoista ilman TE-toimistoa. Esimerkiksi, hänen mielestään kaupungin pitäisi saada päättää itse saamastaan palkkatuesta byrokratian karsimisen nimissä, mikä on jo aika absurdia.

 14. 14

  Ihmettelijä sanoo

  Ilmeisesti koko perinteistä TE-hallintoa ajetaan alas kaikessa hiljaisuudessa. Eihän noissa työvoimatoimistoissa ole enää edes työvoimahallinnon henkilökuntaakaan.
  Täällä ainakin niihin tiloihin on muuttanut kunnan henkilökuntaa, ainoa TE-hallinnon edustaja on se toinen TYP:in edustaja.
  Ilmeisesti koko strategia on laadittu joskus viime vuosikymmenellä kun kuviteltiin työttömyyden häviävän suurten ikäluokkien eläköityessä, puhutaan siis aikakaudesta kun Cronberg ja Sinnemäki olivat työministereinä ja vuonna 2008 alkaneen taantuman kestävän vain hetken.

  Olen aina tiennyt työttömien luokittelun kolmeen linjaan, mutta on siis olemassa vielä tuollainen Ö-luokkakin 0900-koodin takana.

  • 14.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_8_2011_p.shtml
   KK 8/2011 vp

   Työministeri Anni Sinnemäki vastaa kirjalliseen kysymykseen 0900-koodista 9.6.2011.

   ”Aiemmin TE-toimistoissa työttömän työnhakijan palvelutarve määriteltiin palvelutarvekoodeilla. Yhdessä asiakkaan kanssa tehdyssä palvelutarpeen arvioinnissa ne työttömät työnhakijat, joille ei ole TE-toimistossa tarjolla soveltuvaa palvelua, kirjattiin asiakaspalvelujärjestelmään koodilla 0900. 17.2.2011 poikkileikkaustiedon mukaan noin 10 000 työttömällä työnhakijalla oli palvelutarvekoodina 0900. Heistä noin 4 000 henkilöllä on merkintä terveydellisestä rajoitteesta, joista yleisin oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (33 %) ja toiseksi yleisin mielenterveyden häiriöt (32 %). Kuluvan vuoden aikana em. koodien käyttämisestä on luovuttu. Nykyään TE-toimistojen henkilöasiakkaat sijoitetaan palvelutarpeen perusteella kolmeen asiakassegmenttiin: suoraan työmarkkinoille suuntaavat, osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat ja työmarkkinoille kuntoutuvat. Edellä mainittujen segmenttien ulkopuolella ovat etuusasiakkaat eli asiakkaat, joiden osalta on arvioitu, että työllistymistä ei voida auttaa TE-toimiston keinoin.”

   Lopun voi lukea eduskunnan sivulta. ”Etuusasiakas” on uusi Ö-luokka, mikä sopii hyvin nykyiseen poliittiseen käytäntöön, jossa ongelmat ratkotaan orwellilaisin uustermein. Ministerin vastaus perustunee teoreettiseen käsitykseen, miten asioiden olisi tullut olla, jos annettua ohjeistusta olisi noudatettu.

   ”Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat” ovat ilmeisesti niitä, joilla on edes teoreettinen mahdollisuus eli lupa päästä työvoimapoliittiseen koulutukseen. Muitten on turha hakea.

   Alasajon vaikutelma on minullekin syntynyt.

  • 14.2

   LL sanoo

   Ö-luokkaan kuuluvat yli 45 – 50-vuotiaat?

   TEM raportin 15_2012 mukaan:
   ”Pitkään työttömyysturvaa saaneiden kohderyhmistä tulokkaista puolet ja päivärahalta pudonneista lähes kaksi kolmasosaa oli vähintään 45-vuotiaita, runsas viidennes vähintään 55-vuotiaita. Ikääntyvien osuus on siis hyvin suuri, mutta on kuitenkin syytä huomioida, että niin sanotussa parhaassa työiässäkin olevien osuus on varsin huomattava. ”

   ”Tuorein perheasemaa koskeva tieto oli aineistossamme käytettävissä vuodelta 2003. Kuvio 3 osoittaa, että yksin elävien osuus oli lähes puolet vaikeimmin työllistyvissä tutkimuksen pääkohderyhmissä, karkeasti kaksinkertainen kuin muissa ryhmissä keskimäärin. Perheettömyys on siis selvästi yhteydessä riskiin syrjäytyä työstä. Myös yksinhuoltajien osuus näissä ryhmissä oli korkeampi kuin muissa.”

   Pitkäaikaistyöttömäksi jää siis herkimmin yli 45-vuotias, joka on täysin perheetön tai yksinhuoltaja. Ne yli 50-vuotiaat, joilla lapset asuvat vielä kotona, ovat varmaan aika pieni ryhmä.

   Aktivointitoimenpiteistä kerrotaan näin:

   ”Miten työhallinnon aktivointi toimenpiteet vaikuttavat työllistymiseen? Kohderyhmissä, joissa kaikki
   ovat lähtökohtaisesti vaikeasti työllistyviä, osallistuneet työllistyvät osallistumattomia jonkun verran paremmin, ja runsaasti osallistuneet paremmin kuin vähän osallistuneet. Kuitenkin valtaosa osallistuneistakin jää työllistymättä.”

   Siis lopputulema on, että tämänkaltaisista aktivointitoimenpiteistä ei pitkäaikaistyötön hyödy juuri lainkaan. Ja silti nyt, kolme vuotta tämän raportin teon jälkeen, työttömiä työnnetään 9 euron orjatöihin. Ja sitä perustellaan työllisyyttä edistävänä aktivointina.

   Raportti löytyy täältä:
   http://www.tem.fi/files/32822/TEMjul_15_2012_web.pdf

 15. 15

  AMK sanoo

  Ei pitkäaikaistyötön hyödy senhän jo maalaisjärjellä tajuaa,kuka hyötyy 9 euron orjatöillä tietenkin se joka näitä töitä teettää tai kenelle töitä tekee ja kunta,kaupunki ja päättäjät omantunnon mukaan.Päättäjät:olemme työllistäneet työttömiä.

  • 15.1

   LL sanoo

   Ikä ja ihonväri on sellaisia asioita ettei niitä voi aktivointitoimenpiteillä tai kuntouttavalla työtoiminnalla muuksi muuttaa. Pitkäaikaistyöttömistä suurin osa on yli 45 – vuotiaita tai maahanmuuttajia (työllistyminen on hyvin vaikeaa).

   Ei vaan välähdä TEM:n virkamiehillä, että kyse on syrjinnästä työelämässä. Tuon em. TEM selvityksen mukaan: ikään (+45v.) ja perhemuotoon (yksinhuoltaja, yksineläjä) kohdistuvaa.

   Pekka Seppäsen kolumni: Yli 50-vuotiaat naiset ovat työelämän vitsaus: http://www.hs.fi/tyoelama/a1425615036928
   Kommenteista löytyy muutamia ihan fiksujakin. Milloin se tapahtui, että yli 50-vuotiaat (joilla on eläkeikään vielä 10-15 vuotta) ovat pelkästään riesa työpaikoilla?

   • 15.1.1

    pitkäaikaistyötön sanoo

    Sukupuolen voi vaihtaa laillisesti, jos ”tuntee” olevansa toista sukupuolta. Tasapuolisuuden nimessä tulisi voida vaihtaa ikänsä, jos kerta kaikkiaan tuntee vielä viiskymppisenä itsensä kolmekymppiseksi. Yhteiskunnalta uusi identiteetti ja rahat leikkauksiin.

    Ja tämähän oli luonnollisesti huumoria. Tarkoituksena ei ollut loukata ”miehiä, jotka haluvat käyttää korkokenkiä” 😛

    • 15.1.1.1

     show must go on... sanoo

     Vaaleissakin on mahdollisuus arvioida kuntoisuutta:

     Suomessa sananvapaus toteutuu kohtalaisesti.

     Sekä viisaudet että typeryydet saa jokainen kertoa vapaasti.

     Työttömistä ja köyhistä puhuminen paljastaa yleensä ihmisten sivistyksen tason. Kansanedustajat paljastivat sivistyksensä tason keväällä 2014: Työttömissä ja köyhissä täytyy olla jotakin vikaa ja he tarvitsevat ohjausta : Kuntoutusta.

     uutinen 26.2. 2014

     Hallitus on päättänyt rakennepoliittisessa ohjelmassaan ottaa käyttöön niin sanotun osallistavan sosiaaliturvan. Toistaiseksi sosiaali- ja terveysministeriön keskustelunavauksissa työttömille on kaavailtu 2–4 tunnin viikoittaista työvelvoitetta ehtona työttömyysturvan saannille.
     – Voimakkaan vastikkeellisuuden taustalla on ajattelu, jonka mukaan työttömyys on pääosin työttömien omaa syytä ja taustalla ovat heidän puuttuvat työhalunsa. Siksi työtä vailla olevat pitää pakottaa toimeliaisuuteen toimeentulon menettämisen uhalla.

     Uutisen aikaan oli vielä Kataisen hallitus voimissaan. Myös vasemmistoliiton ja demareiden kansanedustajat osoittivat sivistyksensä tason.

     Kuka tekee diagnoosin työttömästä? Mitkä ovat ne oireet, joiden perusteella työtön analysoidaan vajaakuntoiseksi kuntoutusta tarvitsevaksi potilaaksi.

     Vaalit ovat tulossa. Silloin myös äänestäjillä on tilaisuus tehdä diagnooseja. He arvioivat ketkä kansanedustajista ovat niin ”vajaakuntoisia”, että heidät on passitettava hakemaan kuntoisuutta oikeasta elämästä: Älkää missään tapauksessa äänestäkö nykyisiä kansanedustajia! Silloin on mahdollisuus, että Merkelin ruoska ei mahdukkaan käteen…