Laki vai soveltamisohje?

Kun laki ja soveltamisohje eivät täsmää, niin kumpaa silloin noudatetaan? Jos maasto ja kartta eivät täsmää, niin kumman mukaan suunnistetaan?

Järkevä suunnistaa maaston mukaan, mutta TE-toimiston ohjeistus on eri mieltä. Siellä mennään jääräpäisesti kartan mukaan.

Otetaan tosielämän esimerkki TE-toimiston lähettämästä työtarjouksesta. Sillä nimellä kustutaan TE-toimiston työnhakijalle lähettämää kirjettä, jolla velvoitetaan hakemaan avoinna olevaa työpaikkaa. Jos paikkaa ei hae, niin menettää työttömyysetuutensa määräajaksi.

TE-toimiston kirje oli päivätty 14.8.2015, mutta se saapui asiakkaan postilaatikkoon vasta 20.8.2015 klo 16 jälkeen. Kirjeessä ilmoitetun työpaikan hakuaika päättyi 20.8. klo 16.15.

Järkevä toteaa, että kirje on tullut liian myöhään eikä paikkaa tietenkään voi enää hakea. TE-toimisto tulkitsee kuitenkin asian työttömän vahingoksi. Työ- ja elinkeinoministeriön 26.5.2014 antaman ohjekirjeen mukaan työtarjouksia lähetettäessä ei tarvitse noudattaa lakia.  Se sanotaan tämän ohjekirjeen sivulla 19. Laitetaan siitä vielä kuva:

te ohje työtarjous

Ministeriön ohjekirje vaatii toimimaan vastoin Hallintolain 59 §:n määräyksiä. Siellä sanotaan näin:

Tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle.

Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Laki sanoo selkeästi, että postin kulkuun on varattava seitsemän päivää aikaa. Hallintolaki on yleislaki, jota kaikken viranomaisten on noudatettava. TE-toimisto on viranomainen eikä sillä ole mitään erivapautta, vaikka jostain käsittämättömästä syystä Vakuutusoikeus on tuon ohjekirjeen mukaan ottanut laittoman linjauksen. 14.8. päivätty ja 20.8. perille saapunut kirje on ollut matkalla vasta kuusi päivää, joten vastaanottaja ei ole saanut sitä ajoissa tiedoksi. Hän ei ole voinut hakea tarjottua työpaikkaa eikä hänelle saa seurata siitä sanktioita.

Asiasta on myös apulaisoikeuskanlerin ratkaisu, joka on annettu puoli vuotta tuon ohjekirjeen jälkeen. Sen siis pitäisi olla kirjeen lähettäneen TE-toimiston tiedossa. Ratkaisu löytyy täältä , mutta koska se on niin lyhyttä ja ytimekästä tekstiä, niin kirjoitan siitä olennaisen osan auki:

Hallintolain 54 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian käsittelyn kuluessa ilmoituksen, kutsun tai muun asian käsittelyyn vaikuttavan asiakirjan tiedoksiantamisesta. Lain 59 §:n mukaan tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kyseisessä tapauksessa seitsemän päivän varaamista postin kulkuun voitiin pitää lähtökohtana, koska opiskelijavalinnoista tehtävä ratkaisu on hallintopäätös.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kyseisessä tapauksessa kutsun lähettämisaika oli ollut lyhyt. TE-toimiston olisi tullut ottaa kantelijaan yhteyttä vielä esimerkiksi puhelimitse. TE-toimistolla on ollut tiedossa hakijan puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä se, että asiakkaalla on poste restante -osoite.

Vaikka apulaisoikeuskanslerin päätös koski TE-toimiston järjestämää opiskeluhaastattelua, niin se soveltuu täysin myös työtarjouksen lähettämiseen.

Ohje ei täsmää lain kanssa, joten ohjetta ei saa noudattaa. Viranomaistoiminnan laillisuutta valvovan apulaisoikeuskanlerin ohjetta myöhempi tukinta on sama, joten ohjetta ei saa noudattaa.

En tiedä mitä TE-toimisto tekee. Se voi ihan hyvin noudattaa ohjetta, todeta asiakkaan kieltäytyneen työstä ja antaa työttömyysetuuden menettämistä vaativan lausunnon Kelalle. Kela on velvollinen noudattamaan TE-toimiston lausuntoa ja lopettamaan etuuden maksamisen. Vasta Kelan päätökseen voi hakea muutosta ja silloinkin Kela tutkii vain oman toimintansa lainmukaisuuden. Ja sehän on lainmukaista, koska Kela on lain velvoittamana toiminut TE-toimiston lausunnon mukaisesti.

TE-toimistot voivat siivota työttömyystilastoja hyvin yksinkertaisella tavalla. Työtarjouksia makuutetaan pöydänkulmalla ja viedään ne postiin niin myöhään, että paikkaa ei enää ennätä hakea. Kirjeet on päivätty laatimispäivänä, mutta lähettämispäivä voi olla mikä tahansa.

Tällä kertaa sattui kuitenkin laskuvirhe, koska päiväyksen ja saapumispäivän välillä ei ennättänyt kulua lain vaatimaa seitsemää päivää.

Kommentit
 1. 1

  Pera (alkup.) sanoo

  Nuo TE-toimiston lähettämät kirjeet taitavat nykyisin olla e-kirjeitä, joten syntyy helposti lisää viivettä postin käytänteissä printatessaan kirjettä paperiseen muotoon.

 2. 2

  PeelsePuupi sanoo

  Voiko asian todistaa oikeaksi kirjeen postileimalla? Ts. jos työtarjouksen laatimispäivä poikkeaa selvästi kirjeen postileiman päivämäärästä? Kelpaako tämä todisteeksi lain edessä, että kirjettä on ”makuutettu” TE-toimiston pöydällä?

 3. 3

  Vesa Jaaksi sanoo

  Kysymykseni ei suoraan liity työtarjouksiin, vaan TE-keskusten toimintaperiaatteisiin. Kysyin muuttokustannusten korvauksen hylkäämisestä. Tässä on varmasti monia lakiteknisiä asioita, joita en tiedä. Mutta kun soitan virkailijalle, vastus on tämä:

  TE keskus tekee vain poliittisia päätöksia, joista ei voi valittaa
  Valitus täytyy tehdä KELAlle eli maksajalle.
  KELA ei ole mitään päätöstä tehnyt joten hankala valittaa.
  KELAN päätös perustuu TE keskuksen lausuntoon.
  Muuttopaikakunnan TE keskus ei ole päätöstä tehnyt, vaikka sinne ohjattiin. Ei voi tehdä oikasupyyntöä.
  Saatekirjeessä pyydettiin tekemää oikaisupyyntö lähtöpaikan TE keskukseen.
  Olen hämmentynyt.

  Virkailija ei tiedä, mitä pitää tehdä ja yrittää sumuttaa kyseijää?

  Lähetin oikaisupyynön saatekirjeen ohjeiden mukaisesti.

  Nyt odotetaan.

  • 3.1

   sakutimonen sanoo

   Valittaminen on tehty käytännössä mahdottomaksi. TE-toimisto antaa vain lausuntoja Kelalle eikä lausunnoista voi valittaa. Vasta Kelan päätöksestä voi valittaa, mutta koska Kela on sidottu TE-toimiston lausuntoon, niin valituksissa tutkitaan vain Kelan toiminnan laillisuus eli se, onko Kela noudattanut TE-toimiston lausuntoa. Siis sitä, josta ei voi valittaa.

   Oikaisupyyntö TE-toimistolle on ainoa mahdollisuus saada TE-toimisto muuttamaan itse virheellistä lausuntoaan, joten olet toiminut oikein. Olen kuullut sen jopa joskus onnistuneen, joten toivotan menestystä.

   • 3.1.1

    AMK sanoo

    Tästä valitusruletista on tehty ihan ruletti.Kelan virkailijat sanovat en tiedä asiasta mitään olen täällä vain töissä,mitä olet itse mieltä.Minun tapauksessa asiat meni valituslautakunnalle missä päätös tietenkin pysyi koska kyseessä oli Kela,vakuutusoikeudesta tuli päätös;sinua on kohdeltu samoin kuin kaikkia muitakin sinun tilanteessa olevia.Jo tästä voi päätellä että TE-toimisto on ylin johtaja päätöksissään,aniharvoin heidän päätöksensä saadaan peruttua.tai jotenkin tuntuu että vakuutusoikeus ei edes tutki papereita todisteita vaan leima hylätty.Mutta parisen vuotta siihenkin menee leiman leimaasimeen.

    • 3.1.1.1

     AMK sanoo

     Tästä valitusruletista on tehty ihan ruletti.Kelan virkailijat sanovat en tiedä asiasta mitään olen täällä vain töissä,mitä olet itse mieltä.Minun tapauksessa asiat meni valituslautakunnalle missä päätös tietenkin pysyi koska kyseessä oli Kela,vakuutusoikeudesta tuli päätös;sinua on kohdeltu samoin kuin kaikkia muitakin sinun tilanteessa olevia.Jo tästä voi päätellä että TE-toimisto on ylin johtaja päätöksissään,aniharvoin heidän päätöksensä saadaan peruttua.tai jotenkin tuntuu että vakuutusoikeus ei edes tutki papereita todisteita vaan leima hylätty.Mutta parisen vuotta siihenkin menee leiman leimaasimeen. Niinkuin voi olettaakkin kysymyksessä on työtön,jolla ei ole oikeuksia vaan velvollisuuksia.

   • 3.1.2

    Kelatäti sanoo

    Korjaan tätä väärinkäsitystä: Kelan päätöksen kautta voi tosiaan valittaa myös TE-toimiston lausunnosta. Tuolloin Kela pyytää TE-toimiston kantaa asiaan, ja mikäli lausunto ei muutu, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta käsittelee asian (ja voi käskeä TE-toimistoa muuttamaan lausuntoaan).

    • 3.1.2.1

     AMK sanoo

     Ja ruletti pyörii samaan tahtiin.Muutoksenhakulautakunnat ovat ihan turhia,jos kela ei pysty päätöksiä muuttamaan ei muutoksenhakulautakuntakaan sitä tee,ei minun tapauksessa edes vakuutuoikeus,vaikka tavallisen kaduntallaajan mielestä päätös oli väärä.Oikeuden tajunta kun ei kaikille ole sama.Ja se altavastaaja on aina väärässä vaikka on sanonta asiakas on aina oikeassa.

 4. 4

  J-P sanoo

  Itsellä oli vastaava tilanne. Olin vakituisessa työssä 7v samalla, kun opinnot olivat kesken.

  Kun kuulin tiedon tulevasta lomautuksesta, vilkaisin lakia, jossa luki selkeästi ”Työnhakijaa ei pidetä päätoimisena opiskelijana, jos opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella voidaan katsoa, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.” – No, jos olen 7v täysipäiväisessä työssä, niin eiköhän se vakiintunutta ole, eikä tuota estettä pitäisi olla.

  No, eiköhän sieltä löytynyt joku salainen tulkintaohje, joka oli ristiriidassa tuon kanssa… Valituksia tein siihen asti, kunnes kielteinen päätös tuli ollessani poissa kotoa, jonka jälkeen lähetin vastineen muutamaa päivää myöhässä tilanteen selittäen.
  No, tästä sitten vuosi eteenpäin ja kyseltiin em. poissaoloon liittyviä junalippuja, joita ei tietenkään ollut enää tallessa, ja valitusprosessi katkesi siihen…

  • 4.1

   AMK sanoo

   Päättäjillä on konstit jos monet.Minä sain kirjallisen paperin 4 vuoden päästä että minä olen 5kuukauden työssäolo karenssilla eli siis ikuisuuskarenssilla he eivät kait sitten katsoneet tarpeelliseksi että olisin sen saanut jo silloin kun se minulle ”myönnettiin”.Vakuutusoikeuden mukaan minua oli kohdeltu samoin kuin kaikkia muitakin samassa tilanteessa olevia.Se siitä oikeudenmukaisuudesta.

 5. 5

  werty sanoo

  Mulla kans sama tilanne. To 30.4.15 tuli postissa työtarjous, kirje päivätty 23.4.2015 ekirjeenä, (huom! 7 päivän postitusaika,joka pitäisi tosiaan ottaa huomioon lain mukaan), johon oli määrä vastata su 3.5.2015 mennessä. Hieno tilanne kun postin sain klo 16 jälkeen, joten ei ollut mahdollisuutta soittaa TE-toimistoon ja kertoa ettei minulla ollut mahdollisuutta silloin netin käyttöön, jonka kautta työhakemus piti ohjeiden mukaan tehdä. Ma soitin Te-toimistoon ja kerroin tilanteen. No tästä 60pv:n karenssi! Nyt valitus ruljanssi meneillään. Te-toimiston oman lausuntonsa mukaan, minun olisi pitänyt kaivaa jostain työnantajan yhteystiedot tai käyttää kaupungin (ts. Te-toimiston) tietokoneita, huomioon ei otettu, että Te-toimisto oli kiinni ko. välisen ajan, tämä siksi koska minulla ei ollut mahdollisuutta tietokoneen käyttöön. Paljon resursseja tuntuu te-toimisto ajattelevan että työttömällä on! Liitossa ymmärsivät tilanteen oikein hyvin ja olivat kanssani samaa mieltä, joka näkyy myös heidän lausunnossa, mutta eivät saa muuttaa päätöstä, koska TE-toimisto on toisin asian päättänyt! Helvetti mitä touhua! Nyt vielä meinaavat viimeisetkin ansiosidonnaisuus päivät leikata pois, nehän ovat meidän itsensä keräämiä työssäoloajalta! Kiitos vaan tämä hieno valtio (liittovaltio) nimeltä Suomi (lue EU-Suomi). Taisi tulla hieman sekava teksti, niin kovin ottaa päähän!