Alkeita osaamaton ministeri

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps) sanoi tänään puoluetoimistolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että kotouttamistuen tasosta tulee pienempi kuin nykyinen työmarkkinatuki ja se olisi vastikkeellista.

– Tulemme hakemaan tason, että se on varmasti alhainen, Mäntylä sanoo.

Sivumennen sanoen olen ihmetellyt miksi perussuomalaiset ministerit pitävät tiedotustilaisuutensa oman ministeriön sijaan puoluetoimistossa, mutta syy alkaa selvitä. Ministerit eivät ymmärrä omasta hallinnonalastaan edes perusasioita ja ministeriössä tuppaa olemaan paikalla asioista tietäviä virkamiehiä, jotka voisivat asettaa esimiehensä kiusallisiin tilanteisiin korjaamalla heidän tekemiään asiavirheitä.

Mäntylä selvästikin vasta opettelee suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen soveltamista kotoutettaviin. Mitä ilmeisimmin hän tarkoitti tänään pääasiallisesti oleskeluluvan saavia pakolaisia eikä tullut ajatelleeksi, että Laki kotoutumisen edistämisestä koskee ihan kaikkia maahanmuuttajia, ei pelkästään oleskeluluvan saavia turvapaikanhakijoita.

Lain 1 § sanoo näin:

Tämän lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Tämä tosiasia nostaa huomattavasti niiden määrää, joiden kotouttamistukea ministeri aikoo leikata rajusti.

Mikä sitten on se kotouttamistuki?

Sillä tarkoitetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:ssä säädettyä kotoutumissuunnitelman aikaista toimeentuloa. Siitä säädetään lainkohdassa näin:

Maahanmuuttajalle maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Työttömyysetuus tarkoittaa Kelan maksamaa työmarkkinatukea ja toimeentulotuen maksaa kunta. Ne ovat samansuuruisia kaikille niihin oikeutetuille perustuslain nojalla. Sen 6 §:n 1 momentti sanoo näin:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Perustuslaki ei puhu mitään suomalaisista, pakolaista, turvapaikanhakjoista eikä maahanmuuttajista. Se puhuu ihmisistä. En tiedä mitä Tanskan perustuslaki asiasta sanoo, mutta Suomessa noudatetaan Suomen perustuslakia.

Ministeri Mäntylä lyö taas kerran päätään perustuslain kulmaan aikomalla alentaa tuntuvasti joidenkin ihmisryhmien saamaa työttömyysetuutta ja toimeentulotukea. En tiedä onko kyseessä tietämättömyys perustuslain ja sosiaaliturvajärjestelmän sisällöstä vai silkasta paniikista katoavien kannattajien pitelemiseksi, mutta suoranaiselta kiusaamiselta se kyllä vaikuttaa.

Entäpä sitten tuo Mäntylän lupaama vastikkeellisuus?

Hän ei ilmeisesti tiedä sitäkään, että kotouttamistukena saatu työttömyysetuus tai toimeentulotuki ovat jo nyt vastikkeellisia ja sanktioituja ihan samalla tavalla kuin syntyperäisten saamat vastaavat etuudet. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 17 §:n 4 momentti sanoo asiasta näin:

Jos maahanmuuttaja kieltäytyy ilman pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan työttömyysetuuteen voidaan rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissa säädetään tai toimeentulotukea alentaa siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään.

Työttömyysturvalaissa sanotaan, että kieltäytymisestä seuraa etuuden menettäminen määräajaksi ja toimeentulotukilain mukaan kieltäytyvän tukea voidaan alentaa 20 % ja toistuvasta kieltäytymisestä 40 %. Jos Mäntylä tarkoittaa vastikkeellisuudella työn tekemistä tuen saamisen ehtona, niin sitten hän on luomassa täydellistä pakkotyöjärjestelmää kaikille etuuksia saaville. Perustuslaki kun vaatii kohtelemaan ihmisiä yhdenvertaisesti.

Voiko asiaa enää selvemmin sanoa? Mitenhän saisimme sosiaali- ja terveysministerimme oppimaan tällaiset perusasiat?

Ehkä hänen kannattaisi joskus kysyä oman ministeriönsä virkamiehiltä ennen tiedotustilaisuuden pitämistä.

Kommentit
 1. 1

  Pera sanoo

  Täytyy sanoa, että itsekkin ihmettelin ministerin kommenttia vaikka omat opintoni aiheesta rajoittuvat yhteiskuntaopin kirjoittamiseen lukiossa. Osaat varmaan saku heittää kuinka monesti perustuslakia on muutettu Suomen historiassa?

 2. 2

  Laurent sanoo

  Opiskelijan on pakko ottaa lainaa saadakseen toimeentulotukea, työttömän ei. Rikotaanko tässäkin perustuslain kohtaa, jossa sanotaan: ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä”?

  Toisekseen, unohdat aina sen perustuslain 6 §: toisen momentin:

  ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

  ”Ilman hyväksyttävää perustetta.” Eli näin suomeksi: jos hyväksyttävä peruste löytyy, turvapaikanhakijan/humanitäärisen maahanmuuttajan voi asettaa eri asemaan kuin kantasuomalaiset.

  Ymmärrän, että Perussuomalaisia vihataan ja kaikki heidän ehdotuksensa ovat automaattisesti ihmisarvoa polkevia ja ihmisoikeuksien päälle sylkeviä, ovathan he Perussuomalaisia. Silti, olisiko ihan mahdotonta nähdä tämä myös siltä kantilta, että Suomen tehtävänä on ensisijaisesti huolehtia suomalaisista ja vasta sen jälkeen ulotetaan se inhimillisyys ja myötätunto rajojen ulkopuolelta tuleville? Ei ole olemassa mitään taikaseinää, tämä on nollasummapeli – kuten Mäntylä sanoi tuossa tilaisuudessa, jos humanitääriseen maahanmuuttoon pitää panostaa nykyistä enemmän rahaa, niin joko otetaan lisää velkaa (veronmaksajien selkänahasta) tai sitten leikataan jostain muualta eli kantaväestöltä (jälleen veronmaksajien selkänahasta).

  Auttamisenhalu on aina terve ominaisuus, mutta rajat auki ja rajat kiinni välissä on varmasti olemassa joku kultainen keskitie. Poliittisia päätöksiä ei voi tehdä tunteella, ne pitää siirtää sivuun, käyttää järkeä ja kyllä, tehdä arvovalintoja. Tällä hetkellä Ruotsista tulee Suomeen joka päivä 300-500 turvapaikanhakijaa, se tulee olemaan valtava rasite taloudellisesti ellei jotain radikaalia tehdä. Suomen turvapaikanhakijoista valtaosa tulee Irakista – Belgia käännyttää nykyään kaikki irakilaiset pois, koska huomasivat lähes jokaisella olevan täysin sama tarina. Nämä ovat faktoja ja jos sen myöntäminen tekee minusta rasistisen uusnatsin, olkoon niin.

  • 2.1

   Saku Timonen sanoo

   Ihmisten on käsittämättömän vaika uskoa, että perustuslaki ei ole sama kuin oma mielipde sen sisällöstä. Siitä on kirjoitettu paljon kirjoja, suosittelen tutustumaan.

  • 2.2

   LL sanoo

   Toimeentulotukijärjestelmää ei ole alunperin suunniteltu opiskelijoiden elämäntilanteeseen vaan viimesijaiseksi tueksi, eikä sen tarkoitus ole olla pysyvä tuki. Opintukijärjestelmä on suunniteltu vain opiskelijoille. Olen samaa mieltä että on väärin, että opiskelijat pakotetaan opintolainan nostamiseen esim. tilanteessa kun opiskelija ei saa töitä ja opinnoista on lomaa.

   Työttömän ja opiskelijan elämäntilannetta ei voi rinnastaa toisiinsa. Opiskelijoiden saama asumistuki on osa opintososiaalisia etuuksia, joita ovat myös opiskelijoiden ruoka- ja terveydenhoitopalvelut sekä opiskelu itsessään, joka on myös julkisin varoin tuettua. Opiskelijoiden saamat perustuet eivät ole riittävällä tasolla. Työttömätkin joutuvat usein lainaamaan rahaa.

   Kannattaisi puhua, ilman vastakkain asettelua, sosiaaliturvasta kokonaisuutena. Perusturva on riittämätön, Suomi on saanut liian heikosta sosiaaliturvasta jo moitteet Euroopan neuvostolta.

   • 2.2.1

    LL sanoo

    Ja jos dillet kuvittelevat, kuten vaikuttaa, niin likikään kaikki puoli miljoonaa työtöntä eivät joko hae toimeentulotukea tai he eivät ole aina edes oikeutettuja siihen. Työttömät eivät ole yksi iso massa samanlaisia ihmisiä vaan elinolot ja elämäntilanteet vaihtelevat, poikkeavat toisistaan. Toimeentulotuen määräytymisperusteet ovat ihan samat, aivan kaikille.

    • 2.2.1.1

     arttu sanoo

     Kannattaa kuitenkin muistaa että perusosaan ei kuulu kaikille samat asiat. Toimeentulotuen perusosaan on laskettu esim. vakuutukset mukaan. Millaisen vakuutuksen vastaanottokeskuksessa asuva tarvitsee? Tai harrastustoimintaa? Eikö näistä vastata keskuksessa? Mielestäni peruosaa pitää pystyä vähentämään tällaisissa tilanteissa.

     • 2.2.1.1.1

      Kalevi Tikkanen sanoo

      Vastaanottokeskuksessa asuva ei saa toimeentulotukea, vaan vastaanottorahaa, jonka taso on selvästi alhaisempi.

  • 2.3

   Teppo sanoo

   ”Ilman hyväksyttävää perustetta” onkin mielenkiintoinen juttu. Toistaiseksi on nimittäin tulkittu, että ”hyväksyttävä peruste” on esimerkiksi silloin, kun työttömille nuorille annetaan erityistukea, eli käytännössä laaditaan laki nuorisotakuusta. Hyväksyttävä peruste on tällöin ikä yhdistettynä siihen, että valtio haluaa tuupata nuoria eteenpäin elämässään.

   Toisin sanoen tällä perusteella voitaisiin maahanmuuttajille tarjota maahanmuuttajatakuuta, jolloin maahanmuuttaja voisi saada etuuksia ja palveluita, joita ei-maahanmuuttajat eivät saa, mutta muiden saamia etuuksia ja palveluita ei voi viedä maahanmuuttajiltakaan pois.

   • 2.3.1

    Mömmö sanoo

    Nuorisotakuu on kanssa jännä koska kouluunpääsyä ei voida mitenkään taata.

 3. 3

  Haikki sanoo

  Ei ole tullut aiemmin kysyttyä mielessä ollutta asiaa, niin kysynpä. Jos puhuisivat prosenteista toimeentulotukeen nähden, niin perustuslaki ei haittaisi? Vai millä perusteella vastaanottoraha on jo nyt pienempi kuin toimeentulotuki?
  ”Turvapaikanhakijoille myönnettävä tuki on 1.2.2010 lähtien 30 prosenttia pienempi kuin vähimmäistoimeentulotuki.”
  Tuo pakkotyöpykälä kuulostaa kyllä jo niin 30-luvun Saksalta, että viimeisetkin tolkun ihmiset kaikkoavat puolueen kannattajista.

 4. 4

  Jani sanoo

  Mäntylän perustelut olivat muutenkin erikoisia.

  Hän piti ongelmana sitä, että kotouttamislain perusteella maksettava tuki maksetaan TEMin kautta. Tällöin ei kuulemma ollenkaan saada tietoa rahankäytöstä eikä pystytä valvomaan sitä. Ministeri kuitenkin tiesi, että summa on 91 miljoonaa euroa ja että on selvää näyttöä siitä, että tuen saamisen ehtoja ei syynätä vaikka kantasuomalaisilla tuensaajilla kyllä syynätään. Jotta seuranta saataisiin toimimaan, tarvitaan erillinen järjestelmä. Siis nykyinen erillinen rahoitus pitäisi korvata uudella erillisellä rahoituksella, mutta mitään uusia lakeja ei kuitenkaan tarvitsisi säätää.

  Toisekseen Mäntylän mukaan ihmisiä kohdellaan jo nyt epäyhdenvertaisesti. Tämä siksi, että opiskelijoilla on erilainen tukisysteemi kuin muilla, erottelua tehdään siis iän ja opinahjon perusteella. Näin ollen myös oleskeluluvan saaneita ulkomaalaisia voitaisiin ongelmitta kohdella epäyhdenvertaisesti.

  Ministeri vakuutti, että perustuslain asiantuntijat ovat olleen koko ajan mukana valmistelussa. Hän itse totesi, että Tanskan perustuslaki mahdollistaa erilaiset tuet, koska verotus mainitaan sikäläisessä perustuslaista. Tästä Mäntylä näytti päättelevän, että Suomessakin voidaan tehdä lakimuutoksia, koska Tanskan perustuslaki.

  Mäntylä totesi, että valmistelu on kesken ja summia hän ei osaa sanoa. Valmistelun lopputulos, kaikkine perustuslaillisine tarkasteluineen, oli kuitenkin jo tiedossa: Varmasti alhainen taso.

  Minä ennustan lakimuutoksille, joiden Mäntylä itsevarmasti sanoi olevan voimassa 1.3.2016, koska tämä asia on ensimmäisellä sijalla hänen tärkeysjärjestyksessään, suuria vaikeuksia.

  • 4.1

   LL sanoo

   Ylipäätään perussuomalaisten ajattelutapa: eri ihmisryhmien vastakkainasettelu. Tai Mäntylän mainitsema epäyhdenvertaisuus. Kun tarkoitetaan erilaisia elämäntilanteita, josta johtuen tukien määrä vaihtelee. Tietenkin. Täytyy olla aika tollo ellei tätä käsitä.

   Lain edessä ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Jospa edes tämän perusasian Mäntylä ymmärtäisi. Monille tavantallaajille sekin voi olla ihan ylivoimaista, eikä sitä voi vaatia. Ministeriltä voi.

   Hallitus olisi noin vain leikannut jopa 20-30% pienillä eläkkeillä elävien perusturvasta, nyt sitten sitä kohtuullistetaan ja leikataan ehkä vaan 60 euroa, joka on sekin iso ja tarpeellinen raha monille. Työttömien perusturvasta leikataan myös. Ja intoa puhkuen käydään nyt maahanmuuttajien perusturvaan sakset kädessä.

   Niukoilla tuloilla elävät ”elämäntapaintiaanit” ja ”elintasopakolaiset” ovat tähtäimessä, mutta veropakolaiset ja heidän veroparatiiseihin kätkemänsä miljoonat eivät. Se on tämän hallituksen arvovalinta.

 5. 5

  sanoo

  Nii-in. Oma käsitykseni asiasta on, että on tekeillä jonkinlainen laillisuusperiaatteen syövyttäminen/saastuttaminen, joka voisi tapahtua suorittavan tason virkamiestyön poliittisesti tarkoituksenmukaisella mikromanageeraamisella. En sulje pois sitäkään, että perussuomalaisessa oikeusajattelussa kaikki olisivat Sakarin jo kuvaamalla tavalla yhdenvertaisia lain edessä, mutta jotkut ovat vain muita yhdenvertaisempia. Näin sen estämättä, että kaikessa räikeydessään ajattelun viat ovat täysin ilmeiset ja ensin esitetty olisi jonkinlainen salonkikelpoinen versio samasta ihan silkasta pahuudesta.

  No, nythän siis nähdään onko tuo Suomi-Filmin Liisankadun halleilta pääkaupungin ihmisvilinään eksyneen piikatyttöstatistin näköinen ministeri Mäntylä ihan silkka poliittinen nolla, jonka ainoat ansiot ovat kuuliaisuus Peruspomolle, työteliäisyys persujen tehtävissä ja sukupuoli vai kuoriutuuko hänestä merkittäviin ihmisvihan tekoihin alentuva itse Perushoitaja Paha/Valt. Yo. Paha. Poliittista johtajuutta en hänessä näe, sillä sellainen vaatisi kykyä sillata poliittisten tavoitteiden ja perusoikeuksien välinen kuilu, mihin hän tuskin pystyy takerruttuaan mekaanisesti kiinni kustannustason alennustavoitteeseen. Kuulosti kuin äänessä olisi joku wannabematriarkka, joka tuskailee mitä tehdä kun selkään ei saa enää antaa, mutta silti pitäisi saada joku tekemään jotain. Tai sitten kaikki oli ihan silkkaa persujen jäsentenvälistä älkäämenköä pian muodollisestikin totta olevan hajaannuksen edeltä.

  En haluaisi seuraavaa kirjoittaa, mutta lukemissani Sipilä I:sen koossapysymisongelmia käsitelleissä pääkirjoituksissa oli etenkin porvarilehdissä ajatuksia, että hallituksen maamme kasvot muuttava hirvittävä politiikka olisi jotenkin ilmeisesti läpimenevä hyväksyttävä selviö. Kun taas sitten se ihmisviha olisi muka pelkästään jossain persujen rasistisiivessä. Onko sosiaaliliberaali ja talouskonservatiivi ilmainen pakkotyö muka jotenkin jalompaa kuin rasistinen pakkotyö? Ikäänkuin taloudellinen hyväksikäyttö maksimaalisen törkeissä oloissa ei olisi jokatapauksessa päivän sävel siitä eteenpäin, kunnes kuolema tai mielivalta erottaa. Niinhän Sakarikin bloggasi, että sitä itseään olisi tulossa kaikille etuuksien saajille.

  Selviö on, että karkean rasistiset teot aina leirin kaposta kadunmieheen asti tekevät jotkut keitä ylen rumin sanoin nimitellään. Jotkut, keillä ei ole mitään asiaa maamme mattokerroksiin tai peilisaleihin. Paikkoihin, joissa ei kyllä etuudensaajaa toisestaan erotella muuten kuin sillä paljonko tämä eliitille kustantaa. Välittääkö eliitti siis siitä, jos amerikanismilla ”etuudelta työhön” -politiikka jalkautetaan maahamme tällä tavalla? Ja tärkeintä kaikista, olisiko se moista politiikkaa vastaan siihen katsomatta että oliko niin tarkoitus tehdä vai ei? Niin, tunariministeri Hanna Mäntylä(ps) on niin vakuuttava roolissaan, että tahallisuuden ja tahattomuuden arviointi on lähes mahdotonta.

  • 5.1

   Timo Haavisto sanoo

   Kaikenlaista monisanaista höpinää ihmismieli keksiikin. Se siinä vaan on surullista, että maakunta maksaa kaiken. Asenteellisesti kylläkin ovat kustantamassa todellisten turvapaikanhakijoiden selviytymisen, mutta myös asenteellisesti olisi kustantamatta näitä 85% tulijoista, jotka ovat muista syistä liikkeellä.
   Saahan sitä olla näihin 85% edustajiin myötäsukaa, jos ite maksaa laskut. Siitä vaan. Sehän on pelkkää tuloa niiden palvelujen toimittajille. Kuka siinä sitten on rasisti, ettei vaan mashan tulija itse.

   • 5.1.1

    sanoo

    Säästänen energiani ja pidättäytynen kehottamasta minkäänlaiseen uudelleenajatteluun vastaanotto- tai kotouttamistoiminnasta, siitähän tässä oli oikeastaan kysymys lyhyesti määriteltynä. Kukaan ei kiellä uudelleenajattelemasta, itseasiassa se olisi varmaan julkistalouden rahatilanne huomioiden suorastaan hyvä asia. Siinä on monta juttua mitkä voi ajatella toisin, kunhan vain tietyt isot periaatteelliset pointit ovat kunnossa. Muilta osin röyh ja fart koko kommentista.

   • 5.1.2

    PeelsePuupi sanoo

    Timo Haavisto, saanko kysyä, mistä olet saanut tuon prosentin, 85%? Onko tuollaisesta prosenttiluvusta oikeasti olemassa dokumenttia? Vai heititkö vain ns. erehtymättömällä persu-tuntumalla?

    • 5.1.2.1

     Jani sanoo

     Työllisyys lasketaan työvoimasta, ei koko väestöstä.

     Mutta oletetaanpa, että irakilaisten työllisyysprosentti olisi pyöreät nolla. Se ei vaikuttaisi turvapaikkapäätöksiin mitenkään. Miksi Mäntylä ja PS eivät aja Suomen irrottautumista niistä kansainvälisistä sopimuksista, jotka velvoittavat Suomea käsittelemään turvapaikkahakemukset ja myöntämään turvapaikan niille, jotka siihen ovat oikeutettuja? Jos kerran vastustavat turvapaikkojen myöntämistä ja pakolaisten vastaanottamista. Halla-ahokin vetosi Saudi-Arabiaan, siellä kun on pakolaisia nolla. PS:n pitäisi sanoa rehellisesti, että haluaa Suomen samaan sarjaan saudien kanssa.

     Halla-ahokin oli muuten viimein havainnut, että rajojen sulkeminen ei olekaan keino. Se kun ei estä ihmisiä jättämästä turvapaikkahakemuksia rajalla.

 6. 6

  Jaajaa sanoo

  Tiedotustilaisuudessa Mäntylä kuitenkin kertoi neuvotelleensa virkamiesten kanssa ja he konsultoivat jatkuvasti myös perustuslakiasiantuntijoita. Mutta ilmeisesti bloggaaja Saku Timosella on parempaa tietoa, siis että Mäntylä toimisi aivan ominpäin virkamiehiä kuuntelematta.

  • 6.1

   Saku Timonen sanoo

   Haluaisinpa tietää niiden perustuslakiasiantuntijoiden nimet ja millaisin perustein heitä sanotaan asiantuntijoiksi. Niin haluaisivat monet muutkin.

    • 6.2.1.1

     LL sanoo

     Tarkemmin Mäntylän julkilausuntoja lukiessani huomasin, että hän sanoo että ”työkaluja haetaan nyt Tanskasta” , koska siellä perustuslaki sallii sen mitä Suomessa ei. Ihan kuin Mäntylä kuvittelisi, että Suomessa voi toteuttaa Tanskan perustuslakia tai sitten, niinpä niin, voivathan persut tosiaan ehdottaa perustuslain muuttamistakin. Jussi Halla-aho ainakin tahtoisi kovasti päästä muuttamaan perustuslakiamme.

     Vaan sepäs ei onnistukaan tuosta vaan. Onneksi.
     Populistipolitiikko ja politiikka on juuri tätä. Luullaan, että lakeja voidaan muuttaa, noin vain ja nopeasti, kun gallupit näyttävät karun totuuden puolueen todellisesta kannatuksesta.

 7. 7

  Kesäpoika sanoo

  ”Maailman arvostetuimpiin kansainvälisen oikeuden asiantuntijoihin kuuluva professori Martti Koskenniemi Helsingin yliopistosta sanoo, että Suomi ja muut EU-maat voivat maksaa täältä turvapaikan saaneille ihmisille erilaisia sosiaalitukia kuin omille kansalaisilleen.

  Koskenniemi sanoi Ylen Radio1:n Ykkösaamun haastattelussa keskiviikkona, että kansainväliset sopimukset eivät velvoita Suomea maksamaan turvapaikan saaneille ihmisille samanlaista tukea.

  – Sopimusten mukaan samassa asemassa olevia ihmisiä pitää kohdella samalla tavoin. Erilaisessa asemassa oleville ihmisille eivät automaattisesti kuulu samat oikeudet. Sopimukset määrittelevät minimistandardin, Koskenniemi sanoi.” (Helsingin Uutiset)

  Liittyykö käsittelemäsi asia tähän Koskenniemen kommentoimaan? Eikö hän tuossa juuri sano, että Suomi voi maksaa erilaisia (erilaisiako se merkittävä sana?) tukia turvapaikan saaneille?

  • 7.1

   Saku Timonen sanoo

   Katsotaan millaisia konkreettisia esityksiä Mäntylä tuo ja mitä perustuslakivaliokunta niihin sanoo. Minä, Koskenniemi tai edes Mäntylä ei tällä hetkellä tiedä mitä on tulossa.

  • 7.2

   Jani sanoo

   Koskenniemi tarkastelee asiaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, ei oman perustuslakimme näkökulmasta YLEn Ykkösaamussa.

 8. 8

  Timo Haavisto sanoo

  Olisi kaiketi syytä lukea mitä ministerin puheesta oli kirjoitettu. Edellä olleet kommentit huokuu ihan jostakin muusta kuin ministerin todella sanomasta.
  Eiköhän hän nyt sentään edellytä jotakin enemmän vastikkeellista korvauksen myöntämistä mitä meille suomalaisille nyt on. Turha osoitella lakipykälien tulkinnoilla häntä, tai osaamattomuudella. Suomi noudattaa jokaista eu-pykälää kyllä piirun tarkkuudella. Miksi ei noudatettu Ruotsin lähettäessä rekisteröimättömiä tulijoita tornion porteille. Miksi ei käännytetty luvattomia tulijoita. Se lepsuilu tulee meille veronmaksajille vielä todella kalliiksi. Pyhätyön korvaukset on siinä hyttysen….. Itämeressä. Suomessa on sananvapaus jauhaa kaikenlaista sivistyspaskaa suvaitsevuuden nimeen joutumatta maksamaan jätehuoltokustannuksiaan,

 9. 9

  Jani sanoo

  Mäntylä sanoi myös, että uusi laki koski ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet oleskelupaikan 1.3.2016 jälkeen eikä tällä hetkellä maassa oleskeluluvalla asuvia ulkomaalaisia. Mäntylän tulkinta perustuslaista on siis se, että ihmisten oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon voi erota radikaalisti sen mukaan, milloin oleskelulupa on myönnetty. Voisiko tällä logiikalla ajatella, että 1.3.2017 jälkeen syntyneestä lapsesta saisi vain 50 % tavanomaisesta lapsilisästä. Eikä se rikkoisi yhdenvertaisuutta, koska opiskelijoitakin syrjitään iän perustella (Mäntylä).

  • 9.1

   A.H. sanoo

   Syön näppikseni, jos jokin sosiaaliturvaa koskeva lakimuutos säädetään niin että se astuu voimaan 1.3.2016. Lakiesityksen olisi pitänyt olla eduskunnassa jo lausunnolla, vaikka koko esitystä on tuskin kirjoitettukaan saatu kerätty eri osapuolten lausuntoja paperiin.

   Tunnen muitakin ministeriötason ihmisiä jotka ovat kertoneet, että nykyisen hallituksen ministerit yrittävät hirvittävällä kiireellä saada eduskuntaan muutamassa kuukaudessa lakiesityksiä, joiden työstämisessä menee yleensä vähintään vuosi. Tästä voi seurata vain koomisen heikosti kirjoitettuja esityksiä ja pahimmassa tapauksessa kammottavan huonosti laadittua lainsäädäntöä, jota sitten setvitään oikeusistuimissa pitkät tovit.

   • 9.1.1

    LL sanoo

    Mäntylä on väittänyt, että lakiesitys on valmis marraskuussa ja että se käsitellään eduskunnassa jo joulukuussa ja alkuvuodesta siitä tehtäisiin jo päätös. Tuskin tarvitsee syödä näppistään.

    • 9.1.1.1

     Saku Timonen sanoo

     Tuolla aikataululla saadaan aikaan vain kelvotona lainsäädäntöä. Lausuntokierros ja vaikuttavuusarvioinnit jäävät tekemättä.

     • 9.1.1.1.1

      LL sanoo

      Nimenomaan. Eipä tämä hallitus ole tehnyt vaikutusarvioita mistään muustakaan.

 10. 10

  Jani sanoo

  Kun miespuolinen hakija saa lisäpisteen sukupuolensa perusteella hakiessaan luokanopettajakoulutukseen, hän tosiaan saa lisäpisteen. Tavoitteena on tukea tavoitetta saada lisää miehiä opettajiksi. Se on eri asia jos naispuolinen hakija saisi miinuspisteen sukupuolensa takia, jotta naisia estettäisiin pääsemästä opettajakoulutukseen.

 11. 11

  Olli sanoo

  Uuden Suomen mukaan ministeri Mäntylä tuohtui myös RAY:n aikeista avata sote-järjestöille ylimääräinen avustushaku ajatellen turvapaikanhakijoiden yllättävää lisätaakkaa. Kiihtynyt ministeri ei aio tehdä asiasta esitystä koska RAY:n rahoja ei voi korvamerkitä mihinkään tiettyyn toimintaan.

  Näin tosin on tehty jo 20 vuotta kun edellisen laman aikana hallitus sluibasi vastuistaan siirtämällä noin neljäsosan RAY:n tuotoista korvamerkittyyn kohteeseen. Tätä on jatkettu vuosi toisensa jälkeen ja tänäkin vuonna reilut 100 miljoonaa ohjataan Valtionkonttorin kautta sotaveteraanien hoitoon. Ja hyvä niin. Toivottavasti ministeri Mäntylä ei aio pitää linjastaan kiinni ja puuttua tähän.

  Jonkin verran näyttää tosiaan olevan kotiläksyjä tekemättä.

  • 12.1

   PeelsePuupi sanoo

   Mäntylän Cubbicoot… joopa joo. En aio käyttää tätä lyömäaseena Mäntylää vastaan, mutta joku media varmasti tulee käyttämään. =D

  • 12.2

   Peter sanoo

   Ensinnäkin porno tarkoittaa pornograafista materiaalia eli alastonkuvia tai elokuvaa, jossa harrastetaan seksiä.
   Mitkään alusasut eivät ole pornoa, kuten eivät mitkään seksi-tai ehkäisyvälineetkään.
   Ala-arvoinen mustamaalauksesi osoitti vain tietämättömyytesi.

 12. 13

  stunned sanoo

  Kotoutumistuki oli ainakin ennen vastikkeellista. Se edellytti suomen kielen opintoja tai työharjoittelua kotoutumissuunnitelman mukaisesti. Maahanmuuttajalla oli oikeus kotoutumistukeen kolmen vuoden ajan tai erityistapauksissa tukea saattoi saada viisi vuotta esimerkiksi lukutaidottomuuden vuoksi. Lukutaidottomaksi laskettiin jokainen, joka oli lukutaitoinen vain omalla ei-latinalaisella aakkostollaan. Esimerkiksi thaimaalaiset luettiin näihin, vaikka thaiksi olivatkin luku- ja kirjoitustaitoisia. Kotoutumistukea sai vain silloin, kun oli toimenpiteessä. Kursseja ei suinkaan järjestetty vuoden jokaisena päivänä. Kotoutumistuki oli 9 eurolla korotettu työmarkkinatuki, sama kuin kellä hyvänsä toimenpiteessä olleella.

  Tammikuun 1. päivästä 2015 lukien kotoutumistukea ei enää makseta, vaan se muuttui työmarkkinatueksi. En tiedä, tuliko tämän myötä mitään muutoksia vastikkeellisuuteen.

  http://www.kela.fi/ajankohtaista-tyottomat/-/asset_publisher/I7X3vuEkReGH/content/id/1973866

 13. 14

  mage sanoo

  ”Työttömyysetuus tarkoittaa Kelan maksamaa työmarkkinatukea ja toimeentulotuen maksaa kunta. Ne ovat samansuuruisia kaikille niihin oikeutetuille perustuslain nojalla. Sen 6 §:n 1 momentti sanoo näin:

  Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.”

  Jos tämä tosiaan Saku tulkitaan niin että kuka tahansa Suomeen saapunut on oikeutettu saamaan täysin samoja taloudellisia etuja kuin koko ikänsä täällä asuneet ja veronsa Suomeen maksaneet on kyseessä tietenkin lainsäädännöllinen vääryys joka on korjattava välittömästi. Muutoin on lopputuloksena kaikkien saamien etuuksien voimakas leikkaaminen lähitulevaisuudessa koska sitä rahaa ei vaan riitä koko Lähi-Idälle.

  • 14.1

   Saku Timonen sanoo

   Ja jos ruvetaan maksamaan erisuuruisia etuuksia mileivaltaisesti valituille ihmisryhmille, niin sekö on järkevää ja yhdenvertaista? Jossain vaiheessa vaikkapa sinä voit huomata olevasi vähemmän saavien joukossa jollain hihjasta ravistetulla perusteella.

   • 14.1.1

    Artturi Laukkanen sanoo

    Tää on tää sama juttu joka minua viimeksikin askarrutti. Miksi meillä sitten on esim. työlupakäytäntö, erilaiset oleskeluluvat, turvapaikkakäytäntö ja erikseen vielä täysi kansalaisuus, jos kaikilla on lain mukaan samat oikeudet heti rajan ylitettyään?

    • 14.1.1.1

     stunned sanoo

     Turvapaikanhakijoilla ei ole heti rajat ylitettyään samoja oikeuksia. Työlupakin tulee vasta kuukausien karenssin jälkeen.

     Kansalaisilla on täysi äänioikeus, samoin oleskeluluvan haltijoilla rajattu äänioikeus paikallisvaaleissa.

     Miksiköhän ulkomaalaisia sorsinut maanosto-oikeutta ja osakkeidenomistusta rajoittanut pykälä piti kumota? Ennen EU:ta asunto-osaketta ei saanut esimerkiksi luovuttaa ulkomaalaisille. Paperisissa osakepapereissa luki tällainen rajoite. Rahalla on nykyään pirusti oikeuksia, mutta ihmisillä vähemmän liikkuvuuden suhteen.

     • 14.1.1.1.1

      Artturi Laukkanen sanoo

      Eli eikö perustuslaissa määritelty yhenvertaisuus ole vallitsevassa tilassa melko huono argumentti, jos se ei nykyisenkään tulkinnan mukaan koske kaikkia?

     • 14.1.1.1.2

      stunned sanoo

      Vastasin esittämääsi väitteeseen, että jokainen rajan yli kävelijä saa heti rajan ylitettyään samat oikeudet kuin kansalaisilla. Ei se näin ole.

      Turvapaikanhakijan saatua turvapaikan hänestä tulee toimija samoille työmarkkinoille kuin kestä hyvänsä oleskeluluvalla (johon voi sisältyä työlupa) maassa olevalla tai kansalaisella silloin, kun he ovat samassa asemassa. Eli työtön suomalainen saa samaa työmarkkinatukea kuin työtön oleskelulupalainen, jolla on työlupa, mutta ei työtä.

      Miksi tuota kohtaa pitäis muuttaa, on minulle mysteeri. Paras tae integroitumiselle on sama kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet. En minä halua luoda maahan paperittomien tai oikeudettomien orjatyömarkkinoita, vaikka sinulle se näyttää hyvin sopivankin. Jäljet pelottavat Saudeissa ja Emiraateissa.

     • 14.1.1.1.3

      Artturi Laukkanen sanoo

      En ole puhunut sen muuttamisesta. Olen vain halunnut osoittaa, että jos perustuslakia tulkittaisiin Saku Timosen tavalla, olisi nykyinenkin käytäntö peustuslain vastainen. Sanoit itse, että ”Turvapaikanhakijoilla ei ole heti rajat ylitettyään samoja oikeuksia. Työlupakin tulee vasta kuukausien karenssin jälkeen.

      Kansalaisilla on täysi äänioikeus, samoin oleskeluluvan haltijoilla rajattu äänioikeus paikallisvaaleissa. En tiedä onko asia 100% juuri täsmälleen näin, mutta tällainen käsitys minullakin on.

     • 14.1.1.1.4

      Jani sanoo

      Artturi Laukkanen, nyt on kyse esityksestä, jossa vallitsevaa käytäntöä ja yhdenvertaista kohtelua pyritään heikentämään. Sitä ei voi tehdä rikkomatta perustuslakiin kirjattua yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. Aivan sama tilanne kuin avioliittolain kanssa.

     • 14.1.1.1.5

      LL sanoo

      Lain heikentäminen ei voi olla lakimuutoksen peruste. Perussuomalaiset ovat tosiaan olleet aktiivisesti mukana AA-liikkeessä joka on esittänyt, että viime vuonna hyväksytty avioliittolaki kumottaisiin. Turha toive.

     • 14.1.1.1.6

      Artturi Laukkanen sanoo

      Saku Timosen kommenttia tässä odottelen siitä, onko nykyinen järjestelmä perustuslain yhdenvertaisuuspykälän mukainen vai ei.

     • 14.1.1.1.7

      Saku Timonen sanoo

      Tutustu valtiosääntöoikeudesta julkaistuun kansantajuiseen kirjallisuuteen. Minä en jaksa selittää kymmenelle kyselijälle samoja asioita aina, kun mainitsen sanan ”perustuslaki”. Eikö tämän maan kouluissa enää opeteta yhteiskuntaoppia? Kerran yksi lukija jankutti kaksi vuorokautta, että yhdenvertaisuus ei toteudu, koska merimiehille ja sosiaalityöntekijöille on oma lainsäädäntönsä. Jos et tajua, niin ole tajuamatta.

   • 14.1.2

    Peter sanoo

    Ei mielivaltaisesti vaan tarkkaan harkiten ja priorisointi suomalaisissa.
    Eli maksetaan suomalaisille enemmän kuin ulkomaalaisille.
    Hyvin järkevää ja näin toimitaan muuten muuallakin maailmassa.

     • 14.1.2.1.1

      Peter sanoo

      Mielestäni laki on ihmistä varten, eikä ihminen lakia varten. Jos näin toimitaan muuallakin niin miksipä ei Suomessakin.
      Perustuslaki on kehno, jos se ei palvele omia kansalaisiaan ja sellaista lakia pitää ehdottomasti muuttaa tai kiertää se jollain tavalla.

     • 14.1.2.1.2

      LL sanoo

      Miten niin perustuslaki ei palvele Suomen kansalaisia?

      Uskon kyllä, että persuissa on paljon heitä jotka haaveilevat natsivaltiosta ja mm rotuopit hallisevat eäiden ajattelua. Se on tullut jo hyvin selvästi esille. Näiden natsimielisten vuoksi PSn kannatus on nyt alle 10%. Suomalaisten suuri enemmistö ei lähde sellaisiin aatteisiin mukaan.

    • 14.1.2.2

     Peter sanoo

     Yritä LL pysyä asiassa.
     En ole persu eikä ajatuksillani ole mitään tekemistä natsien eikä muunkaan ääriajattelun kanssa. Tuollainen natsikortin vetely on suorastaan säälittävää.

     Jos kyseessä on SUOMEN perustuslaki niin eikös sen tehtävä ole suojata Suomen kansalaisia, eikä mitään irakilaisia paratiisin tavoittelijoita. Näin se menee muissakin maissa.

     Tietääkseni RKP on ainoa puolue jossa vannotaan rotutohtorin nimeen. Vaikka PS kannatus olisikin nyt 10% tienoilla niin sehän voi olla 3 viikon päästä vaikka 20%. Vaaleja ei olu juuri nyt tulossa joten asialla ei ole mitään merkitystä tällä hetkellä.

     • 14.1.2.2.1

      Jabis Sevon sanoo

      Moneen kertaan on verrattu nyt perustuslakia ja sen kirjallista sanomaa, myös pankonpoikain kannalta JURISTINA. Mielestäni aiheen viereen mennään niin pitkään kuin lakia tulkitaan pelkästään tekstin mukaan, eikä sen edellyttämän lain hengen mukaan. Myös perustuslaissa tämä lain henki on tunnustettu. Jos jokaisessa asiassa mennään pykälän mukaan, mennään myös metsään. Tarttuisin mielelläni myös Tanskan perustuslakiin vertailukohtana, koska suuri osa skandinaavisista laeista on samaa perua. Suomen perustuslaissa, siinä samassa missä alleviivataan tasavertainen kohtelu, annetaan kansalaisille (sic) eriarvoiset oikeudet muukalaisiin (alien, maahanmuuttaja, syntyperäisesti- tai muutoin) kohden, kuten monen muun oikeusvaltion kohdalla toimitaan, vaikka toimielimiä vaaditaankin toimimaan puolueettomasti heitä kohden. Ihmettelen suunnattomasti pankonpojan – eli tässä tapauksessa ammatiltaan laintuntijan – näkemyksiä, ihan vaan siltä pohjalta, ettei yhdenvertaisuuspykälää edemmäs mennä analyysissä, vaan jätetään se loppu käsittelemättä.

      Mieluusti kuulisin myös mielipiteen edellämainitun tohtori Koskenniemen tulkintaan.

     • 14.1.2.2.2

      stunned sanoo

      Godwinin laissa on lisäys, jonka mukaan natsista voi puhua sellaisena. Hitler-kortin tunnusmerkistö ei täyty, jos aiheen kannalta on loogista tai olennaista tehdä tällaista vertailua. Tällainen vetoaminen ei ole ad hominem. Populismissa ja oikeistopolitiikassa natsismi on taas nykypäivää. Mamu-kriittisten puheenparren mukaan ”siitä on voitava puhua”.

      Sen sijaan natsikortin heiluttelua olisi sellainen vetoaminen, joka ei liity aiheeseen, ja joka on vain arvostelun, syyllisyyden tai huomion siirtämistä toisaalle.

      Esimerkki:

      — Abortti on kiellettävä.
      — Mutta abortin vastustajat haluavat rajoittaa naisen itsemääräämisoikeutta.
      — Hitlerkin tappoi pikkulapsia.

      Tässä jälkimmäinen kommentti ei liity aborttiin tai sen vastustamiseen millään lailla. Abortin kannattaja ei murhaa pikkulapsia, eikä hän hae inspiraatiota Valtakunnasta.

      Perustuslakikokoelman tehtävä on suojata valtiomuodon laillista järjestystä. Perustuslaki turvaa demokratiaa sitä hajottavilta voimilta. Perustuslaki suojelee kaikkia Suomen alueella olevia ihmisiä toimenpiteiltä, joiden ilmeisenä tarkoituksena on asettaa ryhmä erilaiseen asemaan laissa.

      Perustuslain ymmärtämisen tai toimivuuden kannalta on oleellista konstitutionalismi, jota esimerkiksi persut eivät halua tunnustaa. Konstitutionalismi on ajattelutapa, jonka mukaan ”tietyillä järjestelyillä rajoitetaan poliittisten vallanpitäjien valtaa ja hallintaa. Se pyrkii estämään absoluuttisen vallan keskittymisen hallitsijalle ja pakottamaan hänet noudattamaan tiettyjä sääntöjä tai periaatteita hallinnassaan.” (Lainaus Wikipediasta)

      Persuille perustuslaki on vain yksi mielipide muiden joukossa. Ei se näin mene. Perustuslaki on kivijalka, jota ilman talo sortuu. Mikä onkin persujen tavoite — tuhota demokratia Suomessa.

   • 14.1.3

    Henri K. sanoo

    Suomessa maksetaan jo nyt erisuuruisia etuuksia eri ihmisryhmille. Esim. opiskelijat ja työttömät saavat tukensa eri momentista ja eri suuruisina.

    Mutta juu, jos hallitus katsoo, että Mäntylän ehdottama lakimuutos ei ole perustuslain vastainen (mitä se ei – ihan oikeasti – kaiken järjen mukaan ole) ja päättää sen silti asettaa, perustuslakivaliokunnan mahd. vastustuksesta huolimatta, niin mitä seuraa? Yksi tie olisi esim. tehdä muutos perustuslakiin nopeutetussa järjestyksessä, kuten EU-jäsenyydestä aikoinaan. Tähän tuskin mennään, koska kuten sanottua, asiaa tarkemmin pohdittaessa tuollainen muutos ei turvapaikanhakijoiden (huom. ei oleskeluluvan saaneiden) kohdalla ole perustuslain vastainen.

    Toinen vaihtoehto on pistää asia kylmästi eduskunnan äänestettäväksi yksinkertaisessa järjestyksessä. Lakimuutos menee läpi, jolloin joku taho, varmaan oppositio tai Timonen, vie asian käsiteltäväksi ensin tuomioistuimiin (tulisiko kyseeseen hallinto-oikeus, aloitetaanko käräjiltä vai pitäisikö koolle kutsua ihan valtakunnanoikeus, en tiedä?). Siellä sitten tehdään päätöksiä ja tod.näk. joko oppositio/Timonen niistä valittaa tai sitten hallitus valittaa.

    Ylemmät oikeusasteet käydään läpi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen saakka. Sieltä tuskastuneet lakioppineet toteavat Suomelle, että mitä helkkaria te taas sekoilette, totta kai te voitte maksaa turvapaikanhakijoille eri momentista ja eri laskentaperiaatteilla kuin kansalaisillenne. Niin tekevät kaikki muutkin Euroopan valtiot.

    Tämän jälkeen on aikaa käytetty ainakin 2-3 vuotta päivänselvän asian vatvomiseen ja voittajia ovat – niin, ketkä? En jaksa uskoa, että kukaan.

    • 14.1.3.1

     LL sanoo

     Tämän hallituksen eräs tavoite on ymmärtääkseen ollut ”normien purku”, turhien säädösten ja byrokratian purku sekä lainsäädännön selkeyttäminen ja päällekkäisyyksien karsiminen. Mutta ei. Näytäisi nyt siltä, että ovatkin ryhtyneet uusia lakeja ja säädöksiä vanhojen päälle ja rinnalle eikä yksinkertaistamaan lainsäädäntöä. Jos eri ihmisryhmille tehdään samasta asiasta rinnakkaista erillistä lainsäädäntöä, niin mitä muuta se on kuin entistäkin sekavampaa ja huonoa lainsäädäntöä?

     • 14.1.3.1.1

      Peter sanoo

      Ymmärrätkö LL että juuri sen takia Keskusta ja PS sai paljon ääniä että näihin asioihin puututaan.
      Maahanmuuttovyöry on pysäytettävä keinoilla millä hyvänsä ja juuri siksi moni on äänestänyt etenkin persuja.
      Vaaleissa kakkos viulua jäivät soittamaan voimakkaimmin mamutusta kannattavat puolueet.
      Tämä tietysti harmittaa sinua koska olet erimieltä mutta sellaista se demokratia on.
      Suurempi osa Suomen kansasta haluaa kokea itsensä valtiolle tärkeämmäksi kuin irakilaisen maahantulijan.

  • 14.2

   stunned sanoo

   En ole koskaan aiemmin nähnyt yhtä paljon kommentteja, joissa ilmaistaan syvä huoli opiskelijoista, vanhuksista, työttömistä ja asunnottomissa kuin nyt, kun halutaan perustella yhden ihmisryhmän tukien leikkausta ja pakottamista marginaaliin. Olisin vakuuttuneempi motiiveista, jos samaan aikaan oltaisiin kantisten tuloerojen huimasta kasvusta edes hitusen verran huolissaan.

  • 14.3

   LL sanoo

   Tämä huoli on täydessä ristiriidassa niiden leikkausten kanssa joita hallituspuolueet nyt tekevät.

   On harhaista sanoa, että kaikki jotka ovat ikänsä eläneet tässä maassa ja maksaneet veronsa, saisivat yhteisestä sosiaaliturvakakusta yhtä suuren viipaleen. On etuuksia, kuten lapsilisät, lääkekorvaukset yms., jotka ovat samansuuruiset kaikille ja tulevat varsinaisesti erikseen anelematta. Näiden lisäksi on erikseen anottavia etuuksia, kuten työttömyysturvaetuudet joita ei saa ellei niitä ano joka kuukausi jälkikäteen ja tee selvitystä elinoloistaan maksajalle (Kelalle). Määräytymisperusteet ovat kaikille samat, mutta myönnetyn etuuden määrä vaihtelee. Samoin on toimeentulotuen kanssa, josta levitetään eniten aivan perättömiä juttuja. Tukea hakevat eivät saa samaa summaa, vaikka tuen määräytymisperusteet ovat samat.

   Perustulo olisi etuus joka olisi kaikille samansuuruinen. Perussuomalaisten sosiaaliturvamalleihin se ei kuulu, koska heidän agendallaan on eriarvoisuuden kasvattaminen, myös sosiaaliturvassa.

 14. 15

  kaisu marjatta sanoo

  persut on nyt paniikissa ja tekee kaikenlaista, takinkääntelyn lisäksi näytetään kaikki tyhmyydet.. veikkaan että järjestöön jää vain rasistit..

  • 15.1

   Tepi Laine sanoo

   Mä taas luulen, et se hörhöin aines sieltä lähtee. Perustavat jonkun uuden muutos 2011/piraatti tyylisen jutun. Tarkoittaa, et myös niiden jyrkimpien kannattajien puheiden vuoksi persuja äänestäneet sirpaloituvat pisin kenttää. Näiden jyrkkä linjaisten, en nyt nimiä heitä, mut yks euro edustaja, varapuheenjohtaja, julkkijuoppo, Bondin etunimi kaima jne. Näiden uus kertaheitolla Suomi kuntoon puolue saa 4v päästä vaaleissa 2,4% ja peruss jämät sinnittelee siellä vasureiden ja KD:n välissä 6,66% suosiolla.
   Saa Soini huudella vastustavansa kaikkea taas seuraavat 12v. marginaalissa pienen ihmisen asialla.

   • 15.1.1

    Laurent sanoo

    Tai sitten käy kuten Ruotsidemokraateille, joka on tällä hetkellä Ruotsin isoin puolue. Elämme mielenkiintoisia aikoja.

    • 15.1.1.1

     LL sanoo

     Täytyisi olla jotain muuta persuilla asialistallaan, jos haluavat saada kannatuksensa nousemaan. Kansa on puhunut. Demareiden ja Vihreiden kannatus syöksyi persujen kannatuksen ohi.

     Timo Soini totesi äsken tekkarissa, että ”olemme Suomen toiseksi suurin työväenpuolue”. Toimittaja yritti viitata viimeiseen galluptulokseen, mutta Soini vähät välittää tosiasioista. Elämme mielenkiintoisia aikoja.

     • 15.1.1.1.1

      Peter sanoo

      Mikäli mielipidekysely ohittaa lailliset vaalit kansan äänenä niin ei kai siinä sitten mitään.
      Mielipidekyselyn mukaan suomalaiset muuten haluavat pienentää maahantulijoiden tukia.

      Soinin puheisiin en ota kantaa, kun se nyt suoltaa mitä puppua milloinkin kuten muutkin poliitikot.

     • 15.1.1.1.2

      stunned sanoo

      Kerrankin Soini puhuu asiaa. Romahdusta ei voi poisselittää tai hevostella tallinpilttuisiin takavasemmalle ravitermein.

      Vaalit ovat muinaishistoriaa, ja nyt Soini katsoo seuraavaan vaalikauteen. Olen samaa mieltä Soinin kanssa siitä, että talous ja leikkaukset ja vain talous ja leikkaukset ovat syy kannatuspakoon. Pakolaisista suomalaiset eivät loppu viimein välitä. Pakolaisista pitävät meteliä ne, jotka kriisistä hyötyvät (esimerkkinä Kiemunki ja Tynkkynen).

      ”Ei tullut sitä tuttua huttua eikä peruskamaa. Tuli vasen koukku, kuten Timo Soini itse sanoi.

      Oli ilmiselvää, että perussuomalaisten puheenjohtaja, joka on poliittisen kentän nuuskimisessa pomminvarmasti kokeneempi kuin Juha Sipilä (kesk.) tai Alexander Stubb (kok.), ei mene niin halpaan, että alkaisi selittää 20 vuoteen dramaattisinta galluptulosta sanahelinällä.”

      ”Se on niin ilmiselvä siirtymä perussuomalaisilta demareihin, että duunarimiehiltä tuli varoitus. Vasen koukku on osunut oikein kunnolla. Se johtuu tietysti pakkolaista, SDP ja SAK saivat sen osumaan meihin.””

      http://yle.fi/uutiset/jari_korkki_peruskalluppi/8365565

 15. 16

  Tepi Laine sanoo

  Tässä ei ole kyse pelkästään näistä meidän vierailijoista. Nykyinen hallitus on yrittänyt polkea tavallista kansaa monin tavoin nimittämisestään asti. Aivan kuin su lisät tai lomakorvausten leikkaukset nostaisivat talouden lentoon. Leikkaukset eläkkeisiin, lapsilisiin tai muihin sosiaalietuuksiin tuskin nostavat budjettia yli jäämäiseksi. Kaikki hallituksen tähän asti julki tulleet esitykset on torpattu jonkun tahon puolesta, ja syystä. On tullut julki ala-arvoisesti valmisteltuja, oikeuksia polkevia ja vain silkasta tietämättömyydestä johtuvia esityksiä. Tyyliin Sipilä: ’on tullut ilmi, etteivät kaikki olekkaan oikeutettuja lomarahaan’!?….ratkaisu: nostetaan kaikki ensin lomarahan piiriin ja leikataan sitten 30%.
  Nyt kun SSS:ää on ryöpytelty joka puolelta, on otettu pakasta tämä turviksilta rahat pois tai jos jotain maksetaankin, niin kyllä sille jotain vastiketta pitää saada hössötys. Varsinkin persuleirissä nyt muka näytetään heitä kritisoineille, että täältä lähtee ja nyt pistetään maahanmuuttajat aisoihin. Perussuomalaisista kannata edes enää puhua. Ovat ampuneet itseään jo molempiin nilkkoihin ja kusseet omaan puuroonsa, ettei se kelpaa enää kellekkään. Jytky meni jo ja epäilyksenä on saako Soini istua ministeri mersun takapenkillä edes ensi kevääseen. Korttitalo voi mennä nurin jo talvi myrskyissä.

  Tämä on juuri näin… Nostetaan savua ja revitään isot otsikot turvapaikan -hakijoiden/saaneiden tukien laskusta ja niidenkin saamisen vain orjatyöllä. Samalla savuverhon takana leikataan myös kaikkien heikompiosaisten suomalaisten tuista ja lisätään niidenkin, miten se oli vastiikkeellisuutta (mikä sana tuokin).
  Seuraus on, että kurjuus on entistä kurjempaa ja ihmiset ovat pakotettuja ottamaan vastaan mitä työtä ja millä palkalla tahansa. Muualla tuota sanotaan orja työksi. Hallituksen kaikki toimet ovat tähdänneet, että Suomeen saadaan luotua halpatyövoima reservi, josta ’onnekkaat’ sitten saavat tehdä 9€ korotetulla työmarkkina tuella 3kk töitä ja taas hetken tuntea kuuluvansa yhteiskuntaan.
  Tai laitetaan keski-ikäinen ilman omaa syytään muutaman vuoden työttömänä ollut, niin, työhön oppimaan!!! Ja samalla 9€/pv.
  Tai sitten vaan unohdetaan tessit ja muut ja palkataan sieltä reservistä mamu, sen on pakko tulla duuniin 20€/pv, kun tuet on nollattu tai muutettu vastikkeelliseksi ja niitä vastikkeellisia duuneja ei ole kaikille (varsinkaan sen jälkeen, kun sitä vaaditaan kaikilta).
  Tämä kaikki on vaan laillistettua orjatyö toimintaa!!
  Ja tätä tapahtuu nyt jo osittain salassa, osittain piilossa. Muutamalle tutulle on jo ehdotettu sitä 9€ työhön oppimista, siis n.50v. äijälle, joka on vähän koulujakin käynyt. Ja vaimon tyttären, 3 pienen lapsen äidin, olisi pitänyt myös ajaa päivittäin 40km suuntaansa työhön oppimaan. Kysellessään matkakustannusten perään, vastattiin tuon 9€ olevan se ’kulukorvaus’. No, ei mennyt….uhkasivat 3kk karenssilla ja selvittelyt kesken.

  Sen verran vielä halpa/orja työ reservistä, niin se on ainakin täysin olemassa oleva asia jo, miten sitä sanotaan, kotoutuneiden maahanmuuttajien (eli yli vuoden maassa) parissa.
  Omakohtaisesti: Jokunen aika sitten olin ihan sattumalta jutuissa (ihan englanttia hablattiin) yhen syyrialaisen kanssa ja sitten kun tuli aika lähteä kysyin: mihin päin menossa. Ja kun suunta oli melkeen sama, ni lupasin heittää osan matkasta. No matkalla mentiin yhen meidän työmaan ohi ja mainitsin asiasta ja juttu meni siitä duuneihin. Mitä oot tehny, mitä mä teen jne. Kysyin sitte, mitä se on duunaillu Suomessa? No eip mitään ku ei kelpaa ku pitsaa paistaan 3€/tunti(pimeesti). Tuntus mukavalta ja osaavalta jätkältä, ni sanoin, et tuu koittaa. Vähän haku päällä oli muutenki. No tämän selityksen pointti tähän orjatyön käyttöön: Tuli palkasta tietysti puhe. Ei meinannut uskoa, kun sanoin, et par vkoo ku opettelet hommat saat hiukan vahemmän, ku vanhat jätkät. Sitten tietysti saman kun muutkin.
  Oli vähän epäileväinen ekaan tilipvään asti. Oli kuulemma niin paljon häntä ja tuttujaan kusetettu aikasemmin. Luvattu vaikka mitä. Vähennelty ihme verukkeilla palkasta kaikenlaista. No, kun huomas et nyt pelittää niin oli kyllä prkleen ahkera ja lojaali duunari. Toinen tapaus: Kun pyysin verokorttia, ni ei ollut. Ihmettelin kun oli ollut jo töissä muualla. Sanos, et on kyllä veroja maksanu ja näytti vanhaa tilinauhaa….. 25% +sotut otettu tilistä +200€ asumiskuluja (olivat asuneen 6 äijää 1 huoneessa varaston yläkerrassa). Ajettiin suoraan verotoimistoon. Ei mitään tietoja näistä miehistä. Oli verottaja kiinnostunut tästä edellisestä työnantajasta…..ei tavottanu, kun oli ulkomailla, heh.

  Että kyllä Suomessa on orjatyötä ollut, mutta piilossa ja laittomasti. Nyt hallitus yrittää tehdä siitä laillista.
  Hyvä Saku , että tuot näitä rikoksen valmistelijoita esiin!!
  Asioista saa olla mitä mieltä haluaa ja se oikeus kuuluu kaikille. Oli se mielipide jonkun mielestä kuinka idioottimainen tahansa. Mielipiteen saa esittää ja siitä voi halutessaan keskustella, väitellä tai jopa parjata toisen mielipiteen omaavaa (varsinkin kuten netissa on tapana.)
  Mutta laki on laki! Siinä ei ole tilaa väittelyille tai mielipiteille.
  Varsinkin perustus laki on pyhä ja sivistysvaltion perusta, kuten nimensäkin jo sanoo. Ilmeisesti näin ei enään ole!?

 16. 17

  AMK sanoo

  Yritin kirjoittaa vaikka mitä (turhaan )suoraan sanottuna nyky hallitus on ja ainoastaan rakkaiden asialla kumpa olisikin vaan rakkaista kyse on rikkaista, he eivät tiedä mitä on tapella toimeentulostaan;monesti vain sanotaan mene töihin.MIHIN.Eivät ole asiantasolla.Olisko heille aiheellista käydä pieni koulutus nimeltään kuntouttava työtoiminta???

  • 18.1

   Saku Timonen sanoo

   Anssi Salmi puhuu vain Mäntylän tiedotustailaisuudesta, mutta ei sano mitään pääasiasta eli Mäntylän suunnitelmien perustuslainmukaisuudesta. Suomessa ei noudateta Tanskan perustuslakia.

   • 18.1.1

    Erkki Hyvärinen sanoo

    Liittyminen EU:iin on tapahtunut Suomen perustuslain estämättä. Se tarkoittaa sitä, ettei ko. laki estä tällaiseen toimeen ryhtymistä. On huomattava, ettei laki yleensä neuvo tai ohjaile, vaan sen tarkoitus on määritellä, mikä on kiellettyä ja mitä tulee tehdä määritellyissä olosuhteissa. Kaikki perustuslaista johdettujen ja sille alistettujen lakien, asetusten ja määräysten on luonnollisesti oltava luokassa ”perustuslaki ei estä” Ei pidä olettaa, että mikä tahansa, mitä perustuslaki ei kiellä, olisi sallittua. Mutta myös toisinpäin: Asia, teko tai toimenpide, jota perustuslaki ei mainitse, ei välttämättä ole kiellettyä. Näiden asioiden punninta on Perustuslakivaliokunnan tehtävä. Liittyminen EU:iin on punnittu.

    • 18.1.1.1

     Peter sanoo

     Itselläni ei ole tietoa miten tämä EU:hun liittyminen punnittiin.
     Erkki Hyvärinen, voisitko tarkentaa millainen prosessi oli kyseessä.

 17. 19

  Trippi sanoo

  ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

  Perustuslaki ei puhu mitään suomalaisista, pakolaista, turvapaikanhakjoista eikä maahanmuuttajista. Se puhuu ihmisistä. En tiedä mitä Tanskan perustuslaki asiasta sanoo, mutta Suomessa noudatetaan Suomen perustuslakia”

  Timonen on taas lempipuuhassaan, haukkumassa perussuomalaisia muka lain kirjaimen rikkomisesta. Hanna Mäntylän tiedotustilaisuus oli harvinaisen selkeä, suorasanainen ja looginen.
  On totta, että meillä on melkoinen kokoelma maailmaa syleileviä puitelakeja jotka on säädetty aikana jolloin ajateltiin meidän olevan jossain lintukodossa jonne tulee 500 kiintiöpakolaista vuodessa. Kovat ajat vaativat kovia toimia. Timosen logiikalla me emme saisi edes puolustaa itseämme jos meillä olisi laki joka tämän kieltäisi.

  Historiassa on nähty, että joutavanpäiväiset lait heitetään roskakorin jos tilanne niin vaatii. Ei voi olla niin, että 10000 irakilaista nuorta miestä meitä vaatii kattamaan heille pöydän jos joku laki voidaan näin tulkita.

  Mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei voi olla lakikaan. Sanoo vanha tuomarinohje. 40000 irakilaismiestä vaatimassa ylöspitoa ei ole oikeus eikä kohtuus.

  • 19.1

   Saku Timonen sanoo

   Perustuslakia ei muuteta poliittisten suhdanteiden tai äkillisten pakolaismäärissä tapahtuvien muutosten takia. Tai jos muutetaan, niin siihen tarvitaan 5/6 enemmistö eduskunnassa.

   • 19.1.1

    Henri K. sanoo

    Sakari, turvapaikanhakijoiden päivärahan muutoksiin ei vaadita perustuslain muutosta.

    Sinäkö siis olet ihan koulutettu juristi?

    • 19.1.1.1

     Saku Timonen sanoo

     Sinä selvästikään et ole. Kanssani saa olla eri mieltä juridiikasta, mutta mielipde pitää pystyä perustelemaan. Minun opintojeni epäileminen ei ole perustelu. Jos sinulla ei sen parempia perusteluja ole, niin tarkista Helsingin yliopistosta vuonna 1989 valmistuneet juristit ja lue sitten perustuslaki.

  • 19.2

   LL sanoo

   Suurin maahamuuttajaryhmä Suomessa ei ole irakilaiset miehet.

   Uskottava se on, että perussuomalaiset haluaisivat niinkin joutavanpäiväisen lain kun perustuslain roskikseen. Onneksemme se ei käy tuosta vaan.

  • 19.3

   stunned sanoo

   Voin hyvin kuvitella, että natsit tai persut heittäisivät lait roskikseen ja lukisivat säätämiään uusia lakeja kuten Roland Freisler aikoinaan.

   Onneksi on sentään joitakin esteitä korsuun johtavalla tiellä, muitakin kuin koristeellisia pikkukiviä polun pielessä. Muutoinhan joku johtaja kaappaisi kaiken vallan käsiinsä.

   Muistakaa nyt, että laillisuus on ainoa tae demokratian säilyvyydestä. Syrjiviä lakeja kaipaa vain totalitaarinen hallitsija.

   • 19.3.1

    LL sanoo

    Sotaisa argumentointi ja sotamielikuvat ovat myös Timo Soinilla ollut viime aikoina mielessä kun hän haki vertauksensa Tuntemattomasta Sotilaasta Sebastian Tynkkysen joukkoja arvostellessaan. Se suurin vihollinen on siellä omassa puolueessa eikä sen ulkopuolella. Timo Soinin olisi kannattanut tehdä sille jo jotain.

    Hän ei joko halua tai on täysin kyvytön tekemään mitään natsimieliselle persusiivelle. Miksi hän antaa sen kasvaa ja heittää vaan bensaa nuotioon? Ensin tuli vasen koukku ja sitten tulee oikea suora.

    • 19.3.1.1

     stunned sanoo

     Jospa Soini toimii kuin Führer vastaavassa tilanteessa kesällä 1933.

     Valtakunnassakin ällikällä otettu johtaja mukamas ei tiennyt SA-Röhmin puuhista mitään, kunnes oli pakotettu siivoamaan maan parhaaksi ja palauttamaan ’kansan valitseman’ marssijärjestyksen. Pitkien puukkojen yötä tässä uumoilen.

     • 19.3.1.1.2

      LL sanoo

      Samantyyppisestä ”suomalaisten” puolella olemisesta on kyse persuismissä. Persukielessä käytetään sanaa: kantasuomalainen. Puhutaan puhtaasta ja aidosta suomalaisuudesta sekä avioliitosta.
      Persukielellä kantasuomalaisia eivät ole Suomessa syntyneet eivätkä heidän Suomessa syntyneet vanhempansa mikäli ovat etniseltä taustaltaan erilaisia, toisia.

      Perustuslakimme mukaan jokainen Suomessa syntynyt on tämän maan kansalainen ja kansalaisuuden voi saada myöhemmin muutenkin.

     • 19.3.1.1.4

      Peter sanoo

      Sekin kannattaa varmaan huomata että kun kantasuomalaisista puhutaan pahantekijöinä tai rikollisina vihervasurin suulla niin silloin tarkoitetaan vaan sitä valkonaamaista perunanenää vaikka tilastoissa on mukana vaikka minkä värisiä rikollisia kantasuomalaisina.

      En tiedä Hitlerin uskonnosta, mutta eikös Stalin ollut Juutalainen?

     • 19.3.1.1.5

      stunned sanoo

      Menee pahasti ohi aiheen, mutta ehkä Sakarin blogissa voi välillä sortua keskustelemaan sivujuonteistakin.

      Stalin oli gruusialaisena kreikkalaiskatolinen eli ortodoksikristitty. Hän kävi Tbilisin pappisseminaaria milloinkaan valmistumatta, koska ei saapunut lopputentteihin, ja hänet erotettiin.

      Hitlerillä ja Stalinilla oli kummallakin uskontoon hurahtanut äiti, ja molempien isät olivat ongelmatapauksia.

      Kumpainenkin halusi valtaa, ja olivat sen saamiseksi valmiita murskaamaan valtionkirkon.

      Stalinia voisi verrata myös Aleksis Kiveen. Kumpainenkin hallitsi hyvin toisen kielen (Kivi ruotsin, Stalin venäjän) virkamieslaitoksen ja kouluelämän vaatimusten vuoksi. Gruusiassa gruusian kielellä ei voinut saada korkeampaa opetusta, kuten ei Suomessakaan suomeksi. Molemmille papin ura oli nuorena annettu, ja kumpikin hylkäsi sen.

 18. 20

  J-P sanoo

  > Perustuslaki kun vaatii kohtelemaan ihmisiä yhdenvertaisesti.

  Itse olen miettinyt, josko tässä olisi takana poliittisten irtopisteiden kerääminen? Myöhemmin vaan valitetaan, että ”Kyllä ME olisimme muuttaneet perustuslakia vaaditulla tavalla, mutta MUUT puolueet eivät halunneet!” – jolloin syy on yksiselitteisesti muilla puolueilla? 😛

 19. 22

  AMK sanoo

  Mitähän ministerit ja muut päättäjät olisivat mieltä jos kansa päättäisi heidän palkkioistaan kaikille herroille sanotaanko vaikkapa toimeentulotuki ja sillä pitäisi tulla toimeen;kyllä mieli muuttuisi?Ja toimeentulotukeahan ei saa jos on varallisuutta.Oikeastaan näin sen pitäisi mennä,he eivät tiedä mistä puhuvat ennenkuin kokevat sen itse.

 20. 23

  Tepi Laine sanoo

  Jos nyt annetaan periksi ja säädetään lakeja, jotka ovat ristiriidassa jo voimassa olevien lakien kanssa…..mitä virkaa laeilla silloin ylipäätään on?! Varsinkin kun kohdistuvat (tietysti) siihen kansanosaan, kenellä on jo nyt vähiten.
  Luuleeko joku tosissaan, jos tämän ilmeisen laittoman ja ihmistä sortavan ’muutoksen’ annetaan mennä läpi, se jäisi viimeiseksi? No ei jää. Sehän on merkki, lupa ja valtuutus antaa noille itsestään pöhöttyneille kansan(pettureille)edustajille säätää mitä mielivaltaisempia uusia ’lakeja’ ja säädöksiä. Onhan siellä näitä jo nyt jonossa hallintarekisterit, armahdukset veronkiertäjille jne.
  Nyt ei ole kyse turvapaikan -hakijan -saaneen, suomalaisen tuen tai palkan saajan rahoista. Ei pakolaismäärästä, persujen takinkäännöistä/ihmeellisistä esityksistä tai menninkäisten suojelusta. Kyse on vain ja ainoastaan lain noudattamisesta ja ettei sen yli kävellä millään verukkeella. Ja jos laki on huono tai vanhentunut maailman muuttuessa, niin lakia voi ja tarvitsee muuttaa. Mutta ei niin että heitellään ilmaan ajatuksia, otetaan koppi ja muutetaan se laiksi. Laiksi valmisteltu ajatus tarvitsee vähän enemmän pohjustusta, kun ’tossa istuttiin porukalla ministeriön kahvilassa, oli muuten pari asiantuntijaakin siinä kupin äärellä, niin keksittiin porukalla tällainen ratkaisu’. Lain valmistelussa tarvitsee ottaa huomioon myös sen voimaantulon seuraukset. Tässä tapauksessa niiden seurausten miettimiseen ei ole käytetty edes sen kahvitauon vertaa.

  Tavallisen ihmisen ainut turva mielivaltaa, sortoa ja ihmisoikeuksia vastaan on laki. Jos sitä ei enää kunnioiteta, mitä meille jää?? Ja tämän lain tarvitsee olla sama jokaiselle ihmiselle. Silloinkin, kun se ei sovi itselle, piste.

  • 23.1

   AMK sanoo

   Työttömille on keksitty omat lait mutta hyvin toimeentulijoille veronkiertolait on ja vastaisuudessa ehkä vielä helpotetaan.Tietää jokainen että päämärssärinä on rikas eliitti nimiä maitsettamana.Jokainen voi itse katsoa mihinkä se johtaa. Excellin käyrät nousee sekä rikkaille että huonosti toimeentulioille.Käyrät nousee.Vahinko vain (sehän sen tarkoituski onkin) että köyhälistö lisääntyy ja rikkaat rikastuu.Eli käyrät nousevat.?Sipilästi elimentissään???

   • 23.1.1

    AMK sanoo

    lisään vielä:huonosti toimeentulea tekevät työtä milä ei tule toimeen (esim:sähkön hinnan korotus,ja mitä he hyvässäymmärrykseensä ovat päättäneet)koskee kaikkija ???Mutta palkat tai korvaukset eivät nouse samassa suhteessa eli insinöörin kåyråt menet ns.hänen omaksi voitekseen.”us… en taida jatkaa.?Mitä olen mieltä Sipilätsin tuottavuusloukkauksesta .minusta se on loukkaus työntekijöitä kohtaan. (että herrat saavat EK …. jne)Jokainen voi ajatella ja tehdä omia päätöksiään mielin määrin minun mielipiteeni on tämä.Hallitus ajaa rikkaiden asiaa.

 21. 24

  Moppi sanoo

  Oli niin tai näin, ei kannata surra miten muutokset saadaan läpi. Pääasia että saadaan. Perustuslain muutoksiin ei vasemmisto koskaan lähde. (Ja päivänselvää on että virkamiehissä on perusallergiaa varmasti aika syvällä). Oli aihe mikä hyvänsä, se ei heille sovi mikäli esitykset tullee hallitukselta jossa persut ovat. Lehtitietoihin poliitikkojen puheista ei voi nykyään perustaa mitään, parempi on itse katsoa tai kuunnella mitä oikeasti on sanottu.

  • 24.1

   stunned sanoo

   Mistä hoppu? Perustuslain muutos on käsiteltävä säädetyssä järjestyksessä. Siihen menee yleensä yli vaalikauden aikaa. Persut kiirehtivät puolivalmisteltua lakia vain sen vuoksi, että sen sisällöstä ei keskusteltaisi. Vain koirat hotkivat purematta. Tuloksena läjä kelvotonta sontaa.

   Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen. Perustuslakivaliokunnasta ei ole perustuslain vartijaksi.