Terrori ja laki

Ilotulitusraketti ammuttiin sisään vanhustentalon asuntoon. Kehitysvammaisten palvelutalon asukkaiden häirintä on jokailtaista. Polttopulloisku päiväkotiin.

Ei, tällaisia otsikoita ette näe ja jos näkisitte, niin kauhistuisitte. Koko maa kauhistuisi hallitusta myöten ja poliisille annettaisiin kiireellä lisää resursseja tapausten tutkintaan. Yleisesti puhuttaisiin terrorista ja uhanalaisimpien kohteiden suojaksi asetettaisiin ympärivuorokautinen vartiointi. Jos joku erehtyisi sosiaalisessa mediassa ylistämään tällaisia tekoja, niin hänet otettaisiin kiinni ja hänen yhteytensä tekijöihin selvitettäisiin.

Kun vastaanottokeskuksen asuntoon ammutaan raketti sen jälkeen, kun pihamalla on häiriköity viikon päivät, niin poliisi lupaa seurata tilannetta. Maan hallitus toimii minimikokoonpanolla eikä lopsauta korvaansa asialle, koska suurin osa ministereistä lomailee. Yleensä ottaen jokaista tapausta kuvaillaan yksinäisten susien juopuneeksi päähänpistoksi. Sosiaalisessa mediassa ylistetään tekoa. Näin teolle naureskeltiin Facebookin Rajat kiinni -ryhmässä, jonka jäsenenä sivumennen sanoen on mm. kansanedustaja Laura Huhtasaari ja yhtenä ylläpitäjänä salolainen kunnallispoliitikko ja käräjäoikeuden lautamies.

1915754_10207475996714775_5171008890142651774_n

5912_10207476021835403_3454088308939547354_n

rkii 1

rkii 2

En enää viitsi kysyä mikä näitä tekijöitä ja teon ylistäjiä vaivaa. Jos joku haluaa ymmärtää heidän pahaa oloaan, niin siitä sitten vain. Minä pidän tekijöitä terroristeina ja Rajat kiinni-väkeä terrorismin suosijoina ja siihen yllyttäjinä. Tekijät tulevat kyllä saamaan suunnilleen yhden vuoden ehdottoman rangaistuksen, mutta näitä ns. maahanmuuttokriittisiä itseään lainaten asioista pitää ruveta puhumaan niiden oikeilla nimillä.

Rikoslain 34 a luvusta löytyy näille sopivat pykälät. SPR on kansainvälinen järjestö, joten siihen kohdistuvat suunnitelmalliset rikokset ovat 1 §:n mukaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä.

Joka terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, tekee

1) laittoman uhkauksen, perättömän vaarailmoituksen, 24 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun törkeän julkisrauhan rikkomisen tai 44 luvun 10 §:ssä tarkoitetun ydinenergian käyttörikoksen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.

Rajat kiinni-ryhmän riekkujiin voitaisiin ihan hyvin soveltaa 1 §:n 2-kohtaa

2) tahallisen vaaran aiheuttamisen, tahallisen räjähderikoksen, vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisen tai 17 luvun 1 §:ssä tarkoitetun julkisen kehottamisen rikokseen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Lainkohdassa viitataan 17 luvun 1 §:än, jossa sanotaan näin:

Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu

1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai

2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta,

on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Rikoslaista löytyy siis lainkohtia näille kotikutoisille terroristeille, jotka suuressa uhossaan ja muutamien poliitikkojen tukemina kuvittelevat voivansa elää kuin mikäkin herrakansa, johon laki ei pysty. Nyt tarvitaan vain yksi rohkea syyttäjä, joka ottaa nämä lainkohdat käyttöön.

Alkaa olla kiire, sillä tällä menolla joku kuolee kohta. On parempi ottaa laki kaikessa ankaruudessaan käyttöön ennaltaehkäisevästi kuin laskea palaneita ruumiita.

 

 

 

Jälkiviisautta

Kuten kaikki Huovisensa lukeneet tietävät, niin jälkiviisaus on viisauden imelin laji. Päätöksenteon jälkeen on mukava miettiä mitä olisi pitänyt päättää ja kuka päättäjistä tiesi mitäkin vai tiesikö kukaan mitään.

Juuan paikallislehti Vaarojen Sanomat kertoi tänään yhden sivun verran sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen lähes 30 %:n korotuksesta. Esimerkiksi terveyskeskuksen käyntimaksu nousee vuoden alussa 16,10 eurosta 20,90 euroon. Pääkirjoituksessaan lehti pohtii oliko asetuksen mahdollistaman enimmäiskorotuksen hyväksyminen lautakunnassa ja viime kädessä valtuuston talousarviokäsittelyssä vahinko.

Koska minä olen yksi niitä harvoja juttua varten puhelimitse tavoitettuja kuntapäättäjiä, niin katson paremmaksi kertoa näkemykseni julkisesti kuin vastata jokaiselle kysyjälle erikseen.

Ei se vahinko ollut, vaan lautakunnan, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston yksimielinen päätös. Jos joku päättäjä ei ymmärtänyt mitä oli päättämässä, niin se on sitten eri asia. Kunnan päätöksentekojärjestelmän pitäisi olla päättäjille tuttu, samoin vaikuttamismahdollisuudet eri vaiheissa. Sehän meni näin:

Kesällä kunnanhallitus antoi lautakunnille talousarvioesityksen laadintaohjeet. Niiden mukaan kaikki lakisääteiset korotukset asiakkailta perittäviin maksuihin otetaan mukaan esitykseen täysimääräisinä. Tämä periaate on laadintaohjeissa joka vuosi.

Siinä vaiheessa kukaan ei voinut aavistaa mitä maan hallitus tekee. Tavallisesti asetuksella säädettävät asiakasmaksujen korotukset koskevat indeksitarkistuksia ja pieniä korotuksia itse maksuihin. Nyt maan hallitus kuitenkin mahdollisti asetuksella liki 30 %:n korotuksen maksuihin ja jätti korotuksesta päättämisen kuntien harkintaan. Jotkut kunnat eivät ottaneet korotusta käyttöön täysimääräisenä, vaan päättivät rahoittaa maksujen korottamatta jättämisestä tulevan vajauksen muilla tavoin.

Juuan sosiaali- ja terveyslautakunnan yksimielisesti antamassa talousarvioesityksessä enimmäiskorotus oli otettu tulopuolelle mukaan täysimääräisenä. Sieltä se siirrettiin sellaisenaan kunnanhallituksen valtuustolle antamaan talousarvioesitykseen. Joulukuun 16. päivänä pitämässään kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti korottaa palvelumaksuja talousarvioesityksen mukaisesti. Erillispäätös tarvittiin siksi, että maksuista päättäminen kuuluu lautakunnan toimivaltaan. Kenellekään lautakunnan jäsenelle korotus ei voinut olla yllätys, koska asia oli esityslistalla omana kohtanaan ja liitteenä oli selkeä taulukko:

IMG_20151230_0001

Saman päivän iltana kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion. Asiakasmaksujen korotus sisältyi käyttötalousosaan, joka hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Nyt sitten mennään siihen jälkiviisauteen eli missä kohtaa päätöksentekoketjua asiaan olisi voinut puuttua? Vastaus on, että ihan joka kohdassa.

Jos kunnanhallitus olisi osannut ennustaa maan hallitukselta tulevan asetuksen sisällön, niin talousarvioesityksen laadintaohjeet olisi voitu kirjoittaa eri tavalla. Sinne olisi voitu kirjata, että maan hallituksen kaikkia torveiluja ei tarvitse ottaa huomioon. Ikävä kyllä kunnanhallituksella ei ole kristallipalloa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta olisi talousarvioesitystä laatiessaan voinut kirjata maksut maksimimäärää pienempinä, mutta esitys annettiin ennen kuin maan hallitus oli päättänyt tarkoista summista ja ennen kaikkea kuntien harkintavallasta. Taas olisi tarvittu sitä kristallipalloa.

Kunnanhallitus olisi voinut omaa talousarvioesitystään antaessaan alentaa maksuja, mutta se olisi ollut vastoin lautakunnan yksimielistä esitystä. Kunnahallituksella oli täysi työ karsia lautakuntien esitysten menopuolta talousarvion tasapainottamiseksi, joten tulopuolen karsiminen olisi vaikeuttanut työtä entisestään.

Sosiaali- ja terveyslautakunta olisi voinut 16.12. päättää maksuista eri tavalla kuin päätti. Se olisi kuitenkin ollut vastoin lautakunnan omaa talousarvioesitystä, mutta täysin mahdollista. Se olisi voinut vähän hidastaa illan valtuustokäsittelyä, mutta tarpeen tullen kunnahallitus olisi voinut pitää pikakokouksen ja miettiä pitääkö valtuustolle annettua talousarvioesitystä muuttaa.

Sitäkään ei olisi välttämättä tarvittu, koska ylin päätösvalta on valtuustolla. Valtuuston kokouksessa lisättiin kunnahallituksen talousarvioesityksen investointimenoja puoli miljoonaa, joten ihan samalla tavalla valtuusto olisi voinut puuttua myös asiakasmaksuihin. Se olisi ollut lautakunnan aiemmin samana päivänä tekemän päätöksen yli kävelemistä, mutta kunnan ylimpänä päättäjänä valtuusto olisi voinut tehdä senkin.

Jos syyllisiä etsitään, niin meitähän löytyy. Valtuustosta meitä löytyy 27 henkilöä ja siihen päälle valtuustoon kuulumattomat lautakunnan jäsenet.

 

 

 

Kun sanat eivät riitä

Eilen kerroin, että Fb-ryhmän Rajat kiinni yksi ylläpitäjä väitti minun organisoineen ilmiantokampanjan ja mm. ilmiantaneen Facebookille hänen jakamansa videon tekijänoikeuksien loukkauksena. Koko eilisen päivän hän jatkoi samaa loanheittoa innokkaille ryhmäläisilleen. Siinä tulitikkuleikkeihin ihastuneessa porukassa ollaan yleisesti sitä mieltä, että paras keino vastustaa turvapaikanhakijoita on käydä minun kimppuuni.

Illalla pyysin päästä ryhmään esittääkseni pari kysymystä ja yllätyksekseni minut sinne hyväksyttiin. Jäsenyyteni tosin kesti vain sen aikaa, että ennätin kirjoittaa sinne kaksi kysymystä. Sitten minut suljettiin ryhmästä pois.

rajat kiinni

Tämä Jani Salomaa, Perussuomalaisten salolainen varavaltuutettu, sote-lautakunnan jäsen, käräjäoikeuden lautamies ja Suomen Sisun piiripäällikkö pitää tosiaankin 80-vuotiaalle äidilleni irvistelemistä ihan asiallisena keskusteluna. Suomea ja suomalaisuutta puolustetaan parhaiten käymällä vanhan mummon kimppuun.

janimatti rk 27.12.15 2

äiti ja image 27.12.15

En tiedä onko Salomaalla äitiä vai onko hän pudonnut puun oksalta tähän maailmaan, mutta ainakin meillä on ollut tapana huolehtia vanhuksista.

Mitä sitten tulee tuohon vihjailuun urani päättymisestä Image-lehdessä, niin lehden päätoimittaja Heikki Valkama antoi minulle illalla fb-sivullani täyden tukensa nyt ja tulevaisuudessa.

Salomaa vastasi ensimmäiseen kysymykseeni, mutta toinen jäi vaille vastausta.

rajat kiinni js vast 27.12.15

Harmi, sillä juuri siihen toiseen kysymykseen olisin halunnut vastauksen. Salomaa siis väittää minun ilmiantaneen hänen julkaisujaan ja sanoo voivansa todistaa sen kuvakaappauksilla.

janin ilmianto 27.12.15

tekijänoik 27.12.15

Juuri ne kuvat haluaisin nähdä, koska tapauksesta tulee mieleeni viime kesänä minua ja useita ystäviäni vainonnut ilmiantaja. Heinä-elokuussa joku ilmiantoi urakalla väärin perustein ihmisten ikiomia valokuvia tekijänoikeuksien loukkaamisen takia käyttäen mm. minun nimeäni ja sähköpostiosoitettani. Se on täysin mahdollista tiliä kaappaamatta, sillä Fb:n tekijänoikeuslomakkeen voi täyttää millä tahansa nimellä ja olemassaolevalla sähköpostiosoitteella eikä nimen ja sähköpostin  tarvitse täsmätä Fb-tiliin tai edes toisiinsa. Kirjoitin asiasta 27. heinäkuuta.

Oletan Salomaan lainkuuliaisena käräjäoikeuden lautamiehenä tekevän asiasta rikosilmoituksen. Näin saamme yhteistuumin kiinni sen idenditeettivarkaan, joka on velkaa useille ihmisille kymmeniä tuhansia euroja ostamistaan valokuvista. Varmuuden vuoksi sitten poliisi tietenkin tutkii sekä minun että Salomaan tietokoneet, jotta epäilyksille ei jäisi sijaa. Sinänsä on käsittämätön ajatus, että joku ilmiantaisi itsensä toisen nimeä käyttäen vain päästäkseen uhriutumaan, mutta viisi vuotta lokaa niskaani saaneena en ihmettelisi enää sitäkään.

Joulu on monille henkisesti raskasta aikaa ja jotkut reagoivat yksinäisyyteensä vainoamalla toisia. Varsinaisesti tähän asiaan liittymättä palautan mieliin millaista nettiterroria joku harjoitti toissa jouluna ja vuosi sitten. En väitäkään Salomaan olevan näiden tarinoiden takapiruna, mutta oudon hyvin hän viihtyy noilla sivuilla.

Kun ihminen on verbaalisesti kyvytön, niin hän yleensä lyö. Verbaalisesti kyvytön mutta tietoteknisesti lahjakas lyö sitten tekniikkaa hyväkseen käyttäen. Näin tavallisesta koulu- ja nettikiusaajasta voi kasvaa muutamassa vuodessa jonkinlaisen poliittisen vaikutusvallan käyttäjä, vaikka hän olisi kykenemätön kirjoittamaan kahta ymmärrettävää ja toisiinsa liittyvää lausetta peräkkäin.

Päivitys 29.12. klo 00.20

Facebookissa käytyjen keskustelujen perusteella useimmille on epäselvää miten tuo Fb:n tekijänoikeuksien ilmiantolomake toimii. Yritän selittää lyhyesti.

Ilmiantolomakkeeseen merkitään linkki ilmannettavaan materiaaliin ja kerrotaan oma nimi ja sp-osoite. Ilmeisesti siihen sp-kenttään voi merkitä ihan minkä tahansa nimen ja sp-osoitteen, kunhan sp vain on olemassa. Fb ei tarkista muuta kuin sen olemassaolon. Fb ei siis tutki onko henkilö sama kuin ilmoitettu nimi ja sp eikä yhteyttä Fb-profiiliin.

Koska Fb ei halua sotkeentua tekijänoikeusriitoihin, niin se poistaa ilmiannetun materiaalin ja lähettää sähköpostissa materiaalin lataajalle tiedon ilmiannosta ja kenttään merkityn ilmiantajan nimen ja sp:n. Samoin kenttään merkitty ilmiantaja saa viestin materiaalin poistamisesta. Tarkoitus lienee, että henkilöt sopivat riidan keskenään, mutta näköjään lomaketta voi käyttää väärin. Tällaisen väärinkäytön kohteeksi jouduin kesällä monta kertaa, kun minulle alkoi tulla Fb:ltä postia muka omista ja muiden kuvista tekemistäni ilmiannoista. Joita en siis ollut tehnyt, vaan joku muu oli tehnyt merkiten ilmiantajaksi minun nimeni ja sp-osoitteeni.

Jos tämä on Salomaallekin uutta tietoa, niin olemme molemmat jonkun kiusantekijän uhreja. Siksi toivoin blogijutussani Salomaalta selvitystä asiaan.