Amatöörin ongelma

– Lakiasiantuntijat ovat kertoneet, ettei edes murhatuomio riitä tällä hetkellä keskeyttämään turvapaikkaprosessia. Nämä asiat ovat kansainvälisten sopimusten takana. Asia on hyvin kummallinen. Miten tähän nykyiseen sitten pystytään puuttumaan – se on meille iso haaste.

Näin sanoo oikeusministeri Jari Lindström Suomen Uutisissa julkaistussa jutussa, joka käsittelee törkeän rikoksen tekemisen vaikutusta turvapaikkaprosessiin.

Lindström on tehnyt itselleen ison haasteen asiasta, jonka kuka tahansa juristi tai lakitekstiä lukemaan tottunut maallikko pystyy selvittämään hetkessä. Lindström tekee sen kaikkein tavallisimman virheen eli takertuu yhteen ainoaan löytämäänsä lakipykälään ymmärtämättä sen suhdetta muihin saman lain pykäliin.

On ihan totta, että edes murhasta annettu tuomio ei keskeytä turvapaikkaprosessia, joka on hallinnollinen hakemusasia. Lindström on keskittynyt tuijottamaan Ulkomaalaislain 87 §:n 2 momenttia, jonka mukaan turvapaikka jätetään automaattisesti antamatta vain seuraavissa tapauksissa:

Turvapaikka jätetään antamatta ulkomaalaiselle, joka on tehnyt tai jonka on perusteltua aihetta epäillä tehneen:

1) rikoksen rauhaa vastaan, sotarikoksen tai rikoksen ihmiskuntaa vastaan, sellaisia rikoksia koskevien kansainvälisten sopimusten määritelmien mukaisesti;

2) törkeän muun kuin poliittisen rikoksen Suomen ulkopuolella ennen kuin hän tuli Suomeen pakolaisena; taikka

3) Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisen teon.

Jos Suomesta turvapaikkaa hakeva ei täytä tämän pykälän määritelmää eli ei ole syyllistynyt näihin rikoksiin ennen Suomeen tuloaan, niin hänen turvapaikkaprosessinsa etenee normaalisti.

Nyt sitten se pykälä, joka Lindströmin olisi pitänyt lukea ja ymmärtää sen merkitys. Oleskeluluvan myöntämisestä säädetään eri lainkohdassa. Murhaan, raiskaukseen tai muuhun törkeään rikokseen syyllistynyt ei tule saamaan oleskelulupaa. Ulkomaalaislain 36 § sanoo näin:

Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos ulkomaalaisen katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita taikka jos henkilön maahantulo ja kauttakulku tulee Suomea sitovan kansainvälisoikeudellisen velvoitteen tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen nojalla annetun neuvoston päätöksen mukaisesti estää.

Törkeästä rikoksesta annettu tuomio ei siis keskeytä hallinnollista turvapaikkaprosessia, mutta estää oleskeluluvan saamisen, koska tällainen henkilö vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Hänet tullaan käännyttämään lain 142 §:n mukaisesti:

Käännyttämisellä tarkoitetaan tässä laissa: […]

4) ilman oleskelulupaa maahan saapuneen ulkomaalaisen maasta poistamista, jos hänelle ei maahan saapumisen jälkeen ole myönnetty oleskelulupaa tai oleskelulupakorttia taikka jos hänen oleskeluoikeuttaan ei ole maahan saapumisen jälkeen rekisteröity tässä laissa säädetyllä tavalla.

Kyllä minä ymmärrän, että tavallinen kansalainen ei osaa lakitekstiä lukea. Kun oikeusministeri ei osaa ja nostaa olemattomasta ongelmasta poliittisen metelin, niin olen erittäin huolissani maan tilasta.

Kiitos kollega Ville Hoikkalalle, jonka Fb-seinältä sain ajatuksen tämän jutun kirjoittamiseen.

Päivitys 10.12. klo 20

Koska monilla on ilmeisiä ongelmia erottaa turvapaikka ja oleskelulupa toisistaan niin selvennetään vähän.

Blogijuttu kertoo pääsäännön, jonka mukaan turvapaikka jätetään myöntämättä UlkL 87 §:n nojalla ja millä perusteella myös turvapaikan saaneen oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä saman lain 36 §:n nojalla. Kuten Migrin tiedotekin sanoo, niin  ”oleskelulupa toissijaisen tai humanitaarisen suojelun perusteella voidaan jättää myöntämättä rikokseen syyllistyneelle”.Turvapaikka ja oleskelulupa ovat kaksi eri asiaa. Turvapaikan saaneellekin voidaan oleskelulupa jättää myöntämättä, jos hän on syyllistynyt Suomessa törkeään rikokseen.

Kokonaan toinen ja blogijutun varsinaisen aiheen ulkopuolelle jäävä asia on sitten se, että vakavaankaan rikokseen syyllistynyttä ei voida poistaa maasta, jos häntä uhkaisi kotimaassaan kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Tämän oletin olevan yleisessä tiedossa, mutta yllättävän monet olettavat minun olevan tästä tietämätön.

Kommentit
 1. 1

  Merja sanoo

  Miksi hän väittää saaneensa tällaista tietoa lakiasiantuntijoilta? Jopa minä osaan sen verran lukea lakitekstiä, että ymmärrän hänen tulkintansa olevan virheellinen.

  • 1.1

   Kattoonsylkijä sanoo

   Koska kun oikeusministeri puhuu, hänen äänestäjänsä uskovat sen. Eivätkä suotta asiaa itse tarkasta. Ja sehän riittää, sillä taataan maahanmuuttokriittisten äänet taas ensi vaaleissa.

  • 1.2

   Pyry sanoo

   Lindström varmaan perustaa näkemyksensä tietoon, jonka takuumiehinä on 90 % lakiasiantuntijoista.

  • 1.3

   Pera2 sanoo

   Joko hän valehtelee tai pitäisi asiantuntija laittaa vaihtoon. Kohtahan tässä pitää laittaa samanlainen keräys käyntiin, kuin lastensairaalalle, että ministerille saadaan oikea asiantuntija.

  • 1.4

   LL sanoo

   Se tuli minun omasta päästäni, vastaa ministeri Lindström. Sori.

 2. 2

  Angie sanoo

  Hyvä kirjoitus Saku. Uskon, että Lindström olis joten kuten pärjännyt pelkkänä työministerinä. Se, että oikeus- ja työministerin pestit yhdistettiin, johtuu taas Sipilän ja Soinin populismista viime oppositiokaudella, kun he esittivät hallituksen ministerien määrän vähentämistä. Se vähentäminen näkyy nyt siinä, että meillä on täysin osaamaton oikeusministeri. Se on todellakin huolestuttavaa.

 3. 3

  Elisa sanoo

  Omalukunsa sitten onkin voidaanko karkottaminen toteuttaa. Ihmistä kun ei voida karkoittaa maahan, jossa hänen turvallisuuttaan uhataan.
  Tätä asiaa on pikku hiljaa järkeistetty ja esimerkiksi suurin osa Irakista tulkitaan jo turvalliseksi. Ennen pakolaisaaltoa mm. Irak ja Afganistan tulkittiin liian vaaralliseksi (Suomi taisi olla ainoa maa euroopassa, joka näin tulkitsi).

  Käisttääkseni Irakin kanssa ei ole sopimukset muutenkaan kunnossa eli vain vapaaehtoiset lähtemiset ovat mahdollisia. En tiedä koskeeko tämä rikollisia mutta negatiivisia turvapaikkapäätöksiä tämä koskee. Hylsyn saanut Irakilainen voi tällä hetkellä vain kieltäytyä poistumasta….

  • 3.1

   valkoihoinen lihaa syövä heteromies suvakki Jumalan armosta sanoo

   Aivan, se onkin sitten oma lukunsa.

   Tässä blogitekstissä pureudutaan siihen, että arvoisa oikeusministerimme ei maininnut tekstissään mitään siitä, että vakavaan rikokseen syyllistynyt turvapaikanhakija ei saa turvapaikkaa ja käännytetään. Tästä suomalaiset ja turvapaikanhakijat voivat saada erinäisiä virheellisiä käsityksiä, voivatkohan?

   Mainio kirjoitus Saku! En ole lakimies niin kuin sinä, mutta meidän kaltaisillemme olisi varmasti käyttöä oikeusministeriössä!

   • 3.1.1

    noh sanoo

    Laki on niin kuin se luetaan ja asiat niin kuin ne ajettaan.

    Tahtoo tarkoittaa, jotta Timosen mielipide laista ei välttämättä ole ihan sama kuin jonkun toisen lakimiehen mielipide. Tuomarit sitten päättää kenen mielipide oli lähimpänä oikeaa.

    Ministerillä puolestaan on sellainen etu, että voi muuttaa lakia (virallista polkua pitkin tietysti) sellaiseksi kuin kulloinkin on tarpeellista. Perustuslailliset ongelmat taas ovat puhtaasti poliittisia onglemia, koska Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta. Valiokunta (=politikot) päättää milloin mikäkin on perustuslain mukaista. Valiokunta tietenkin kuuntelee asiantuntijoita (ja näitähän on moneen junaan) mutta lopullisen päätöksen kuitenkin tekee politikot….

 4. 4

  Maxx sanoo

  Tämä kirjoitus on tärkeä vaikka en usko oikeusministerin tätä lukevan. Lindström tosiaan on enemmän kotonaan työministerinä kuin oikeusministerinä.

 5. 5

  Jarppa ei vaan osaa sanoo

  Olisi kai se kohtuutonta olettaakaan lakipykälien tuntemusta entiseltä paperitehtaan duunarilta. Täysi vitsihän Lindströmin nimittäminen tähän virkaan olikin.

  • 5.1

   LL sanoo

   Niinpä niin, mutta oliko myös ”täysi vitsi” tehdä oikeusministerin vaativasta työstä puolipäivätyö? Onko oikeusministerin työ vitsi? Onko oikeusvaltio pelkkä vitsi?

 6. 6

  tjk sanoo

  Vanhaa Henrik TIkkasen lohkaisua mukaillen voisi sanoa ”Aina on sanottu, että kenestä tahansa
  voi tulla ministeri. Ja nyt se on tapahtunut.”

 7. 7

  Risto sanoo

  Oikeusministerillähän on AY-tausta. Yksinkertaisempi asia tuo on kuin moni työehtosopimus.

  Kun vielä huomioidaan että asia sinänsä on niin yksinkertainen että kuka tahansa oikea asiantuntija olisi osannut sen selittää oikeusministerillä vaikka tämä ei olisi osannut esittää ihan oikeita kysymyksiä, niin pidän epätodennäköisenä etteikö muka oikeusministeri oikeasti ymmärtäisi asiaa.

  Toisaalta tiedämme myös että SSS-hallituksen normaaleihin toimintatapoihin kuuluu valehtelu ja harhaanjohtaminen.

  Tiedämme myös, että oikeusministeri Lindström ei ole tyhmä.

  On siis mielestäni aika turvallista olettaa että oikeusministeri Lindström yrittää tahallaan johtaa ihmisiä harhaan.

  Valehtelijoiden klubi tosiaan.

 8. 8

  Henri K. sanoo

  ”Lindström tekee sen kaikkein tavallisimman virheen eli takertuu yhteen ainoaan löytämäänsä lakipykälään ymmärtämättä sen suhdetta muihin saman lain pykäliin.”

  OK! Eli vähän samaan tapaan, kuin useatkin ”huolestuneet ihmisoikeustaistelijat” ovat ilmoittaneet olevan perustuslain vastaista tarjota tp-hakijoille eri suuruista sosiaaliturvaa, koska perustuslaissa todetaan kaikkien olevan tasa-arvoisia lain edessä?

  • 8.1

   Asijantuntia sanoo

   Kai ymmärrät, että perustuslaki menee muiden lakien edelle?

   • 8.1.1

    Karjalaispoika sanoo

    Perustuslaki määrittelee sen, millaisia lakeja saa säätää. Perustuslakivaliokunta tutkii, ovatko lakialoitteen perustuslain mukaisia.

  • 8.2

   Saku Timonen sanoo

   Tutustu perustuslain erityisasemaan kaiken muun lainsäädännön pohjana.

   • 8.2.1

    Veli Karimies sanoo

    Lukeepa siinä vielä nimen omaan, että ”ilman hyväksyttävää perustetta”. Ulkomaalaisuus on melko lailla monessa paikassa laskettu hyväksytyksi syyksi tehdä näin.

    • 8.2.1.1

     Saku Timonen sanoo

     Ulkomaalaisuus ei ole yksin mikään hyväksyttävä peruste, koska perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia. Kansalaisuudesta ei puhuta mitään.

    • 8.2.1.2

     LL sanoo

     Ja sen jälkeen on helppo pitää hyväksyttyvävä syynä syrjiä muitakin kuin vain ulkomaalaisia: seksuaalisen suuntaumisen, sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

     • 8.2.1.2.1

      Pera2 sanoo

      Tämä on asia, joka tuntuu monelta kannattajalta unohtuvan. Sama laki joka suojaa toisia, suojaa myös sinua.

 9. 9

  Helluby sanoo

  Oikeusministerimme on sosionomi AMK. ( kaikille tiedoksi: Ei, ei todellakaan ammattikorkeakoulu ei ole parempi kuin korkeakoulu. Ei, vaikka nimi on pidempi, on taso alhaisempi. Korkeakoulu on yliopisto, amk on opisto. Noin niinkuin suoristettuna). Sitä ennen hääri paperimiehenä.

  Suomessa on tapana ettei suutari pysy lestissään. Siitä tässäkin on kyse. Alemman koulutustason miehenä hän nyt haluaa tehdä ylemmän tason hommia. Sillä muna on aina kukkoakin viisaampi. Vallan sokaisemana, ei edes asiantuntijoiden ja oikeiden ammattilaisten apu kelpaa.

  Todellinen syyllinen kuitenkin on se taho, joka nimitti sosionomin oikeusministeriksi. Sitä saa mitä tilaa. Valitettavasti.

  • 9.1

   Angie sanoo

   Oman ilmoituksensa mukaan Lindströmin koulutus on:
   – Kuusankosken ak; ammattikoulu, prosessiteollisuuden peruslinja, 1981-1983
   – Kymin teollisuusoppilaitos; ammattikoulu, prosessilinja, 1983-1984
   – Kuusankosken ak; ammattikoulu, kemian laborantti, 2009-2011

  • 9.2

   byby sanoo

   Korkeakouluista: sekä ammattikorkeakoulu että yliopisto ovat molemmat korkeakouluja. Perinteinen amk-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, eli vastaa yliopiston kandidaatintutkintoa. Maisterintutkinto on sitten taas ylempi korkeakoulututkinto.

   En näe tarvetta amk-koulutuksen ylenkatsomiseen, vaikka itsellä maisterintutkinto onkin. Päinvastoin hyvä että on eri tyylisiä koulutuksia tarjolla.

   • 9.2.1

    Angie sanoo

    Aivan oikein byby. Ei pidäkkään vähätellä AMK-tutkintoa kuten ei mitään muutakaan tutkintoa. Tosin siis Lindströmillä ei ole AMK-tutkintoa. En vähättele hänen tutkintojaan (prosessiteollisuuden peruslinja, prosessilinja ja kemian laborantti), mutta eivät kai ne oikeusministeriksi pätevöitä? Ja se tässä juuri se ongelma on!

    • 9.2.1.1

     byby sanoo

     Angie, olen samaa mieltä 🙂 En tutustunut itse Lindströmin koulutustaustaan, vastasin vain Hellubyn viestiin. En ehtinyt nähdä sinun viestiäsi ennen omani lähettämistä.

  • 9.3

   LL sanoo

   Ammattikorkeakoulu ei vastaa opistotutkintoa vaan siellä suoritetaan alempi ammmatikorkeakoulututkinto tai ylempi amk-tutkinto.

   Ammattikorkeakoulututkinnot rinnastuvat eurooppalaisissa tutkintomääritelmissä BA- ja MA -tutkintoihin. (Bachelor of Arts ja Master of Arts). Suoritin useita vuosia sitten AMK-tutkinnon (alempi) muuntokoulutuksena, ja koska koulutus sai EU-rahoitusta niin saimme myös englanninkielisen ”EU-todistuksen”, sen mukaan tutkinto määriteltiin BA-tutkinnoksi.

   Ammattikorkeakoulututkinnot ovat enemmän työelämäpainoitteisia, yliopistotutkinnot teoreettisempia.

   • 9.3.1

    LL sanoo

    Lisään vielä (vaikkei tämä nyt Sakun kirjoitukseen varsinaisesti liity): Ammattikorkeakoulututkinnoilla ryhdyttiin nostamaan opistotasoisia tutkintoja kansainväliselle tasolle (koulutusuudistus alkoi 1990-luvun loppupuolella). Opistotutkinnot ovat jäivät jo käytännössä historiaan. Nyt 2000-luvulla suunta on Suomessa täysin päinvastainen: koulutustasoa pyritään koulutusleikkauksilla madaltamaan ja lyhentämään. Se heikentää suomalaisten nuorten mahdollisuuksia saada töitä mm muista EU-maista.

 10. 10

  Pakurikärppä sanoo

  ”Ulkomaalaislain 36 § sanoo näin:

  Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos ulkomaalaisen katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta”

  Lihavoin tuosta lakitekstistä pari näin maallikon lukemana tärkeää sanaa. Sekä ”voidaan” että ”katsotaan” tuntuvat antavat viranomaisille harkintamahdollisuuden. Ensinnäkin sen suhteen, vaarantaako henkilö yleistä järjestystä ja turvallisuutta, ja toisekseen, jätetäänkö oleskelulupa myöntämättä vai ei.

  Minusta olisi selkeämpää, jos todettaisiin, että ”Oleskelulupa jätetään myöntämättä…”.

  Sitten on vielä käytäntö: onko todella niin, että esimerkiksi raiskaajan katsotaan aina ja kaikissa tapauksissa vaarantavan yleistä turvallisuutta. Jos on, niin se on tietenkin hyvä juttu, mutta epäilen.

  • 10.1

   Saku Timonen sanoo

   Hallinnollisessa prosessissa viranomaisella on aina harkintamahdollisuus, jotta yksittäisen henkilön olosuhteet voidaan ottaa huomioon.

 11. 11

  partaaa sanoo

  Ongelmahan on se, että tällä hetkellä tuo on vain mahdollisuus estää turvapaikan saaminen – se ei ole varmaa. Joku maailmankansalainen saattaa aina päättää, ettei murha tai raiskaus ole tarpeeksi iso haitta estämään turvapaikan saamista.

  • 11.1

   Tatu Ahponen sanoo

   Onko esimerkkejä siitä että näin olisi tapahtunut oikeasti?

  • 11.2

   Pakurikärppä sanoo

   Itä-Suomen hovioikeuden tuomioita kun katselee, niin jo ne ovat aika erikoisen lieviä olleet.

   • 11.2.1

    PeelsePuupi sanoo

    Niin, eli mitä Itä-Suomen hovioikeuden tuomiota sinä nyt tarkalleen ottaen tarkoitat? Esimerkkejä enemmän, kiitos. Vähemmän ideologista soopaa.

 12. 12

  Tuomas sanoo

  ”– Vaikka tekisi Suomessa kuinka törkeän rikoksen, mutta täyttää turvapaikan edellytykset, turvapaikka on vain myönnettävä, sanoo sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorio Ilta-Sanomille.”

  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1449125973384.html

  ”Pakolaissopimuksen keskeinen säännös on palautuskielto. Sen mukaan sopimusvaltio ei saa palauttaa pakolaista alueille, joissa hänen henkeään ja vapauttaan uhataan. Pakolaisille kuuluvat perusihmisoikeudet, kuten oikeus perhe-elämään, vapaus liikkua ja valita uskontonsa.”

  https://www.changemaker.fi/perustietoa-pakolaisuudesta-ja-turvapaikanhakijoista/

  Aina tietysti kannattaa käyttää älliä maahanmuuttovirastossa tällaisissa tilanteissa ja katsoa, että ehkä henkilön alue onkin jo turvallinen, kun nämä aina katsotaan tapauskohtaisesti tai sitten turvapaikanhakijan tai pakolaisen katsotaan valehdelleen jotain oleellista, joka oikeuttaa kotiinpaluuseen.

 13. 13

  JoJo sanoo

  Liekkö oikeusministerimme tuijotellut erään julkisuudessa pyörivän naisen Facebook-seinää lakikirjan sijaan. Hän nimittäin ihmetteli, miksi Suomessa ei saa poistaa maasta, jos turvapaikanhakija tai ulkomaalainen tekee rikoksen.

  Mutta ei kai tämä sitä tarkoita, että rikoksen tekijä pääsee rangaistuksetta? Jos nyt karkoittamista ei siis lasketa.

 14. 14

  Child.Of.The.Oil sanoo

  Oikeistolla on omien tarkoitusperien ajamiseksi tahto luoda epävarmuutta ja hysteriaa. Lausunnot luovat tahallaan levottomuutta jotta tämän sumuverhon suojassa voidaan harjoittaa omanlaista politiikkaa ja tehdä aatteen värittämiä päätöksiä. Kaikessa hiljaisuudessa mediankin katseen harhaillessa on esimerkiksi saatu nostettua hyvinvointipalvelujen palvelumaksuja 30% ilman suurempaa äläkkää. Ilmeistä tässä hinnannostossa on saada julkisen sektorin hintataso vastaamaan yksityisen sektorin hintatasoa ennen Sote:n toteutumista. Jari tekee tässä sumustustyössä näin arvokasta työtä. Ja oikeisto kiittää.
  Tosiasia on ettei Suomella ole mitään hätää. Suomi ei voi mennä konkurssiin, eikä Suomen valtion rahat koskaan lopu. Euroopan keskuspankki paalaa rahaa kiihtyvään tahtiin ja Suomella on verotusoikeus. Nämä kaksi tosiasiaa oikeisto pyrkii häivyttämään omien päämäärien saavuttamiseksi.

 15. 15

  Voi voi tätä typeryyttä sanoo

  Nyt myös Porissa joutuu pelkäämään natsien katupartioita.

  SK 10.12.
  ”Nyt myös Satakunta on nyt saanut omat katupartionsa. Suomen Vastarintaliike (SVL), monikulttuurista yhteiskuntaa vastustava ääriliike, kertoi itsenäisyyspäivän alla aloittaneensa katupartioinnin erityisesti Länsi-Porissa, mutta partiomatkoja on tehty myös muille vastaanottopaikkakunnille, kuten Harjavaltaan ja Kokemäelle.”

  http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1195009809772/artikkeli/aariliike+aloitti+katupartioinnin+porissa+poliisi+ei+hyvaksy.html

 16. 16

  sanoo

  Keskeisintä lienee, että tosiasiassa lain väärinymmärtämiseen perustuvaa tekaistua ongelmaa ei sallita käytettävän ennakkoluulojen ja vihanlietsontaan tarkoituksena aikaansaada rasistista vallankäyttöä. Niinikään on varottava, että saman voimanlähteen kautta ei pyritä säätämään mitään saarnaavan moralistista heh pakkolakia, joka oikeusjärjestyksen vastaisesti määräisi karkottamaan maasta ne ketkä tarpeelliseksi katsotaan ilman sen kummempaa harkintaa tai prosessia. On aikansa nauraa tyhmyrille, on aikansa varoa että mitä hän saa aikaan niin omana työnään kuin itseään viisampien hyväksikäyttämänäkin.

 17. 17

  timo harju sanoo

  Kuuluu sarjaan tolkuttomuuksia joita persuvallanpitäjät tuottavat lähes viikottain. Soinin aivotiimi joutuu turhan usein lujille tilanteissa, jotka edellyttäisivät edes oman hallinnonalan perusteiden tuntemusta. Eipä herätä suurta luottamusta mahdollisten tulevien ratkaisujen järjellisyydestä.

  Ja tulevaisuutenhan me olemme matkalla koko peloteltu ja pirstaloituva kansa. Kärjessä Sipilä, yrityksensä myynnillä rikastunut mies. Muita meriittejä kuin rikkaus ei toistaiseksi havaittavissa. Tähänastiset ratkaisumallit huonosti valmisteltuja. Vaikuttaa puolueelliselta ja lain ja kv. sopimusten rajoja hipovat ja välillä näköjään ylittävätkin lakiesitykset muistuttavat enemmän vallankaappausta kuin perustuslaillista hallintaa. Edellytyksiä kehittymiseen jos oppii neuvottelemaan.

  Entäpä Stubb? Älyllään briljeeraava uusliberalisti joka hävisi jokaisen julkisen yhteenoton Erkki Tuomiojalle. Kosketus ns. kansaan hyvin ohut, suorastaan olematon. Kärsimätön. Kyky omaksu uutta tietoa vaikuttaa valikoivalta. Hallintarekisterinäytelmä eduskunnan edessä paljasti miehen, joka ei antanut eduskunnalle mitään arvoa ennen kuin pakon edessä.

  Ja sitten Soini. Valantehnyt populisti. Teki gradunsa populismista ja käytti sitä poliittisena toimintaohjelmana. Onnistui yli odotusten. Ainoa suomalainen amerikkalaiseksi rebublikaaniksi julistautunut poliitikko. Verbaalisuuteen ja sutkauksiin pohjautunut kannatus lopahti. Tällä hetkellä täysin riippuvainen puolueensa rasistisiivestä.

  Siinäpä meidän kolme Ässäämme. Ettei olisi se kuuluisa Kuolleen miehen käsi…?

 18. 18

  Huoh.. sanoo

  Kuvitellaan tilanne että henkilöä odottaa kuolemantuomio kotimaassaan x-rikoksesta. En usko hetkeäkään että Suomi palauttaisi henkilön tähän maahan, oli hän syyllistynyt mihin tahansa rikokseen. Ja mitä ministerin puheisiin tulee, hän puhuu totta. Prosessi ei keskeydy, vaan asia katsotaan loppuun joka tapauksessa. Oleskelulupa voidaan myös myöntää toissijaisen suojelun perusteella:

  ”Oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella

  Jos turvapaikan saamisen edellytykset eivät täyty, sinulle voidaan myöntää turvapaikkahakemuksesi perusteella oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella, eli toissijainen suojeluasema. Lupa voidaan myöntää, jos sinua uhkaa kotimaassasi tai pysyvässä asuinmaassasi kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus.

  Lupa voidaan myöntää myös, jos et voi palata kotimaahasi tai pysyvään asuinmaahasi joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.”

  • 18.1

   MariaR sanoo

   Näin juuri. Murhaajilla ja raiskaajillakin on ihmisoikeudet, koska Suomi valtiona on sitoutunut kansainvälisiin pelisääntöihin ja lakeihin, esim. allekirjoittamalla YK:n ihmisoikeusopimuksen. Niin helppo ja houkutteleva ratkaisu kuin se vouhottajien mielestä olisikin palauttaa rikollinen lähtömaahansa tapettavaksi ja/tai kidutettavaksi, niin sillä tavalla ei sivistysvaltio vain toimi. Niin kauan kuin ihmisoikeuksia tässä maassa noudatetaan ja kunnioitetaan, olen vielä ylpeä suomalaisuudestani.

   • 18.1.1

    LL sanoo

    Hieno kommentti! Niin vastenmielisiä kuin kaikki väkivaltarikokset ovatkin, väheksymättä nyt lainkaan omaisuuteen kohdistuvaa rikollisuutta, niin rikoksentekijälläkin on omat oikeutensa. En missään nimessä halua, että esimerkiksi kuolematuomiot palaisivat rangaistuskeinoiksi. Puhumattakaan nyt kansanoikeudesta, joka saisi toteuttaa mielivaltaisesti omia tuomioitaan.

    Oikeusvaltio, jota Suomi nyt kuitenkin vielä on, tarkoittaa että jokaisella on oltava oikeusturva itseään koskevissa asioissa. On eräs hyvä moraalinen periaate, joka kannattaa sisäistää: Siinä missä toisen ihmisen oikeudet alkavat, siinä päättyvät, useimmiten, minun oikeuteni.

 19. 19

  Juristi sanoo

  Itse asiassa arvoisa herra ministerimme on oikeassa. UlkL 36 § koskee vain tilanteita, joissa oleskelulupa myönnetään joko työnteon, opiskelun tai perhesiteen perusteella. Tällöin oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä yjt-perusteella. Mikäli kyseessä on kansainvälistä suojelua hakeva ihminen ja hänelle annetaan turvapaikka, ei turvapaikan myötä tulevaa oleskelulupaa voida jättää myöntämättä millään muulla perusteella kuin mitä UlkL 87 § 2 (poissuljenta) momentti sanoo. Mikäli henkilö saisi toissijaista suojelua (UlkL 88 §) tai humanitaarista suojelua (UlkL 88 a §), on törkeä Suomessa tehty rikos este kansainvälisen suojelun myöntämiselle. Kuitenkin tällaisessa tilanteessa tulee huomioida ulkomaalaislaista ja kansainvälisistä sopimuksista tulevat palautuskiellot, kun harkitaan poissuljentapäätöksen saanee henkilön käännyttämistä.

  • 19.1

   Saku Timonen sanoo

   Millä perusteella väität, että UlkL 36 § koskee vain työnteon, opiskelun tai perhesiteen peruseella oleskelulpaa hakevia? Lainkohdassa ei puhuta mitään oleskeluvan hakuperusteista ja turvapaikkaprosessin myönteinen lopputulos on se samainen oleskelulupa, joka siis jätetään myöntämättä lainkohdassa mainituin perustein. Suojelua koskevien kv-sopimusten mukaiset palautuskiellot ovat sitten toinen asia, jotkak eivät tämän blogin suppeaan aiheeseen mahdu. Niistä pitäisi kirjoittaa oikeustieteellinen tutkielma.

 20. 20

  Kiko sanoo

  Tutkin tätä asiaa tänään, enkä saa sitä noin yksinkertaiseksi, pikemminkin hämmennyin.

  Koskeeko tuo ulkomaalaislain pykälä 57 sellaisenaan niitä joille harkitaan oleskelulupaa statuksilla turvapaikka, toissijainen suojelu, kansainvälinen suojelu jne? Ilmeisesti kansainväliset sopimukset (Geneven pakolaislaki) estävät henkilön poistamisen maasta jos turvapaikanhakuedellytykset täyttyvät jollain statuksella? Siis vaikka laki saoo selkeästi että rikolliset voi käänyttää/karkottaa maasta. Lisäksi pykälä 57 koskee vain pysyvän oleskeluluvan ja pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan myöntämistä. Onko turvapaikanhakijan oleskeluluvassa kyse pysyvästä oleskeluluvasta?

  Migri on 7.12 julkaissut tiedotteen aiheesta: http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/rikolliset_poistetaan_maasta_aina_kun_laki_sallii_64203

  • 20.1

   KiKo sanoo

   Kiitos Saku täsmennyksestäsi. Meinaan alkaa nyt ymmärtää. Oleskelulupa jollain perusteella ja turvapaikka = eri lait ja niiden eväämiseen eri lait. Laissa säädetään turvapaikan myötämisestä ja sen ehdoista erikseen, sen löysin ja luin. Kiitos kokonaisuudessaan blogistasi! Se on järjen, mielenmaltin ja oikeudenmukaisuuden ääni tässä yhä hullunkurisemmaksi menevässä maailmassa.

 21. 21

  Pera sanoo

  Jotain kummallista Lindströmin valinnassa oikeusmisteriksi varmasti on. Onko se sitten sitä, että asiaa tuntematonta henkilöä voi viedä kuin litran mittää kädessä minne tahansa. Työministerin pesti näyttäisi kuitenkin olevan hiukan enemmän hanskassa mutta kaiketi Olli Rehn hoitaa työllisyyspuolen vaikeimmat asiat. Nuraisin asialle jos se ei olisi niin itkettävä.

  • 21.1

   töytön sanoo

   Rehniltä löytyy varmasti paljon ”faneja” myös Kyproksen suunnilta.

 22. 22

  Oiva sanoo

  Alaikäisenä rikoksen tehnyt turvapaikanhakija onkin sitten jo ihan kokonaan oma juttunsa. Etenkin tässä karkottamis/käännyttämiskohdassa.

 23. 23

  Arto Nätkynmäki sanoo

  Arvostan Sakun blogia suuresti. Nyt jäin miettimään, millä olettamalla suomalainen hallintoviranomainen tai -tuomioistuin yhdestä vakavastakaan väkivaltarikoksesta voisi ehdottomasti tulkita, että ”ulkomaalaisen katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta”. Itse arvioisin tuon säännöksen tarkoituksen olevan, että henkilön täytyy voida olettaa jatkossa(-kin) olevan ”vaarallinen”.

 24. 24

  Jore Puusa sanoo

  Meillä on ollut diplomikosmetologi kulttuuriministerinä ja työministerinä ja edesmennyt mies, joka lupasi poistaa Suomesta työttömyyden kolmessa kuukaudessa.( ja jonka etunimestä tuli yleinen hölmöyden symboli) Ja näiden välille on mahtunut iso joukko toinen toistaan substanssiltaan surkeampaa henkilöä.
  Ministeriön virkamiehet kuitenkin vahtivat näitä ja ministeri on vain poliittinen pelle. Eivät hänen aloitteensa ja töppäyksensä juurikaan maata heilauta. Sitten on ministereitä joilla on oikeaa substanssiarvoa ja joiden teot ja initiatiivit vaikuttavat kansan elämään, heidän ja virkamiesten välillä kipinöi rajustikin. Mutta luulen että Lindström antaa sovinnolla vallan virkamiehilleen.
  Se että häneltä pääsee sammakkoja on juuri sitä mitä politiikka on. Totaalin törpönkin teko saattaa kuitenkin kääntyä ministerin hyväksi koska suomalaiset rakastavat onnettomia marttyyreitään.
  Sensijaan laajempi poliittinen tuho –kuten persujen suhteen nyt on tapahtunut liittyy muuhun kuin yksittäisen ministerin munauksiin. Ei kokoomus Stubbin puheisiin tai Persut Lindströmiin kaadu..kaatuminen johtuu kokonaisvaltaisesta kyvyttömyydestä muuttaa tilanne ja se taas johtuu myös edellisen hallituksen toimista pitkälti ja olosuhteista joille ei voi mitään… Jossain kohtaa oljenkorsi katkaisee kamelin selän. Hallinto on aina edellisten hallitsijoiden toimien uhri. Siksi oppositiota aina pelottaa hallitukseen meno..

 25. 25

  jeppe sanoo

  Oikeusministeri puhuu turvapaikasta, kirjoittaja oleskeluluvasta…

  • 25.1

   Saku Timonen sanoo

   Ne ovat kaksi eri asiaa, mutta liittyvät toisiinsa. Kun turvapaikka myönnetään, niin silloin myönnetään yleensä myös oleskelulupa. Oleskelulupa voidaan kuitenkin jättää myöntämättä ja juuri siitä minä minä puhun. Oikeusministeri ei ole ymmärtänyt tätä eroa.

 26. 26

  Huoh.. sanoo

  ”Turvapaikan saaneellekin voidaan oleskelulupa jättää myöntämättä, jos hän on syyllistynyt Suomessa törkeään rikokseen.”

  – Jos henkilö on saanut suomesta turvapaikan hän on pakolainen. Pakolainen ei voi palata kotimaahansa. Pakolainen jää siis suomeen. Pakolainen ei voi oleskella suomessa ilman papereita, siis passia ja oleskelulupaa. Tietenkin jos henkilö ei enää tarvitse suojelua, ja hänet voidaan palauttaa kotimaahansa oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä. Mutta jos näin ei ole ja henkilö oleskelee Suomessa, hän sen oleskeluluvan saa.

  Joissakin tapauksissa oleskelulupa voidaan myöntää ulkomaalaislain 89§ perusteella:

  89 § (8.5.2009/323)
  Oleskeluluvan myöntäminen poissulkemislausekkeita sovellettaessa

  Suomessa olevalle ulkomaalaiselle, jolle ei myönnetä turvapaikkaa tai oleskelulupaa toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella sen vuoksi, että hän on tehnyt tai on perusteltua aihetta epäillä hänen tehneen 87 §:n 2 momentissa, 88 §:n 2 momentissa tai 88 a §:n 2 momentissa tarkoitetun teon, myönnetään tilapäinen oleskelulupa enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan, jos häntä ei voida poistaa maasta, koska häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

 27. 27

  Sami Liedes sanoo

  Turvapaikan saaneelle ei voida jättää oleskelulupaa myöntämättä. Ulkomaalaislain 3 § mukaan turvapaikalla tarkoitetaan ”pakolaiselle turvapaikkamenettelyssä myönnettävää oleskelulupaa”. Eli turvapaikka on oleskeluluvan muoto, ei siitä väittämälläsi tavalla erillinen.

  Tulkitsen lakia myös siten, että 87 § 2 mom luettelo eli ns. poissulkemislauseke todellakin on tyhjentävä luettelo syistä, joilla turvapaikka (ja siten oleskelulupa) voidaan jättää myöntämättä. Muuten on vaikea nähdä, mikä merkitys kyseisellä tekstillä olisi, koska kyseiset olosuhteet oleellisesti ottaen sisältyvät myös 36 §:ään.

 28. 28

  Essi sanoo

  On jokseenkin ihan älytöntä tämä hallituksen touhu. Julistettiin kovalla uholla keväällä, että nyt mitään ei voi jättää tekemättä ja valtaan päästyään touhu on niin absurdin satiirista, että menis hyvänä komediana jossain mediassa. Valitettavasti nykyinen meno tekee vain surulliseksi hauskuuden sijaan.

  Vai rikotaanko tässä tietoisesti perustuslakia ja erityisesti kohtaa, jossa on määrätty, että ministerien pitää olla taitaviksi ja rehellisiksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Tehdään liuta ennakkotapauksia perustuslain rikkomisesta, tehdään siitä uusi normi ja kohta pakotetaan perustuslain vastaista lainsäädäntöä jopa. Tosin Lindströmin puolustukseksi täytyy todeta, että nykyisistä ministereistä rehellisimmistä päästä, mutta taitavaa hänestä ei saa millään ilveellä substanssi osaamisen ollessa lasten kengissä.

 29. 29

  Timo Heikkilä sanoo

  Jo toisen kerran, ja vielä peräkkäin, hyvä blogiteksti!

 30. 30

  sauhuttelija sanoo

  On helvetin ikävää, että meillä on hallitukseen asti päässyt väkeä joilla ei ole yleissivistystä, sydämen sivistystä, minkäänlaista oikeustajua eikä ainuttakaan painokelpoista ajatusta. En tiedä onko tämä totta, mut näin tää nyt vaan koetaan.
  Ja koska ei o väliä onko asiat totta vai ei, niin asioiden ratkaisuksi voi esittää lakeja joita voi lukea miten huvittaa.

  Luulin, että jätin hiekkalaatikon taakseni nelkytviis vuotta sitten. Mut joudun toteamaan, et minkä taakseen jättää sen hallituksesta löytää.