Vaaleissa saa valehdella

Ylen teettämän kannatusmittauksen mukaan  SDP on menettänyt asemansa suurimpana puolueena kokoomukselle. SDP:n kannatus on pudonnut helmikuuhun verrattuna kaksi prosenttiyksikköä 18,8 prosenttiin. Kokoomus on petrannut jonkin verran omaa kannatustaan, keskustalle on tullut puoli prosenttiyksikkö miinusta. Perussuomalaiset on nostanut kannatusprosenttinsa toiselle kymmenelle ensimmäistä kertaa sitten syyskuun 2015.

Kokoomuksen nousua en isommin ihmettele, sillä sen kannattajat ovat aktiivisia ja uskollisia. Lisäksi puolue osaa esiintyä vastuunkantajana siirtämällä vastuun toisille. Ihan vain esimerkkinä muistutan, että leikkauksia ja sote-uudistuksen kompurointia selittämässä on yleensä ollut hallituskumppani keskusta. Toinen hallituskumppani perussuomalaiset on keskittynyt puhumaan maahanmuutosta.

Tämä perussuomalaisten nousu minua kiinnostaa. Miten on mahdollista, että kaikki vaalilupauksensa pettänyt ja kannattajiensa kaikkien tukien leikkauksiin osallistunut puolue selviää niistä haukkumalla maahanmuuttajia?

Ei se ihan niin helposti menekään, sillä perussuomalaisten vahvin valtti on venkoilu. Siitä antoi erinomaisen esimerkin Timo Soini Ylen puheenjohtajatentissä. Päivähoitoon kohdistuvista hallituksen tekemistä leikkauksista kysyttäessä Soini oli sitä mieltä, että onneksi kunnissa korjataan hallituksen tekemiä leikkauksia, ja sitä varten valtuustoihin pitää äänestää perussuomalaisia.

Hetkinen. Siis valtuustoihin pitää valita perussuomalaisia korjaamaan niitä virheitä, joita perussuomalaiset tekevät maan hallituksessa. On hämmästyttävää, että tämäkin menee läpi.

Ja miksipä ei menisi. Soini ja hänen oppilaansa hallitsevat populismin. Populistille on kaikkein tärkeintä myönnellä jokaisen potentiaalisen äänestäjän mielipiteitä. Sen jälkeen hän voi mennä ja tehdä täsmälleen päinvastoin. Vielä parempi keino on myötäillä äänestäjän ennakkoluuloja puhumalla vähän asian vierestä.

Tästä uutísesta löytyy monta erinomaista esimerkkiä. Kun populistilta kysytään vaikkapa SDP:n ajamasta päivähoidon maksuttomuudesta, niin hän rupeaa puhumaan vuorineuvosten mukuloista, joille ei tarvitse antaa maksutonta hoitoa. Asiasta kysyvän pienituloisen lapsista hän ei sano mitään. Sen jälkeen populisti nostaa päivähoitomaksuja kaikilta ja jättää hämmentyneen pienituloisen ihmettelemään, että onkohan niillä vuorineuvoksilla paljonkin päiväkoti-ikäisiä lapsia.

Kun roskamedian ja somehuhujen kyllästämä kansalainen parkaisee, että ulkomaalaisille annetaan kaikki, mutta meille ei mitään, niin silloin populisti pääsee elementtiinsä. Ylen tentissä tavallisesti elämän pyhyyttä korostava Soini oli sitä mieltä, että paperittomalle ei pidä antaa terveydenhoitoa. Hän saa siis vaikka kuolla hoidon puutteeseen, mitäs läksi.

Populisti lupaa tälle ulkomaalaisista valittajalle, että maahanmuuttajien tukia tullaan leikkaamaan. Sitä hän ei sano, että samalla leikataan kaikkien muidenkin tukia, koska perustuslaki edellyttää yhdenvertaisuutta lain edessä. Tyytyväisenä poistunut kansalainen ihmettelee jossain vaiheessa, kun hänen tukensa laskee. Sen hän tietenkin panee maahanmuuttajien syyksi. Populisti sanoo, että niin se onkin, ja pyörä jatkaa pyörimistään. Kansalaisen ja maahanmuuttajan elämä kurjistuvat, mutta populisti voi paksusti.

Kun populisti puhuu, niin kuunelkaapa tarkasti mitä hän sanoo ja vastaako hän yleensä ollenkaan kysymykseen. Pitäkää mielessä viime kesän Brexit-äänestyksen jälkeiset Soinin sanat, joiden mukaan vaaleissa saa valehdella ja median tehtävä on puhkaista valheiden kuplat. Ei siihen tarvita edes mediaa, vaan jokainen voi ajatella ihan itse.

En muuten ihmettelisi yhtään, jos vaalipäivän aamuna tai jo edellisenä iltana sosiaalisessa mediassa rysähtäisi maahanmuuttajien tekemistä raiskauksista kertova valeuutisten aalto. Niin kävi juuri ennen eduskuntavaaleja. Vaaleissa saa valehdella, kyllä kansa unohtaa.

 

 

 

Populisti ja totuus

”Euroopan komissio on linjannut, että henkilö voidaan ottaa säilöön jopa 18 kuukaudeksi, jos hän on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja hänen voidaan olettaa katoavan. Tätä mahdollisuutta tulee käyttää maastapoistamisen turvaamiseksi.”

Näin linjaa perussuomalaisten puheejohtajaehdokas Leena Meri tulevaisuutta blogissaan. Juristina Meri itse tietää tai ainakin hänen pitäisi tietää, että komission linjausta ei sellaisenaan voida soveltaa Suomessa. Hän luottanee siihen, että muut eivät tiedä.

Miksi ei voida soveltaa? Siksi, että komission linjausta voidaan soveltaa vain niissä maissa, joissa maan oma laki sallii säilöön ottamisen 18 kuukaudeksi. Suomen laki ei salli. Säilöön ottaminen on turvaamistoimi, josta säädetään Ulkomaalaislain 7 luvussa tarkasti. Se etenee näin:

Maassaolon edellysten selvittämiseksi tai maasta poistumisen varmistamiseksi ulkomaalaiseen voidaan kohdistaa turvaamistoimi. Ensisjiaisia toimia ovat ilmoittautumisvelvollisuus, matkustusasiakirjojen luovutus, vakuuden asettaminen ja velvollisuus asua nimetyssä vastaanottokeskuksessa.

Jos nämä toimet eivät ole riittäviä, niin vasta sitten voidaan ottaa säilöön. Sen on aina tapahduttava yksilöllisen harkinnan perusteella. Laki ei salli mitään massapäätöksiä.

Säilöön ottaminen on mahdollista mm. silloin, kun on perusteltua aihetta olettaa, että ulkomaalainen piileskelisi, pakenisi tai muulla tavalla vaikeuttaisi huomattavasti itseään koskevaa päätöksentekoa tai maasta poistamistaan koskevan päätöksen täytäntöönpanoa. Lisää perusteita löytyy lain 7 luvun 121 §:stä.

Päätöksen säilöön ottamisesta tekee ensin poliisin tai rajavartiolaitoksen siihen oikeutettu virkamies. Viimeistään seuraavana päivänä asiasta on ilmoitettava käräjäoikeuteen, ja oikeuden on käsiteltävä asia viipymättä ja viimeistään neljäntenä päivänä säilöön ottamisen alkamisesta.

Ja nyt sitten se lainkohta, jonka Meri unohti. Ulkomaalaislain 7 luvun 127 §:n mukaan asiaa käsittelevän viranomaisen on määrättävä säilöön otettu päästettäväksi heti vapaaksi, kun edellytyksiä säilössä pitämiselle ei enää ole. Säilöön otettu on päästettävä vapaaksi viimeistään kuuden kuukauden kuluttua säilöönottopäätöksestä. Säilöönottoaika voi kuitenkin olla tätä pidempi, ei kuitenkaan yli 12 kuukautta, jos säilöön otettu ei tee yhteistyötä palauttamisen toteuttamiseksi tai kolmannelta valtiolta ei saada tarvittavia paluuasiakirjoja ja maastapoistamisen täytäntöönpano viivästyy näistä syistä.

Säilöön ottamisen maksimi on Suomessa siis 6 kuukautta ja poikkeustapauksissa 12 kuukautta, ei Euroopan komission linjaama 18 kuukautta. Jokainen päätös on tehtävä yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti. Päätöksiä ei voida tehdä vain siksi, että se on mahdollista.

Eduskunta, hallitus tai Euroopan komissio eivät voi määrätä Suomen tuomioistuimia toiminaan vastoin Suomen lakia. Ainoa mahdollisuus on muuttaa lakia niin, että komission sallima yläraja on myös Suomen lain sallima yläraja.

Populisti saa aina asiat kuulostamaan helpolta, vaikka itse tietää ne vaikeiksi. Kannattajat eivät kuitenkaan tiedä.

 

Kuuta osoittavan sormen kynsi

Eilen sosiaalisessa mediassa levisi nopeasti Turun Sanomien uutinen, jonka mukaan Paimion SDP teetti kuntouttavassa työtoiminnassa olevilla työttömillä vaalimainosten taustalevyjä. Keskustelu ryöpsähti käyntiin, ja kuntouttavan työtoiminnan palkattomuus herätti yleistä paheksuntaa, jopa raivoa. Se ei kohdistunut palkattoman työn varsinaiseen teettäjään, vaan sen ostajaan.

Olen vuosia käynyt ja seurannut tätä keskustelua, ja tämä on taatusti ensimmäinen kerta, kun jokin lehti kirjoittaa asiasta näin paheksuvaan sävyyn. Yleensä nämä jutut kirjoitetaan niin, että joku johtava virkamies ja pari työvalmentajaa kehuvat kuntouttavaa työtoimintaa maasta taivaaseen. Sitten haastatellaan sopivasti valittua työtoiminnassa olevaa, joka on kiitollinen päästyään töihin. Työn palkattomuudesta ei koskaan puhuta mitään, vaan puhutaan pelkästään työllistämisestä.

Nyt siis tiedetään, että kuntouttava työtoiminta on palkatonta työtä. Hyvä niin. Nyt tiedetään myös, että se on demareiden vika. Erityisesti se on Paimion demareiden vika. Onpa sitä jo ennätetty sanoa minunkin viakseni, koska olen demari.

Keskustelusta selvisi myös, että suurin osa ihmisistä ei vieläkään tiedä kuntouttavasta työtoiminnasta mitään. Eivät tiedä kuntien päättäjätkään. Kerrataanpa muutamia tosiasioita ja yleisimpiä väärinkäytöksiä.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua. Se ei saa olla automaatti, joka sijoittaa 300 päivää työttömänä olleet tekemään palkatonta työtä. Sekä Turun Sanomien uutisessa että Toimintakeskus Apilan verkkosivulla kerrotaan, että asiakkaiksi ohjautuvat henkilöt, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää.

Jos toiminta on näin suoraviivaista, niin Paimion kunta rikkoo lakia. Kuntouttavaan työtoimintaan ei saa ohjata terveitä ja työkykyisiä henkilöitä. Se on tarkoitettu ainoastaan niille, jotka eivät kykene palkkatyöhön, palkkatuettuun työhön tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Se on viimesijainen toimenpide, joten ensin on selvitettävä ja kokeiltava kaikki muut mahdollisuudet.

Tätä lain määräystä rikotaan jatkuvasti suunnilleen kaikissa kunnissa. Syy siihen on kunnan menojen säästäminen. Sijoittamalla työttömän kuntouttavaan työtoimintaan kunta säästää oman maksuosuutensa eli sen paljon puhutun ja virheellisesti nimetyn sakkomaksun hänen työmarkkinatuestaan. Lisäksi kunta saa valtiolta 10,09 euroa/päivä/henkilö. Tällainen säästäminen on vastoin lakia. Säästäminen ei saa ohjata kuntouttavaan työtoimintaan sijoittamista.

Kuntouttavalla työtoiminnalla ei myöskään saa korvata palkkatyötä eikä sillä saa antaa kilpailuetua muihin saman alan toimijoihin nähden. Kukaan ei pysty kilpailemaan sellaisen kanssa, jolla ei ole työvoimakuluja, vaan joka saa valtiolta rahaa 10,09 euroa päivässä jokaista työntekijää kohti.

Kaikki tämä kerrotaan Sosiaali- ja terveysministeriön 31.12.2014 antamassa ohjekirjeessä, joka kunnissa on joko jäänyt kokonaan lukematta tai joka on sivuutettu tietoisesti.

Nyt sitten se Paimion demareiden toiminta, joka on herättänyt syvää moraalista paheksuntaa. Kuten täältä näkyy, niin Apila teettää kuntouttavassa työtoiminnassa olevilla monenlaisia töitä. Tilauksesta tehdään mm. puutöitä ja pihatöitä. Paimion SDP tilasi Apilalta vaalimainosten pohjalevyjä.

Asiakas tilaa sieltä, mistä saa halvimmalla. Koska asiakas on SDP, niin asiakkaan toiminnasta saatiin lehtiuutinen. Asiakkaan arvostelun sijaan olisi kannattunut perehtyä Apilan toimintaan ja uutisoida siitä. Paljonko Apila laskuttaa vaikkapa puutarhatöistä, josta varsinaisen työn tekijät saavat työmarkkinatuen ja yhdeksän euron päivittäisen kulukorvauksen? Mitä Apilan toimintaan sanovat samojen alojen yrittäjät? Kuinka moni kuntouttavaan työtoimintaan ohjatuista on oikeasti sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa ja kuinka moni täysin työkykyinen eli vastoin lakia työtoimintaan ohjattu?

Paimion SDP:n toiminnan laitan yleisen tietämättömyyden ja hyväuskoisuuden piikkiin. Ei tiedetä kuntouttavan työtoiminnan epäkohdista ja tavallisimmista väärinkäytöksistä, vaan uskotaan Ely-keskuksen valvoman toiminnan sujuvan lakien mukaan.

Nyt kun lehtiä rupesi aihe kiinnostamaan, niin jäädään odottelemaan juttuja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen laittomuuksista. Todennäköisesti saamme kuitenkin korkeintaan lisää juttuja, joissa syyllistetään asiakkaita. Saamme uutisia, joissa kerrotaan lisää kuuta osoittavan sormen kynnen likaisuudesta.

Niitä odotellessa kysykää piruuttanne kunnallisvaaliehdokkailta heidän näkemyksiään kuntouttavasta työtoiminnasta. Jos ehdokas rupeaa puhumaan työllistämisestä ja kunnan säästöistä, niin hän ei tiedä aiheesta mitään.

 

Pilaantuneet eväät

”Vain yksi puolue ei edellytä rasismin vastaista sitoumusta kuntavaaliehdokkailtaan”, otsikoi Kuntalehti viime syyskuussa.  Arvasitte oikein, se puolue oli tietenkin Perussuomalaiset. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mukaan rasismin määrittely on vaikeaa, joten puolue päätti luottaa siihen, että ehdokkaiden arvostelukyky pelaa.

Ja pelaahan se, jokaisella omalla tavallaan. Tampereen Kaupunkiliikenne TKL hyllytti perussuomalaisten vaalivideon, jossa näkyy ensin hunnun takaa ruskeat silmät. Sitten ihmetellään, että “Suomalainen Tampere?” Seuraavaksi tulee kuvaan pommi, ja tulilanka palaa. Lopuksi nähdään räjähdys ja teksti “Älä nuku pommiin!”

Tämä on siis Tampereen perussuomalaisten käsitys hyvistä tavoista. Sosiaalisessa mediassa on vilahdellut paljon yksittäisten ehdokkaiden omia näkemyksiä hyvistä tavoista.

Screen Shot 2017-03-28 at 1.00.20 (1)

Screen Shot 2017-03-28 at 0.58.23 (1)

17499168_10206893820624001_532092969850881609_n

Mitenkäs Slunga-Poutsalo sanoikaan? Ai niin. ”Kun ehdolle asettuvat ovat aikuisia ihmisiä, toivotaan että he osaavat käyttäytyä arvonsa mukaisesti.”

Se niistä hurskaista toiveista sitten. Minun on vaikea kuvitella mitä annettavaa on ehdokkaalla, joka haluaa sitoa vegaanilapset puuhun ja jonka sloganina on kirosana. Hän ei anna itsestään kovin yhteistyökykyistä vaikutelmaa.

Taisi selvitä syy siihen, että Perussuomalaiset ei sitoutunut toimimaan rasismin vastaisesti. Joillain sen ehdokkailla ei kerta kaikkiaan ole mitään muuta asiaa kuin rasismi. He vastustavat turvapaikanhakijoita, maahanmuuttajia ja erityisesti muslimeja. Varmuuden vuoksi vielä sidotaan vegaanilapsetkin puuhun, niin oppivat olemaan.

Tällaisilla ehdokkailla ei taida olla mitään käsitystä kunnanvaltuuston tehtävistä ja toimivallasta. He kuvittelevat, että valtuutettuna he voivat tehdä ihan mitä tahansa. Suoraan sanoen he vaikuttavat luonnevikaisilta öykkäreiltä, jotka eivät ole oppineet toimimaan järjestäytyneessä yhteiskunnassa. Jos käytöstavat eivät muutu eikä ajatusmaailma laajene, niin valtuustossa heillä ei ole mitään tekemistä. He pitkästyvät kuoliaaksi, sillä kunnanvaltuustoissa ei päätetä maahanmuutosta eikä turvapaikoista. Valtuustoissa ei päätetä rangaistuksista ituhippien lapsille. Valtuustossa pitää olla muutakin sanottavaa kuin kiroilu.

Ehkä heillekin on tilausta. Se, mitä he saavat aikaan, onkin sitten ihan eri asia. Yksittäisinä ehdokkaina he eivät ole ongelma, mutta heídän ehdokkuutensa kuvastaa hyvin paljon isompaa ongelmaa. Rasismi on esillä avoimesti, kuten tästä Jori Eskolinin blogista voitte lukea.

Muutama vuosi sitten osa näiden kuvien ehdokkaista olisi päätynyt oikeuteen. Nyt rasismi on niin arkipäivää, että minäkään en enää viitsi puhua asiasta enempää. Totean vain, että kovin monilla on vaaleihin pilaantuneet eväät. Toivottavasti äänestäjät haistavat sen.

 

 

 

 

Self-inflicted problem

(Itse aiheutettu ongelma) Translated by Jasmid Nurmi

When an individual acts foolishly, usually they have to suffer the consequences of their foolishness themselves. When the government of a nation acts foolishly, they can make others suffer for them. Juha Sipilä’s government is particularly skillful in handing off the consequences of their foolishness on to others to suffer.

There are plenty of examples of scapegoats. The retirees, the sick, the unemployed, the low-incomes, the workers on the public sector with small paying jobs and so on and so one. One group that is treated particularly bad is asylum seekers. Now the government is agonizing over the undocumented asylum seekers, and it’s no wonder. After all the whole problem is self-inflicted.

Last spring the parliament approved the government’s bill, that made the requirements on getting a residence visa stricter. Up to that point humanitarian protection had been used as grounds of getting the residence visa if the requirements of being a refugee or the requirements for secondary protection weren’t met but the applicant couldn’t return to their homeland do to poor security situation or a natural disaster.

The section of humanitarian protection was taken off the law. They should and have to go back. They have to go back even if their homeland doesn’t even want to accept the person who left as a refugee. No one bothered to think about the consequences of the decision.

Simultaneously getting secondary protection was made more difficult. This decision wasn’t made by the government itself, instead it put immigration service Migri on the case. Immigration service decided that people can return to all areas of Afganistan, Irak and Somalia without the armed conflicts that are happening there directly posing a threat to the person just because of their presence. So, with one degree from authorities these countries became safe for asylum seekers, but not for Finns. The ministry for foreign affairs doesn’t recommend traveling to these countries.

You can read about these decisions from this Migri’s bulletin from last spring. This is how easily the registry to the government programme of tightening the requirements for getting asylum was put into practice. The tightening was taken into the government programme directly from the True Finn’s platform. And on that it had been written by Jussi Halla-aho.

Then the problems started. Migri started to mass-produce negative verdicts, because the law demands them. It’s not Migri’s business to worry about executing the verdicts, that is left as the police’s problem. So the police is now forced to forcefully return people to countries that don’t even want these people back.

Of course no human being willingly goes to get killed, but will instead resist the returning order or go into hiding. Therefore the amount of undocumented people who have received negative verdicts for their applications for asylum is increasing all the while. The government cannot admit their mistake, so it decided to start molding the minds of other officials and the citizens to be against the refugees.

First, an order was issued, that changed the language .Those left without an asylum and are therefore staying in the country without a residence visa, will no longer be allowed to be called undocumented, instead they must be called illegal dwellers of the nation. This might be the first time in history that the mother tongue is changed on ministry-level decision.

The citizens have picked this up commendably. Too well even, for talk of illegal people is quite common. By government’s decision the existence of people was made illegal in the speech of the people.

The officials were also instructed. In the end of January the government gave the local communities recommendations on the healthcare of the illegal dwellers of the nation. Many local communities have refused to follow the recommendations, because it has been drafted by overstepping jurisdiction and it contains recommendations that are against the law. If the local communities were to follow the recommendation by the letter, they would be breaking the law.

And the molding of the minds goes on. Last week a study ordered by the government was published, according to which the majority of the people wants to get the undocumented out of the country. The study was presented by the minster of internal affairs Paula Risikko herself, who has distinguished herself for example by visiting the Finland First- protest camping on Rautatientori. They didn’t ask what the people think should be done to these undocumented ones, in this study either.

It’s better that they didn’t. The researchers would hardly have wanted to publish a public opinion according to which everyone should be brought before a firing squad.

Time will tell what the government will come up with this week. The acts of the government and especially those of the minister of internal affairs, could be compared to those of an alcoholic. When their previous mistakes make them feel embarrassed and troubles pile up, then they drink more booze. That makes everything seem brighter.

Unfortunately self-deception doesn’t work indefinitely. Or yes, one can deceive themselves indefinitely, but not others.