Surkimuksen aktivismia

Kun kiusantekijän luonteella varustettu tomppeli kuvittelee olevansa poliittinen toimija, niin hän toimii tietenkin luonteensa mukaisesti tekemällä pelkkää kiusaa. Hän rupeaa ilmiantamaan sosiaalisessa mediassa poliittisten vastustajiensa julkaisuja muiden poliittisiksi vastustajiksi kokemiensa nimissä. Se on helppoa, sillä ilmiannot käsittelee toinen tomppeli eli algoritmi.

Facebook lähetti minulle eilen kaksikin ilmoitusta mukamas minun tekemistäni tekijänoikeuden loukkaamisen ilmiannoista. Kuvat oli julkaistu Sinisen tulevaisuuden Facebook-sivulla. Facebookin mukaan olen siis ilmoittanut omistavani parinkin Sinisen tulevaisuuden sivulla julkaistun kuvan tekijänoikeudet. Toisessa kuvassa näkyivät olevan Sampo Terho ja Tiina Elovaara, toista en edes katsonut.

Kuva suurenee, kun sen avaa uudessa välilehdessä.

sini tulev 30.10.17 b

Puhelinnumerolle ei löydy omistajaa eikä sukunimeni ole Timoinen. Edes tuo sähköpostiosoite ei ole minun, vaikkakin se muistuttaa parin merkin erolla aktiivikäytöstä poistamaani sp-osoitetta, jolla aikoinaan kirjauduin Facebookiin. Ehkä juuri samankaltaisuuden takia Facebookin aivoton algoritmi lähetti nämä ilmoitukset minulle.

Hyvä että lähetti, niin tämäkin typeryys paljastui. Siniselle tulevaisuudelle siis tiedoksi, että minulla ei ole mitään tekemistä kuvienne ilmiannon kanssa. Kyseessä on tosiaan tekijänoikeusrikos, sillä toisen kuvien väittäminen omakseen on rikos. Jos haluatte tehdä rikosilmoituksen, niin etsikää epäiltyä entisten kavereittenne joukosta. Juuri he heittävät koko ajan kuraa päällenne. Tarvittaessa voin antaa muutamia nimiä, sillä alhainen toimintatapa ja nimeni vääntäminen muotoon Timoinen herättävät minussa paljon muistoja vastaavasta kiusanteosta.

Tämä kiusantekijä luultavasti kuvittelee olevansa poliittisesti aktiivinen. Tosiasiassa hän on pelkkä surkimus, jolle kiusanteko on ilmeisen vakiintunut toimintatapa. Luultavasti se on myös hänen ainoa toimintatapansa. Kun kyvyt eivät riitä oikeaan asiaan, niin sitten heitetään sontaa toisten päälle. Sosiaalinen media on antanut kaikille surkimuksille mahdollisuuden kuvitella olevansa poliittinen toimija ja kohottaa olematonta itsetuntoaan kiusanteolla.

***
Ei sitten ruvata julkisuudessa arvailemaan nimiä. Jos Sinisen tulevaisuuden sivun ylläpitäjä on kiinnostunut vihjeistä, niin hän voi ottaa minuun yhteyttä.

Kolmet työmarkkinat

Intialaisen TCS-yhtiön Suomeen lähettämät työntekijät ovat liki orjan asemassa, kertoo Turun Sanomat. Intialaisten kerrotaan tekevän lähes järjestään töitä seitsemän päivää viikossa, työpäivät ovat yli kymmentuntisia, vuosilomia ei välttämättä ole lainkaan eikä ylitöistä makseta. Työpäiviä pidentää sakko, joka voi viedä puoletkin ansioista, jos jokin projekti myöhästyy.

Tällaisen ei pitäisi olla mahdollista Suomessa, mutta näköjään on. Aluehallintoviraston tarkastuksissa huomattuja laittomuuksia ei ole vuoteen yritettykään korjata, joten työoikeuden professori Seppo Koskinen vihjaa oikeutetusti työsyrjintärikoksen mahdollisuuteen.

Suomessa tehtävään työhön sovelletaan aina Suomen lakia ja suomalaisia sopimuksia. Tätä on kuitenkin helppo kiertää solmimalla työsopimus ulkomailla, pitämällä työntekijät tietämättöminä Suomen lainsäädännöstä ja yleissitovista työehtosopimuksista, vaatimalla vaitioloa ja tehostamalla vaatimusta kovalla sopimussakolla. Näin ei siis saa tehdä, mutta näin tehdään. Professori Koskinen epäileekin maahan syntyneen kahdet työmarkkinat.

Tätä saadaan lisää, jos ja ilmeisesti kun työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta luovutaan. Silloin yhä useampi suomalainen työntekijä korvataan halvemmalla. Siitä seuraa suomalaisten palkkojen ja työehtojen alasajo, koska jokainen pyrkii säilyttämään palkkatyönsä. Alkaa huutokauppa siitä, kuka tekee halvimmalla. Juuri tähän pyritäänkin pitämällä meteliä työvoimakustannusten suuruudesta ja mustamaalaamalla jatkuvasti ay-liikettä.

Meillä on jo kolmannetkin työmarkkinat. Kymmenet tuhannet ihmisesti tekevät työtä ilman palkkaa kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja ensi vuoden alusta uuden työelämäkokeilun nimellä. Kahdesta ensin mainitusta maksetaan työmarkkinatuki ja yhdeksän euron päivittäinen kulukorvaus, työelämäkokeilussa ei makseta edes kulukorvausta. Kun työttömiä tulee yhä enemmän, niin moni huomaa tekevänsä entistä työtään ilman palkkaa työkokeilijana. Tätä ei edes työlainsäädäntö estä, sillä palkattomat eivät ole työsuhteessa. He osallistuvat työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

Asia ei kuitenkaan tunnu huolettavan niitä, jotka jostain syystä kuvittelevat olevansa niin korvaamattomia, etteivät yt-neuvottelut koskaan voi sattua omalle kohdalle. Monet heistä ovat liittyneet YTK:n eli ns. Loimaan kassan jäseniksi halvempien jsenmaksujen takia. Monet myös luulevat, että YTK tarjoaa oikeusturvaa samoin ehdoin kuin ay-liike. Se ei pidä paikkaansa, kuten voitte täältä lukea.

Eivät ongelmanamme ole työmarkkinoille pyrkivät oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat, työelämän ylisäätely, ay-liike tai yleissitovat työehtosopimukset ja niissä määritelty minimipalkka. Ongelmanamme ovat alimitoitetut tarkastusviranomaiset, sopimuksiin jalkansa pyyhkivät kansainväliset firmat ja ikiomat poliitikkomme, jotka kehittelevät koko ajan lisää palkattomia töitä.

Meillä on jo kolmet työmarkkinat, mutta kohta vain kahdet, jos yleissitovin sopimuksin säännelty palkkatyö katoaa. Sitten jokainen voi kokeilla neuvottelutaitojaan ihan itse. Toivottavasti kaikki palkkatyössä vielä toistaiseksi olevat havahtuvat ajoissa. En haluaisi päästä sanomaan, että mitäs minä sanoin.

 

Karenssitehdas ja lainvastainen työtoiminta

-Yhä useampi työtön ei halua lainkaan osallistua TE-toimiston tarjoamiin palveluihin ja menettää siten työttömyysturvansa joksikin aikaa eli karenssi iskee.

-TEM:in tilastoista käy ilmi, että työstä kieltäytymisen takia työttömyysturvan menettää myös hieman aiempaa useampi. Kieltäytyneiden määrä on lisääntynyt jonkin verran parin viime vuoden aikana.

Näin meille taas kerrotaan uutisissa. Saattaapa tosiaan olla, että yhä useampi ei osallistu tarjottuihin palveluihin. Syynä ei välttämättä ole laiskuus ja työn välttely, vaan palvelutarjonnan laatu. Siis siinä tapauksessa, että työtön yleensä onnistuu kirjautumaan työttömäksi työnhakijaksi.

Työttömille tarjotaan kursseja, joilla tohtori opetetaan laatimaan cv. Myös palkkatyötä tarjotaan, mutta siitäkin kieltäydytään yhä useammin, kertovat uutiset. Mitenkäs tämä oikein menee?

Te-toimistojen työtarjoukset eivät ole oikeita työtarjouksia, joissa työttömälle tarjottaisiin työsopimusta. Nämä niin sanotut työtarjoukset ovat vain listauksia avoimista työpaikoista, joita työtön velvoitetaan hakemaan. Tämän on usein työttömyydestä ansiokkaasti kirjoittava Teemu Muhonen kertonut selkeästi jo viime joulukuussa.

Haettavaksi käskettävien työpaikkojen ei tarvitse olla missään suhteessa työttömän koulutukseen, ammattitaitoon ja muuhun osaamiseen. Niinpä ajokortiton voidaan velvoittaa hakemaan autonkuljettajan paikkaa ja vastavalmistuneen papin pitää hakea johtavaksi sairaalapastoriksi.

Jos työtön ei noudata käskyä hakea mahdotonta tehtävää, niin hänen katsotaan kieltäytyneen työstä ja hän menettää työttömyysturvansa määräajaksi. Tilastoihin tulee tahra ja taas päästään kirjoittamaan laiskoista työttömistä, jotka eivät ota vastaan tarjottua työtä.

Kuntouttavasta työtoiminnasta olen kirjoittanut satoja juttuja, mutta kerrottakoon nyt vielä, että nykymuodossaan se on pääsääntöisesti vastoin lakia. Kukaan ei tiettävästi ole vielä asiaa testannut kantelulla, mutta joku voisi sen tehdä. Juttu menee näin:

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 1 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan aktivointisuunnitelman laatimisessa ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä sovelletaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia.

Sen lain 1 luvun 6 §:n mukaan sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen tekemään päätökseen tai yksityistä sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.

Aktivointisuunnitelma ja kuntouttava työtoiminta ovat viranomaistoimintaa, joten niiden on aina perustuttava viranomaisen tekemään päätökseen. Tätä edellyttää sosiaalihuollon järjestämisestä annetun lain lisäksi myös perustuslain 21 §. Perustuslaki edellyttää myös, että oikeuksia ja velvollisuuksia koskevasta päätöksestä on oltava valitusoikeus.

Mitään päätöksiä ei kuitenkaan tehdä, vaan sekä aktivointisuunnitelma että sopimus kuntouttavasta työtoiminnasta ovat viranomaisen ja työttömän yhdessä sopimia. Sopimuksesta ei voi valittaa. Laki ei kuitenkaan anna viranomaiselle oikeutta korvata päätöksentekovelvollisuuttaan sopimuksella.

Te-toimistot ovat muuttuneet karenssitehtaiksi ja kuntouttava työtoiminta lainvastaiseksi työtoiminnaksi, josta ei ole valitusoikeutta.

(Blogiin kommentoineelle Matti Kalliolle kiitos kuntouttavan työtoiminnan lainvastaisuuden nostamisesta esille.)

Avoimesti vastoin lakia

-Eivät nämä ihmiset ole missään kuntoutuksessa, vaan työtoiminnassa vaihtoehtona sille, että jäisivät kotiin. Mukana on vaikka kuinka paljon täysin työkykyisiä ihmisiä, jotka ovat vain työttömiä.

Näin avoimesti myöntää sipoolaisen toimintakeskuksen johtaja tässä Sipoon Sanomien jutussa Sipoon toimivan vastoin lakia. Työkykyiset ja -haluiset työttömät tekevät työtä palkattomasti kuntouttavan työtoiminnan nimellä, vaikka lain mukaan kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu vain niille, jotka eivät kykene palkkatyöhön tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

Lakia rikotaan toisellakin tavalla. He tekevät kunnalle työtä, mutta he eivät saa paikata työpanoksellaan palkkatyöläisiä, sanoo toimintakeskuksen johtaja. Myönnetään tarvetta palkkaamiseen olevan, mutta niin ei tehdä, koska laki kieltää palkkatyön korvaamisen kuntouttavalla työtoiminnalla. Yhdenkin palkkaamisella tunnustettaisiin palkattomien käyttö vastoin lakia palkkatyötä korvaavaan työhön. Jos sellaiselle tulee tarve, niin se on osoitus siitä, että tehtävään pitää palkata työntekijä.

Näin härskiksi on touhu mennnyt. Kun työ nimetään kuntouttavaksi työtoiminnaksi, niin siitä ei tarvitse maksaa palkkaa. Johtaja on rehellinen myöntäessään lain rikkomisen ja esittämällä, että kuntouttamisesta puhuminen lopetettaisiin ja puhuttaisiin suoraan vain työtoiminnasta. Yhtä hyvin voitaisiin puhua työvelvollisuudesta tai pakkotyöstä.

Tästä ei tule seuraamuksia Sipoolle kolmesta eri syystä. Ensinnäkään kyseessä ei ole rikosoikeudellinen asia, vaan hallinnollinen menettely. Toiseksi toimintaa valvovia aluehallintovirastoja tämän lain rikkominen ei ole koskaan kiinnostanut tipan vertaa. Kolmanneksi lakiin on kirjattu kunnille ja työvoimaviranomaisille pakotie kaikista tällaisista tilanteista.

Kuntouttavsta työtoiminnasta annetun lain 4 luvun 15 §:n mukaan työtoimintaan voi osallistua omasta halustaan myös sellainen työtön, jota sinne ei voida velvoittaa:

Työmarkkinatukeen oikeutetulle tai työttömyydestä johtuen toimeentulotukea pääasiallisena tulonaan saavalle tai työttömyyspäivärahaa saavalle henkilölle voidaan hänen pyynnöstään järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ennen 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä määräaikoja, jos kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto varattuaan henkilölle tilaisuuden tulla kuulluksi arvioivat kuntouttavan työtoiminnan parhaiten tukevan henkilön elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä. 

Palkattomaan työhön voi siis mennä vapaaehtoisesti, mutta pois ei pääse ilman sanktioita. Toimintakeskuksen johtaja sanoo, että ketään ei pakoteta siellä olemaan. Jokaiselta kysytään haluaako hän jatkaa samassa yksikössä vai jossain muualla. Sanomatta jää, että kokonaan toiminnasta pois haluava ja lähtevä saa karenssin ja joutuu toimeentulotuelle.

Työtoimintaan osallistuminen ei ole lupaus työpaikasta Sipoon kunnassa, vaikka hoitaisi hommansa kuinka hyvin, sanoo johtaja. Tämäkin on ilahduttavan rehellistä puhetta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista työllistyy koko maassa palkkatyöhön vain noin 1-2 prosenttia. Loput jatkavat palkattomassa työssä ikuisesti. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3–24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson päätyttyä homma pyörähtää käyntiin alusta uudistamalla aktivointsuunnitelma ja kirjaamalla siihen toimenpiteeksi kuntouttava työtoiminta.

Näin tapahtuu kaikkialla koko ajan, mutta ensimmäistä kertaa näen jonkun asianosaisen myöntävän laista piittaamattomuuden näin avoimesti. Se kertoo paljon asenneilmapiiristä. Kun lakia on alusta lähtien rikottu avoimesti, niin sen rikkomista ruvetaan pitämään hyvänä asiana.

Tästä linkistä löytyy taas kerran sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirje, jota Sipoossa ei selvästikään ole luettu. Ei sitä ole luettu missään muuallakaan.

 

Kallista teatteria

-Haluan tehdä tiettäväksi, että en ole tietoinen siitä tiedosta, jonka tiesin ja muistin kesällä 2017, tai siitä mitä tieto koski, ja miten tietoisuuteni tiedosti tiedon, jota en muistaakseni tiennyt enkä tietääkseni muistanut.

Näin hahmotteli Ville Ritala Facebookissa pääministerin tiedonantoa kansalaisille. Muistan vielä sellaisen ajan, jolloin pääministeri joutui eroamaan puhuttuaan niin totta kuin osasi, mutta ne päivät ovat ohi. Nykyisin pääministeri voi vastaavassa tilanteessa vedota insinöörin päähän, joka ei kykene suunnittelemaan toimimista erilaisissa ennakoitavissa olevissa tilanteissa.

Kyse on viime kesän hallituskriisistä, jonka aiheutti Jussi Halla-ahon valitseminen perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Sitä ennen ja sen jälkeen esitettiin kesäteatteria, jonka näyttelijät olivat amatöörejä ja vuorosanat teennäisiä. Loppuhuipennus oli pääministerin omin käsin ohjaama lentokone ja u-käännös autolla matkalla presidentin luo jättämään hallituksen eropyyntöä. Manööverin oli tarkoitus näyttää yleisölle uskottavalta, mutta katsojat huomasivat sumutuksen viimeistään silloin, kun presidentti tv-uutisissa neuvoi tekemään hyviä lehmänkaupppoja.

Kaiken näyttelemisen tarkoitus on pitää hallitus koossa niin kauan, että varovaisenkin arvion mukaan viiden miljardin verovarat saadaan siirrettyä sote-uudistuksella yksityisille terveysjäteille ja uusi maakuntahallinto perustettua. Sen hintalappua ei vielä kukaan tiedä.

-Ja tällaista piiri pieni pyörii -sirkusta me sitten joudumme katselemaan: valtaan takertuva pääministeri, härskisti valtaansa lobbarien hyväksi hyödyntävä valtiovarainministerin puolue, historian hamaan pian häviävä tukipuolue. Naurattaisi, jollei kysymys olisi niin vakavasti asioista: Suomen sote-palvelujen tulevaisuudesta ja niiden vaarantamisesta. Kyse on ihmisten oikeudesta hyvään terveyteen ja isosta julkisesta sote-varallisuudesta. Hallituksen esitykselle on laitettava stoppi ennen kuin on liian myöhäistä.

Näin sanoo vihreiden kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö. SDP:n kansanedustaja ja entinen ministeri Susanna Huovinen puolestaan sanoo suorat sanat uudistuksen tarkoituksesta:

-Kepu halusi uudistuksessa maakunnat ja kokoomus laajan valinnanvapauden. Maakuntahallinto on kepun pitkäaikainen haave ja laaja valinnanvapaus avaa julkiset rahahanat Kokoomusta lähellä oleville yksityisille sote-yrityksille. Valtakunnan sote-väki on ihmeissään, ja me asiakkaat olemme pudonneet kärryltä jo aikaa sitten.

Sipilän hallituksen tie on ollut yhtä takkuamista alusta lähtien. Jo alkumetreillä touhu oli Sirkus Sipilää, jonka esitys muuttui nopeasti vatuloinniksi eli tehtyjen päätösten purkamiseksi. Päätä on hakattu perustuslakiin jatkuvasti, mutta siihen insinöörin päähän ei perustuslaki näytä tarttuvan. Niinpä syyllisiksi on löydetty kaiken maailman dosentteja ja perustuslakifundamentalisteja.

Nyt joku kysyy eikö hallitus mielestäni ole tehnyt yhtään hyvää päätöstä. On toki. Hallitus sai vapautettua pysäköintikiekon ulkonäön tiukasta sääntelystä. Kaikki muu on ollut teatteria, jonka ainoa tarkoitus on pitää hallitus vallassa niin kauan, että yhteiskunnan tärkeimmät toiminnot on saatu yksityistettyä.

Onhan tällä teatterilla viihdearvoa, mutta pääsylipun hinta on veronmaksajille liian suolainen.

karjalainen 25.10.17

Kuva: Karjalainen 25.10.2017