Syytetyn ehdoilla

Ensi viikolla näemme kummallisen oikeudenkäynnin, jossa asia käsitellään kokonaan syytetyn ehdoilla. Syyttäjä on luopunut todistajien kuulemisesta, ja koska oikeudenkäynti on nykyisin suullinen, niin myöskään esitutkinta-aineistoa ei voi käyttää todisteena. Syytettä tukevat todisteet jäävät kokonaan käsittelemättä, niitä ei käytännössä ole edes olemassa. Jos syytetty tuomitaan, niin hänet voidaan tuomita vain siitä, mitä hän itse myöntää.

Kyse on valtakunnasyyttäjä Matti Nissisen oikeudenkäynnistä, jossa hänelle vaaditaan sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Asia käsitellään syytetyn aseman takia suoraan Korkeimmassa oikeudessa. Syyte perustuu Valtakunnansyyttäjänviraston (VKSV) ja syyttäjänvirastojen koulutusostoihin Nissisen veljen pääosin omistamalta firmalta. Matti Nissinen on myöntänyt toimineensa tuottamuksellisesti. Syyttäjällä ei ole mitään näyttöä tahallisuudesta, koska todistajia ei käytetä.

Sanomalehti Karjalaisen toimittaja Asta Tenhunen on perehtynyt esitutkinta-aineistoon, ja juttu julkaistiin tämän aamun lehdessä. Se avautuu vain tilaajille, joten en voi linkittää sitä. Referoin ihan lyhyesti Tenhusen tekstiä.

Syyttäjänvirastot ostivat kymmenen vuoden aikana johtamiskoulutusta Deep Lead Oy:ltä ja sen edeltäjältä yhteensä noin 74 000 eurolla. Suurimmat ostot teki Helsingin syyttäjänvirasto ja toiseksi suurimmat VKSV. VKSV ei kilpailuttanut ostoja, vaikka ne ylittivät kilpailuttamiskynnyksen.

Deep Lead Oy:n pääomistaja on Matti Nissisen veli, eversti Vesa Nissinen. Hän ei ole enää vuosiin osallistunut yrityksen operatiiviseen toimintaan eikä häntä epäillä mistään rikoksesta. Yritystä pyöritti joukko, joka kutsui itseään kadettiveljiksi.  Vuodesta 2005 valtakunnasyyttäjä Matti Nissinen toimi konsulttien puolestapuhujana ja johtavaan asemaan päästyään alkoi ostaa yrityksen palveluja.

KRP:n kuulustelussa yksi konsultti kertoi, että yrityksen markkinointikulut olivat lähellä nollaa. Markkinointi perustui sanan levittämiseen tuttaville ja työpaikoille. ”Veli todistaa”, kertoi kuultava. Yritys käytti Matti Nissistä markkinointiin näyttävästi yhtiön nettisivuilla vuodesta 2009 lähtien.

Kuulusteluissa Matti Nissisen alaiset kertoivat varoittaneensa esimiestään mahdollisesta esteellisyydestä ja ihmetelleensä hankintojen lisäksi sitä, että Nissinen määräsi alaisiaan näille kursseille.

Yhtään näistä lausunnoista ei voida käyttää oikeudessa todisteena, sillä apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen luopui todistajien käytöstä. Oikeusministeriö antoi Nissisen jäädä virkavapalle esitutkinnan ajaksi, ja hänet pidätettiin virasta vasta syytteen nostamisen jälkeen.

En tiedä onko maassa koskaan ennen ollut sellaista oikeudenkäyntiä, jossa syyttäjä tietoisesti luopuu lähes kaikesta syytettä tukevasta näytöstä. Ensi viikolla on, kun syytettynä on ylin syyttäjä. En minä mitään väitä, mutta kyllä tässä herää sellainen epäilys, että tätä oikeutta ei yritetäkään käydä tosissaan.

 

 

Elukat, loiset ja esitutkinnan arpajaiset

Poliisihallitus toteaa myös käsityksenään, että turvapaikanhakijoita voidaan yhteiskunnallisen asemansa ja siitä johtuvan suojan tarpeensa vuoksi pitää säännöksen tarkoittamana suojaa tarvitsemana kansanryhmänä. Lain esityöt tuovat tunnusmerkistön tarkoittamasta uhkaamisesta, panettelusta ja solvaamisesta esimerkkinä esiin muun muassa ihmisten vertaamisen eläimiin tai loisiin ja sen, että yleistäen väitetään rikollisiksi tai esitetään alempiarvoisiksi.

Poliisihallitus on päätynyt siihen, että rikoksesta epäiltyä kirjoitusta, sisältäen muun muassa ilmaisut ”ihmisjäte” ja ”elukat”, on sananvapausnäkökohdatkin huomioon ottaen pidettävä siinä määrin tiettyä ihmisryhmää alentavana, että verrattain matalana pidettävän syytä epäillä -kynnyksen voidaan katsoa ylittyneen. Poliisihallituksen näkemyksen mukaan omalla nimellään esiintyvä tekijä on viestin julkaistessaan ollut solvaamisestaan selvästi tietoinen, jolloin myös mainitun rikoksen edellyttämä tahallisuus täyttyy. 

Näin lausui Poliisihallitus asiaan, josta apulaisoikeuskansleri antoi päätöksen 11.5.2016. Päätökseen tuo teksti sisältyy siksi, että apulaisoikeuskansleri oli omassa päätöksessään samaa mieltä. Kyse oli tapauksesta, jossa kirpputoriyrittäjä valitti Facebookissa pakolaisten häiritsevän hänen liiketoimintaansa.  Seurannessa keskustelussa pakolaisia nimitettiin mm. elukoiksi ja loisiksi. Kyseessä oli epäilty rikos, josta oli aloitettva esitutkinta. Koko päätös löytyy täältä.

Apulaisoikeuskanslerin päätökset koskevat yksittäisiä tapauksia, mutta niillä on aina myös viranomaistoimintaa ohjaava vaikutus. Siksi tämä päätös on tärkeä ja sitä tulee soveltaa laajemminkin harkittaessa esitutkinnan aloittamiskynnystä kiihottamisessa kansanryhmää vastaan.

Käännetään tuota virallista tekstiä selkokielelle.

Ensinnäkin siinä sanotaan, että turvapaikanhakijat ovat rikoslain tarkoittama, kiihottamista vastaan suojaa tarvitseva kansanryhmä. Toiseksi siinä lain esitöihin nojaten todetaan, että tämän kansanryhmän vertaaminen eläimiin, loisiin ja jätteeseen sekä yleistäen rikollisiksi tai alempiarvoisiksi väittäminen on peruste aloittaa esitutkinta silloin, kun sanoja toimii tietoisesti.

Tämä on ihan selvää tekstiä ja koska päätöksellä on viranomaisia ohjaava vaikutus, niin sitä pitää noudattaa muissa vastaavissa tapauksissa. Näitä täsmälleen vastaavia tapauksia löytyy Rajat kiinni -liikkeen Facebook-ryhmästä, jossa ei oikeastaan mitään muuta olekaan. Sama pätee roskajulkaisu MV:n teksteihin ja kommentteihin. Poliisilaitokset, syyttäjänvirastot ja tuomioistuimet tulevat olemaan kauan täystyöllistettyjä, kun kymmenittäin tai jopa sadoittain ihmisiä otetaan tutkittaviksi.

Näin ei tietenkään tapahdu, koska tutkinnanjohtajilla on edelleen omaa harkintavaltaa. Poliisia, syyttäjiä ja tuomioistuimia ei myöskään voi valjastaa niin suurimittaiseen tapakoulutukseen. Niiden tarkoitus ei ole paikata heikkoa yleissivistystä ja opettaa käytöstapoja.

Mitä hyötyä tästä päätöksestä sitten on? Ainakin se, että rikosilmoituksen tekijä voi vedota siihen aina, kun ilmoitus koskee kiihottamista kansanryhmää vastaan. Lisäksi päätöksen saattaminen yleiseen tietoisuuteen voi avata joidenkin törkykirjoittelijoiden rasismin sumentamia silmiä.

Suomessa on oikeasti voimassa kansanryhmää vastaan kiihottamisen kieltävä laki eikä koskaan voi tietää kuka esitutkinnan arpajaisissa saa käteensä hanttikortin. Apulaisoikeuskanlerin päätöksen nojalla voi ennakoida, että sitä korttia jaetaan tulevaisuudessa yhä useammille.

***

Kommentointi vain omalla etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu.