Taas ne suuret tuet

”Ulkomaalaisperheelle sosiaalitukea 3 215 euroa + asunto puhtaana käteen.”

Säännöllisen epäsäännöllisin väliajoin Iltalehden bloggaaja Pauli Vahtera tarjoaa maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden tuista annoksen sitä samaa huttua, jota on tarjoillut jo vuosikausia. Niin sanotut maahanmuuttokriittiset nielevät annoksen sellaisenaan, koska haluavat sen niellä.

Vahtera vetää lukuja hatustaan vaivautumatta selvittämään tukien myöntämisen perusteita. Hän sekoittaa eri tuet keskenään tuntematta edes niiden oikeita nimiä. Hän puhuu sekaisin oleskeluluvan saaneista ja turvapaikanhakijoista. Hän laskee yhteen eri tuet ja tarjoilee loppusumman hekumoiden sen suuruudella. Hän vetoaa henkilöimättömiin virkamiestuttaviinsa, joilta on muka saanut yksityiskohtaisia tietoja asiakkaiden saamista tuista.

Katsotaanpa vähän tarkemmin tämänkertaista annosta. Vahtera ottaa esimerkiksi neljän aikuisen ja yhden alaikäisen muodostaman perheen saamat tuet, joita kertyy huikeat 3 215 euroa ja ilmainen asuminen kaupan päälle. Jos Vahteran luvut pitävät paikkansa, niin yhtä hyvin hän olisi voinut kauhistella kantasuomalaisen, samassa tilanteessa olevan työttömän perheen tukia, jotka ovat täsmälleen samat kuin maahanmuuttajien tuet.

Aikuiset saavat työttömyysetuuta ja alaikäinen lapsilisää. Työmarkkinatuki on 32,40 euroa päivässä, ja siitä ennakonpidätys on 20 %. Summat ovat samat kantasuomalaiselle ja oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle. Vahtera puhuu sadan euron erosta, mutta ei pysty selvittämään sen syytä ”tukiviidakosta”. Ei tietenkään pysty, koska mitään eroa ei ole. Summa on sama kaikille.

Ei myöskään ole olemassa mitään erillistä kotouttamistukea tai -rahaa, vaan maahanmuuttajille maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Hallitus yritti Hanna Mäntylän ministeriaikana ajaa läpi muutosta, joka mukaan kaikki maahanmuuttajat saisivat kotouttamisrahaa, joka olisi vain 90 % työmarkkinatuesta tai toimeentulotuesta. Ymmärrettävistä syistä tämä kariutui perustuslain yhdenvertaisuuspykälään.

Asumistukikin määräytyy kaikille samojen perusteiden mukaisesti. Tuki ei kata koko vuokraa, vaan tuen saajan on aina maksettava omavastuuosuus. Jos sitä ei pysty maksamaan itse, niin puuttuva osuus on mahdollista saada toimeentulotukena.  Tämä koskee ihan kaikkia samalla tavalla. Lapsilisä on sama kaikille. Vahtera siis kauhistelee työttömän viisihenkisen, neljän aikuisen ja yhden alaikäisen perheen saamia tukia, ja siitä hänen kinkeripiirinsä lukijat raivostuvat. Moni raivostujista on kommenteista päätellen itse työtön.

Sen jälkeen Vahtera vertailee pieni- ja keskituloisten asemaa oleskeluluvan saaneisiin turvapaikanhakijoihin. Kuten sanottu, niin hän käytännössä vertailee työttömien etuuksia työssäkäyvien tuloihin. Hän on tarpeeksi härski ottaakseen ivattavaksi jopa työkyvyttämän maahanmuuttajan, eli käytännössä ivaa jokaista nuorena työkyvyttömäksi joutunutta.

Tietenkin Vahtera rääpii myös vastaanottorahaa puutteellisin tiedoin. Hän väittää, että sitä maksetaan riippumatta siitä, kuinka paljon turvapaikanhakijoilla on mukanaan omaa rahaa ja kuinka paljon he saavat kotimaastaan vanhemmiltaan rahaa. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan saapujan omat rahat pienentävät vastaanottorahaa tai eväävät sen kokonaan. Vastaanottorahan määrät löytyvät täältä. Suurimmatkin summat ovat paljon pienempiä kuin toimeentulotuen perusosa.

Vahteran olisi korkea aika päivittää tietonsa, tai oikeastaan hankkia niitä ihan alusta alkaen. Jos minä kirjoittaisin tähän blogiin yhtä huolettomasti faktat sivuuttaen, niin päätoimittaja antaisi nootin. Iltalehdessä lienee toisenlaiset kriteerit.

Antaa siis kärpäsparven pörrätä, mutta sillä seurakunnalla ei ole mitään asiaa kommentoimaan tätä blogia. Suriskoot keskenään omalla kasallaan.

paska

 

 

 

Päätä perustuslain kulmaan

Hallitus on perunut niin monta esitystään, että kohta alkaa olla uutinen, jos jokin sen lakiesitys etenee eduskuntakäsittelyyn asti. Tänään kerrottiin ihan ohimennen, että hallitus peruuttaa esityksensä työttömille maahanmuuttajille maksettavasta muita alemmasta työttömyysturvasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli lakimuutoksen, jolla oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja muut ulkomaalaiset eivät olisi enää olleet yhdenvertaisia lain edessä. Heidän saamastaan peruspäivärahasta tai työmarkkinatuesta aiottiin nipsaista pois kymmenen prosenttia. Ministeriö vielä kehtasi väittää, että leikkaus ei ole vastoin perustuslakia, koska kaikkia oleskeluluvan saaneita kohdellaan samalla tavalla.

Nyt perustuslakivaliokunta päätyi samaan lopputulokseen kuin minä viime syyskuun 9. päivänä  ja 27. päivänä. Kun silloinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä hehkutti tätä omaa kärkihankettaan viime helmikuussa, niin jo silloin totesin ministerin keksineen olemassaolevan lain uudelleen.

Kerrataan ihan lyhyesti vielä tuo lakiesitys, jonka tällainen rivijuristi ja ilmeisesti sokea Reettakin näkee perustuslain takaaman yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiseksi, mutta ministerit eivät näe.

Tarkoitus oli siis poistaa työttömiltä maahanmuuttajilta peruspäiväraha tai työmarkkinatuki ja korvata se kotouttamisrahalla, joka olisi ollut kymmenen prosenttia peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea pienempi. Työttömien maahanmuuttajien olosuhteissa ei olisi tapahtunut mitään sellaista muutosta, joka olisi oikeuttanut alentamaan heidän saamaansa tukea. Alentaminen olisi perustunut ainoastaan heidän ulkomaalaisuuteensa.

Perustuslain 6 § sanoo kuitenkin, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Ulkomaalaisuus ei ole hyväksyttävä peruste asettaa työtöntä työnhakijaa eri asemaan, totesi nyt perustuslakivaliokuntakin.

Sitä minä vain ihmettelen, että miksi kokemattomien ministereiden piti ihan tahallaan hakata päätään perustuslain kulmakiveen. Olen viime aikoina kyllä epäillyt, että perustuslaki ei enää ole voimassa, mutta näkyy se sittenkin olevan. Sitäkin ihmettelen, että kokeneiden lainvalmistelijoiden aikaa haaskattiin näin toivottomaan yritykseen eikä yksikään heistä sanonut suoraan, että tyhjän saa kyllä pyytämättäkin.

***

Kommentointi vain omalla etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu. Omatekoiset perustuslakiasiantuntijat älkööt vaivautuko ollenkaan.

Säädetään olemassaoleva laki

Hallitus haluaa rajoittaa oleskeluluvan saaneiden sosiaaliturvaa. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevan esityksen mukaan oleskeluluvan saaneet irrotettaisiin asumisperusteisesta sosiaaliturvasta. Se korvattaisiin kotouttamisrahalla.

Kotouttamisraha olisi lähtökohtaisesti perustoimeentulotuen suuruinen eli 485,50 euroa kuukaudessa yksin asuvalta, mutta sitä voitaisiin alentaa jopa 40 prosenttia eli 291 euroon, jos maahanmuuttaja ei osallistu kotouttamistoimiin.

Tuen saamisen edellytyksenä on ilmoittautuminen työvoimaviranomaisille.

Näin kirjoittaa Helsingin Sanomat sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän esittelemästä ”kotouttamisen uudesta ajattelutavasta”. Lehti jatkaa:

Jo tällä hetkellä kantasuomalaiset nuoret voivat menettää pariksi kuukaudeksi 40 prosenttia toimeentulotuesta, jos he eivät osallistu viranomaisten aktivointitoimiin.

”On vaikea nähdä, miksi samoja velvoitteita ei voisi käyttää oleskeluluvan saaneisiin. Jos oleskeluluvan saanut ei ole aktiivinen ja ota vastuuta kotouttamisestaan, me voimme pudottaa kotouttamisrahaa tietyksi ajaksi ja katsoa aktivoituuko hän”, Mäntylä sanoo.

Minulla on sekä toimittajalle että ministeri Mäntylälle ällistyttävä uutinen. Tällainen menettely on jo kauan ollut voimassaolevaa lainsäädäntöä. Uusien ajattelutapojen miettimisen sijaan ministerin kannattaisi tutustua olemassaolevaan lakiin ennen kuin rupeaa uudistamaan sitä.

Nykyisinhän homma menee näin: Turvapaikanhakija saa vastaanottorahaa, joka on pienempi kuin alin toimeentulotuki. Kun hän saa oleskeluluvan, niin hän saa joko työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Tätä rahaa sanottiin ennen kotouttamistueksi ja siitä säädetään kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:ssä yhä edelleen näin:

Maahanmuuttajalle maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Työttömyysturvalain 2a luku kertoo millaisia sanktioita seuraa työstä tai työvoimapoliittisesta koulutuksesta kieltäytymisestä. Karenssi vaihtelee 15-90 päivään sen mukaan, millaisesta tarjouksesta kieltäytyy. Karenssi tarkoittaa sitä, että kieltäytyjä ei saa työttömyysetuutta, vaan  joutuu turvautumaan kunnan myöntämään toimeentulotukeen.

Toimeentulotukilain 10 §:n mukaan toimeentulotukea voidaan alentaa työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymisen takia 20 % ja toistuvan kieltäytymisen takia 40 %.

Edellä siteeratun kotouttamisen edistämisestä annetun lain 19 §:n mukaan nämä sanktiot koskevat oleskeluluvan saanutta ihan samalla tavalla kuin ne koskevat suomalaista. Hanna Mäntylän sanoja lainaten samoja velvoitteita käytetään jo oleskeluluvan saaneisiin ja jos oleskeluluvan saanut ei ole aktiivinen ja ota vastuuta kotouttamisestaan, niin hänen tukeaan voidaan alentaa.

Ministeri on siis keksinyt pyörän tai mahdollisesti mennyt vielä kauemmaksi historiassa ja keksinyt tulen.

Pakkohan tässä on olla jotain uutta, ei kai ministeri sentään voi laittaa virkamiehiään keksimään jo olemassaolevaa lakia. Minä en löydä tästä mitään muuta uutta kuin sanojen sekoittamisen. Ennen oleskeluluvan saaneiden toimeentulo- tai työmarkkintukea sanottiin kotouttamistueksi. Kotouttamisraha puolestaan on vieläkin se raha, jolla valtio korvaa kotouttamisesta kunnille aiheutuneita kustannuksia. Oleskeluluvan saaneen toimeentulotukea tai työmarkkinatukea ruvettaisiin nyt myös sanomaan kotouttamisrahaksi tai uudelleen kotouttamistueksi, jolloin kansanjoukot pääsisivät taas kuvittelemaan sen rahan tulevan muiden etuuksien lisäksi.

Tai tuleehan tässä sentään parin euron rahallinen säästö kuukauden pituudesta riippuen. Mäntylä haluaa poistaa turvapaikanhakijoilta työmarkkinatuen ja korvata sen alimman toimeentulotuen suuruisella kotouttamisrahalla. Toimeentulotuen perusosa on 485,50 euroa kuukaudessa ja työmarkkinatuki on bruttona 32,68 euroa jokaiselta arkipäivältä. Työmarkkinatuesta myös oleskeluluvan saanut maksaa 20 % veroa kuten muutkin. Laskekaa itse montako euroa tässä säästetään.

***

Kommentointi vain omalla etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole sovittu nimimerkin käyttämisestä.