Taas ne suuret tuet

”Ulkomaalaisperheelle sosiaalitukea 3 215 euroa + asunto puhtaana käteen.”

Säännöllisen epäsäännöllisin väliajoin Iltalehden bloggaaja Pauli Vahtera tarjoaa maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden tuista annoksen sitä samaa huttua, jota on tarjoillut jo vuosikausia. Niin sanotut maahanmuuttokriittiset nielevät annoksen sellaisenaan, koska haluavat sen niellä.

Vahtera vetää lukuja hatustaan vaivautumatta selvittämään tukien myöntämisen perusteita. Hän sekoittaa eri tuet keskenään tuntematta edes niiden oikeita nimiä. Hän puhuu sekaisin oleskeluluvan saaneista ja turvapaikanhakijoista. Hän laskee yhteen eri tuet ja tarjoilee loppusumman hekumoiden sen suuruudella. Hän vetoaa henkilöimättömiin virkamiestuttaviinsa, joilta on muka saanut yksityiskohtaisia tietoja asiakkaiden saamista tuista.

Katsotaanpa vähän tarkemmin tämänkertaista annosta. Vahtera ottaa esimerkiksi neljän aikuisen ja yhden alaikäisen muodostaman perheen saamat tuet, joita kertyy huikeat 3 215 euroa ja ilmainen asuminen kaupan päälle. Jos Vahteran luvut pitävät paikkansa, niin yhtä hyvin hän olisi voinut kauhistella kantasuomalaisen, samassa tilanteessa olevan työttömän perheen tukia, jotka ovat täsmälleen samat kuin maahanmuuttajien tuet.

Aikuiset saavat työttömyysetuuta ja alaikäinen lapsilisää. Työmarkkinatuki on 32,40 euroa päivässä, ja siitä ennakonpidätys on 20 %. Summat ovat samat kantasuomalaiselle ja oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle. Vahtera puhuu sadan euron erosta, mutta ei pysty selvittämään sen syytä ”tukiviidakosta”. Ei tietenkään pysty, koska mitään eroa ei ole. Summa on sama kaikille.

Ei myöskään ole olemassa mitään erillistä kotouttamistukea tai -rahaa, vaan maahanmuuttajille maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Hallitus yritti Hanna Mäntylän ministeriaikana ajaa läpi muutosta, joka mukaan kaikki maahanmuuttajat saisivat kotouttamisrahaa, joka olisi vain 90 % työmarkkinatuesta tai toimeentulotuesta. Ymmärrettävistä syistä tämä kariutui perustuslain yhdenvertaisuuspykälään.

Asumistukikin määräytyy kaikille samojen perusteiden mukaisesti. Tuki ei kata koko vuokraa, vaan tuen saajan on aina maksettava omavastuuosuus. Jos sitä ei pysty maksamaan itse, niin puuttuva osuus on mahdollista saada toimeentulotukena.  Tämä koskee ihan kaikkia samalla tavalla. Lapsilisä on sama kaikille. Vahtera siis kauhistelee työttömän viisihenkisen, neljän aikuisen ja yhden alaikäisen perheen saamia tukia, ja siitä hänen kinkeripiirinsä lukijat raivostuvat. Moni raivostujista on kommenteista päätellen itse työtön.

Sen jälkeen Vahtera vertailee pieni- ja keskituloisten asemaa oleskeluluvan saaneisiin turvapaikanhakijoihin. Kuten sanottu, niin hän käytännössä vertailee työttömien etuuksia työssäkäyvien tuloihin. Hän on tarpeeksi härski ottaakseen ivattavaksi jopa työkyvyttämän maahanmuuttajan, eli käytännössä ivaa jokaista nuorena työkyvyttömäksi joutunutta.

Tietenkin Vahtera rääpii myös vastaanottorahaa puutteellisin tiedoin. Hän väittää, että sitä maksetaan riippumatta siitä, kuinka paljon turvapaikanhakijoilla on mukanaan omaa rahaa ja kuinka paljon he saavat kotimaastaan vanhemmiltaan rahaa. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan saapujan omat rahat pienentävät vastaanottorahaa tai eväävät sen kokonaan. Vastaanottorahan määrät löytyvät täältä. Suurimmatkin summat ovat paljon pienempiä kuin toimeentulotuen perusosa.

Vahteran olisi korkea aika päivittää tietonsa, tai oikeastaan hankkia niitä ihan alusta alkaen. Jos minä kirjoittaisin tähän blogiin yhtä huolettomasti faktat sivuuttaen, niin päätoimittaja antaisi nootin. Iltalehdessä lienee toisenlaiset kriteerit.

Antaa siis kärpäsparven pörrätä, mutta sillä seurakunnalla ei ole mitään asiaa kommentoimaan tätä blogia. Suriskoot keskenään omalla kasallaan.

paska

 

 

 

Kun kukaan ei tiedä mistään mitään

Elämme tietämättömyyden aikaa ja erityisen tietämättömiä kaikesta tuntuvat olevan päättäjämme. Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen tuomittiin eilen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Puolustuksen mukaan hän ei tiennyt sellaista lakia olevan olemassakaan, vaikka hän on itse vuonna 2013 allekirjoittanut lainkohdan rikoslaista poistamista koskevan aloitteen.

Ei siinä mitään, rikoksesta syytetyllä ei ole totuusvelvoitetta. Lisäksi Hakkarainen suhtautuu tuomioonsa pääosin asiallisesti. Hän aikoo tyytyä päätökseen miehen lailla, maksaa sakot ja jatkaa elämäänsä. Toivottavasti hän ei uhostaan huolimatta kuitenkaan jatka samanlaista kirjoittelua, sillä rikoksen uusijan rangaistus on kovempi.

En nyt rupea käymään läpi muita samasta rikoksesta tuomittuja perussuomalaisia päättäjiä, vaan laitan pelkän koosteen. Siitä voi päätellä harjakaupan Suomessa vilkastuvan, kun puolue mahdollisesti joskus päättää aloittaa harjaamisen.

pesu-ja-harjaus

Mennään eteenpäin ja puhutaan lainvalmistelusta. Hallitus antoi lakiesityksen, jolla tyttömille maahanmuuttajille myönnettäisiin työmarkkinatuen sijasta kotoutumistukea, joka olisi vain 90 prosenttia työmarkkinatuesta. Lakiesityksen mukaan alennus olisi koskenut kaikkia työttömiä maahanmuuttajia, ei pelkästään oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita.

Hallituksen lainvalmistelijat eivät halunneet oikeuskanslerin tarjoamaa apua, ja niinpä syntyi susi. Perustuslakivaliokunta katsoi lakiesityksen olevan vastoin perustulakia. Tämän olisi kuka tahansa valtiosääntöoikeutta edes auttavasti tunteva juristi voinut kertoa, mutta hallitus tuhersi lakiesitystä mieluummin itse kuin otti vastaan oikeuskanslerin apua.

Oman typeryyden paljastuminen on sitten kirvoittanut katkeria lausuntoja perustuslakifundamentalisimista ja vasemmistolaisuudesta. Jostain syystä perustuslakiin kirjattu yhdenvertaisuuden lain edessä nähdään jotenkin vasemmistolaisena arvoa. Ehkä eriarvoisuus on joidenkin mielestä varallisuuskysymys ja siksi itsestään selvä ilmiö.

Koska hallituspuolueissa ollaan tietämättömiä vähän kaikesta, niin tietysti pääministerin on oltava kaikkein tietämättömin. Hän ei ole tiennyt yhtään mitään mahdollisesta jääviydestään Katera Steelin ja Terrafamen tapauksessa ja kalenterinkin ymmärtäminen on vaikeaa.

Nyt olemme pääministerin kanssa yhtä tietämättömiä. Suoraan sanoen uskon pääministeriä hänen sanoessaan, että jääviys ei tullut hänen mieleensäkään. Sellaista voi sattua kenelle tahansa. Siinä tapauksessa ei kuitenkaan voi olla totta pääministerin eduskunnan kyselytunnilla antama vastaus, jonka mukaan hän selvitti jääviyskysymyksen.

En myöskään voi tietää kummasta Katera Steel Oy:stä pääministeri puhuu, sillä niitä on ainakin Y-tunnusten mukaan kaksi. Toinen on lakannut 31.8.2014 ja toinen on edelleen voimassa. Sen lakanneen talous oli sitä luokkaa, että konkurssi olisi ollut vain ajan kysymys. Toimivan taloustilanne on tyydyttävä. Nämä tiedot voi jokainen saada tilaamalla luottotietoraportin.

Julkisuudesta saamani tiedon (Kansan Uutiset 24.11.2016) mukaan Katera Steel Oy:llä on ollut toimitus Talvivaaran kaivokselle (laskutus vuonna 2012 3,4 % liikevaihdosta ja vuonna 2013 0,8 % liikevaihdosta). Urakat/tilaukset eivät ole muodostuneet Terrafame Oy:n sopimusperusteiseksi alihankinnaksi, eikä niille ole ollut merkittävää osuutta Katera Steelin toiminnassa. 

Näin sanoo pääministeri vastauksessaan oikeusasimiehelle. Tällä Katera Steel Oy:llä ei ole siis ollut Y-tunnusta ollenkaan 31.8.2014 jälkeen, joten oikeusasiamies varmaan kysyy sitäkin, mistä pääministeri puhuu.

Tuurilla ne laivatkin seilaavat, joten kaipa Suomi-laivakin jotenkin seilaa, vaikka sen päällystö on harvinaisen tietämätöntä merenkulusta.

 

 

 

 

Säädetään olemassaoleva laki

Hallitus haluaa rajoittaa oleskeluluvan saaneiden sosiaaliturvaa. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevan esityksen mukaan oleskeluluvan saaneet irrotettaisiin asumisperusteisesta sosiaaliturvasta. Se korvattaisiin kotouttamisrahalla.

Kotouttamisraha olisi lähtökohtaisesti perustoimeentulotuen suuruinen eli 485,50 euroa kuukaudessa yksin asuvalta, mutta sitä voitaisiin alentaa jopa 40 prosenttia eli 291 euroon, jos maahanmuuttaja ei osallistu kotouttamistoimiin.

Tuen saamisen edellytyksenä on ilmoittautuminen työvoimaviranomaisille.

Näin kirjoittaa Helsingin Sanomat sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän esittelemästä ”kotouttamisen uudesta ajattelutavasta”. Lehti jatkaa:

Jo tällä hetkellä kantasuomalaiset nuoret voivat menettää pariksi kuukaudeksi 40 prosenttia toimeentulotuesta, jos he eivät osallistu viranomaisten aktivointitoimiin.

”On vaikea nähdä, miksi samoja velvoitteita ei voisi käyttää oleskeluluvan saaneisiin. Jos oleskeluluvan saanut ei ole aktiivinen ja ota vastuuta kotouttamisestaan, me voimme pudottaa kotouttamisrahaa tietyksi ajaksi ja katsoa aktivoituuko hän”, Mäntylä sanoo.

Minulla on sekä toimittajalle että ministeri Mäntylälle ällistyttävä uutinen. Tällainen menettely on jo kauan ollut voimassaolevaa lainsäädäntöä. Uusien ajattelutapojen miettimisen sijaan ministerin kannattaisi tutustua olemassaolevaan lakiin ennen kuin rupeaa uudistamaan sitä.

Nykyisinhän homma menee näin: Turvapaikanhakija saa vastaanottorahaa, joka on pienempi kuin alin toimeentulotuki. Kun hän saa oleskeluluvan, niin hän saa joko työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Tätä rahaa sanottiin ennen kotouttamistueksi ja siitä säädetään kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:ssä yhä edelleen näin:

Maahanmuuttajalle maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Työttömyysturvalain 2a luku kertoo millaisia sanktioita seuraa työstä tai työvoimapoliittisesta koulutuksesta kieltäytymisestä. Karenssi vaihtelee 15-90 päivään sen mukaan, millaisesta tarjouksesta kieltäytyy. Karenssi tarkoittaa sitä, että kieltäytyjä ei saa työttömyysetuutta, vaan  joutuu turvautumaan kunnan myöntämään toimeentulotukeen.

Toimeentulotukilain 10 §:n mukaan toimeentulotukea voidaan alentaa työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymisen takia 20 % ja toistuvan kieltäytymisen takia 40 %.

Edellä siteeratun kotouttamisen edistämisestä annetun lain 19 §:n mukaan nämä sanktiot koskevat oleskeluluvan saanutta ihan samalla tavalla kuin ne koskevat suomalaista. Hanna Mäntylän sanoja lainaten samoja velvoitteita käytetään jo oleskeluluvan saaneisiin ja jos oleskeluluvan saanut ei ole aktiivinen ja ota vastuuta kotouttamisestaan, niin hänen tukeaan voidaan alentaa.

Ministeri on siis keksinyt pyörän tai mahdollisesti mennyt vielä kauemmaksi historiassa ja keksinyt tulen.

Pakkohan tässä on olla jotain uutta, ei kai ministeri sentään voi laittaa virkamiehiään keksimään jo olemassaolevaa lakia. Minä en löydä tästä mitään muuta uutta kuin sanojen sekoittamisen. Ennen oleskeluluvan saaneiden toimeentulo- tai työmarkkintukea sanottiin kotouttamistueksi. Kotouttamisraha puolestaan on vieläkin se raha, jolla valtio korvaa kotouttamisesta kunnille aiheutuneita kustannuksia. Oleskeluluvan saaneen toimeentulotukea tai työmarkkinatukea ruvettaisiin nyt myös sanomaan kotouttamisrahaksi tai uudelleen kotouttamistueksi, jolloin kansanjoukot pääsisivät taas kuvittelemaan sen rahan tulevan muiden etuuksien lisäksi.

Tai tuleehan tässä sentään parin euron rahallinen säästö kuukauden pituudesta riippuen. Mäntylä haluaa poistaa turvapaikanhakijoilta työmarkkinatuen ja korvata sen alimman toimeentulotuen suuruisella kotouttamisrahalla. Toimeentulotuen perusosa on 485,50 euroa kuukaudessa ja työmarkkinatuki on bruttona 32,68 euroa jokaiselta arkipäivältä. Työmarkkinatuesta myös oleskeluluvan saanut maksaa 20 % veroa kuten muutkin. Laskekaa itse montako euroa tässä säästetään.

***

Kommentointi vain omalla etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole sovittu nimimerkin käyttämisestä.

Alkeita osaamaton ministeri

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps) sanoi tänään puoluetoimistolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että kotouttamistuen tasosta tulee pienempi kuin nykyinen työmarkkinatuki ja se olisi vastikkeellista.

– Tulemme hakemaan tason, että se on varmasti alhainen, Mäntylä sanoo.

Sivumennen sanoen olen ihmetellyt miksi perussuomalaiset ministerit pitävät tiedotustilaisuutensa oman ministeriön sijaan puoluetoimistossa, mutta syy alkaa selvitä. Ministerit eivät ymmärrä omasta hallinnonalastaan edes perusasioita ja ministeriössä tuppaa olemaan paikalla asioista tietäviä virkamiehiä, jotka voisivat asettaa esimiehensä kiusallisiin tilanteisiin korjaamalla heidän tekemiään asiavirheitä.

Mäntylä selvästikin vasta opettelee suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen soveltamista kotoutettaviin. Mitä ilmeisimmin hän tarkoitti tänään pääasiallisesti oleskeluluvan saavia pakolaisia eikä tullut ajatelleeksi, että Laki kotoutumisen edistämisestä koskee ihan kaikkia maahanmuuttajia, ei pelkästään oleskeluluvan saavia turvapaikanhakijoita.

Lain 1 § sanoo näin:

Tämän lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Tämä tosiasia nostaa huomattavasti niiden määrää, joiden kotouttamistukea ministeri aikoo leikata rajusti.

Mikä sitten on se kotouttamistuki?

Sillä tarkoitetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:ssä säädettyä kotoutumissuunnitelman aikaista toimeentuloa. Siitä säädetään lainkohdassa näin:

Maahanmuuttajalle maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Työttömyysetuus tarkoittaa Kelan maksamaa työmarkkinatukea ja toimeentulotuen maksaa kunta. Ne ovat samansuuruisia kaikille niihin oikeutetuille perustuslain nojalla. Sen 6 §:n 1 momentti sanoo näin:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Perustuslaki ei puhu mitään suomalaisista, pakolaista, turvapaikanhakjoista eikä maahanmuuttajista. Se puhuu ihmisistä. En tiedä mitä Tanskan perustuslaki asiasta sanoo, mutta Suomessa noudatetaan Suomen perustuslakia.

Ministeri Mäntylä lyö taas kerran päätään perustuslain kulmaan aikomalla alentaa tuntuvasti joidenkin ihmisryhmien saamaa työttömyysetuutta ja toimeentulotukea. En tiedä onko kyseessä tietämättömyys perustuslain ja sosiaaliturvajärjestelmän sisällöstä vai silkasta paniikista katoavien kannattajien pitelemiseksi, mutta suoranaiselta kiusaamiselta se kyllä vaikuttaa.

Entäpä sitten tuo Mäntylän lupaama vastikkeellisuus?

Hän ei ilmeisesti tiedä sitäkään, että kotouttamistukena saatu työttömyysetuus tai toimeentulotuki ovat jo nyt vastikkeellisia ja sanktioituja ihan samalla tavalla kuin syntyperäisten saamat vastaavat etuudet. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 17 §:n 4 momentti sanoo asiasta näin:

Jos maahanmuuttaja kieltäytyy ilman pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan työttömyysetuuteen voidaan rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissa säädetään tai toimeentulotukea alentaa siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään.

Työttömyysturvalaissa sanotaan, että kieltäytymisestä seuraa etuuden menettäminen määräajaksi ja toimeentulotukilain mukaan kieltäytyvän tukea voidaan alentaa 20 % ja toistuvasta kieltäytymisestä 40 %. Jos Mäntylä tarkoittaa vastikkeellisuudella työn tekemistä tuen saamisen ehtona, niin sitten hän on luomassa täydellistä pakkotyöjärjestelmää kaikille etuuksia saaville. Perustuslaki kun vaatii kohtelemaan ihmisiä yhdenvertaisesti.

Voiko asiaa enää selvemmin sanoa? Mitenhän saisimme sosiaali- ja terveysministerimme oppimaan tällaiset perusasiat?

Ehkä hänen kannattaisi joskus kysyä oman ministeriönsä virkamiehiltä ennen tiedotustilaisuuden pitämistä.