Tyhmän eväät

Pohjoiskarjalainen Juuan kunta on tekemässä itselleen miljoonalaskun ihan silkkaa saamattomuuttaan ja suoraan sanottuna hölmöyttään. Kyseessä on tietenkin tämä vanha tuttu sählääminen terveyskeskusksen ulkoistamispäätösten kanssa.

Kerrataan taas tapahtunutta. Joulukuussa 2010 kunta ulkoisti terveyskeskuksen Coronaria hoitoketju oy:lle. Yrityksen jatkuvien sopimusrikkomusten takia kunta irtisanoi sopimuksen maaliskuun 2011 alusta lähtien ja teki uuden sopimuksen MedOnen kanssa. Coronaria kiisti irtisanomisperusteet ja uhkasi kuntaa ainakin kuusinumeroisella korvausvaatimuksella sopimusrikkomuksen takia. Sopimuksen vuosiarvo oli 970 000 euroa, joten ainakin sen verran Coronaria vaatinee kunnalta. Päälle siihen tulevat tietenkin kaikki aiheutuneet kulut.

Tällaisessa tilanteessa jokainen järkevä puolustautuisi kaikin keinoin, mutta ei Juuan kunta. Kunta kyllä palkkasi oman asianajajan ja nyt kunnanjohtaja kertoo osapuolten asianajajien keskustelevan vaateista. Tarkoitus on saada asia sovittua ilman irtisanotun sopimuksen edellyttämää välimiesoikeutta.

Tähän asti näyttää hyvältä. Kunnanjohtaja sanoo kuitenkin päivän lehdessä, että kunta ei ole tehnyt mitään päätöstä omista korvausvaatimuksistaan. Kunta on siis lähettänyt palkkaamansa asianajajan neuvotteluihin ihan tyhjin käsin, täysin puolustuskannalle. Ei ole olemassa mitään laskelmia sopimuksen irtisanomisesta kunnalle aiheutuneista kustannuksista, ei asian käsittelystä aiheutuvista kuluista, ei edes asianajajan palkkioiden korvaamisesta. Kunta on siis henkisesti alistunut maksamaan käytännössä ihan kaiken vaadittavan.

Tällaista toimintaa voisi pitää jo virkavelvollisuuksien laiminlyöntinä. Kunnassa ilmeisesti luotetaan sokeasti asianajajan osaamiseen tajuamatta, että ilman konkreettisia vaatimuksia ei kukaan pysty menestymään neuvotteluissa. Asianajajan on joko tyydyttävä saneluratkaisuun tai vietävä asia välimiesoikeuteen. Ei tule halvaksi sekään, varsinkin jos sama saamattomuus jatkuu sielläkin.

Alkuperäinen sopimus Coronarian kansa on selvästi ollut kunnalle epäedullinen, koska Coronaria on kiistänyt kunnan käyttämät irtisanomisperusteet. Vanhalle vahingolle ei kukaan enää mahda mitään, mutta nyt ollaan tahallaan tekemässä uutta. Ja ihan vain sen takia, että kukaan ei ole tullut laskeneeksi aiheutuneita kustannuksia. Niitä kustannuksia tulee koko ajan lisää, koska ei asianajaja tee työtään rakkaudesta päämiestä kohtaan.

Vanha kansa sanoo, että tyhmän eväät syödään ensimmäiseksi.

Yksi hullu kysyy enemmän…

Juuan kunta yksityisti pakon edessä terveyskeskuksen vastaanottopalvelut keväällä 2010. Mitään muuta mahdollisuutta ei enää ollut, koska kukaan ei hakenut avoinna oleviin lääkärin virkoihin. Nyt kuntaan on saatu johtavan lääkärin lisäksi toinenkin virkalääkäri, joten tilanne helpottuu hiukan.

Luin aikani kuluksi sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.12.2011 pitämän kokouksen pöytäkirjaa ja yritin hahmottaa tapahtunutta ja nykytilannetta. Lautakunta  päätti väliaikaisen hankintasopimuksen jatkamisesta ja esityslistatekstissä kerrattiin omituista historiaa.

Keväällä 2010 siis palvelut päätetiin ostaa Coronaria Oy:ltä. Tästä päätöksestä valitti kilpailutuksessa toiseksi jäänyt MedOne ja valitus on edelleen vireillä KHO:ssa. Yhteistyö Coronarian kanssa epäonnistui täydellisesti, joten vuoden 2011 alussa kunta irtisanoi sopimuksen ja tilasi palvelut MedOnelta. Tästä taas pahastui Coronaria ja uhkasi kuntaa ikävillä juridisilla ja tuntuvilla taloudellisilla seuraamuksilla. Tämän prosessin etenemisestä ei ole kerrottu kuntalaisille mitään, mutta ainakin kunnan palkkaaman asianajajan laskutus pyörinee koko ajan.

Nyt joulukuussa kunta päätti jatkaa ostopalvelusopimusta väliaikaisesti MedOnen kanssa kahden kuukauden irtisanomisajalla. Tarkoitus on, että koko kilpailutus järjestetään uudelleen vuoden 2012 aikana. Nyt seuraavat sitten ne hullun kysymykset, johon viisaiden toivoisin vastaavan julkisesti.

Miten on mahdollista, että kunnalla on kesken juridinen prosessi molempien entisten, nykyisten ja todennäköisesti myös tulevien yhteistyökumppaneidensa kanssa? Miksi MedOnen valitus siitä alkuperäisestä päätöksestä on yhä vireillä KHO:ssa, vaikka yritys on saanut tahtonsa läpi ja järjestänyt palvelut jo vuoden ajan? Onko MedOnea edes pyydetty vetämään valituksensa pois? Vai onko MedOnen tarkoitus pidellä kuntaa pihdeissä tulevaa kilpailutusta ajatellen?

Kuinka paljon on tähän mennessä tullut maksamaan prosessi Coronariaa vastaan ja mikä ylensä on tämän jutun tilanne? Tästä asiasta ei koskaan ole kerrottu mitään muuta kuin se, että asianajaja on palkattu neuvottelemaan Coronarian kanssa. Paljonko näistä neuvotteluista on kertynyt laskua ja onko oikeudenkäynti vireillä tai odotettavissa?

Kumpihan näistä riidanhalusista sopimuskumppaneista tulee voittamaan tulevan kilpailutuksen, vai voittaako jokin kolmas, vähemmän riitaisa yritys? Voittipa kuka tahansa, niin oikeudenkäyntien jatkuminen tuntuu ainakin varmalta. Kilpailutuksessa hävinneellä on aina kysymyksessä iso taloudellinen intressi ja toimet ovat sen mukaisia. Onko kunnassa pätevyyttä järjestää kilpailutus moitteettomasti vai avataanko asianajajalle taas avoin piikki selvitellä sotkut jälkikäteen? Voisiko sekä MedOnea että Coronariaa vaatia puhdistamaan pöydän entisten valitusten osalta ennen uuden kilpailutuksen järjestämistä?

Veikkaanpa, että kukaan ei vastaa näihin kysymyksiin.

Sidonnaisuudet puntarissa

Pohjoiskarjalainen Rääkkylän kunta yksityisti koko sosiaalitoimensa tuottavaksi liiketoiminnaksi Attendo MedOnelle. Kuten odottaa saattoi, ei tiukasti lakisidonnaisen virkatoiminnan teettäminen yksityisellä yrityksellä suju kivuttomasti. Valvira on on antanut useasta eri epäkohdasta päätöksensä, mutta kunta aikoo sinnikkäästi valittaa niistä.

Sosiaalitoimi on sidottu monen eri lain määrämuotoihin varsinkin henkilöihin kohdistuvien päätösten osalta. Niitä saa tehdä vain virkasuhteessa oleva henkilö virkavastuulla. Rääkkylän ainoa sosiaalitoimen viranhaltija on sosiaalityön ammatillinen johtaja ja kaikki muut ovat MedOnen palveluksessa. Ammatillinen johtajakin on virassa vain osa-aikaisesti. Hän saa kunnalta kiinteää palkkaa, mutta hänelle ei ole määritelty työtunteja. Fyysisesti hän on kuulemma paikalla ”tarpeen mukaan”.

Suurimman osan hänen palkastaan maksaa yhtiö nimeltään Merikratos Oy, jolla on yhteistyösopimus MedOnen kanssa. Ja MedOne siis hoitaa koko sosiaalitoimen.

Tämän sidonnaisuuden takia hän on Valviran mukaan esteellinen hoitamaan osa-aikaista virkaansa Rääkkylässä. Valviran mukaan kunta ei ole myöskään oikeutettu antamaan yrityksen palveluksessa oleville sosiaalityöntekijöille mitään yksittäisiä virkamääräyksiä silloin, kun tämä virkahenkilö ei ole paikalla. Hän on ainoa, joka voi näissä ammatillisissa asioissa käyttää kunnan toimivaltaa. Tai siis voisi, jos ei olisi esteellinen.

Tämän pitäisi olla kunnalle selvä asia, mutta ei se vaan ole. Pätevä ja esteetön viranhaltija on tietenkin se ainoa oikea henkilö tekemään lakisääteisiä päätöksiä ja antamaan määräyksiä yksittäisissä asioissa. Hän on silloin se ”kunta” ja hänellä on virkavastuu. Kenelläkään yksityisen palveluksessa olevalla tai edes luottamuhenkilöillä ei ole tällaista oikeutta yksittäisiin virkatoimiin.

Melko ällistyttävä soppa, josta kunta luulee pääsevänsä eroon jatkovalituksella. Se tuskin onnistuu, koska moniin sosiaalitoimen päätöksiin vaaditaan ehdottomasti jäävitön viranhaltija. Suoraan toisen yhtiön kautta MedOneen sidoksissa oleva ja fyysisesti jossain muualla huiteleva osa-aikainen viranhaltija tällaisista asioista päättämässä on hämmästyttävän piittaamatonta toimintaa. Kunnan mukaan hän on kelvollinen päättämään jopa suoraan MedOnea koskevista asioista kunnan puolesta.

Ei tässä vielä kaikki ollut. Valvira vaatii kuntaa myös palkkaamaan lasten asioista vastaavaksi sosiaalityöntekijäksi jonkun pätevän henkilön. Kunta on kuitenkin sitä mieltä, että asioista voi ihan hyvin päättää epäpäteväkin, sanoipa laki mitä tahansa.

Pahimmat visiot alkavat siis toteutua. Sosiaalitoimi on siirtynyt yksityisen yrityksen monopoliksi jopa niin tiukasti, että ainoa virkavastuulla toimivakin on tilipussistaan sidoksissa yksityisen välikäden kautta MedOneen. Lastensuojelun asioista päättää epäpätevä henkilö, mutta kunnan mielestä Valviralla ei ole oikeutta edes huomatutella näistä asioista.

Outo marssijärjestys

Luin eilen sanomalehti Karjalaisesta, että Juuan kunta aikoo toteuttaa ikäihmisten palvelutalohankkeen ulkoistamissopimuksella. Kunta hakee yhteistyökumppaneita ja on kunnanjohtajan mukaan käynyt neuvotteluja eri toimijoiden kanssa jo kesästä saakka. Ajatuksena on, että joku yhteistyökumppani hoitaa rakennuttamisen ja joku toinen itse toiminnan ostopalveluna. Tämähän on tuttu kuvio ihan kaikkialla.

Asiana palvelutalo on ehdottoman tärkeä. Tällä hetkellä yli 50 kunnan vanhusta on sijoitettu kotikunnan ulkopuolelle erilaisiin palvelutaloihin tai hoitoyksiköihin. Heitä on ainakin Nurmeksessa, Polvijärvellä, Liperissä ja Ilomantsissa. On korkea aika saada heidät tuttuun kotikuntaan takaisin.

Hieraisin kuitenkin silmiäni lukiessani kunnanjohtajan suunnitelmista. Hän pitää itsestään selvänä, että hanke toteutetaan ulkoistamissopimuksella. Hän on käynyt jo puoli vuotta neuvotteluja asiasta eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Nähtävästi hän ei ole koskaan edes miettinyt hankkeen toteuttamista kunnan omana työnä.

Valtuusto ei ole tehnyt asiasta minkäänlaista periaatepäätöstä, joten kunnanjohtaja toiminee ihan omin päin. En tiedä, keitä nämä neuvottelukumppanit ovat, mutta minulla on vahva aavistus. Attendo MedOne on jo valloittanut koko terveyskeskuksen yksityistämissopimuksella, joten sille olisi ihan luontevaa tiukentaa otettan kunnan rahakukkarosta palvelutalohankkeella. MedOnella on jo olemassa yleishyödyllinen asumisyhtiö, joka voi saada valtion rahoitustukea ja Ara:n lainoitusta palveluasuntojen rakentamiseen.

Valtuusto pääsee tekemään asiasta periaatepäätöksen vasta vuodenvaihteen tienoilla, siis puoli vuotta sen jälkeen, kun neuvottelut yksityisten kanssa on aloitettu. Ilmeisesti valtuutetut talutetaan sellaiseen tilanteeseen, että heillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä yksityistämisneuvottelujen tulokset. Heitä ei aiotakaan päästää päättämään asiasta periaatteellisella tasolla, eli valitsemaan aidosti yksityistämisen ja oman työn välillä.

Ei se näin voi mennä. Valtuutettujen on otettava käsiinsä heille kuuluva valta ja tehtävä periaatepäätös selvien laskelmien pohjalta. Ne laskelmat eivät saa olla ”yksityisten neuvottelukumppaneiden” laatimia, vaan puolueettomia. Yksityinen vai kunnan oma työ, siinä vaihtoehdot. Vasta sen jälkeen virkamiehet saavat jatkaa neuvotteluja.

Valtimo teki äskettäin samanlaisessa asiassa tärkeän ratkaisun. Valtuusto päätti rakentaa palvelutalon kunnan työnä ja järjestää toiminnankin kunnallisena palveluna. Siinäpä esimerkkiä juukalaisille päättäjille.

Mitäs se kuntalaki sanoikaan tiedottamisesta valmisteilla olevista asioista? Siellä taidetaan mainita jotain kuntalaisten informoinnista jo tärkeiden asioiden valmisteluvaiheessa. Meillä ei ole taidettu informoida edes kunnan ylimpiä päättäjiä.

Arvot ja faktat

Päivän Helsingin Sanomien mukaan valtion työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet roimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vauhti kiihtyy jatkuvasti ja viime vuonna kustannukset olivat peräti 14 % suuremmat kuin vuonna 2009. Syynä on yksityistäminen ja kansainvälisten pääomasijoittajien ryntäys kasvaville markkinoille.

Valtiokonttorin ylläpitämä työterveyshuolto lopetettiin 1990-luvulla ja tilalle perustettiin valtionyhtiö Medivire. Joskus viime vuosikymmellä se siirtyi vaivihkaa Terveystalo Oy:n haltuun. Valtion työterveyshuoltoa ostetaan myös niinikään pääomasijoittajien omistamilta Mehiläiseltä ja MedOnelta.

Kukaan ei ole koskaan tehnyt mitään linjapäätöksiä yksityistämisestä, vaan kehitystä on hivutettu nykyiseen suuntaan yksittäisillä päätöksillä. Näitä päätöksiä on ollut helppo tehdä, koska jo 90-luvulta lähtien on jatkuvasti puhuttu yksityistämisen ja kilpailutuksen eduista. Aina on viitattu lukuisiin tutkimuksiin, jotka muka todistavat julkisen sektorin oman toiminnan tehottomaksi ja kalliiksi ja ylistävät yksityissektorin dynaamisuutta ja halpuutta.

Kyseessä on kuitenkin selvästi poliittinen ja ideologinen valinta. Se vain on puettu valeasuun sekoittamalla arvot ja asenteet faktoihin. Ideologiset ja taloudellisen edun tavoittelua tukevat arvoasetelmat naamioidaan tosiasioiden muotoon, jolloin ne muuttuvat osaksi objektiivista maailmaa. Sen jälkeen niistä ei enää tarvitse keskustella, koska kyseessä on kiistaton tosiasia.

Sama toimii ihan kaikkialla. Miettikää ihan mistä tahansa asiasta käytävää keskustelua, niin huomaatte menettelyn toistuvan. Toinen toistaan vakuuttavampia tutkimustuloksia ja tilastoja julkaistaan ihan vain sen takia, että arvot näyttäisivät tutkimuksiin nojaavan kantaa tukevilta faktoilta.

Ainakin terveydenhoidon yksityistämisen osalta jokainen siihen hairahtunut kunta ja valtionhallinnon sektori joutuu vähitellen avaamaan silmänsä. Kalliiksi käyvä touhu herättää tajuamaan sen, minkä jokainen järjellään ajatteleva on tajunnut jo kauan sitten. Yksityistäminen ei voi olla halvempaa, koska julkinen sektori tekee kaiken ilman voitontavoittelua. Pääomasijoittaja ajattelee vain voiton maksimointia.