6.12.2017

Montako natsia tarvitaan tekemään 612-marssista natsimarssi? En tiedä, mutta omien arvioidenne pohjaksi voin kertoa muutamia tosiasioita. Eivät ne mitään salaisuuksia ole koskaan olleet, mutta monilla on ihan mielenkiinnon puutteen takia vääriä tietoja. Joidenkin päät ovat sekaisin roskamedioiden syöttämistä valheista.

612-soihtukulkueen järjestää rekisteröimätön yhdistys 612.fi. Se korostaa tapahtuman epäpoliittisuutta ja pelkästään isänmaallista luonnetta. Mukaan on kutsuttu kaikki itsensä isänmaallisiksi suomalaisiksi tuntevat, ja kaikki poliittiset tunnukset on kielletty.

Hyvä näin. Tosiasia kuitenkin on, että natsit ovat aina olleet mukana. Neljä vuotta sitten Suomen Vastarintaliike (nykyisin Pohjoismainen Vastarintaliike) oli tapahtuman aktiivinen järjestäjä. Yhdistyksen jäsenet toimivat silloin jopa kulkueen järjestyksenvalvojina. Liikkeen entinen johtaja Henrik Holappa on kertonut, että koko ajatus oli lähtöisin heiltä. Tarkoituksena oli koota yhteen kaikki äärioikeistolaisesti ajattelevat pienryhmät katto-organisaationa toimivan 612-yhdistyksen alle. Joka vuosi liike on mainostanut aktiivisesti tapahtumaa, ja sen jäsenet ovat osallistuneet siihen heti oman marssinsa jälkeen.

Niin he tekevät tänäkin vuonna. Sekä 612-yhdistys että PVL perustelevat osallistumista sillä, että tilaisuus on avoin kaikille isänmaallisesti ajatteleville. Tässä on minun mielestäni melkoinen ristiriita.

Pohjoismainen Vastarintaliike pyrkii avoimesti kumoamaan nykyisen yhteiskuntajärjestelmän ja lakkauttamaan Suomen valtion korvatakseen sen yhteispohjoismaisella, yhden johtajan johtamalla kansallissosialistisella valtiolla. Tavoitteeseensa se on enemmän kuin halukas pääsemään väkivalloin. Suomen itsenäisyyden kunniaksi järjestettävälle marssille osallistuu siis joukko Suomen itsenäisyyden kumoamiseen pyrkiviä. Ensin he marssivat itsenäisyyttä vastaan yhteispohjoismaisen natsivaltion puolesta. Sitten he riisuvat natsiaatteen ja rupeavat isänmaallisiksi suomalaisiksi.

Uskoo ken haluaa. Isänmaahan se on tietysti yhteispohjoismainen natsivaltiokin, mutta se ei ole minun isänmaani.

Pitäisikö natsien osallistuminen sitten kieltää? Natsien onneksi me emme elä sellaisessa yhteiskunnassa, jota he itse haluavat. Satavuotiaassa demokraattisessa Suomessa saa jokainen marssia. Jokainen saa vastustaa tai kannattaa mitä haluaa. Jokainen saa tehdä omat arvionsa siitä, montako natsia tarvitaan tekemään jostain tapahtumasta natsitapahtuma.

Onnea satavuotiaalle Suomelle ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille lukijoilleni. Pidetään Suomi demokraattisena, vapaana ja itsenäisenä.

Lippu1

 

 

 

Jo oli aikakin

Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi eilen lakkautettavaksi sekä natsijärjestö Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen että sille omalla toiminnallaan rahaa rahaa keränneen Pohjoinen Perinne ry:n. Päätös ei vielä ole lainvoimainen, joten saatamme vielä joutua näkemään natsien marssivan oman lippunsa alla Suomen täyttäessä sata vuotta. Tosin sen ei pitäisi enää olla mahdollista, sillä yhdistyslain 45 §:n mukaan oikeuden lakkauttaman yhdistyksen toiminta on heti lopetettava.

Liikkeen historia on hengästyttävä. Vuonna 2010 kaasuisku Helsinki Pride -kulkueeseen, 2011 kokoomuksen vaalikojun työntekijöiden kimppuun hyökkääminen, 2012 Dan Koivulaakson kimppuun käyminen kaasusumuttimella kirjanesittelytilaisuudessa, 2012 satunnaisen ohikulkijan pahoinpitely Hartolan markkinoilla, 2012 rasisminvastustajaksi mielletyn henkilön pahoinpitely hänen kotiovellaan Tampereella, 2013 Jyväskylän kirjastoisku, 2013 laiton henkilörekisteri, 2014 ulkomalaistaustaisen henkilön pahoinpitely Myyrmäessä, 2015 väkivalta Jyväskylässä, 2016 törkeä pahoinpitely ja mahdollinen kuolemantuottamus Helsingin Rautatientorilla. Tästä viimeisestä teosta liike palkisi näyttävästi tekijän, vaikka naamioikin palkitsemisen syyksi muka muut ansiot liikkeen toiminnassa.

Kirjoitin ensimmäisen kerran silloin Suomen Vastarintaliikkeen nimellä toimivasta järjestöstä huhtikuussa 2010, jolloin se oli vain yön pimeydessä hiippaileva pieni tarranliimaajaporukka. Jo silloin sen ohjelma kertoi ihan selvää kieltään tavoitteista. Sen jälkeen olen palannut aiheeseen silloin tällöin, mutta eipä se ole paljon kiinnostanut. Ei edes silloin, kun SVL alkoi syyllistyä väkivaltarikoksiin julkisilla paikoilla keskellä päivää. Ei edes silloin, kun natsit alkoivat marssia kaduillamme eikä vielä silloinkaan, kun natsit omivat itsenäisyyspäivän viettämisen ja hämäsivät osan kansaa liittymään soihtumarssiin ensimmäisen kerran. Toisella kertaa marssia edeltävässä ohjelmassa oli jo mukana hallituspuolueen kansanedustajakin, mutta eipä asia jaksanut ketään kiinnostaa.

612-soihtukulkue järjestetään tänäkin vuonna, ja toivottavasti järjestäjät tekevät natseihin viimeinkin selvän pesäeron. Tähän asti natsit ovat siinäkin tapahtumassa verhoutuneet isänmaallisuuden valepukuun. Suomen yhteiskuntajärjestyksen kumoaminen väkivalloin yhteispohjoismaisen kansallissosialistisen valtion tieltä ei ole isänmaallista.

Demokratia heräsi puolustamaan itseään. Järjestön tarkoitus on koko ajan ollut laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoaminen väkivalloin, mutta eivät he itsekään ole uskoneet sen toteutuvan. Sen sijaan liike on kerännyt joukkoonsa väkivaltaa ihannoivia ja pelon lietsontaan halukkaita uhoajia. Joillain poliitikoillamme on ollut enemmän tai vähemmän verhottua halua tehdä liikkeen kanssa yhteistyötä.

Jo eilen alkoi parku poliittisesta poliisista, Demlan mädättämästä oikeuslaitoksesta ja isänmaallisiin suomalaisiin kohdistuvasta vainosta ja kansanmurhasta. Parkujat näyttävät pelkäävän, että heille tehdään se, mitä he itse ovat avoimesti kertoneet haluavansa tehdä muille, eli vähintään tapetaan. Pelko on ihan turha. Sananvapaus, mielipiteenvapaus ja kokoontumisvapaus ovat ennallaan, mutta yhteiskunta näytti hyväksyttävän toiminnan selkeän rajan. Demokratian ei tarvitse sietää demokratian väkivaltaiseen kumoamiseen pyrkiviä järjestöjä.

Demokraattinen yhteiskunta on pitkämielinen, mutta ei se ihan mitä tahansa loputtomiin siedä.

gif-indiana-jones-hate

EDIT: 1.12.2017 klo 14.30: Lisätty toiseen kappaleeseen maininta yhdistyslain 45 §:stä.

Uusi puserolaki?

Puserolaki eli laki kiellosta käyttää poliittisia tunnusmerkkejä eräissä tilaisuuksissa säädettiin 1934. Lailla pyrittiin ensi sijassa vaikeuttamaan sekä Isänmaallisen Kansanliikkeen että kommunistien julkista toimintaa. Tarkoitus oli viilentää ylikuumentunutta poliittista ilmapiiriä, mutta tulokset jäivät laihoiksi.

Nyt iso osa kansaa ja aivan liian monet päättäjät vaativat jonkinlaisen uuden puserolain säätämistä ilmeisesti kuvitellen, että sillä kiellettäisiin vain natsitunnusten ja -lippujen käyttäminen. Ei siinä niin kävisi, koska lain on aina oltava yleisluonteinen. Mitään Lex Suomen Vastarintaliikettä ei voi säätää, vaan lakia voitaisiin ja sitä pitäisi voida soveltaa muihinkin tilanteisiin. Jokainen rupeaisi vaatimaan sen soveltamista itselleen sopivalla tavalla.

Tästä on nopeasti saatu jo viitteitä. Keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila ennätti jo vaatia kaikkien eläinaktivistien ja anarkistien julistamista ääriliikkeiksi toimintatapoihin katsomatta ja tulkitsijasta riippuen epäilemättä äärikeskustalaisuuskin voitaisiin katsoa ääriliikkeeksi.

Olen jankuttanut monta vuotta, että meillä on jo tarpeellinen lainsäädäntö, on ollut jo kauan. Meiltä puuttuu vain tahto sen käyttämiseen. Mikko Niskasaari sanoo, että lain käyttämättä jättäminen on ollut poliisin ja syyttäjälaitoksen poliittinen valinta.

Niinpä, poliisi ja syyttäjälaitos eivät toimi irrallaan muusta yhteiskunnasta, mutta ei mennä nyt siihen. Mennään taas kerran siihen olemassaolevaan lainssäädäntöön ihan pykälä kerrallaan.

Rikoslain 6 luvun 5 § määrittelee rangaistuksen koventamisperusteet ja yksi peruste on rikoksen tekeminen osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Pykälän toisen momentin mukaan järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka 11 luvun 10 §:ssä tai 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja rikoksia.

Tuo vahventamani 11 luvun 10 § käsittelee kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Rikoslain 17 luvun 1a §:n mukaan pelkkä osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan on rangaistavaa ja siitä voidaan tuomita maksimissaan kahden vuoden vankeuteen. Pykälä on pitkä, mutta se kannattaa silti lukea:

Se, joka

1) perustamalla tai organisoimalla järjestäytyneen rikollisryhmän taikka värväämällä tai yrittämällä värvätä henkilöitä sitä varten,

2) varustamalla tai yrittämällä varustaa järjestäytynyttä rikollisryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla,

3) järjestämällä, yrittämällä järjestää tai antamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle koulutusta rikollista toimintaa varten,

4) hankkimalla, yrittämällä hankkia tai luovuttamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle toimitiloja tai muita sen rikollista toimintaa varten tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä tai muita ryhmän rikollisen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä välineitä,

5) suoraan tai välillisesti antamalla tai keräämällä varoja järjestäytyneen rikollisryhmän rikollisen toiminnan rahoittamiseksi,

6) hoitamalla järjestäytyneen rikollisryhmän tärkeitä taloudellisia asioita tai antamalla ryhmän rikollisen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja tai

7) järjestäytyneen rikollisryhmän rikollisten tavoitteiden saavuttamista muulla vakavuudeltaan näihin verrattavalla olennaisella tavalla aktiivisesti edistämällä

osallistuu 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan, jossa tavoitteena on tehdä yksi tai useampi lainkohdassa mainittu rikos, ja jos tällainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, on tuomittava järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

6-kohdan oikeudellisten neuvojen antaminen ei tarkoita rikoksen esitutkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn taikka rangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvää oikeudellisen avustajan tai asiamiehen tehtävien hoitamista. Se sanotaan erikseen omana momenttinaan.

Yhtään paniikissa hosumalla valmisteltua uutta lakipykälää ei tarvita, vaan ruvetaan viimeinkin käyttämään näitä olemassaolevia pykäliä. Niitä voi soveltaa kaikkiin rikollisesti järjestäytyneisiin ja toimiviin ääriryhmiin väriin ja lippuihin katsomatta.

Linkki rikoslakiin löytyy täältä. Katsokaa itse nuo lainkohdat ja kertokaa ne päättäjillemmekin.

***

Kommentoinnissa vanhat säännöt: vain omalla etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu. Lisäksi kaikkien pitäisi ymmärtää, että bloggaajalle rähiseminen ja uhkailu a-lehdille kantelemisella eivät edistä kommentin julkaisemista. Laittomat uhkaukset menevät poliisille.

Jälkipyykkiä ja kummallisia kytköksiä

Peli poikki -mielenosoitus näyttää onnistuneen odotetusti ja se oikea kansan enemmistö on puhunut. Soraääniltä ei vältytty, sillä perussuomalaiset nuoret puheenjohtajansa Sebastian Tynkkysen johdolla rikkoivat röyhkeästi omaisten nimenomaista pyyntöä ja järjestäjien vaatimusta olla tuomatta puoluepolitiikkaa mukaan mielenosoitukseen. Tynkkynen kumppaneineen karnevalisoi tapahtuman pukeutumalla englantia puhuviksi supersasankareiksi ja politisoi sen jakamalla PS-nuorten logolla varustettuja vihellyspillejä.

Facebook-päivityksessään Tynkkynen kertoo osallistuneensa mielenosoitukseen puolueen pyynnöstä eli hän siis edusti hallituspuoluetta, joka nähtävästi käski hänen mennä paikalle Batmanina tai sitten ei. Käskyäkään en enää ihmettelisi, sillä puolue on kiemurrellut jo viikon, kun pitäisi olla rasisti kannattajien miellyttämiseksi ja pitäisi olla rasismin vastustaja poliittisen uskottavuuden säilyttämiseksi ja hallituksessa pysymiseksi. Koettakoot nyt päättää, mutta sen sanon, että Tynkkysen sietää hävetä kunnolla. Varsinkin, kun hän heti illalla oikein rehvasteli tekemisillään.

14364683_10210689914504200_8719891006431517735_n

Näinkö puolue ohjeisti toimimaan ja onko tämä puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerinkin mielestä hauskaa?

Muut perussuomalaiset ovat kommentoineet marssia. Olli Immonen näki tapansa mukaan kaikissa marssijoissa anarkistin.

immonen

Varavaltuutettu Riku Nevanpää on perussuomalaisten Harjavallan osaston puheenjohtaja ja Satakunnan Perussuomalaiset ry:n hallituksen jäsen. Hän on myös Suomen Sisun piiripäällikkö. Suomen Sisun puheenjohtaja on Olli Immonen.

nevanpaa

Mitenkäs tämä asiapuolueena oleminen nyt sujuu ja olisikohan puolueessa jotain siivottavaa?

Rajat kiinni -vastamielenosoituksen järjestäjän otti poliisi kiinni niskoittelusta ja ilman johtajaa jääneistä epätietoisista johdettavista otetussa kuvassa on aineksia vaikka vuoden lehtikuvaksi.

vuoden-lehtikuva

Samaan aikaan uutisissa levisi tieto, että kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä epäilty ei ole mikä tahansa rivinatsi. Vasta muutama päivä sitten mm. Jussi Halla-aho julisti joko tietämättömyyttään tai tahallaan näin:

Kun yksittäinen taparikollinen sitten potkaisee ihmistä rautatieasemalla, ei edes vaadita taparikollisia lukkojen taakse, vaan käytetään tapausta keppihevosena ja hyökätään niitä vastaan, jotka ovat valinneet väkivallattoman ja demokraattisen toimintatavan.

Kaleva-lehden mukaan epäilty ei todellakaan ole pelkkä yksittäinen taparikollinen, vaikka rikoshistorian perusteella taparikollinen onkin. Hän on nimittäin Magneettimediaa julkaisevan Pohjoinen perinne ry:n puheenjohtaja. Magneettimedia on juutalaisvastainen, rasistinen ja salaliittoteorioita julkaiseva roskamedia, josta nykyisin johtava roskajulkaisu MV on ottanut mallia. Aiemmin Magneettimediaa julkaisi tavarataloyhtiö J. Kärkkäinen Oy ja sen päätoimittajana oli Juha Kärkkäinen.

J. Kärkkäinen Oy on edelleen www.isomagneetti.fi-nimisen verkko-osoitteen rekisteröity käyttäjä. Verkko-osoite vie Magneettimedian verkkosivulle.

Magneettimedian suora yhteys Suomen Vastarintaliikkeeseen ei koskaan ole ollut salaisuus. Tiedot löytyvät yhdistysrekisteristä ja jo huhtikuussa 2015 yhteyden kertoi Suomenmaa ihan nimien kanssa.

Natsijärjestö siis pyörittää yhdistystä, joka julkaisee laajasti leviävää Magneettimediaa ja harjoittaa myös kauppaa erilaisilla tuotteilla. Aiemmin toimintaa harjoitti tavarataloyhtiön toimitusjohtaja, joka toiminnastaan tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Toimitusjohtaja luovutti koko toiminnan järjestölle, joka yleisen tietämyksen mukaan ei ainakaan rahamiehistä koostu.

Tässäpä tutkiville journalisteille ja poliisin talousrikosyksikölle tutkittavaa. Rekisteröitynä yhdistyksenä toimiminen mahdollistaa haluttaessa henkilökohtaisten verojen ja muiden vastuiden välttelemisen.

Kun Suomen Vastarintaliikettä nyt ruvetaan perkaamaan, niin epäilemättä myös Pohjoinen perinne ry ja sen rahavirrat joutuvat suurennuslasin alle. Jokuhan näitä natseja rahoittaa, mutta minä en tiedä kuka.

Ehkä sekin selviää, kunhan asiat tutkitaan loppuun asti. Koko touhu alkaa vaikuttaa vastuunpakoilun lisäksi myös ruumiinhäpäisyltä ja mesenaattitoiminnalta.

***

Kommentointi vain omalla etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu.

Kenen puolella, ketä vastaan?

Peli poikki on SVL:n vastainen mielenosoitus. Mikäli teette SVL:n vastaiselle miekkarille vastamielenosoituksen, silloin ei ole enää kovin kaukaa haettua ryhtyä esittämään natsisympatiasyytöksiä. (Jiri Keronen)

Keronen sen tiivisti ytimekkäästi. Jos vastustaa natsien vastustamista, niin minkä puolesta silloin on?

Perussuomalaiset ovat ryhtyneeyt massiiviseen vastaiskuun häivyttääkseen itseensä kohdistuvat epäilyt kytköksistä ääriryhmiin eli käytännössä Suomen Vastarintaliikkeeseen. Puolueen paniikista kertoo se, että paikalle piti hälyttää Brysselistä ns. maahanmuuttokritiikin pääideologi neuvomaan miten pitää ajatella ja puhua. Puolue julkaisi oikein kuvankin, jotta kaikki ymmärtäisivät puhua ja kirjoittaa nettikeskusteluun oikeita sanoja.

jha

Halla-ahoa ja puoluetoimistoa ei tippaakaan häiritse se tosiasia, että kaikista noista rikoksista on uutisoitu näyttävästi. Linkkejä löytyy tästä uutisesta.

Halla-ahon sujuvakynäisimmät opetuslapset ovat julkaisseet omia blogejaan, joissa neuvotaan oikeita sanoja, ilmaisuja ja listoja somessa käytettäväksi. Esimerkiksi tämä Terhi Kiemungin julkaisema listaus äärivasemmiston ”paremmasta väkivallasta” kopioitiin heti tuoreeltaan eilen sivullani käytyyn keskusteluun. Epäilemättä se löytyy nyt useilta sivuilta, sillä hallabotit ovat eteviä copypasten käyttäjiä. Ajatteleminen ihan omalla päällä onkin jo harvinaisempi taito.

Kyse on ilmiselvästä argumentointivirheestä nimeltä savusilli eli Red Herring. Se tarkoittaa sumuverhoa, harhauttavaa ja harhaanjohtavaa argumenttia. Keskustelija voi häiritä keskustelukumppaninsa keskittymistä itse asiaan keksimällä sumuverhon asia-argumentin sijaan. ”Natsitko? Entäpä turvapaikanhakijoiden rikollisuus, miksi siitä ei puhuta?”

Tämä sumutusyritys tehoaa vain uskollisiin, kaikki muut näkevät sen läpi. Puolue ampuu omaan nilkkaansa yrittäessään epätoivoisesti kääntää keskustelua omalle mukavuusalueelleen.

Ainakin Suomi Ensin -porukka on järjestämässä vastamielenosoitusta. Heidän natsisympatioistaan ei ole pienintäkään epäilystä, mutta jokainen siinä joukossa näkyvä perussuomalainen on naula puolueen kirstuun.

Siteeraan vielä Ville Niinistön viisaita sanoja:

Miksi silloin, kun puolustaa vähemmistöjen, naisten tai maahanmuuttajien ihmisoikeuksia, joku aina sanoo, että pitäisi puhua jostakin muusta?

Miksi silloin, kun puolustaa demokratiaa ja tasa-arvoa rasismilta ja poliittiselta väkivallalta, joku aina sanoo, että pitäisi puhua jostakin muusta?

Kun he sanovat, että pitäisi puhua jostain muusta, he oikeastaan taitavat tarkoittaa, että olisitte vain hiljaa. Koska silloin äänekäs vähemmistö saisi rauhassa heikentää muiden ihmisten oikeuksia. Ei olla enää hiljaa. Puhalletaan #pelipoikki. Nyt lauantaina, klo 12 Kansalaistorilla. Tule mukaan!

Verratkaa keskenänne Halla-ahon ja Niinistön viestejä. Toinen niistä on sitä hyytävän tuttua muukalaisvihaa, jonka tarkoitus on ohjata keskustelua pois asiasta ja sulkea eri mieltä olevien suut. Toinen on järki-ihmisen puhetta. Päättäkää itse kumpi on kumpaa.

***
Kommentointi vain omalla etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu.