Yhdenvertaisia lain edessä

– Ne seuraukset, joita epäilimme lausuntoa antaessamme, ovat ikävä kyllä toteutuneet. Näitä muutoksia ei olisi pitänyt tehdä.

Näin sanoo Suomen asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola  viime kesänä toteutetusta lakimuutoksesta, jolla turvapaikanhakijat asetettiin lain edessä eriarvoiseen asemaan. Turvapaikkapuhutteluun ei enää saa oikeusapua kuin poikkeustapauksissa, valitusaikaa hallnto-oikeuteen lyhennettiin yleisestä 30 päivästä 21 päivään ja avustajien palkkioperusteet muutettiin tuntiveloituksesta könttäsummaksi.

Siinä kävi täsmälleen kuten asiaa pitemmälle katsoneet jo ennustivat. Säheltävä ja Jussi Halla-ahon kirjoittamaan maahanmuuttolinjaukseensa hirttäytynyt hallitus ei kuunnellut ketään, vaan käveli perustuslain yli. Sen 6 § 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, mutta eivät ole olleet enää vuoteen.

Osa kansaa suorastaan hurrasi tälle uudistukselle. Hurraajat eivät tietenkään ymmärtäneet, että heidän omaa oksaansa siinä sahattiin. He luulivat ja luulevat vieläkin, että tällaiset päätökset koskevat aina joitain muita kuin heitä itseään. Ikävä kyllä kun tämä tie on nyt avattu, niin sen loppua ei näy.

Perustuslain 6 § 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Viime kesän lakimuutoksella eriarvoisuuden perusteeksi hyväksyttiin ihan virallisesti turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuvat paineet valtiontaloudelle ja tuomioistuimille.

Valtiontalous ja tuomioistuinten lisääntynyt työmäärä oikeuttavat nykyisin asettamaan ihan minkä tahansa kansanryhmän eriarvoiseen asemaan lain edessä perustuslain sitä estämättä. Miettikääpä sitä ja sen avaamia mahdollisuuksia. Työttömät aiheuttavat tunnetusti menoja valtiolle, ja sen lisäksi he tuppaavat valittamaan karensseista. Helppo juttu, lyhennetään heidän valitusaikaansa ja muutetaan lakia niin, että he eivät enää saa käyttää avustajaa viranomaisissa.

Sama juttu sairaiden kanssa. He vaivaavat Kelaa päiväraha- ja eläkehakemuksillaan, joiden laatimiseen käyttävät usein avustajaa. Rajoitetaan heidän oikeuttaan käyttää avustajaa ja lyhennetään valitusaikaa kielteisistä päätöksistä. Ymmärrätte jo varmaan mitä aina tarkoitan, kun neuvon teitä tulevaisuudessa kuulumaan siihen kansanosaan, joka on yhdenvertainen lain edessä.

Muistakaa tämä myös sitten, kun kaavailtu liikennevirhemaksu tulee voimaan. Sen jälkeen rikas ja köyhä maksavat eurolleen saman verran ylinopeussakkoa. Jos rikasta ei huvita maksaa, niin hän voi hakea muutosta ja saattaa onnistuakin. Hänellä kun on varaa ottaa myös maksullisen muutoksenhaun epäonnistumisen riski. Hallitus ei näe tässä mitään ongelmaa.

Hallitus voisi esittää perustuslakia muutettavaksi nykytilannetta vastaavaksi, niin ei tarvitsisi lakimuutosten takia vaivata perustuslakivaliokuntaa. Perustuslain 6 § 1 momentti voitaisiin kirjoittaa kuulumaan näin:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, mutta jotkut ihmiset ovat yhdenvertaisempia kuin muut sen mukaan kuin laissa säädetään.

Näin mikä tahansa eriarvoistava lakimuutos olisi läpihuutojuttu hallitusupolueiden kansanedustajien äänillä.

 

 

 

Kenen rahoja?

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.

Näinhän perustuslaissa lukee, ja näin me luulemme asian olevan. Luulo on kuitenkin väärä, sillä eduskunta on jo säätänyt lain, jolla melkoinen osa valtiontaloudesta siirrettiin hallituksen ja jopa yhden ainoan ministerin päätettäväksi. Eduskunta hyväksyi joulukuussa hallituksen esityksen, joka siirsi miljardien edestä yritysvarallisuutta ja niistä saatavia myyntivoittoja ja osinkotuloja uuteen valtion kehitysyhtiöön. Vake Oy toimii täysin eduskunnan budjettivallan ulkopuolella, käytännössä omistajaohjauksesta vastaavan ministerin peukalon alla.

Vähän aikaa tuo ministeri oli pääministeri Juha Sipilä, nyt rahojen käyttämisestä päättää elinkeinoministeri Mika Lintilä. Ei ihme, että vallan määrä pelottaa jo häntä itseäänkin.

Lyhykäisyydessään tämä budjettivallan kaappaaminen toteutettiin säätämällä laki, jolla valtion yritysten myynnistä saatavat tulot ja osa osinkotuloista siirrettiin uudelle valtion kehitysyhtiölle. Tämä yhtiö toimii kokonaan eduskunnan budjettivallan ulkopuolella, ja määräysvaltaa siinä käyttävät pääministeri ja valtioneuvosto. Valtio siis myy omaisuuttaan, mutta myynnistä saatujen miljardien käytöstä ei päätä eduskunta, vaan hallitus ja käytännössä omistajaohjausministeri. Hallitus kokonaisuudessaan päättää sen, tuloutetaanko voitoista euroakaan takaisin budjettiin vai käyttääkö hallitus voiton johonkin itselleen tärkeään kärkihankeeseen.

Vake Oy:ssä on tällä hetekellä rahaa 100 miljoonaa, joka saattiin Ekokemin myynnistä. Tämän kevään aikana Vakeen ollaan siirtämässä valtion omistamat Altia, Kemijoki, Nordic Morning ja Raskone sekä osaomistukset Arctivasta, Nesteestä, Posti Groupista ja Vaposta. Sitten ne voidaan myydä, ja rahat voidaan tulouttaa valtion budjettiin, jotta eduskunta voi päättää niiden käytöstä.

Näin ei kuitenkaan tarvitse tehdä eikä todennäköisesti tulla tekemäänkään. Maan hallitus voi käyttää rahat ihan itse uuden yritystoiminnan synnyttämiseen. Hallitus voi antaa rahat mihin tahansa sopivaksi katsomaansa yrityshankkeeseen.

Ja niitähän löytyy. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Eero Heliövaara kertoo tuossa linkittämässäni jutussa, että hallituksen puoliväliriihessä on jo ”tavallaan sovittu” Ekokemin myynnistä saatujen rahojen käyttämisestä digi-sote -yhtiön kehittämiseen. Tämä tarkoittanee sitä, että rahoilla ostetaan soten vaatimaa tietojärjestelmien yhdistämistä. Tämä työ on valtava, mutta näin näppärästi hallitus uuden lain suomin valtuuksin päätti ”tavallaan sopia” 94 miljoonan euron käyttämisestä. Eduskunnalta ei kysytty mitään, vaikka sillä on perustuslain mukaan budjettivalta.

Kunhan vielä Altia, Kemijoki, Nordic Morning ja Raskone sekä osaomistukset Arctivasta, Nesteestä, Posti Groupista ja Vaposta myydään, niin sitten maan hallituksella on käytössään ikioma miljardibudjetti. Rahat saadaan panemalla valtion omistus lihoiksi ja saalis voidaan jakaa sopiviksi katsottujen kavereiden kesken. Näillä kavereilla pitää vain olla jokin hallituksen hyväksymä yrityshanke, jolloin taas voidaan ”tavallaan sopia” rahojen tunkemisesta heidän taskuihinsa.

Eduskunnalta ei taaskaan kysytä mitään. Siltä kysyttiin jo, ja se antoi luvan hyväksyessään Vake Oy:n perustamisen ja myyntivoittojen siirtämisen sinne hallituksen ikiomaksi budjetiksi. Ne ovat hallituksen rahoja, eivät enää kansan, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

 

pentti köyri

 

Ydinosaamista

Jokainen tekee sitä, mitä parhaiten osaa. Ikävä kyllä nykyiset poliittiset päättäjät osaavat tehdä monenlaisia asioita, mutta kelvollista politiikkaa eivät osaa. He eivät edes tunne perustuslakia, saati sitten muuta lainsäädäntöä tai yleisiä oikeusperiaatteita. Jääviyskysymykset ovat heille käsittämättömiä ja rikostuomiokin  on joillekin vain keino saada lisää ääniä.

Maan hallitus päätti kaksinkertaistaa valtion saamat sakkotulot päivä- ja rikesakkojen roimalla korotuksella. Perustuslakivaliokunta tyrmäsi esityksen, koska valtiontalouden sopeuttamistoimia ei voida sellaisenaan pitää hyväksyttävänä syynä säätää tällaisia muutoksia rangaistusjärjestelmään. Suomeksi sanottuna sakkojen tarkoitus ei ole valtion tulojen maksimointi. Niinpä hallitus peruu tämän esityksensä ja korottaa sakkoja huomattavasti aiottua vähemmän.

Jos hallituksessa olisi edes yksi juristi, niin hän olisi voinut kertoa tämän heti. Jo Olaus Petrin 1530-luvulta peräsin olevissa tuomarinohjeissa se sanotaan:

Kaikki laki on asetettu oikeuden ja kohtuuden eikä sakkorahan tähden. Sillä sakkoraha on niille rangaistukseksi, jotka lain rikkovat; mutta laki tahtoo olla ennemmin rikkomattomana kuin rikottuna, ja soisi, ettei sakkorahaa ollenkaan tarvittaisi.

Lakiesitysten antaminen ei ainakaan ole maan hallituksen ydinosaamisaluetta, mutta lobbaaminen näyttää olevan lähellä pääministerin sydäntä. Viime helmikuussa hän lobbasi menestyksekkäästi Intiassa yritystä, josta hänen lapsensa omistavat siivun.

Annan puheenvuoron Fb-kaverilleni Igor Virtakankaalle:

Annas kun arvaan. Sipilällä ei ollut mitään tietoa siitä, että matkalla oli mukana hänen lastensa omistama yritys. Hän ei ollut jäävi lobbaamaan diiliä perhetutun ja omien lastensa pilotoimalle yritykselle, eikä siinä ole mitään väärää, että Suomen valtio maksoi matkat sekä hommasi audienssin paikallisten päättäjien luokse, joiden kanssa keskustelemaan pääseminen olisi muuten voinut olla kempeleläisyritykselle haastavaa, mutta pääministerin siivellä ovet aukesivat.

Tässä on kyse ainoastaan median ajojahdista ja heti kun jollain on vähän massia päällä, niin alkaa joku läski vinkuu.

pentti-koyri

Pääministerin tuohtumusta odotellessamme voimme vilkaista Tampereen perussuomalaisten kunnallisvaalistrategiaa. He lähtevät vaaleihin liputtamalla avoimesti lain rikkomisen puolesta. Yhdistyksen puheenjohtaja Terhi Kiemungin saamaa rikostuomiota pidetään vaalitäkynä, jonka odotetaan tuovat paljon ääniä. Kiemungin itse itsestään tekemän esitutlkintapyynnön seuraksena annettua rangaistusta pidetään poliittisena ja samalla uhataan poliittisia vastustajia tulevilla poliittisilla oikeudenkäynneillä.

15965549_10211575551934379_4096072804985134421_n

Odotettavissa lienee kansantuomioistuimia, kunhan ”iso laiva kääntyy”.

Tuomioistinten toiminnan väittäminen poliittisesti värittyneeksi on erityisesti näiden rikoksista tuomittujen suosiossa. He eivät suostu ymmärtämään rikkoneensa lakia ja saaneensa lakiin perustuvan rangaistuksen. Tällainen toiminta kertoo luonteen alhaisuuden lisäksi poliittisesta opportunismista. Lisäksi se kertoo täydellisestä piittaamattomuudesta lain säännöksistä.

Miten nämä asiat liittyvät toisiinsa? Siten, että politiikkaan on pesitytynyt valtakunnan ylintä johtoa myöten ihmisiä, joiden ydinosaamisaluetta on tunarointi.

***

Kommentointi vain omalla nimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu.