Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Tehokkuus vai perustuslaki?

Itella aloittaa kokeilun, jossa tavallinen kirjeposti postikonttorissa avataan, skannataan ja toimitetaan saajalle sähköisessä muodossa. Tätä toimintaa ei pidetä mitenkään ihmeellisenä, koska se on tehokasta ja tuottavaa ja siksi kerrassaan erinomainen asia. Lailliseksi menettelyn tekee kuulemma kirjeiden saajien suostumus postin avaamiseen.

Eikö Itellassa kukaan osaa avata lakikirjaa perustuslain kohdalta? Jos paperiversion avaaminen on liian monimutkaista, niin ajantasainen lainsäädäntö löytyy kokonaisuudessaan myös sähköisenä versiona Finlexistä.

Kirjesalaisuus on yksi keskeinen perustuslain suojaama oikeus. Muita ovat mm. hengen ja omaisuuden suoja. On niitä paljon muitakin, mutta lukekaa itse, jos omat perusoikeudet sattuvat kiinnostamaan. Oikeusjärjestelmämme mukaan perustuslaki on niin vahva, ettei siitä poikkeavaa menettelyä sallita muuten kuin perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädetyllä lailla. Tässä tapauksessa mitään lakimuutosta ei ole ajateltukaan tehtäväksi, vaan pelkän kansalaisen suostumuksen katsotaan oikeuttavan hänen perustuslaillisten oikeuksiensa loukkaamisen.

Jos tämä hyväksytään, niin sitten on hyväksyttävä myös sellainen menettely, että itsemurhahakuisen ihmisen saa hänen suostumuksellaan surmata rangaistuksetta. Suostumus poistaisi perustuslain ja siihen pohjautuvan rikoslain mukaisen hengen suojan. Tämä on äärimmäinen esimerkki, mutta periaate on täsmälleen samanlainen perusoikeuden loukkaaminen. Tämä tulkinta ei kuitenkaan menisi oikeudessa läpi, vaan tekijä tuomittaisiin ilman muuta henkirikoksesta.

Kokonaan toinen asia on kriisitilanteessa toteutettava kirjesensuuri.  Se, kuten muutkin puolustustilalaissa säädetyt kajoamiset perusoikeuksiin ovat jo oikeassa järjestyksessä säädettynä siinä laissa, joka tulee tarvittaessa voimaan presidentin asetuksella.

Yksi julkisen sektorin johtava periaate on hallinnon lainalaisuus. Se tarkoittaa sitä, että kaikissa virkatoimissa on ehdottomasti noudatettava lakia. Itella ilmeisesti katsoo, että julkista tehtävää toteuttavaa yhtiötä ei tämä periaate mitenkään liikuta, varsinkin kun tehokkuus, tuottavuus ja sokea teknologiausko vaativat lakien sivuuttamista.

Kerran vielä: perustuslain suojaamaa kirjesalaisuutta rikotaan siinä vaiheessa, kun joku muu kuin kirjeen vastaanottajaksi merkitty kirjeen avaa. Sillä ei ole mitään merkitystä, lukeeko hän sen vai ei.