Kesätyö ja toimeentulotuki

Monessa kunnassa vähennetään koululaisten kesätöistä saama palkka koko perheen toimeentulotuesta. Tämä käytäntö on saanut peruspalveluministeri Paula Risikon pohtimaan, pitäisikö kunnille antaa lain henki paremmin huomioon ottava ohjeistus. Saahan sellaisenkin antaa, mutta tässä tapauksessa riittää pelkkä lain kirjaimen noudattaminen. Risikonkin kannattaisi lukea Toimeentulotukilain 11 §.

Jos koululaisen kesätyön palkka vähennetään perheen toimeentulotuesta, on päätös lainvastainen. Missään lainsäädännössä ei sanota, että lapsilla olisi velvollisuus elättää vanhempiaan. Toimeentulotukilain 11 §:n 2 momentin 1 -kohdan mukaan tuloina ei oteta huomioon vähäisiksi katsottavia ansiotuloja ja avustuksia. Tähän tarvittaisiin kyllä tarkempi määrittely, sillä kukaan ei tiedä, kuinka monta euroa on vähäiseksi katsottava ansiotulo tai avustus.

Saman pykälän 2 -kohdan mukaan tuloina ei oteta huomioon alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tuloja siltä osin, kuin ne ylittävät hänen oman osuutensa toimeentulotuella katettavista menoista. Kesätyöstä saatava tulo ei ole säännöllistä tuloa, joten sitä ei tietenkään saa ottaa huomioon. Säännöllisetkin tulot vaikuttavat vain lapsen osuuteen toimeentulotuesta, joten tälläkin perusteella koko perheen saaman tuen alennus kesätöiden takia on laitonta.

Sitten on vielä 11 § 3 momentti. Sen mukaan tuloina ei edellisten lisäksi oteta huomioon vähintään 20 % ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Jokainen toimeentulotuen saaja saa siis ansaita 150 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa hänen toimeentulotukeensa. Tämä on sitä kannustamista, johon lain henki pyrkii.

Kun lakiteksti on näinkin selvää, niin mihin tässä lain hengen huomioon ottavaa ohjeistusta tarvitaan? Riittää hyvin, että kuntia muistutetaan viranomaisten velvollisuudesta noudattaa kaikessa toiminnassaan lakia. Jos kunnassa on lainvastainen ohjeistus, niin sitä ei saa noudattaa. Jos toimitaan vastoin lakia, niin syyllistytään virkarikokseen. Näin yksinkertaista se on.

Ministerin pähkäily uusista ohjeista on selvä merkki siitä, että hän ei itse tunne oman hallinnonalansa lainsäädäntöä. Eipä siis ihme, etteivät sitä tunne kunnatkaan.

Kommentit (0)