Laiton tilanne

Miten on mahdollista, että 164 000 asukkaan alueella eli koko Pohjois-Karjalassa Juuka poislukien on vain yksi potilasasiamies eikä yhtään sosiaaliasiamiestä? Tätä on viime päivinä sanomalehti Karjalainen kysellyt ihan aiheellisesti.

Lain mukaan potilasasiamies on oltava jokaisessa terveydenhuollon yksikössä. Toisen lain mukaan sosiaaliasiamies on oltava palvelemassa sekä julkisen että yksityisen palvelutuotannon asiakkaita. Kunnat voivat järjestää palvelut yhteistoiminnassa tai ostaa ne joltain toiselta kunnalta.  Pohjois-Karjalan kunnat ja naapurimaakunnan Heinävesi ostavat nämä palvelut Joensuun kaupungilta.

Normaalisti tehtäviä hoitaa kolme henkilöä, joista kahdella on yhdistelmätoimi. Nämä kaksi siis hoitavat molempia tehtäviä. Viime keväänä Joensuu päätti säästää. Nyt tehtäviä hoitaa yksi kelpoisuusehdot täyttävä sosiaaliasiamies ja yksi potilasasiamies. Potilasasiamiehellä ei ole pätevyyttä hoitaa sosiaaliasiamiehen tehtäviä. Kun siis sosiaaliasiamies on jostain syystä poissa, ei hänen tehtäviään koko maakunnassa hoida kukaan. Tällä hetkellä tilanne on juuri tämä. Sosiaaliasiamiehen paluusta tehtäviinsä ei ole tietoa.

Kuntien välisessä sopimuksessa Joensuu on sitoutunut järjestämään nämä palvelut. Nyt se kuitenkin rikkoo sopimusta ihan tietoisesti, mutta rahastaa kyllä sopimuksenmukaisen maksun. Henkilöstöjärjestelyistä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten sen päätökseen asti asialle ei ilmeisesti aiota tehdä mitään.

Aluehallintovirasto levittelee käsiään. Se ei kuulemma voi tehdä mitään, koska sosiaaliasiamiehen toiminnan valvontaa koskeva lainkohta on poistettu vuonna 2009. Virasto tyytyy pahoittelemaan tilannetta.

En oikein hyväksy Avi:n selitystä. Aluehallintovirastoista annetun lain 2 §:n mukaan Avi:t edistävät alueella yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Vaikka lain nimenomainen valtuutus valvoa sosiaaliasiamiehen toimintaa puuttuukin, on Avi:lla yleinen lainsäädännön noudattamisen valvontavelvollisuus. Se on yleisvalvontaviranomainen vähän samaan tapaan kuin sen edeltäjä lääninhallitus.

Kerrankin Juuka ansaitsee kehuja. Kunta nimittäin ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja potilasiamies on kunnan omilla palkkalistoilla. Ehkä muidenkin kannattaisi lukea Joensuun kanssa tekemänsä sopimus uudelleen ja miettiä sen irtisanomista.

Kommentit (0)