Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Kartta ja maasto

Jos kartta ja maasto eivät täsmää, niin kumpaa silloin uskotaan? Toivottavasti ainakin Itä-Suomen aluehallintovirasto uskoo maastoa päättäessään Kuopion Energia Oy:n ympäristölupahakemuksesta Juuan Raholan alueelle suunnitteilla olevaan turvetuotantoon.

Kuopion Energia Oy hakee turvetuotantolupaa 62 hehtaarin alueelle Raholan kylässä, parinkymmenen kilometrin päässä kunnan keskustasta. Maakuntakaavassa on kuitenkin varaus peräti 197 hehtaarin turvetuotantoalueeseen, joten jos lupa nyt myönnetään, niin jatkohakemus seuraa varmasti. Kylässä on yhä edelleen vakituisia asukkaita ja viime vuosina Raholanjärven rannalle on rakennettu useita loma-asuntoja. Valumavedet on tarkoitus ohjata osittain tähän järveen.

Katsotaanpa nyt sitä hakemuksen liitteenä olevaa karttaa ja maastoa. Järven ympärille on merkitty kuusi loma-asuntoa, vaikka todellisuudessa niitä on lähemmäs kaksikymmentä. Saaressa oleva loma-asunto puuttuu ainakin kokonaan, eikä sen omistajalle ole lähetetty edes tiedoksiantoa lupahakemuksen vireilläolosta.

Raholanjärven syvyydeksi on ilmoitettu 14 metriä. Se on yhden ainoan pienen syvänteen syvyys, mutta muualta järvi on vain 3 – 6 metriä syvä. Järveen laskevan puron eli tulevan turvesuon laskuojan suussa järvi on on kolme metriä syvä. Taitaapa ainakin lähimmän, 270 metrin päässä sijaitsevan loma-asunnon uimaranta olla mennyttä ihan heti tuotannon alettua.

Karttaan on merkitty järven ja tuotantoalueen väliin puustoinen suojavyöhyke. Kuopion Energialta on jäänyt kertomatta, että koko tämä alue on hakattu aukoksi jo kaksi vuotta sitten. Suojavyöhykettä ei siis ole olemassakaan.

Ja sitten se kaikkein pahin unohdus. Ilmoitetun turpeenottoalueen sisäpuolella on luonnonlähde. Sellaisen olemassaolo saattaa olla merkittävä mietittäessä luvan mahdollista myöntämistä, joten unohdus vaikuttaa melko harkitulta. Onneksi lähteen sijainti on hyvin tiedossa ja tulee se lupaviranomaisenkin tietoon. Aluehallintovirastolta on tietääkseni pyydetty katselmusta lähteen toteamiseksi.

Tämä on vain yksi ainoa lupahakemus valtavan suurella turvetuotantoalueella. Kuopion Energialle näyttää tulleen kiire päästä möyrimään suolle, koska hakemus on vähän huitaisten tehty. Onhan ympäristöministeri ilmoittanut, että turvetuotanto loppuu koko maassa parinkymmenen vuoden sisällä.

Muistutuksia on odotettavissa läjäpäin, koska ainakin loma-asukkaat ja kylätoimikunta ovat aktivoituneet. Tämä lienee sitä kaivattua yhteisöllisyyttä. Ainakin kaikki asianosaiset tuntuvat kiitettävästi olevan samalla asialla, jolle toivon menestystä.