Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Rikollinen ilman rikosta

Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Tämä Suomen perustuslakiin kirjattu laillisuus- eli legaliteettiperiaate on ehdoton. Nullum crimen, nulla poena sine lege eli ei ole rikosta eikä rangaistusta ilman lakia.

Tämä tosiasia ei hetkauta Työ- ja elinkeinomisteriötä. TEM-analyysissaan 31/2011 toukokuulta 2011 ministeriö rinnastaa silmää rapäyttämättä työttömät rikollisiin. Kaikki työttömät ovat potentiaalisia rikollisia ja työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytyjiksi katsottavat ovat rikollisia oikeasti. Näin siis Työ- ja elinkeinomisisteriö:

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää voidaan jossain määrin verrata korvauksettomien määräaikojen osalta rikoksista tuomittaviin sakkorangaistuksiin, sillä molemmissa järjestelmissä on kysymys henkilön menettelystä johtuvan seuraamuksen asettamisesta. Järjestelmissä on lisäksi se yhteinen piirre, että seuraamuksen euromääräinen ankaruus riippuu henkilön aiemmista tuloista. Molemmissa järjestelmissä pyritään seuraamusten uhalla ohjaamaan yksilön käyttäytymistä.

Sitten seuraa taulukko, jossa näitä eri rikostyyppejä vertaillaan keskenään: tem-2

Tämän mukaan työllistämissuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jäävä (TyöttömyysturvaL 2a luku 9 §) on verrattavissa poliisia vastaan niskoittelijaan, liikenneturvallisuuden vaarantajaan ja lievään pahoinpitelyyn, näpistykseen ja lievään vahingontekoon syyllistyneeseen.

Suora kieltäytyminen työllistämissuunnitelman laatimisesta (TyöttömyysturvaL 2a luku 10 §) rinnastuu veropetokseen, pahoinpitelyn yritykseen, vapaudenriistoon, yksityielämää loukkaavan tiedon levittämiseen ja vahingontekoon. Työstä tai työvoimapoliittisesta koulutuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyjä (TyöttömyysturvaL 2a luku 4 §) on yhtä paha rikollinen kuin törkeään rattijuopumukseen, kuolemantuottamukseen tai törkeään kunnianloukkaukseen syyllistynyt.

Ryöstäjän ja parittajan vertaisia ovat ne, jotka eroavat työstä ilman pätevää syytä tai aiheuttavat omalla menettelyllään työsuhteen päättymisen (TyöttömyysturvaL 2a luku 1 §).

Tästä taulukosta puuttuvat vielä 12 viikon karenssin saavat toistuvasti moitittavaan menettelyyn syyllistyvät. Heidän rangaistustaan voitaisiinkin verrata jo vankeusrangaistukseen.

Nyt joku huomaa, että onhan nämä seuraamukset kirjattu Työttömyysturvalakiin, joten legaliteettiperiaatetta ei rikota. Kyllä sitä rikotaan. Rikokset meillä on keskitetysti koottu Rikoslakiin eikä työvoimapoliittisesti moitittavaa menettelyä sen pykälistä löydy.

On rangaistuksista toki säädetty muuallakin lainsäädännössä, mutta se ei nyt ole tärkeintä. Tärkeintä on se, että rangaistukset rikoksista määrää tuomioistuin. Työttömyysturvalain rikkojan asiaa ei käsitellä yleisessä alioikeudessa, vaan seuraamukset määrävät TE-toimisto ja Kela hallinnollisena menettelynä.

Ne itse tutkivat asian, syyttävät, päättävät ja panevat päätöksen täytäntöön. Tutkija, syyttäjä, tuomari ja pyöveli ovat siis yksi ja sama. Puolustusta ei tässä prosessissa ole ollenkaan.

(THT ry:n Kari Laurilalle kiitos linkistä tähän TEM:n asiakirjaan: http://www.tem.fi/files/29779/Tyottomyysturvan_menettaminen_tyovoimapoliittisesti_moitittavan_menettelyn_takia.pdf)