Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Kollektiivinen torkahdus

Juuan kunnanhallituksen vaali näyttäisi menevän uusiksi. Valtuuston viime tiistaina suorittaman suhteellisen vaalin tuloksena varsinaisten jäsenten sukupuolijakauma on tasa-arvolain mukainen, mutta henkilökohtaisten varajäsenten ei ole. Varajäseniksi valittiin kaksi naista ja viisi miestä. Naisia pitäisi olla ainakin kolme.

Syynä tähän on kaikkien kokemattomuus, ihan konkareita myöten. Kukaan paikallaolija ei muistanut, että valtuustossa olisi koskaan tarvinnut järjestää suhteellista vaalia. Siksipä puheenjohtaja ja vaalilautakunta keskittyivät vaalin tekniseen sujumiseen valtuuston työjärjestyksen mukaisesti. Työjärjestystä noudatettiinkin tunnontarkasti. Siellä sanotaan, että vaalilautakunta tarkastaa ehdokaslistojen asianmukaisuuden ja antaa virheellisen listan asiamiehen korjattavaksi. Jos sama henkilö korjauksen jälkeenkin on ehdokkaana kahdella tai useammalla listalla, on ehdokkaalta mahdollisuuksien mukaan tiedusteltava, millä listalla hän haluaa olla.

Ehdokaslistoja jätettiin kolme ja kahdessa niissä oli samoja nimiä. Nämä vaalilautakunta pyysi korjaamaan ja näin tehtiin. Korjauksen jälkeenkin yksi sama nimi oli kahdella listalla ja toisen listan asiamies korjasi nimen pyynnöstä. Yhdeltä ehdokkaalta itseltään ei voitu asiaa tiedustella, koska hän ei ollut paikalla. Nyt listat olivat tässä mielessä kunnossa.

Sitten laaadittiin listojen yhdistelmä ja se asetettiin valtuustosalin seinälle. Ennen vaalitoimituksen alkamista puheenjohtaja luki yhdistelmän valtuustolle ääneen, kuten työjärjestys määrää. Vaali toimitettiin suljetuin lipuin, vaalilautakunta laski äänet ja puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen. Missään vaiheessa kukaan ei huomannut, että tulos ei ollut tasa-arvolain mukainen.

Harmittaahan tämä. Minua se harmittaa erityisesti siksi, että olen valtuuston vaalilautakunnan jäsen. Olisi ollut viisasta arvioida kaikki mahdolliset vaalitulokset etukäteen, vaikka työjärjestys ei sitä edellytä. Ei sitä edellytä lakikaan. Kuntalain 60 §:n selityksessä (Hannus – Hallberg) todetaan näin:  ”…jos vaalin tulos ei vastaa kokoonpanoa, joka valittavalla toimielimellä tulee olla, vaali toimitetaan uudelleen…” Vaalin tulosta arvioidaan siis vasta jälkikäteen. Olisi sen silti voinut tietysti etukäteenkin tehdä.

Olen siis yksi niistä, jonka olisi pitänyt asia huomata. Niin olisi pitänyt huomata myös vaalilautakunnan puheenjohtajan, toisen jäsenen, valtuuston puheenjohtajan, jokaisen valtuutetun, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan. Yhdistelmä oli nähtävillä, se luettiin ja vaalin tulos ilmoitettiin valtuustolle. Kukaan ei huomannut mitään. Koko saliin iski jonkinlainen kollektiivinen torkahdus.

Nyt meillä näyttäisi olevan se entisen alokkaan asento, jota ei voi korjata. Se pitää tehdä uusiksi. Kuntalain 60 §:n mukaan varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Tämän takia asiaa ei taida voida korjata vain varajäsenten osalta, vaan koko vaali on uusittava.

Otamme varmasti kaikki tästä opiksi.