Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Keppiä ja kuntoutusta

Äkkiä katsoen hallituksen tuore rakennemuutospaketti näyttää työttömien kannalta viattomalta, jopa positiiviselta. Sallitaan pieni ansaitsemismahdollisuus ilman että tuet laskevat ja työn tarjontaa tehostetaan. Osittain toistetaan lainsäädännössä jo olevaa ja korostetaan työn vastaanottovelvollisuutta. On siellä kuitenkin jotain hyvin ikävääkin eli palkattoman työn lisäämistä.

Katsotaanpa joitain kohtia tämän paketin liitteestä 4:

Tarjotaan avoimia työpaikkoja 3 kk ammattisuoja-ajan jälkeen myös työttömän oman ammattialan ulkopuolelta.

Tässä ei ole mitään kummallista, sillä ammattitaitosuoja kestää jo nykyisen lain mukaan vain 3 kuukautta. Tämä kohta siis vain korostaa TE-toimiston velvollisuutta tarjota työtä entistä tehokkaammin. Seuraava kohta on vähän ikävämpi, sillä työtä on otettava vastaan entistä kauempaa:

Tarjotaan avoimia työpaikkoja yli 80 kilometrin säteellä työttömän kodista. Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että tällainenkin työ on otettava vastaan, jos päivittäinen työmatkajoukkoliikennettä käyttämällä ei kokoaikatyössä ylitä kolmea tuntia, osa-aikatyössä vastaava aikaraja on kaksi tuntia. Lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015.

Tämäkään ei ole ongelma, jos palkka on TES:n mukainen ja työ kokopäivätyötä. Nykyisin pitkät työmatkat ovat arkipäivää. Ongelmat alkavatkin sitten seuraavassa kohdassa:

Jos henkilölle ei ole tarjottu avointa työpaikkaa 3 kuukauden työttömyyden jälkeen, hänelle tarjotaan tuolloin aktiivitoimia.

Aktiivitoimet ovat työvoimakoulutusta, työharjoittelua ja kuntouttavaa työtoimintaa. Niistä ei makseta palkkaa, vaan pelkkä työmarkkinatuki ja yhdeksän euron päivittäinen kulukorvaus. Työmarkkinoille siis ruvetaan työntämään ihmisiä palkattomiksi työntekijöiksi vain kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.

Jotta kukaan ei pullikoisi vastaan, niin jo nykyisin laissa olevaa sanktiota ruvetaan noudattamaan kaavamaisesti ilman tapauskohtaista harkintaa:

Annetaan 2014 alussa toimeentulotukeen liittyen STM:n uusi ohje, jossa edellytetään nykylainsäädännön mukaista tuen aleneman yhtenäistä soveltamista, jos henkilö kieltäytyy työstä tai aktiivitoimesta. Samalla vastuutetaan TE-toimistot tarjoamaan 2014 alkaen toimeentulotukea saaville työttömille aktiivitoimia viimeistään 3 kk työttömyyden alkamisesta.

Homma toimii siis näin:

Kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen työtä ruvetaan tarjoamaan aktiivisemmin oman ammattialan ulkopuolelta ja nykyistä kauempaa. Jos ja kun sitä työtä ei ole mistä tarjota, niin sitten tarjotaankin aktiivitoimina työharjoittelua tai kuntouttavaa työtoimintaa mahdollisesti entistä kauempaa. Sosiaaliviranomiset velvoitetaan huolehtimaan palkattoman työvoiman saannista pakottamalla heidät alentamaan kieltäytyjän toimeentulotukea 20 % tai kieltäytymisen toistuessa 40 % ilman minkäänlaista omaa harkintaa.

Näennäisen viattoman tekstin taakse kätkeytyy taas kerran melkoista keppiä.